Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
basszaakurvaanyjatapfmod5 2020. 10. 13. 23:16
Törölt hozzászólás
#6640
SeldonKuper 2020. 10. 13. 18:00
Előzmény: #6638  PusztaPutyin
#6639
Ha van euród jól jársz a forinttal is!
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 13. 17:39
#6638
Már megint hová megy ez a faszom forint, istenem.
basszaakurvaanyjatapfmod3 2020. 10. 13. 15:33
Törölt hozzászólás
#6637
geza77
geza77 2020. 10. 13. 14:52
#6636

Kancsal g@ci, miért nem húzol már el a jó kurv@ anyádb@, és viszed a kis cig@ny haverodat is!!!
.
Aki ilyen szar munkát végez azt egy, a piacról élő cégben már rég kirúgták, ha nem akkor a cég megy tönkre.
.
https://www.kapwing.com/videos/5f85a2cdb6343300cc5e5e6a
basszaakurvaanyjatapfmodi-22 2020. 10. 12. 14:53
Törölt hozzászólás
#6635
basszaakurvaanyjatapfmodi-22 2020. 10. 12. 14:53
Törölt hozzászólás
#6634
geza77
geza77 2020. 10. 12. 14:43
#6633

Ezek hülyék?
Miért nem egyedül Malopcsynak adták?
Talán nem látják, milyen csodát művelt a magyar gazdasággal?
Ja lehet csak azért nem ő rá esett a választás, mert a mi hátunkat csak egész európa és nem az egész világ nézte.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201012/ket-amerikai-tudos-kapta-a-kozgazdasagi-nobel-emlekdijat-452474
basszaakurvaanyjatapfmodi-24 2020. 10. 12. 00:32
Törölt hozzászólás
#6632
basszaakurvaanyjatapfmodi-9 2020. 10. 09. 08:36
Törölt hozzászólás
#6630
geza77
geza77 2020. 10. 09. 08:28
#6629
Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index októberben 
A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől való félelem is.
https://hvg.hu/gazdasag/20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index
basszaakurvaanyjatapfmodi-5 2020. 10. 08. 08:31
Törölt hozzászólás
#6628
geza77
geza77 2020. 10. 07. 20:03
#6627
Ez lenne az MNB törvényi kötelessége! Nincsenek illúzióim, ha tovább növekszik az infláció akkor inkább manipulálni fogják a kosarat meg a számokat mint egy banánköztársaságban. Szerintem ugyan ez eddig is manipulált volt mert nevetséges, hogy nincs benne az ingatlan piaci árrobbanás, holott ennek nálunk nagyobb a súlya mint az unió többi országában. Ha ezt is bele adnánk, akkor annak súlyától, függően 6-8-10 % is lenne vagy lehetne a valós infláció. Pont így manipulálják ugye a munkanélküliségi adatokat. Valójában a KSH adata is hiteltelen.Az MNB-nek meg arra hivatkozni hogy az infláció a céltartományon belül van, nemcsak nem igaz, de egyszerűen nevetséges. Már rég elvesztették a hitelességük látszatát is."A gazdaságpolitika egészének legfontosabb célja a hosszú távon fenntartható, stabil gazdasági növekedés biztosítása. A jegybank ezt azzal tudja támogatni, ha kiszámítható és hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten tartja."   "amely az MNB számára elsődleges célként az árstabilitás elérését és fenntartását írja elő, összhangban a széles körben elterjedt nemzetközi gyakorlattal és az Európai Unió jogszabályaival."   "Ugyanakkor az infláció két, egymással összefüggő csatornán keresztül jelentős károkat okozhat a gazdaságban. Egyrészt az infláció magasabb szintje megnöveli az átárazási és tranzakciós költségeket, valamint különböző torzításokat okoz a gazdasági életben, például az adórendszerben és a számvitel területén. Magasabb infláció magasabb nominális kamatokkal jár együtt, amelynek hatására megnövekednek a hitelfelvevők törlesztési kiadásai a rendelkezésre álló jövedelemhez képest."   "Másrészt az infláció kiszámíthatatlansága zavarja az árak információ tartalmát, ami pedig egy jól működő piacgazdaság alapja."   Ez a sok szép leírt, de be nem tartott cél. Lehet az a baj, hogy Malopcsy próbál célozni????   https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politika-keretrendszere/mi-az-arstabilitas
basszaakurvaanyjatapfmodi6 2020. 10. 06. 11:09
Törölt hozzászólás
#6626
geza77
geza77 2020. 10. 06. 10:29
Előzmény: #6624  431145
#6625
szerintem is, költöztesse el a kénköves pokol legmélyebb bugyrába az összes olyat aki lopja a közöst vajon mennyi mennyi kormányoldali képviselő  maradna a parlamentben? Mi történne Tacskó Putyin zseb napóleonnal és a holdudvarral?
431145 2020. 10. 06. 09:31
Előzmény: #6622  geza77
#6624
Én azért nem bánnám ha ez Soros valamilyen úton módon elköltözetné ezt az egész bagázst innen!
valoigaz 2020. 10. 06. 09:28
Előzmény: #6621  431145
#6623

A probléma akkor lenne ha nem lenne kereslet a devizára.. de van! és vannak devizaváltók is.
A forint gyengül, ez tény! Az is tény, hogy az MNB. addig tud visszaélni ameddig a nép nem kezdi el átváltani a forintját devizára.
Azok akik így gondolkodnak, hogy "forintba kapja a juttatást" és ezért nincs választás rábasznak, mit ahogy a múltban is kifosztották őket..
Nincs más, szerintem menekülni kell az euróba, múlt ezt mutatta és a jövő még inkább erről fog szólni...
Nem értem ,hogy miért nem veszitek észre, hogy rábasztok a forintban történő megtakarításokkal.. ráadásul 300 óta ezt pofázom.. .
Egy fillért nem takarítok meg forintban, ameddig ez a kormány hatalmon marad.
geza77
geza77 2020. 10. 06. 09:22
Előzmény: #6621  431145
#6622
 Így van tényleg soros csinálja!!
A soron lévő magyar kormány, azaz a soros magyar kormány röviden: soros.
Ha nem soros hanem Soros György csinálná véleményed szerint:
1 pöckölgetve napi 0,2%-al próbálná elnyújtva éveken át nagyon lassan tönkretenni az országot? ami ellen fel lehetne készülni lenne esély tenni ellene, megakadályozni esetlegesen visszaütni
VAGY
2 odavágna egy olyat, mint 1992ben az Angoloknál is történt, hogy lefeküdtek azonnal egy pillanat alatt bevitt ütéssel, ami váratlanul érkezett, nem lehetett felkészülni rá és így a meglepetés erejével jött a támadás Itt a támadó belülről jön nem látod?
Ha akarnának tudnának tenni ellene: 

De Orbán a soros.
2019es cikk az origótól ami Matolcsy Ádámhoz a kuszaszem (M1G) kisebbik fiához köthető!!!! De érdekes a cím: A nap, amikor Soros térdre kényszerítette Angliát Mo-on lehetne a cím az évtized ami alatt soros térdre kényszerítette a magyarokat
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190916-soros-gyorgy-anglia-fekete-szerda.html
431145 2020. 10. 06. 09:14
Előzmény: #6620  valoigaz
#6621
csak az probléma hogy a forintban kapja  a nép juttatásokat,azt meg szépen elinflálja  Gyuri bácsi!

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek