Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
geza77
geza77 2020. 10. 15. 18:34
Előzmény: #6678  remete53
#6680
én elvállalom a vezetést!
Az baj, ha ilyen szinten nem tudnék lopni? Vagy elvárás a néptől ez a szint már?
Jönnék én, nem lopnék ennyit, ők jobban élhetnének, mire mondanák: Néé máááá ez még lopni sem tud.
.
De legalább migránsok nincsenek, mert azt gondolom nem szeretnéd ha jönnének és megraknának @nuszodnál fogva.  Mert én már lassan inkább ezt választanám,  mint ezt a rabló kormány bandát.
Amúgy azoknak eszük ágában sincs ide jönni, mert Németországban jobban élnek munka nélkül, mint itthon a Magyar dolgozó, aki túlórázik és ki van feszítve, mint a Kurv@ anyja!
valoigaz 2020. 10. 15. 17:46
Előzmény: #6678  remete53
#6679
Gyurcsánytól nem kell félned, az már a múlt! A migráncstól van okod rettegni, addig rettegsz míg előbb utóbb lemásznak a plakátokról.. (akkor legalább láthatnád is őket)
remete53 2020. 10. 15. 17:25
Előzmény: #6676  impudent
#6678
"rendes kurmán"
Ajha és kikre gondolsz?
Csak nem Gyurcsányékra?
mr.krabs 2020. 10. 15. 15:54
Törölt hozzászólás
#6677
impudent 2020. 10. 15. 15:42
#6676
nem ejrú köll ide hanem rendes kurmán aki nem a heréknek hoz kedvezményeket
valoigaz 2020. 10. 15. 13:26
Előzmény: #6674  valoigaz
#6675

Még valami, 2008 környékén 10800 körül is volt az Otp,  jelenleg 10000 alatt, igaz volt ez 15000 környékén is, közben a forint is gyengült vagy 40%-ot 2008 óta, nekem nem úgy tűnik, hogy olyan jó bolt volna ez az Otp.
A magyar papírokban nincs sztori és erre még a gyengülő forint is rátesz egy lapáttal.
Összességében nincs keresnivaló a magyar piacon, ruletten szerintem még a hozam kockázati arány is nagyságrendekkel jobb.
Nálam a rulett is favorit a magyar papírok ellenében..
valoigaz 2020. 10. 15. 12:07
Előzmény: #6672  wawa1
#6674

Mikor az egész magyar pénzügyi rendszer recseg-ropog nem biztos, hogy jó ötlet otp-t venni.
Amúgy meg egy hatalmas összeomlásra számítok a tőzsdéken, csak az a kérdés, hogy ez mikor fog bekövetkezni.
Amúgy a vírusba is befele haladunk, az adatok meg fognak látszódni a cégek tőzsdei árfolyamában is.
Bármelyik pillanatban indulhat a dominó szerű összeomlás, így szerintem lesz még sokkal alkalmasabb helyzet piacra lépni. Nem kell kapkodni, semmi nem fog elszaladni előlünk.
CHF, EUR. ez dominál nálam és a türelmes várakozás.
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 15. 11:43
Előzmény: #6672  wawa1
#6673
A remény hal meg utoljára de egyszer az is meghal.
wawa1 2020. 10. 15. 11:35
Előzmény: #6670  valoigaz
#6672
8xxx-ért lehet nemsokára venni otpt-t. Jövő júniusban el lehet majd adni 12ezerért. Akkor kell majd kiugrani a forintból. talán van még egy utolsó esély forintban.
impudent 2020. 10. 15. 11:27
Előzmény: #6670  valoigaz
#6671

szerintem meg nem ez a lényeg.
a ft ot köllene mögtámugatni az ejró bevezetés csak mellékzönge.
a mápban tartott pinzek meg egyelűre hozzűák az inflációt.
az ejró túlgyöngülés esetén Tolcsynak lépni ( lelépni ) köll
valoigaz 2020. 10. 15. 11:15
Előzmény: #6669  kjanek
#6670

Amikor nagy csinnadrattával bevezették az állampapírokat a lopás már ott borítékolható volt.
Tisztán látszott, hogy mire készülnek, ellopják a megtakarítások egy részét is.
Rengetegszer írtam, hogy ez lesz...
A jövő sem fest szépen, kamatemelés is csak ideig-óráig tudja fékezni a gyengülést. Az MNB. teljesen hiteltelen lett a befektetők előtt.
Soha nem késő kimenekülni a forintból, megnyugvást csak az euró mielőbbi bevezetése jelenthet, be kell lépni az ERM-rendszerbe minél előbb.
kjanek 2020. 10. 15. 11:00
#6669
Elképzelni sem tudom hogy ilyen mértékű forint gyengülés mellett kire tudják még rásózni a lakossági Állampapírokat. Lesz itt az MNB-ben pöszén nézés ha a lakosság nagy tételben elkezdi átváltogatni a forintot EUR-ra vagy bármi másra, úgy tűnik sosem késő elkezdeni mert ez a csoda forint napról-napra nem kicsit  gyengül.
Theo32 2020. 10. 15. 10:58
Előzmény: #6667  Theo32
#6668
Infláció miatt. Félő,  hogy kicsúszik a dolog az irányításuk alól.
Theo32 2020. 10. 15. 10:57
#6667
Az odáig rendben van,  miszerint 345-365 között szeretné tartani rövidtávon az árfolyamot az MNB,  viszont nemigen fog bejönni.
Peterbond 2020. 10. 15. 10:53
Előzmény: #6663  Theo32
#6666
Ez kicsit olyan hogy a csúszós út fékezésre akarja kényszeríteni a a száguldó autóst. :). Végülis igen ha nyakatekerten akarjuk nézni.
rockmaster 2020. 10. 15. 10:50
Előzmény: #6662  kjanek
#6665

Dolgoznak azon, hogy év végén jól mutasson az euró forintba átszámolva az MNB egyenlegében!
Matolcsy szerint idén még mindig gazdasági növekedés lesz? :))))
MNB hitelesség NULLA!
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 10. 15. 10:44
Előzmény: #6662  kjanek
#6664
Elfogytak a szalonképes szavaim erre.
Theo32 2020. 10. 15. 10:44
#6663
Sztem a kamatemelést szeretnék kikényszeríteni a spekulánsok
kjanek 2020. 10. 15. 10:39
Előzmény: #6661  geza77
#6662
365,4
Dolgozik a bandzsa.
geza77
geza77 2020. 10. 15. 08:26
#6661
363,8

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek