Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2020. 10. 29. 16:00
#6840

fosint bhanánország nemzethhy vhaluthája
https://www.kapwing.com/videos/5f9ad8b886024b00294236f1
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 15:48
#6839
már "csak" 366,6, jöhet a pf cikk hogy rohamosan erősödik a fosint
pitcairn2 2020. 10. 29. 14:24
Előzmény: #6832  geza77
#6838
én inkább az arany világpiaci áránál maradok:)
pitcairn2 2020. 10. 29. 14:22
Előzmény: #6833  fenytkerek
#6837

hát az sem smafu amit az EKB háza táján művelnek mostanság:)
https://fred.stlouisfed.org/series/ECBASSETSW
pitcairn2 2020. 10. 29. 14:21
Előzmény: #6835  PusztaPutyin
#6836

ez lenne a követendő példa?:)
https://fred.stlouisfed.org/series/ECBASSETSW
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 14:17
Előzmény: #6821  pitcairn2
#6835
Amikor nyilvánvalóvá válik hogy mekkora szar a magyar pénzügypolitika olyankor mindig szétoffolod a témát az idétlen zagyvaságaiddal. A kondér becsületét véded, tudjuk.
geza77
geza77 2020. 10. 29. 14:12
#6834
Magyar embernek lassan az étkezés is luxus lesz.
Már csak álom, amiről a némileg túlsúlyos fityesz vezetők társalognak.
Mondjuk Zsírszilárd meg Orv bán +lölő reggel összefutnak és mondja zsírszili
szil-ú bakker reggel olyat toltam, mint a vim-es doboz
Lölő- én meg , mint a pufajka újja
orv-az semmi én meg olyat,  úgy kellett leszállni róla, mint a férfivázas kerékpárról...  még jó, hogy ilyen sportos vagyok, mivel a fél életemet edzőtáborokban töltöttem...
fenytkerek 2020. 10. 29. 14:07
Előzmény: #6831  pitcairn2
#6833
nézd meg 2019 és 2020 adatait, és sajnos az utobbi időszak fog a jövőre mutatni és nem  a 20 év
geza77
geza77 2020. 10. 29. 14:05
Előzmény: #6831  pitcairn2
#6832
túró mennyiség 50g csökkentés volt és 250fst emelés ez megfelel kb 70% emelésnek!Miért is hisz magyar termék! Felugrott épp egy hirdetés miszerint a sparban 450g magyar túró most csak 399Fo$rint 649 helyett   649 helyett Lehet én vagyok lemaradva. de nemrég fél kiló normál ára volt 399 vagy nem?
Mitől ugrott ekkorát az ár és csökkent a mennyiség? 1kgra vetítve:  akció 886,6 fosrint nem akció  1442,2 fo$rint Német minimálbér:       bruttó   9,35Eur/Óra   * 365,5 F$t/Eur     =     3417,425 F$t/Óra Magyar Minimálbér:      bruttó                                                           1196,590  F$t/Óra Osztrák minimálbér      bruttó  10,09Eur/óra    *365,5                     = 3682,85 F$t/Óra
.
mindenközben ÖsterREICH 250 gramm túró 0.65 euro. NEM AKCIÓS ÁR! https://www.billa.at/produkte/clever-topfen-mager/00-746455  
ÖsterREICH       250g   0,65Eur =237F$t         2,60Eur/kg =      948F$t/kg
Mutyisztán           450g                     399f$t                                  1442F$t/kg Németország       250g   0,48Eur  =175F$t         1,92Eur/kg  =          700$t/kg
https://www.kaufland.de/sortiment/das-sortiment/detail.speisequark-magerstufe-250g.article_id=1081147.html Ki mennyi túrót vehet az órabéréből? Magyar:  0,829kg
osztrák   3,88kg
Német    4,869kg Na ja de mi a répát kezdenénk annyi túróval, jobb, hogy mi nem vehetünk annyit mint ők, még a végén ránk rohadna, oszt kidobnánk. Vagy meghíznánk, mint csüngőhas és bandája.
pitcairn2 2020. 10. 29. 14:03
Előzmény: #6824  geza77
#6831
az arannyal szemben hasonló mértékben értékelődtek le az utóbbi 20 évben...
geza77
geza77 2020. 10. 29. 14:02
Előzmény: #6826  pitcairn2
#6830

és a pénzromlás mértéke, az alapvető élelmiszerek drágulása?
Azt már ne is nézzük, hogy mekkora bérből kell tudni kigazdálkodni az alapvető megélhetést (nem gondolok itt yachtozásra...
csak legyen mit elfogyasztani, amivel a következő étkezésig kihúzzuk.
pitcairn2 2020. 10. 29. 14:02
Előzmény: #6827  fenytkerek
#6829

csak tőlük tanult...
Draghi legjobb tanítványa...
pitcairn2 2020. 10. 29. 14:01
Előzmény: #6825  fenytkerek
#6828
fenytkerek 2020. 10. 29. 13:59
Előzmény: #6821  pitcairn2
#6827
én sem vagyok elájulva at EKB-tól, de amit ez a pasas müvel az borzasztó
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:58
Előzmény: #6824  geza77
#6826

a pénznyomtatás üteme még magasabb is...
igen aktívan élnek vissza a tartalékvaluta és a burkolt teherátallokálás funkcióval...
fenytkerek 2020. 10. 29. 13:56
Előzmény: #6819  pitcairn2
#6825
ha Ft-ban teszed fel ezt, rá sem fér a chart-ra
geza77
geza77 2020. 10. 29. 13:56
Előzmény: #6820  pitcairn2
#6824
ott is ilyen mértékű a romlás?
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:55
Előzmény: #6822  valoigaz
#6823
 az összes lényegi dolog már szupranacionális szinten van...
valoigaz 2020. 10. 29. 13:54
Előzmény: #6817  pitcairn2
#6822

Én meg arra koncentrálok, hogy ameddig ez a kormány uralkodik, addig egy fillért sem tartok, fektetek be Magyarországon.
Amennyiben ez változna az két dolgot jelentene,
1. elkaptam valami szörnyű betegséget.
2. megbolondultam.
Reményeim szerint ezek egyikének sem áll fönn a veszélye.
pitcairn2 2020. 10. 29. 13:53
Előzmény: #6815  fenytkerek
#6821

nincs azon mit elrontani
kéményvaluta tekintetében katasztrófa az egész
Ájrópa egyesítő, oligarcha finanszírozó eszközként azonban zseniális:)
de facto az EKB fogja összegründolni a jövő oligarchikus, fasisztoid centralizált Európáját:)

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek