Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 28. 10:50
#6740
367+
Stiv
Stiv 2020. 10. 28. 10:38
Előzmény: #6738  geza77
#6739
A törököknél is az megy, hogy minél többen menjenek az euba dolgozni, aztán az eurót meg utalják haza. Megoldatlan a menekültek helyzete is, nincs munka aki tud lelép az országból. A zuhanó pénzzel nem lehet jövőt tervezni.
geza77
geza77 2020. 10. 28. 10:08
#6738
Nagyon olcsó a fosrint!
Mert volt aki nagyon meg tudta őrizni az értékét!
263-ról csak 366,4 ig mentünk 10 év alatt.
Nézzétek a törököket!
1,4897ről      +454,55%       8,2606ra azonos időtávon!
Ez olyan, mintha 1euro  most :1195,4665 fosrint lenne!  pedig épphogycsak 366!!!
Lassan nem a migránsoktól kell félni, hanem attól, hogy a tötökök újra elindulnak, mint pár száz éve!
fenytkerek 2020. 10. 27. 19:09
Előzmény: #6736  Törölt felhasználó
#6737
ha élesszem eurázsia felemelkedését jósolta, akkor jobb ha elkezdenek aggódni, nálunk is milyen jól eltalálta mekkora gazdasági növekedésre számithatunk idén
Törölt felhasználó 2020. 10. 27. 19:01
Előzmény: #6735  Törölt felhasználó
#6736
Akkor még "nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára".
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/varga-mihaly-penzugyminiszterium-koronavirus-recesszio-parlament-bizottsag-meghallgatas-prognozis-gdp.716429.html
A pénzügyminiszter is felébredt, bár ő csak az év végéig látott el.
Törölt felhasználó 2020. 10. 27. 18:54
Előzmény: #6725  geza77
#6735
Már Mátyás halálakor is szólt 1490-ben, de senki sem hallgatott rá.
Törölt felhasználó 2020. 10. 27. 18:47
Előzmény: #6723  geza77
#6734
Kicsit előretekint - könnyű neki.
geza77
geza77 2020. 10. 27. 18:00
Előzmény: #6731  pitcairn2
#6733
ne tényleg? végre megfejelte valaki? de rendesen? videó van róla esetleg?
pitcairn2 2020. 10. 27. 17:55
Előzmény: #6723  geza77
#6732
most mégis mi a fenét mondjon az Eurázsia fórumon?:)
pitcairn2 2020. 10. 27. 17:53
Előzmény: #6727  geza77
#6731
valamiért mégis őrá bólintottak a BIS-ben...
geza77
geza77 2020. 10. 27. 17:51
#6730
Nehéz olyan embert komolyan venni, akinek nem ugyanoda néz a két szeme.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 27. 13:41
#6729
A 365-ös euró úgy néz ki hogy stabil támasz lett a további emelkedéshez.
geza77
geza77 2020. 10. 27. 12:08
Előzmény: #6724  PusztaPutyin
#6728
farzsebében, de sajnos jól bekajál hagymás babból tojásos káposztasalátával, mi meg?.. még tiszta levegőhöz sem jutunk.
geza77
geza77 2020. 10. 27. 12:07
Előzmény: #6726  badsector1
#6727

Nade nem lehet, hogy rosszul látja a dolgokat? Nem megfelelően fókuszál rájuk?
Nem tudom alkalmas e poziciójára egyáltalán. Postásnak jó lenne, mert egyik szemével nézné a levélen a címet, a másikkal meg a házszámot.
badsector1
badsector1 2020. 10. 27. 11:53
Előzmény: #6720  geza77
#6726
ha eltolcsy egyszer mögmondta, akkor az mög lett mondva, nem emel kamatot punk tum.
geza77
geza77 2020. 10. 27. 11:52
#6725

Már nem cél ausztria utolérése? kisebb léptékekben haladjunk? kisebb célokkal?
először hozzuk fel az elmaradott falvainkat arra a szintre ahol a Borat című film játszódik?(Kazakhstan Slogan) :https://www.bosshunting.com.au/travel/kazakhstan-very-nice-tourism-borat/
Elsőre ez  nem is kis feladatnak tűnik, főleg a jelenlegi vezetés számára.
"Újabb 400-500 éves időszak elején járunk – magyarázta a jegybankelnök.Bár korábban még Ausztria utolérése volt Matolcsy György célja, úgy tűnik, változott a helyzet: már keletre tekint a jegybankelnök. A Budapest Eurázsia Fórum 2020 nevű online konferencián ugyanis arról beszélt:"
https://hvg.hu/gazdasag/20201027_Matolcsy_eurazsia_kora
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 27. 11:05
Előzmény: #6723  geza77
#6724
konkrétan arra gondol hogy putyin zsebében vagyunk?
geza77
geza77 2020. 10. 27. 09:57
#6723
Ez tiszta hülye:  Matolcsy György: az emberiség történetében új korszak, Eurázsia kora következik
HírKlikk | 2020. október 27. 09:35 Az emberiség történetében új korszak, Eurázsia kora következik, amelynek előretörését a koronavírus-járvány is felgyorsítja – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum 2020 című, online konferencián, kedden. Megjegyezte: a XXI. század fő jellemzője, hogy hosszú távú fenntarhatóságra van szükség a geopolitikák és a pénzügyi rendszerek területén is, és úgy vélte, „újabb 400-500 éves időszak elején járunk", miután lezárul az atlanti időszak.
  https://hirklikk.hu/kozelet/matolcsy-gyorgy-az-emberiseg-torteneteben-uj-korszak-eurazsia-kora-kovetkezik/371675
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 27. 07:49
Előzmény: #6721  geza77
#6722
És vedd hozzá hogy a túró nekünk rohadtul megdrágult euróban ennyire olcsóbb náluk. A magyar élelmiszerkereskedők szerintem valamiféle áremelési mámor állapotban vannak, egész elképesztő szinten tolják. Kiugróak az itthoni vállalkozási terhek, de ilyen mértékű különbségeket indokló tényezőkről nincs tudomásom.
geza77
geza77 2020. 10. 27. 07:24
#6721
Felugrott épp egy hirdetés miszerint a sparban 450g magyar túró most csak 399Fo$rint 649 helyett   649 helyett Lehet én vagyok lemaradva. de nemrég fél kiló normál ára volt 399 vagy nem?
Mitől ugrott ekkorát az ár és csökkent a mennyiség?
1kgra vetítve:  akció 886,6 fosrint nem akció  1442,2 fo$rint
Német minimálbér:       bruttó     9,35Eur/Óra   * 365,5 F$t/Eur     =     3417,425 F$t/Óra
Magyar Minimálbér:      bruttó                                                                    1196,590  F$t/Óra
Osztrák minimálbér       bruttó  10,09Eur/óra    *365,5                     =    3682,85 F$t/Óra
.
mindenközben ÖsterREICH 250 gramm túró 0.65 euro. NEM AKCIÓS ÁR! 
https://www.billa.at/produkte/clever-topfen-mager/00-746455  
ÖsterREICH          250g   0,65Eur =237F$t         2,60Eur/kg =   948F$t/kg

Mutyisztán           450g                     399f$t                                  1442F$t/kg
Németország       250g   0,48Eur  =175F$t         1,92Eur/kg  =   700$t/kg
https://www.kaufland.de/sortiment/das-sortiment/detail.speisequark-magerstufe-250g.article_id=1081147.html
Ki mennyi túrót vehet az órabéréből:
Magyar:  0,829kg
osztrák  3,88kg
Német   4,869kg
Na ja de mi a f@szt kezdenénk annyi túróval, jobb, hogy mi nem vehetünk annyit mint ők, még a végén ránk rohadna, oszt kidobnánk. Vagy jutna mondjuk környezetünk rendbetételére?

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek