Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
eredmeny 2020. 10. 28. 19:04
Előzmény: #6739  Stiv
#6760
Abban más a helyzet hogy Töröko. nem Közép-Kelet Európában van, nem EU-tag.Sajnos elfelejtették azt hogy a Forint értékállosága MNB feladat, mindegy MIT hadoválnak.
impudent 2020. 10. 28. 18:26
Előzmény: #6758  impudent
#6759
Majd a Mészarus és Mészarus ád Néktek olcsó valutát !
Vagy a román magyar
impudent 2020. 10. 28. 18:22
Előzmény: #6756  impudent
#6758
Köllött Néktek Fityesz kiosztott 1 gdp nyi pinzeteköt 200 ezer embörnek a többi meg füzeti a cehet.
Fiatal Demokraták Szövetsége
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 18:13
Előzmény: #6752  geza77
#6757
Köszönöm, de ez igazából a fosintnak az érdeme :)
impudent 2020. 10. 28. 18:09
Előzmény: #6754  geza77
#6756
Nem teszik hanem tették.
Stiv
Stiv 2020. 10. 28. 18:02
#6755
368.70  igazi,tróger banda
geza77
geza77 2020. 10. 28. 18:01
#6754
368,920 Ezek tönkreteszik az országot és a népet
Stiv
Stiv 2020. 10. 28. 18:01
Előzmény: #6746  pitcairn2
#6753
Évek óta komoly problémákkal néz szembe Törökország: a fizetési mérleg hiánya hatalmas, a líra jelentősen gyengült a dollárral szemben, ami a gazdaság dolláradósságán keresztül fájdalmas.
Az árfolyamválság határán billeg Törökország, melynek jelentős külső finanszírozási deficitjét és gyakran logikátlan gazdaságpolitikai lépéseit a líra durva értékvesztése követ.
geza77
geza77 2020. 10. 28. 17:54
Előzmény: #6748  PusztaPutyin
#6752
köszönöm, hogy használod az fst rövidítést, nagyon jól esik!
geza77
geza77 2020. 10. 28. 17:53
#6751
Rövidesen a krumpli lesz a kemény konvertibilis valutánk!
Kemény, persze csak ha friss!:)A keménység fogja az értékét adni!
Minél keményebb és minél tartósabban kemény an(n)ál értékesebb.
A jövőben az aktuális €=3.66 Kg HUK azaz Hungarian Krumpli
Pénzpiacunk pedig: https://nagybani.hu/arak
A digitális világ miatt szükség lenne cryptokrumpli bevezetésére is! és a BTC/HUK beárazására!
Én már be is indítottam a cryptokrumpli bányászatot. Kérek mindenkit innentől HUK-ban adja meg a napi € árfolyamot és árgus szemekkel figyelje a Nagybani Piacot.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 17:14
Előzmény: #6749  valoigaz
#6750
Lehetne a váltópénz lopcsi. Egy tolcsint = 100 lopcsi.
valoigaz 2020. 10. 28. 16:59
Előzmény: #6748  PusztaPutyin
#6749
Inkább legyen Ellopcsy, úgyis az lesz annak is a sorsa ameddig ezek vannak.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 16:51
Előzmény: #6747  pitcairn2
#6748
Nálunk is időszerű lenne most már egy új pénz bevezetése. Az eurót nem akarják, hát akkor legyen egy nemzeti valuta, amiből nem milliókat kell állandóan számolgatni. Nevezhetnénk mondjuk tolcsintnak. Egy tolcsint = 1000 Fst
pitcairn2 2020. 10. 28. 16:36
Előzmény: #6738  geza77
#6747
"the new lira.... was introduced on 1 January 2005, replacing the previous lira (which remained valid in circulation until the end of 2005) at a rate of 1 new lira = 1,000,000 old lira. "
https://en.wikipedia.org/wiki/Revaluation_of_the_Turkish_lira
pitcairn2 2020. 10. 28. 16:31
Előzmény: #6739  Stiv
#6746

a korábbi hiperinflációs periódusok után ők már leginkább aranyban és dollárban gondolkodnak...
esetleg euróban
pitcairn2 2020. 10. 28. 16:29
Előzmény: #6742  geza77
#6745

alapkamatot kéne emelni...
van hová...
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 16:29
Előzmény: #6741  Orban_kotta
#6744
Ennek már baszki a fele se tréfa.
impudent 2020. 10. 28. 16:27
Előzmény: #6742  geza77
#6743
köllött Néktek fityesz
geza77
geza77 2020. 10. 28. 16:20
#6742
M1G           368,195       O1G    rohadjanak meg ők az nép tönkretevői!
Orban_kotta 2020. 10. 28. 16:18
Előzmény: #6740  PusztaPutyin
#6741
368+

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek