Topiknyitó: Törölt felhasználó 2008. 03. 05. 01:00

PANNERGY  

Közkívánatra.....
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
twist 2022. 11. 09. 19:43
#167740
A következő 28 évben minden ki fog derülni. Szerintem a MOL kapja majd a legnagyobb szeletet a tortából. A kisebb falatok meg szét lesznek szórva. Kutatófúrásoknál sok pénzt el lehet síbolni. Érdekes lesz. 
oldrider 2022. 11. 09. 18:57
Előzmény: #167738  VUK1980
#167739
Semleges! 
A Pannynak kell megtalálnia hogyan tud (akar) élni a kormány által felkínált lehetőséggel. Hogy Palkovics vagy Lantos tök mindegy. Itt Orbán papa petyegtet! 
VUK1980
VUK1980 2022. 11. 09. 18:39
Előzmény: #167736  nevershort
#167738
szerintem pozitív ... 
hully-gully
hully-gully 2022. 11. 09. 18:25
Előzmény: #167735  VUK1980
#167737
Nem mert az bennfentes vallomás lenne de majd ha hallod itt a vonyítást, na majd akkor elindult valaki a szálon! :))))) 
nevershort 2022. 11. 09. 17:35
Előzmény: #167735  VUK1980
#167736
Csak kérdés, h pozitív vagy negatív hatással? 
 
VUK1980
VUK1980 2022. 11. 09. 16:58
#167735
Szerintem az ami ma történt Palkoviccsal az hatással lehet Pannira...csodálom, hogy ezen a szálom még senki nem indult el ... 
oldrider 2022. 11. 09. 16:44
Előzmény: #167733  oldrider
#167734
Mert gyors az élet! 
oldrider 2022. 11. 09. 16:03
Előzmény: #167732  TBSZ1982
#167733
Új műsorhoz, új férfi kell...! 
Csak gyerünk már, könyörgöm! 
TBSZ1982
TBSZ1982 2022. 11. 09. 14:58
#167732
Új energetikai tárca jön létre, amit Lantos Csaba vezethet… 
gabriellusz 2022. 11. 09. 14:34
#167730
Lemondott Palkovics László   miniszter !!!!
dexter 2022. 11. 09. 13:10
Előzmény: #167728  signal2
#167729

OFF: Nekem az az érzésem, hogy a szakértőket, értelmes embereket a fideszből már elüldözték a végtelenül ostoba, de talpnyaló emberek.
 
Orbánt is sokan nagy politikusnak, stb. tartják, pedig szerintem egy gyáva, arrogáns, gerinctelen alak, aki mindenen és mindenkin átgázol, de kellenek neki a talpnyalók, mert amúgy rohadt nagy önértékelési gondjai vannak, mert tudja magáról, hogy egy tudatlan, ostoba alak. Nem véletlen, hogy annak idején minden politikai vitában lenyomták, nem is mer már kiállni évek óta senkivel egy vitára. Egy értelmes mondatot nem tud elmondani úgy, hogy ne olvasná, amit valaki megírt neki előtte (mondjuk az más kérdés, hogy ami felolvas is nagy aromság). A parlamentben sem tud egy egyetlen kérdésre sem értelmesen válaszolni, vagy próbálja elviccelni, vagy elkezd személyeskedni, amin persze a talpnyalók röhögnek és ezzel le is van tudva. Ha mégis kinyög valamit véletlenül, akkor olyan bődületes hülyeségeket beszél, hogy értelmes ember csodálkozik, hogy lehet egy ilyen ember egy ország miniszerelnöke (bár mondjuk Trump is alapvetően hasonló személyiség, és ő meg a világ legnagyobb országának volt a vezetője).
signal2
signal2 2022. 11. 09. 12:44
Előzmény: #167727  dexter
#167728
Sokmindent tudnak helyesen és pontosan a fideszben, de befogják a pofájukat a pénzért és a hatalomért.
dexter 2022. 11. 09. 12:30
Előzmény: #167723  user01
#167727
Talán végre a fideszben néhányan felébredtek a kómából és megvilágosultak, hogy Mo. a geotermiában nagyon jól áll (amit mondjuk sok évtizede tudni lehet). És nem elfojtani kellene, hanem támogatni és kihasználni.
user01
user01 2022. 11. 09. 11:43
Előzmény: #167722  user01
#167726
Azaz jogalkotói szinten elkezdték a geotermikus energiahasznosítás remélhetőleg értelmes gazdasági alapjainak lerakását.
user01
user01 2022. 11. 09. 11:40
#167725
15-16. § A vízgazdálkodásról szóló törvény 15/C. § (8) bekezdése csak az adóévben felmerült visszasajtolási költség beszámíthatóságát biztosítja a vízkészletjárulék mértékéig. A visszasajtolással kapcsolatos legmagasabb költség a visszasajtoló kút létesítésével merülnek fel, amely költség lényegesen meghaladja a visszasajtolás megkezdését követő egy adóévben fizetendő vízkészletjárulék mértékét. 
A visszasajtolás ösztönzését az jelentené, ha a visszasajtoló kút és kapcsolódó létesítmények létesítésével kapcsolatos teljes költség beszámítható lenne. Így, bár több évre elosztva, a visszasajtolással kapcsolatos költségeket a bányavállalkozó visszakaphatná. A teljes visszasajtolás elérése (a felszín alatti vízkészletek megőrzése) nagyobb cél, mint a viszonylag kis összegű éves vízkészletjárulék költségvetési befizetése.
user01
user01 2022. 11. 09. 11:40
#167724
4. § 
A geotermikus energia termálvízzel történő kinyeréséhez a kinyeréssel érintett területet (térrészt) meg kell kutatni. A kutatási engedély kizárólagos jogot biztosít a bányavállalkozó számára a kutatás elvégzése és a geotermikus védőidom kijelölése tekintetében. Ez a jogi védelem biztosítja, hogy adott területen (térrészen) harmadik személy nem végezhet hasonló tevékenységet. A jogi védelem egyben beruházás védelem is. 
Az alkalmatlan vállalkozások és az indokolatlan területfoglalások kizárását biztosítja a pénzügyi biztosítékadási kötelezettség, amelynek részletszabályait rendeleti szinten szükséges meghatározni. 
A kutatási tevékenység, eltérően az ásványi nyersanyag kutatástól, egy lépcsőben, egy engedélyezési eljárással történik, és a kutatási tevékenységről készült készített zárójelentést sem kell külön a bányafelügyelettel jóváhagyatni, viszont a védőidom megállapítás feltétele lesz a kutatási zárójelentés elkészítése. 
A kutatási időszak igazodik az ásványi nyersanyagok kutatása tekintetében meghatározott törvényi időtartamhoz. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a maximális kutatási időszak nem automatikusan engedélyezhető időtartam. A kutatási időszak mindig igazodik az elvégzendő kutatási feladatok időszükségletéhez. 
A geotermikus energia kutatására vonatkozó szabályozás átveszi a szilárd ásványi nyersanyag kutatásával kapcsolatos szigorú szabályozást a kutatási tevékenység nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények tekintetében. 
A geotermikus kutatási területekről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet, amely közhiteles nyilvántartás (a személyes adatok kivételével). 
A geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására vonatkozó új szabályozás a geotermikus védőidom hatályos szabályozása tekintetében a víz kitermeléssel kapcsolatos bányafelügyeleti döntés tartalma tekintetében tartalmaz új rendelkezéseket. Ezekre az engedélyezés teljeskörűsége miatt van szükség, biztosítva az egyablakos ügyintézést. 
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, sajátos építményfajtákra vonatkozó jogszabály szerinti geotermikus energia kinyerés tekintetében az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkentése érdekében a mélységi tartomány kismértékű módosítására kerül sor. 
A geotermikus energia kinyerése és hasznosítása a bányafelügyelettel kötendő szerződés alapján történhet. Elsődleges állami érdek, hogy a geotermikus potenciál kinyerése és hasznosítása megfelelő szabályozás szerint történjen, ezzel magakadályozva a geotermikus energiát biztosító térrészek indokolatlan lefoglalását. 
Új elem, hogy a szerződés megkötésének feltétele a kinyert geotermikus energia felhasználására vonatkozó megállapodás (szerződés) megléte, amely biztosítja, hogy felesleges projektek ne valósulhassanak meg. 
A szerződéskötés feltétele a kijelölt védőidom, ami biztosítja a geotermikus energia kinyerésének jogi határait.  Lényeges kiemelni, hogy a felszín alatti vizek, illetve a geotermikus potenciál védelme érdekében elvárás a bányavállalkozótól, hogy a kitermelt vizet visszasajtolja.  A szerződés határozott idejű, legfeljebb 20 évre köthető. Ez az időtartam, és az esetleges hosszabbítás igazodik a hőtermelő ponteciálhoz.  A Hatóság a szerződést felmondhatja, ha a geotermikus energiát felhasználó személy nyilatkozik arról, hogy a bányavállalkozó a szolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. A felmondás csak lehetőség, valamennyi körülmény megvizsgálása szükséges a legsúlyosabb jogkövetkezmény alkalmazásához.  A szabályozás lehetővé teszi bányavállalkozói oldalon is a szerződés felmondását, ha a jogi környezet megváltozása ezt indokolja.  Ha a szerződés megszűnik, a bányafelügyelet mérlegelés nélkül, a geotermikus védőidomot törli a nyilvántartásából. A megszűnt szerződésre tekintettel a megépített létesítményeket, ha azok más célra nem használhatók, el kell bontani és az érintett területet helyre kell állítani.
user01
user01 2022. 11. 09. 11:40
#167723
Általános indokolás 
Az orosz-ukrán konfliktusnak, valamint az Európai Unió elhibázott szankciós politikájának köszönhető energiaválság még nagyobb igényt támaszt az uniós tagállamok energiaszuverenitásának megvalósulásával kapcsolatban. Az elmúlt időszak technológiai fejlesztéseinek köszönhetően a fosszilis energiahordozók mellett ma már olyan biztonságos és tiszta technológiák is a rendelkezésünkre állnak, mint a geotermia, amellyel a hő és energia ellátás folyamatos biztosítása mellett, hatékonyan tudjuk védeni természeti környezetünket. 
Hazánk geológiai adottságai a geotermikus-hőhasznosítás szempontjából kiemelten kedvezőek. A földkéreg vastagsága ugyanis 25-30 km, ami kevesebb, mint egyharmada az európai kontinens átlag kéregvastagság értékének. Ezen abszolút közelség miatt, nagyon erős a belső, magmatikus környezetből kifelé, azaz felfelé törekvő hő áramlása. Nem véletlen, hogy hazánk termálfürdőiről is híres a nagyvilágban, ugyanis jelentős hévíztározókkal rendelkezünk a térségünk geológiai fejlődéstörténete miatt. A konvencionális geotermikus hőellátási projektek részére a hévizet jellemzően kb. 1000–2500 méter mélységű, fúrt kutak tudják biztosítani. Hazánkban e mélységtartományban találhatóak olyan rétegvízkészletek, amelyekből biztosítható a geotermális projektek számára elvárt és szükséges vízhőmérséklet és vízhozam. 
A geotermikus energia egy kiszámítható és ösztönző szabályozási keretben hosszú távon támogathatja hazánk energiaszuverenitását. A magyar geotermikus potenciál széles körű kiaknázásával 2030-ra éves szinten akár 1-1,5 milliárd köbméter földgázzal csökkenthető Magyarország energetikai kitettsége. 
A kiszámítható szabályozási környezet megteremtése érdekében a geotermikus energia kinyerése és hasznosítása a bányafelügyelettel kötendő szerződés alapján történhet. Az új engedélyezési forma kellő rugalmasságot biztosít mind bányavállalkozói mind állami oldalon. Az állam a szerződésen keresztül tudja kontrollálni a bányavállalkozó tevékenységét, és szükség esetén be tud avatkozni. A szerződéskötés feltétele a kijelölt védőidom, ami biztosítja a geotermikus energia kinyerésének jogi határait. 
A felszín alatti vizek, illetve a geotermikus potenciál védelme érdekében a szerződés tartalmazza a geotermikus energia kinyerés célját, tervezett hasznosítási formáját és az alkalmazott kinyerési technológiát, valamint a technikai és földtani lehetőségek figyelembevételével a vízvisszasajtolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket.
user01
user01 2022. 11. 09. 11:39
#167722

A parlament 2022.11.08-2022.12.07. ülési időszakának egyik témája:
https://www.parlament.hu/irom42/01844/01844.pdf
 
A parlamenti "vitának" nevezett valami (rendeleti kormányzásnak hívott diktatúra alatt is van ilyen nagyszínházi előadás, átkosban is így ment) most péntekig tart. Utána jön a bizottsági vita, stb., majd december 5-7. időszakban a zárószavazás.
A száraz törvényi rendelkezések helyett inkább az indoklások átfutása javallott (a szavazó biorobotok is max ezt nézik meg, ha van idejük rá).
bitKain
bitKain 2022. 11. 09. 10:42
Előzmény: #167717  Tiborcfiam
#167721
Annyi pozitívum kijött a riportból, hogy nagyobb figyelmet kapott a kormány részéről is a geotermia. Ez jó jel.
.
A 1150-es ellenállás fúrása is megkezdődött, reméljük ez is sikeres lesz és hamarosan megnézzük, hogy mennyire ritka v. sűrű a levegő a magasabb régiókban. 📈