Topiknyitó: Portfolio 2013. 04. 11. 14:54

Devizahitelesek nyertek pert - Évek óta folyt jogtalan kamatemelés  

Ugrás a cikkhez
Pert nyert első fokon két devizahiteles a bankjával szemben, mert - amint a Debreceni Törvényszék csütörtöki ítélete kimondja - a kölcsönszerződés csak jogokat biztosított a pénzintézeteknek a kamatemelésre, ezzel kapcsolatos kötelezettségeket...

a teljes cikk: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=182504
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
manci007 2013. 07. 01. 00:51
Előzmény: #1038  bokaly
#1040
Csak úgy egyébként: te nem válaszoltál a kérdéseimre, válaszokkal te tartozol...
manci007 2013. 07. 01. 00:49
Előzmény: #1038  bokaly
#1039
Igen, azt hiszem, igaza volt pénznyelőnek, veled tényleg nem érdemes vitatkozni, téged valóban semmi sem zavar, a sotétségban akarsz maradni mindenáron.

Jó éjszakát!
bokaly 2013. 07. 01. 00:31
Előzmény: #1037  manci007
#1038
:) manci... tulajdonképpen zseniálisan csinálod, amit csinálsz, de lásd be, nem egy nemes dolog! :P Sőőőt!!!!

penznyelőnek már válaszoltam a #1030-ban, ami lényegében a arra is válasz, amit Te szajkózol. Ha érdekelne a válaszom, akkor olvastad volna. Sőőőt, próbáltad volna megérteni.

Kérlek nézd el nekem, ha nem olvasom el az X-edik banki dokumentumot, hanem inkább várom a válaszod a korábban feltett kérdésemre. És továbbra is tartom, hogy ha arra megválaszolsz, akkor visszavonok mindent amit a hazai dev.hitelezés tisztességtelenségéről mondtam.
manci007 2013. 07. 01. 00:06
Előzmény: #1036  bokaly
#1037
Nem túl elegáns, ahogyan eltáncolsz a kokrét tévedéseid és a kérdések elől. Mindenesetre küldök egy kis olvasnivalót okulásul:

6. Kockázatfeltáró nyilatkozat devizában nyilvántartott lakás- és jelzálog típusú hitelekhez kapcsolódóan
Alulírottak jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul vesszük, hogy az ….. Bank az általunk forintban igényelt, de devizában nyilvántartott lakás- és jelzálogtípusú kölcsön összegét forintban folyósítja. A folyósított összeg a folyósítás napján érvényes, az …. Bank által alkalmazott deviza vételi árfolyamon kerül kiszámításra.
A kölcsön törlesztése forintban történik. Az egyes törlesztő részletek forint összege az ….. Bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. Fix törlesztésű, devizában nyilvántartott hitelek esetében a fix törlesztőrészlet a szerződéskötés napját megelőző második banki munkanapon, … Hitel esetén az első fix törlesztőrészletet követő újabb fix törlesztőrészletek a megállapításuk napját megelőző napon érvényes, az Bank által alkalmazott deviza eladási árfolyam alapján kerülnek megállapításra.
Tudomással bírunk arról, hogy a kölcsönszerződésben rögzített deviza árfolyama napról napra változik, ezért az esedékesség napján megfizetendő törlesztőrészlet forint összege előre nem megállapítható. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törlesztőrészletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. Tudomásul vesszük, hogy az igényelt kölcsön törlesztéséül szolgáló lakossági folyószámlán – a kölcsönszerződésben szereplő devizanem állandó változására figyelemmel – olyan forint összeget kell biztosítanunk, amelyből az ……… Bank az esedékesség időpontjában le tudja vonni az aktuális törlesztő részlet összegét.
Amennyiben az esedékesség napján a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet nem áll a kölcsönszerződéshez kapcsolódó lakossági folyószámlán rendelkezésre, az …. Bank a hátralékos követelés késedelmi kamattal növelt forint összegét későbbi időpontban is jogosult a banknál vezetett lakossági folyószámlánkról beszedni. A hátralékos követelés késedelmi kamattal növelt forint összege a beszedés napján, az …… Bank által alkalmazott deviza eladási árfolyamon kerül megállapításra.
Fix törlesztôrészlettel nyújtott deviza hitelek esetében tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fix törlesztôrészlet periódus alkalmazásának tartamán belül a deviza …. Bank által a havi törlesztési esedékességi időpontoknál alkalmazott deviza eladási árfolyama eltér a kölcsönszerződésben rögzített, vagy az egyes fix törlesztôrészletek megállapításakor alkalmazott mértéktől, a törlesztőösszegben a tőke és a hiteldíj egymáshoz viszonyított aránya változik. Abban az esetben, ha a Bank által alkalmazott deviza eladási árfolyamának változása miatt a havi törlesztôrészlet csak a hiteldíj egy részének a megfizetésére elegendő, a hiteldíj fennmaradó része a tőke összegét növeli. Tudomásul vesszük, hogy az árfolyam, fentiekben részletezett, a fix törlesztôrészlet fizetése alatt történt kedvezőtlen változását az …. Bank a fix törlesztôrészlet-periódus lejártával érvényesíti, az új törlesztôrészlet összegében. Az árfolyamváltozás hatásaira figyelemmel ezért az új törlesztő részlet összege jelentősen emelkedhet az eredeti, fix törlesztôrészlet összegéhez képest.
Tudomásul vesszük, hogy az …. Bank a fix törlesztôrészlet-periódus alkalmazásának tartamán belül a kamat- és kezelésiköltség-változtatásokat érvényesíti, amelynek hatása a fix törlesztôrészlet összegét nem módosítja. Abban az esetben, ha a Bank által alkalmazott hiteldíj változása miatt a havi törlesztôrészlet csak a hiteldíj egy részének a megfizetésére elegendő, a hiteldíj fennmaradó része a tőke összegét növeli. Tudomásul vesszük, hogy a hiteldíj, fentiekben részletezett, a fix törlesztôrészlet fizetése alatt történt kedvezőtlen változását az .. Bank a fix törlesztôrészlet-periódus lejártával érvényesíti az új törlesztôrészlet összegében. A hiteldíjváltozás hatásaira figyelemmel ezért az új törlesztôrészlet összege jelentősen emelkedhet az eredeti, fix törlesztő részlet összegéhez képest.
Tudomásul vesszük, hogy a japán jent és a forintot csak nagyon laza és áttételes közgazdasági kapcsolat fűzi össze, amely alapvető különbséget jelent a forintárfolyam szabályozásában bázisvalutaként használt euró, illetve a szigorúan az euróval szemben szabályozott, és az euróövezet gazdasága által jelentős mértékben meghatározott svájci frank és a forint viszonya között. Emiatt a japán jen forinthoz viszonyított árfolyamingadozása érdemben nagyobb, mint az euró, illetve a svájci frank forinthoz viszonyított árfolyamingadozása. Tudomásul vesszük, hogy globális tőkepiaci korrekciók esetén gyakran előfordul, hogy a forint árfolyamának gyengülése mellett a japán jen árfolyama erősödik
Tudomásul vesszük továbbá, hogy az árfolyamkockázat különösen a rövid lejáratú jenhitelek esetén jelentős, a hosszú lejáratú jenhitelek ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek, mert hosszabb időszak alatt nagyobb az ingadozások kiegyenlítődésének valószínűsége.
Tudomásul vesszük, hogy a fenti tényezők azt eredményezhetik, hogy a japán jenben nyilvántartott kölcsön tőketartozása a folyamatos törlesztés ellenére is az eredetileg folyósított összeg fölé kerülhet.
Tudomásul vesszük, hogy ……. hitel esetében, devizanemváltás esetén a fenti árfolyamkockázatok ugyanúgy érvényesülnek. Tudomásul vesszük, hogy az ilyen hiteleknél devizanemváltás esetén a kölcsön új devizában történő nyilvántartása a váltásra vonatkozó igényünk benyújtását követő esedékesség napjától kezdődik, az első, új deviza-nyilvántartás alapján fizetendő törlesztő részlet összege azonban csak az ezt követő esedékesség napján kerül levonásra a hitelszámláról.
Tudomásul vesszük, hogy devizanemváltás esetén a kölcsön fennálló összegének forintban történő megállapítása az Átváltás Napja előtti tényleges nyilvántartási devizanemnek az .. Bank által alkalmazott, az Átváltás Napját megelőző napon érvényes eladási árfolyamán történik, majd a kölcsön új forintösszege az új nyilvántartási devizanemnek az Bank által alkalmazott, az Átváltás Napját megelőző napon érvényes vételi árfolyamán kerül megállapításra. A fentiek miatt a devizanemváltás jelentős körültekintést igényel részünkről.
Tudomásul vesszük, hogy ……. hitelek esetében amennyiben az árfolyamváltozások vagy bármilyen egyéb ok következtében a fennálló kölcsöntartozás összegének és hitelbiztosítéki értékének egymáshoz viszonyított aránya meghaladja a 86%-ot, az Bank felszólítása alapján kötelesek vagyunk pótfedezet bevonásáról gondoskodni, vagy a felszólításban megjelölt, olyan mértékű előtörlesztést teljesíteni, mely alapján a kölcsöntartozás/hitelbiztosítéki érték aránya 86% alá csökken. Tudomásul vesszük, hogy ezen kötelezettségünk nem teljesítése esetén az … Bank a kölcsönszerződést felmondhatja, és a teljes tartozást egy összegben esedékessé teheti.
1 A nem kívánt törlendő

Tudomásul vesszük, hogy ……. hitelek folyósítását az… Bank – az árfolyamingadozások hatása miatt – a kölcsön összegét jelentős mértékben meghaladó összegű jelzálogjog kikötése mellett engedélyezi.

Kijelentjük hogy, a fentiekre figyelemmel a devizában nyilvántartott kölcsön folyósítását úgy kérjük, hogy az árfolyamváltozásokból eredő kockázat jellegét megértettük, a felmerülő kockázatot viseljük. Kijelentjük továbbá, hogy az … Bankkal szemben az általa alkalmazott deviza vételi és eladási árfolyamok változásának kockázatából eredően igényt nem érvényesítünk.
Kelt:…………………………………..

……………………………… ..…………………………. ……..………………………..
Hiteligénylő aláírása Adóstárs aláírása Zálogkötelezett aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Aláírás:…………………………………… 2. Aláírás:……………………………………
Név:……………………………………….

bokaly 2013. 06. 30. 23:01
Előzmény: #1034  manci007
#1036
ejjj manci-manci... eddig is ismerhetted volna, ha érdekelne, de úgy tűnik, hogy téged csak az érdekel, hogy eggyel többször leírhasd a butaságaid, amik valójában csak magyarázzák, hogy miért is kellett tisztességtelen gyakorlatot folytatni, de ettől még tisztességtelen.

Egyetlen egy (illetve kettő) kérdésre válaszolj, és, ha meg tudod magyarázni (de úgy, hogy Te is elhiszed), akkor visszavonok mindent.

A HUF-ban fizetendő törlesztőrészletek miért nem az árfolyamváltozás és a CHF-HUF kamatkülönbözet változásának arányában változtak, és vajon felhívták-e az ügyfelek figyelmét arra, hogy nem úgy fog változni???

E két kérdéskörön kívül minden más csak magyarázkodás és maszatolás, illetve permanens tagadás.
manci007 2013. 06. 30. 22:51
Előzmény: #1030  bokaly
#1035
1. Nagyon szívesen venném, he elmondanád, melyek azok a létező kockázatok, amelyeket nem azügyfélnek kellene viselnie, de most ő visel?

2. Szerinted, ha embere (adósok) tömegével veszítik el munkahelyüket, vagy a kormány biztatására ("úgyis megmentünk benneteket") megtagadják a fizetést, ezt a bank idézte elő?

4. Az előzőekban leírtam, a hitelezés európai gyakorlata miért nem tisztességtelen.
manci007 2013. 06. 30. 22:41
Előzmény: #1028  bokaly
#1034
Végre ismerjük a véleményedet, így látható, mi a téves benne:

1. Mari néni kapott kockázatokról részletes tájékoztatást, amelyet aláírt szerződéskötéskor. Mari néni vesz autót is, amelynek minnden működési részletét Mari néni, de férje, Pista bácsi sem ismerik teljesen, mégis remekül közlekednek vele, Ha valami probléma van vele, elviszik a szervízba, ahol szakemberek megjavítják. Persze, az autógyártók között ma s folyik a vita, hány szelepes alegjobb motor, milyen hátsó felfüggesztés a leghatékonyabb, de ez nem befolyásolja az autó használhatóságát.

2. A bankok nem hárítottak át semmilyen extra kogkázatot ügyfeleikre. Az árfolyamkockázat abból adódik, hogy a tartozás devizában áll fenn, az adós jövedelme meg forintan keletkezik. Minden egyes törlesztésnél az adósnak forintját devizára kell váltani, így a váltás kockázata őt terheli. Az pedig, hogy milyen kockázata van a törlesztés elmaradásának, teljesen szokásos kockázatkezelési kérdés (évezredek óta), teljesen függetle, hogy miben áll fenn az adós tartozása.

3. Az adóst minden esetben, a törvény erejénél fogva megilleti a felmondás joga, függetlenül attól, hogy a hitelező módosított-e vagy sem. Ezen felül az adós dönthet úgy, hogy számára terhes a tartozás, ezért kiváltja egy másik bank hitelével. Igaz, ez jelenleg Magyarországon elég drága, de ez elsősorban szabályozási kérdés.

4. A kontinentális Európa bankgyakorlata a hitel feltételeit ennek megfelelően határozza meg. Az USÁ-ban pontosan az okozta a problémát, hogy csak az ingatlan volt a fedezet, ugyanakkor a hiteligény más hitelcélra is vonatkozott. Ezért a hitel indokolatlanul meghaladta az ingatlan, vagy annak meghatározott része értékét. Ha bekövetkezik az ingatlanfedezetek értékének előre ki nem számítható zuhanása, akkor pusztán az ingatlan nem nyújt elég fedezetet, ezért kell a kiegészítő biztosíték. De természetesen ennek megfelelően vannak kialakítva a kölcsöb fltételei, így pl. nálunk magasabb összegű hitelhez juthat az adós, mint az USÁ-ban.

5. A 2. pontban írtak miatt szükségképpen felmerül a deviza vétele/eladása, tehát ez nem úri passzió, emögött valóságos tranzakció áll. Egyébként nem csupán a Legfőbb Ügyész, de a PSZÁF, illetve a bíróságok mindegyike ezt mondja, illetve - a most a Kúria előtt lévő ügy másodfokú bíróságától eltekintve - minden bírósági ítélet ezen az állásponton van. Azt pedig még ez az ítélet is kimondja, hogy a THM tartalmazza az árfolyamrést, tehát későbbi változása egyáltalán nem befolyásolja a szerződéses THM-et.
Törölt felhasználó 2013. 06. 30. 20:41
Előzmény: #1031  Worf
#1033
"Ha nem váltott át frankot, vagy eurót forintra, akkor nem csökkent a devizaállománya, így árfolyamkockázatot sem vállalt..."

Árfolyamkockázatot nem csak effektív átváltott számla- vagy készpénzen lehet vállalni, hanem bármilyen devizás követeléssel, vagy forrással. Határidős deviza ill. swap pozik is ilyenek.
Törölt felhasználó 2013. 06. 30. 20:37
Előzmény: #1031  Worf
#1032
Nagy butaság amit írsz, a devizahitelek mögött swap pozik állnak. Tehát a devizakockázat van és nyilvánvalóan az ügyfelet terheli.
Worf 2013. 06. 30. 19:17
Előzmény: #1030  bokaly
#1031
Nincs is (árfolyam)kockázat!

Ameddig a bank semmivel nem tudja igazolni, hogy a folyósításkor akár egyetlen CHF-ot is átváltott forintra, addig olyan árfolyamkockázatot hárít át, ami fel sem merült.

Ha nem váltott át frankot, vagy eurót forintra, akkor nem csökkent a devizaállománya, így árfolyamkockázatot sem vállalt...akkor nincs mit beszedni
bokaly 2013. 06. 30. 18:48
Előzmény: #1029  Törölt felhasználó
#1030
Na, ezért nem akartam összefoglalni, miért is tisztességtelen szerintem a hazai dev, hitelezési gyakorlat. Nem akarlak én meggyőzni arról, hogy érts velem egyet (ennek ellenére egy-két gondolat erejéig reagálok arra, amit írtál). Egyszerűen ez a véleményem. Másnak, meg más a véleménye. Nem állítom, hogy igazam van, de úgy érzem, nem járok mesze az igazságtól.

1. természetesen a biciklis esetben Te vagy a hülye! :) :) :) :) Node, komolyabbra fordítva a szót, egy fegyverárus esetében már nem Te lennél a hülye. Továbbá, ez kissé cinikus hozzáállás, ugyanis Mari néni egyáltalán nem tudott arról, hogy olyan ügyletbe keveredett, amihez nem ért, viszont a bank pontosan tudta, hogy Mari néni (vagy a Mari nénik túlnyomó többsége) nem érthet hozzá. De ismétlem, nem csak a bank által előidézett kockázatokról van szó, hanem olyanokról is, ami kockázat ugyan, de nem kéne, hogy az ügyfél viselje a kockázatot.

2. "Melyik az a kockázat, amit a bank maga idézett elő? "
többek közt, amit a "Kiszivárgott: a PSZÁF a devizahiteles ...." topik #324-es hozzászólásában Te magad írtál a nem fizető ügyfelekről és amit a bank beépít a kamatokba. Az, hogy elszaporodtak a nem fizető ügyfelek, azt igenis a bank idézte elő, esetleg épp az 1. pontban vázolt okok miatt. Bizony, Mari néni, mivel nem látta mibe keveredik, előbb-utóbb nem tud fizetni, vagy esetleg a bank nem megfelelően mérte fel az ügyfél teherbíró képességét... esetleg gátlástalanul áthárít mindent, ezért a hitelek bedőlnek stb...

4. igen, nem azt a szerződést kötötte, bár jelzálogszerződés esetében ezt kellett volna kötnie. Épp ezért mondtam korábban hogy a dev.hitelezés hazai GYAKORLATA(!!!) a tisztességtelen, mert eleve olyan szerződést írattak vele alá, ami tisztességtelen (és most kérlek ne gyere azzal, hogy Mari néninek nem kellett volna aláírnia....). Az ügyféllel kifizettették az értékbecslés díját, aztán, ha a túlhitelezték az ingatlant, akkor ezek szerint vagy az értékbecslő becsülte túl, vagy a bank nem számolt reálisan az ingatlan értékcsökkenésével, vagy a piac bedőlésével. Vagyis. visszautalva a 2-es pontra, ezt a kockázatot is a bank idézte elő. Olyan ez, amikor túlhalásznak egy halászterületet. Előfordulhat, hogy a természetes szaporulat nem tudja pótolni, amit kihalásztak, így aztán kipusztulnak a halak.
Törölt felhasználó 2013. 06. 30. 17:33
Előzmény: #1028  bokaly
#1029
1. Mari néni miért köt olyan ügyletet, amihez nem ért? Ha én nem tudok biciklizni és elhasalok vele egy főúton, a bicajárus a tisztességtelen vagy én vagyok hülye?
2. Melyik az a kockázat, amit a bank maga idézett elő?
3. Ez rendben, ez szerintem is problémás.
4. Az adós nem azt a szerződést kötötte, hogy x ingatlanig fizetek, adj valamennyit, hanem kért x pénzt devizában, amit bizony vissza kell fizessen, ez az x Ft-ban azóta meg is nőtt. Azt viszont elfogadom, ha a szabályozás így változik, rendben legyen az ingatlan/fedezet a követeléshatár. De akkor azt a banknak hitelkihelyezéskor tudnia kell már. Menetközben ezen a bank szempontjából tisztességtelen változtatni.
5. Ok, erről én is írtam.
bokaly 2013. 06. 30. 17:11
Előzmény: #1027  Törölt felhasználó
#1028
Hát jó, legyen... szerintem tisztességtelen:

1. hogy Mari nénit olyan dologba keverték, amit nem látott át, hisz a mai napig szakmai viták folynak a dev.hitel mibenlétéről, költségeiről stb.... Vagyis Mari néni az árfolyamváltozáson és esetleg(!!!) a CHF, HUF kamatváltozáson túl nem látott, és ami még fontosabb, nem is várható el tőle, hogy ennél tovább lásson.

2. hogy a bankok MINDEN(!!!) kockázatot a dev.hitelesekre hárítottak és hárítanak, függetlenül attól, hogy esetleg a bank saját maga idézte elő, illetve váltotta valóra a kockázatot.

3. hogy a bank egyoldalú szerződésmódosításával szemben nem áll semmi az adós oldalán, amire hivatkozva menekülhetne a szerződésből (felmondással, hivatkozva az elfogadhatatlan módosításra).

4. illetve elfogadhatatlan, hogy az adós nem a fedezetként szereplő ingatlan aktuális(!!!) piaci értékéig tartozhat a banknak. Vagyis tisztességtelen, hogy a banknak joga van plusz fedezetet kérni, ha a tőketartozás meghaladja a ingatlan piaci értékét (hacsak nem az adós okozta az ingatlan értékvesztését).

5. a vételi/eladási árfolyamokkal való játszadozás, hogy ezt nem szerepeltették a THM-ben (akár mit is mond főügyészünk).

E legutóbbi még tán legenyhébb, mert ezt, ha fel is hívták rá a figyelmét, hallgatólagosan elfogadta az adós, bár nyilván nem tudatosult benne, hogy ez kb 1%-al megemeli a THM-et, és ez a plusz az árfolyamváltozás következtében akár duplázódhat is a kezdeti spread-hoz képest.
Törölt felhasználó 2013. 06. 30. 12:48
Előzmény: #1026  bokaly
#1027
A te véleményedre vagyok kíváncsi, te ugyanis egyszer-egyszer szólsz csak hozzá, így pontosan nem tudni, hogy mi is a teljes véleményed a kérdésben. Szóval szerinted mi a tisztességtelen a devizahitelben?
bokaly 2013. 06. 29. 22:32
Előzmény: #1024  Törölt felhasználó
#1026
Szerintem meg válasz.
Pontosan tudod, ha olvastad, ha meg nem, akkor nem mondom el még egyszer.
Phylaxa 2013. 06. 29. 22:27
Előzmény: #1021  manci007
#1025
Ha bedőlnek az önkorik, bedőlnek a cégek és bedől a vásárlóerő akkor be fognak dőlni a bankok is. Nem bonyolult ez.

Nem is kell parancsra, hiszen nincs kinek. Márpedig a vásárlóerőnek és a cégeknek tuti nem fogják parancsba adni, hogy felvegyék ezeket a borzalmakat. Mondom, fogod Te még szidni a kormányt, hogy miért nem vesznek fel az ügyfelek hitelt és egy percig sem gondolsz bele, hogy talán a hitelpiac sara az egész, ugyanis a bankoknak lesz pénzük, csak ez senkit sem érdekel már ma sem.
Törölt felhasználó 2013. 06. 29. 21:45
Előzmény: #1020  bokaly
#1024
Bokaly, ez nem válasz. Szóval szerinted miért is alapjaiban tisztességtelen a devizahitel?
bokaly 2013. 06. 29. 20:58
Előzmény: #1022  manci007
#1023
Nos, ha nem találtad, akkor kár is erőlködnünk egymással.

(mellesleg megint sikerült egy értelmetlen mondatot összehoznod, hisz a mi esetünkben a "miértek", az én válaszaimat jelentik. Amit állítólag megtaláltál, hisz kérdéseim nem voltak, amit "miért"-nek értelmezhettél volna. Vagyis, ha a "miérteket" megtaláltad, akkor egyben a válaszomat is a korábbi kérdésetekre.)
manci007 2013. 06. 29. 20:53
Előzmény: #1020  bokaly
#1022
A miérteket megtaláltam, de a válaszokat még nem!
manci007 2013. 06. 29. 20:50
Előzmény: #1017  Phylaxa
#1021
Philip,
Azt hiszem alapokban tévedsz.

1. Ki, kit, hogyan akar menteni? Szerintem azt nem lehet mentésnek nevezni, hogyzsebredugott kézzel állok a parton, közben a ptbullomat másokra uszítók, hogy mentsék a fuldoklót.

Az sem megoldás, hogy államként belenyúlok magánfelek szerződésébe, s azt mondom, a kenyér ára nem 100 Ft, hanem 3,60. Érdekes "bankmentés" az, amikor nem a banknak adok pénzt, hanem tőle veszek el. :-)

2. Hitelezni nem lehet parancsra. Vagy van olyan hitelcél, üzleti terv, adós, gazdasági környezet, amelyből, akitől a kihelyezett hitel tisztes jövedelemmel biztonságosan megtérül, vagy nincs. A bankoknak persze létszükséglet lenne a hitelezés, ezért nem érdekük bonyolult feltételekkel elriasztani a reménybeli hitelfelvevőket. De amíg az általad minősített hülye kormányzás a bizonytalan, kiszámíthatatlan gazdasági környezet kialakításán dolgozik gőzerővel, addig ne is álmodozz normális hiteléletről!

3. Az államnak valóban nem feladata, hogy munát adjo (mégis ezt ígérte). Az államnak pontosan az előzőekben említett biztonságos, kiszámítható gazdasági környezet megteremtése a feladata, ami vonzza a befektetőket, hogy fölös pénzüket megfelelő hatékonysággal itt fektessék be. Majd ők teremtenek munkahelyeket, amiből a zemberek ék jövedelmük lesz, amelynek terhére már tudnak hitelt felvenni.

Topik gazda

Portfolio
Portfolio
4 4 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek