Civinjanos
5
4
4
2012. június 28. | 12:23
#1

Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben  

Mint az már ismeretes, a BRFK nyomozást folytat a HUMET / NUTEX Igazgatótanácsának tagjai ellen. Az ügy száma 01000-4415/2010. Minden bizonnyal tanúként meghallgatják majd az FB tagjait, akik az alábbi levéltervezet szerint jártak volna el, ha azt Huber István, akkori FB tag, majd IT tag nem akadályozza meg a távolmaradásával. Néhány nap múlva az FB tagjai Huber kivételével lemondtak, majd lemondott az IT alelnöke és a könyvvizsgáló is.

Íme a levéltervezet:----A HUMET Nyrt Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) 2009. augusztus 31-én ülést tartott és egyhangúlag meghozott határozatával kijelenti és közli, hogy az ebben az évben az FB vizsgálataihoz semmilyen információhoz nem jutott, mivel a HUMET Nyrt Igazgatósága és annak tagjai (a továbbiakban: Igazgatóság) a FB 2009. évben feltett kérdéseire válaszokat a mai napig nem adott, a megküldött emailekre semmilyen formában nem reagált.Tekintettel arra, hogy a FB az Igazgatóság együttműködése nélkül a törvényben és Alapszabályban meghatározott funkcióját betölteni, feladatát ellátni képtelen, ismételten kéri az Igazgatóságot, illetve azok tagjait, így a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt vezérigazgatóját, hogy az alábbiakban felsorolt ügyekre vonatkozó részletes jelentésüket a FB tagjainak nyolc napon belül, azaz szeptember 8-ig küldje meg.A FB az éves munkatervét az alábbiak szerint fogadta el és alábbi kérdésekben indított vizsgálatot:o a HUMET® Csoport tagvállalatainak egymás közötti nyitott kölcsönelszámolásai;

o a Reanal Zrt és leányvállalatainak készletei, azok értéke;

o a Reanal Zrt 2009. -2010. évi üzleti terve;

o az Enerex 2009.-2010. évi üzleti terve;

o a HUMET-PBC North America Inc. kibocsátott részvényei, részvénystruktúrája;

o a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt között HUMET® részvényekre 2008 augusztusában létrejött határidős ügylet részletei;

o a Reanal Zrt, majd a HUMET-PBC North America Inc. tulajdonában volt jelentős értéket megtestesítő ingatlan (Telepes utcai irodaház) és különösen jelentős ingatlantulajdont megtestesítő GyNKI részvényállomány értékesítése, az ingatlanok jelenlegi tulajdonosa.A FB megállapítja, hogy az Igazgatóság nem tájékoztatta a FB-ot

o a legutóbbi részvénykibocsátás szándékáról, pénzügyi forrásáról, céljáról és az indokként megjelölt akvizíció helyzetéről, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról;

o a Senergie Zrt által lejegyzett kötvénykibocsátásról és

o (a nyilvánosságot sem) a 2009. félévi gazdálkodásról.Az FB megállapítja továbbá, hogy az Igazgatóság a nyilvánosságot nem tájékoztatta arról sem, hogyo Dr. Takács Imre a FB alelnöke 2009. június 30-iki hatállyal lemondott;

o Dr. Galamb Vilmos elnök – cégei, a DMC Pharma és a HSBelt Kft által - a HUMET Nyrt-ban 5% feletti részesedéssel bír.

A FB ezt a határozatát a HUMET Nyrt részvényeseinek és befektetőinek érdeke védelmében nyilvánosságra hozza azzal, hogy felszólítja az Igazgatóságot, hogy a HUMET Nyrt honlapján a fenti szöveget tegye közzé. A FB a vizsgálatok lezárultával meghozott határozatait nyilvánosságra hozza.--------------Őszinte hívük
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
2017. március 05. | 17:24
előzmény: #660  exmnbs1
#661
Miért Konzumban nem tudnak akármennyi részvényt nyomtatni 25FT-os névértéken? Most 119
2017. március 05. | 17:22
előzmény: #659  Hathor
#660
Francokat igaz.
2017. március 05. | 17:21
előzmény: #653  -pny
#659
Ez a nyomtatás minden papírban igaz..
Múltból táplálkozol, miközben jövőre játszunk, de nekem mindegy..
2017. március 05. | 17:14
előzmény: #652  Hathor
#658
Íme a 2011-es:

"Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek
során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb
az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített
záróár 150%-a.
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2012. október
31-ig élhet."

Nem keresem ki az összeset... De minden évben volt.
2017. március 05. | 17:11
előzmény: #652  Hathor
#657
Íme a 2010-es:

"A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által
végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az
akvizíciók és vásárlások ellenértékeként felhasználandó
részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a
gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint a
Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása
érdekében legfeljebb az alaptőke 10%-át kitevő saját részvények
megszerzésére.
...
Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek
során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és tőzsdén
kívüli ügylet esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon a
Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a, illetve tőzsdei
ügylet esetén az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti
Értéktőzsdén rögzített záró ár 120%-a lehet.
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2011. október
31-ig élhet."
link
2017. március 05. | 17:04
előzmény: #652  Hathor
#656
Az elmúlt kb. 10 év összes kgy határozatai között ott van, ahogyan 2010 óta van benne a max. 2mrd-os tőkeemelési lehetőség is.

Nézd vissza a kgy előterjesztéseket/határozatokat.
2017. március 05. | 16:51
előzmény: #640  Hathor
#655
Itt a nyomdászas a tevékenység,
2017. március 05. | 16:49
előzmény: #636  Hathor
#654
Lasd TWD, visonka
2017. március 05. | 16:09
előzmény: #647  Hathor
#653
De nem érted, hogy:
1. Ide nincs miért jönni? Nincs érték a cégben, amihez képest extrém alul lenne árazva. 10 millió isztalékot nem tudnak kifizetni 5 éve...
2. 2.4 Ft-on tudnak maguknak szavazatokat nyomtatni.
3. 24 Ft-on tőzsdei papírokat.
4. BÁRMENNYIT!

Az Opimusnak 35 Ft saját tőkéje volt Mészáros előtt is... 0.1-es P/BV-n forgott a mélyponton.
2017. március 05. | 16:07
előzmény: #651  -pny
#652
2017.szept.30?
2017. március 05. | 16:05
előzmény: #650  Hathor
#651
10 éve szerepel ez a kgy határozatok között!
2017. március 05. | 15:48
előzmény: #645  Hathor
#650
"a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a
lehet
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2017. szeptember
30-ig élhet"
2017. március 05. | 15:41
előzmény: #646  -pny
#648
Ja.. Opimusban is ott van Mészáros, nem csak Konzumban.
Itt is világosan le van írva befektetőt hoznak, akviziciók lehetnek.. sőt srv.
Aztán lesz-e kiderül. Nem én, a cég írja.
2017.szeptember 30a részvények kivásárlásának határideje, vagy vmi ilyesmit írtak
2017. március 05. | 15:37
előzmény: #646  -pny
#647
Én nem mondom Mészáros ide jön..
Nekem mindegy ki jön mi jön..
2017. március 05. | 15:28
előzmény: #643  Hathor
#646
Es mégegy semmit minek venne? A tőzsdei jelenléttel nem tudjuk, mi a célja Mészárosnak, de az a Konzum sztori. Arra kár spekulálni, hogy ezt a szemetet is megveszi. Ugyanaz a csoda nem történik meg kétszer.

Ráadásul itt durva jogai vannak a bent lévőknek (bármikor nyomtathatnak papírokat maguknak a cég méreteihez képest gyakorlatilag korlátlanul). Most is 9 Ft-on nyomtattak maguknak. Szavazatokat pedig 2.4 Ft-ért tudnak maguknak nyomni. BÁRMIKOR! (kgy felhatalmazás is megvan hozzá)

Megjegyzem, már átvenni se lehet tőlük csak úgy a céget, hiszen 1.8 millió tőzsdén kívüli szavazatuk van szavazatelsőbbségi papírokkal.
2017. március 05. | 14:57
#645
Fontosabb közgyűlési döntések tartalma

"A Társaság 2016. április 30. napján megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott
fontosabb határozatok tartalma:
- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.
- A Közgyűlés a Társaság 2015. évi éves beszámolóját 1.756.989 ezer Ft
mérlegfőösszeggel és 129.060 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel)
elfogadta, azzal, hogy a Társaság a 2015. év után osztalékot nem fizet, az
adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül.
- A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. "

-----------------------------------------------------------------------------------

"A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét
a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt
körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal
megemelje.
- A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által
végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók
és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség
biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás
lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak
látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.
Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába
és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.
Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során
alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet
létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a
lehet
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2017. szeptember
30-ig élhet."
2017. március 05. | 14:52
#644
"A Társaság küldetése
A NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a
természettel való harmónia lehetőségét hozza el egyre több embertársunk számára.
A NUTEX részesedésével működő vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az
egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és
egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtanak segítséget a testi és lelki
egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.
A társaság befektetései prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító,
táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket kívánnak nyújtani fogyasztóiknak az
ismert világ egyre több pontján. Társaságunk tevékenysége és befektetései során is
vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes
gyógyítás forrását.
A NUTEX Nyrt elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt
figyelmet fordít a biztonságra és a termék-minőségre.
A Társaság, illetve befektetései fő piacai
A Társaság Magyarországon bejegyzett társaság, így legfőbb üzleti környezete
Magyarországhoz, illetve Európához kapcsolódik. A Társaság befektetéseinek, illetve
közvetett részesedésével működő vállalatoknak fő piacai az Európai Unió, Észak
Amerika, illetve Ázsia.
A vállalkozás céljai és stratégiája
A NUTEX Nyrt vagyonkezelő (holding) vállalatként működik, célja, hogy vagyonát
kezelje, a társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket
növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába
tartozó befektetések körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár
akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő befektetések, részesedések
átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Stratégia részét képezi a
mindenkori befektetései földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik
kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése.
A NUTEX Nyrt működési stratégiájában a továbbiakban is a befektetői struktúra
megőrzése szerepel. Befektetéseit korábban főként az emberi egészséggel
kapcsolatos tevékenységgel rendelkező vállalatokra összpontosította, de
stratégiájában szerepet kaphatnak egyéb jellegű befektetések, melyek megfelelően
szolgálhatják a társaság érdekeit."
2017. március 05. | 14:46
előzmény: #642  -pny
#643
Semmi érték nem volt benne. Az összes értéket kivitték belőle. Az irodaházat, Konzum parkolót, tüzépeket, mindent! Semmi nem maradt benne.
2017. március 05. | 14:14
előzmény: #640  Hathor
#642
De a cégekben volt valami érték! Ebben semmi nincs.
2017. március 05. | 12:54
előzmény: #638  -pny
#640
11-50s pattanásban ott sem volt semmi.
50nél jött hír. Addig ugyanezt nyomta mindenki ott is.
Mindegy meglátjuk

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE