Topiknyitó: yoda- 2011. 01. 05. 09:51

Phylaxia 2011, jövőre centenárium!  

A tényezők és dr. Tóth vezetésével megkezdődött a felkészülés a holdingnál a centenáriumra.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
_Macika_
_Macika_ 2018. 10. 19. 11:35
#231
Törölt felhasználó 2015. 11. 30. 11:51
Előzmény: #208  Messi-Tomi
#230
jájj
kosami 2015. 04. 22. 21:14
Előzmény: #228  p5qlpro
#229
Hány álmatlan éjszakát okozott neked mig eldöntötted hogy feléleszted ezt a topikot 😊
p5qlpro 2015. 04. 22. 15:32
Előzmény: #227  Monk
#228
link
"Több humán- vagy állategészségügyi fejlesztést is találhatunk a kifogásoltak listáján. Ilyen az Alpha-Vet gyógyszerinnovációs pályázata"
Monk 2015. 04. 21. 11:25
Előzmény: #226  p5qlpro
#227
NEM kérdés, hanem VÁLASZ !!!!!

ELLOPTAK MINIMUM 5 MILLIÁRD FORINTOT !!!!

Tele van az Ország fehér galléros BŰNÖZŐKKEL !!!!!!!!!!!

Inkább ne is lenne BÉT. az Országban.

Lopjanak egymástól a fehér gallérosok.

Tárgyalások (üzleti)a MATRÓZ kocsmában.

levezető elnök: TRÓGERPÉTER !!!!
p5qlpro 2015. 04. 21. 11:09
Előzmény: #224  p5qlpro
#226
link
Az állami megrendelésekkel jócskán ellátott Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodát fogadta fel Habony Árpád és Győri Tibor új médiacégük megalapításához - tudta meg a Hír24. Ez az az iroda, ahol Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere ügyvédbojtár volt. Sárhegyi Zoltán, az iroda alapítója 2011 végéig a gazdasági rádiót üzemeltető Műsor-Hang Zrt. igazgatóságának tagja volt. A cég ekkoriban a Hungária Értékpapír Zrt. érdekeltségébe tartozott.

link

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (1113 Budapest,
Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban: „Holding”) az alábbiakról értesíti a tisztelt Befektetıket:
A Holding 2010. június 1-i hatállyal a vezérigazgató-helyettesi munkakört megszüntette.
Mészáros András általános vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát a felek közös
megegyezéssel 2010. június 1-i hatállyal megszüntették, Lang Zoltán korábbi gazdasági
vezérigazgató-helyettes pedig 2010. június 1-tıl gazdasági-pénzügyi igazgatói munkakört tölt
be. Személyi változás továbbá, hogy Dr. Heiszter László kereskedelmi igazgató
munkaviszonya a felek közös megegyezésével 2010. május 31. napjával megszőnt.
Fentiek alapján a Társaság vezetı állású tisztségviselıit, stratégiai alkalmazottait bemutató
TSZ.2. táblázat az alábbiak szerint alakul:
Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás
vége
Saját részvény
tulajdon
IT Dr. Tóth Péter elnök 2010. 04.27. 2015.04.27. 125 117
SP Dr. Tóth Péter stratégiai
vezérigazgató 2010.04.27.
IT Árki Tamás tag 2010. 04.27. 2015.04.27. 300 000
IT Boross Gábor tag 2010. 04.27. 2015.04.27. -
IT Buczi Miklós tag 2010.04.27. 2015.04.27. 237 500
SP Buczi Miklós operatív és pénzügyi
vezérigazgató 2010.04.27.
IT Dr. Jeszenszky
Zoltán tag 2010. 04.27. 2015.04.27. 8 500
SP Dr. Jeszenszky
Zoltán
akvizíciós
vezérigazgató 2010.04.27. -
IT Dr. Móré Attila tag 2010.04.27. 2015.04.27. 630 000
IT Dr. Sárhegyi
Zoltán tag 2010. 04.27. 2015.04.27. -
Összesen: 1 301 117 db
IT: igazgatótanács tagja
SP: stratégiai alkalmazott
A Holding tájékoztatja a tisztelt Befektetıket arról is, hogy 2010. június 2. napjával a Holding
egyszemélyes tulajdonában álló, a Gazdasági Rádiót mőködtetı MŐSOR-HANG Zrt. (1133
Budapest, Váci út 78/B., a továbbiakban úgy is, mint Társaság) alaptıkéjét új részvények
zártkörő forgalomba hozatalával 250.000.000.- Ft-ról 280.000.000.- Ft-ra felemelte, továbbá a
Társaság Igazgatóságát, Felügyelıbizottságát átalakította, és új Könyvvizsgálót nevezett ki.
Az alaptıke-emelés összege 30.000.000.- Ft, mellyel összefüggésben 30 db, a korábbiakban
kibocsátott (’A’ részvénysorozatú) részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító,
egyenként 1.000.000.- Ft névértékő és kibocsátási értékő, dematerializált elıállítású
törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történı kibocsátására kerül sor.
2
A Holding a Társaság irányításának és felügyeletének átszervezése során a MŐSOR-HANG
Zrt. hosszú távú stratégiai célját érvényesíti, azt a célt, hogy a Gazdasági Rádió a Kárpátmedence
gazdasági rádiójává váljon, ezáltal az országos lefedettségen túl a határon túli
magyar hallgatóság számára is az integrációt segítve elérhetıvé tegye a gazdasági híreket,
információkat, elemzéseket.
Az Igazgatóság tagjai 2010. június 2. napjától 2015. június 2. napjáig: Dr. Móré Attila, Dr.
Sárhegyi Zoltán, Szabadkai Balázs Csaba.
A Társaság Igazgatósága az Igazgatóság elnökének Dr. Móré Attilát, a Társaság
vezérigazgatójának Szabadkai Balázs Csabát megválasztotta.
A Felügyelıbizottság tagjai 2010. június 2. napjától 2015. június 2. napjáig: Dr. Abay Péter,
Barranco Bai Carlos, Dr. Jeszenszky Zoltán, Lauermann Anikó.
A Társaság Felügyelıbizottsága a Felügyelıbizottság elnökének Dr. Jeszenszky Zoltánt
megválasztotta.
A Társaság Könyvvizsgálója 2010. június 2. napjától 2015. június 2. napjáig: S & M
ECONOMIX Számviteli Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft., személyében felelıs
könyvvizsgáló: Méhész Tamásné.
A Holding Igazgatótanácsa megköszöni a korábbi könyvvizsgálónak és a leköszönı testületi
tagoknak, kiemelten Mészáros Andrásnak, az Igazgatóság volt elnökének a MŐSOR-HANG
Zrt. érdekében kifejtett tevékenységét.
A Társaságnál Dr. Nagy Sándorné vezérigazgató és Dr. Kármán István vezérigazgató-
helyettes munkaviszonya 2010. június 2. napjával közös megegyezéssel megszőnt.
A Holding Igazgatótanácsa megköszöni Dr. Nagy Sándornénak és Dr. Kármán Istvánnak a
Gazdasági Rádió alapításában és fejlesztésében végzett munkáját, és a jövıben külsı
szerzıdéses jogviszonyban továbbra is számít munkájukra.

Értesítjük továbbá a tisztelt Befektetıket, hogy 2010. június 9-én Dr. Móré Attila, a Holding
Igazgatótanácsának tagja, a MŐSOR-HANG Zrt. Igazgatóságának elnöke valamint Szabadkai
Balázs Csaba, a MŐSOR-HANG Zrt. Igazgatóságának tagja, vezérigazgatója tájékoztatja a
hallgatókat a Gazdasági Rádió jövıbeni stratégiájáról a Rádió „Nap vendége” mősorában.
Várjuk a tisztelt Befektetık kérdéseit 2010. június 7-én 16.00 óráig a PHYLAXIA 1912.
Holding Nyrt. központi e-mail címére: info@phylaxia.hu.
Törölt felhasználó 2015. 04. 21. 10:46
Előzmény: #224  p5qlpro
#225
köszönjük bakter gizi
)))))))))))))))
p5qlpro 2015. 04. 21. 10:44
Előzmény: törölt hozzászólás
#224
link
"Angol és amerikai pénzügyi befektetők vásárolták meg a gáztárolással és forgalmazással foglalkozó dunaalmási Közép-Európai Gázterminál Zrt.-t (KEG), és duplájára emelték alaptőkéjét - mondta el Steier József, a korábban magyar tulajdonban lévő társaság vezérigazgatója."

itt az angol - amerikai befektető:

link
A Phylaxia Pharma Nyrt i9azgat6se9a a r6szv6nyttusasig alapszabdly6ban ritgzitett
Ielhatalmaziis alapjdn tijbbsdgi rdszesed6st Kviin szerezni a Kdzep-Eur6pai GaztetlJ,lni,l zrr
ben oly m6don, hogy a Zrt maginszem6ly 6s jogi szem€ly tulajdonosai a Kiiz6p-Eur6pai
Gdztermindl Zrt.-ben ldv<i r€szv6nyeik 95 %-dt apportdldk a Phylaxia Phama N''rt be.
Megbiz6st kaplunk a Kijzip-Eur6pai Gdztermin:il ht. vezerig^zgat6j t6l az appon tdrgydt
k6pezd rdszvdnyek, mint apport 6rt6k val6s piaci 6fi6k6nek meghatdroziisdra.
Az appo tfusva:
1. Enst West Technology LLP (21. st Thomas street, Bristol BSI 6JS UK appo(6lni
kiviinja a Kijz6p-Eurdpai Gdzterminel Zrt-ben l6v6 39.144 db, egyenk6nt 10.000 Ft,
iisszesen 391.440.000 Ft ndv6rt6kii r6szv6ny€t aPhylaxia Pharma Nyrt-be.
2. CAPI-TALL LLC (11850. Dr Martin Luther King N, Saint Petersburg FL 33716
apport6lni kivrinja a Kiizdp-Eur6pai Gezterminil Zrt-ben levd 39.143 db, egyenk6nt
10.000 Ft, ijsszesen 391.430.000 Ft n€v€rt€kii reszv6ny6t aPhylaxia Pharma Nyrt-be.
3. Dr. Steiner J6zsef 1031. Budapest, P6k u. 15. appottillni kivdnja a K6z€p-Eurripai
Gilztermindl Ztben l6v6 3.441 db, egyenk€nt 10.000 Ft, itsszesen 34.410.000 Ft
n€v€rt6kii rdszv6ny6t aPhylaxia Pharma N).rt-be.

meg kell kérdezni Steier doktort kivel kötött anno üzletet, és meg is van az út a titokzatos East-west llc-hez. Úgy látom a vs.hu-nál sem megy nagyon az oknyomozós újságírás.
objektiv11 2015. 04. 21. 10:29
Törölt hozzászólás
#223
p5qlpro 2015. 04. 21. 10:24
Előzmény: törölt hozzászólás
#222
Vajon miért apad furcsán?

"ÖSSZEÉRŐ BRÓKERSZÁLAK

A VS.hu úgy tudja, a Hungária Értékpapír és a Buda-Cash Brókerház között egyfajta meg nem támadási egyezség működött. Az erről beszámoló érintettek úgy fogalmaztak, hogy nem lőttek egymás ügyfelére, és a jó brókereket sem halászták el egymás elől. Ennek okát azonban nem tudták.
Az azonban tény, hogy a két befektetési szolgáltató tulajdonosi gyökereiben vannak átfedések.
A kötvénykibocsátásra használt Hungária Gold tulajdonosa volt 2007 és 2010 között az a brit bejegyzésű East West Technology LLP, amely a Buda-Cash-tulajdonosok érdekeltségébe tartozó Phylaxia Pharma részvényesei között is szerepelt azokban az években."

Szóval itt egy rejtett mszp-s szál...

1/9. East West Technology LLP.
GB- Bristol BS1 6JS, Thomas Street 21. St.
A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
Kézbesítési megbízott: Matyók György (an.: Máté Ibolya)
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 26.
A tagsági jogviszony kezdete: 2007/04/24
A változás időpontja: 2007/04/24
(Bejegyzés alatt)
p5qlpro 2015. 04. 21. 10:21
Előzmény: törölt hozzászólás
#221
PAKETTÜGYLETEK
Terjeszkedik a Phylaxia
Figyelő
2008­06­18 11:23
Az eredetileg állatgyógyszerekre szakosodott Phylaxia csoporttá alakulva
védekezik az alaptevékenység súlyos kockázatai ellen.
Bábolnai állatgyógyszer­gyártó üzemének korszerűsítését részben részvényekkel fizette ki a Phylaxia
1912 Holding Nyrt. A mintegy 200 milliós összegből 81 milliót vett át értékpapír formájában az építőipari
kivitelező. A tőzsdén jegyzett vállalatnál ez már bevett gyakorlatnak számít, hiszen korábban más
beszállítóival szemben is egyenlített már ki ilyen formában tartozásokat, nem is beszélve a
cégfelvásárlásairól, amelyek mostanság igencsak megszaporodtak.
BEVÁSÁRLÁSOK. Utóbbiak miatt illesztette nevébe a holding szót a
cég, amelyet eredetileg Phylaxia Pharmának hívtak; az 1912­es szám
az alapítás évére utal. Tavaly nyár óta több, merőben más
tevékenységű vállalkozásba vásárolta be magát a társaság, a
következő években pedig további 8–10, vagy akár 15 akvizíciót is lebonyolítana. Mindeközben az
alaptevékenységből származó árbevétel csökken: a 2006­os 646 millió forintos forgalom zöme még az
alaptevékenységből származott, ám a 2007­es 1,11 milliárdos konszolidált árbevételnek már csupán a 36
százalékáról mondható ez el. Igaz, a bábolnai üzem uniós előírások miatt szükségessé vált korszerűsítése
2008 februárjára fejeződött csak be, így 2007 júliusától fogva nyolc hónapon át nem termelt az üzem.
Tóth Péter elnök­vezérigazgató szerint azonban egy fontos olasz partnerrel és egy magyar állatgyógyszer
nagykereskedővel olyan megállapodások állnak küszöbön, amellyel a hagyományos üzletágban – a
legrosszabb esetben is – a 2006­os 650 milliós forgalom elérhető lesz az idén.
SOK CSÁP. Az első fontos akvizíció egy korábbi együttműködéshez köthető. A takarmánykeverő üzemet
birtokló, Bács­Kiskun megyei Páhiban működő, tavaly egymilliárdos árbevételt és pár milliós nyereséget
termelő Visonka Kft. 49 százalékos üzletrészét 2007 májusában vették meg. Ekkor Tóth Péter egy új üzleti
partnerre is rálelt, méghozzá a Nagy­Britanniában bejegyzett East­West Technology Llp.­re. E cégtől
vásárolta meg a Visonka üzletré­
szét, méghozzá közel 690 millió forint piaci értékű Phylaxia­pakettért cserébe. A Phylaxia meghatározó
tulajdonosává előlépett tőkebefektető magyarországi képviselője, Matyók György ültette a bogarat Tóth
Péter fülébe: a hagyományos állatgyógyászatban évről évre drasztikusan szűkülő belföldi piaci
lehetőségek további negatív hatásait egy sokcsápú holding felépítésével lehetne ellensúlyozni. Az elnökvezérigazgató
ki is használta a tőzsdei cég adta lehetőséget, jelesül, hogy tőkeemelések révén, új
részvények kibocsátásával lehet fedezni a cégvásárlásokat (az akvizíciókat lásd külön).
A takarmányt, tápokat, szójapelletet és premixeket gyártó Visonka Kft. jól illeszkedik a portfólióba, hiszen a
Phylaxia Bábolnán és Tamásiban található üzemei is az állattartók, állatorvosok számára termelnek, ám a
többi befektetés – egy értékes egykori ipari ingatlan, egy autógumi­nagykereskedés, egy palackos gázzal
kereskedő vállalat, valamint egy kft., amely a Gazdasági Rádiót üzemelteti – első ránézésre nagyon
távolinak tűnik egymástól. „A döntően hazai magánvállalkozók alapította cégekből épülő portfólióból kiváló
szinergikus hatások aknázhatók ki” – állítja viszont Tóth Péter. Az abroncskereskedelmi cég, a Palota
Gumi szerinte rendkívüli akciókat szervezhet, és akár a Phylaxia célcsoportját jelentő állatorvosokat is
elérheti. A Gazdasági Rádió kedvezményes hirdetési lehetőségeket tartogat a csoport összes
tagvállalatának, a gázkereskedő pedig az állattartásban szerezhet kuncsaftokat, hiszen a nagy palackos
gáz egyik fontos felhasználói köre éppen az állattartóké.
Olyannyira „működik a modell”, hogy a Phylaxia 2006 közepén még
1,76 milliárd forintos saját tőkéje mára elérte a 6,3 milliárd forintot. Ezért a tulajdonosi struktúra
átalakulását sem könnyű követni. A részvények mintegy kétharmada (!) 4 ezer kisebb, egyenként 5
százaléknál kevesebbet birtokló befektetőnél van. A közgyűlésekre ritkán járó kisrészvényesek okán a
társaság irányítása gyakorlatilag a menedzsment és az East­West Technology, illetve a hozzá köthető
részvényesek kezében összpontosul.
ZÖLD FŰTŐANYAG. A látványos tervek azonban még nem értek véget. Az épületek és az infrastruktúra
2015. 04. 21. Pakettügyletek
link 2/2
is készen áll a Visonka telephelyén, Páhiban felépíthető úgynevezett pellet üzemhez. A pellet különféle
mezőgazdasági, faipari és bútorhulladékból préselt, zsákosan kiszerelt „zöld” fűtőanyag, amely 30–40
százalékkal olcsóbb a gázfűtésnél. A hely és az alapanyagforrás biztosított, de a beruházáshoz 800–900
millió forintos technológia beszerzésére is szükség van. Ezt uniós pályázat is támogathatja, de az
invesztíció indításához egyelőre nem állt össze a szükséges tőke. Igaz, az eddigi gyakorlatból kiindulva
nem lenne meglepő, ha a szükséges gépekért is részvényekkel fizetne majd a cég.
Bábolnai kötődések
Állatorvosnak tanult a most 45 éves Tóth Péter, aki az egyik emlékezetes Bábolna­vezér, Papócsi László
vejeként az egykori állami gazdaság állatgyógyszereket előállító üzemének alapítói között volt, és vezette
a Bábolna Pharma Kft.­re keresztelt céget. A kilencvenes évek közepén cége megvásárolta a patinás, de
masszívan veszteséges, hasonló profilú Phylaxia Pharma vállalatot, és egyesítse azt a jól működő,
időközben rt.­vé alakult Bábolna Pharmával. A két cégből létrejött Phylaxia Pharma 1998­ban a Budapesti
Értéktőzsdére lépett. Részvényként 700 forintos (a mai, negyedelt részvényekben számítva 175 forintos)
áron 1,4 millió értékpapírt sikerült értékesíteni, ebből nettó 800 millió forint bevétele származott a cégnek.
Az, hogy a mai 18 forintos árfolyam mindössze tizede az egykorinak, több tényező szerencsétlen
közrejátszásának tudható be. Főként annak, hogy 1997 novemberében Tóth Péter apósát lemondatták.
Mint mondja, Papócsi az EBRD és az IFC segítségével tőzsdére kívánta vinni a Bábolna Holdingot, ami a
társaság számára 60 millió dolláros (akkori áron 18 milliárd forintos) friss tőkét hozott volna, ám szerinte
„egyes üzleti és politikai körök keresztülhúzták a menedzsment szándékát”. Az 1998­ban kinevezett új
menedzsment mindenesetre nem adott megrendelést a Phylaxiának, annak dacára, hogy a Bábolnának
még mindig volt tulajdonrésze a cégben (nem sokkal később azonban kiszállt belőle). Emellett az uniós
csatlakozás közeledtével betiltottak 8–10 olyan hatóanyagot, amelyekre a Phylaxia több terméke épült, és
megjelent az erős konkurencia is. Ezt csak tetézte a magyarországi állatállomány drasztikus csökkenése.
Így 1999­ben 883 milliós, 2000­ben pedig 1,22 milliárd forintos veszteséget hozott össze a Phylaxia. A
2002­es és 2003­as nullszaldó körüli teljesítményt leszámítva 2004 óta 120 és 270 millió közötti volt az
éves veszteség
objektiv11 2015. 04. 21. 10:06
Törölt hozzászólás
#220
R100 2014. 06. 19. 22:26
Előzmény: #218  Törölt felhasználó
#219
hol vannak a 290milliós forgalmú napok meg a +40-50%napok?ezt is tönkre tetted?
Törölt felhasználó 2014. 06. 19. 22:04
Előzmény: #1  yoda-
#218
jó estét tamáska!
a spanyolok kikaptak a vébén! mit szól hozzá?

apropó! a felkészülés mikor ér végett?
koszuram 2011. 10. 24. 22:06
Előzmény: #216  Sigorszky
#217
Nem szoktam foglalkozni a fel,vagy le kötögetéssel.
Sigorszky 2011. 10. 24. 21:56
Előzmény: #215  koszuram
#216
Aztán majd mikor fel kell kötni, elhasználod, ahogy eddig is tetted...... :))
koszuram 2011. 10. 24. 21:24
Előzmény: #214  Törölt felhasználó
#215
Azért 1912-ért tuti jegyezni fogok legalább 1 db.-ot.
Ezekre a "parádés" évekre mindig emlékezni szeretnék.
Törölt felhasználó 2011. 10. 24. 21:13
Előzmény: #1  yoda-
#214
izé yode ÐÐ

100 nap múlva 100 éves lesz a cég. re: február 1.
Zotya32

ps jó a téma címe - mióta is? ÐÐÐ
Törölt felhasználó 2011. 08. 17. 13:12
Előzmény: #211  poppy_
#213
ugyan már popsika
2011. január 5-i a topik ez már elavult

van másiikkk link
oxylant
oxylant 2011. 08. 17. 13:09
Előzmény: #211  poppy_
#212
Hátha az Elnökünk (OV) mond majd szépeket, és kivirul a piac...
poppy_ 2011. 08. 17. 13:06
Előzmény: #210  poppy_
#211
No, eltelt egy hónap, gondoltam ilyen nagy forgalmú napon megpendítem:
nemsokára üt az óra!
poppy_ 2011. 07. 15. 12:08
Előzmény: #208  Messi-Tomi
#210
Félek, ha vége lesz az erőlködésnek, aranyér lesz belőle...
:)))
joe001
joe001 2011. 07. 15. 09:41
#209
Kicsit pattanni fog bár nem tudom mire
Messi-Tomi 2011. 07. 14. 16:36
Előzmény: #207  poppy_
#208
fizikai arany a holding Nucika.
poppy_ 2011. 07. 14. 14:05
Előzmény: törölt hozzászólás
#207
Közeleg a nagy nap, csak úgy vonzza az árfolyamot felfele...
:))
zsihaha 2011. 04. 05. 21:10
Törölt hozzászólás
#206
kenyeres2 2011. 03. 03. 21:53
Előzmény: #195  yoda-
#205
Kölyök.ÐÐÐ
Sigorszky 2011. 03. 03. 18:57
Előzmény: #195  yoda-
#204
melyik, a törpe vagy a táncos
yoda- 2011. 03. 03. 15:38
Előzmény: #200  poppy_
#203
Langyos. ;-))
Törölt felhasználó 2011. 03. 03. 15:34
Előzmény: #195  yoda-
#202
lenin összes bőrkötésben
arra ültél dagi ÐÐÐ
roberrtto 2011. 03. 03. 15:34
Előzmény: #200  poppy_
#201
Pető Zsivány?

Topik gazda

yoda-
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek