Civinjanos

Regisztráció: 2017-08-24 11:40:06

Hozzászólások száma: 1 117

Utolsó hozzászólás: 2023-06-13 13:43


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 4
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 13. 13:43

Civin Teréz vagyok, János nagyobbik lánya és szomorú hírt osztok meg azokkal, akik még nem értesültek róla.
Édesapám múlt pénteken hajnalban távozott közülünk és magával vitte azt a rengeteg tudást és bölcsességet ami az övé volt. Amit élete során megosztott velünk, azt használjuk fel legjobb tudásunk és szándékaink szerint!
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 17:36
Kedves Imre,
cirkusz... Egy ítélet született, ezt a Választottbíróság hozta,  azzal, hogy a keresetem szerint nincs mit megállapítania.
Büntető feljelentés megtételét javasolta számomra a PSZÁF;  ennek során a másik két döntés a 2011 körüli rendőri és a 2018-as ügyészi végzés, miszerint nem történt bűncselekmény.
Valóban érdekes.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 10:17
Nos az alábbi mellett még két ügyre kérdezett rá az ügyészség. Megkapták az alábbi leírást a saját tőke csorbításáról (a kellő mellékletek újra csatolásával) és az említett két további ügyet. A dolog pikantériája, hogy a saját tőkét csak mérleg (beszámoló) közzétételével lehet lezártan elkövetni, a mérleget az IT terjeszti a közgyűlés elé, azaz itt az IT bűnszövetkezetben van involválva a mérleget elkészítő személyekkel, a Felügyelő Bizottság tagjaival és a könyvvizsgálóval egy csapatban.     Egy másik aranyos ügy az meg társasági (nyereség)adó adócsalás: a Reanal és a HUMET Nyrt "kötött" opciós szerződést, amelyet mindkét oldalon Galamb dr. és Csereklei írt alá IT felhatalmazások nélkül. A szerződésen nem szerepelnek tanúk; azaz ez az opciós szerződés nem teljes bizonyító erejű magánokirat, ezért alapesetben le sem könyvelhető.     Zucker bleibt die Letzte: közokirat hamisítás történt, amikor az ötfős IT létszáma Wayne Hachie barátunk halálával négy fősre csökkent. Az Alapszabály szerint a board eleve nem volt összehívható, így határozatot sem hozhatott. (A hiánypótló közgyűlést is csak részvényes kezdeményezésére hívhat ilyen esetben össze, a csonka IT nem) Ez az állapot közel két évig tartott, mely időszak alatt IT határozatokra alapozott előterjesztések kerültek a közgyűlés elé, majd iratok a cégbíróságra. Márpedig, aki a cégbírónak hamis adatokat szolgáltat, az közokirathamisítást követ el... bűnszövetkezetben ismét.       Talán ennyi elég is a múltból...  
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 09:55

Nos,
die schöne alte Zeiten kommen noch einmal vor...
A beadványomat a PSZÁF-os urak köszönettél vették és 2010. januárjában bekérettek. A legnagyobb meglepetésemre átadták a már lezárt vizsgálatuk anyagát (a teljes dossziét, bankkivonatokig bezárólag) és magamra hagytak - úgy mondták, ha kell - korlátlan ideig. Nekem körülbelül 50 percbe telt az anyag átvizsgálása és arra a megállapításra jutottam, hogy a HUMET részvények tologatására vonatkozó értékpapírszámlákat nem kérték be, vagy... kifelejtették a dossziéból.
Hogy érthető legyen az ott és akkor lefolytatott PSZÁF vizsgálat, a komplett magyar oldal, a Reanal és leányvállalatai, az ingatlanokkal ment át az első lépésben 70 millió forint értékben (amiért elsőbbségi részvényeket is adtak) egy Liechtenstein-ben bejegyzett HUMET Foundation nevű új részvényesükhöz. Na erről az alapítványról azóta egyetlen szó, vagy irat sem keletkezett, viszont ez a vagyonsokaság, az ingatlanok Seychellesre és a cégek Belize-be kerültek.
Nos, a 70 milliós értékpapír-tranzakció több lépését dokumentáló számlakivonatok és brókeri jelentések a mai napig nem kerültek elő.
Így aztán Csereklei nyilatkozatai (a jegyzőkönyvben rögzítetten) miszerint "valószínűleg más kötelezett teljesített ekkor" no meg "nincs adat erre vonatkozóan a HUMET Nyrt-nál, ezek a részvényes tulajdonát képezik," stb. szövegek a PSZÁF-nak elegendőek voltak ahhoz, hogy - túlzás nélkül - szabad utat adjanak ennek a frenetikus lopássorozatnak, amelynek összege piaci árakon közel (akkor!) 4-10 milliárd forint lehetett.
Őszinte híve
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 09:27

Ja, pontosan. Köszönöm, jól esik, hogy egy kicsit félt engem...
Pár éve ez már napirendre került és a beszélgetések azzal zárultak, hogy a Tőzsde és a PSZÁF határozatai ebből a szempontból érdektelenek, a Választottbíróságon viszont elfekszenek azok az írásos dokumentumok, amiként a Tőzsde és a PSZÁF irattárában is. A rágalmazás tárgyalása során tehát a több helyt elfekvő, némileg egymást kiegészítő iratok lapulnak, amellyel magam és örököseim bizonyítani vagyunk képesek, hogy valóban történt(ek) bűncselekmény(ek). Egyszóval mindaz, ami nem került büntető bíróság elé, illetve a Választottbíróság érdemben nem tárgyalt, az egy rágalmazási perben valószínűleg nekem ad igazat (példa később). Ez a logika tartja és tartotta vissza Cserekleit eddig attól, hogy engem rágalmazásért bíróság elé hívjon.
Az egyik példa: A Reanal két telephelye, ingatlanja a Telepes utca és a Rákospatak utca két sarkán van. Ezekre az ingatlanokra talán 2016-ban Csereklei 3,5 Y hitelt vett fel. Az ingatlanok tulajdonosa akkor már egy off shore hátterű, csak az ingatlanokat birtokló cég volt, amelynek a Reanal ezeket az ingatlanokat kb.: 20-20 mFt-ért adta el. Még mielőtt megkérdezi: Feltűnő értékaránytalanságért csak érdekelt nyújthat be semmisségi kérelmet (e három érdekelt képviselői: Csereklei a Reanal volt gazdasági igazgatója, Füle Szabolcs az Ingatlancég ügyvezetője és Mr. John Doe Seychelles-i lakos). 
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 08:47

Res,
ha megengedi, kissé féltem Önt. A tapasztalatok jogos, de ilymódon ingerült(nek látszó) levonásához több idő kell. Nixon elnököt figyelmeztette Teng Hsziao Ping (vagy Csou En Lai, már nem emlékszem, de mindét úrnak 200 körüli IQ-ja volt), amikor az elnök a Bastille ostromának következményeiről próbált beszélni, hogy:  - "Nem korai még a tanulságokat ebből a forradalomból levonni, elnök úr?"
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 08:31
Mindkettő stimmel, Res.   Csereklei egy genetikailag kódolt, de nem szokatlan betegséget hordozó, közösségben gondolkodni nem tudó személy. Kiválóak a jogi, számviteli és tárgyalási, nyelvtudásbeli képességei, amivel elérte azt, amiről beszélünk.       A másik témához:   Magam azt szoktam ezügyben felhozni, hogy az emberi evolúció része a kapitalizmus és ennek a tőzsde egy olyan megnyilvánulása, amely a polgár öngondoskodásához (társadalmi méretekben értve) elengedhetetlen. Ez, ami itt van feketepiac, nem több. Itt szoktam elnézést kérni Végh Richard úrtól és az Ő szüleitől, ugyanis roppant nehéz kritizálnom Ricsit, akit serdülő kora óta csodálok a képességeiért és a karrierjéért; ami persze nem véletlen, hiszen Ricsi dr. Csucska Eleknek, a HUMET® feltalálójának az unokája.   
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 08:19
A 42443-at folytatva a Grabo ügy tanulságairól leírom, hogy Csereklei tökéletesen alkalmas ember arra, hogy egy Grabo reorganizációt kitaláljon és végigvigyen. Teljesen nyilvánvaló, hogy a hitelezőkkel meg kell(ett volna) állapodni, mielőtt bármi máshoz nyúlt volna az ember. Ehhez a megállapodáshoz egy határozott jelzés (kötelezettségvállalás) a Nutex részéről a 3,5 millióval ugyan nem lett volna elég, de elindított (volna) egy folyamatot, amelynek a következő lépésében egy 4,4 Y összegű, visszatérítendő állami támogatásért kell(ett volna) folyamodni. Ez a 3,5 usque 8 Y éppen 3,5 vagy 8 Y-dal (lett volna) több, ahhoz a semmihez képest, amit a Grabo felszámolása után készpénzben kaphattak volna a 16 Y-jukért a hitelezők. A Grabo – szerencsés esetben és kitartó menedzsmentmunka által – kap(hat)ott (volna) egy új esélyt.   Csak hát Csereklei a Reanalt is szana szét baszta, holott annak a szakmai korszerűsítése megkezdődött, a hitelei szépen át lettek rendezve és a működésén kívül jelentős tehermentes ingatlanvagyona is volt… amiket aztán nevetséges árakon exportált Belize-be és a Seychelles-ekre.        
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 08:11

Hathor,
Ön azért közellenség(em), mert homlokegyenest mást ír, sok esetben csúsztat, és nekem is, a felszólításom hatása ellenére is, mint ami igaz. Az 58+, megismétlem egy lehetséges eufórikus ralli lehetséges plafonjaként említtetett, azzal, hogy erősen - nota bene: fejcsóválva! - kritizálható ez a szám (leírtam miért: több okból).
Arra kérem ismét, hogy az általam leírtakat alaposan olvassa át és ha valamit nem ért, kérdezzem, de engem séróból ne kritizáljon... már megbocsát a durvaságomért.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 03. 07:48
Édes Emu,   Isten látja lelkemet én megtettem. A távozásomat (2008. Karácsony) követő lopássorozatot face to face, két alkalommal (egyszer Erdőbényén is) közgyűlési megjelenésem során, valamint a nekik írottakban a Tőzsdének, a PSZÁF-nak, - majd ez utóbbi felszólítására - az ügyészségen, no meg ezekkel egyidőben, párhuzamosan a MKIK mellett működő Választottbíróságon is a kellő formákban felhoztam. Ezeket követően maradt a Portfolió. Minden vizsgálat, amit indítottam, hárítással, vagy ellenem hozott döntéssel, vagy ítélettel zárult. Végül megállapodtam a Nutexes emberekkel, hogy a tartozásukat kifizetik nekem, ami 2017. novemberében megtörtént és e tényt közzé is tettem. És akkor jött a dobpergés: a közzétételt követő néhány napban az ügyészek is lezárták a vizsgálatukat, másodszor azzal, hogy nem történt bűncselekmény. Itt hadd jegyezzem meg, hogy a nekem segítő profik szerint a beadványom egy komplett vádemelési javaslat volt, a kellő és csatolt bizonyítékokkal együtt, tehát jóval több, mint feljelentés.       Az engem informáló háttérben segítők többször felhívták a figyelmemet arra, hogy a Reanal stábból dr. Galamb (RIP) és Csereklei találtak egy igen tapasztalt beépített embert, aki a több évtizedes vamzeri múltjával mindent elintéz nekik.     Néhányszor leírtam itt is, hogy ennek a Nutexszel fémjelzett, Organic Mission-nel habosított és Belize-i és Seychelles szigetekre bejegyzett leányvállalatokba rendezett, a Humet részvényeseket kifosztó brigádnak Csereklei a szellemi, a de facto és de jure vezetője. Egy kiváló képességekkel megáldott ember, aki betegesen gyűjt, lop és a tulajdonostársaira nemhogy nincs tekintettel (holott egy részvénytársaság vezetőjeként ez lenne a dolga), hanem rájuk részvényállomány-hígítással egyszerűen és egyben elhárítható masszaként tekint. Dr. Galamb, - haló poraiban is áldja meg az Isten – a távozásomat követően, mint szakember már nem funkcionált; egy stró- és yesman volt, semmi több.  Huber egy iparos, aki egy ilyenféle Grabos ügyből igen keveset ért; Csereklei tenyeréből eszeget. Cserekleitől, Hubertől és Cserklei barátjától, Füle Szabolcstól, így a Nutextől (meg a Futuraqua-tól) bármit várni, ami adott esetben a kisrészvényesek, vagy pl.: ha jöttek volna, a Grabos befektetőtársak számára előnyös lenne/lett volna, soha, de soha be nem teljesülő vágyálom.     Őszinte híve
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 18:20

Sorry, 1 billion forints... I am in hurry because the show starts in a few minutes in Művész.
See you, S. Y.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 18:12
And... Mr. veres started to calculate: I am receiving approx.: 70 million saleable shares and the rigid price is for a year 15 forints. It means in best case 100 million forints. Peanuts. Enough.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 18:07
Mr. Veres has many problems, as appeared me he has interest in 93 (ninetythree) different companies. Somebody step forward and said on a nice day: Boss I have an idea to be free from this shit called Grabo... please meet Mr. Cs.
The think in Mr. Veres brain: - will see...
Maybe Mr. Veres told for his colleauges after 6 month with Mr. Cs.  : It was enough for me from this shit-stirrer...close this deal, pls.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:53

Ric,
olvasgasson, aztán írjon... szépen kérem.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:50
Good solution as alternative collecting a brand new board, young people from the University of Economics or Law: you can try what can to do, youngs...
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:47
Because they are absolutely and wellknown fraudulent people. Nobody makes a deal with these guys - except little girls under 8 and old gentlemen above 80 years. - of course not for infinity but I think a sabbatiical year is coming for Mr. Cs.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:39
(1) Promisses of bonification (2) strong sale and (3) one way plan ticket to the Bahamas for three gentlemen. That's all.
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:34
Igen. Plus vote!
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:30

Toda,
ha szabad és nem sértem meg vele leírom, hogy a Nutex 3,5 Y-ja ütőkártya lehetett volna egy kvázi csődegyeztetésen a hitelezőkkel szemben, akik - ugye mindkettőnk szerint - igen nagy dreckben vannak.  Neki kellett volna futni azonnal egy (visszafizetendő) munkahelymegtartó támogatásnak is, és akkor már 50%-os csődegyezség lehetett volna felajánlható (részlet CJ Grabo-reorg tervéből).
Őszinte híve
NUTEX részvényesek topikja 2023. 06. 02. 17:25

Egyébként motoszkál bennem egy apró gondolat. Úgy emlékszem, hogy a Grabonak és befektetőinek erre a mai közgyűlésre alá kellett volna írnia a szükséges szerződéseket. Lehet, hogy ott voltak a Grabo által aláírt szerződések Erdőbényén? Ezeken a szerződéseken a mait megelőző sok napban jogászok dolgoztak-e? Ha igen ki és mikor állította le őket (a jogászokat)? Huber megkapta ezeket a szerződéseket tegnap este és azt mondta: "... hogy na ne....? Így nem?"
Ez nem így működik. Ha tegnap kapta Huber a szerződéseket, akkor a jogászai legalább a hétvégét kérték volna, hogy megkritizálják, és üzletemberi (és főleg a jogászok közötti) udvariasságból is elnapolják a közgyűlést. Ha a tegnapi napot megelőzően - mondjuk - három hétig a félkész szerződés-szövegeket gyomlálták, akkor persze ez rendben lenne, de nekem valami azt súgja, hogy Veres úrnak lett elege az egészből (már jó pár napja) és az lett volna aztán a nagy blama, ha azt kell bejelenteni, hogy a Grabo lépett ki az üzletből... Vagy mégis: netán tegnap délután is még Veres urat (és tanácsadóit) győzködték Csereklei és jogászai és végül nem jutottak dűlőre?
A fene essen bele, de jó komplikált ügy... színjáték.

friss hírek További hírek