Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
BKKT 2023. 09. 26. 08:29
Előzmény: #8196  Nudli
#8199

Erre is nagyon büszke lehetsz, csőd közeli helyzetben volt és lehet hogy még most is abban van az ország..
https://www.valaszonline.hu/2023/09/04/gyorffy-dora-lentner-csaba-gazdasag-magyarorszag-haboru-eu-interju/
BKKT 2023. 09. 26. 06:57
Előzmény: #8196  Nudli
#8198

Bocs, de ennyi ostobaságot előadni egy gazdasági fórumon....
Az aranytartalék a devizatartalék részét képezi... Azt ugye tudod, hogy a devizatartalék a reál értéket tekintve még csökkent is 2010-hez képeset..
Remélem azzal is tisztában vagy, hogy ilyen magas kamat környezetben aranyat tartani nagy veszteség, főleg egy kis ország jegybankjának, aki hatalmas kamatok törlesztése mellett tud csak forrást bevonni..
Az tisztán látszik, hogy Magyarország monetáris politikája a mezőny alatt van.. Az is tisztán látszik, hogy ennek árát az adófizetők fizetik...
Értem én, hogy csak a fidesz, de köszi olyan áron, hogy ma már minden fontos mutató alapján leszakadt az ország... Ez egy kicsit/nagyon elgondolkodtat...
Szerintem nagyon ostoba az, aki ilyen feltételek mellett az országban marad és az országnak szenteli az életét... Nem tudjuk mit hoz a jövő, de ilyen hülyék között az értelmiségi emberek biztos, hogy nem érzik jól magukat......
Szerintem Magyarországot az Orbán kormány olyan mélységekbe züllesztette le, hogy ebből nagyon nehéz lesz kimászni sőt, szinte lehetetlen.....
bronz 2023. 09. 26. 01:38
Előzmény: #8196  Nudli
#8197
Ibiza, zajec, Nudli, ezeket írod már vagy 10 éve Stocklandyardon is.
Történt ebben valami változás?
Megvalósult belőle valami?
Nem. 
Továbbra is egy a lényeg az 51%-os pártodnál, hogy minél többet lapátoljanak a klientúrához.
Nudli
Nudli 2023. 09. 25. 23:52
#8196
Egyetértek. Mato egy zseni. Én irtam be elöször a fórumba. Többek közt rendbetette az államadósság szerkezetét...(csak jelzem a magas állampapir kamatot anno én irtam, azt is nem gond mert szép magyar embereknél marad amit vásárlásra befektetésre használhatnak) levitte a bankkartel hitelkamatait, kkv hitelek.. arany- és devizatartalék növelése.. államvagyon növelés.. ingatlanok.. közmű cégek vissza..
Matónak volt egy terve de a napi politikában feláldozták ezt a tervet. Látszik a feszkó a kormány a  varga és közte. Simán elmondta szerinte mit csináltak rosszul a kormányban. Varga mostanában egyénieskedik..nem nagyon értem miért beszél ki, eddig nem volt erős karakter. Én is ugattam amikor megy a szekér akkor takarékoskodni kell. 
Sok kormány elrontja - ma hajnalban olvastam erről egy ragyogó elemzést, nem találom-  a lényeg az volt amikor fellendülés van akkor még rátesznek egy lapáttal..támogatott hitelekkel tovább fütik a gazdaságot.. valódi visszaeséskor pedig már nincs forrás.. Ráadásul a kormány is beinditja a beruházásokat..lekötve pl az épitöipari kapacitásokat..amivel drágitja a nem állami beruházásokat.  
Az államnak beruházásokat kell inditani, olyat ami magasabb hozzáadott értéket magasabb feldolgozási szintet generál. pl gabona és gyümölcstárolók.. a húsokat ne élö állatként vigyék ki hanem minél magasabb feldolgozási szinten..  ne tucatáru kohászati termékek legyenek hanem egyedi ritka speciális ötvözetek.. mint amiböl svédek skandinávok élnek.. minöségi szerszámgépek.. vezérlö szoftverek.. ne rönköket hanem magas feldolgozású faipari termékek vigyenek..minöségi elektronikai alkatrészek..  stb stb.. nem az olcsó kategóriában kell versenyezni..arra ott van a kelet.. a napi 2usd-s fizetéssel nem tudsz versenyezni..és nem is kell.   
szolgáltatások- banszektor- pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások. minöségi termékek.. ipari- mezögazdasági termékek.. szállitmányozás.. ne 5 nap alatt menjen át rajtunk egy szaros vonat.. kelet nyugat kapuja vagyunk.. le kell másolni szingapur..ausztria svájc.. dán norvég és svéd mintákat.. A magyar munkaerő jó.. csak megtanulta a nyafogást..meg kell hajtani mint zinger a masináját.. ha kimegy németoba mindjárt tudja mit hogy kell..olyan dolgokat fogad el élböl amit itthon nem.. 
N0MAD 2023. 09. 25. 22:31
Előzmény: #8194  _Macika_
#8195
a szerpentinen lefele előzés az lehet szakadékba zuhanás is....
_Macika_
_Macika_ 2023. 09. 21. 10:51
#8194
10:45Matolcsy György: Magyarország az árfolyamválság küszöbén volt
ez volt a kanyarban előzés
eszméletlen 
geza77
geza77 2023. 08. 01. 16:18
#8193
"Az elmúlt hat-hét év gazdasági ámokfutása beérett, az infláció elszabadult, még világszinten is jelentős a magyar infláció, ami ráadásul már tizedik hónapja van 20% felett. Az ország szerencséjére a jegybank egy hatalmas pálfordulattal észhez tért, előtte sok évig tétlenül nézte, sőt előidézte a forint folyamatos gyengülését, az infláció elszabadulása ellen sem tett túl sok mindent, egy ideje viszont MAGASAN tartott KAMATOKKAL támogatja, hogy a FORINT ÁRFOLYAMA NE OMOLJON ÖSSZE.
Tehát tényleg nagy a baj, az infláció az egekben, a gazdaság recesszióban, az alapkamat világszinten is kiugróan magas, a költségvetésben hatalmas lyukak, megszorítások mindenhol.
(Rossz ilyet leírni, de GYURCSÁNY IDEJÉBEN FELE EKKORA SEM VOLT A BAJ, pedig akkor egy gazdasági világválság volt, amihez képest a mostani gondok elenyészőek. Lehet hülyíteni a gondolkodni nem akaró embereket, hogy háborús szankciók meg Brüsszel meg Soros, de akinek egy pici esze van, észreveszi, hogy furcsa módon csak Magyarországot érintik ennyire mélyen ezek a problémák.
Azért, mert az okok itthon keresendőek és nem külföldön.)"
https://kiszamolo.hu/allampapirok-es-a-kozelgo-vilagvege/
Stiv
Stiv 2023. 08. 01. 10:21
#8192
Magyarország devizatartaléka, amely kb. 40 milliárd euró.
.
A forintgyengüléssel lassan meg lesz a idei 2000 milliárd forint veszteségének a fele...
.
EURHUF 390
Stiv
Stiv 2023. 07. 25. 14:00
#8191
Zsombéki 2023. 06. 21. 06:57
#8190

A zsenit az idiótától egy halvány vonal választja csak el.
Esetünkben a vonal túloldalán van már Don El Tolcsy.
Stiv
Stiv 2023. 06. 20. 14:00
Előzmény: #8188  zpatriot
#8189
zpatriot
zpatriot 2023. 06. 05. 12:58
Előzmény: #8186  Stiv
#8188
Valamiből, valamivel ki kell fizetni a hatalmas kamat- hozamszolgáltatást, gondolva az állampapírokéra is.
Stiv
Stiv 2023. 06. 05. 09:29
#8186
Masszívan zajlik a forint pénznyomtatás: nyomasztóan sok a 20.000 forintos!
.
Az elmúlt évek lassuló dinamikájához képest az infláció felpörgette a bankjegynyomtatást, a forgalomban lévő bankjegyek értéke átlépte a 8000 milliárdos határt. A pénzromlásnak köszönhetően a készpénzállomány bővülésében nyomasztó a húszezresek térnyerése – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.
.
A növekedés motorját a 20 ezer forintos bankjegyek térnyerése adja: a kibocsátott forintbankók növekedésének kétharmadát ez a címlet adta, öt év alatt közel 93 millió darabbal, 46,4 százalékkal nőtt a forgalomban lévő húszezresek száma.
https://profitline.hu/masszivan-zajlik-a-forint-penznyomtatas-mar-8000-milliard-felett-az-allomany-449590
Stiv
Stiv 2023. 05. 23. 14:00
#8185
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 14:31
#8184
Negyedmilliárdért vett festményeket az MNB ingatlanos cége
.
A tavalyi év végén elhunyt Bak Imre festőművész négy alkotását vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 250 millió forintért – írta az Mfor.hu az uniós közbeszerzési értesítő szerdai számára hivatkozva. A műveket a jegybank MNB-Ingatlan Kft. nevű cége vásárolta meg a Pados Gábor műgyűjtő tulajdonában álló Trance Balance Művészeti Kft.-től.
https://24.hu/fn/gazdasag/2023/05/10/negyedmilliard-festmenyek-mnb-ingatlanos-cege/
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 14:26
Előzmény: #8182  geza77
#8183
Szeptember, október környékére szépen összeér az egynapos kamat és az alapkamat... Jó lenne ha nem rogyna addig össze a forint, ez van a mostani árfolyamnak is örülni kell...Az inflációnak havi szinten többet kell esni mint 1,5 % ha tartani akarják az  egyszámjegyű inflát év végére.. 
geza77
geza77 2023. 05. 10. 13:24
Előzmény: #8181  Stiv
#8182
Végül is a beadott vakcina szépen egy folyamatos csökkenő trendbe terelte az inflációt, szemmel láthatóan... Így miért is ne vágjanak kamatot, hiszen már alig 3szorosa népNEMZETTHY inflációnk az eu átlagának! Amit a mi kiugró adatunk erősen felfele húz.
SZÉP VOLT FIÚK!! (mint ahogy a meccset vesztett focistáknak szoktak gratulálni... ki sem jutnak a bajnokságra, de ha valami menő csapat kiesik, mindjárt repteret kiabálnak... SZÁNALOMBANÁNORSZÁG)
Stiv
Stiv 2023. 05. 10. 11:03
#8181
Megszólaltak az elemzők a mai inflációs adat után: 
akár két héten belül kamatot vághat az MNB
.
A megjelent adat nagyjából egybeesik az elemzők és az általunk várt adattal, így nem befolyásolja érdemben a kamatvárakozásunkat, ami alapján az egynapos kamat szintjének 75-100 bázispontos csökkenését várjuk a Monetáris Tanács májusi kamatdöntő ülésén – reagált az adatra Kiss Péter. Az Amundi befektetési igazgatója.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230510/megszolaltak-az-elemzok-a-mai-inflacios-adat-utan-akar-ket-heten-belul-kamatot-vaghat-az-mnb-614218

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek