Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Stiv
Stiv 2022. 11. 02. 10:34
#8119
Hat európai bankrendszer kilátását rontotta negatívra a Moody's, a magyar is köztük van
.
A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a Londonban bejelentett lépést, hogy az árak és a kamatok emelkedése számos üzleti vállalkozás és háztartás hitelképességét érinti, és emiatt problémás kinnlevőségek keletkezhetnek.
https://www.portfolio.hu/bank/20221102/hat-europai-bankrendszer-kilatasat-rontotta-negativra-a-moodys-a-magyar-is-koztuk-van-576145
Stiv
Stiv 2022. 11. 02. 10:33
#8118
A monetáris transzmisszióval kapcsolatban az MNB alelnöke elmondta: bár a jegybanki eszközökre legdirektebben reagáló BUBOR hozamokban jelentős emelkedést sikerült elérni, ez nem mindenhol érvényesült teljes egészében. A BUBOR hozamokkal összevetve azt gondoljuk, hogy az MNB már megtett kamatlépései alapján 
Stiv
Stiv 2022. 11. 02. 10:32
#8117
Virág Barnabás: bizonyos piacokon még több 100 bázispontos kamatemelkedés lehet indokolt.
.
Nincsenek tabuk, minden az asztalon van és bármikor készek vagyunk további határozott lépéseket tenni,
szögezte le.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221102/virag-barnabas-bizonyos-piacokon-meg-tobb-100-bazispontos-kamatemelkedes-lehet-indokolt-576127
remete53 2022. 10. 25. 15:29
Előzmény: #8112  Törölt felhasználó
#8116
Megtörtént.
Azonban a NATO elhajtotta őket.
Egyébként,érdekes lett volna ha Törökország után az oroszok is beléptek volna.
Akkor már ki vagy kik ellen kellene a védelmi szövetség?
Törölt felhasználó 2022. 10. 25. 15:01
Előzmény: #8110  Törölt felhasználó
#8115
Ja, mert akkor "csak" egyenrangú partnerek lennének, nem törekedhetne világuralomra?
Törölt felhasználó 2022. 10. 25. 15:01
Előzmény: #8110  Törölt felhasználó
#8114
Ja, mert akkor "csak" egyenrangú partnerek lennének, nem törekedhetne világuralomra?
Stiv
Stiv 2022. 10. 25. 15:00
#8113
Háttérbeszélgetés a monetáris politika aktuális kérdéseiről | 2022 október 25. https://www.youtube.com/watch?v=yF-fMHJf41c
Törölt felhasználó 2022. 10. 25. 14:59
Előzmény: #8110  Törölt felhasználó
#8112
Nem lennének atomrakéták az orosz határon, ha oroszország csatlakozna a NATOhoz.
Miért ne tehetné meg? Ha nem tudod legyőzni az ellenségedet, akkor legyél a barátja, ...oszt annyi. Miért nem keresi az orosz a közösséget europával?
Stiv
Stiv 2022. 10. 25. 14:00
#8111
Törölt felhasználó 2022. 10. 16. 15:45
Előzmény: #8108  LVN
#8110
Nem mélyebb a tiednél sötétkém...
Shortelek 2022. 10. 16. 09:03
Előzmény: #8104  bronz
#8109
Matolcsicskát igazából le kellene váltani és börtönbe csukni, annyit lopott már
LVN 2022. 10. 16. 07:19
Előzmény: #8107  Törölt felhasználó
#8108
A sötétség szerencsére a kevesek fejében van. De az mély, mint az éjszaka, ahogy látom az oroszbarát beírásokon. Nincs mentség tömeggyilkos éltetésére, csak a nem beszámíthatóság.
Törölt felhasználó 2022. 10. 16. 00:32
Előzmény: #8092  Nedden
#8107
Nem igaz, hogy meg mindig vannak olyanok, akik szerint ez nem egy megtervezett provokáció a medve ellen kezdve a majdani puccsal a kisebbsegek jogainak korlatozasán, luhanszk donyeck lövetésén a Nato csatlakozási kerelem belengetésén (nuklearis támaszpontok létesítésenek terve stb) keresztül  Moszkva szomszédságában.
Meddig tűrjön meg Putyin?
Bár amilyen sötétseg leledzik itt sokak fejében, kár próbalkozni a fénygyujtással....
bronz 2022. 10. 15. 09:52
Előzmény: #8105  Rotel
#8106
A legszebb, hogy mintha direkt szabotálná a Fiatak Kommunisták Szövetsége a jegybank lépéseit az utóbbi időben.
Kamatemelés, erre kamatstop. 
Jövő héten megyünk vissza fel és szerintem új csúcs lesz még idén.
Rotel 2022. 10. 15. 07:20
#8105

Ez a "zseni" nagyon sokba kerül (és fog kerülni) az országnak.
bronz 2022. 10. 14. 12:38
#8104
Matolcsy mikor akar lemondani?
Stiv
Stiv 2022. 10. 14. 10:30
#8103
Itt az óriási kamatemelés: 17-18 százalékos kamatot jelentett be az MNB.
.
Több új intézkedést is bejelentett péntek reggel Virág Barnabás MNB-alelnök. A jegybank a jövőben közvetlenül biztosítja az energiaszámla kiegyenlítéséhez szükséges deviza nagy részét, illetve új egynapos betéti tenderek jönnek jelentősen megemelt kamattal.
.
A rövid hozamok emelésére az MNB célzott, átmeneti eszközt vezet be, egy egynapos gyorstendert írunk ki, aminek a kamata 18%, ezzel párhuzamosan folytatódnak az egynapos swaptenderek, ahol a kamatozás 17% lesz. Ezeket mindaddig alkalmazzuk, amíg szükséges, illetve nem látjuk a pénzpiaci helyzet stabilizálódását. Reményeim szerint ez néhány nap lesz - mondja Virág.
Stiv
Stiv 2022. 10. 14. 09:57
#8102
Stiv
Stiv 2022. 10. 14. 08:40
Előzmény: #8100  Stiv
#8101
Hogy ehhez mit szól a Magyar Nemzeti Bank, azt hamarosan megtudjuk, fél 9-re ugyanis a jegybank rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett meg, amelyről lapunk élőben tudósít.
https://www.youtube.com/watch?v=w1_gBmf0dfI

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók