2012. június 28. | 12:23
#1

Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben  

Mint az már ismeretes, a BRFK nyomozást folytat a HUMET / NUTEX Igazgatótanácsának tagjai ellen. Az ügy száma 01000-4415/2010. Minden bizonnyal tanúként meghallgatják majd az FB tagjait, akik az alábbi levéltervezet szerint jártak volna el, ha azt Huber István, akkori FB tag, majd IT tag nem akadályozza meg a távolmaradásával. Néhány nap múlva az FB tagjai Huber kivételével lemondtak, majd lemondott az IT alelnöke és a könyvvizsgáló is.

Íme a levéltervezet:----A HUMET Nyrt Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) 2009. augusztus 31-én ülést tartott és egyhangúlag meghozott határozatával kijelenti és közli, hogy az ebben az évben az FB vizsgálataihoz semmilyen információhoz nem jutott, mivel a HUMET Nyrt Igazgatósága és annak tagjai (a továbbiakban: Igazgatóság) a FB 2009. évben feltett kérdéseire válaszokat a mai napig nem adott, a megküldött emailekre semmilyen formában nem reagált.Tekintettel arra, hogy a FB az Igazgatóság együttműködése nélkül a törvényben és Alapszabályban meghatározott funkcióját betölteni, feladatát ellátni képtelen, ismételten kéri az Igazgatóságot, illetve azok tagjait, így a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt vezérigazgatóját, hogy az alábbiakban felsorolt ügyekre vonatkozó részletes jelentésüket a FB tagjainak nyolc napon belül, azaz szeptember 8-ig küldje meg.A FB az éves munkatervét az alábbiak szerint fogadta el és alábbi kérdésekben indított vizsgálatot:o a HUMET® Csoport tagvállalatainak egymás közötti nyitott kölcsönelszámolásai;

o a Reanal Zrt és leányvállalatainak készletei, azok értéke;

o a Reanal Zrt 2009. -2010. évi üzleti terve;

o az Enerex 2009.-2010. évi üzleti terve;

o a HUMET-PBC North America Inc. kibocsátott részvényei, részvénystruktúrája;

o a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt között HUMET® részvényekre 2008 augusztusában létrejött határidős ügylet részletei;

o a Reanal Zrt, majd a HUMET-PBC North America Inc. tulajdonában volt jelentős értéket megtestesítő ingatlan (Telepes utcai irodaház) és különösen jelentős ingatlantulajdont megtestesítő GyNKI részvényállomány értékesítése, az ingatlanok jelenlegi tulajdonosa.A FB megállapítja, hogy az Igazgatóság nem tájékoztatta a FB-ot

o a legutóbbi részvénykibocsátás szándékáról, pénzügyi forrásáról, céljáról és az indokként megjelölt akvizíció helyzetéről, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról;

o a Senergie Zrt által lejegyzett kötvénykibocsátásról és

o (a nyilvánosságot sem) a 2009. félévi gazdálkodásról.Az FB megállapítja továbbá, hogy az Igazgatóság a nyilvánosságot nem tájékoztatta arról sem, hogyo Dr. Takács Imre a FB alelnöke 2009. június 30-iki hatállyal lemondott;

o Dr. Galamb Vilmos elnök – cégei, a DMC Pharma és a HSBelt Kft által - a HUMET Nyrt-ban 5% feletti részesedéssel bír.

A FB ezt a határozatát a HUMET Nyrt részvényeseinek és befektetőinek érdeke védelmében nyilvánosságra hozza azzal, hogy felszólítja az Igazgatóságot, hogy a HUMET Nyrt honlapján a fenti szöveget tegye közzé. A FB a vizsgálatok lezárultával meghozott határozatait nyilvánosságra hozza.--------------Őszinte hívük
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
március 05. | 16:09
előzmény: #647  Hathor
#653
De nem érted, hogy:

1. Ide nincs miért jönni? Nincs érték a cégben, amihez képest extrém alul lenne árazva. 10 millió isztalékot nem tudnak kifizetni 5 éve...

2. 2.4 Ft-on tudnak maguknak szavazatokat nyomtatni.

3. 24 Ft-on tőzsdei papírokat.

4. BÁRMENNYIT!Az Opimusnak 35 Ft saját tőkéje volt Mészáros előtt is... 0.1-es P/BV-n forgott a mélyponton.
március 05. | 16:07
előzmény: #651  -pny
#652
2017.szept.30?
március 05. | 16:05
előzmény: #650  Hathor
#651
10 éve szerepel ez a kgy határozatok között!
március 05. | 15:48
előzmény: #645  Hathor
#650
"a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a

lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2017. szeptember

30-ig élhet"
március 05. | 15:43
előzmény: #646  -pny
#649
Ezt biztos nem veszi át.

Keg lenne az aminek lehet értelme.

Illetve stromanon keresztül estmedia.

Abba mehetne Lapcom es russmedia
március 05. | 15:41
előzmény: #646  -pny
#648
Ja.. Opimusban is ott van Mészáros, nem csak Konzumban.

Itt is világosan le van írva befektetőt hoznak, akviziciók lehetnek.. sőt srv.

Aztán lesz-e kiderül. Nem én, a cég írja.

2017.szeptember 30a részvények kivásárlásának határideje, vagy vmi ilyesmit írtak
március 05. | 15:37
előzmény: #646  -pny
#647
Én nem mondom Mészáros ide jön..

Nekem mindegy ki jön mi jön..
március 05. | 15:28
előzmény: #643  Hathor
#646
Es mégegy semmit minek venne? A tőzsdei jelenléttel nem tudjuk, mi a célja Mészárosnak, de az a Konzum sztori. Arra kár spekulálni, hogy ezt a szemetet is megveszi. Ugyanaz a csoda nem történik meg kétszer.Ráadásul itt durva jogai vannak a bent lévőknek (bármikor nyomtathatnak papírokat maguknak a cég méreteihez képest gyakorlatilag korlátlanul). Most is 9 Ft-on nyomtattak maguknak. Szavazatokat pedig 2.4 Ft-ért tudnak maguknak nyomni. BÁRMIKOR! (kgy felhatalmazás is megvan hozzá)Megjegyzem, már átvenni se lehet tőlük csak úgy a céget, hiszen 1.8 millió tőzsdén kívüli szavazatuk van szavazatelsőbbségi papírokkal.
március 05. | 14:57
#645
Fontosabb közgyűlési döntések tartalma"A Társaság 2016. április 30. napján megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott

fontosabb határozatok tartalma:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

- A Közgyűlés a Társaság 2015. évi éves beszámolóját 1.756.989 ezer Ft

mérlegfőösszeggel és 129.060 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel)

elfogadta, azzal, hogy a Társaság a 2015. év után osztalékot nem fizet, az

adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül.

- A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. "-----------------------------------------------------------------------------------"A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét

a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt

körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal

megemelje.

- A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók

és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség

biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás

lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak

látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába

és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során

alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet

létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a

lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2017. szeptember

30-ig élhet."
március 05. | 14:52
#644
"A Társaság küldetése

A NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a

természettel való harmónia lehetőségét hozza el egyre több embertársunk számára.

A NUTEX részesedésével működő vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az

egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és

egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtanak segítséget a testi és lelki

egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.

A társaság befektetései prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító,

táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket kívánnak nyújtani fogyasztóiknak az

ismert világ egyre több pontján. Társaságunk tevékenysége és befektetései során is

vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes

gyógyítás forrását.

A NUTEX Nyrt elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt

figyelmet fordít a biztonságra és a termék-minőségre.

A Társaság, illetve befektetései fő piacai

A Társaság Magyarországon bejegyzett társaság, így legfőbb üzleti környezete

Magyarországhoz, illetve Európához kapcsolódik. A Társaság befektetéseinek, illetve

közvetett részesedésével működő vállalatoknak fő piacai az Európai Unió, Észak

Amerika, illetve Ázsia.

A vállalkozás céljai és stratégiája

A NUTEX Nyrt vagyonkezelő (holding) vállalatként működik, célja, hogy vagyonát

kezelje, a társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket

növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába

tartozó befektetések körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár

akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő befektetések, részesedések

átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Stratégia részét képezi a

mindenkori befektetései földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik

kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése.

A NUTEX Nyrt működési stratégiájában a továbbiakban is a befektetői struktúra

megőrzése szerepel. Befektetéseit korábban főként az emberi egészséggel

kapcsolatos tevékenységgel rendelkező vállalatokra összpontosította, de

stratégiájában szerepet kaphatnak egyéb jellegű befektetések, melyek megfelelően

szolgálhatják a társaság érdekeit."
március 05. | 14:46
előzmény: #642  -pny
#643
Semmi érték nem volt benne. Az összes értéket kivitték belőle. Az irodaházat, Konzum parkolót, tüzépeket, mindent! Semmi nem maradt benne.
március 05. | 14:14
előzmény: #640  Hathor
#642
De a cégekben volt valami érték! Ebben semmi nincs.
március 05. | 14:10
előzmény: #634  Hathor
#641
Amig bent van a 40000es eladó 60on nem lesz semmi.

Múltkor megvette ezt a 40000et akkor sem lett semmi. Most adják. De ezt maralig veszik át tőle.

Konzum opimus rally jön most par hétig.

Konzum 200+

Opimus 100+

Húsvétig
március 05. | 12:54
előzmény: #638  -pny
#640
11-50s pattanásban ott sem volt semmi.

50nél jött hír. Addig ugyanezt nyomta mindenki ott is.

Mindegy meglátjuk
március 05. | 12:26
előzmény: #637  Hathor
#639
9 Ff-os papírokat nyomtak maguknak...
március 05. | 12:25
előzmény: #636  Hathor
#638
De a Konzumban lett egy speciális sztori tök véletlenül (speki szemszögből tök véletlenül) azzal, hogy Mészáros beszállt. Ilyen csodák nem ismétlődnek meg, főképpen azért, mert ide nincs miért beszállnia bárkinek is. Az Opimusba/Konzumba volt miért. És oda még be is vitt egy csomó minden pluszban is. Itt nincs semmi.
március 05. | 12:24
előzmény: #636  Hathor
#637
Egy eső piacon lehet jó poén volt nyomtatgatni, de egy felfele szárnyaló piacon a meglévő papírokat kell hagyni kifuttatni. Nem omlás van, hanem felépülés, és hozamhiány!

Hagyni kell a befektetők kapkodjanak csak a papírokért. Elsőnek 80fölé tépték. Kár fékezni. Hacsak nem az olcsó kivezetés a cél. De azzal is jól jár a befektető. Ennél olcsóbban egyszerűen nem éri meg eladniuk, látszik. 55alatt fáj adni
március 05. | 12:18
előzmény: #635  -pny
#636
Hidd el, Konzumban és a többiben ugyanezt mondták lent! Még macika, és Sly is! Aztán itt van. Senkinek nem kötnek előre az orrárasemmit. Amikor meg hír jön, már 10szeresén a papír, ahogy ott is.. Akkor kár már venni, amikor ilyeneket olvasunk beszállt Jászai, meg Mészáros, és addigra 10szeresén a papír.

Kifarrolnak a kis cégek a recesszióból.
március 05. | 12:14
előzmény: #634  Hathor
#635
Mindenben igazad van. De ez a papír toltál felejtős továbbra. 9 Ft-on nyomtak maguknak papírt, tevékenységük meg évek óta 0.
március 05. | 12:05
előzmény: #632  Hathor
#634
Elkezdték csipegetni a papírt, 61-62-63akba belevesznek, nem sokáig lesz lent szerintem a papír. A többi már azóta elszállt. Hozaméhség van, mindenben duplázni akar mindenki, ahogy a héten duplázott is egy pár papír egy hét alatt. Na mikor kerül ez sorra? 1-2-4hét?

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE