Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 12:38
Előzmény: #6797  geza77
#6800
Azóta a jegybank többször kiemelte, hogy jelenleg az inflációs kilátásokra leselkedő legnagyobb veszélynek a nemzetközi hangulat romlását tartja, ezzel utalhatott arra, hogy a forint gyengülése veszélyezteti céljait. Aztán viszont a szeptemberi infláció meglepő visszaesése után egyre kevésbé lett égető kérdés ez.
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 12:35
Előzmény: #6793  pitcairn2
#6799
Az euró se tökéletes, vannak/voltak rendszerbeli hibák.
geza77
geza77 2020. 10. 29. 12:23
Előzmény: #6796  pitcairn2
#6798
inkább, mint veled, még a végén a sok hlyeségből átragadna rám valami, amit szappanos vízzel nem tudnék lemosni
geza77
geza77 2020. 10. 29. 12:17
#6797
Havi 5.000.000,- fizetésért a kancsesz csak az eszközét tutujgatja
HA VALAKI A MUNKAHELYÉN NEM MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ MUNKÁT VÉGEZ AZT FIGYELMEZTETIK, MAJD KIRÚGJÁK, ADOTT ESETBEN KÖTELEZHETIK AZ OKOZOTT KÁR MEGFIZETÉSÉRE!
Ma sem emelt kamatot az MNB – Mi lesz így a forinttal?https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201029/ma-sem-emelt-kamatot-az-mnb-mi-lesz-igy-a-forinttal-454992
pitcairn2 2020. 10. 29. 12:15
Előzmény: #6795  geza77
#6796
újfent jól elcsevegsz saját magaddal:)
geza77
geza77 2020. 10. 29. 12:11
Előzmény: #6785  pitcairn2
#6795

ARÁNY -Mond ez a szó valamit?
Mérték -és ez?
Európa átlag inflációja tudod mennyi volt?  0,4%
Németországét tudod?  -0,4!
Ez teljesen normális szerinted? egy épp eszű ember szerint nem lehet normális ami itt folyik. Szerintem te se vagy ennyire gyagya! Viszont azért kapod a fizetésed, hogy itt ilyeneket írj! Ha nem az igazán a te bajod.
.
Inni, hogy szoktak a normálisabbak?
MÉRTÉKKEL ÉS TARTÓZKODÁSSAL!!
FIDESZ MÓDRA INNI pedig mit jelent: MÉRTÉK A NAGY MÉRETŰ DISZPERZITES  VÖDÖR TARTÓZKODÁS AZ ASZTAL ALATT!
valoigaz 2020. 10. 29. 11:50
Előzmény: #6792  pitcairn2
#6794
Így igaz.
pitcairn2 2020. 10. 29. 11:49
Előzmény: #6790  Stiv
#6793

az euróval is átverték az embereket...
ha 1999 táján a mai gyakorlatot vázolják fel, akkor kb. sehol sem vezették volna be ezt az izét...
pitcairn2 2020. 10. 29. 11:48
Előzmény: #6791  valoigaz
#6792

a te pénzed...
azt csinálsz vele amit akarsz...
valoigaz 2020. 10. 29. 11:44
Előzmény: #6789  pitcairn2
#6791

Volatilitását az okozza, hogy még viszonylag kevesen ismerik.
Amúgy meg egyáltalán nem manipulálható és sokkal biztonságosabbnak tartom mint bármilyen más tőkepiaci produktumot.
A biztonságot én a bitcoinba látom.
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 11:15
Előzmény: #6783  pitcairn2
#6790
Az euró azért jobb döntés lenne a forintnál. Ilyen gazdaságpolitika miatt értelmetlen önálló fizetőeszközt fenntartani. A forinttal szépen átverték az embereket, vegyenek csak állampapírt.
pitcairn2 2020. 10. 29. 11:02
Előzmény: #6787  valoigaz
#6789
a bitcoin a legkönnyebben manipulálható spekulatív eszköz a világon...
pitcairn2 2020. 10. 29. 11:02
Előzmény: #6786  PusztaPutyin
#6788

az eredeti definícióról beszéltem...
ami nem véletlenül alakult ki több ezer éves piaci szelekció eredményeképpen...
és az se véletlen, hogy monetáris fémeket még sohasem söpörtek az utcán...
a barlangot pedig bajosan fogod mondjuk elszámolási vagy csereeszközként használni...
valoigaz 2020. 10. 29. 10:53
Előzmény: #6782  pitcairn2
#6787

A többi tényleg semmi, de a Bitcoin az Bitcoin.
Az összes kripto sőt, jegybanki virtuális pénzek is csak a Bitcoin miatt jöhettek létre.
A nemesfémeket is elfelejtheted úgy mint a jegybankok által létrehozott kriptokat, nemesfémek is a jegybankok tulajdonában vannak, így oda teszik az árfolyamukat ahová csak akarják.
A Bitcoinra nincs ráhatása senkinek, ez adja a Bitcoin erejét.
Minden porfolioba ott kell legyen a Bitcoin is, még akkor is, ha ezt ti még nem igazán értitek.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 10:45
Előzmény: #6785  pitcairn2
#6786

Ma már nem fogok több szellemi onanizációban partnerkedni, de nézd, szintén a szabad enciklopédiában a money alatt hanyadik helyen jön a store of value?
 
The main functions of money are distinguished as: a medium of exchange, a unit of account, a store of value and sometimes, a standard of deferred payment.
 
Értékőrzésre amúgy minden megfelel aminek értéke van és nem romlandó, tehát ha akarod akkor kereshetsz egy kurvanagy barlangot ami csak a tiéd és a vagyonodból telehordhatod hintőporral például, vagy folyami sóderrel. Utóbbi ha például a fideszkormány egyenesen fizetni fog a háromgyerekeseknek a lakásszerzésért a lakás érén felül is (a tendencia most már arrafelé mutat) akkor nemhogy értékőrző lesz a sódered, de kaszálsz is majd rajta szépen.
pitcairn2 2020. 10. 29. 10:34
Előzmény: #6784  PusztaPutyin
#6785

https://en.wikipedia.org/wiki/Money#Store_of_value
ami pedig az "infláció természetes jelenségét" illeti....
az amit eredetileg pénznek gondoltak furcsamód nem inflálódik...
sőőőőtttt...
http://pricedingold.com/charts/USD-1787-log.pdf
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 10:20
Előzmény: #6780  pitcairn2
#6784
Jaj ne már. A pénz csereeszköz. Érték őrzésére ott vannak Shakespeare művei vagy Mark Knopfler gitárjátéka. Nem arra való. Az infláció természetes jelenség, de ami nálunk zajlik az erőltetett leértékelés ami nem természetes hanem gazemberség.
pitcairn2 2020. 10. 29. 10:12
Előzmény: #6781  Stiv
#6783

az euro sem felel meg a pénz klasszikus definíciójának...
pitcairn2 2020. 10. 29. 10:11
Előzmény: #6779  valoigaz
#6782
és a többi 7545 semmiból összeálmodott kriptoizé?:)
https://coinmarketcap.com/
Stiv
Stiv 2020. 10. 29. 10:11
Előzmény: #6778  pitcairn2
#6781
Varga Mihály: Időben és kellő hatásfokú intézkedéseket hozott a kormány a járvány okozta válság kezelésére
.
A bizottság elnöke kérdezte azt is, hogy mi az euró bevezetésének céldátuma, mert a gyenge forint/euró árfolyam a teljes nemzeti vagyon leértékelődését is maga után vonja. A pénzügyminiszter közlése szerint a magyar kormánynak nincs árfolyamcélja, változatlanul alkalmazkodik a piachoz, és
-
az euró bevezetésére céldátum sincs..

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek