Topiknyitó: Törölt felhasználó 2015. 07. 07. 10:07

MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ?  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2020. 08. 21. 13:46
Előzmény: #779  _lucifer_
#780
és akkor jön el az ezeréves.
_lucifer_ 2020. 08. 21. 12:31
#779

A Malakiás lista is megjósolta, a Jelenések Könyve előre látta… Az emberi civilizáció a pokol tornácán van! Szétkorhad a világunk!Malakiás lista, utolsó pápaAz emberiség az utolsó utáni időkben jár? Könnyen lehet, hogy még a mi életünkben bekövetkezhet az, amiről a Biblia is ír.
Az Antikrisztus eljövetele, és uralkodásának borzalmas évei. Azok az idők, amikor 7 év emberi nyomorúság következik, halál és éhezés.Amikor a sötétség leszáll a Földre, és nem lesz remény a civilizációnk számára.ha szétnézünk a világban, borzalmas dolgokat tapasztalunk, amik mind azt jelzik, hogy a végidőket járjuk. Biometrikus azonosítók jönnek létre, bőr alá ültethető chipek.Ezek bevezetése hamarosan meg is történik, egyelőre még csak önkéntes alapon, azonban amikor a készpénz rendszerét végleg eltörlik, mindenkire kötelező érvényűek lesznek ezek a chipek… Ez pedig maga a Fenevad bélyege lesz.Végidők vannak, ennek jelei pedig már láthatók az égen is. Különféle formációk, bizarr anomáliák, téridő szakadások, holografikus kivetülések tarkítják a felhőinket világszerte.Mindeközben a globális éghajlati rendszerünk nem csak megváltozott, de szélsőségessé vált…
A fejünk felett hullik darabjaira az egykor több millió éven át működőképes időjárási körforgás…Istent játszanak a tudósaink, és genetikailag módosított növényeket és állatokat hoznak létre, egyes hírek szerint pedig titkos laborokban már rég megbecstelenítették Istent azzal, hogy embereket teremtenek a semmiből…Nem véletlen, hogy úgy érezzük, hogy az Antikrisztus kora a nyakunkon van…A nyugati társadalom hanyatlik.Ha pedig elbukik, elkezd majd hanyatlani a keleti társadalom, és a harmadik világ is. A hanyatlást majd az Antikrisztus fogja látszólag megállítani.isteni erővel fog rendelkezni, olyan dolgokra lesz képes, amire senki más.Látszólag egyesíteni tudja majd a hanyatlás szélén álló világ népeit, egy egységes hitet, ideológiát és világvallást felkínálva a számukra.Szent Malakiás jóslata szerint az utolsó pápa van hatalmon.
Uralkodása alatt Róma leromboltatik, és eljön az Antikrisztus. Mit jelenthet ez a bevándorlás és a terror árnyékában?Létezik egy lista, melyet egy Malakiás nevű próféta írt.
Ebben a listában leírta az összes a Vatikánban uralkodó pápa nevét, és minden pápához írt egy-egy mondatot vagy szót.Napjainkra ott tartunk, hogy az utolsó pápánál járunk, és külön hátborzongató, hogy a pápa sírhelyeknél is mindössze egyetlen betöltetlen hely maradt.
sasa44 2020. 08. 21. 11:44
Előzmény: #777  Törölt felhasználó
#778
Hát azt én se tudom, de már most beszartam az előzőektől:)))
Törölt felhasználó 2020. 08. 21. 09:54
Előzmény: #775  _lucifer_
#777
7 csapás mikor jön?
Törölt felhasználó 2020. 08. 06. 06:04
Törölt hozzászólás
#776
_lucifer_ 2020. 08. 05. 20:39
#775
Jelenések könyvében!„1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.
12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”
_lucifer_ 2020. 06. 01. 11:01
#774

Jelenések könyve!
„1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.
12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”
Törölt felhasználó 2020. 05. 02. 10:45
Előzmény: #772  Tazsomaru
#773
ennek bevégeztetett
Tazsomaru
Tazsomaru 2020. 05. 02. 10:31
#772

Feldmár András
"ezért érdemes élni"
https://youtu.be/pIS3NsBjTvA
Bandi_ujonc 2020. 04. 26. 22:18
Előzmény: #765  Törölt felhasználó
#771
na ezért kár volt, mert most elrabol fél-1 órát az életemből:))
van egy pár jó cucc.
Törölt felhasználó 2020. 04. 26. 19:59
Előzmény: #769  Törölt felhasználó
#770
minek vitatkozni aki van.ez nem vitatárgya.
Törölt felhasználó 2020. 04. 26. 19:36
Előzmény: #768  offshort
#769
pedig csak azt a pontos vesszőt vágtam le róla :) 
megdöbbentő,h 2020-ban még van ember, ráadásul kormányon, aki szerint még vitatkozni se lehet Isten létezésén. 
középkor....
offshort
offshort 2020. 04. 26. 19:12
Előzmény: #765  Törölt felhasználó
#768
köszi ! :))
nekem több bűvészkedés után se sikerült,
már azt hittem a pf letiltotta a coub linkelést,
de ezek szerint nem! 
Törölt felhasználó 2020. 04. 26. 15:30
Előzmény: #765  Törölt felhasználó
#767
minden melette szol,de most minden ellene van,ezért az emberiség álltal létrehozott,elpusztittatik,azokkal is akik ,ellene cselekszenek.
Törölt felhasználó 2020. 04. 26. 15:28
Előzmény: #764  _lucifer_
#766
1 elsö rész ugye ez már volt2. rész ez most van pont.
Törölt felhasználó 2020. 04. 26. 12:56
Előzmény: #763  offshort
#765
_lucifer_ 2020. 04. 26. 12:21
#764

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."
"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet
offshort
offshort 2020. 04. 24. 19:11
Előzmény: #762  offshort
#763
offshort
offshort 2020. 04. 24. 19:10
Előzmény: #761  Törölt felhasználó
#762
Törölt felhasználó 2020. 04. 24. 18:05
#761
szerintem kezdje el végre ,aki nem lusta keresni az Igazságot,ezt javaslom,aki keres talál.igaz olyan mint tü a szénakazalban-aki keresö annak van mágnese is megtalálja és ha eljut odáig,csodálkozni fog azon hogy bizony igaz,de akinek a kezébe adom csak ugy az majdnem biztosan nem lát semmit benne,tehát most adatott idö rá böven ,ki tudja meddig tart a karanténcirkusz,mert utána ujra csak a sok hülyeséggel kezd ujra foglalkozni és nem lesz rá idelye és elfecséreli az utolso perceit is, a semmiségekre.

Topik gazda

gyurcsi
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek