Civinjanos

Regisztráció:
2009-03-17 12:01
Hozzászólások száma:
1 149
Utolsó hozzászólás:
2017-08-21 14:40
Pontok:
Tapasztalati: 5
Aktivitási: 3
Népszerűségi: 4

utolsó 20 hozzászólása

Dátum
2017-08-21 14:40:48
mutat
NUTEX RALI INDULT #5585
Ma megjelent a 2017. április 29-ére datált Nutex Alapszabály, amelynek 6.5. pontja sorolja fel az Igazgatótanács tagjait. Négy fő szerepel ott, holott a 6.1. pont előírja a kötelező minimumot, ami öt fő. Ha egy ember hiányzik egy boardból az baj. Ami borzasztó, hogy nem egy fő hiányzik, hanem kettő, ugyanis bár a felsorolásban ott látom jó barátom, a sikeres évek egyik kulcsembere, Mr. Wayne Mitchell Hachie nevét, de Ő 2016. januárjában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
2017-06-21 11:58:36
mutat
NUTEX RALI INDULT #3248
Elnézést kérek, hogy mint csapos ismét közbeszólok. Ezt a céget az tartja lábon, illetve a tőzsdén, hogy jómagam egy 10 éves kötvénnyel elköteleztem magam mellette. Az, hogy ezzel az elkötelezettséggel miképpen éltek/élnek az utódaim egy szeparált történet. Igyekeznek mindent ellopni, de a minap két kötvényes-társam akadt a kezembe, az alábbi szöveggel: MNB felügyeleti alelnökének Dr. Windisch László úr kezeihez ajánlott levélben Tisztelt Alelnök Úr! Az alábbiakban írottak a kibocsátó cég, a Nutex Nyrt közleményeiből levonható következtetések. Ebben az esetben is olybá tűnik, mintha a felügyelet, akár a PSZÁF, akár az MNB keretein belül végzi ezt a tevékenységet, nyilvánvaló törvénytelenségeket nem torolna meg. Tény, hogy az utóbbi években erkölcsi nullák lepték el a magyar tőke- és pénzpiacot. Egyes személyekről ez már bebizonyosodott, ezek a személyek közismertek, ők a Budacash, a Quaestor és a Hungária vezetői, tulajdonosai és menedzserei. Félő, hogy ezek közé tartoznak a ma Nutex néven ismert Nyrt vezetői – dr. Galamb Vilmos és Csereklei Gábor is, akik tisztázása érdekében ezennel vizsgálatot kérünk. A Nutex Nyrt kibocsátói közleményei olvastán többek szerint olybá tűnik, hogy ez a folyamat egy nyilvános részvénytársaság teljes vagyonának kimentése off shore cégekbe. Ez a vélelem többek között az általunk megkérdezettek, a Magyar Külkereskedelmi Bank, a Raiffeisen Bank, valamint a Concorde Értékpapír Zrt és a Magyar Növekedési Hitelbank, valamint a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde hivatalnokai véleménye alapján kialakult piaci-szakmai-hatósági konszenzus. Ellenvélemény, kétség atekintetben nem merült fel, miszerint a Nutex(HUMET) Nyrt Ø a tehermentes ingatlanjai értékelhető ellenérték nélkül egy Seychelles-i off shore cég végső tulajdonos birtokába kerültek; Ø a Reanal leányvállalat-csoport a részvényesi vagyonból quasi 70 millió forintos ellenértékért (befektetés ellenében) került ki és egy Liechtensteinben bejegyzett off shore alapítvány lett a végső tulajdonosa; Ø a maradék portfoliót egy az SEC által felügyelt és annak vizsgálatát kiálló amerikai és német tőzsdén listázott nyilvános részvénytársaságból egy Belize-ben bejegyzett off shore cégbe - döntő, közel 100%-os többségi tulajdonba - vitték át; Ø ezen közben az imént említett HUMET-PBC North America céget eltüntették, részvényeseit teljes befektetésük erejéig megkárosították; Ø nem fizették ki a közgyűlések által megszavazott osztalékot; Ø a maradék vagyon feletti rendelkezés lehetőségét ismeretlenek számára ismeretlen összegű alaptőke-emelésért átjátszották; Ø egy volt Nutex leányvállalat, az Organic Mission ügyfeleit (Csereklei Gábor nevével fémjelzetten) egy csődbemenetellel és egy 100 millió forintos PSZÁF bírsággal „honorált” kötvénykibocsátással károsították meg. Ezt a folyamatot szemlélteti két melléklet, a bonyolultabb 17_HOLDING_CHART.pdf és a HUMET_2008-2015.ppt fájlok. A célunk az, hogy a felügyeleti vizsgálat cáfolja meg, hogy nem történt és nem történik a Btk. 405.§ szerinti fedezetelvonás. A kibocsátói közzétételek által közöltek hiányosak és ellentmondásosak. Ezért egy kérdéssorozatot mellékelünk a vizsgálódást elősegítendő. A vizsgálatok során dr. Galamb Vilmos, a beszámolókat és a közzétételeket jegyző IT elnök válaszait szükséges neki felteendő keresztkérdésekkel pontosítani. Abban az esetben, ha ez bűnös folyamat, akkor annak dr. Galamb a büntetőjogi alanya, elkövetője, lévén Csereklei mindent vele irat alá. Kérjük Alelnök urat, hogy nyilvánosan közölje álláspontját, miszerint a Nutex közzétételeiből kiderülő, és az azokban nem közölt, de a mellékletben felsorolt kérdéssor szerint tisztázható információk alapján valóban szükséges-e piacfelügyeleti, vagy más hatósági vizsgálat a Nutex és vezetői ellen, vagy sem. Abban az esetben, ha a vélelem nem cáfolható, akkor a (kis)befektetőken és hitelezőknek (kötvényeseknek) okozott károk az alábbiak: Ø a Nutex jelentős vagyonvesztése (a saját tőke 3,7 milliárd forintról 1,6 milliárdra csökkent) 2,1 milliárd forint; Ø az Organic Mission jelentős összegű 1,5 milliárd forintnyi csalárd kötvénykibocsátással okozott kárt hálózata ügynökeinek és másoknak (a részösszeg: 3,6 milliárd forint); Ø egy teljesen ellenőrizhetetlen Belize-i off shore cég csődje és így a Nutex újabb 1,6 milliárd forintos vagyonvesztése nem zárható ki, nota bene: inkább várható – a kár 5,2 milliárd forintra rúghat; Ha mindez így lenne, akkor az a t. Felügyelet által eddig nem azonnal és teljes körűen reagált közzétételekből elemi szintű üzleti ismeretek birtokában kiolvashatóan zajlana, zajlott volna le. Abban a reményben, hogy a tényeket teljesen félreértettük és vélekedésünket a vizsgálatuk cáfolja, maradunk Alelnök úrnak ismeretlenül is őszinte hívei
2016-06-09 08:35:11
mutat
Norbi Update Nyrt. #4797
Kedves Kisildi,

higgye el, érdemes végigolvasni azt, amit írtam. A részvényesi veszteségeknek a nagy része nem rossz üzleti döntések következménye, nem felelőtlenség okozta azokat, hanem olyan esetek, amelyek a párjukat ritkítják.

A HUMET esetében a részvényesi veszteségek azért következtek be, mert a kisbefektetők jelentős része nem bízott a HUMET menedzsment-erejében, holott, amint elolvashatja, mindennek dacára ez beigazolódott. Azt szoktam erről írni, hogy egy keserű és büdös szirupból egy négymilliárdos vállalatcsoport, egy mini-multi lett. Könnyebb volt ezen a célon röhögcsélni (mit akar ez a Civin…) és tipszterekre hallgatva rallikra várni, mint átgondolni, mit is teszek, teszünk és annak mi lehet a következménye.

Nem lehet rossz üzleti döntésnek nevezni azt, ha egy feljövőben lévő cégbe úgy köt bele az adóhivatal, hogy annak négy éves döglődés lesz az eredménye és ezért közel 700 millió forgóeszköz vész el.

Nem lehet rossz üzleti döntésnek nevezni, hogy az évtizedes munka eredményeképpen egy vállalat az optimális méretét egy világválság nyitó napjaira éri el.

Általában a kisbefektetőkre jellemző, hogy minden észérv ellenére a felületes kritikusoknak hisznek. Olyanoknak, akiknek a kritikája azon alapszik, hogy ha rosszat mondanak egy vállalatról, abból baj nem lehet, mert ha a cég döglődik, akkor igazuk lett, ha meg valami jól megy, akkor ugyan… a HUMET esetében számtalan „ugyan”-nal kezdődő mondatot írtak le az én időmben. Ha talaán a jól megérdemelt „Kerge Bika” díjamra emlékeztetek, az elegendő itt… Aztán a HUMETből lett egy magyar-kanadai-amerikai minimulti. Ezt azért nagyon kevesen hitték el, látva a vállalat felépítéséért folytatott (pl.: az adóhivatallal szembeni) küzdelmemet.

Apropó Xmann; Önnek valóban sokat kell még az egyszerűbb összefüggések megértéséért olvasnia (pl.: az én írásaimat, akár a múltbelieket is).
Tudom én, hogy sokaknak – talán Önnek is – kínaiul van egy beszámoló, egy mérleg, egy üzleti terv, de higgyen nekem nem árt, ha ezeknek hisz. Könnyebb chartokra, (rém)hírekre, tippekre hagyatkozni és még inkább ezeket favorizálni, csak akkor megalapozatlan a befektetés. Ezekre ugyanis nincs hatása annak, azoknak, akik a részvények értékét valóban képesek biztosítani, növelni, óvni.

Önnek egyébként tökéletesen igaza van, a menedzsmentnek a részvényesek üdve érdekében kell tevékenykednie. De ez az üdv az egy részvényre eső nyereségben és saját tőkében, azaz a fundamentális alapok felépítésében, megőrzésében és maximalizálásában manifesztálódik (létezik). A menedzsment – ismétlem – nem a kisbefektetőért van, hanem azért, hogy a cég fundamentális alapjai maximalizálva legyenek, de ez az adekvát részvényesi érdek. Ezt más ok miatt szem elől téveszteni az vagy hozzá nem értés, vagy sarlatánság, vagy galádság.

Azt, hogy a piacon mi terjed el, arra miképpen reagálnak a remegő kezű kisbefektetők, (mikor adnak el és mikor vesznek) erre vonatkozóan nem lehet feladata egy cégvezetésnek. A mérlegekből és a közleményekből kiolvasható a jövő – már amennyire a jövő megismerhető – és ezeknek a közleményeknek és beszámolóknak kell korrekteknek lenniük. Emlékeztetek arra, hogy engem és a céget egy alkalommal róttak meg, amit bíróság nem reparált: nem tudtam megmondani egy kizárólag néhány amerikai állami hivatalnok által ismert, tehát mindenki által megismerhetetlen dátumot. Ekkor viszont a tőzsdén a cégnek, a HUMET valamennyi részvényesének kerestem 28 millió forintot. (Első felvonás XI. szín.)

A feladat a cég tőkeerejének a növelése, miáltal az egy részvényre eső nyereségnek és a saját tőkének nőnie kell. Erre van hatása a cégvezetésnek.

A HUMET esetében az én utolsó három évem adatai az alábbiak:

2006. év: 14.864 ezer darab részvény, 3,27 Ft eredmény és 32,74 forint saját tőke részvényenként
2007. év: 36.288 ezer darab részvény, 8,17 Ft (12 Ft) eredmény és 40,91 forint (61 Ft) saját tőke részvényenként
2008. év: 60.000 ezer darab részvény, 4,91 Ft (6 Ft) eredmény és 62,63 forint (78 Ft) saját tőke részvényenként
Érdemes megjegyezni, hogy kb.: 12 millió részvényt a teljesen ostoba és felesleges adóhivatali cirkusz következményei miatt kellett kibocsátani. A zárójelben lévő adatok ennek megfelelően magasabbak, de hipotetikusak.

Nos, mindezek után kedves Xmann, Önnek és a többi – remélem csak egyelőre - értetlennek a kérdés az alábbi: ha egy menedzser három év alatt megduplázza a vállalata saját tőkéjét és ezzel együtt a nyereséget meg1,6szorozza, az jól végzi a dolgát, vagy sem?

A helyes megfejtők között két üveg HUMET®-R szirupot sorsolok ki.

Így – lassan húsz év után – egyre inkább látom, hogy mennyire fontos ezekre a felvetésekre válaszolnom; én magam is tanulok ezekből a butácska irományokból, amiket Önöktől olvashatok tisztelt Kisildi és kedves Xmann. Remélem, nem haszontalan, ha megtudják Önök is, kinek – pl. őszinte hívüknek - mi (volt) a dolga.
2016-06-08 17:06:11
mutat
Norbi Update Nyrt. #4793
Kedves Kisildi,

egy Nyrt menedzsmentje nem befektetési tanácsadó és nem bróker, tehát a feladata nem az, hogy a kisbefektető keressen, hanem az, hogy a cége fundamentális alapjait (saját tőke, nyereség) maximalizálja. Erről szól a dolgozat, hogy ez a HUMET esetében miképpen valósult meg.
A tőzsdei kisbefektető, aki vesztett, nyilván haragszik rám. Az a kisbefektető, aki nyert, azok közül néhány elismer, illetve van aki érdemtelenül felmagasztal, de nem ezen a fórumon (bár erre is volt nem egy példa).

Üdv, őszinte híve
2016-06-08 16:58:30
mutat
Norbi Update Nyrt. #4791
3 perc alatt elolvastad és visszaemlékeztél... bravó!
2016-06-08 16:52:07
mutat
Norbi Update Nyrt. #4789

-------------------
ELŐJÁTÉK (1983-1997)

I. 1983-tól vállalkozom, 1992-ig a mélyépítő iparban (a szentendrei Gázépszolg Gmk, Kisszövetkezet, majd Rt, Cirkobau Rt.), majd a kereskedelemben (Albaker Zrt, Székesfehérvár), majd 1994-től a telekommunikációs iparban (TeDeCom Kft, Fórum-Tel Kft). 1993-ban meggyanúsítanak hitelezési csalással. A rendőrség bűncselekmény hiányában zárja le a két hónapig tartó nyomozást.

II. 1983-tól dr. Csucska Elek keszthelyi főállatorvos megfigyeli, hogy a háziállatok a közeli tőzeglápot eszik.

III. 1993-ban a tőzegláp kivonatból készült szirupot HUMET®-R névvel forgalomba hozzák az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) engedélyével.

IV. 1994-ben én lettem (egy cégem révén) a 25%-os tulajdonos a HUMET Nyrt elődjében (Horizon Multiplan Kft).

V. 1996-ban részt vettem a HUMET Nyrt-gá történt átalakításában, de nem én lettem az elnök, mert az Igazgatóság amatőrökből állt össze.

VI. 1997-ben felkértek, hogy legyek a HUMET Nyrt igazgatóságának elnöke, de jött egy újabb dilettáns, ezért ez az esztendő számomra szintén „sabbatical year”

--------------------------------
A HUMET SZTORI ELSŐ FELVONÁSA – CJ SZÍNRE LÉP (1998-2001)

VII. 1998-ban csődben volt a HUMET (akkor még: Horizon Multiplan) Nyrt, jöttem én és óvatosan alaptőkét emeltem (43 mFt).

VIII. 1999-ben kipucoltam az Augiász istállóját.

IX. 1999-ben és 2000-ben a cég nyereséggel működött. Három gyógyszerfejlesztési projekt állt indulásra készen, mindegyik egy-egy multi gyógyszercéggel közös fejlesztésben (szándéknyilatkozatok), a legnagyobb magyar kereskedőcég, a Hungaropharma lett a HUMET termékek kizárólagos hazai forgalmazója és beadvánnyal fordultunk az Egyesült Államok hatóságához a Food and Drug Administration-hoz (FDA). Ebben a két évben a HUMET Nyrt nyereségesen működött.

X. 2001-ben az egyetlen termékünk hatóanyagát, a Humifulát®-ot az FDA new dietary ingredient-ként (NDI) regisztrálta.

XI. 2001-ben a PSZÁF bennfentes kereskedelem miatt megbírságolta a céget és engem, mert nem tudtam megmondani, hogy az FDA eljárásban az FDA számára nyitva álló 75 napos elutasítási határidő mikor jár le és egyáltalán a tudomásomra jut-e? (nem éltünk keresettel, annyira valószerűtlen volt az egész. A HUMET Nyrt kereskedett a saját papírjaival és 28 millió forint haszna volt öt, vagy hat ügyleten).

XII. 2002-ben öt-tíz éves futamidejű kizárólagos értékesítési szerződéseket kötöttem Ázsia nagy részére és Észak Amerikára stb. kb. 22 millió USD összértékben.

-----------------------------------------------
HUMET, MÁSODIK FELVONÁS – AZ ADÓHIVATAL SZÍNRE LÉP (2002-2005)

XIII. 2002-ben az adóhivatal fiktív számlák befogadásával vádolt, amelyről egy általam kért 2004-es adórevízió állapította meg, hogy nem volt igaz.

XIV. 2003-ban a PSZÁF megbüntetett és feljelentett bennfentes kereskedelem miatt, de a büntetőügyben a bíróság végül felmentett. Felépült a Kínai Köztársaságban a világ második HUMET®-R szirupot gyártó üzeme. Az Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) engedélyezte a HUMETTA® pezsgőtabletták és kapszulák forgalomba hozatalát.

XV. 2004-ben az adóhivatal szabálytalan foglalkoztatásra hivatkozva 250 millió adóhiányt húzott ránk, amelyről maga az adóhivatal a másodfokú határozatával 2006-ban megállapította, hogy nem áll.

XVI. 2004-ben ezért csődvédelmet kértem. A kizárólagos szerződéses partnerek kiléptek a szerződésekből.

XVII. 2005-ben sokáig volt úgy, hogy egy részvény ára 13-17 forint volt – ez az én időmben a mélypont, de ne feledjük ez ma 1500-1700 forintos árfolyamot jelent!), a kibocsátott mennyiség 3,6 millió darab, azaz a cég értéke nem érte el a 80 millió forintot.

XVIII. A 2005. évet lezáró közgyűlésünket követően megállapítható volt, hogy ez az adóhivatali eljárás a mérlegünkben 2002-2005 között egymilliárd forintos veszteséget okozott. Eközben „csak” 330 millió adósságunk halmozódott fel, amelyet új részvények kibocsátásával „fizettem meg”. A csődben egy részvényt 28 forint tartozásért fogadtak el a hitelezők, ez a mai helyzetben 2800 forintos árfolyamot jelent. Itt azért érdemes egy pillanatra megállni: ez a két szám (az 1000 millió veszteség és 330 milliós tartozásállomány) azt jelzi, hogy tevékenységem első időszakában a HUMET Nyrt kb.: 700 millió forint tartalékkal rendelkezett – ezután jött az adóhivatali cirkusz, ami ezt lebontotta.

------------------------------------------------
HUMET, HARMADIK FELVONÁS – AZ ADÓHIVATAL TÁVOZOTT A SZÍNRŐL (2006-2008)

XIX. 2006. őszén közzétettem, hogy a HUMET Nyrt két éven belül legalább 600 millió éves árbevételű cég lesz és a saját tőkéje legalább kétmilliárd forint lesz.

XX. 2006-ban a PSZÁF megbüntetett bennfentes kereskedelem miatt, de a bíróság végül felmentett.

XXI. 2006. karácsonyán közzétettem, hogy megvásárolom az USA-beli HUMET-PBC North America Inc., (HPBC) nevű céget, amelynek papírjai az ottani tőzsdén forogtak, valamint annak 100%-os leányvállalatát a kanadai Vancouver-i Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) nevű céget.

XXII. 2007. elején a HUMET Nyrt megvette a HPBC-t és a PBC-t. A 2006. éves jelentés szerint a HUMET Nyrt nyereséges volt.

XXIII. A 2007-es éves jelentés szerint a HUMET Nyrt nyereséges volt.

XXIV. 2008-ban megvettük a szintén Vancouver-i Enerexet és leányait (a healthconnection.ca Ltd-et és a Phoenix Neutraceuticals Ltd-et), majd a Reanal Zrt és leányait. A HUMET Nyrt ezt követően egy holding lett, öt észak amerikai és három magyar leányvállalata volt, 60 terméke (gyógyszerek, étrendi kiegészítők, finomvegyszerek) 15 disztribúciós pontja (Mexico City-től Tajvanig) volt a világon, 120 alkalmazottal dolgozott, ebből 35 Vancouverben, Kanadában.

XXV. 2008 nyarán a szentendrei rendőrség pitymallat előtt felkereste a szomszédomat, hogy engem (CJ) útbaigazítson, hogy egy bíróság előtt tanúként megjelenjek aznap 9-kor. Amikor ezt megtudtam azonnal közleményben közöltem, hogy ha véletlenül kiderülne, ne okozzon indokolatlan árfolyamesést. A helyzetet a rendőrség szóvivője tisztázta.

XXVI. Mivel a Reanalnak 2,8 milliárd értékű tehermentes ingatlanállománya volt (a) a vételár, amit a Reanal többségi tulajdonáért fizettem - ez kb.: 730 millió forint volt -, igen kedvezőnek mondható (b) a tehermentes vagyon Reanalból való kiszervezésére adtam utasítást egy, a HPBC, tehát a HUMET Nyrt által birtokolt cégbe. Erre azért volt szükség, mert nem voltam 100%-ig biztos abban, hogy a Reanal (halasztott) vételárát teljes egészében képes leszek határidőre (2009. március 31-ig) megfizetni.

--------------------------------

HUMET, FINÁLÉ (2008. KARÁCSONY – 2009. MÁJUS)

XXVII. 2008. karácsonyán hiánytalanul kifizettem valamennyi cég – ide értve a Reanal és leányai, valamint a kanadai cégek - vételárát és lemondtam.

XXVIII. Az átadás során négy rendezetlen tétel maradt. Távozóban javasoltam (kevésbé fontostól az igazán fontos irányban), hogy (a) a Reanal kb.: 350 milliós készletéből az inkurrens részt (kb.: 200 millió forint értékben) leárazva adják el; (b) a Telepes utcai irodaházat ürítsék ki (bérletre cseréljék) (c) a Reanal gyártását mielőbb szervezzék ki alvállalkozókhoz (csak a kereskedelmi tevékenység maradjon) (d) a HPBC-t egyesítsék a HUMET Nyrt-gal.

XXIX. Ekkor 60 millió részvény volt kibocsátva, ami kb.: 30 forinton (ez ma 3000 forintos árfolyamot jelent!) forgott a gazdasági válság első hónapjaiban, tehát A CÉG ÉRTÉKE MEGKÖZELÍTETTE AZ 1800 MILLIÓ FORINTOT.

XXX. 2009. tavaszán a HUMET Nyrt új vezetősége közzétette az éves beszámolóját a 2008-as évről, ez 4 milliárdos saját tőkét és 300 millió forint eredményt mutatott. Innen is, onnan is nézve A HUMET ÁRFOLYAMA 30 (MA EZ 3000) ÉS 90 (MA EZ 9000) FORINT KÖZÖTT NEM VOLT EXTRÉM.

XXXI. 2009. nyár elején lejegyeztem a HUMET Nyrt által kibocsátott kötvényeket, amelyek névértéke 53 forint (ez ma 5300 lenne), összege 134 millió forint volt.
2016-06-08 16:49:16
mutat
Norbi Update Nyrt. #4788
Kedves Parenzo,

lehet, hogy igaza van, de én valamennyire ismerem Norbit és képtelenség azt feltételezem róla, hogy egy tőzsdei kibocsátás során ő irányítana másokat. Ha jól gondolom, őt irányították mások és ezek az ők jól tudták, hogy mit csinálnak.
Most vagy ugyanazok kergetik szerencsétlent a bajba, vagy mások; mindegy sarlatán van elég. Gondoljon arra, hogy egy IT elnök (Norbi) egy Nyrt közgyűlésén ahhoz asszisztál, hogy a cége részvényesének (aki a bizalmával megtisztelte és pénzt adott neki) elvárja a szavazatát azzal, hogy amit kérdez, arra valaki más – nem ő – nyolc nap múlva válaszol…
Ez az ember (Norbi) teljesen elvesztette a ritmust (értsd: a lehető legrosszabb helyzetbe lavírozta és lavírozza önmagát), most is és a kibocsátás során is. Erről mások tehetnek, nem ő. Ezzel és minden mással együtt a felelősség az övé, csak ez itten a következmények nélküli ország.

Üdvözli őszinte híve
2016-06-08 15:30:15
mutat
Norbi Update Nyrt. #4782
Elnézést kérek a zavarásért. Ez az ember egyrészt nem ért a tőzsdéhez (sem), másrészt rettenetesen meg van zavarodva. Egyre rosszabb és rosszabb tanácsokat hall meg. A kibocsátás során sarlatánokkal vette magát körül és most is meggondolatlanul cselekszik.
Ezek, akik a tanácsot a kivezetésre adták, szintén bűnöző emberek, akik feltették Norbinak a kérdést, hogy ha zavarja a MNB és a BÉT, miért nem hagyja őket ott? Mire szegény Norbi elmondta, hogy azért nem, mert az 300 milliójába is belekerülhet (igaz, hogy bűnös úton jutott hozzá, de az ugyebár post festam). Az új – vagy netán a régi - sarlatánok pedig közölték vele, hogy ha nem fizeti ki a kisrészvényeseit, semmiféle szankciót rajta nem hajthatnak végre, kizárólag a cégén, az meg bedől, viheti a technológiáit meg a kakaós csigáit, mehet szabadon 300 miller plusszal, amerre lát. Aki hallja, adja ÁT. A részvényével pedig senki ne várjon a 440 forintra. Ne. Aki hallja adja EL.

Őszinte hívük
2016-06-06 17:56:00
mutat
Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben #115
Adódott az Úr 2010. évében egy feljelentés, amire elindult a nyomozás.

2011-09-12 én írtam Dr. Nagy Zita osztályvezető ügyésznek

Tisztelt Ügyésznő,

immár négy hónapja vettem kézhez az Ön határozatát, amelyben megsemmisítve az elutasító határozatot Ön nyomozást rendelt el.

A HUMET/Nutex részvénytársaságnak többszáz, talán ezernél is több részvényese került abba a helyzetbe, hogy azt kellett tapasztalnia, hogy a vagyona, a cég saját tőkéje – a cég bűnös vezetői által deklaráltan az egyharmadára, de józan, bankári megítélés szerint - az egy századára csökkent. Erre vonatkozóan – az eddig átadottakon felül, csatolandó az Önöknél NF. 13828/2010/4-I. számú ügy anyagához - további bizonyítékokra vonatkozóan mellékelek néhány adatot.

Úgy vélem, hogy a nyomozás során két fontos témakörre tértek ki eddig.
Az egyik az, hogy van-e, létezett-e olyan részvényese a HUMET/Nutex Nyrt-nak, amely Csereklei Gábor és/vagy dr. Galamb Vilmos tulajdonában és/vagy irányítása alatt befolyásolta közgyűlési szavazatával a történéseket, illetve ezen „részvényesek” valóban az Igazgatótanács tagjainak strómanjai-e.
Másrészt a 2008. és 2009. évi beszámolókat vizsgálták át, amelyekből kiderül, hogy mekkora kárt okozott a részvényeseknek, mennyire csorbult a HUMET/Nutex Nyrt saját tőkéje a 2009. december 28-iki közgyűlésen eldöntött szétválás miatt.

E két téma alapos vizsgálata és annak lezárása valóban elegendő lesz ahhoz, hogy a HUMET/Nutex Nyrt igazgatótanácsának tagjait felelősségre vonják.

A „részvényesek” vizsgálatának témakörében, az eseményeket figyelve egyértelmű, hogy ezek a tulajdonosok olyan döntéseket hoztak és hoznak, amelyek egy valós tulajdonos érdekétől messze állnak és kizárólag az IT tagjainak érdekét szolgálják.
Non sense, hogy egy tulajdonos a szavazatát adja ahhoz, hogy egy milliárdos befektetést (HUMET-PBC North America és Reanal Zrt Inc.) egy szétválásról döntő közgyűlési határozatával 5,72 millió darab HUMET részvény (kb.: 60 millió forintos érték) bevonásáért cserében kiszervezzék. Ez a tulajdonos (Liechtensteini Alapítvány) egyébként egy megelőző közgyűlésen hozott, egy másik tulajdonos szavazata alapján 70 millió forintos befektetésével jutott ehhez a joghoz, hogy erről a hihetetlen szétválásról döntsön. Ez utóbbi részvényes magától a HUMET Nyrt-tól kapta a részvényeit, tehát ezen részvényes (Tyler) birtokba kerülése az Igazgatótanács döntése volt. Nyilvánvaló, hogy ez a két „részvényes” a Tyler és a Liechtensteini Alapítvány, a HUMET/Nutex Igazgatótanácsa tagjai által irányítottak, hiszen ők ezzel a döntéssorral azt kívánják elpalástolni, hogy a Reanal Zrt - így akkor még a HUMET Nyrt - vagyonából 2,65 milliárd forintnyi tehermentes ingatlant és egy működő gyógyszercéget - az Igazgatótanács tagjai - kiloptak.
Igen fontos tény, hogy a PSZÁF határozatában elrendelt, valós 2009-es mérleget látnánk, akkor ez a folyamat még nyilvánvalóbban bizonyítva lenne, de sajnos mind a mai napig nem tették, nem tetették közzé ezt a mérleget; holott ezt a PSZÁF-nek forszíroznia kellene, mivel egyik céljuk, feladatuk szolgálni a fogyasztói döntések kockázatának csökkentését a szükséges információk hozzáférhetőségének biztosításával.
Ez azért is lenne igazán feltűnő és bizonyíték, mivel a szétválási vagyonmérleg-tervezetet az a könyvvizsgáló – Lenkei Endre úr, Szentendre, Fiastyúk utca 6. - hagyta jóvá (benne a milliárdos valós értékű HPBC-Reanal vállalat-alcsoportot 100 millió forint alá értékelve), aki két hónap múlva csak a Reanal Zrt mérlegében a saját tőkét a tizennégyszeresére, azaz 1,4 milliárd forintra értékelte (lásd a melléklet diagramot).
A vizsgálatokhoz szükséges dokumentációt jó egy éve Önök elé tártam, remélem a fentiek és mellékleteik is jó szolgálatot tesznek. Ha ezen kívül még bármiben a segítségükre lehetek, állok rendelkezésére.

Őszinte híve

------------------------------------

Magyarázatok a mellékletekhez

Mindkét diagram forrásai a cégbíróságtól beszerzett éves beszámolók, valamint a HUMET/Nutex közleményei

Az első diagram a Reanal Zrt saját tőkéjének változásait mutatja. Helyesebb lenne a szétválás másik résztvevőjének a H1 Holding Kft-nak a saját tőkéjéről kimutatást adni, viszont erre vonatkozóan sehol sincs elérhető nyilvános adat(!).
A saját tőke értéke alacsony (91 milliós) adata a diagramon másodszor a 2010. február 22-iki dátumhoz, a szétválás cégbírósági bejegyzésének napjára van rendelve. Erre vonatkozóan konkrét adat nincs, de ha a saját tőke a 2009. október 31-ére datált és közzétett tervezettől eltérő lett volna, akkor azt a HUMET Nyrt részvényeseivel minden bizonnyal közölni kell(ett) volna.

Nem helytelen a Reanal Zrt saját tőkéjét a H1 Holding Kft maximális saját tőkéjének tekinteni, azaz ez az összevetés helyes. Ennek oka az, hogy
(a) a H1 Holding Kft új alapítású cég, azaz a saját tőkéje nem lehet negatív:
(b) a HPBC egy befektető vállalat, amelynek 1,3 milliárdos vesztesége, saját tőkét csökkentő gazdasági esemény nem következhetett be, hiszen ezt a szétválást megelőzően közzé kellett volna tenni.
Így aztán vélhető, hogy a H1 Holding Kft saját tőkéje megegyezik, vagy nagyobb a Reanal Zrt saját tőkéjével, hiszen a Reanal Zrt volt a HPBC-nek is és a H1 Holding Kft-nak is az egyetlen leányvállalata. Ha a három cég saját tőke adatai egymáséitól eltérnek, akkor a Reanal Zrt saját tőkéjét a H1 Holding Kft-on belül még alacsonyabbra – 91 millió alá - „kalkulálták” a szétválási tervezetben, holott az a beszámolók szerint egyébként mindig 1,3 milliárd forint feletti(!!).

Megjegyzések a szétváláshoz (forrás: a HUMET Nyrt közleményei)

Alapvetően közleményben kellett volna a HUMET Nyrt Igazgatótanácsának közölnie, hogy miképpen adódott a kb.: 2,4 milliárd forintot kitevő differencia a 2009. június 30-iki és a 2009. október 31-iki saját tőke adat között. Ennek a közleménynek a ki nem adása is súlyosan sérti a Tpt-t.

A szétválást a HUMET Nyrt Igazgatótanácsa javasolta a közgyűlésnek, ennélfogva ezek a személyek (illetve ezek közül, aki igennel szavazott) felelősek a saját tőke csorbításáért.

A szétválás gazdasági indoklása egy vegyipari holding létrehozása volt. Ennek okán a vállalatcsoportból kiszervezték a százéves múltú Reanal Finomvegyszergyárat!
A szétválást követően a HUMET/Nutex Nyrt kizárólag étrendi kiegészítők és gyógyszerek forgalmazásával foglakozik (patikák és MLM cég). Vegyipari holding alapítása, létrehozása és annak elmaradásának magyarázata (közlemény) sehol.

Magyarázatok a mellékelt chartokhoz

Ez a 10 táblázat sorrendben, lépésről-lépésre mutatja, miképpen károsultak a HUMET/Nutex Nyrt részvényesei. Ezek a táblázatok a jobb és a bal szélen az egyes vállalatokhoz rendelten mutatják az árbevételt millió dollárban. Fent látható, hogy a vállalatcsoport árbevétele meghaladta a 15 millió USD-t (17.1.). Ugyanez a táblázat láttatja, hogy a Reanal Zrt-nek mekkora tehermentes ingatlan vagyona volt (mi tűnt el később).
A 17.4.-es táblázaton a Reanal-ingatlanvagyon már kikerült a HUMET Nyrt vagyonából.
A 17.5-ös táblázaton megjelenik egy újabb nem termelő leányvállalat.
A 17.6-os táblázaton „eltűnik” egy 2,7 millió dolláros éves árbevételű kanadai leányvállalat.
A 17.7-9. táblázatok azt a három lépést mutatják be, amelyben egy részvényes – a Liechtensteini alapítvány - a saját érdekében, a többi részvényest megkárosító döntést hoz (itt megjegyzendő, hogy ez alól a Gt.-ben írt felelősség alól ez a részvényes már elmenekült, ez is eltűnt).
A 17.10-es a megmaradt csonka vállalatcsoportot mutatja be, amelynek a saját tőkéje megcsorbíttatott, és az már – amint a diagramok egyikén látható - csak 1,5 milliárd forint és a csoport árbevétele a megvolt 15 millióról 3,8 millió dollárra csökkent.

Összességében megjegyezhető, hogy a HUMET igazgatói bűnös módon, ellenérték nélkül eltüntettek egyrészt 2,65 millió értékű tehermentes ingatlan(oka)t másrészt 11 millió USD éves árbevételt a saját tőke csorbításával, stróman részvényesek döntései következtében.

----------------------
A nyomozás utóélete:

A nyomozás a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztályán 01000-4415/2010 számon folyik.

2013. június 4-én
dr. Palásti Júlia a Budapesti Közérdekvédelmi ügyészségtől válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a beadványomat megküldte a Fővárosi Főügyészségnek.

2013. július 12-én
dr. Éhn Dávid a Fővárosi Főügyészség Kiemelt Gazdasági Ügyek Osztályáról válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a nyomozás folyik és ha azt megszüntetik, vagy felfüggesztik, arról értesít majd.

2013. július 22-én
dr. Szabadvári Péter a Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályáról érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a beadványomat megküldte a Fővárosi Főügyészségnek.

2013. október 4-én
dr. Éhn Dávid a Fővárosi Főügyészség Kiemelt Gazdasági Ügyek Osztályáról válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a nyomozás határidejét 2013. október 25-ig meghosszabbították.

2013. október 21-én
dr. Nagy Erzsébet a Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályáról érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy egy nyomozást két hónapon belül kell lezárni. Ha indokolt, akkor ez a határidő hat hónappal, különösen indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható. További hosszabbítást kizárólag a Legfőbb Ügyész adhat, ez két év lehet.

2013. november 19-én
dr. Nagy Erzsébet a Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályáról érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy arra választ adni a Fővárosi Főügyészség illetékes válaszolni, ahová a beadványomat továbbította.

2013. november 26-án
Bodó Bernadett a BRFK-tól alezredes közölte, hogy a nyomozást a Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály végzi.

2013. november 27-én
dr. Éhn Dávid a Fővárosi Főügyészség Kiemelt Gazdasági Ügyek Osztályáról válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a nyomozás határidejét 2014. január 25-ig meghosszabbították.

2014. június 17-én
dr. Halász B. Gabriella a Fővárosi Főügyészség Kiemelt Gazdasági Ügyek Osztályáról válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a nyomozás határidejét 2014. július 25-ig meghosszabbították. Megosztotta velem, hogy az Organic Mission ügy külön ügy, és abban a XIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomoz 01130-6734/2012. számon.

2016. február 4-én
dr. Halász B. Gabriella a Fővárosi Főügyészség Kiemelt Gazdasági Ügyek Osztályáról válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a nyomozás határidejét 2016. február 25-ig meghosszabbították.

2016. május 17-én
dr. Halász B. Gabriella a Fővárosi Főügyészség Kiemelt Gazdasági Ügyek Osztályáról válaszolt. Érdemi választ a kérdéseimre nem adott, de közölte, hogy a nyomozás folyik és annak lezárását átszervezések késleltették.

Őszinte hívük
2016-05-10 12:43:09
mutat
Norbi Update Nyrt. #4565
Azt hiszem két megjegyzés is kívánkozik ide. Ezek az alábbi három.

(1) Annak idején, amikor nem csak az volt a feltűnő, hogy egy teljesen alátámasztatlan üzleti tervre 1000 forintért árulták a tulajdonosok a részvényeiket egy tizenkettő egy tucat lowcarb társaságban, hanem az is, hogy nem új részvények kibocsátásával, hanem saját zsebre dolgoznak, továbbá azt sem közölték, hogy miféle jogok és kötelezettségek vannak (pl.: meddig él és mit tartalmaz, mibe kerül az Agassi szerződés) ezekre a kockázatokra igen sokan felhívták a figyelmet. Mindenki, aki ezzel a részvénnyel kereskedett, tekintettel arra, hogy az árfolyama - kis túlzással - soha, de soha nem emelkedett, vesztett. Összegezve: eddig csak Norbi és Réka nyert, senki más.

(2) Aki kibocsát, ígér is, és az ígéreteit számon kell rajta kérni. Erre való a közgyűlés. Az a menedzsment, amelyik veszteséget produkál, felelős is érte. Ezt a veszteséget számon kell rajtuk kérni. A veszteség okait vagy leírják a felelősök, hogy tanulhassunk belőle, vagy gyanúsítottként kell írásba adják. A cég veszteségeinek általában több oka is lehet. Ez esetben szinte 100%-ig biztos, azaz teljesen világos, hogy az ígért bevételi forrásokat (előadások, stb.) nem ide csatornázták és ami készpénz volt a cégben, még azt is kilopták. Összegezve: Ezt nem más tette, mint Norbi és Réka. A kapitális veszteség oka az ígért bevétel elmaradása és a maguknak fizetett jogdíjak okozta költség. Ennek dokumentálására való az Igazgatótanács (nyilván itt a többi tagra gondolok, akik ezért a veszteségért felelősek) és erre való a könyvvizsgáló.

(3) Ha a Tőzsde vezetői nem támogatják, hogy ezt a gazemberséget (csalás) megtorolják, akkor ennek a Tőzsdének a reputációja – sajnálom Ricsi, hogy ezt kell írnom, de így is közel lévén a nullához – a napokban véget ér.

Őszinte hívük
2016-05-01 08:54:18
mutat
Norbi Update Nyrt. #4473
A szituáció azért megérdemel egy kis értelmezést.
A helyzet az, hogy a hatóság felülvizsgálata arra kényszeríti, utasítja a könyvvizsgálót, hogy amit csinált, végezze el újra, mert valami nem stimmel a hatóság szerint. Vajon mi?

Állításaim:

(1) Egy társaság nyilvános kibocsátással pénzt gyűjt a befektetőitől, akik (a saját képességeiken túl) kizárólag a mérlegekben, az üzleti tervben, a menedzserek képzettségében és CV-jében, továbbá az auditorok hitelességében bízhatnak.

(2) Akik auditálnak, ebben az esetben: a könyvvizsgálók az MNB (amely jóváhagyja a kibocsátási tájékoztatót) és ide értendők, a kritikusok.

(3) Valamennyi auditálásra vállalkozó hozott anyagból dolgozik, abból, amit a cég a rendelkezésére bocsát. Azt, hogy mit kell rendelkezésre bocsátania azt magyar törvény és EU-s előírások szabályozzák. Ha amit a cég át(ki)adott, ezeknek a szabályoknak megfelel, akkor a kibocsátást támogató auditor és az engedélyező hatóság megfelelően járhat el, ha ezekből a megfelelő következtetést vonja le.

(4) Kifogástalan anyagokból is vonható le nem megfelelő következtetés (auditor hiba).

Akkor lássuk. Két eset van, miszerint a felülvizsgálat megállapította, hogy az anyagok, amiket a cég az auditornak átadott
(a) rendben voltak, de az auditor rossz következtetéseket vont le, helytelen megállapítást tett;
(b) és az auditor a következtetéseit levonta, félrevezetőek voltak és ezért az auditor nem tehetett a valós helyzetnek megfelelő nyilatkozatot.

E kettőtől eltérő, vagy ezen két változat kombinációja nem képzelhető el, az non sense.

Az (a) esetben az auditor saját hibájáról beszélünk. Tévedett és nincs más hátra, mint közli, hogy a mérleg nem a valós helyzetet ábrázolja. Ekkor egy új mérleg készítendő és bűncselekmény (befektetési csalás) miatt feljelentést kell a könyvvizsgáló emberei ellen tenni, akiket majd vétlenség miatt fel lehet (a bíróság által) menteni, ha valóban vétlenek, de ami történt az bűncselekmény. Ez vitathatatlan.
A (b) esetben nem az auditor, hanem a cég emberei hibáztak, de a helyzet büntetőjogi megítélése ugyanez.

Két kérdésem van:
(1) Mikor, ki, kit jelentett fel?
(2) Ha eddig soha, senki, senkit, miért nem?
Pótkérdés:
Ha a BÉTen szereplő cégek mérlegét nem lehet komolyan venni, minek alapján dönthet a befektető?

Őszinte hívük
2016-03-24 06:33:14
mutat
Norbi Update Nyrt. #4300
2000 márciusáról írsz, amikor a hazai kizárólagos disztribútorom a Hungaropharma volt.
A termék már akkor (1999 ősze óta) az USA-ra volt pozicionálva azzal, hogy 2002-ben egy kb.: 350 millió forintos reklámkampánnyal jövünk fel a hazai piacon. Ez a kampány nem volt sikeres.

A cégnek 2008-ban a HUMETeken kívül közel 100 terméke volt.

Ez egy kutató-fejlesztő cég volt, amely Magyarországon valóban elhanyagolt kereskedelmi tevékenységet végzett, de komoly brand-et épített fel és a termelése 2,2 milliárd forintra futott fel az ő "békeéveiben": 2006-2007-2008-ban.

A válaszom tehát:

Ez a projekt tehát valós forgalommal (2,2 milliárd forint) és worldwide felvevő piaccal (from Vancouver via Oldham & Budapest to Taipei) rendelkező valami volt (nota bene pl.: USA, Irán stb.).

Őszinte híved
2016-03-23 18:58:15
mutat
Norbi Update Nyrt. #4295
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy jobb sorsra érdemes projekt pattant ki ennek a szerencsétlen félművelt és alulképzett embernek az agyából; szerencsétlen, mert sarlatánokkal veszi magát körül és azt a néhány okos embert aki netán a környezetében van átmenetileg, azt gondolom, leugatja.

Ez egy jobb sorsra érdemes projekt amúgy jó magyarosan elbaszva...
Norbi archetípus.

Amiként archetípus a két utódom, akik gyorsan hazavittek a máséból (a közösből) 2,5 milliárdot, amiből aztán semmi hasznuk nem lett, de a többiek is a pénzük egy századánál vannak.

Íme két szép példa; a nemzeti imádság meghallgattatott: Nekünk Mohács kell!

Őszinte hívük
2016-03-22 16:06:23
mutat
Norbi Update Nyrt. #4287
Tulajdonképpen egy (a nemzetközi üzleti életben) kezdő, mint Norbi beszophat egy ilyen hirdetésbrókerrel kötött "szerződést", főleg, ha nem beszéli a nyelvet kellő szinten. Ilyen van. A jó pap holtig tanul...

Sajna inkább úgy tűnik, hogy ez a szegény tudatlan vagy hülyékkel veszi körül magát, vagy a pénzéért egyből leugat mindenkit, aki segíteni próbál neki.
Ez a legveszélyesebb fajta.

Strong sale.

Őszinte hívük
2016-03-04 17:15:32
mutat
Norbi Update Nyrt. #4227
Nem tudom, mert nem tudom a hazai dietetikusok véleményét, de talán az egyik ok ez, ilyesmikért nem vállalnak Norbinkkal közösséget.
2016-02-08 22:40:25
mutat
Norbi Update Nyrt. #4165
Szegény Norbi. A világnak nem lehet nekimenni. Azon túl, hogy a pénzcsinálási mód, amit alkalmazott, az bűncselekmény, még azoknak a részvényeseinek a pénzét is kockáztatja a dilettantizmusával, akik bíztak és még ma is bíznak benne. Na ez már több, mint bűn, ez már hiba.
Amit mond az annyi, hogy az általa gyártott és forgalmazott termékek miatt a fogyasztás csökken és kevesebb gyógyszer kell; és ez sokak érdekét sérti.

Ha ez nem így van, akkor hülyeség, amit beszél, ami maga a dilettantizmus.

Ha ez igaz, akkor meg kéne tanulni, hogy az igazságot egyszerű módon (mondhatnám: primitíven) nem lehet eladni.

Annak idején a Humetből gyógyszert szerettem volna csinálni, és eljutottam oda, hogy (a) a nagyobb gyógyszercégeknek saját kutató csapatuk van, amelyek (b) eleve tiltakoznak az ellen, hogy az ő költségvetésüket a cégük vezetése csökkentse (c) egy gyüttment miatt. Ahhoz igazán nagyot kell(ett) volna produkálni, hogy egy kívülről hozott termék kelljen egy gyógyszergyárnak.

Norbi – a saját pályáján persze - ezt még nyilván nem fogta fel.

A másik gyönyörű tapasztalat az az, hogy gyógyíthatsz te bárkit, ha nagyobb érdek sérül, még a betegség létét is letagadják. Ez a tagadás az én esetemben a GE által manifesztálódott, amelynek londoni orvos-igazgatója felhívott, hogy hallott a váci GE gyárban való hatékony nehézfém kezelésünkről, szeretne többet tudni a szirupunkról. Akkor már évek óta Humettel javították a pl.: kadmiumozó üzemben dolgozók állapotát. Nyomban kiküldtünk mindent a londoni főorvosnak, aki nem jelentkezett soha többet, viszont letiltatta Vácott is a kezelést, mondván, hogy a GE gyárai egészségesek, ott nehézfém-terhelés nincs, ezért Humet sem kell senki számára.

Szóval én megtanultam, hogy mit jelent egy termékkel, ami egészséges, kereskedni. Norbi még nem jutott el oda, hogy a világ egyrészt nem szereti a hazugokat, másrészt az igaz embereknek sem jut mindig dinnyeföld. Norbi fiatalka még, van ideje tanulni… csak addig, amíg ezeket az egyszerű igazságokat megtanulja, a részvénytársasága tropára megy. Tippem: strong buy, esetleg 100 körül visszavenni (ez utóbbi csak opció).

Őszinte hívük
2016-01-19 17:11:32
mutat
Norbi: milliárdokat buktam a brókerbotrányokon #61
Bocsánat, valóban tévedtem, összekevertem a talán tavaly megjelent film és könyv hősével.

Még egyszer elnézést.

Őszinte híved
2016-01-19 13:54:01
mutat
Norbi: milliárdokat buktam a brókerbotrányokon #57
Kedves NBM,

én a Kogartos Kovács befektetését követően elvesztettem a fonalat Phylaxia ügyben. Annak idején Tóth Péter volt még a vezérigazgató?

Üdv

őszinte híved
2016-01-17 09:25:49
mutat
Norbi: milliárdokat buktam a brókerbotrányokon #53
Tisztelt Szalatibi,

Köszönet a dicséretért.
Én is azt kívánom, hogy Norbi legyen nálam sikeresebb. Miheztartás végett: nekem csak egy 20 millió dolláros céget sikerült csinálnom egy ízletesnek abszolúte nem mondható termékből.

Őszinte híve
2016-01-15 18:26:03
mutat
Norbi: milliárdokat buktam a brókerbotrányokon #46
Kedves Kopejka,

nekem úgy tűnik, hogy abban az esetben, ha valaki egy tőzsdei céget vezet, egy idő után vagy komolyabban veszi, amit csinál, vagy kibújik belőle a tolvaj. Szóval elválik a szar a májtól. A tőzsdei cég nem működtetése az nem rövid távú pénzkivétel, oszt elszaladunk. A cég tevékenysége nyilvános, tehát nehezebb ellopni, a vezető – ha jó úton halad – előbb utóbb megüti az exportmértéket… és innen csak ismételni tudom magam. Ezért fontos a tőzsde.
Ha hosszabb kifejtésre vágyol, hát azt inkább majd holnap.

Őszinte híved

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE