Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2020. 10. 30. 10:27
#6860

Az adózás Németobant picit más, mint itt! minél többet keresel/kevesebbet annál nagyobb az elvonás/támogatás!
Ismerősöm kint 32órában dolgozik hetente!
Ő szeretné így!
Az élelmes magyarja!
Ha többet keresne mint kb 1600euró/hó akkor neki kéne fizetni a gyerekek után az étkezést az iskolában kb havi 250Eur/fő
TEHÁT HA TELJES MUNKAIDŐBEN MEGKERES 500 EURÓVAL TÖBBET, AKKOR PONT UGYANENNYIT KERES, MINT ÍGY.
OTT MÁR NINCS TÁMOGATÁS FIZETHETI AZ ÉTKEZÉST!
NEM SZERETNE MEGFESZÜLNI
AZ CSAK MELLÉKES, HOGY A MUNKÁT LE TUDJA 3 NAPBAN AZUTÁN 4 SZABAD!  
geza77
geza77 2020. 10. 30. 10:24
Előzmény: #6858  pitcairn2
#6859

Csak megbecsülik a humanoidot kellőképpen, és befizetéssel arányosan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nem csak lerabolják, ha nem hasznos már akkor meg dögöljön meg!
Aki meg megmaradt az meg elljen futószalagon újakat!
pitcairn2 2020. 10. 30. 10:20
Előzmény: #6857  geza77
#6858

és ez lenne a gazdagság forrása?:)
ez lenne a német siker kulcsa?:)
nem inkább csak arra utal ez, hogy a KORÁBBI - ettől radikálisan különböző - német gazdaságpolitikák miatt van mit felélni?!
geza77
geza77 2020. 10. 30. 09:47
#6857

Ismerős lány idén kiment dolgozni Németországba, már lejárt a próbaideje. Kevés a munka, ha mégis úgy alakulna, hogy kirúgják kap:
450Euro munkanélkülit.

Ja és fizetik az albérletét.

Ja és fizetik a rezsiét!
Itthon elmondjam mit kapsz?
Bruttó 7 számjegyű fizetésnél 10+ év munkaviszonynál az öregségi nyugdíj max 75%-át! az kb havi 123000ft   Ja és ezt megkapod 3 szor azt huss a répába!
Miután havonta több járulékot vontak tőled, mint amit 3 hónap alatt visszakapsz!
Dt74 2020. 10. 30. 08:45
Előzmény: #6855  PusztaPutyin
#6856
Látod,csak 1 nap pihenőt engedélyeztek neki:))
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 30. 08:43
#6855
Kellően magas bázisról indul a mai nap a 370 támadásához.
valoigaz 2020. 10. 30. 02:22
Előzmény: #6851  geza77
#6854
A száraz füstölt sonkák is harmadával olcsóbbak, de mondok jobbat, ugyanaz a 400gr-os Pick szalámi is harmadával olcsóbb mint Mutyisztánban.
impudent 2020. 10. 29. 20:16
#6853
Kilupják a szemunköt is.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 19:54
Előzmény: #6846  impudent
#6852
Én Lidl-ben jártam, le volt akciózva a narancs hétszázra. A retekhez képest olcsó, az egy ezres.
geza77
geza77 2020. 10. 29. 19:52
Előzmény: #6848  impudent
#6851

AMI FIZETÉSÜNK AZ ÖVÉK HARMADA! VEGYÜK AZ OSZTRÁK ÉS NÉMET TÚRÓ ÁTLAGÁT 206F$T HA FIZETÉSSEL ARÁNYOSAN SZERETNÉNK ANNYIT ADNI EZÉRT AMENNYIT ŐK AKKOR NÁLUNK 206/3=68,66F$T-BE KELLENE, HOGY KERÜLJÖN EZ A MENNYISÉG!
NEM PICIT DURVA!
EZEK NAGYON ÁTBASSZÁK A NÉPET ITT!
NEM AKCIÓS ÁR sehol !
ÖsterREICH       250g   0,65Eur =  237F$t       

Mutyisztán         250g                      428f$t      Madaras tesco
Németország  250g   0,48Eur  =    175F$t                        
AZÉRT AZ BRUTÁL, TÉNYLEG, HA NEM AKCIÓS!
EL TUDJÁTOK KÉPZELNI, HOGY MILYEN SZINTEN ÉLHETNEK?NEM TÉTEL ,NEM KELL GONDOLKODNI AZON, HOGY MI MENNYIBE KERÜL!
https://www.kaufland.de/sortiment/das-sortiment/detail.speisequark-magerstufe-250g.article_id=1081147.html
https://www.billa.at/produkte/clever-topfen-mager/00-746455  
impudent 2020. 10. 29. 19:51
Előzmény: #6848  impudent
#6850
De a 450 gr hosszú lejáratú persze nem Nadudvari 419 ft.
De kapol a lidlben is szerintem Pilo túrút 400 gr 400 korul
pitcairn2 2020. 10. 29. 19:46
Előzmény: #6845  PusztaPutyin
#6849
az USD aranyparitáson nézve már elvesztette az eredeti értékének a 99%-át...
ideje lenne megállni...
elvégre ez lenne elméletileg a number 1 tartalékvaluta
legalább ez próbáljon meg vmi értékőrző funkciót betölteni...
impudent 2020. 10. 29. 19:38
Előzmény: #6847  geza77
#6848
Nádudvari250 gr.
214 ft
A teljes ár brutál lett vona 428
geza77
geza77 2020. 10. 29. 19:25
Előzmény: #6846  impudent
#6847

mekkora kiszerekést vettél?
impudent 2020. 10. 29. 19:22
#6846
Must vótam az Auchanban 210 ert vettem túrút iga 50% kedvezmén.
De láttam 450 gr 410 ért is
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 17:22
Előzmény: #6844  Dt74
#6845
Ja OK :) A dollár amúgy reális hogy elérje a 330-at nemsokára, az EUR kizárt sajna :/
Dt74 2020. 10. 29. 17:16
Előzmény: #6843  PusztaPutyin
#6844
Volt benne némi irónia.Most kicsit megpihen aztán jöhet az új csúcs.A dollár is szépen beindult,remélem 330 körülig elsuhan.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 29. 17:10
Előzmény: #6841  Dt74
#6843
a drog rossz, értem?
szieszta 2020. 10. 29. 16:10
Előzmény: #6837  pitcairn2
#6842
Dt74 2020. 10. 29. 16:03
Előzmény: #6839  PusztaPutyin
#6841
És ha elég intenzív esés indul,akkor újra célkereszbe kerül a 350 illetve s 330-as szintek.Mert ez így jó.

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek