2012. június 28. | 12:23
#1

Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben  

Mint az már ismeretes, a BRFK nyomozást folytat a HUMET / NUTEX Igazgatótanácsának tagjai ellen. Az ügy száma 01000-4415/2010. Minden bizonnyal tanúként meghallgatják majd az FB tagjait, akik az alábbi levéltervezet szerint jártak volna el, ha azt Huber István, akkori FB tag, majd IT tag nem akadályozza meg a távolmaradásával. Néhány nap múlva az FB tagjai Huber kivételével lemondtak, majd lemondott az IT alelnöke és a könyvvizsgáló is.

Íme a levéltervezet:----A HUMET Nyrt Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) 2009. augusztus 31-én ülést tartott és egyhangúlag meghozott határozatával kijelenti és közli, hogy az ebben az évben az FB vizsgálataihoz semmilyen információhoz nem jutott, mivel a HUMET Nyrt Igazgatósága és annak tagjai (a továbbiakban: Igazgatóság) a FB 2009. évben feltett kérdéseire válaszokat a mai napig nem adott, a megküldött emailekre semmilyen formában nem reagált.Tekintettel arra, hogy a FB az Igazgatóság együttműködése nélkül a törvényben és Alapszabályban meghatározott funkcióját betölteni, feladatát ellátni képtelen, ismételten kéri az Igazgatóságot, illetve azok tagjait, így a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt vezérigazgatóját, hogy az alábbiakban felsorolt ügyekre vonatkozó részletes jelentésüket a FB tagjainak nyolc napon belül, azaz szeptember 8-ig küldje meg.A FB az éves munkatervét az alábbiak szerint fogadta el és alábbi kérdésekben indított vizsgálatot:o a HUMET® Csoport tagvállalatainak egymás közötti nyitott kölcsönelszámolásai;

o a Reanal Zrt és leányvállalatainak készletei, azok értéke;

o a Reanal Zrt 2009. -2010. évi üzleti terve;

o az Enerex 2009.-2010. évi üzleti terve;

o a HUMET-PBC North America Inc. kibocsátott részvényei, részvénystruktúrája;

o a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt között HUMET® részvényekre 2008 augusztusában létrejött határidős ügylet részletei;

o a Reanal Zrt, majd a HUMET-PBC North America Inc. tulajdonában volt jelentős értéket megtestesítő ingatlan (Telepes utcai irodaház) és különösen jelentős ingatlantulajdont megtestesítő GyNKI részvényállomány értékesítése, az ingatlanok jelenlegi tulajdonosa.A FB megállapítja, hogy az Igazgatóság nem tájékoztatta a FB-ot

o a legutóbbi részvénykibocsátás szándékáról, pénzügyi forrásáról, céljáról és az indokként megjelölt akvizíció helyzetéről, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról;

o a Senergie Zrt által lejegyzett kötvénykibocsátásról és

o (a nyilvánosságot sem) a 2009. félévi gazdálkodásról.Az FB megállapítja továbbá, hogy az Igazgatóság a nyilvánosságot nem tájékoztatta arról sem, hogyo Dr. Takács Imre a FB alelnöke 2009. június 30-iki hatállyal lemondott;

o Dr. Galamb Vilmos elnök – cégei, a DMC Pharma és a HSBelt Kft által - a HUMET Nyrt-ban 5% feletti részesedéssel bír.

A FB ezt a határozatát a HUMET Nyrt részvényeseinek és befektetőinek érdeke védelmében nyilvánosságra hozza azzal, hogy felszólítja az Igazgatóságot, hogy a HUMET Nyrt honlapján a fenti szöveget tegye közzé. A FB a vizsgálatok lezárultával meghozott határozatait nyilvánosságra hozza.--------------Őszinte hívük
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
március 05. | 17:58
előzmény: #670  Hathor
#673
Én 2 éve nem írtam ide. Ne kamuzz!
március 05. | 17:57
előzmény: #659  Hathor
#672
"Ez a nyomtatás minden papírban igaz.."Ez csak a Humet/Nutexnél van. És meglep a durva tájékozatlanságod. Mert ezek szerint a lényegét sem érted vagy nem vele tisztában.A szutyok papírok jellemzően a NÉVÉRTÉKÜK alatt vafy legfeljebb annak közelében, picit felette mozognak. Ekkor nem éri meg a készpénzes tőkeemelősdi, mert annak törvényi minimuma a névérték.A Humet/Nutex esetében anno Civi találta ki a szándékosan alacsony névértéket, hogy a névérték MINDIG a piaci ár alatt legyen, lehetőleg jóval. Ebben az esetben a készpénzes nyomtatás ingyenpénz nekik... Civi akvizíciókkal próbálta a saját tőkét a hígításokkal arányosan növelni, de 2009 óta Cserejleiék vannak, akik miután kiloptak maguknak minden értéket (ingatlanok, Reanal + a Humet szirup, tehát az alaptevékenység maga), ezt is leszarták és úgy oldották meg a fentit, hogy felszorozták 100-al és levitték a névértéket. Így továbbra is megérte nekik a nyomtatás a piaci ár töredékén.Most is nyomtathatnak BÁRMENNYIT.És 2.4 Ft-on tudnak szavazó papírokat nyomni maguknak! Szerintem ezzel se vagy tisztában.Igen 2.4 Ft-on. De szerinted más meg 60 Ft-ért vegyen a tőzsdén.
március 05. | 17:56
előzmény: #670  Hathor
#671
Közkéz mennyi a 2.7millio részvényből??

Jaaaaa...

Yo8!

:))
március 05. | 17:46
előzmény: #669  Hathor
#670
És ez csak vélemény, nem ajánlás.. ahogy a többiben is. Pénznyelőr leírja mire várja le, én meg, hogy mire várom fel. Aztán kiderül kinek volt igaza..

2015március 28as ATL!

2016március 35

2017március 60 most.

Ez két éve nem esik, de azért várjátok az esést :)
március 05. | 17:44
előzmény: #668  Hathor
#669
Látszik már 60alatt fáj eladniuk.

Nincs eladó. A héten meg vették 20-30Kval a papírt. Konzumban 119en 500.000vevők vannak. Itt 6nap alatt felszívnák ekkora pakkokkal az egész Nutexet! Nulla szintű ez a 35K eladó 60nál. Elfogy majd
március 05. | 17:38
előzmény: #657  -pny
#668
Egy gazdasági recesszióban nem sok értelme lett volna. Ugyanebben időszakban Jászai is megakarta venni a Hunguestet és még sem tette. Most a gazdasági fellendülésben meglépte.

Nem értitek!!Fontosabb közgyűlési döntések tartalma"A Társaság 2016. április 30. napján megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott

fontosabb határozatok tartalma:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

- A Közgyűlés a Társaság 2015. évi éves beszámolóját 1.756.989 ezer Ft

mérlegfőösszeggel és 129.060 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel)

elfogadta, azzal, hogy a Társaság a 2015. év után osztalékot nem fizet, az

adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül.

- A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. "-----------------------------------------------------------------------------------"A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét

a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt

körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal

megemelje.

- A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók

és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség

biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás

lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak

látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába

és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során

alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet

létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a

lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2017. szeptember

30-ig élhet."
március 05. | 17:35
előzmény: #664  exmnbs1
#667
"A Társaság küldetése

A NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a

természettel való harmónia lehetőségét hozza el egyre több embertársunk számára.

A NUTEX részesedésével működő vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az

egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és

egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtanak segítséget a testi és lelki

egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.

A társaság befektetései prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító,

táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket kívánnak nyújtani fogyasztóiknak az

ismert világ egyre több pontján. Társaságunk tevékenysége és befektetései során is

vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes

gyógyítás forrását.

A NUTEX Nyrt elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt

figyelmet fordít a biztonságra és a termék-minőségre.

A Társaság, illetve befektetései fő piacai

A Társaság Magyarországon bejegyzett társaság, így legfőbb üzleti környezete

Magyarországhoz, illetve Európához kapcsolódik. A Társaság befektetéseinek, illetve

közvetett részesedésével működő vállalatoknak fő piacai az Európai Unió, Észak

Amerika, illetve Ázsia.

A vállalkozás céljai és stratégiája

A NUTEX Nyrt vagyonkezelő (holding) vállalatként működik, célja, hogy vagyonát

kezelje, a társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket

növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába

tartozó befektetések körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár

akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő befektetések, részesedések

átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Stratégia részét képezi a

mindenkori befektetései földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik

kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése.

A NUTEX Nyrt működési stratégiájában a továbbiakban is a befektetői struktúra

megőrzése szerepel. Befektetéseit korábban főként az emberi egészséggel

kapcsolatos tevékenységgel rendelkező vállalatokra összpontosította, de

stratégiájában szerepet kaphatnak egyéb jellegű befektetések, melyek megfelelően

szolgálhatják a társaság érdekeit."
március 05. | 17:33
előzmény: #664  exmnbs1
#666
Ezt Konzumban is kérdezted 20nál, amikor minden kiment a cégből :)Egyébként itt mebásoltam pár sorral lentebb
március 05. | 17:32
előzmény: #662  Hathor
#665
2.7Millió részvény van!

Az mi már?!

Kapitalizáció 166MFT.

Saját tőke 1500MFT kbNévérték 24 HUF

Bevezetett mennyiség (db) 2 767 800

Kapitalizáció (m Ft) 166
március 05. | 17:29
előzmény: #662  Hathor
#664
Megy a beulteto kamu szoveg.

Helyette áruld el végre, mar sokadszor kérdezem hogy mi a nutex tevékenysége
március 05. | 17:28
előzmény: #661  Hathor
#663
abban pont lehet tokeemeles ha bele tolnak valamit pl

Máshol szokas sokszoros szavazatos rv?
március 05. | 17:27
előzmény: #661  Hathor
#662
Nagyon be vaygtok fordulva, és szemellenző nem enged benneteket gondolkodni. Valszeg pénzetek nem maradt ilyen papírokra, mert szétégtetek a kis papírokban és mást nem tudtok elképzelni, csak esést. Közben egy hét alatt dupláznak most a kis papírok. Forbes, Magyar Nemzet, Hír TV megmondta nem érti miért, de dupláznak. Én értem. Mert gazdasági felfutás van, és hozamhiány, és ezek a papírok 90%os diszkonton vannak!
március 05. | 17:24
előzmény: #660  exmnbs1
#661
Miért Konzumban nem tudnak akármennyi részvényt nyomtatni 25FT-os névértéken? Most 119
március 05. | 17:22
előzmény: #659  Hathor
#660
Francokat igaz.
március 05. | 17:21
előzmény: #653  -pny
#659
Ez a nyomtatás minden papírban igaz..

Múltból táplálkozol, miközben jövőre játszunk, de nekem mindegy..
március 05. | 17:14
előzmény: #652  Hathor
#658
Íme a 2011-es:"Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek

során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb

az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített

záróár 150%-a.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2012. október

31-ig élhet."Nem keresem ki az összeset... De minden évben volt.
március 05. | 17:11
előzmény: #652  Hathor
#657
Íme a 2010-es:"A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az

akvizíciók és vásárlások ellenértékeként felhasználandó

részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a

gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint a

Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása

érdekében legfeljebb az alaptőke 10%-át kitevő saját részvények

megszerzésére.

...

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek

során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és tőzsdén

kívüli ügylet esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon a

Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a, illetve tőzsdei

ügylet esetén az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti

Értéktőzsdén rögzített záró ár 120%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2011. október

31-ig élhet."

link
március 05. | 17:04
előzmény: #652  Hathor
#656
Az elmúlt kb. 10 év összes kgy határozatai között ott van, ahogyan 2010 óta van benne a max. 2mrd-os tőkeemelési lehetőség is.Nézd vissza a kgy előterjesztéseket/határozatokat.
március 05. | 16:51
előzmény: #640  Hathor
#655
Itt a nyomdászas a tevékenység,
március 05. | 16:49
előzmény: #636  Hathor
#654
Lasd TWD, visonka

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE