Topiknyitó: szivacs 2015. 06. 03. 00:43

"Magyar az, akinek fáj Trianon”.  

“Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok és szabadon és őszintén – hozzád beszélve és mégis magamhoz – valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most, ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót… íme, erőlködöm és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni; pedig nem volnék éppen zárdaszűz, se vénkisasszony – nevén szoktam nevezni, nemcsak a gyermeket, de ama boldog és áldott bölcsőt is, ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell kimondani; ugye?

Különben ha nem értenéd dadogásomat, útbaigazíthatlak. De fordulj el, ne nézz a szemembe. Még nem olvastam ezt a könyvet, amiben levelem meg fog jelenni: de úgy gondolom, ama szót megtalálod benne többször is – hiszen arról szól a könyv, amit ez a szó jelent. És megtalálod régi versekben és széles szólamokban, amik most újra élni kezdenek, én még akkor ismertem őket, mikor egy időre halottaknak tetszettek, üresen, furcsán kongottak a fülemben, nem értettem őket, vállat vontam. Igen, valamiről beszéltek ezek a versek, és szóltak valamiről, amiről tudtam, hogy van, mint ahogy van kéz és láb, különösen hatott rám, hogy emlegetik, mintha valaki minden lélegzetvételnél megnevezné a láthatatlan elemet, mely tüdejébe nyomul. Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan: azt mondták nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni. Mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. Dac fogott el és furcsa makacsság: – hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, így szóltam magamban, holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok – holott én gúnyolom és dorgálom magamat. S mert a földön járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja van! S mert nem tudok ellenni étel és ital nélkül, tegyem meg istenemmé az ételt és italt? S mert nem tudok szólani másképpen, csak így, ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól? S ha erőt adott nekem a föld, amelyből vért szíttam magamba anyám emlőin át – ezt az erőt csodáljam a munka helyett, melyet végrehajtok vele! Dac fogott el és makacsság: embernek neveztem magam – azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem magam – léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres, akárhol itt e földön, s ha kell, a pokolban is.

És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy Szolnokon, vagy Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a lánchidat és a Dunát és az aggteleki cseppkőbarlangot és a dobsinai jégbarlangot és a Vaskaput és a Balaton vizét – akkor lesütöttem a szemem és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És mikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik, és amit lát, nem valóság, álomkép csak, tündérmese, játék. Játék háznak éreztem az idegen házat – csak játszották az emberek, hogy ezt ők komolyan veszik –, és mikor a vendéglőben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a játék pénzt, amit kezembe nyomtak, mikor átléptem a magyar határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők komolyan mondják: hélas! és alas! és wehe! és ahimé! – mikor jaj-t kell mondaniok –, és arra gondoltam, hogy haláluk percében ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható ismerős valóság ott kezdődött nekem, ahol átléptem a határt – ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem.

De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”

Karinthy Frigyes:

Levél kisfiamnak – Trianon emléknapjára
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
pitcairn2 2018. 06. 05. 20:33
Előzmény: #1289  Rumata
#1300
ugyan már a totális győzelem igénye az antant politika része volt, pl. a háború Wall Street-i finanszírozói csak így juthattak a pénzükhöz
https://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Morgan_Jr.#World_War_I
a britek, a franciák és az oroszok jórészt USA hitelekből háborúztak...
a béke igénnye először a központi hatalamk részéről merült fel, majd az orosz vezetés akart kiszállni a háborúból, ezért kellett megbuktatni a Romanovokat is... 
Who Killed Rasputin ? The British plot. BBC 2004 FULL Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=bZObqTuk_Hs
a totális, megsemmisítő győzelem igénye az Antant oldaláról merült fel... 
gyula1971
gyula1971 2018. 06. 05. 20:28
#1299
Remélem a 100-éves évfordulóra 2020.-ra már a Nemzetek ideálisan visszahozzák a régi Magyar határokat. Ha már fizikai határt nem lehet húzni.
Törölt felhasználó 2018. 06. 05. 20:25
Előzmény: #1296  pitcairn2
#1298

És ez miért baj. Vajon visszamennének a megvásárolt szászok (ill. utódaik) a mai Romániába. Azt hiszem inkább áldják a történelmet, hogy így "elbánt" velük.
Az egyházi vezetők pedig miért nem követték a nyájukat?
pitcairn2 2018. 06. 05. 20:23
Előzmény: #1294  Törölt felhasználó
#1297
az egy dolog, hogy biztosítod a nemzettársaknak a letelepedés lehetőségét, az meg egy egészen más történet, hogy minden eszközzel arra ösztönzöd őket, hogy hagyják ott a szülőföldjüket...
pitcairn2 2018. 06. 05. 20:20
Előzmény: #1294  Törölt felhasználó
#1296
a helyi német egyház is felismerte azt, hogy a sztori végén a 850 éves szász közösség eltűnése, nemzethalála áll
és ez sajnos be is jött...
a helyi német egyházi vezetők folyamatosan ellenezték ezt a tervet...
az azóta eltelt idő őket igazolta...
pitcairn2 2018. 06. 05. 20:17
Előzmény: #1292  ts3
#1295
az alábbi sztori különben döbbenetes, a német adófizetők pénzéből - lényegében éj feketén, 100%-ban illegálisan!!! - kitömték a Securitate nagykutyák (de facto maffiózók...) zsebét sok száz millió márkával... 
és sikeresen szétverték a legutolsó életképes közép-európai német kisebbséget... 
a pusztítás egyszerűen döbbenetes...
Menni vagy maradni - Az erdélyi szász kultúra nyomában
https://www.youtube.com/watch?v=_9_3SsfrCfE
még a helyi német - leginkább egyházi - vezetők ellenállása se izgatta őket... 
illegális emberkereskedelmet futtattak az adófizetők pénzéből, illegális finanszírozással , melynek keretében egy olyan államból "mentették ki" a nemzettársakat ami bár nem volt túlzottan élhető, de soha nem telepítette ki a németeket (még 1945 után sem!!!) és mindig is biztosította a nemzetiségi oktatás lehetőségét...
az erdélyi németek ezért beszéltek ilyen szépen németül, sokkal több nemzetiségi jugok volt, mint pl. a magyar sváboknak
Törölt felhasználó 2018. 06. 05. 20:16
Előzmény: #1293  pitcairn2
#1294

"Ebben az időben ismerte fel a nyugatnémet kormány, hogy romániai testvéreik humanitárius katasztrófa áldozatai. A német állampolgársági törvény szerint a kelet-európai német etnikumú személyek németnek tekintendők, és jogosultak az állampolgárságra (ezt a törvényt 1990 óta megszigorították). A német kormány tehát felvette a kapcsolatot a román hatóságokkal – akik meglátták a helyzetben rejlő üzleti lehetőséget."
-
Nem kellene mindenben összeesküvést keresned.
pitcairn2 2018. 06. 05. 20:09
Előzmény: #1292  ts3
#1293
a határon túli nemzetrészek elpusztításában a németek a nagymesterek...
Eladó életek: 
Az erdélyi szászok sorsa – és a miénk
https://www.counter-currents.com/2018/05/elado-eletek/
Trading Germans a secret Cold War trade in human beings - cinema
https://www.youtube.com/watch?v=lCb3GxniDfw
ts3 2018. 06. 05. 19:48
#1292
Trianont orbány fogja beteljesíteni, munkaképes korúak menekülnek orbanisztánból.
sanka 2018. 06. 05. 19:39
Előzmény: #1289  Rumata
#1291
Elvakultnak hiába írsz bármit is.
settevoltesette 2018. 06. 05. 19:36
Törölt hozzászólás
#1290
Rumata
Rumata 2018. 06. 05. 18:47
Előzmény: #1265  BudFox
#1289
Azért azt jó ha tudod, hogy még 1917-ben is elkerülhettük volna Trianont, ha az akkori viszonylag jó harci helyzetet kihasználva fegyverszünetet és békét kötünk. Ez kizárólag csak azért nem sikerült, mivel a Monarchia még ekkor is ragaszkodott ahhoz, hogy az elfoglalt területeknek legalább egyrészét megtarthassa. Ezen pedig az Antant annyira felháborodott, hogy attól kezdve már csak a teljes és feltétel nélküli megadásról volt hajlandó tárgyalni a Monarchiával. Mert jó ha tudod, hogy a Szerbia ellen indított háború egy területszerző háború volt, amire a Monarchia már a megalakulásától kezdve készült, és csak a megfelelő alkalomra várt. A balkáni területszerző háború kizárólag a magyar főrendek érdekeit szolgálta, akik a délszláv területek bekebelezésével remélték megakadályozni a délszlávok önálló nemzeti államban való egyesülését. A magyar főrendek ettől remélték a magyarországi nemzeti kisebbségek elnyomásának tartósítását. Tehát valóban igaz, hogy a háborúért és az amiatt a magyarságra büntetésként kirótt trianoni határokért egyértelműen a magyar főrendek voltak felelősek. És ezek után az is érthető, hogy az ország sorsát megvitató plénumokon senki sem volt kíváncsi a magyar küldöttek véleményére. De a franciák és az angolok igazából még nagyvonalúak is voltak a magyar nemzettel szemben, mivel a Kis Antant országai Magyarország teljes felosztását és felszámolását  követelték. A franciák és az angolok azonban a magyar nép iránti tiszteletükből ezt megakadályozták.
Mikieger85 2018. 06. 05. 18:38
Előzmény: #1277  BudFox
#1288
? Kit és hogyan mosott le az EU-Parlamentben? Lemaradtam valamiről? Japersze, a szurkoló kormánysajtó (origo, 888) szerint igen. Esetleg valami hiteles forrás?
Törölt felhasználó 2018. 06. 05. 18:22
Előzmény: #1284  Peterbond
#1287
Kossuth csak egy nagypofájú politikus volt (mint a maiak), ahogy szorult a kapca az elsők között húzta fel a nyúlcipőt. Nem ő volt az első és az utolsó se (pl. Rákóczi, Horthy).
Törölt felhasználó 2018. 06. 05. 18:18
Előzmény: #1277  BudFox
#1286
Na most az volt a helyzet, hogy elvesztettük a háborút, tehát Orbán (Gyurcsány, stb.) akárhogy ugrált volna le se szarják, mivel a győztesek diktáltak (a németeknek is kuss volt).
Törölt felhasználó 2018. 06. 05. 18:16
Előzmény: #1274  BudFox
#1285
De igen. Az eredeti szerb-cseh-román tervek szerint a román határ a Tiszánál lett volna, Baranya megye a délszláv államhoz került volna és lett volna egy cseh-délszláv korridor a nyugati határ mentén.
Peterbond 2018. 06. 05. 17:52
Előzmény: #1265  BudFox
#1284
Na ne, azert masszunk mar ki Orban seggebol jo.
Egykezzel szetcsapott volna a roman hadak kozott igaz?
Ertem en hogy szerelmes vagy Orbanba de ilyeneket meg Bayer Zsolt se ir le. Trianonon kb semmi se valtoztatott volna es igen jarhattunk volna szarabbul is. Ahogy Gorgeit is kopkodtek mert letette a fegyvert pedig o az utolso percig itt volt es alta a sarat. Kossuth meg az isten volt aki mar reg kimenekult az orszagbol addigra es onnan buzditott harcra.
sanka 2018. 06. 05. 17:13
Előzmény: #1280  BudFox
#1283
Ez mekkora butaság!:))
BudFox
BudFox 2018. 06. 05. 16:55
Előzmény: #1281  pitcairn2
#1282

100 éve még teljesen máshogyan gondolkodtak a politikusok : Szét kell verni a háborút kirobbantó hatalmat és azzal minden el is van intézve.
tévedtek.
pitcairn2 2018. 06. 05. 16:44
Előzmény: #1279  pampa
#1281
a fő cél nem az ő jutalmazásuk, hanem a monarchia szétverése volt

Topik gazda

szivacs
szivacs
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek