Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pitcairn2 2020. 10. 29. 10:10
Előzmény: #6748  PusztaPutyin
#6780

a pénz per definitionem értékőrző funkciót tölt be
ergo
az eredeti definíció alapján 1971 óta nincs klasszikus értelemben vett pénz
sehol sem
valoigaz 2020. 10. 29. 10:08
Előzmény: #6777  pitcairn2
#6779
Bitcoin.
pitcairn2 2020. 10. 29. 10:08
Előzmény: #6753  Stiv
#6778
az 2008 utáni kamikaze kurzus eredményeképpen mindenki nagyon komoly problémákkal néz szembe...
pitcairn2 2020. 10. 29. 10:05
Előzmény: #6760  eredmeny
#6777

1971 óta (aranydeviza standard vége)
nincs értékálló valuta
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 10:02
#6776
Matolcsy szerint vége az atlanti időszaknak, Eurázsia kora jön
Lassan lezárul az atlanti időszak, újabb 400-500 éves időszak elején járunk
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 09:51
#6775
Meddig eshet a forint, ha átvinné a 370-es szintet az árfolyam?
.
HA EHHEZ HOZZÁADJUK AZ ELMÚLT 3 IDŐSZAK 28-29 EGYSÉGNYI ÁRFOLYAMTARTOMÁNYÁT, AKKOR 370,6-371,6-OS ÁRFOLYAMTETŐ ADÓDNA, AMI ÚJABB FORINT TÖRTÉNELMI MÉLYPONTOT JELENTENE.Ezzel a technikai elemzési megközelítéssel tehát a 370-es szint felett kevéssel megállhatna majd a forint esési hulláma, de ez egyúttal új mélypontról fordulást is jelentene.
.
Az OTP Bank e hét hétfői technikai elemzési hírlevele azt rögzíti, hogy a 367,19-es szint az elsődleges ellenállás (akkor még alatta volt az EURHUF), majd utána a konkrét elemzési módszer bemutatása nélkül azt jelezte, hogy a következő ellenállás a 375-ös szintnél van. .
.
Amint már szeptember végén megírtuk, a Commerzbank akkori technikai elemzése egy másik megközelítéssel (3*3 napos vízszintes Point & Figure célár módszer) 384-es EURHUF célárat jelölt meg, illetve megemlítette, hogy efelett a pszichológiai szempontból gyenge ellenállásnak számító kerek 400-as szint kerülhetne a befektetők célpontjába.
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 09:46
Előzmény: #6772  Orban_kotta
#6774
Ma is veri a kis szerszámát.
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 09:45
Előzmény: #6761  badsector1
#6773
Nem tudom hova tenni, hogy egy ilyen ember vezeti a nemzeti bankot.
Orban_kotta 2020. 10. 29. 09:04
Előzmény: #6741  Orban_kotta
#6772
369+
eredmeny 2020. 10. 29. 08:50
Előzmény: #6766  Törölt felhasználó
#6771
Igazad van!
geza77
geza77 2020. 10. 29. 08:20
#6770

ILYEN EGYSZERŰ VAKKRUMPLIK, ÉS EZ INDEXES CIKK NEM KELL A GDP HANDABANDA
Ugyanakkor egy világszerte használt közös valuta csak káoszt okozna. Kezdjük azzal, hogy a nemzeti valuták több célt szolgálnak, az egyik, hogy jelzik a nemzeti gazdaság állapotát (erejét, produktivitását), a politikai rendszer stabilitását. 
https://index.hu/gazdasag/vilag/2009/04/11/miert_nincs_az_egesz_vilagon_ugyanaz_a_valuta_/
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 00:07
Előzmény: #6767  Dt74
#6769
Azzal jobbára lehetetlen keresni hogy mindennek amit megeszel vagy magadra veszel vagy amiből az otthonod van, amivel utazol stb többe kerül. Ha meg valakinek sikerül jó irányba kereskedni a devizával hát igen nagy pénzt kell megmozgatnia, hogy ezt egyáltalán kompenzálni tudja.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 00:02
Előzmény: #6767  Dt74
#6768
De amikor bevezetik a tranzakciós illetéket és húsz forinttal drágul a banki ilyen olyan díj akkor nem rest a bankokra kurvanyázni. Na ezért szokták mondani hogy nem érdemli ez a nép a jobb sorsot.
Dt74 2020. 10. 28. 23:43
Előzmény: #6765  PusztaPutyin
#6767
Ma pl körbeküldtem a majdnem 370 árfolyamot,10ből kilencen pont leszarták.De egyébként már nem is szeretnék téríteni.
Nyílván van-lesz hatása de őket ez nem érdekli.Az a pár százalék (példaul itt a fórumon)meg tudja és még jó esetben keres is vele.
Törölt felhasználó 2020. 10. 28. 21:17
Előzmény: #6762  eredmeny
#6766
Én sarlatánságnak hívnám a "huncutságot".
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 21:10
Előzmény: #6763  Dt74
#6765
Azon tűnődtem, hogy az egységsugarút még mindig le lehet azzal szerelni hogy ha nem megy külföldre nyaralni (több Balaton) akkor ennek nincs hatása az életére?
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 21:08
Előzmény: #6763  Dt74
#6764

az már lassulás lenne
 
közben 1 usd = 100 πHUF, nemrég még azon szörnyűlködtünk hogy az euró annyi
Dt74 2020. 10. 28. 19:45
Előzmény: #6755  Stiv
#6763
1 év múlva vártan jogy négyessel kezdődjön.Lehet hogy nem lesz igazam.
eredmeny 2020. 10. 28. 19:20
Előzmény: #6725  geza77
#6762
Török valuta értékvesztését utolérhetjük.A XXI sz. nem olcsó és képzetlen munkaeröröl szól !A képzési rendszer átalakítása sem szolgálja a többség érdekét!Matolcsy ment volna egy romantikus írónak, müvésznek, ahol a vizióknak sokszor Nagyobb tere van mint a tényszerü és ok-okozati összefüggéseken alapuló közgazdaságtanban.Amúgy sajnos a szüklátókörüség vagy a hanyag kezelés jut eszébe egy komoly embernek amikor AZ MNB többlete szerinte nem része a költségvetésnek, miközben annak hiányát a költségvetésnek kell pótolnia.Huncutság, huncutság és 3-szor is huncutság!
badsector1
badsector1 2020. 10. 28. 19:09
Előzmény: #6755  Stiv
#6761
Állítólag a bandzsaság jól kezelhető, ha valaki jól fejbehúzza az illetőt.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek