Topiknyitó: Törölt felhasználó 2017. 10. 22. 08:59

Tudomány és Csillagászat  

http://index.hu/tudomany/2017/10/16/gravitacios_hullam_neutroncsillagok_ligo_tobbcsatornas_csillagaszat_kozmologia/
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kukker 2022. 01. 09. 15:14
#7480
"A kémiában az atom a kémiai elemek azon legkisebb részecskéje"
Miért az?
Ha valamit nem tudok tovább bontani, akkor meg tudom fogni, az már nem kémiai, hanem fizikai, nem?
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 15:06
Előzmény: #7478  Phylaxa
#7479
Igen, erről... csak Ő ezt úgy tanította Máté 22,36-tól kezdve az őt próbára tenni igyekvő "törvénytudók"-nak (lásd ott), hogy magukra ismerjenek. A helyes szeretet-sorrend végül elvezet a helyes önszeretethez is:  
   
A Legelső: Isten feltétlen szeretete (a farizeusok és írástudók úgy gondolták, hogy ők ebben kiválóak).
A Második: Az embertársak feltétlen szeretete (ez már jóval nehezebb dió... Jézus erre fel mondta el szintén a farizeusok kérdezősködésére az "Irgalmas Szamaritánus" példázatát, ld. lejjebb). 
A Harmadik: "..., mint tenmagadat". (Jézus jól tudta, hogy a farizeusok nagyon jó "eredmények"-et érnek el a hamis önszeretetben, ezért kapcsolta össze a második, azaz legnehezebben megvalósítható részt azzal a hevülettel, ahogyan a farizeusok önmagukat szerették. Ha úgy szeretnék az embertársaikat is ahogyan magukat, a helyes irányba tudnának állni.) 
  
függelék az irgalmas Szamaritánusról: 
  
"...25 Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 26 Ő pedig azt mondta neki: Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? 27 Az így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes értelmeddel, és felebarátodat, mint magadat. 28 Ő pedig azt mondta neki: Helyesen feleltél. Ezt cselekedd, és élsz. 29 Az pedig, igazolni akarván magát, azt kérdezte Jézustól: De ki az én felebarátom?30 Jézus így válaszolt: Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, összeverték, majd félholtan otthagyták, és elmentek. 31 Történetesen egy pap ment azon az úton, de amint meglátta, elkerülte. 32 Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ért, és meglátta, ő is elkerülte. 33 Egy úton lévő samaritánus* pedig, amikor odaért, ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta. 34 Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, bekötözte azokat, majd feltette saját állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte. 35 Másnap pedig két dénárt vett elő, odaadta a fogadósnak, és azt mondta: Viselj rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. 36 E három közül azért mit gondolsz, ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett? 37 Az pedig azt mondta: Az, aki könyörült rajta. Jézus pedig így válaszolt: Menj el, és te is így cselekedj!..."
  
*[a Jézus korabeli zsidók nem igazán voltak jóban a Samáriabeliekkel, akikkel pedig vérségi és vallási rokonságban is álltak. Jézus ezért szerepelteti a zsidó törvénytudónak szóló példázatban ennek az etnikumnak a tagját]
Phylaxa 2022. 01. 09. 14:37
Előzmény: #7477  Törölt felhasználó
#7478
Szerintem, ha valaki nem szereti magát, akkor nem tud másokat sem szeretni. Erről beszélt Jézus?
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 14:28
Előzmény: #7472  Törölt felhasználó
#7477
"... a felebaráti szeretet és önmagunk szeretetének az egymással szembe állítása,pedig azt a célt szolgálja,hogy..."
  
épp ez a félreértés sokaknál... mármint hogy nincsen szembeállítás az eredeti kijelentésben: δευτέρα ὁμοία αὐτῇ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
  

a görög "ὡς σεαυτόν" annyit jelent: "mint tenmagadat"... angolul: "as thyself"... németül: "wie dich selbst".
 
Nem tilos a embernek önmagát "szeretnie", főleg akkor, ha a két másik előfeltétel adott... ha viszont a két másik előfeltétel hiányzik, akkor az "önszeretet" szükségszerűen elfajzik... (ez a fajta hiábavaló önszeretet sem tilos, csak nem vezet semmi jóra)... a Bibliában számtalan történet van erről.
 
Fontos megjegyezni, hogy a görög eredeti az ember "önszeretet"-ére itt az "agapé" kifejezést használja (lásd fentebb), nem pedig az eros-t, a philia-t, vagy még kevésbé a philautia-t. Az agapé kifejezés kb. az a szeretetforma, ahogyan Isten a világot és benne az embereket szereti. Ugyanezzel a "fajta" szeretettel kellene az embernek önmagát is szeretnie... ahogy Istent és az embertársait is.
kukker 2022. 01. 09. 14:24
Előzmény: #7475  kukker
#7476

Bocsánat: témához "is"!
Ez a kis szó kimaradt.
:)
kukker 2022. 01. 09. 14:24
Előzmény: #7474  kukker
#7475
Gondoltam a világűrös témához jó lenne ezt tisztázni.
kukker 2022. 01. 09. 14:23
#7474

Mi az atommag felépítése?
Milyen viszonyban vannak?
kukker 2022. 01. 09. 14:06
Előzmény: #7471  kukker
#7473
"Avagy szerinted Isten nem szereti Önmagát?"
És vajon ez mit takar, milyen cselekedetet tesz meg illetve nem az egyén?
Vagyis itt jelen esetben Isten?"
Ha ennek a válasza megvan, hogy Ő mit tesz meg illetve mit nem, mint Isten.
Akkor vajon ugyan azt várja-e el a gyerekeitől, vagy kevesebbet?
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 13:59
#7472
Ugye az eredeti kijelentésed ez volt amire reagáltam,most már egészen mást írsz,más szemszögből.
"
Tehát: az Úr fent idézett kijelentése szerint az "önmagát szeretés" nélkül senki sem szeretheti jól sem Istent, sem pedig az embertársait. "
.
Itt arra utaltál,hogy nem képes az ember Istent szeretni ha önmagát nem szereti.
A gondom még az ezzel az irásoddal,hogy az Isten szeretetét a felebaráti szeretethez hasonlítod, pedig pont a sorrend miatt nem jó ez a hasonlat,hiszen a szeretetet magát is Isten munkálja ki az emberi lélekben így a felebaráti szeretetet is.
.
A sorrend valóban fontos,hiszen Isten szeretete van előbb és nem a felebaráti szeretet,a felebaráti szeretet és önmagunk szeretetének az egymással szembe állítása,pedig azt a célt szolgálja,hogy rámutasson Isten,hogy ha valaki Istent szereti vagyis hívővé válik akkor még elakadhat ott hanem képes a felebaráti szeretetre és ezzel elfog távolodni Istentől.Vagyis itt van egy finom utalás arra,hogy a hívő ember is eltudhat még bukni,ami persze több oldalról is vitatható,és ebben valóban ahány felekezet és igemagyarázat sok nézet van,én egyik oldalt sem támogatom,mivel nem tudom a pontos választ erre.Mindenesetre,hogy Isten szeretete után egyből a felebaráti szeretet hangsúlyozása jön az arra utal,hogy ez utóbbi nem fontosabb az előtte lévőnél de fontos annyira,hogy az előtte lévő után következzen ,ebből arra következtetek,hogy az előtte levőt hivatott védeni.
 
kukker 2022. 01. 09. 13:53
Előzmény: #7470  Törölt felhasználó
#7471

"Avagy szerinted Isten nem szereti Önmagát?"
És vajon ez mit takar, milyen cselekedetet tesz meg illetve nem az egyén?
Vagyis itt jelen esetben Isten?
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 13:22
Előzmény: #7469  Törölt felhasználó
#7470
Ez a jézusi kijelentés hatalmas botránykő lett több felekezet igemagyarázói között is, mivel nem értik. Pedig nagyon is világos (mi más lehetne?). Ahogy írod, a sorrend valóban nem mindegy. Nem véletlenül hangzik el úgy, ahogy Máténál olvasható. Ha az ember nem képes megszeretni Istent, akitől csak jót kap, akkor hogyan volna képes megszeretni az embertársait, akiktől nem csak jót kap? A  "..., mint tenmagadat" mellékmondat (a tulajdonképpeni botránykő) értelemszerű korolláriuma egy másik jézusi kijelentésnek:    
  
"... 9 Ugyan ki az az ember közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér? 10 És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? 11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? 12 Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták. ..."  
  
Avagy szerinted Isten nem szereti Önmagát?... no látod, ezért is tudja szeretni az általa teremtett világot: 
  
"... 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. "
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 12:48
Előzmény: #7461  Törölt felhasználó
#7469
Kérdés,hogy mire is gondolsz az alatt amit az ÚR kijelentett,az Igére vagy az Ige magyarázatodra.A Bibliában két szeretet szerepel az Isten szeretete és a felebaráti szeretet.önmagunk szeretetére nincsen Ige.Az Ige ,hogy szeresd felebarátodat mint önmagadat és nem az,hogy szeresd önmagadat mint felebarátodat.A szülő ,gyerek hasonlatod eleve nem jó,hiszen Isten az abszolút szerető és ő a szülő a gyerek meg az ember aki a szeretetre éhezik,te pont fordítóval hoztad a példát.A gyereknek aki nem szereti önmagát egy szerető család tudja megadni azt a szeretetet amire vágyik és utána fogja eltudni elfogadni önmagát és egyben szeretni is.Vagyis nem igaz,hogy az a gyerek aki nem képes önmagát szeretni az a szerető szüleit sem tudja szeretni addig amig önmagát nem szereti.
kukker 2022. 01. 09. 11:47
Előzmény: #7466  sanka
#7468

Nem értem, miért a minősítés megy mindig?
Mindenkire jelzőt kell tenni, ahelyett, hogy beszélgetnénk.
Miért nem lehet azt írni, hogy ember, ezt nem jól számoltad ki vagy valami.
Na, de mindegy.
Szevasz.
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 11:37
Előzmény: #7466  sanka
#7467
Tekintve az előzményeket kénytelen vagyok veled egyetérteni...
sanka 2022. 01. 09. 11:17
Előzmény: #7457  kukker
#7466
Na erre mondják, jézusom.....
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 11:16
Előzmény: #7463  kukker
#7465
Mi történt? Meghekkelte a bekrepál a nikkedet?...    :))
kukker 2022. 01. 09. 11:13
Előzmény: #7462  Törölt felhasználó
#7464
Tőle kérdezd meg.
kukker 2022. 01. 09. 11:12
Előzmény: #7461  Törölt felhasználó
#7463

Semmit nem jelentett neked ki az Úr.
Láttad?
Nem.
Le van írva egy papírra ember által.
Csókollak.
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 11:12
Előzmény: #7459  kukker
#7462
Miért beszél akkor az idézett helyen az Úr mégis parancsolatokról?
Törölt felhasználó 2022. 01. 09. 11:09
Előzmény: #7460  Törölt felhasználó
#7461
Részemről maradnék annál, amit az Úr kijelentett... gondolj bele: hogyan tudná pld. egy önmagát nem szerető szülő (anya/apa) jól szeretni a gyermekeit?

Topik gazda

aktív fórumozók