Topiknyitó: ibolya5 2017. 07. 19. 13:48

BIF tulajdonosok topikja  

Nem találtam BIF topikot, most veszek részvényt, érdekelne a véleményetek a papírról.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 19. 12:06
Előzmény: #6619  kupec
#6620
Vannak olyanok, akik lakcím nélkül pusztán a nevük alapján is könnyen azonosíthatóak és még csak nem is közszereplők. Ezek az emberek könnyen válhatnak például támadás áldozatává csak azért, mert ismert a vagyoni helyzetük, vagy legalábbis következtetni lehet arra.
Ha te kiírhatnád ide, akkor a Keler is publikálhatná lakcím nélkül, de mégsem teszi.
Sajnos kicsit megtévesztő ez a megfogalmazás, hogy nyilvános és bárki hozzáférhet. Valóban így van, de előtte igazolnod kell magad és rögzítik a betekintést tényét/időpontját is. Olyat nem lehet, hogy az utcáról bemész és csak úgy belenézel.
kupec 2023. 12. 19. 11:25
Előzmény: #6615  thinkpositive
#6619
Mivel a részvénykönyv nyilvános, annak tartalmához bárki hozzáférhet.
.
Kérdés, hogy a Ptk hogyan definiálja az 'adat' fogalmát. Az világos, hogy magánszemély lakcíme személyes adat, így az semmilyen formában nem kerülhet jogszerűen nyilvánosságra egy betekintés után. 
.
De mi van a névvel és az üzletrész mértékével? Ezek pont a részvénykönyv nyilvános információi. 
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 19. 08:57
Előzmény: #6617  wallasz
#6618
Én nem szeretem azt a megközelítést, mely szerint egy nagyobb befektetőről automatikusan feltételezzük a jövőbelátás képességét és még ki is egészítjük ezt azzal, hogy a megjelenése a számunkra talán leginkább fontos rövid-, vagy középtávú árfolyamszint emelkedésben fog manifesztálódni. Semmit nem tudunk az értékesítés részleteiről és olyan háttéralkuk lehetnek még mellette az ügyletben, amikről elképzelésünk sincs.
Továbbá az is zavar, hogy a sajátrészvény vásárlási felhatalmazás időszakában történt egy jelentős mértékű értékesítés. Szívesen vennék egy közleményt a társaságtól ezzel kapcsolatban. Változott valami tavasz óta, vagy csak gyors forrásbevonásra volt szükség, vagy eleve így volt tervezve, stb..
Mindezek ellenére bizakodó vagyok, kivárom mi lesz belőle.
wallasz
wallasz 2023. 12. 18. 18:40
Előzmény: #6616  thinkpositive
#6617
Erre számítottam. Azt hiszem, ez nagyon jó verzió nekünk. 500 körül jelentős mennyiséggel bővült a közkéz (persze az OTC valamennyi diszkontot is szokott jelenteni, de most ki tudja...a vevőnek is nagyon nehéz lett volna ekkora mennyiséget piacon venni), valószínű igen jelentős szereplő által, aki tisztában van a közeljövő történéseivel. Szóval úgy nőtt a közkéz, hogy biztos kezek szálltak be feltehetően magas árfolyamon. Vélemények?
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 18. 15:46
#6616
Mégis közkézbe ment.
PIÓ-21 Kft. (0,57% közvetett részesedés a BFIN Asset Management AG-n keresztül)     67,73     194 389 885
MBH Bank Nyrt.     9,99     28 702 440
Saját részvény     7,84     22 514 206
Közkézhányad: 14,44%     Utolsó frissítés dátuma: 2023. dec. 15.
Részvénykönyv betekintésre fel. :)
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 18. 09:48
Előzmény: #6613  kupec
#6615
Ugyanerre gondoltam, de valóban nem titoktartási a neve.
A Ptk. 3:247.§ (2)-ből következően, ahogyan te is bemásoltad, másolat adatról csak annak adható ki, akire vonatkozik. Ez pedig mindenkire igaz, nem csak a Keler-re és szerintem a kézi jegyzet is kimeríti a másolat fogalmát. Legalábbis én nem látok érdemi különbséget a kézzel írt jegyzet és a fénykép között.
A lényeg tehát, hogy nem lehet ide kirakni a valaki által látott információkat. És ez jól is van így. Valószínűleg te sem szeretnéd, hogy ország-világ láthassa a rád vonatkozó adatokat.
wallasz
wallasz 2023. 12. 18. 08:05
Előzmény: #6613  kupec
#6614
Így van, közgyűlésen is ugyanilyen feltételek mellett lehet belenézni a részvénykönyvbe. El kell jönni kgy-re, sajnos nem igazán találkoztam eddig kis befektető kollégámmal, csak a PIÓ képviselői ültek mellettem a milliós öltönyükben és a szavazó táblájukon igen hosszú szám szerepelt :)
kupec 2023. 12. 18. 00:35
Előzmény: #6612  thinkpositive
#6613
Elég sokszor belenéztem már rv-könyvbe, de kifejezetten titoktartási nyilatkozatot soha nem írattak velem alá. Jegyzőkönyvet igen, hogy mi és hogyan zajlott és mik a jogaim. Jegyzeteket is mindig készíthettem - ami tilos volt az az elektronikus formában történő rögzítés, azaz fénykép készítése vagy fénymásolás/szkennelés. Ehhez kapcsolódóan a TEBÉSZ egy korábbi állásfoglalőását említeném, melynek részleteit idemásolom. Remélem a hivatkozott törvényi helyek időközben nem módosultak, mert azt nem volt most időm megnézni. Tehát:
.
A részvénykönyvi nyilvántartás törvényi célja, hogy a Társaság tulajdonosait éstulajdoni részesedésük mértékét hiteles formában nyilvántartsa, illetve ezen adatokról - acégjegyzéki adatokhoz hasonlóan - bárki szabadon információhoz juthasson. 
.
A részvénykönyvbe bejegyzett adatok „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3.§ 6.) pontja, valamint „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:247.§ (1) bekezdése alapján azEU és a magyar jogrendszerben fogalmilag „közérdekből nyilvános adat”-nak minősülnek, és e szerinti szabályozás alá esnek. Ebből következően a részvénykönyvi adatok megismerhetőségét a Társaság, illetve a részvénykönyv vezetője semmilyen célból, okból, vagy indokkal nem korlátozhatja, sőt együttműködésre kötelezett az ezt megismerni szándékozó személy felé. 
.
A Ptk. 3:247.§ (1) bekezdése alapján a részvénykönyvben tárolt minden adat (a törtölt is)„bárki számára” szabadon, azaz korlátozástól mentesen, teljes terjedelmében megismerhető. E tárgykörben jogellenes korlátozásnak minősül az is, ha a Társaság, vagy a részvénykönyvvezetője bárminemű előzetes feltétel elfogadásához köti a részvénykönyvi betekintésbiztosítását.
.
Ugyanakkor az Európai Unió 2018-ban hatályba lépet új egységes adatvédelmi szabályozásaalapján a részvénykönyv vezetője (mint adatkezelő) jogosult a betekintő személytől személyazonosságának megállapítására alkalmas dokumentum bemutatását kérni, valaminta részvénykönyvi betekintés eseményéről - a betekintő nevét és címét is tartalmazó - feljegyzést készíteni. E feljegyzésről a betekintő jogosult ingyenes másolati példányra. 
.
Az Infotv. 26.§ (2) bekezdése szerint, a közérdekből nyilvános személyes adat „a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthető”. E jogszabályi rendelkezésből következően a Társaságnak, vagy a részvénykönyv vezetőjének nincs jogszerű lehetősége a részvénykönyvben szereplő adat esetleges felhasználására, terjesztésre vonatkozóan törvényből eredő jogot szűkítő, vagy azt megtiltó feltételt szabni, illetve a betekintés biztosítását ilyen szűkítő, vagy megtiltó feltétel előzetes elfogadásához kötni.
.
A Ptk. 3:247.§ (2) bekezdés szövegéből következően, a részvénykönyvben szereplő egyedi adatról (a volt, vagy aktuális tulajdonos személye és annak adatai) másolat csak annak adható ki, akire az adat személyében vonatkozik. (Na ezért nem sokszorosítható a rv-könyv egy része vagy egésze.)
.
A részvénykönyv vezetőjének ugyanakkor - erre vonatkozó különleges előírás hiányában –mind a magánjogi, mind a közhiteles meghatalmazást el kell fogadnia, és az ilyet bemutató személynek, mint az adattal érintett személy igazolt képviselőjének köteles az érintett adatról a részvénykönyvi másolatot kiadni.
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 17. 15:26
Előzmény: #6611  kupec
#6612
"Ha az utóbbi állna fenn, akkor csak be kell fáradnia valakinek a Kelerhez és belekukkantani a könyve, majd itt tájékoztatást adni arról, mit is látott... "
Ez nem fog menni. Mielőtt belenézel egy titoktartásit írsz alá, nem adhatsz ki semmilyen infót belőle, nem is jegyzetelhetsz. Tehát, ha te tudni akarod, akkor neked kell bemenned. Egyébként a Keler vezeti.
Ügyfélkapun sem tudod lekérni.
Részvénykönyv frissítés év végével biztosan lesz, de azt nem tudom, hogy a BÉT mikor teszi közzé.
Szintlépés szerintem sem lesz, mert akkor egyszerűb lett volna a bejelentést megtenni a vásárlással együtt.
kupec 2023. 12. 17. 10:45
Előzmény: #6610  thinkpositive
#6611
Teljesen igazad van, én az új 5% alati tulajra gondolok...
Következő kérdés: mikor kér a cég frissítést a részvénykönyvből? Avagy az övékét a Keler vezeti? Ha az utóbbi állna fenn, akkor csak be kell fáradnia valakinek a Kelerhez és belekukkantani a könyve, majd itt tájékoztatást adni arról, mit is látott... 
Ha az előbbi, akkor nagyjából a következő kgy előtt lesz frissítés lekérve, ami a cég telephelyén megteknthető.
.
Ügyfélkapus azonosítással nincs esetleg arra mód, hogy az ember gép előtt ülve bármikor lekérhesse a részvénykönyv aktuális adatait pl. a Kelertől? Van esetleg erről infója valakinek? Előre is köszönöm. 
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 15. 18:15
Előzmény: #6603  kupec
#6610
Utánanéztem egy kicsit a bejelentési kötelezettségnek. Ezt találtam:
55. § *  (1) *  A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni.
(2) A kibocsátó a hozzá érkezett, 61. § szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül közzéteszi a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.
61. § *  (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (e § alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatja a kibocsátót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá csökken. Első napnak azt a napot követő nap számít, amelyen a részvényes tudomást szerzett vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudomást kellett volna szereznie
a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzéséről, eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának lehetőségéről, megszűnéséről, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy
b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a részvényeknek a mennyisége, amelyekhez a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a kibocsátónak kell teljesítenie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következők: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc és kilencvenkilenc százalék.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100120.tv
Ha jól értelmezem legfeljebb 2 naptári nap van a bejelentésre és még 2 a közzétételre, és nem csak az 5% számít, hanem a legvégén a 3-as pontban leírt szintek is. Tehát, ha legkésőbb hétfőn nem lesz erre vonatkozó hír, akkor vagy 5% alatti új tulaj lett vagy a PIÓ, mert ez a mennyiség még nála nem éri el a következő 75%-os szintet.
Javítsatok ki, ha valamit nem jól írtam.
quaestor1 2023. 12. 15. 16:04
#6609
az árfolyam bármikor megindulhat,  nincsenek eladók ....
kupec 2023. 12. 14. 19:09
Előzmény: #6606  thinkpositive
#6608
SZIT cégként, ha van pozitív eredmény, akkor a menedzsment kötelessége osztalékot javasolni a közgyűlés felé 2023 után - persze a tulajdonosok a törvény szerint dönthetnek úgy, hogy mégsem szeretnének osztalékot fizetni/kapni
csuloktata 2023. 12. 14. 18:29
Előzmény: #6606  thinkpositive
#6607

Valóban, akkor minden világos.
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 14. 17:59
Előzmény: #6602  csuloktata
#6606
Hiába nem kell bejelenteni, elbújni nem tud. Bárki megnézheti a részvénykönyvet, ott lesz benne feketén-fehéren.
Az osztalék felvetés viszont jogos. Te írtad korábban, hogy nem nagyon lesz, mert nincs miből. Hát most már van. :) Ha értelmes áron adták, akkor 15-25 Ft -ot is dobhat az osztalékon. Persze, ha egyáltalán erre fordítják majd.
wallasz
wallasz 2023. 12. 14. 17:24
Előzmény: #6602  csuloktata
#6605
Ezek a jó kérdések. Innentől nagy a tét mindenkinek, persze attól függően, mennyivel van benne. Nekem elég jelentős a kitettségem és valóban számolgatok össze-vissza. Próbálunk jól járni kishalként, egyszer-egyszer nekünk is lehet szerencsénk.
kupec 2023. 12. 14. 17:18
Előzmény: #6602  csuloktata
#6604
van benne ráció...
kupec 2023. 12. 14. 17:18
Előzmény: #6601  thinkpositive
#6603
Ha küszöböt lépett át, hamarabb is kiderül a vevő személye a jelentési kötelezettség miatt. Ha nem teszik közzé, akkor nem volt neki plusz 1,5M db előzetesen. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy ha a cél a piacra vitel (mondjuk úgy, hogy a közkéz növelése érdekében, hiszen itt egy SZIT cégről van szó), akkor az sem fog kiderülni soha, ha a növelés sikeresen lezajlott. Mondjuk az árfolyam iránya azt azért mutatni fogja. :-)
csuloktata 2023. 12. 14. 17:17
Előzmény: #6601  thinkpositive
#6602

Szerinted miért 4,5 %?
Ne kelljen bejelenteni. 
Az árat sem jelentették be. Szépen dob az eredményen (Ők tudják...). 
Wallas biztos ki tudja számolni... Kérdés, hogy ebből oszti lesz-e?
Decemberi az ügylet ezzel növelték a közkézt? Ezért húzták fel az árat?
thinkpositive
thinkpositive 2023. 12. 14. 16:30
#6601
Az értékesített mennyiség nagyjából 4,5%. Ha a vevő rendelkezett már ezelőtt is legalább 1.5 millió darabbal, akkor a következő adatfrissítésnél kiderül. Szerintem egyébként a PIÓ lesz.
Az talán érdekesebb, hogy miért volt eladás, ha tavasszal éppen vásárlásra kaptak felhatalmazást, amiből eddig semmi nem látszik.

Topik gazda

ibolya5
4 3 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek