Civinjanos
5
4
4
2012. június 28. | 12:23
#1

Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben  

Mint az már ismeretes, a BRFK nyomozást folytat a HUMET / NUTEX Igazgatótanácsának tagjai ellen. Az ügy száma 01000-4415/2010. Minden bizonnyal tanúként meghallgatják majd az FB tagjait, akik az alábbi levéltervezet szerint jártak volna el, ha azt Huber István, akkori FB tag, majd IT tag nem akadályozza meg a távolmaradásával. Néhány nap múlva az FB tagjai Huber kivételével lemondtak, majd lemondott az IT alelnöke és a könyvvizsgáló is.

Íme a levéltervezet:----A HUMET Nyrt Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) 2009. augusztus 31-én ülést tartott és egyhangúlag meghozott határozatával kijelenti és közli, hogy az ebben az évben az FB vizsgálataihoz semmilyen információhoz nem jutott, mivel a HUMET Nyrt Igazgatósága és annak tagjai (a továbbiakban: Igazgatóság) a FB 2009. évben feltett kérdéseire válaszokat a mai napig nem adott, a megküldött emailekre semmilyen formában nem reagált.Tekintettel arra, hogy a FB az Igazgatóság együttműködése nélkül a törvényben és Alapszabályban meghatározott funkcióját betölteni, feladatát ellátni képtelen, ismételten kéri az Igazgatóságot, illetve azok tagjait, így a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt vezérigazgatóját, hogy az alábbiakban felsorolt ügyekre vonatkozó részletes jelentésüket a FB tagjainak nyolc napon belül, azaz szeptember 8-ig küldje meg.A FB az éves munkatervét az alábbiak szerint fogadta el és alábbi kérdésekben indított vizsgálatot:o a HUMET® Csoport tagvállalatainak egymás közötti nyitott kölcsönelszámolásai;

o a Reanal Zrt és leányvállalatainak készletei, azok értéke;

o a Reanal Zrt 2009. -2010. évi üzleti terve;

o az Enerex 2009.-2010. évi üzleti terve;

o a HUMET-PBC North America Inc. kibocsátott részvényei, részvénystruktúrája;

o a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt között HUMET® részvényekre 2008 augusztusában létrejött határidős ügylet részletei;

o a Reanal Zrt, majd a HUMET-PBC North America Inc. tulajdonában volt jelentős értéket megtestesítő ingatlan (Telepes utcai irodaház) és különösen jelentős ingatlantulajdont megtestesítő GyNKI részvényállomány értékesítése, az ingatlanok jelenlegi tulajdonosa.A FB megállapítja, hogy az Igazgatóság nem tájékoztatta a FB-ot

o a legutóbbi részvénykibocsátás szándékáról, pénzügyi forrásáról, céljáról és az indokként megjelölt akvizíció helyzetéről, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról;

o a Senergie Zrt által lejegyzett kötvénykibocsátásról és

o (a nyilvánosságot sem) a 2009. félévi gazdálkodásról.Az FB megállapítja továbbá, hogy az Igazgatóság a nyilvánosságot nem tájékoztatta arról sem, hogyo Dr. Takács Imre a FB alelnöke 2009. június 30-iki hatállyal lemondott;

o Dr. Galamb Vilmos elnök – cégei, a DMC Pharma és a HSBelt Kft által - a HUMET Nyrt-ban 5% feletti részesedéssel bír.

A FB ezt a határozatát a HUMET Nyrt részvényeseinek és befektetőinek érdeke védelmében nyilvánosságra hozza azzal, hogy felszólítja az Igazgatóságot, hogy a HUMET Nyrt honlapján a fenti szöveget tegye közzé. A FB a vizsgálatok lezárultával meghozott határozatait nyilvánosságra hozza.--------------Őszinte hívük
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
2012. június 28. | 12:26
előzmény: #1  Civinjanos
#2
köszönjük a tájékoztatást!
2012. június 28. | 13:01
előzmény: #2  NagyBarnaMacko
#3
Köszönjük.
Itt legfeljebb csak az igazság kiderítésében lehet bízni.
Az viszont nagyon lényeges lenne.
2012. június 28. | 13:36
előzmény: #1  Civinjanos
#4
Mivel nem hozták nyilvánosságra, így már érthető hogy ők is be vannak tojva, mert perelhetők az okozott kárért.

7.1.4. A Felügyelő bizottság felelőssége

A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
2012. június 28. | 16:09
előzmény: #4  Jovi
#5
Ebben a "jogbiztos" országban, ha el is jut oda a dolog, hogy valaki felel valamiért, addigra "nincstelen senkivé" válnak valahogy...
2012. szeptember 26. | 15:43
előzmény: #8  Civinjanos
#9
Szemetek.
Megvan még a PSZFÁF-nek írt levelem. Még az 5 éve elévülési idő előtt tervezem elküldni nekik.
Nincs már részvényem, de azért reméltem, hogy csak egy csalás volt, és tőkét emelnek a kiváló társaságban - ahogy az a szétválási szerződésben benne volt - és visszakerül a Nutexba a Reanal.
2012. szeptember 26. | 21:28
#11
Jó Mester!

A Bacherachi Hitközség nevében szeretettel köszöntjük Önt. Jó látni, ahogy közel négy éve vívja szélmalomharcát. A hátralévő újabb négy évhez kitartást kívánunk!

A Bacherach Hitközség Rabbija

Post Scriptum:

dobjon egy ajánlatot és zárja le pár forintos RÉGI árfolyamon a short pozícióit, aztán spongyát múltra!
2012. szeptember 27. | 09:28
előzmény: #11  Bacherachi_rabbi
#12
Tisztelt Rabbi,

annak idején, amikor még a HUMET elnöke voltam, rosszakaróim rám küldték az adónyomozókat. Házkutatást tartottak és előzetesbe tették a főkönyvelőnket. Tizenegy éve ennek, a jogerős adóhatározatok, ítéletek meghozattak, így aztán nem korai az akkori következtetésemet ismét levonni: mindezt alaptalanul tették. Négy évig küszködtem ezzel a problémával, végül újra a céggel lehetett foglalkoznom. De addig számtalan esetben feltették a kérdést: miért hadakozom?

A válaszom nem volt túl bonyolult. Elmondtam, hogy ezek a taknyosok, akik most (2001) a politikát játsszák, azért ülhetnek a székükben és gyakorolhatják a hatalmat, mert mi, akik már Kádár alatt mertünk vállalkozást indítani, bebizonyítottuk, hogy megváltoztatható a rendszer, másnap is lesz kenyér meg más áru a boltokban, megmarad az ipar hatékony része; nem kell besz@rni, mi tartjuk a frontot. Sajna, nekik (politikusok) ezen közben nem volt alkalmuk megtanulni a szakmájukat, autodidakták, fogalmuk sincs arról, mi a demokrácia. Majd én, meg egy páran, majd mi! a helyére tesszük az agyukban, hogy nem ők a háziurak (azok nem mások, mint maguk a polgárok, a választók, azaz mi magunk volnánk), ők csak a házmesterek, viceházmesterek, szemétszállítók, akiket mi fizetünk. Ennyi volt az őszinte és – belátom - naiv reflexióm.
A válaszom ismeretében annyi merült még fel, hogy ez nem fog menni. Mondták, döntenem kell, mi is vagyok tulajdonképpen, vállalkozó vagy demokrata. Együtt a kettő nem fog menni.

Igaza lett azoknak, akik ezt mondták. Mára Magyarországon – kis túlzással – se’ vállalkozás, se’ demokrácia. Hacsak… vállalkozásnak nem hívjuk a Nutex, meg az Organic Mission féle szélhámosságokat, meg demokráciának azt, ami itt és most alakul.

Semmi haszna nem lett annak, amit csináltam ott és akkor. Szélmalomharc akkor is, most is. Valószínűleg valami génhiba az ok. Nos, nyilván most sem lesz semmi eredménye annak, amit csinálok, mert ezeket a gazembereket valaki nagyon védi. Minden esetre annak idején is, meg most is azon igyekszem, hogy a tőzsde (a pénzügyi befektetések) értelme, haszna és lényege – nem beszélve annak kockázatairól – azoknak is világos legyen, akik nem tanultak közgazdaságtant, magas matematikát, pszichológiát, ilyesmiket. Ha csak egy ember elsörözi a haverjaival azt a pénzt, és/vagy virágot vesz és visz a kedvesének abból a pénzből, amit egyébként lenyelne ez a Nutex/OM bagázs, már van értelme ennek a szélmalomharcnak.

A spongya ügyében: egy minapi megjegyzésre nem álltam meg, hogy ne riposztozzak, amikor Simor MNB elnök viselkedéséről, kvázi ágálásáról volt szó. Annyit mondtam, hogy a külvilágnak (amely végül megment majd minket attól a csődtől, ahová vittek és visznek minket) tudnia kell, hogy vannak itt egynéhányan (és Isten bocsássa meg nekem, de magamat közülük valónak tartom), akik kellően intelligensek, kultúráltak és demokraták – és ezekre az emberekre nagy szükség lesz majd ott és akkor, amikor a sz@rból kihúznak minket. Én már megöregedtem, rám ne számítson senki, de – mint Ön is láthatja - a reflexeim megmaradtak.

Őszinte híve

P.s.:

Volt egy bíró, aki annak dacára, hogy látta mi a helyzet azt ítélte, hogy a HUMET (az én HUMETem) jó hírét nem sértette meg az adóhivatal. 17 oldalon indokolta az indokolhatatlant. Az ítélet kézhezvételét követően azt írtam neki egy privát levélben, hogy ez így nem fog menni, az állam túlterjeszkedését hagyva a polgár és a vállalkozások ellehetetlenülnek, az ítéletének az lesz a vége, hogy nem lesz, aki adót fizessen és pl.: neki (a bírónak) nem lesz nyugdíja, ha ez így megy tovább… Ennek tíz éve. Félek, hogy igazam lesz, bár ne lenne.
2013. július 08. | 08:02
előzmény: #13  Civinjanos
#14
T. Civin Úr!

Magánvádas eljárása folyik már? A bíróság a bizonyítási indítványait lefolytatja ha tudja.

Úgy látom ha maga nem dolgozik akkor senki... :(

Tisztelettel, Watson
2013. július 16. | 05:53
előzmény: #16  Civinjanos
#17
Tisztelt Civin Úr!

Az ilyen heves beírásokkal - bár semmi közöm hozzá, de ha adhatok egy magánvéleményt - óvatosabban kellene bánni. Hamar elég sok haragost szedhet össze, aztán jók lennének még azok a kapcsolatok majd máskor...

Tisztelettel:
2013. július 16. | 06:59
előzmény: #17  muvezeto
#18
Tisztelt Művezető,

Önnek teljesen igaza van, csakúgy, mint ama adomabeli fiatal jegyzőnek, aki odaülhetett a bíró mellé és figyelhette a tárgyalást.
Ami megindul azzal, hogy a bíró felszólítja a felperest, adja elő a keresetét. A bíró végighallgatja, majd halkan megjegyzi:
- Felperes úr, igaza van… no de halljuk az alperest is!
Meghallgatja őt is és halkan dörmögi:
- Alperes úr, igaza van… - mire felcsattan az ifjú jegyző:
- Bíró úr, az nem lehet, Azt mondja, hogy a felperesnek is, meg az alperesnek is igaza van! Az nem lehet… - mire a bíró:
- Na látja jegyző úr, magának is igaza van…

Mondja, ha Önnek is és nekem is igazam van, akkor mire megyek azokkal a jövőbeni, potenciális kapcsolatokkal, amely közel, vagy több mint ezer ember megkárosításának részese volt? Csináljak velük közös bizniszt? Írjak hozzájuk ódákat? Kussoljak?
Tudja az az álláspontom, hogy vagy a hatóságok ellátják a baját ennek a bandának, vagy pótmagánvádas lesz az ügy. Akkor viszont bűnrészesként vádolom majd a hatóságokat is (ide értve a BÉT-et). Az biztos, hogy a kussolással ahhoz hozzájárultak, hogy 2,5 milliárddal a Nutex (Humet) részvényeseit megkárosították és aztán orgazda módjára eladták több száz hiszékeny embernek a Reanalt.

Ha nem hallgat a PSZÁF, a BÉT… no meg a nyomozóhatóság, amely már rég vádat emelhetett volna… és akkor legalább ez az 1,7 milliárdos buli talán nem jött volna létre…

Köszönöm, hogy óv. Őszinte híve
2013. július 18. | 08:48
előzmény: #18  Civinjanos
#20
ami egyértelmű: hogy kussoltatós pénzek és fenyegetések jönnek mennek, különben már bezártak volna pár embert, ez a napnál is világosabb. de vajon kinek van akkora hatalma hogy kussoltasson egy bét-et meg a szerveket is...
2013. július 18. | 08:50
előzmény: #19  AntiOrganicMission
#21
volt egy OMI Frankfurt is! valahogyan azt is belevették az adásvételbe. ha jól emlékszem úgy, hogy UK adta el a kötvényeket Frankfurtnak, de megvehette volna bárki a föld kerekén... ezért nem ütközött magyar jogszabályokba. ha valamit eladnak az angolok a németeknek, de igazából megveheti a magyar, az a magyarnak nem bűntett... ezért megfoghatatlan az egész kötvényezés. szépen két országon át oldották meg ahogy azt illik, hogy kellően csavart legyen ahhoz hogy nem lehessen egyértelműen megmondani jogilag mi újság.
2013. július 18. | 09:30
előzmény: #20  tomi140
#23
Van ebben az országban azért néhány "Corleone", akik közvetlenül az úristen jobb kezénél szívják a legfinomabb havannaszivart, ebben légy biztos...
2013. július 18. | 15:39
előzmény: #21  tomi140
#26
A dolog azért ennél lényegesen tisztább. A magyar törvény kötvények forgalomba hozatalát tiltja meg, illetve köti PSZÁF engedélyhez. Amit Csereklei Németországban csinált, az a kibocsátás, amit a német törvények valóban nem tiltanak, illetve nem kell hozzá engedély. Magyarországon azonban az OM, azaz az OrgFood Zrt, mint csődbemenendő cég hozta forgalomba a kötvényeket (warrantokat) oly módon, hogy összehozta a vevőket az OME céggel, amely valamennyi kötvény tulajdonosaként azokat árulta.
A forgalomba hozatal büntetendő, ezt viszont az OM Magyarország, azaz az OrgFood Zrt követte el, és igen nagy kár, hogy ezt a csődeljárásban, ahogy hallom többen nem jelentették be követelésként.
2013. július 19. | 10:05
előzmény: #27  tomi140
#28
félreértés ne essék, nem védeni akarom az OMI-t meg egyértelműen patkány a csereklei meg a ludmán... csak a pánikkeltés felesleges amíg szegény kötvényeseknek van valami halvány reménysugár arra hogy akár 1 Eurot is látnak belőle. és még van... szerintem.
2013. július 19. | 13:23
#31
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Kft.
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fsz. 1.
Telefon:329-4940
Fax: 236-0546
email címük: standardfelszamolo@standardfelszamolo.hu
Ügyvezető:Dr. Dózsa Gábor
Honlap: www.standardfelszamolo.hu

Ide szíveskedjen végre valamely átvert/csődbe juttatott/megkárosított leírni, amit itt olvas, meg a a Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.01-13-000017/9. sz. számú okiratára hivatkozva a Fővárosi Törvényszéknek!

Végül is hátha talán valaki felismeri a büntető vonzatát IS ezen cselekményeknek!
2013. július 28. | 20:19
#35
CIVIN JÁNOS
H-2001 Szentendre, Pf.13
Tel: +36-20-42-11-111

Szentendre, 2013-07-28

Dr. Polt Péter úrnak

Magyarország legfőbb ügyészének
per email: lu@mku.hu
Ajánlott levélben: 1372 Pf. 438.

Igen tisztelt Legfőbb Ügyész úr,

a minap jutott osztályrészemül az a megtiszteltetés, miszerint kollégája, dr. Éhn Dávid főügyészségi ügyész úr válaszra méltatott. Az ügyész úr levele korrekt és kiegészítést nem igényel. Teljesen világos, hogy
 a nyomozás folyik
 fel nem függesztették,
 nem szüneteltették.
Tekintettel arra, hogy akkor ezek szerint a nyomozás több mint két éve folyik, mint érdekeltnek – úgy vélem – kötelességem Öntől megkérdezni, hogy mikor és mennyi időre hosszabbította meg a dr. Éhn levelében írt ügyszámon futó nyomozást.

Válaszát várva, maradok ismeretlenül is

őszinte híveMellékletek:

 2011. május 17. dr. Nagy Zita ügyész határozata
 2013. július 12. dr. Éhn Dávid levele
 kivonat a Be.-ből
2013. július 29. | 12:44
előzmény: #36  AntiOrganicMission
#37
Tisztelt jó lenne tudni ki vagy,

az is egy lépés, de amíg itt a magyar hatóságok előtti eljárásokat nem merítem ki, addig hiába megyek Strassbourgba.
Az azért gyönyörű, hogy egy büntetőeljárás alatt álló ember kihallgatását követően nem szüntetik meg ellene az eljárást (azaz nem tudja kimenteni magát a gyanú alól), majd értékpapírokat bocsát ki, minden kontroll és előzetes figyelmeztetés (warning) nélkül.

A hatóságokat azért hozta létre az adófizető, hogy betöltve szerepüket kisebb társadalmi költsége legyen a törvényt nem tisztelők cselekedeteinek, mintha hatóságok nem lennének.

Ez az eset - Humet- Nutex - Organic Mission - az iskolapéldája annak, hogy emberek a hatóság által alkalmazva miképpen nem fogják fel, miért is kapják a fizetésüket.

Őszinte hívének email címe: janos@civin.hu
2013. augusztus 23. | 20:49
#39
** server can't find organicmission.hu: REFUSED

Na ezeknél is kidőlt a kula...
2013. október 14. | 23:43
előzmény: #40  Civinjanos
#41
Ezek szerint jövő pénteken fog hivatalosan is kiderülni, hogy nem történt bűncselekmény...
2013. október 18. | 11:34
előzmény: #41  VillamMcQueen
#42
Százmilliós bírságot szabott ki a pénzügyi felügyelet
2013. október 18. 11:30


Külföldön forgalomba hozott értékpapírok jogsértő hazai nyilvános értékesítésre való felajánlása miatt 100 millió forint bírságot szabott ki az MNB jogelőd hatósága a brit székhelyű Organic Mission Ltd-re. Bő négyezer ügyfél vásárolta meg a társaság által forgalmazott kötvényeket és más, bemutatóra szóló értékpapírokat - közölte az MNB.
link
2013. október 18. | 14:27
#43
Tisztelt Elnök úr,

tulajdonképpen (napokkal ezelőtt) azért jutottál az eszembe, mert G. Jóska születésnapja kapcsán Vele beszélgetve Jóska említette, hogy nem fogadod a hívását, illetve nem hívod vissza; ő sem érti mi lehet veled, veletek. Mondtam, hogy amint Ő is tudja, van egy rossz szellemed, aki nemcsak a visszahívásaidat, téged magadat is testileg, lelkileg kontrollál. Így kell legyen, hiszen téged nem ilyennek ismertünk meg; valaki meg kellett, hogy változtasson.

Jóska, mint jó embert emlegetett. Felhozta, milyen eltökéltséggel álltál ki mellettem, amikor az adóhivatal az ostoba eljárásával négy évre karanténba zárta a Humet Nyrt-ot. Emlékezett arra is, hogy miképpen ellenkezett, amikor egyik tanácsadómként az emlékezetes Centrál Kávéházbeli tájékoztatóm szövegéből a rólad szóló bekezdést a többség kihagyatta velem, mondván, hogy túlzás téged hazafiként emelgetnem. – Pedig ott és akkor megérdemelte volna – mondta rólad Jóska.

Elmondatta volna újra velem, miképpen lehetett az, hogy ott mertem hagyni 135 milliónyi készpénzkövetelésemet a Humet Nyrt-ra, amikor 2008-ban távoztam. – Nyilván a Galambban bíztál – fontolgatta tovább a gondolatait, mivel én nem válaszoltam. Mit is válaszolhattam volna? Ismételtem volna el a mi sztorink stációit? Hoztam volna fel az FDA-regisztrációt, ami egy gazdaságtörténeti csoda volt? Azt, hogy a hatalmas erkölcsi és anyagi mínuszból veled építettem fel egy mini-multit? Hogy mi voltunk ketten azok, akik odatartottuk az arcunkat a köpködőknek, hogy a bennünk bízók a veszteségeiket nyereségbe fordíthassák? Mondtam volna, hogy te voltál a szakmai tudás én meg lelkes, megállíthatatlan álmodozó? Tudja ő is, hogy miképpen csináltunk a Humet Nyrt-ból egy négymilliárdos vállalatot. Mit válaszolhattam volna? Mindezek után ne bíztam volna benned?

Mint te is emlékszel, Vilikém, Jóska mondta rólam, hogy nem vagyok annyira rossz vállalatvezető, mint amilyen rossz emberismerő vagyok. Igaza volt.

De mit is mondhattam volna? Mondtam volna a Humet közel két és félmilliárdos vagyonának ellopását és az Organic Mission szélhámosság nyilvánosságra kerülését követően, hogy nekem te voltál a garancia? Hogy nem hittem el, hogy belőled kibújhat a gazember?
Tényleg, Vilmos, hogy is volt ez? Ez csak azon múlt, hogy távoztam? Mindjárt adócsaló lettél, iratokat hamisítottál, loptál, csaltál és írásban, nagy nyilvánosság előtt hazudoztál, és figyelted tétlenül (vagy kajánul), amint becsületes segítőid – IT és FB tagok, alkalmazottak hagynak ott – azonnal, ahogy levettem rólad a kezem?

Ebbe a rossz irányba változnod könnyű volt, visszaváltozni nehéz lesz. Én, aki hozzásegítettelek, hogy a magyar gyógyszergyárosok klubjának tagja lehess, ebben a visszaváltozásban segíteni nem tudlak, de a sajnálatom a tiéd. Mindketten jobb sorsra érdemes emberek vagytok, a rossz szellemed, Gábor és te magad is. A gerinc – be kell lássam igaza volt annak, aki ezt első látásra felismerte - az hiányzik, hiányzott belőled. Belőlem meg az emberismeret.

Ember vagyok, tehát hibázom. Hibáztam és ezt ezennel ismételten beismerem. Távozásommal lehetővé tettem, hogy az elmúlt négy évben közel hatezer embert megkárosíts, megkárosítsatok 4-5 milliárd forinttal. Inkább döglöttem volna meg a Humet Nyrt elnöki székében, mintsem hogy ezt kell lássam. De ember vagyok, ezért önző és ezért távoztam. Nagyon sajnálom, hogy életem legsikeresebb, legemlékezetesebb szakaszára mindig úgy kell emlékeznem, hogy két potenciális gazember húzta mellettem az igát. Egyetlen vigaszom van, az, hogy mellettem nem volt módotok, okotok, lehetőségetek rossz embernek lennetek. Még ti, a két gazemberek is jó embereknek bizonyultatok mindaddig, amíg nekem dolgoztatok. Ezek szerint valamit tudhattam annak idején és ez az a valami, ami igazán fontos megmaradt számomra azokból az időkből, saját magamból, önző saját magam számára.
2013. október 21. | 17:10
#44
Azt olvasom a StoclandYardon is megtépte a ruháját, hogy mennyire okos ember 100ezerből. Itt kéretik nem gúnyázni tovább, mert értjük mi, hogy kínos de ettől ha leirja, hogy Galamb gerinctelen, még nem lesz gilisztából jegenye, Önt se fogják máshogyan megítélni.

Értjük mi mindannyian, hogy kínos, csak hát azt is értjük magyarosan ,hogy ön egy kicsit már ne haragudjon meg, de bizonyos dolgokkal rágódó emberke. Magyarosan ingyen vagy bizonyosan sz*** és hu******rt remél babérokat, védelmet, méltatást, vagy még nem érthető mit is? Ebből amiket ír, világos, hogy kínos ez önnek ,de kéretik nem azt hinni, itt mindenki nem érteni MADZSAR:világos, csak Ön Karakter Karate bajnok! Cséplelje a tényeket ide ha van: eredményei ezekkel ahogyan mondja, ezekkel a zsigerből becstelenekkel szemben.

Öszinte híve,

Anti

2013. október 21. | 18:29
előzmény: #44  AntiOrganicMission
#45
Kedves Antal,

megtenné, hogy magyarul ír?

Őszinte híve

P.s.: már a Stocklandyardra írott szövege sem volt világos. Ha végül talál segítséget, akkor a kialakult helyzetben az Ön által javasolt megoldást - további teendőket - is írassa le legyen szíves.
2013. október 21. | 19:46
előzmény: #45  Civinjanos
#46
Civin úr,

Érezhetően kínosan érintette bejegyzésem, kérem nézze el. Én beszélem a nyelvet és értem is a magyart. Megköszönném, ha Ön is legalább a látszat kedvéért ugyan így tenne.

üdv,

Anti
2013. október 21. | 19:57
előzmény: #46  AntiOrganicMission
#47
Bocsánat, hogy közbeszólok, de a lenti szövegednek a mondanivalóját én sem értem. Azon kívül, hogy vagy 4-szer elhangzik benne, hogy Civinnek kínos, semmi más nem érthető belőle. Valóban nagy szükséged lenne rá, hogy megtanulj rendesen magyarul. Mert most még nem megy.
2013. október 26. | 09:51
előzmény: #48  AntiOrganicMission
#49
Anti,

egy dolgot kihagyott. Amikor Cserekleit megszültem a János Kórházban, arról nem ír.
Úgy emlékszem, hogy nehéz szülés volt. Ha többet tud erről, kérem informáljon.

2013. október 26. | 10:05
előzmény: #49  Civinjanos
#50
Civin úr,

Elérte azt a mélységet amikor az ÖNÉGETÉS szintjére zuhant! Végül is a leírtakra, amúgy mit is írhatna...(amik amúgy is tények)

...Csereklei BÁLVÁNY Gábor születésénél meg Ön volt ott: Ön az "apukája", mondjon róla pár védelmező szót, miért ad valaki 135milliót Önnek/Önöknek készpénzben amit 2008-ban Önnek érdemes volt étengednie/átruháznia/átengedményetnie ÖNZETLENÜL?
2013. október 26. | 10:46
előzmény: #50  AntiOrganicMission
#51
Tisztelt Anti,

tetszik tudni az úgy volt… szóval: hol volt, hol nem volt, 2004-ben egy adórevíziót kértem magam (a Humet) ellen, hogy végre lezáródhassék az áldatlan 2001-ben indult „fiktív számlák befogadása” ügy. Talán emlékszik arra, hogy 2001. december 7-én hétfőn megszállta az adóhatóság a Humet irodáit és elvittek 30.000 darab (harmincezer) dokumentumot (a teljes irattárunkat) azzal, hogy fiktív számlákat fogadtunk be. Ennek a 2003-2004-es adórevíziónak is lett ám szép kifejlete, mert egyrészt megállapította, hogy nem fogadtam be fiktív számlákat, másrészt megsuhintottak cirka 250 millióra, szabálytalan foglalkoztatás miatt. By the way megjegyzem, hogy 2012. novemberében (tavaly) aztán a fiktív számlázós büntetőügy is lezárult, az ügyész visszavonta a vádat, megerősítve azt, amit az adórevízió 2005-ben megállapított.
Szóval meg voltam suhintva 250 milliónyi adóhiány, - bírság, - kamat, - pótlék ki tudja micsodákkal, ezért csődvédelmet kértem. Ezügyben össze kellett hívnom egy közgyűlést, ezen a 2004-ben tartott közgyűlésen jelent meg Csereklei Gábor kisrészvényes. (By the way again ezt a 250 milliós adóhiányt is visszavonta később a másodfokú határozatával, azaz szinte önként és dalolva az adóhivatal.)
Ezen a közgyűlésen voltunk vagy ötvenen és egy igen érdekes beszélgetés alakult ki, és elmondhatom, hogy a gyerekképű Csereklei szinte helyettem érvelt és – nem túlzás kijelentenem, hogy - általa moderáltan alakult ki a végleges megoldás – amin aztán párszázan gennyesre keresték magukat.
(Az én esetemben még a csőd is jó üzletté vált a részvényeseim számára.)
Gábor ekkor lett board tag és a következő négy évben igazolta, hogy hihetetlen intellektus, kiváló képességű, munkáját igényesen és pontosan végző ember. Azt a mondatomat, hogy nálam sokkal – klasszisokkal – jobb, azt a mindkettőnket ismerők legfeljebb egy szóval egészítették ki: lesz. Valóban nagyon fiatal volt akkor.
Ahhoz, hogy a csődegyezségről egyáltalán gondolkodni lehessen, azért azokat, akiknek 50.000 forint alatti összeggel tartoztam ki kellett fizetni. Ekkor adtam el a házamat és néhány további ingatlan(jogo)t, hogy ez a 50.000,- forint alatti követeléssel bíró tömeg kiiktatódjék az egyezségben részt vevők közül, és hogy a csődeljárás alatt és után semmiképpen se akadozzon a napi pénzforgalom. Ez tett ki közel 200 milliót, amiből 2008. végén, a távozásomkor a cég közel 50 milliót visszafizetett, maradt 135 millió forint készpénztartozás, amit később kötvényekre konvertáltunk.
(By the waqy again: látom, hogy fontos Önnek a „készpénz” kifejezés, ezért leírom, hogy a Humet Nyrt-nek 2000. január 1-je óta nem volt pénztára – effektív pénztári készpénzforgalom nem létezett a mi esetünkben.)
Nos. Cserekleinek nagy része volt abban, hogy a mínuszból a Humet egy 4 milliárdos cég lett, 120 alkalmazottal, közel 100 termékkel, etc. Cserekleit nem pár hónapja ismertem (bár ez nyilván lényegtelen, mert mint tudjuk én nem vagyok nagy emberismerő) hanem több, mint négy éve. A 2006-os válságos évben tökéletesen együttműködött négy ember – közöttük Csereklei is -, akik a kényszerű távollétemben vezették a céget.
Csereklei kifogástalanul végezte a munkáját (két hibát leszámítva) az alatt a két év alatt is, 2007-ben és 2008-ban, amíg felépítettük a vállalatot. Így aztán volt két év tapasztalat arra vonatkozóan, hogy van kire hagynom a céget, amikor úgy döntöttem, hogy távozom.
Őszinte híve
2013. október 26. | 11:10
előzmény: #48  AntiOrganicMission
#52
Erre csak azt tudom írni, mi van, Anti?!
Még csak most pisiltél a csalánra? Akinek már a humet érában felnyílt a szeme, az Organic missionnal már garantáltan nem foglalkozott, ha meg igen, akkor simán elmebeteg...

Ebben az országban ez a kis tőzsdei mutyicég úgy megél(t), mint apró szardínia az óceánban. A hatóságok szarnak az ilyen kis ügyekre, no meg olyan nagy szakértők, hogy át se látják az ilyen dörzsölt mókus cégvezetők trükkös húzásait.

Valaki már hozhatna egy ollót és elvághatná ezt a nyúlós rétestésztát. Végre eltúnhetne már ez a topik és a témával foglalkozó társai is a különböző fórumok oldalairól. Persze, előbb a Nutex a tőzsdéről, no meg a föld színéről...
2013. október 26. | 14:01
előzmény: #52  Sigorszky
#53
Sigorszky ha beszélsz értéke legyen, legalább azt gondolhassák érted is a dolgokat. A foci meccsen nem a pfujj bíró az egyetlen kifejezés ami elhagyhatja a szádat.

Neked se ebben az országban szöveg kellene a szábba ha már értelmeset nem tudsz szólni... nyugi beszélni szabad:értéktelenül is van aki figyel rád!
2013. október 26. | 14:26
előzmény: #47  penznyelo_
#55
dadogjál magyarul és megtanulhatnád tisztességesen a nyelvet is.senkisem kíváncsi rád
2013. október 26. | 14:57
előzmény: #55  humika
#56
AntiOrganic-nak szól
2013. október 26. | 17:36
előzmény: #56  humika
#57
Szeretnél te így beszélni magyarul vagy bármelyik nyelven gyermekem, de hát gondolatod is pont annyi van mint amit irtál. böff....
2013. október 26. | 19:14
előzmény: #57  AntiOrganicMission
#58
na akkor elhúzhatsz a.....
2013. október 26. | 19:46
előzmény: #55  humika
#59
Az a lényeg, hogy mindent be kell áztatni.
Lábáztatás után jöhet az oboáztatás.
2013. október 26. | 19:58
előzmény: #59  Steelman
#60
Hág ez kár lett volna, ha benne marad
2013. október 26. | 19:59
előzmény: #59  Steelman
#61
Hát ez kár lett volna, ha benned marad, igazán jól, hogy megosztottad velünk...
2013. október 26. | 23:19
előzmény: #53  AntiOrganicMission
#62
Köszönöm kedvességedet, igazán, majd rajta leszek, hogy megvilágosuljon lomha elmém, és a továbbiakban véletlenül sem pofázok bele kettőtök párbeszédébe, hisz láthatóan csak ti ketten értitek, miről hablatyoltok. És szépek is vagytok. Minden jót!
2013. november 09. | 11:15
előzmény: #63  VillamMcQueen
#64
Amennyiben egymást szivtátok le semmi gond:az eszmefuttatást figyelve ez is releváns lehet! A többire meg ott a Hypo. Glück auf!
2013. november 09. | 13:06
előzmény: #64  AntiOrganicMission
#65
a cégnél mindig minden rendben volt, ha meg vettél akkor, így jártál, megérdemled!
2013. november 09. | 17:53
előzmény: #64  AntiOrganicMission
#66
Anti – mert ki más lett volna – bemutatkozás nélkül kétszer is felhívott Organic Mission ügyben, miután az, akit rám küldött lecsekkolta, hogy én nem vagyok részese az OM bulinak. Nem ő volt az egyetlen, aki ezügyben megkeresett, a legszebb példa az volt, hogy a még Humetes időkben keletkezett ősi regisztrációk alapján nálam kereste a K&H bank Cserekleit és az OM-t. Elképzelhető mi kavarás van és volt itt.
Szóval Anti, amikor látta, hogy a sajnálkozáson kívül mással nem tudom támogatni – a Portfoliora beírt óva intéseimtől eltekintve – elmondta, hogy ügyészségi, szlovák és egyéb kapcsolatai révén heteken belül lecsukatja Cserekleit. Ez kb.: másfél–egy éve lehetett.

Amint azt igen értékes hozzászólásában Sztálin közölte a legfontosabb az áztatás.

Ennyit Anti helyesírásáról, valamint mindahhoz, amit sikerült 20 millióért felderítenie, felderíteniük.

Antitól egyébként még mindig várok egy rövid esszét, hogy most mi a teendő?

Őszinte hívük
2013. november 09. | 20:27
előzmény: #64  AntiOrganicMission
#67
Antika! dadogjál te szerencsétlen és ne fenyegetőzzél
2013. november 13. | 12:20
előzmény: #66  Civinjanos
#68
Civin úr,

Üldözési mániájára szedjen orvosságot mert nem volt szerencsém se élőben se telefonon társalogni Önnel.Minek is tenném:Itt is ide oda rohangál a profiljai között, máshol is. Tudja:IP cím, stb. azonos.. na ugye...

Az Ön pénzéhes viselkedését megmagyarázni nem tudja, más fórumokban már kiporolták a gatyóját álszentsége miatt.
Itt még van akit elaltat, de ettől még több profillal sem tudja elhitetni másokkal, hogy Csereklei magától lett ilyen!
Mondjuk ki bátran:MAGÁTÓL értse, Öntől lett ilyen!
Az másik kérdés persze, hogy Gáborka túlnőtt apu-n!

A megoldás meg az lett volna ha fogja a pénzét és visszakéri, kivonja, de hát Ön?

Ön még ezen a kiszállásán is újabb nyereséget akart:Bukta lett belőle!

Sztálin erre azt mondaná:Ön egy dilettáns...de én nem vagyok ő..
2013. november 14. | 22:15
előzmény: #69  Civinjanos
#70
Civin úr,

1. Az OM ügyében már 2012. áprilisban ismert volt a tény a PSZÁF számára. Egy fél sajtótájékoztatásra nemv oltak hajlandóak a károsultak védelme érdekében!

2. A PSZÁF balfék rendszere és az ostoba hivatalanokai, vagy mert zsbeben vannak valakinek, vagy mert fáztak vagy mert a fene se tudja miért, semmit sem tett egészen szeptemberig. Akkor már nem tehettek mást kiirták, hogy Organic Mission Global Ag sumákol.

3. Erre rá 1 évre adtak 100millió birságot nekik, a csődölt OM cégnek! Beszarás mondaná Sztálin, de én csak azt mondom, ez egy hazug hivatali gépezet és ostoba megfingatott, megvesztegetett, bármi módon sarokbaszoritott szervezet lenne? Bármi is igaz: a tények kivűlről azt mutatják, semmit sem érnek!

Ezek után az OM csődbiztosa mit tehet? Feljelenthetné őket csalásért, annyi bizonyíték van fent a neten lelenük! Ön is küldött nekik 300 kilónyit legalább!

Ez is lassan kipukkan mint a NAV ügy!
Az igyekezete láthatóan elég haragból táplálkozik, érjen célba:minden károsult érdekében kívánom...
Tehát a D-re:
2013. november 15. | 11:44
előzmény: #70  AntiOrganicMission
#71
Kedves Anti,

Az OM ügy lassú kipukkadáshoz szükség lenne egy forgatókönyvre a károsultak részéről, hogy mi legyen a teendő, azaz ahogy Sztálin atyamestere Lenin kérdezte anno: Sto gyélátty?
Azon túl, hogy szidja a PSZÁF-ot (talán joggal, bár szerintem amit megtehettek a jogaik alapján, azt OM ügyben megtették) Ön mit javasol még?

A minősítése kapcsán, miszerint én haragból cselekszem, attól kell tartanom, hogy téved. Szegény apám megtanított arra – és ezzel sok stresszt megspóroltam – hogy tárgyakra és hivatalokra nem érdemes haragudni. Én nem haragszom ezügyben senki másra, csak Galamb Vilmosra, aki sokkal nagyobbat esett a szememben, mint ezügyben bárki. De ez egy másik történet.
Visszakanyarodva a haragomra, illetve annak hiányára, szóval a tárgyak már csak olyanok, hogy pl.: leesnek és eltörnek, de nem érdemes ezért a tárgyakat szidni; és a hivatalok működése kapcsán apám meg azt mondta, hogy egy hivatalnok soha nem a saját feje után megy, hanem egy elsőre nem, de alapos elemzéssel jól kiismerhető teljesen illogikus logika (rendszer) kötelezi őt arra, amit tesz. Ezt a józan ésszel nem kezelhető illogikus logikát fel lehet és fel is kell ismerni, nota bene ahhoz még alkalmazkodni is kell, mert ahogy azt az Öreg bölcsen hozzátette: mert azt is tudnod kell, hogy Magyarország a hülyék és a házmesterek országa.

Őszinte híve
2013. november 29. | 06:26
előzmény: #71  Civinjanos
#72
Daragoje mr.civin,

Az Organic Mission ügy kipukkan magától, na nem öntől hanem úgy egyébként a sértettek nagy száma okán is, meg a meglévő adatok birtokában, amihez Ön amúgy sokat nem tett hozzá egyébként sem.

Igaza van a hatóságok/hivatalok értetlenségére nem lehet haragudni, mert hát fejek és viz van benne, olykor keveredve, bár ha van akváriuma ön mentett zónában van...

Önnek a Galamb úron való sajnálkozás jutott, nehogy erő felett kelljen áldoznia bármire is, ezért nem fogják a Gulágra küldeni, hogy pénzt remélt Cserekleitől.Azt azért nehezen eszik a népek, hogy ön csak úgy odavágott valakinek 100 milliót de hát ez legyen az ön fix ideológiai gondja, a hülyékkel együtt..

Ja és ha már itt tartunk:

Amíg vannak hülyék akik benyalják a sajnálkozását, a szegény cserekleinek átadott százmilliókkal, aligha kell keresni a réteget... apám azt mondta, a hülyékkel az a gond, hogy ha közéjük keveredik az ember, lerántják a maguk szintjére és onnan már simán nyernek...

Az édesapjának nagyon igaza volt:csak nem értem minek keveredett közéjük...
2013. november 29. | 08:34
előzmény: #72  AntiOrganicMission
#73
Nem nagyon akarok közbeszólni a teljesen értelmetlen vitátokba, ami különösen a te részedről kizárólag személyeskedés. De egy hülyeséget annyiszor leírtál már és folyton ebből indulsz, úgyhogy ezt korrigálnám:

"Azt azért nehezen eszik a népek, hogy ön csak úgy odavágott valakinek 100 milliót de hát ez legyen az ön fix ideológiai gondja, a hülyékkel együtt.."

Civin ezt a pénzt nem csak úgy odaadta Cserekleiéknek. Ezt KORÁBBAN tolta be a Humetbe, a cégbe, amit akkor még ő vezetett, 2008-ban lett ebből a követelésből átváltható kötvény. Cserekleiék ezután jöttek.
2013. november 29. | 08:35
előzmény: #72  AntiOrganicMission
#74
Nem nagyon akarok közbeszólni a teljesen értelmetlen vitátokba, ami különösen a te részedről kizárólag személyeskedés. De egy hülyeséget annyiszor leírtál már és folyton ebből indulsz, úgyhogy ezt korrigálnám:

"Azt azért nehezen eszik a népek, hogy ön csak úgy odavágott valakinek 100 milliót de hát ez legyen az ön fix ideológiai gondja, a hülyékkel együtt.."

Civin ezt a pénzt nem csak úgy odaadta Cserekleiéknek. Ezt KORÁBBAN tolta be a Humetbe, a cégbe, amit akkor még ő vezetett, 2008-ban lett ebből a követelésből átváltható kötvény. Cserekleiék ezután jöttek. Tehát az, amit írsz sokadjára, hülyeség.
2013. november 30. | 18:02
előzmény: #74  penznyelo_
#75
pénznyelő_@ Idézném Civin úrtól:" 2008. végén, a távozásomkor a cég közel 50 milliót visszafizetett, maradt 135 millió forint készpénztartozás, amit később kötvényekre konvertáltunk."

Igazad van péznyelő: 185 milió az a 100 millió!

pénznyelő Te egy Civin alteregó vagy? Két account? Amikor Civin nem ír, te jöttél mindenhol elő. Olyan tudatos védő emberként, mint Csereklei vs. Civin version. Sok értelmes nem jön elő ekkor sem persze...
2013. november 30. | 19:20
előzmény: #75  AntiOrganicMission
#76
Úgy tűnik, nem megy neked a szövegértés. Én nem azt írtam, hogy Civinnek nem létezik a 135 Ft-os (most mindegy, pontosan mennyi) követelése. Hanem azt, hogy ezt NEM Cserekleinek adta, ahogy azt te folyamatosan írod (és ebből kiindulva értetlenkedsz, hogy miért adott neki kölcsön), hanem azt KORÁBBAN adta kölcsön és nem Cserekleinek, hanem a HUMETNEK, mint cégnek (amikor azt még ő vezette és nem mellesleg komolyn tulajdonrésze is volt benne).

Ha a kettő közötti különbséget nem érted, az baj. Ha érted, csak szándékosan írsz baromságokat, az is baj.

Civint pedig legfeljebb az olyan nyilvánvaló ostobaságokkal szemben "védem", amiket te is rendszerint összehordasz itt (sokszor elolvasni se lehet azt a sok zagyvaságot, amit produkálsz), de ez nem nevezhető megvédésnek (nincs is rá szüksége). Ha olvasnál is, nem csak írnál, akkor tudnád, hogy sokszor kerültem én is vitába vele (különösen 2005-2008 között).
2013. december 03. | 14:57
előzmény: #79  AntiOrganicMission
#80
Már ne haragudjon kedves Anti, de nekem nem szokásom ismeretlenekre úgy tüzelni, hogy azok nem cseszegettek engem. Ön irkál mindenféle ökörséget arról, amit rólam vél. Ha ezeket abbahagyná és netán elnézést kérne, akkor talán elnézném a 20 milliós blöffjeit is.

2013. december 03. | 21:09
előzmény: #80  Civinjanos
#81
Civin úr,

Ön csak kérjen elnézést a kedves befektetőitől, azoktól akiknek bizalma volt önnel szemben és akiknek elővezetheti életének cserekleivel történő zuhanását. Ez esetben elnézik önnek vagy sem, hogy miként úszott el a pénzük.

A többi pénzt meg amit mások elköltöttek az OM ügyre, nyugodjon meg:nem kérik számon Öntől..azt amit számon kérnek Önön, meg nem 20 millió...elnézem önnek pökhendiségét...végül is nem ismerjük egymást...
2013. december 04. | 07:42
előzmény: #81  AntiOrganicMission
#82
Csak azért, hogy tudja kivel beszél, kedves Anti, én vagyok azon kevés magyarok egyike aki képes volt egy ötletből terméket csinálni. Konkrétan: egy büdös és keserű szirupból csináltam egy magyar-amerikai kanadai vállalatot, amely vállalat a mínuszból feljőve 4 milliárd forintot ért. A befektetőim bennem feltehetően nem csalódtak. Öntől viszont elnézést kérek, ugyanis nem tudta kivel és mit beszél ezért a szemrehányásom alaptalan és felesleges volt.

2014. május 25. | 01:55
előzmény: #83  Civinjanos
#84
Civin Úr, a még meg sem született gyermekeim már rég lediplomáztak, mire Ön választ fog kapni, de ne legyen igazam :D

A napokban állásinterjún vettem részt, ahol megkérdezték, mit nem tudok elviselni. Mondom: az igazságtalanságot. Erre összenézett a két nő. Mintha valami butaságot mondtam volna. Azonnal rájöttem, hogy ők soha az életben nem voltak Nutex-befektetők. Még várom a visszajelzést, de ha felvesznek, el fogom mesélni nekik a történetet, hogy megértsék az érzelmeimet.
2014. augusztus 15. | 13:12
#86
Köszönöm a választ.
tehát még tart a nyomozás.

remélhetőleg lesz valami ebből már, és lesznek felelősségre vonások.

ha nem, akkor megint nagyot csalódtam a magyar tőzsdei szabályozásban, és jogrendszerben.
2015. március 26. | 12:17
#87
Kedves Holba úr,

köszönettel kézhez vettem kedves levelét, amelyet volt szíves ez év január 18-án datálni és nekem postán megküldeni.

Válaszul közlöm, hogy szokásomnak és neveltetésemnek megfelelően először a nyilvánosság teljes kizárásával beszéltem mindkettőjükkel, Galambbal és Cserekleivel, majd időt és lehetőséget adtam arra is, hogy revideálják azokat az anomáliákat, amelyeket saját zsebükre dolgozva (sikkasztva) a részvényeseik kirablásával, azok kárára okoztak.

Ez a kár nevezetesen 2,5 milliárd forint.

Ezen négyszemközti, hatszemközti megbeszélések és privát levelek elküldése után, azok hatástalanságát észlelve felhívtam a könyvvizsgáló asszony és a Felügyelő Bizottság tagjainak a figyelmét a rablásra. Miután ezek a személyek is tehetetlennek bizonyultak és az IT alelnökével egyetemben lemondtak, bejelentést tettem a BÉT-nek és a PSZÁF-nak. Az utóbbi szervezet késztetésére azt a részletes anyagot amelyet ezügyben készítettem, nekik is (BÉT, PSZÁF) megküldtem. Ennek a dokumentációnak büntető feljelentés a formája.
Mielőtt a feljelentés a nyomozóhatósághoz került volna, elmentem a közgyűlésre és közöltem, hogy egy adott határozatsorozat megszavazása esetén, kénytelen leszek feljelentés tenni, és annak kinyomtatott változatát ott hagytam a közgyűlés helyszínén.

Ha gondolja, akkor ezt a feljelentést és mellékleteit elektronikus formában képes vagyok Önnek megküldeni.

A közgyűlésről ott és akkor távoztam és érzékeltem, hogy a közgyűlést folytatták és az inkriminált határozatokat meghozták. Ezt követően, 2010. januárjában feljelentést tettem, amely ügyében a nyomozás a mai napig folyik. Ezen közben a PSZÁF is vizsgálódott, majd szintén büntető feljelentés tett.

Egyébként megkaptam a bíróság Önt a fenébe elküldő végzését is, melyből világossá vált, miszerint Ön ezügyben engem feljelentett. Ojjé, Ön nem az Önt meglopó Galambot és Cserekleit basztatta, basztatja; nos ezt egy tipikus, mondhatnám átlagos, ostoba, oktalan és félhülye magyar állampolgár várható reakciójának tartom, és mivel nagy véleményem soha nem volt és most sincs Önről, nem várom el a bocsánatkérését.

Minden esetre, hogy tökéletesen értse, amit írtam: azt jelentse föl, aki meglopta magát és ne azt, aki ezt próbálta jóvátetetni a rablókkal.

Őszinte híve
2015. március 26. | 12:20
előzmény: #87  Civinjanos
#88
a szegfűs H.S.I. ?
2015. március 26. | 12:29
előzmény: #88  luiguzi
#89
Nem tudom, hogy szegfűs-e. A címe: 1141 Öv utca 80/A földszint 2.
Telefon: (1) 2522-532

Üdv
2015. március 26. | 12:56
előzmény: #89  Civinjanos
#90
nehéz szülés lesz :)
2015. március 26. | 15:53
előzmény: #90  luiguzi
#91
Létezik még ez a romhalmaz cég?
Olvasom a fórumot, de sehol nem látom ezen cégek gazdaság tevékenységének nyomát...
2015. március 26. | 16:37
előzmény: #87  Civinjanos
#92
ejnye, jános, ejnye!
nem azzal van bajom, amit leírsz, hanem azzal, amit elhallgatsz:
az igaz, hogy a tanítványaid durván lerabolták a befektetőket. loptak-csalnak-hazudni fognak,de
AHHOZ, HOGY EZT MEGTEHESSÉK
KELLETT A TE JÓL KIFORROTT TECHNIKÁD
KELLETT A TE FELTÉTEL NÉLKÜLI KAPITULÁCIÓD
ÉS
KELLETT AZ, HOGY A LEFALCOLÁSOD ELŐTTI UTOLSÓ PILLANATIG ELHITESD VELÜNK (néhányunkkal személyes találkozás során a szemünkbe nézve),
HOGY EZT A CÉGCSOPORTOT NEM ÁTVERÉSRE, LENYÚLÁSRA, HANEM IGAZI, KORREKT "MINIMULTINAK" SZÁNTAD, AMELYBŐL MAJD RAJTATOK KÍVÜL MÁS IS PROFITÁLHAT.
ja, persze, amikor a húsosfazék elpárolgott, már utolsó szélhámosok lettek a KEDVENC KREÁLMÁNYAID!
üdvözlettel az, akiből a veled folytatott személyes eszmecserét követően lett 1,1 millió db. humet-pbc tulajdonosa (akkor, amikor te már két kézzel szórtad ki részvényeidet (ültél az üres raktárban, az üres ládákon, hogy tőled idézzem a lírát)
2015. március 27. | 07:28
előzmény: #92  gubika
#93
Tisztelt Gubán úr,

gratulálok új munkahelyedhez, és szeretettel köszöntelek a jereváni rádió bemondóját.

Tisztázzuk:
(1) az én kiforrott technikám egy részvénykibocsátás volt (ezért van a tőzsde kitalálva), amellyel a cég vagyona 4 milliárd forintra nőtt ezek meg szimplán kiloptak 2,5 milliárdot a vállalatcsoportból;
(2) nem feltétel nélkül kapituláltam, hanem jó előre bejelentett módon, egy előre meghatározott feladat elvégzését követően távoztam;
(3) ez a cég megért részvényenként 60 usque 120 forintot a távozásomkor, bár kétség kívül kis idő kellett (volna) a válság közepette, hogy az árfolyam (csakúgy, mint az OTP-é) elérje a fundamentális szintjének megfelelőt;
(4) egy teljesen normális készlet volt a Vancouver-i raktárban, az nem volt üres;
(5) és végül az egyetlen dolog, ami stimmel: A LÁDA, AMIN ÜLTEM AZ ÜRES VOLT.

Őszinte híved
2015. március 27. | 13:35
előzmény: #93  Civinjanos
#94
Valaki komolyan veszi még a Civin féle szerecsenmosdatást? Több fórumot követve csak látom, hogy magyarázza és magyarázza...

János, megkárosítottál egy rakás kisbefektetőt, nem tudom mit kell rivaldafényben még meg is magyarázni, hogy te etikus vagy...

Ez megint olyan közép európai.
Nem, nem befogja és csöndben van, hanem megmagyarázza... Vicc.
2015. március 27. | 14:35
előzmény: #94  Tibicsaba
#95
hogy például Ön is kedves Tibicsaba engem értékel. Teszi azt anélkül, hogy halvány fogalma sincs arról, hogy mi történt, ki mennyit keresett a HUMET-üzleten és miről szól a tőzsde.
Rövid hozzászólásából ezt lehet leszűrni.

Üzenem Önnek is, másnak is, nem árt, ha informálódnak, mielőtt kilépnek a nagybetűs életbe. Ennek alapvető módja a tanulás és ezen alapvető mód alkalmazásával alapvető ismereteket érdemes megszerezni, mielőtt atomfizikusnak képzeli magát.

Mindazonáltal őszinte híve

2015. március 30. | 13:54
előzmény: #95  Civinjanos
#96
Kedves Civin úr,

Képzelje, olvastam a híreket, rákerestem az Ön és cégei nevére. Mit gondol, miket találtam? Csőd, veszteség, nagy szétfoszlott tervek, majd kisbüfiket hátrahagyó exit. És persze a magyarázkodás. Ha annyira építeni akart volna, akkor épített volna, nem pedig egy molyszagú öregúr képét keltve hitegeti itt a már megfáradt fórumozókat a saját halovány hülyeségeivel.

Önnek ez a pereskedés valamifajta örömöt jelent? Ez okoz Önnek boldogságot? Ne haragudjon, de furcsának találom, hogy Ön a csőd után is megmagyarázza és szétkeni a felelősséget.

És a tények azok makacs dolgok.
Részemről a beszélgetést befejeztem, csak el kívántam mondani, hogy a csendes, higgadt olvasó is furcsán érzi magát, hogy Ön ennyire nyomul ezzel az önmosdatással. :)

Üdv,
2015. március 30. | 13:59
előzmény: #95  Civinjanos
#97
10400 HUF >> 32 HUF
99,692%-os veszteség.
A minőség magáért beszél.
2015. március 30. | 22:41
előzmény: #97  Tibicsaba
#99
Kedves Tibicsaba,

10,5 év nem egy mondattal elintézhető, még akkor sem, ha egy olyan intellektus próbálkozik ezzel, mint Ön.

Az én ajánlatom Önnek: érdemes tanulnia és nem ostobaságokat összehordania. Az első elemi alkalmas az olvasás megtanulására. Kezdje el. Ha az értő módon való olvasás is menne (hajjaj!), akkor felhívom a figyelmét az alábbi bejegyzés XXIV. pontjára.

Ott a lényeg, mit eredményezett a munkám.

Többször leírtam, de majd elolvassa, ha túl van a fentieken, hogy egy cégvezetőnek nem árfolyamokat kell karbantartania (ez a market maker dolga), főleg nem akkor, ha már lemondott, hanem a cég fundamentális alapjainak lerakása, felépítése a feladata.

Szóval: tanulni, tanulni tanulni, kedves Tibicsaba.

2015. március 31. | 14:21
előzmény: #99  Civinjanos
#100
Kedves CJ,

Leírtam, amit gondolok az ön értékteremtő munkájáról (-99,692%): szándéknyilatkozatok, eltűnt cég(csoportok), többszöri MNB bírság stb.stb.

A részvény árfolyama tükrözi a mögöttes cég teljesítményét. Én ezért szoktam befektetni, vagy pedig - megmosolyogva a füstölő romhalmazt - görgetni.
Csak a befektetőit sajnálom és azt, hogy most sem ismeri el, hogy miket művelt velük, az ő kontójukra.
Tudja, írhat még sok bejegyzést, de a "lelkiismeretével" elszámolni nem fog tudni.

De írjon bátran, csak ne nekem.
A további írásaira nem reagálok.
Üdvözlettel,
2015. március 31. | 16:18
előzmény: #100  Tibicsaba
#101
Te érted is amit olvasol, vagy egyáltalán elolvastad amit írt?
2015. április 03. | 13:59
előzmény: #100  Tibicsaba
#102
Úgy, úgy kedves Tibicsaba.

Lehord engem mindennek, aztán homokba dugja a fejét… azt hiszem ez a fej a legjobb helyen van ott.
A maga fejének ez tökéletes hely. Persze értő módon olvasni homok alatt tartva a fejét nem fog megtanulni, vagy tudni.
De hát az nem is fontos.
Önnek nem. Meg a bölcsiben sem.

Üdvözli
2015. április 03. | 16:17
előzmény: #102  Civinjanos
#103
Nocsak, itt még van élet?
T. Civin Úr!
Annyira nyílvánvalónak állítja be a leírtakat, hogy nem is értem itt miért nem "kattan már a bilincs"?
Meddig kell még nyomozni a nyílvánvaló dolgok után?Egyáltalán hogyan lehet még parketten ez az "ezredes" részvény?Meg egyáltalán minek is?...
2015. április 03. | 22:01
előzmény: #103  zsosz
#104
BÉT !

"MEGVAN " a Kanadai "barát" !

Szép kis barát " ÁTPÁRTOLT" a Nutex-hez.

Csereklei !!!!!!

Azt mondta ............. eltüntették a Humet-PBC-t !!!!!!!!

Hát ha valaki tudja,hogy hol van akkor az a régi Kanadai "BARÁT " !!!!!

:-) :-) :-).

JÓT RÖHÖGTEM !!!!!!!!!!

Jól hülyére vették,NEM csoda,hogy ilyen ideges.

MEGALÁZTÁK !
2015. április 04. | 07:55
előzmény: #104  Monk
#105
Kedves Kamin, illetve Monk,

ezúton kívánok Önnek kellemes Húsvéti Ünnepet.
Tekintettel arra, hogy a mi kapcsolatunk immár évtizedes, - hogy, hogy nem - igazán aggódom Önért. Biztos segít a gyógyszer, amit szed, de – szépen kérem – az ünnep után nézesse meg magát egy specialistával.

Őszinte híve
2015. április 04. | 12:33
előzmény: #106  zsihaha
#107
Zsihaha,

én akkor és csak akkor írok a HUMET témában, ha valaki rosszul interpretálja azt, ami történt.

Boldog Ünnepet!

Őszinte híve
2015. április 04. | 12:54
előzmény: #104  Monk
#108
Ideges az öreg úr ! :-)

Sokszor mondtam neki,hogy NE írjon ide,mert csak felkorbácsolja a kedélyeket.

Ha nem ír ide mások ......a Humetet-Nutexet és ...............

Ő beszél gyógyszerekről és Dokiról.
Biztos tapasztalat.

Persze ,nem csodálom hisz még a "BARÁTAI"
is hülyére vették. :-)

Én is sokszor írtam neki,hogy számolja a pénzét,teniszezzen és jó egészséget neki.

De,NEM. Ő idejár igazolni magát .

Vajon miért ?

Valakinek azt írta,hogy összesen ha tízen "szapulják".

HÁT,ma is megkapta valakitől.

Megsúgom neki , Több ezren undorodnak tőle.

NE írjon ide és akkor meglátja a kutyát sem fogja érdekelni.

Engem legalább is nem.

Nincs válasz.

Tegnap is csak azért írtam,hogy sokan gondolkodjanak el,hogy vajon az Ő Kanadai barátja (aki a Humet-PBC-vel együtt eltűnt ő szerinte) miért van a NUTEX vezetői között ?

Miért ránk haragszik amikor a BARÁTAI VETTÉK HÜLYÉRE ?????????????

Komolyan kérdezem

MIÉRT A KISBEFEKTETŐKRE HARAGSZIK ÉS NEM A VOLT " BARÁTAIRA" AKIK SEMMIBE VESZIK ??????????

Hagyom a saját levébe,nincs válasz.

Úgy is majd naponta megírja neki a véleményét néhány ember.

Na persze, több ezer ember GÁZ,BETEG,HÜLYE csak Ő az IGAZ ember !!!!

Léptem. Írhat amit ír, én tudom amit tudok.

NINCS VÁLASZ ! Úgy is mások is megírják még neki,hogy .......

R00
2015. április 04. | 13:30
előzmény: #108  Monk
#110
Lacika Te éjjel és nappal Civinnel foglalkozol évek óta? Hát szép egy tartalmas életed lehet! Gratulálok! :-)

Egyébként nem volt elég amit a Hunminigben kaptál? Nem tanultál megint semmit? Szedd öszze magad az isten szerelmére és lépj túl, egyébként életed végéig itt fogsz elrohadni az ideggörcsben.

2015. június 26. | 15:14
előzmény: #111  AntiOrganicMission
#112
Hol tartanak a nyomozok?
R00
2015. június 29. | 17:24
előzmény: #112  R1000
#113
MLM gyurcsók vesz i csak :-)
2016. szeptember 02. | 19:09
előzmény: #115  Civinjanos
#116
27000 Humet-PBC ingyen elvihető. Kell? Tranzakciós költségekben megegyezhezünk.
2016. szeptember 02. | 20:13
előzmény: #115  Civinjanos
#117
gyilkossági ügyben nyomoznak 6 évig?
2016. november 07. | 18:50
#126
Vegyük már észre, az év egyik legnagyobb sztorija a magyar részvény
2016.11.07 14:16

Nagy Viktor

Tavaly 44, idén újabb 26 százalékot emelkedett a BUX, ezzel megvan az új csúcs
Nagy sztori a magyar részvény, egyre optimistábbak az elemzők is

Nagyot ment a magyar tőzsde

Tavaly 44 százalékot emelkedett a BUX, ekkora rali után sokan azt gondolták, hogy 2016-ban már csak óvatosan szabad a magyar részvényekből csipegetni, a nagy emelkedés után nagyobb korrekció jöhet. Ez egyelőre elmaradt, a magyar részvényindex idén újabb 26 százalékot emelkedett, az OTP és a Mol közel 32, a Telekom 19, a Richter pedig 10 százalékkal került feljebb, ezek azért brutális számok, ha ehhez hozzátesszük, hogy a 10 éves magyar állampapíron éves szinten 3 százalékot lehet keresni, a bankbetéten pedig még 1 százalékot sem.

Ha megnézzük a fontosabb eszközosztályok idei teljesítményét, kiderül, hogy nem sok termék árfolyama emelkedett többet, mint a BUX, jellemzően az agyoncsapott nyersanyagok ára pattant fel nagyobbat idén, jól teljesít a narancslé, a cukor, az ezüst vagy az olaj.
2016. november 07. | 18:51
előzmény: #126  prop1
#127
2016. november 07. | 18:54
előzmény: #127  prop1
#128
A 26 százalékos emelkedés az európai részvényindexek között is kiemelkedő, a fontosabb európai benchmarkok közül csak az orosz részvényindex előzi meg idén a BUX-ot (az RTS gyakorlatilag 2011 óta esik, volt is tere egy felpattanásnak), ráadásul olyan környezetben tudott ekkorát emelkedni a magyar részvénypiac, amikor a vezető nyugat-európai tőzsdék veszítettek az értékükből.
2016. november 07. | 18:55
előzmény: #128  prop1
#129
Felminősítés: Múlt pénteken a Moody's is felminősítette Magyarországot, vagyis mostanra mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában van Magyarország, ez pedig a befektetők figyelmét a magyar eszközökre, azon belül is a részvényekre irányítja.
2016. november 07. | 18:55
előzmény: #129  prop1
#130
2. Kamatcsökkentés: 3 éve még 7 százalék közelében állt a magyar alapkamat, most pedig 0,9 százalékon áll, ennek pozitív hatása a magyar részvénypiacra például az, hogy az alacsonyabb kockázatmentes hozam az elemzői modellekben magasabb vállalatértéket indikál, de pozitívum az is, hogy a csökkenő alapkamat mellett kialakuló alacsony állampapírhozamok mellett a magyar rézvények osztalékhozam alapon is vonzóbbak.
2016. november 07. | 18:55
előzmény: #130  prop1
#131
3. Általános fejlődő piaci rali: idén nagyot emelkedtek a fejlődő országok részvénypiacai, ebbe a sztoriba is beilleszthető a magyar rali.
2016. november 07. | 18:56
előzmény: #131  prop1
#132
4. Nemzetközi összevetésben is érdekes sztori: a fejlődők raliján túl átsúlyozás is történt ezeken a piacokon, a magas nyersanyagkitettségű országok részvénypiacairól más, védettebb piacok felé áramlott a tőke, ráadásul a régiónkon belül is volt átrendeződés, ezeknek a folyamatoknak is nagy nyertesei a magyar részvények.
2016. november 07. | 18:56
előzmény: #132  prop1
#133
5. Még mindig nem drága: a nagy rali ellenére a magyar részvénypiac még mindig nem drága (az OTP vagy a Richter azért már koránt sem olcsó), olcsóbb, mint a fejlődő vagy a fejlett piacok átlaga.
2016. november 07. | 18:56
előzmény: #133  prop1
#134
6. Egyre optimistábbak az elemzők a magyar részvényekre: az elmúlt hetekben magas célárakkal optimista hangvételű elemzések jelentek meg több blue chippel kapcsolatban is:

Az OTP-re több 8000 forint feletti célár érkezett, sőt, a JP Morgan 9570 forintos célárral jött ki (ez 21 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam), jelenleg 7 elemző vételre, 9 tartásra, 3 eladásra ajánlja az OTP papírjait.
A Molt 9 elemző vételre, 4 tartásra ajánlja, nincs elemző, aki eladásra ajánlaná a papírokat. A legutóbbi célárak 20000 forint körül szóródnak, a csúcs a Wood 21720 forintos célára, amely 15 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.
A Richtert 7 elemző vételre, 5 tartásra, 1 eladásra ajánlja, a Jefferies 7000 forintos célára most a legmagasabb, ez 16 százalékkal magasabb, mint a mostani ár.
A Magyar Telekomot 8 elemző vételre, 2 tartásra, 2 eladásra ajánlja, az elmúlt hónapokban bőven érkeztek 500 forint feletti célárak, a Goldman 655 forintos célára most a csúcs, amely 45 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.
2017. február 16. | 18:31
előzmény: #134  prop1
#144
Sajnos a portfólió törölte a korábbi hozzászólásaimat.
2017. február 16. | 18:31
előzmény: #144  Morozus_Tamas
#145
Azért ide írok, mert itt látható a legtöbb törlés egymás után.

.
2017. február 16. | 18:32
előzmény: #145  Morozus_Tamas
#146
Én a hozzászólásaimban semmi sértőt nem írtam, csak a napi záróárfolyamokat írtam be kb. 8-10 részvény topikjába.
2017. február 16. | 18:33
előzmény: #146  Morozus_Tamas
#147
Estmédia, FHB, Alteo, Richter, Appeninn, Plotinus, Pannergy, Opimus, Rába topikokból is töröltek.

2017. február 16. | 18:33
előzmény: #147  Morozus_Tamas
#148
Estmédia, FHB, Alteo, Richter, Appeninn, Plotinus, Pannergy, Opimus, Rába topikokból is töröltek.
2017. február 16. | 18:34
előzmény: #148  Morozus_Tamas
#149
Én ezeket a részvényeket követem és azért írtam be a topikokba az árfolyamokat. Miért baj ez? Egy részvény topikjába ezek szerint nem lehet árfolyamokat írni?
2017. február 16. | 18:34
előzmény: #149  Morozus_Tamas
#150
Én ezeket a részvényeket követem és azért írtam be a topikokba az árfolyamokat. Miért baj ez? Egy részvény topikjába ezek szerint nem lehet árfolyamokat írni?
2017. február 16. | 18:36
előzmény: #150  Morozus_Tamas
#151
Mindegy, én azért megpróbálom még egyszer, talán kicsit jobban szétszórva.
2017. február 16. | 18:36
előzmény: #151  Morozus_Tamas
#152
Mindegy, én azért megpróbálom még egyszer, talán kicsit jobban szétszórva.
2017. február 16. | 18:37
előzmény: #152  Morozus_Tamas
#153
Remélem ezzel nem váltom ki a moderátor haragját.

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE