flyingdeer

Regisztráció: 2019-01-21 11:09:46

Hozzászólások száma: 496

Utolsó hozzászólás: 2021-12-22 22:59


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 3
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

61 540
2022. 01. 09. 21:56
92 922
2019. 10. 05. 13:04
24 658
2022. 01. 06. 15:06
10 557
2020. 12. 27. 05:17
25 102
2022. 01. 09. 12:27
38 243
2021. 05. 19. 10:12
2 866
2020. 12. 27. 04:56
37 237
2022. 01. 07. 18:59
776
2021. 12. 22. 10:15
72
2021. 01. 29. 06:55
33 458
2022. 01. 09. 20:33
346
2020. 09. 25. 16:30
35
2020. 11. 12. 01:51
9 974
2022. 01. 08. 16:47
268
2020. 10. 12. 22:53
11 798
2022. 01. 07. 16:32
13 402
2022. 01. 09. 20:32
4 321
2022. 01. 09. 12:30
104 654
2022. 01. 06. 12:35

utolsó 20 hozzászólás

Delta Szekta 2021. 12. 22. 22:59
Saját tőke ezzel nem változik, mert az eredménytartalék és a tőketartalék is része.
Szerintem az osztalékfizetésnél és a saját részvény vásárlásnál számít.
Delta Szekta 2021. 12. 12. 10:08
Remélem jövő hét végén már a bejegyzés kelte is szerepel a kivonaton.
Delta Szekta 2021. 12. 10. 10:54
Beadták a cégbíróságra a papírokat. Kiváncsi vagyok hány nap lesz a bejegyzés soron kívül.
Delta Szekta 2021. 12. 06. 15:12
Ez meg az eleje:
A Társaság részvényesei 2021. szeptember 20. napján rendkívüli közgyűlést („Közgyűlés”) tartottak, amelyen a részvényesek (többek között) döntöttek a Társaság alaptőkéjének leszállításáról („Tőkeleszállítás”): 
(i) a Közgyűlésen hozott határozatokat („Közgyűlési Határozatok”) a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:279.§ (1) bekezdésével összhangban 2021. szeptember 20. napján nyilvánosságra hozta a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), majd a Ptk. 3:278.§ (4) bekezdésével összhangban 2021. szeptember 30. napján a Közgyűlésről készült (a Közgyűlési Határozatokat is magában foglaló) jegyzőkönyv, valamint a kapcsolódó jelenléti ív benyújtásra a tisztelt Cégbíróság részére; 
(ii) a Tőkeleszállítással kapcsolatban a Ptk. 3:312.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény első cégközlönyi közzétételére 2021. szeptember 30. napján, a második cégközlönyi közzétételre 2021. november 4. napján került sor („Második Közzététel Napja”); 
(iii) a Ptk. 3:313.§ (3) bekezdésével összhangban a Társaság hitelezői a Második Közzététel Napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül, azaz (tekintettel a Ptk. 8:3.§ (3) bekezdésében foglaltakra is) 2021. december 6. napjáig nyújthatnak be biztosíték iránti igényt a Tőkeleszállítással kapcsolatban („Hitelezői Igénybejelentési Határidő”);
 (iv) a Társaság igazgatósága előreláthatólag a Hitelezői Igénybejelentési Határidőt követő napon, azaz 2021. december 7. napján fog dönteni a bejelentett hitelezi igényekről (amelyek benyújtására a jelen kérelem tisztelt Cégbírósághoz való benyújtásának napjáig nem került sor, és a Társaság előzetes várakozásai szerint nem is fog sor kerülni), majd a Társaság jogi képviselője előreláthatólag még aznap be fogja nyújtani a tisztelt Cégbírósághoz a Tőkeleszállítással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet („Változásbejegyzési Kérelem”)
Delta Szekta 2021. 12. 06. 15:10
Az elmúlt két hétben nem olvastam a fórumot, nem tudom volt-e, de ha nem akkor íme:
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Cégbíróságot, hogy a Változásbejegyzési Kérelemben a Társaság a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 33/B. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az ügy tárgyára és jellegére tekintettel soronkívüliség elrendelése iránti kérelmet fog előterjeszteni, ugyanis a Változásbejegyzési Kérelem mielőbbi - még az idei, azaz 2021-es naptári évben - történő elintézése a kérelmező Társaság szempontjából kivételes sürgősséggel bír az alábbiakra tekintettel. A Közgyűlési Határozatokban részletesen kifejtett okokból és módon a Tőkeleszállítás, majd az azt követő (külön változásbejegyzési kérelem tárgyát képező), a Tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzésével hatályosuló tőkeemelés („Tőkeemelés”) célja a Társaság érintett részvényeinek mielőbbi tőzsdei bevezetése („Tőzsdei Bevezetés”). A Társaság a Tőzsdei Bevezetéshez szükséges tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmet a Tőkeleszállítás, majd a Tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően haladéktalanul, lehetőleg még idén decemberben be kívánja nyújtani a Magyar Nemzeti Bankhoz mint felügyeleti hatósághoz a szükséges jóváhagyás mielőbbi beszerzése, majd a tőzsdei bevezetési kérelem Budapesti Értéktőzsdéhez való mielőbbi benyújtása érdekében. A Közgyűlési Határozatokban részletezettek szerint a Tőkeemelés keretében pontosan a Tőkeleszállításra tekintettel az egyedüli érintett részvényesnek (Deltagroup Holding Zrt.) kiadandó vagyon (pénzbeli kifizetés) összegének megfelelő összeg kerül az érintett részvényes által (a Tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzésével hatályosan, beszámítás útján) befizetésre (visszafizetésre), így a Társaság vagyona végeredményben nem fog változni. Ugyanakkor a Tőkeleszállítás során kiadandó vagyon (és így a Tőkeemelés során a kibocsátási érték) pontos összegének meghatározásához a Társaság 2021-es üzleti évére vonatkozó auditált beszámolójában található adatok csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha a Tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzésére még idén, azaz legkésőbb 2021. december 31. napján sor kerül (tekintettel arra, hogy a beszámolóban szereplő mérleg fordulónapja 2021. június 30-a). Abban ez esetben, ha a Tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzéséra csak 2022-ben kerülne sor, a vonatkozó jogszabályok alapján a Tőkeleszállítás eredményeképpen a részvényest megillető összeget, és így a Tőkeemeléssel kapcsolatos kibocsátási értéket csak egy újonnan készítendő, auditált közbenső mérleg alapján lehetne megállapítani. Egy ilyen közbenső mérleg elkészítésének, illetve az elkészültét követő újabb tőkeemelési határozathozatalnak az időigénye akár 3-4 hónappal is meghosszabbíthatja a Tőzsdei Bevezetési folyamatot, amely mind a Társaság, mind a Társaság kisrészvényesei, közvetett módon pedig a tőkepiac egyéb résztvevői számára is kedvezőtlen lenne. Kérjük a tisztelt Cégbíróságot, hogy a fentiek tükrében: 1. a 2021. december 7. napján a Változásbejegyzési Kérelem részeként benyújtani tervezett soronkívüliség elrendelése iránti kérelmünket (annak benyújtását követően) méltányosan bírálja el; 2. amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Változásbejegyzési Kérelem bejegyzésre alkalmas, a vonatkozó bejegyző végzést a jogszabályok által előírt határidőn belül a lehető leghamarabb hozza meg; valamint 3. a bejegyző végzést annak meghozatala napján elektronikus úton kézbesítse a Társaság jogi képviselője részére. Bármilyen kérdés, illetve esetlegesen felmerülő probléma esetén állunk a tisztelt Cégbíróság rendelkezésére, a tisztelt Cégbíróság segítő közreműködését pedig előre is köszönjük.
Delta Szekta 2021. 11. 09. 10:04
Azt nem tudhatom, nem volt kedve. De ezt miért lehet számonkérni bárkin? És ahogy néhányan belállnak én se írnék a helyébe. Mintha ő tehetne az árfolyamról. Ráadásul a részvényei is megvannak. 
De ha adott el az is az Ő dolga. Te nem kereskedtél az elmúlt két évben? Rajtad se kéri senki számon. 
Az a baj, hogy sokan hoztak egy rossz döntést és nem tudják felvállalni, hanem más bűnbakot keresnek.
Az segít feldolgozni a hülyeségüket.
Delta Szekta 2021. 11. 09. 09:45
Ne haragudj, de mások nem ugyanazt mantrázák hónapok óta? 
Ki és hogyan elégítené ki Csontos szexuális igényeit.
Kit mikor miért kell feljelenteni az mnb-nél hülyeségek miatt. 
Ki hogy sortolta szét az árfolyamot kölcsönrészvényekkel.
És még sorolhatnám. 
Ezek mennek hónapok óta és sokan tapsolnak nekik. 
Manopi legalább pozitív dolgot mantráz. 
Delta Szekta 2021. 11. 05. 23:03
Nincs neki elég részvényéne? Ha akarná azzal is lebarmohatná az árfolyamot, ezért nem kell kölcsönvenni. 40-50 Ft között vissza adja? Ennek mi köze a kölcsönhöz. 
Delta Szekta 2021. 11. 04. 16:49
Dec 6
Delta Szekta 2021. 11. 04. 14:38
Delta Szekta 2021. 11. 03. 22:24
És azt nem tudod elképzelni, hogy ez a bét sara? Eddigi 101 m darabból senkinek nem volt 5%-a. Bevezették az új részévnyeket. Arról minden jelentve lett. A bét-nek kell felvezetni a weboldalára.
Delta Szekta 2021. 11. 03. 15:41
Ha nem a lock-up-on és a bakain rugóznál hónapok óta és figyelnéd a közleményeket és a baszámolókat akkor tudnád.
Delta Szekta 2021. 11. 03. 15:33

8. A 2-eshez kapcsolódva. Hányszor kapta meg a DGH a 2,35 mrd-t?
Ha ezt kiderítetd elönt majd olyan harag és gyűlölet, hogy tutira átálsz a sötét oldalra...
Delta Szekta 2021. 10. 29. 22:16
Köszi!
Delta Szekta 2021. 10. 29. 18:22
És eléri az 5%-ot?
Delta Szekta 2021. 10. 29. 16:49
Globthermes rv-k meg Neumannal volrak.
Delta Szekta 2021. 10. 29. 16:48
Szerintem Bajainak nincs vagy kevés részvénye van. De majd megmondja valaki aki látott ma részvénykönyver.
Delta Szekta 2021. 10. 29. 14:43
Minden 5% feletti tulaj jelentett már. Nem a bevezetéstől függ.
Delta Szekta 2021. 10. 28. 16:06
Janika, ha olvasod a fórumot írtam emailt. Nézd meg légszi.
Mielőtt bárki megkövezne érte, magánügyben írtam Neki, nem titkos "delta-összeesküvés" miatt. 

friss hírek További hírek