Topiknyitó: Civinjanos 2012. 06. 28. 12:23

Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Teletali 2017. 03. 03. 17:57
Előzmény: #539  Teletali
#540
jön a bevétel
Teletali 2017. 03. 03. 17:57
Előzmény: #538  Teletali
#539
tanulmányok
Teletali 2017. 03. 03. 17:56
Előzmény: #537  Teletali
#538
az elnyert munkák
Teletali 2017. 03. 03. 17:56
Előzmény: #536  Teletali
#537
a közbeszerzések
Teletali 2017. 03. 03. 17:56
Előzmény: #535  Teletali
#536
most jön a cégépítás
Teletali 2017. 03. 03. 17:56
Előzmény: #534  Teletali
#535
megvolt a nagy bűvészmutatvány
Teletali 2017. 03. 03. 17:56
Előzmény: #533  Teletali
#534
napi 10% emelkedés egy hétig is jó
Teletali 2017. 03. 03. 17:55
Előzmény: #532  Teletali
#533
nem lesz rá szükség
Teletali 2017. 03. 03. 17:55
Előzmény: #531  Teletali
#532
hétfőn nyitás előtt határozat
Teletali 2017. 03. 03. 17:55
Előzmény: #530  Teletali
#531
hacsak ki nem tágítják hétfőnis
Teletali 2017. 03. 03. 17:54
Előzmény: #529  Teletali
#530
hétfőn normál limit
Teletali 2017. 03. 03. 17:54
Előzmény: #528  Teletali
#529
a 2017. március 3-i
Tőzsdenapra az a
Teletali 2017. 03. 03. 17:54
Előzmény: #527  Teletali
#528
A Tőzsde Vezérigazgatója az ár tekintetében az ajánlatokra vonatkozó korlátozást a 2017. március 3-i
Tőzsdenapra az alábbiak szerint módosítja:
 a vételi ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet magasabb, mint a Bázisár;
 az eladási ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet alacsonyabb, mint a Bázisár.
Teletali 2017. 03. 03. 17:54
Előzmény: #526  Teletali
#527
a tágítás csak mára szólt
Teletali 2017. 03. 03. 17:54
Előzmény: #525  Teletali
#526
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának
104/2017. számú határozata
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde)
vezérigazgatója az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1065
Budapest, Révay u. 10.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényeinek (ISIN azonosító:
HU0000110226) tőzsdei kereskedését a 2017. március 3-i Tőzsdenapon 16 óra 00 perctől
kezdődően visszaállítja az alábbiak szerint.
Az OPIMUS részvényekre a kereskedési szakaszok a mai napra az alábbiak szerint módosulnak:
16:00 – 16:02 Előkészítés szakasz
16:02 – 16:07 Ajánlatgyűjtési részszakasz
16:07 + véletlenszerű lezárás Ármeghatározás és kötés részszakasz
Ármeghatározás és kötés részszakasz
vége + maximum 2 perc
Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás*
Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás részszakasz
végétől
Folyamatos kereskedés**
*Az Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás részszakasz kezdete és vége véletlenszerű időpontra esik a jelzett
időtartamban
**A Folyamatos kereskedés kezdetével az értékpapír felveszi a Folyamatos Kereskedés Aukciókkal Kereskedési
Modell kereskedési eseményeit.
A Tőzsde Vezérigazgatója az ár tekintetében az ajánlatokra vonatkozó korlátozást a 2017. március 3-i
Tőzsdenapra az alábbiak szerint módosítja:
 a vételi ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet magasabb, mint a Bázisár;
 az eladási ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet alacsonyabb, mint a Bázisár.
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Tőzsde vezérigazgatója 102/2017. számú
határozatának a felfüggesztés elrendelésére vonatkozó része hatályát veszíti.
Indokolás
A Tőzsde vezérigazgatója 102/2017. számú határozatával a Kibocsátó törzsrészvényeinek tőzsdei
kereskedését a 2017. március 3-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a Tőzsdenap hátralevő
részére – a „Lezárás szakasz” kezdetéig – felfüggesztette.
A felfüggesztést elrendelő határozat rendelkezett arról is, hogy amennyiben a Kibocsátó
értékpapírjainak kereskedését befolyásoló információ a fenti időtartam vége előtt a tőzsdei
szabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerül, a Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó
törzsrészvényeinek kereskedését határozattal visszaállíthatja.
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c.
szabályzat Ötödik, Kereskedési Szabályok Könyvének 8.6 pontja alapján az értékpapír Technikai
Szüneteltetése vagy Felfüggesztése után a kereskedésbe történő visszaengedéskor a kereskedés
Előkészítés szakasszal, majd Aukciós szakasszal vagy Lezárás szakasszal folytatódik.
Tekintettel arra, hogy a Tőzsde Általános Üzletszabályzat Ötödik könyv- Kereskedési Szabályok
(továbbiakban: Kereskedési Szabályzat) 13.3.4 továbbá az 550/2013. sz. Vezérigazgatói határozatban
rögzített ajánlattételi korlátok által meghatározott tartomány nem biztosít kellő mozgásteret az
értékpapírok áralakulásának, ezért a Tőzsde indokoltnak ítéli meg az ajánlatokra vonatkozó
korlátozások módosítását.
A Kereskedési Szabályzat 13.3.6 pontja szerint a Tőzsde a kereskedés zavartalan biztosítása
érdekében, különösen indokolt esetben a 13.3.4. pontban előírtaktól eltérő módon is megállapíthatja
adott értékpapírra tehető ajánlat árára vonatkozó korlátozásokat.
A Kereskedési Szabályzat 28.5.5 pontja szerint a Tőzsde jogosult a - KELER-rel történt egyeztetést
követően - a Napi Maximális Árelmozdulás illetve a Klíringsáv mértékének megváltoztatásáról vagy
eltörléséről dönteni, ha az Alaptermék piacán jelentős az árelmozdulás.
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Budapest, 2017. március 3.
Teletali 2017. 03. 03. 17:53
Előzmény: #524  Teletali
#525
hétfőn 15% a limit
Teletali 2017. 03. 03. 17:51
Előzmény: #523  Teletali
#524
nem vesznek, csak minuszolnak
Teletali 2017. 03. 03. 17:51
Előzmény: #522  Teletali
#523
hagy nyomják csak
Teletali 2017. 03. 03. 17:51
Előzmény: #521  Teletali
#522
lemaradnak
Teletali 2017. 03. 03. 17:50
Előzmény: #520  Teletali
#521
minuszolók kimaradnak

Topik gazda

Civinjanos
5 2 4

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek