Topiknyitó: kublaj1 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
impudent 2020. 09. 27. 13:44
Előzmény: #6559  Karvalytokes
#6560
Most is rombul nagyító köll Néked.
Osztogat rontja a ft ot
Karvalytokes
Karvalytokes 2020. 09. 27. 13:37
Előzmény: #6556  valoigaz
#6559
Orbán gazdaság épitéssel érte el a felminősitést (persze abban is van igazság amit irtál)Gyurcsány meg trükkök százaival..(ő maga mondta)
impudent 2020. 09. 27. 13:25
Előzmény: #6557  impudent
#6558
Magyarurszágun szigorú állenőrzőtt monetáris és fiskális rendszer köllene mert Svejc de még Amerika se vagyunk.
Lennénk ha ezek éltarkarudnának és álkezdenénk a reális utat
impudent 2020. 09. 27. 13:19
Előzmény: #6556  valoigaz
#6557
Nyakra főre szórják a gazdaguknak a móratoriumos hiteleket amivel gyengítik az országot és a dolgozó embörök életét.
valoigaz 2020. 09. 27. 13:01
Előzmény: #6550  Karvalytokes
#6556

Másik, hogy megértsed.
Több banknak tartozol hitelekkel, gondolsz egyet és ráveszed a haverjaidat, családod tagjait, hogy adjanak kölcsön neked nagyobb kamatra, ők kölcsön adnak és te abból a kölcsönből kifizeted a bankok felé a hiteleidet, így a bankok előtt tiszta vagy és nem tudsz bedőlni, csődbe menni hiteleiddel, tehát a kockázatot kiemelkedően jónak és alacsonynak értékelik a bankok. Ergo: a rossz adósból mindjárt egy alacsony kockázatú jó ügyfél lettél.  A bankokat az meg nem érdekli, hogy kifizeted-e a haverjaidat és a családod tagjait. (a hitelminősítők ezt értékelték)
Kb. ez játszották/csinálták Orbánék azzal, hogy állampapírokba terelték a magyar adósságot és ha bármi probléma van, akkor egyszerűen elértéktelenítik a forintot és ezzel átverik a népet.
Az ország hitelei ugyanúgy megvannak sőt, növekednek, de ez a trükk/átverés miatt nem annyira kockázatos Magyarország a nemzetközi befektetők előtt.
Továbbra sem látom azt, hogy javulás lenne sőt, a forint gyengülése inkább a fentebb leírtakat támasztja alá.
valoigaz 2020. 09. 27. 12:40
Előzmény: #6550  Karvalytokes
#6555

Azért még a Gyurcsány szintet nem értük el ezzel a fene-nagy sikerrel.
A másik, hogy a hitelminősítők azt értékelik, hogy mekkora esélye lehet a csődnek 5-éven belül. (CDS)
Nincs jelentősége ennek a kilátásjavításnak a befektetők jobban ismerik a helyzetet mint Orbán saját maga, eddig is elkerülték az országot és ezután is elfogják.
A magyar beruházások csak látvány beruházások, amelyek a magyar oligarchákhoz köthető és forrásait az Eu.-ból beérkező milliárdok biztosították, ez viszont nem lesz így mindig.
rwinke 2020. 09. 27. 12:39
Előzmény: #6553  PusztaPutyin
#6554

Pont ezt akartam mondani :) amikor leminősítenek, szar jellemtelen hazugok, mikor fel, akkor meg ők a szentek.
Ráadásul ugye pont most volt kinn Petyácska is Washingtonban :))))
(ha valaki ezt hülyeségnek tartaná, annak javasolnám a The Big Short filmet. Abban van egy klasszikus jelenet erről)
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 09. 27. 12:30
Előzmény: #6550  Karvalytokes
#6553
Most mi a fentről megmondás, a leminősítés nem számít, a felminősítés számít? Vagy mostantól a le is számít? Visszamenőlegesen is?
impudent 2020. 09. 27. 12:05
Előzmény: #6549  impudent
#6552
Rájadásul ez az Olbáni politika 200 ezer embört hoz helyzetbe a többi nem kap szinte semmit.
Azt kapja hugy füzetheti a helyzetbe hozottak luxusát és csúszik le azokho képest.
Rendkivul káros és aljas jelenség
sanka 2020. 09. 27. 11:58
Előzmény: #6550  Karvalytokes
#6551
Ja persze, a kurmányod hazug adatai után! Azért még várj azzal a felminnel.
Karvalytokes
Karvalytokes 2020. 09. 27. 11:30
#6550
Közben a Moody's javitotta az adósság besorolást pozitiv kilátásokra ami a felminősités előszobája.Hiába no ,hiteles kormány hiteles gazdaságpolitika.:)
impudent 2020. 09. 27. 11:21
Előzmény: #6548  impudent
#6549
A pinzrontásban a károkozásban az állam a ludas.
Az embörök feladata lenne egy illen Tolcsy féle államtúl mögszabadulni és egy erűs jól prosperálú valutát stabil állapotut létrehúzni.
De valamiért ezt itt nem teszik.
Fontosabb a régi valós vagy vélt sérelem a gyülölet a széthúzás az egymás becsapása
impudent 2020. 09. 26. 22:09
Előzmény: #6546  geza77
#6548
A mai pénz se fedezet nélkuli álvben.
De valúban igaz hugy a politikusok hazavághatják a saját pénzuket ha a penzugyi rendszert gátlás nélkul kezelik.
Pl mi ez a hitelmóratórium egy rothasztása az országnak és pénznek vagy a csok babaváró az eus penzek élherdalasa is koztudott vady devizatartalek kifosztasa...
geza77
geza77 2020. 09. 26. 22:01
#6547
geza77
geza77 2020. 09. 26. 21:57
#6546
Arról mindenki hallott már, hogy a történelem során mennyire sokféle pénz értéktelenedett el, vagy éppen ment teljesen tönkre. Azt viszont kevesen értik, hogy ennek pontosan mi is volt az oka. Egy friss kutatás 600 évnyi adatot gyűjtött össze, hogy megválaszolja ezt a kérdést. Úgy találták, hogy a közvélekedéssel ellentétben egyáltalán nem az olyan újítások vezettek a pénzek elértéktelenedéséhez, mint például a fedezet nélküli fiat pénzrendszer bevezetése. Sokkal inkább a politika tehet az egészről. Hatalmasak az országok közötti különbségek, és ott ahol kevésbé volt kordában tartva a hatalom, jóval gyorsabban értéktelenedett el az emberek pénze. Portfolio ProfTönkretett pénzek történeteA magyaroknak különleges kapcsolata van a tönkrement pénzekkel, ugyanis 1946 júniusában olyan rekordot állítottunk hiperinflációból, amilyet még soha nem látott a világ. A pénzek romlása, legyen szó a nemzetközi piacon való leértékelődésükről, vagy belső piacon a vásárlóerejük elvesztéséről (infláció), mindig nagy traumát...
https://www.portfolio.hu/prof/20180630/bebizonyitottak-hogy-mindig-is-a-politika-tette-tonkre-a-penzunket-290304
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 09. 25. 22:07
#6545
Annyi a dollár amennyi nemrég az euró volt.
apfmodibudoskurvaanyjaattttt 2020. 09. 25. 15:52
Törölt hozzászólás
#6544
Drian875
Drian875 2020. 09. 25. 09:25
Előzmény: #6541  euler
#6543

a szerénység miatt nem szóltak
https://www.youtube.com/watch?v=vdMGGeDZN0Y
PusztaPutyin
PusztaPutyin 2020. 09. 25. 08:49
Előzmény: #6541  euler
#6542
Hazudik éjjel és nappal.
euler 2020. 09. 25. 08:41
Előzmény: #6540  geza77
#6541

Topik gazda

kublaj1
4 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek