Topiknyitó: Törölt felhasználó 2015. 07. 07. 10:07

MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ?  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
ronaldinyo vasárnap, 13:32
Előzmény: #967  ronaldinyo
#968
még.itt
ronaldinyo vasárnap, 13:32
Előzmény: #966  _lucifer_
#967
20. után jön a felmentés az a kérdés mi lesz augusztusban -hiszen elvileg az a legmelegebb az évben.de hát novemberig tud hőség lenni ugyhogy szopattyun vagyunk.de nincs háboru
ronaldinyo 2024. 07. 12. 19:56
Előzmény: #964  ronaldinyo
#965
többi népnek sem lesz sokkal jobb ne aggodjanak ezen
ronaldinyo 2024. 07. 12. 19:55
#964
ezt az országot izekre szakajtják de a magyarok ezt engedik ezér t meg is érdemlik a sorsukat.
ronaldinyo 2024. 07. 12. 19:54
Előzmény: #961  _lucifer_
#963
egyébként hol a kárpát medencében ugyanis a nyugati részen eddig sem volt tul meleg-és legészakabbra sem.inkább az ország többi részén  és föleg délen
ronaldinyo 2024. 07. 12. 19:53
Előzmény: #961  _lucifer_
#962
ugyan látjuk az inkviziciot -sokat kibir az ember-persze aztán a végén csattan az ostor és alig marad ember a földön 1000 évre.már a ccapások el vannak küldve lesz vagy 7.mert nem ludas matyi jön most.és ha meglátjuk az üstököst közel a vég.
_lucifer_ 2024. 07. 12. 19:47
Előzmény: #960  ronaldinyo
#961
ronaldinyo 2024. 07. 08. 11:47
Előzmény: #959  ponocli
#960
sokan még a fán vannak sőt az egész emberiség visszamászott,vagy le sem jött,ésaki nem akar emberré válni az kitöröltetik az Élet Könyvéből
ponocli
ponocli 2024. 07. 08. 10:04
#959
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ?
Mert közben lemászott a fáról...
ronaldinyo 2024. 07. 07. 21:00
#958
porpa rángatja le az emberiség-ez bizony a hatalmas tudatlanságot mutatja.
offshort
offshort 2024. 07. 07. 19:15
Előzmény: #955  troli
#957
mindegyik érdekes téma, amit még hoztatok! 

minek, mi célból van a vallási objektumokon (templom, mecset ... stb) 
villámhárító? 
hiszen az "úr akarata" kell hogy érvényesüljön, 
ez a természettudomány által feltalált eszköz meg pont elhárítja azt! 

:)) 
troli 2024. 07. 07. 18:49
Előzmény: #952  _lucifer_
#956
Csak ennyi!
troli 2024. 07. 07. 18:46
Előzmény: #953  offshort
#955
Engem az is érdekelne, az a  nevezett teremtő hol, kitől, mikor jött létre, hol és meddig élt
N0MAD 2024. 07. 07. 18:33
Előzmény: #953  offshort
#954
Ez lesz a válasz a topikindító kérdésre!
Azért van az ember a földön mert a dínók már nincsenek rajta!
offshort
offshort 2024. 07. 07. 18:29
Előzmény: #952  _lucifer_
#953
azt a részt másold be, amikor a "lőn világosság és sötétség" után 
időrendben, kronologiailag elmeséli valamelyik szentkönyv, hogy mi történ a dinókkal! 
miért kellett kihalniuk, és miért pont úgy, h egy meteorit megbombázta a földet! 

ha ezzel megvagy, akkor szorgalmiként azt a részt is másold be, vlamelyik szentkönyvből, 
h a "teremtő" 100mrd galaxist teremtett, 
és mindegyik galaxisban többszázmilliárd "napot" (csillagot) 

:))
_lucifer_ 2024. 07. 07. 16:46
#952

1 Mikor pedig feltekintett, látta, amint a gazdagok a perselyekbe dobják az adományaikat.a 
 
2  Azután látta, hogy egy szűkölködő özvegy két igen csekély értékű kis pénzérmét dob be oda.b
 
 3  Erre ezt mondta: „Biztosak lehettek benne, hogy ez a szegény özvegy többet dobott be mindnyájuknál.c 
 
4  Mert azok mind a fölöslegükből dobtak be adományokat*, de ő mindazt bedobta, ami a megélhetésére volt.”d
5  Később, amint némelyek arról beszéltek, hogy a templom fel van ékesítve szép kövekkel és odaszentelt ajándékokkal,e 
 
6  ő ezt mondta: „Ami ezeket illeti, amiket itt láttok, eljönnek a napok, amikor nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.”f 
 
7  Erre megkérdezték őt: „Tanító, mégis, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele annak, hogy ezeknek meg kell történniük?”g 
 
8  Ő ezt mondta: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket,h mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok az«, és »a meghatározott idő közel van«. Ne menjetek utánuk!i 
 
9  Továbbá, amikor háborúkról és zavargásokról* hallotok, ne rettenjetek meg. Mert ezeknek előbb meg kell történniük, de a vég nem következik be azonnal.”j
10  Akkor ezt mondta nekik: „Nemzet támad nemzet ellen,k és királyság királyság ellen.l 
 
11  Lesznek nagy földrengések, és egyik hely után a másikon élelmiszerhiányok meg járványos betegségek,m továbbá lesznek félelmetes látványok, és nagy jelek az égből.
 
12  De mielőtt mindezek megtörténnek, elfognak és üldöznek majd titeket,n átadva benneteket a zsinagógáknak és börtönöknek. Királyok meg kormányzók elé fognak vinni titeket a nevem miatt.o
 
13  Így lehetőségetek lesz elmondani nekik, hogy miben hisztek. 
 
14  Határozzátok hát el, hogy nem próbáljátok el előre, hogy mit hoztok fel a védelmetekre,p 
 
15  mert olyan szavakat és bölcsességet adok nektek, amelynek egyetlen ellenségetek sem lesz képes ellenállni vagy ellentmondani.q 
 
16  Ezenfelül még szülők, testvérek, rokonok és barátok is átadnak* benneteket, és halálra juttatnak némelyeket közületek,r 
 
17  és minden ember gyűlölni fog titeket a nevem miatt.
 
18  De egyetlen hajszálatok sem vész el.t 
 
19  A kitartásotok által megőrzitek életeteket.
 
20  Ám amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet letáborozott seregek veszik körül,v biztosak lehettek benne, hogy közel van a pusztulása.
 
 21  Akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe,x és akik bent vannak a városban, menjenek ki, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be abba, 
 
22  mert az igazságszolgáltatás napjai ezek, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. 
 
23  Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban!y Mert nagy gyötrelem lesz ezen a földön, és meg lesz büntetve ez a nép. 
 
24  És kardélre hányják őket, és foglyokként viszik őket az összes nemzet közé;z és Jeruzsálemet tiporni fogják a nemzetek, míg le nem telik a nemzetek meghatározott ideje.
 
25  És lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban,b a földön pedig gyötrődni fognak a nemzetek, mivel össze lesznek zavarodva a tenger zúgása és háborgása miatt. 
 
26  Az emberek elalélnak majd a félelemtől, és azoknak várásától, amik a lakott földre jönnek, mert az égben levő erők megrázkódnak.c
 
27  És akkor látni fogják az Emberfiátd eljönni felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.e 
 
28  Mikor pedig ezek kezdenek megtörténni, egyenesedjetek föl, és emeljétek föl a fejeteket, mert közeledik a megszabadításotok!”
 
29  Ezután mondott nekik egy szemléltetést: „Figyeljétek meg a fügefát és az összes többi fát.
 
30  Amikor rügyeznek, látjátok ezt, és tudjátok, hogy már közel a nyár.
 
31  Hasonlóképpen, amikor látjátok ezeket megtörténni, teljesen biztosak lehettek benne, hogy Isten királysága közel van.
 
32  Higgyétek el, hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem történnek.
 
33  Az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim semmiképpen nem múlnak el.
 
34  Vigyázzatok magatokra, nehogy a túlzott evés, a mértéktelen ivási meg az élet aggodalmai* lefoglaljanak benneteket*,j és nehogy hirtelen, egy szempillantás alatt érjen el benneteket az a nap, 
 
35  mint valami csapda.k Mert eljön az mindazokra, akik a föld színén laknak. 
 
36  Maradjatok hát ébren,l szüntelenül könyörögve,m hogy sikerüljön megmenekülnötök mindattól, aminek meg kell történnie, és megállnotok az Emberfia előtt.”n
ronaldinyo 2024. 05. 31. 12:37
Előzmény: #948  N0MAD
#950
megbukott mint rottenbiller luciferrel együtt az emberiség.mert az antikrisztus lucifert választotta-béke poraikra
ronaldinyo 2024. 05. 31. 12:36
#949
jaj néktek, ti képmutató írástudók és farizeusok, mert elzárjátok a mennyek országának kapuját, és bár ti nem juttok oda, másokat sem engedtek bejutni! – Jaj néktek, képmutatók, akik tengert és földet bejártok, hogy egyetlen pogányt zsidóvá tegyetek, s ha már azzá lett, a kárhozat fiává teszitek őt, magatoknál is kétszerte inkább! – Jaj nektek, vakok vak vezetői, akik azt mondjátok, a templomra esküdni semmi, de ha a templom aranyára esküszik valaki, az kötelezi. Hát mi több, az arany-e vagy pedig a templom, amely megszenteli a benne lévő aranyat? – Jaj nektek, képmutatók, mert tizedet adtok a mentából, rutából és paréjból, ám mit sem törődtök azzal, ami a törvényben fontos, bár nehéz: az igazságossággal, a könyörülettel és az Isten szeretetével! Ti kiszűritek a léből a szúnyogot, ám a teve benne marad, és lenyelitek. – Jaj nektek, képmutatók, mert kívül megtisztítjátok a poharat és a tálat, ám belül tele van az rablott holmival és undoksággal! – Jaj nektek, képmutatók, mert hasonlók vagytok a meszelt sírhoz, amely kívülről tetszetős, de belseje rothadást rejt! Éppígy mutatjátok ti az embereknek a jámborság színét, de belül rakva vagytok gonoszsággal! – Jaj nektek, képmutatók, akik sírt építtek a prófétáknak, és az igazak síremlékeit feldíszítitek, s azt mondjátok: „Ha atyáink idejében éltünk volna, nem szennyeztük volna kezünket próféták és igazak vérével!” Hisz magatok ellen szóltok, beismerve, hogy próféták gyilkosainak vagytok a fiai! Hát csak tegyétek azt, amit atyáitok rátok hagytak! Kígyók és viperák fajzata, hogyan kerülhetnétek el a kárhoztatás ítéletét? Ezért mondja az Isten bölcsessége: „Újra prófétákat, bölcseket és tanítókat küldök hozzátok, és ti majd megostorozzátok, városról városra űzitek, megölitek és megfeszítitek őket, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiontatott Ábel vérétől ama Zakariásnak véréig, akit a templom és az oltár között öltetek meg.”
N0MAD 2024. 05. 31. 12:06
Előzmény: #946  ronaldinyo
#948
eleshetett szegény, remélem nem ütüööte meg magát és jól van.
ronaldinyo 2024. 05. 31. 10:51
Előzmény: #946  ronaldinyo
#947
9 év alatt nem fejlödött semmit sem a magyar sem az emberiség-tán inkább lefelé?
ronaldinyo 2024. 05. 31. 10:50
#946
2015. 07. 07.na ujra megkérdezem
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ?
ronaldinyo 2024. 04. 18. 14:32
Előzmény: #944  _lucifer_
#945
ez már tart is 150 éve
_lucifer_ 2024. 04. 18. 10:30
#944
Gonoszság, háború és zűrzavar
A jelek közül sok ijesztő és borzalmas. A próféták arra figyelmeztettek, hogy a földön hatalmas zűrzavar, gonoszság, háború és szenvedés lesz. Dániel próféta azt mondta, hogy a második eljövetelt megelőző időszak oly nyomorúságos lesz, amilyet a föld még nem látott . Az Úr kijelentette: „…meghidegül az emberek szeretete, és megsokasodik a gonoszság”. „És minden dolog mozgásban lesz; és… minden embert félelem száll meg”. Földrengésekre, betegségekre, éhínségre, hatalmas viharokra, villámlásokra és mennydörgésekre kell számítunk. Jégesők pusztítják majd el a föld termését.
Jézus azt mondta tanítványainak, hogy szerte a világon háborúk lesznek: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen”
N0MAD 2024. 04. 18. 10:07
Előzmény: #942  ronaldinyo
#943
  • Apr 15 Klaziena "Ina" Boudier-Bakker, Dutch playwright and novelist (Poverty), born in Amsterdam (d. 1966)
  • Apr 18 Ivana Brlić-Mažuranić, Croatian writer (The Brave Adventures of Lapitch), born in Ogulin, Croatian Military Frontier, Austria-Hungary (d. 1938)
  • Apr 24 Jenő Huszka, Hungarian composer (Bob herceg (Prince Bob)), born in Szeged, Hungary (d. 1960)

  • Örülök ha valaki ennyire szereti az irodalmat.
ronaldinyo 2024. 04. 18. 10:01
#942
Mai napon született 149 éve a Megválto.Igazság.
N0MAD 2024. 03. 10. 16:42
#941
Lehet az óceánon tengeribeteg lenne?
maxhell 2024. 03. 10. 11:02
#940
Mert a Hold-on nem tudunk élni. Csak a bitcoinosok... :D
ronaldinyo 2024. 03. 09. 16:55
#939
ki az aki meválaszola vége? ember biztosan nem.
N0MAD 2024. 02. 03. 23:49
#938
A gravitáció miatt?
ronaldinyo 2024. 02. 03. 13:50
Előzmény: #936  _lucifer_
#937
na igen de aki nem áll meg ,az automatikusan -nem születik meg az ezer éves Királyságban.
_lucifer_ 2024. 02. 03. 13:44
#936
A háborúknak akkor lesz vége, ha már senki sem akar hadba vonulni. Isten királysága – az égből uralkodó valóságos kormányzat – hamarosan teljes leszerelést valósít meg a bolygónkon, és megtanítja békében élni az embereket. A Biblia arról biztosít minket, hogy Isten „elrendezi hatalmas, messzi nemzetek ügyeit. Kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak” (Mikeás 4:3).A Biblia azt tanítja, hogy Isten királyságának uralma alatt nem lesznek kormányok, melyek az önző érdekeiket helyezik előtérbe. Az állampolgárokat nem kényszerítik majd lázadásra igazságtalan eljárások. Mivel nyoma sem lesz a hátrányos megkülönböztetésnek, etnikai viszályokat sem kell átélnünk. Mindezek miatt a háború a múlté lesz. „Nem ártanak és nem pusztítanak – ígéri meg Isten –, mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert” (Ézsaiás 11:9).
kukker 2024. 01. 23. 04:53
Előzmény: #931  _lucifer_
#935

"A pusztulás csaknem mindig összefügg Isten igazságosságával és mindenhatóságával. Ahol kell, ott szorongatással, romlással állítja meg a gonoszt: pusztító ítélete olykor átmeneti, ideiglenes érvényű, mert a bűnös megjobbításáért, megtérítéséért teszi, máskor végleges büntetés gyanánt alkalmazza."
Szerintem Isten - vagyis az a lény, entitás, akit Istennek nevezünk, egyéb mellett, mint mondjuk Univerzum, stb-stb - szerintem nem ítél.
És nem büntet.
Mert az ítélet vádból fakad, hogy: te bűnös vagy.
Mert a büntetés abból fakad, hogy: valami rosszat akarok, hogy legyen veled.
És ez nem történhet szeretetből.
Nem történhet Istenből - aki a Szeretet - és tőle.
Akiből ezek lehetnek, azok olyan dolgok, amikben Isten nem vesz részt.
Mert nincs meg a lényében.
Mert ez nem ő, akiben ez van. 
Szerintem.
ronaldinyo 2024. 01. 23. 03:44
#934
🕊
N0MAD 2024. 01. 22. 21:33
#933
Lassan áttérhetnénk a harry potterre vagy a gyűrűk urára. 
Pár idézet, értelmezési javaslatok, ilyesmi, mint az eddigi könyvvel. 
badsector1
badsector1 2024. 01. 22. 19:22
Előzmény: #931  _lucifer_
#932
ez itt nem templom, a meséidet ott próbáld elsütni.
_lucifer_ 2024. 01. 22. 19:20
#931
Pusztulás Emberek, népek sorsában, a természeti világban végbemenő romlás, nyomorúság, megsemmisülés, halál, elveszés, ami testi, lelki, anyagi vonatkozásban jelent átmeneti vagy végleges rosszat (h. harisut, sáchat, ábad, Ábbadón, dakká, heresz, chebela, kid, möhumáh, möchittáh, sód, seber, sibbárón, só, g. apóleia, olethrosz, kathairészisz, szüntrimma).
Okozója lehet maga az ember is. Aki bűnös úton igyekszik anyagi javakhoz jutni, az azzal együtt pusztul el, mint Simon mágus is (ApCsel 8,20). A meggazdagodás vágya alkalmas arra, hogy az embert tőrbe, esztelen, káros kívánságokba vigye, amelyek végül is a pusztulást okozzák (1Tim 6,9). A bolondnak a szája, a szűkölködőnek a szegénysége okozhat pusztulást (Péld 10,14-15). Aki felnyitja a száját, arra romlás vár (Péld 13,3; 18,7). Az uralkodó belepusztul abba, ha elfogy a népe (Péld 14,28). Jézus mindenkit figyelmeztetett arra, hogy a tágas kapu, a széles út végső veszedelemre visz, ennek ellenére vannak sokan, akik azon járnak (Mt 7,13). Akik veszedelmes eretnekséget csempésznek be Jézus Krisztus gyülekezetébe, hamis tanításokkal a megváltó Urat megtagadják és másokat a megtagadásra rábírnak, önmagukra hoznak hirtelen veszedelmet (2Pt 2,1). Azok, akik az új ég és új föld ígérete beteljesítésének türelmes várása helyett az ígéreteket elcsűrikcsavarják, belepusztulnak (2Pt 3,16). Akinek nem kell a Megváltó, annak útja romlásra, nyomorúságba, pusztulásba visz (Róm 3,16). Akinek hatalom van a kezében, visszaélhet azzal és emberek pusztulását okozhatja, pl. egy király, aki nem békét, hanem romlást akar (Ez 7,26-27). A hamis prófétákra pusztulás vár, éjszaka, sötétség száll, hogy ne jövendölhessenek (Mik 3,6).
A pusztulás csaknem mindig összefügg Isten igazságosságával és mindenhatóságával. Ahol kell, ott szorongatással, romlással állítja meg a gonoszt: pusztító ítélete olykor átmeneti, ideiglenes érvényű, mert a bűnös megjobbításáért, megtérítéséért teszi, máskor végleges büntetés gyanánt alkalmazza.
Törölt felhasználó 2023. 12. 16. 20:12
#930
mindenki a múltba réved,és mi van a jelennel?hiszen ki van hirdetve az EVANGÉLIUM amit Jézus megigért.ja hogy senkit sem érdekel?mert a sötétség leple van még rajta.nemsokáig.
cawou
cawou 2023. 12. 16. 15:09
Előzmény: #928  _lucifer_
#929
ennek tükrében mi a véleményed Hippolütosz Dániel kommentájáról mint az ószövetség korpuszáról?
_lucifer_ 2023. 12. 16. 13:06
#928

Végváradalom
 A B egyik markáns gondolata, miszerint Isten e mostani, az ember bűnei és vétkei miatt tökéletlenné, zűrzavarossá vált világkorszaknak véget vet és egy egészen új világkorszakot kezd el. Ezen eseményekkel az emberiség történelme végső céljához érkezik. Ez a látásmód a történelmet összefüggő időfolyamnak tekinti, amelybe Isten ítélete az idők végezetén, emberi beavatkozás nélkül, felülről tör be (Dán 2,34). Az ÓSZ a bizonytalan, messze jövőbe helyezi ezt az utolsó napot (ld. ÚR NAPJA; UTOLSÓ ÍTÉLET), az ÚSZ-re a közeli vég várása jellemző.Az izráeli végváradalom nem egységes képzet, hanem a különböző prófétai, ill. apokaliptikus iratokban többféle motívummal találkozunk. A leggyakoribbak: a) Isten megítéli bűnös népét (Ám 8,8k; 9,3k; Zof 1,15); b) egyúttal megítéli a népeket is (Jóel 3,12), c) megváltja és újra helyreállítja egész Izráelt (Ézs 29,18; 5l,1kk); d) békességet és áldást ad az egész emberiségnek (Ézs 2,1kk; Mik 4,1kk); e) elküldi a messiás-királyt (Ézs 9,1kk; 11,1kk; Mik 5,1kk; Zak 9,9). E motívumokat esetleg befolyásolhatták az iráni/perzsa eszkhatológia képei, noha az »utolsó napok« látomásai már a bírák korában is ismertek lehettek.A fogság előtti Izráelben már élt az a reménység, hogy Isten legyőzi népe ellenségeit és ezzel egyidejűleg, az isteni üdvtervnek megfelelően (ld. ÜDVTÖRTÉNET), a történelmet a maga céljához juttatja. Eleinte ezek a motívumok az izráeli képzetkörön belül mozogtak és az üdvösséget csak Izráel számára várták, feltételezve természetesen a nép belső megújulását. A babiloni fogság azonban és az ehhez kapcsolódó újjáépítési kor (Ezsd, Neh) megsemmisítette ezeket a reményeket. A 6-5. szd.-i dávidi származású helytartóknak (Sésbaccar, Zerubbábel) még rövid időre sikerült ugyan erős, messianisztikus jellegű nemzeti ébredést kiváltaniuk, bukásukkal azonban végleg megpecsételődött e messiási képzetek sorsa. A dávidi dinasztiát Nehémiás kora után (Neh 12,22) többé nem is említik a kánonikus iratok.A visszatérés, majd az újjáépítés nehéz időszaka egyáltalán nem hasonlított a prófétai jövendölésekben hatalmas képekben megrajzolt üdvkorszakhoz. A hőn óhajtott beteljesedés újra a távoli jövő reménye lett. E csalódások megmutatták, hogy a várt üdvösség a jelenlegi világ történelmi menetében nem érhető el, a megváltás nem e világi, belső folyamatok végeredménye. Ehhez a transzcendenciának be kell törnie a történelembe, Isten erőszakos beavatkozására van szükség, aki egyedül képes arra, hogy az eljövendő üdvkorszakot e történelmen túli világban megvalósítsa. Elhalványodtak a Dávid házából való szabadítóra, az Úr szenvedő szolgájára és az Izráel maradékára vonatkozó jövendölések, egyedül az »Úr napja« motívum maradt fenn és fejlődött tovább. Ezzel lehetőség nyílott arra, hogy a végidőre vonatkozó reménységek új kifejezési formát találjanak az apokaliptikában (ld. APOKALIPTIKA; ESZKHATOLÓGIA). Az apokaliptika az egész világtörténelem menetét, értelmét, de különösen is annak végét értelmezi. Az apokaliptikus gondolkodás szerint a történelem isteni menetrend szerint megy végbe, amely a kezdettől, a különböző korszakokon át, a világ végső állapotáig tart. Fő témái: a gonosz lelkek, akikben az istenellenes gonosz erők megszemélyesülnek (Sátán, ördög, Beliál); az angyalok lázadása, akik megpróbálják Isten világában magukhoz ragadni a hatalmat; a gonosz lelkek harca Istennel, amely e világkorszak végén hatalmas küzdelemmé növekszik; gyakori természeti katasztrófák, a világ pusztulása, Isten nagy ítélettartása, a kiválasztottak győzelme és boldogsága az eljövendő új világkorszakban. A végső idők eseményei hamarosan bekövetkeznek. Éppen ezért az Isten és a Sátán közötti küzdelem egyre élesebbé válik. Az apokaliptikusok célja az volt, hogy a zsidó népben a legnagyobb politikai elnyomatások idején (Kr. e.-i 2. szd.) tartsák a hitet és a reményt.A nagy Ézsaiás-apokalipszis (Ézs 24-27) ítélet formájában írja le a végső idők eseményeit, Isten országának a felállítását: Isten súlyos, kozmikus méretű katasztrófák közepette minden mennyei és földi ellenségét legyőzi és végül újra helyreállítja Júdát. E történelmi ábrázolás zárópontja az igazak feltámadása. Az egész apokalipszist énekek és himnuszok szövik át, amelyek a gonosz erők bukásáról szólnak. A Leviátán legyőzése után Jeruzsálem újra feltámad, visszatér a szétszóródott nép. Ézs 34-35 (az ún. »kisapokalipszis«) a népek fölötti eljövendő ítéletet hirdeti meg. Különösen Edómot fogja Isten kíméletlenül elpusztítani. De azután új világkorszak következik, amikor a vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak és a pusztában forrás fakad. Akkor a megváltottak, a jól megépített úton, ujjongva visszatérnek a Sionra (Ézs 35).Az ÓSZ egyetlen kánonikus apokalipszise a Dán. A könyv különböző apokaliptikus ábrázolásokat tartalmaz: a négy világbirodalom és Isten országa, amely hasonló ahhoz a kőhöz, amely emberi kéz érintése nélkül, felülről gördül alá a világba (2,37-45); Isten ítélete a tengerből feljövő négy fenevad fölött, az Emberfia megjelenése (7,1-27); a fogság 70 évének magyarázata (9,20-27); a világtörténelem menetének lelepleződése Círustól IV. Antiokhoszig.Az ÚSZ-ben lépten-nyomon meglátszanak az apokaliptikus gondolkodás nyomai. Mk 13 par legfontosabb kérdése, mikor jön el a vég (13,4), és milyen üldöztetéseket kell még addig Isten népének kiállania (13,9-13). A túlfűtött parúziaváradalmat az e világi történelmi események periodizálása tartja mederben, anélkül azonban, hogy az Emberfia visszajövetelének bizonyosságát bármikor is megkérdőjelezné. Jézusnak az utolsó időkről szóló beszéde a zsidó apokaliptika sok elemét tartalmazza. A 2Thessz 2,1-12 Krisztus visszajövetelét megelőző antikrisztus »parúziájával« kapcsolatosan ad tanítást. A Mk 13 képeivel és motívumaival írja le az 1Pt az univerzális fenyegetettségnek kitett keresztyén gyülekezet helyzetét. Jellegzetes kifejezései: »megszomorodni« (1,6: lüpeiszthai), »megpróbált« (1,7: dokimazein), »verés« (2,20: kolafizein), »türelem« (3,20: makrothümia), »tűz« (4,12: pürószisz). Az ÚSZ apokaliptikus könyve a Jel, ÓSZ-i és zsidó motívumok egész sorával hirdeti meg Isten országának eljövetelét, Isten és a Sátán közötti végső küzdelmet (12-14), és az istenellenes erők (Babilon) fölötti győzelmet (17-19).A drámai kozmikus események észrevétlenül következnek be, anélkül, hogy a napot és az órát bárki is tudná (Mk 13,30). Ezt az eseményt előkészítő, figyelmeztető jelek fogják megelőzni: az antikrisztus megjelenése, az általa okozott szenvedések (2Thessz 2,7.9; Jel 12,3; 13,1.11), az ég és a föld összeomlása (Mk 13,24; Jel 8,7kk), a 2Pt 3,7 szerint a világ tűzben való megégése (iráni, ill. az intertestamentális kor zsidóságából származó képzet, ld. ÚR NAPJA; UTOLSÓ ÍTÉLET), az Emberfiára utaló titokzatos jel (Mt 24,30). Ezen előjelek után az ég felhőin megjelenik az Emberfia, aki megjelenésével a Sátánt elpusztítja, majd az angyal trombitaszavára feltámadnak a halottak (1Thessz 4,16), és elkezdődik a végítélet, amely az új üdvkorszak kezdete (Zsid 9,28). A végső idők eseményeinek lényeges eleme a fényjelenség, a K felől felragyogó villám (Mt 24,27; Lk 17,24), amely meghirdeti az Emberfia dicsőségét (Mk 13,26). A másik lényeges elem a Krisztust körülvevő angyalok. A földi élete során rangrejtve járó Istenfia dicsőségéből különleges élethelyezetekben felvillant valami (születéskor, Lk 2, MEGDICSŐÜLÉSekor stb.), most azonban, eljövetelekor, végső pompájában ragyog. Ennek a dicsőségnek a kifejeződése a mennyei angyalsereg is. Az ég, amely eddig ugyancsak kivételes alkalmakkor nyílott meg (Jn 1,51; ApCsel 7,56; Jel 19,11), immár végleg nyitva marad. A Krisztus eljöveteléig tartó idő a hívő számára nem üres várakozás, hanem a felkészülés ideje (1Tim 6,12kk; 2Tim l,9kk; 4,1kk; Tit 2,11kk).
cawou
cawou 2023. 12. 01. 12:07
Előzmény: #925  offshort
#927
az esemény horizonton túliak társaságával együtt a legújabb becslések szerint nem is 100 hanem 1000 milliárd galaxis feltételezhető amelyek egyenként kb.100 mrd csillagot tartalmaznak, ez számokban kifejezve: 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Tegyük kontextusba ezt a számot, egy felnőtt emberben nagyjából 36,000,000,000,000 db sejt van. Ha teoretikusan a földön 10 milliárdan élnénk akkor még 30.000 földnyi összes ember összes sejtje lenne egyenlő ezzel a számmal. Ha csak a kopernikuszi középszerűségi elvet nézzük akkor minden csillag mellett pont egy lakható bolygóval számolhatnunk tehát ennyi lehetséges helyszín adhat otthont az élet vagy értelem kifejlödésének a mai ismereteink szerint. Ez egy óvatos és nagyvonalú becslés de hát naaaa... ez még a véletlennek is nagy falat. Ráadásul előfeltétele, hogy nem végtelen az univerzum és nincsenek multiverzumok sem. Ellenkező esetben térdre kényszerűl a véletlen. 
Törölt felhasználó 2023. 11. 29. 22:28
Előzmény: #922  szieszta
#926
Pont a végén tartunk és nem az elején.ugyhogy senki se üljön a babérján, 
offshort
offshort 2023. 11. 29. 20:40
Előzmény: #924  _lucifer_
#925
a dinoszauruszokról és történetükről rakjál már be valamelyik szentkönyvből idézetet! 
vagy a 100mrd galaxisról!  (ami ma jelenleg látható az univerzumban!) 
:)) 
_lucifer_ 2023. 11. 29. 20:22
#924
Jön egy kövér bölény, ki félti népét,
s úgy szónokol, akár a színpadon,
nem tudni, vajon szolgált-e kémként,
akikért szólni fog, azoknak árt nagyon.
Egyedül van, s ereje nem lohad,
folytonos küzdésre termett,
maga mellé állít még másokat,
kik Istent ismernek, s nem kegyelmet
Fején vaskorona,
mely a vállát nyomja,
egyszer elárult már,
egyszer visszavonta.
Pannonföldre lépett
Keletrôl az ördög,
s a nép megválasztja,
kit nemrég megdöntött.
Pufók, kis ember a bölcs tanácsban,
bolondnak tartják, s az is talán,
mindig az igazság oldalán van,
csak az igazság nincs az oldalán.
Sokan nevetnek rajta majd,
De a vidéki nép még nagyra tartja,
s ki korán nevetne, magára hozna bajt,
lesujt reá a csörgôsipkás kardja.
Köpcös fogadós képtelen
a Történész helyére lépni,
Bagolynak csúfolják, de nem
Madarak segítségét kéri,
nem vár rá dicsôség, sem ôrség,
csak elmulasztott lehetôség.
Akkor a nagy folyó majd visszafelé folyik,
rettentô monstrum a folyót elzárja,
kôbôl és vasból van a szörnyeteg itt,
s a legnagyobb várost fenyegeti árja.
Háború fenyeget a nagy folyó miatt,
elfogy az ivóvíz, a föld is kiszárad,
Az emberi gonoszság ettôl visszariad,
a két nép mégis megmarad barátnak.
Zsarnoki eszme katonája sokáig,
Keleten nevelik hazája ellen,
hûsége idegen mezben kiviláglik,
helytartó nem lesz a szabad szellem.
Élére áll a reménytelen forradalomnak,
bár sejthetô: nem lesz számára kegyelem,
gyilkosai négy évig hazudoznak,
temetik jeltelenül a díszhelyeken.
Ki vállalná örökét, nem akad senki,
népe emlékezni nem tud, csak temetni.
Kelet helytartójaként kövér kis ember
jön Pannonföldre, telve gyûlölettel.
Hosszú börtönévek disznóvá hízlalják,
rövid országlása csúfos véget ér
Erôszakos halálát sokan kívánják,
hamis nevét kísérik átkok,
a nép sosem felejti gyászos országlását,
számûzetésben hal meg kárhozottan.
Emlékmûvét ledöntik, képeit elégetik,
az Úr írmagját is kiirtja onnan.
Nevetség, szégyen tárgya lesz, aki követte,
s kénköves pokolra jut, ki hitt neki.
_lucifer_ 2023. 11. 29. 20:21
#923
Az első pecsét feltörése. »
A második pecsét feltörése. »
A harmadik pecsét feltörése. »
A negyedik pecsét feltörése. »
Az ötödik pecsét feltörése. »
A hatodik pecsét feltörése. »
1Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: „Jöjj!” 2Erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. »
szieszta 2023. 11. 27. 08:01
Előzmény: #913  Colas
#922

Nagyon érdekes amit írtál, főleg az, hogy a fejlődés kezdeti szakaszában vagyunk. Ezt honnan lehet tudni? Mihez, vagy kihez lehet hasonlítani? 
"Ugyanazok vagyunk mint tobb tizezer eve"......én azt gondolom, éppen ez az, hogy jobbak vagyunk, mint más. Csak annak kell változni, ami valaminek nem felel meg. Ez az evolúció alapja. Sok élőlényt már nem is ismerünk, mert régen kihalt. Valamihez nem tudott alkalmazkodni. Legyen az ragadozó, növény, vagy parányi baktérium.
Miért jó a szex?.....mert amelyik fajnak fájt, az nagyon gyorsan kihalt. Mindig kell valamilyen mézesmadzag, jutalom, különben nincs motiváció. Most ez a pénz lett és vagyon. A kapitalizmus hajtóereje a harácsolás. Ezt nagyon nehezen lehet kiverni az emberből. Sok ember hajlandó halálra gürizni magát, csak még több legyen. Ez valamilyen szinten biztosíték is, készülve  a nehezebb időkre. Ha van tartalékod, tovább húzod és minél nagyobb ez, annál tovább. Ez még az állati ösztönből fakad, csak már hatványozódott.
Én úgy látom, egy picit kezd ez megváltozni. A jólét annyira elkényelmesítette a z generációt, hogy lusta még a jólétet is megteremteni magának. Lehet ez lesz a fordulat.
kukker 2023. 11. 27. 05:02
Előzmény: #918  N0MAD
#921
"Hmm, a téridö korlátozza az elküldést?
Szép kis mindenható ha várni kényszerül…."
Te előállítasz valamit.
Mondjuk papírból egy tárgyat meg vasból.
Forma és méret ugyan az.
És most szét akarod szedni őket alapjaira, mert kellenek valami másra.
A papírt előbb fogod szétszedni, mint a vasat.
Te alkottad mind a kettőt úgy, hogy tudtad a szabályrendszereit, amiket lefektettél előtte, hogy vagy papír vagy vas lesz belőle.
Megsemmisítheted a papírt tűzzel is, de akkor nem lesz belőle semmi.
Szétvághatod a vasat flexxel, de akkor sem lesz belőle már az, ami volt.
Mi van, ha ilyesmi szabályrendszeren van az a dolog is, amit alkotott az alkotója a fenti dolognak?
Hogy szétszedhetné a téridőt, hogy ne korlátozzon, de akkor megsemmisül ez, amiben vagyunk, mert hozzánk is köze van a téridőnek, ugye...?
kukker 2023. 11. 27. 04:56
Előzmény: #907  orbitalis
#920
"Az olyan fikciók, hogy nemzet, állam, ország,
vallás az univerzumban nincs"
Az univerzum a mi kitalált szavunk.
Mint ahogy az is kitalált, hogy mi van benne és mi nincs.
A képzeletünk mondatja velünk a dolgokat, ebben is.
Talán.
Illetve szerintem.
:)
És hogy miért talán és szerintem?
Mert nagyon is meglehet, hogy a valóság az olyan mértékben szubjektív, hogy ezt jelenti a párhuzamos univerzum: az egyének egyedi világképe.
És mint ilyen, állítások arról, hogy "ez van, mint valóság" az nem biztos, hogy kijelenthető igazságként, mint globális igazság.
A leves egyszerre sós és sótlan.
Mondjuk.
:)
Persze lehet, hogy mindez nem ilyen "őrült" szinten bonyolítható, és kell és van.
De visszavezetve, minden az lehet talán - és vélhetőleg - amit az egyén - aki ha létezik :) - elképzeli azt, amit képzel az életről és ami neki így az igaz és való egyszerre.
kukker 2023. 11. 27. 04:47
#919

Honnan tudjuk, hogy valóban emberek vagyunk?
:)
Lehetnénk egyébként akár egyszerű adatcsomagok is, amik egy nagy program részei, az alaplap a Föld, az utak a nyomtatott lapka szálai a különböző chipek közt, amiket épületeknek érzékelünk.
:)
És mindent, amit hiszünk magunkról és a világunkról, azt mind elképzeljük a "fejünkben" - mint ahogy elképzeljük, hogy az is létezik - és felépítjük így a világunkat erre a teóriára mindaddig, olyan mélységig elképzelve a létezést, hogy mi is létezünk valójában, mint egyén, mint személyiség, mint individuum.
Bármi lehetünk és bármilyen céllal.
Valami ilyen is kinéz így is meg úgy is.
Szerintem.
:)
N0MAD 2023. 11. 26. 23:12
Előzmény: #917  Törölt felhasználó
#918
Hmm, a téridö korlátozza az elküldést?
Szép kis mindenható ha várni kényszerül….
Törölt felhasználó 2023. 11. 26. 14:20
Előzmény: #916  N0MAD
#917
bocs Nem előtte vagyunk hanem benne,és a második eljóvetel is megvolt,illetve ezért is már az Evangélium is kihirdetett-nem a biblia.Tehát benne vagyunk a lecsóban,de még a 7 csapás előtt vagyunk,ez viszont közel van ,nem is hinnénk milyen közel,már elküldetett az efezus /föld/ felé.
N0MAD 2023. 11. 26. 13:31
Előzmény: #915  Törölt felhasználó
#916
Ja, kétezer éve vagyunk folyamatosan pont az utolsó itélet előtt. 
Godot ennél pontosabb. 
Törölt felhasználó 2023. 11. 26. 13:20
Előzmény: #914  Törölt felhasználó
#915
magyarul, mindenki saját maga, saját magát.ez a szemet szemért-vagy ,két lehetőség marad vagy a sötétség és halál vagy a Fény szolgálata és örök élet-e kettő közűl lehet választani,de szabad akaratból.minden embernek ez lesz az utolso-döntése-és itt már az utolso itéletnél vagyunk.
Törölt felhasználó 2023. 11. 26. 13:16
Előzmény: #913  Colas
#914
Nem az ember-nyirja ki egymást-hanem mindenki saját maga a természet és egyébbek meg majd végrehajtja.
Colas 2023. 11. 26. 11:57
Előzmény: #907  orbitalis
#913
Egyebkent meg mindig eleg primitiv faj vagyunk, a kozossegi fejlodes kezdeti szakaszaban. De szerintem nem is jutunk tul messzire, mert addigra kinyirjuk magunkat. Vagy haboruval vagy kornyezetunkre gyakorolt hatassal. A penz es hatalom mindenek felett gondolkodassal, a manak elessel, a technikai fejlesztes eloterbe helyezesevel, amit nem kovet a jellem formalas. Ugyanazok vagyunk mint tobb tizezer eve, csak nem kovekkel hajigaljuk egymast akaratunk masra kenyszeritese okan, hanem bombakkal.
Colas 2023. 11. 26. 11:47
Előzmény: #907  orbitalis
#912
Honnan vagy ilyen jol ertesult? Szoktal kommunikalni az universum fejlettebb kozossegeinek tagjaival?
N0MAD 2023. 11. 25. 23:11
#911
Én a gravitációra tippelnék. 
Törölt felhasználó 2023. 11. 25. 14:20
Előzmény: #909  Törölt felhasználó
#910
aki az antikrisztus
Törölt felhasználó 2023. 11. 25. 14:20
Előzmény: #908  _lucifer_
#909
ehhez képest mindenki a sátánt lucifert imádja
_lucifer_ 2023. 11. 25. 13:12
#908

Ne kövessük a bálványimádók rendelkezéseit, és ne hasonlítsunk rájuk se öltözködésben, se ruházatban, se más effélében, ahogy írva van
„Ne járjatok annak a nemzetnek törvényei szerint[, amelyet én elűzök előletek]”, s ahogy írva van „törvényeik szerint ne járjatok”, valamint figyelmeztet„Nehogy tudakozódjál utánuk”.
orbitalis
orbitalis 2023. 11. 01. 13:56
#907
Sajnos annyira korlátolt és együgyű faj vagyunk, hogy mivel képtelenek vagyunk felfogni az univerzum méreteit és működését, ezért teóriákat, ezek mellé vallásokat gyártunk, hogy megnyugtassunk magunkat. Ez viszont bizonyítottan nem érte el a célját, hiszen a vallások mentén vagy arra (is) hivatkozba születtek a legkomolyabb konfliktusaink. 
Az olyan fikciók, hogy nemzet, állam, ország,
vallás az univerzumban nincs. Csak a mi primitív létformánk része és működtető motorja,
ellenkező esetben annyira nyomasztana minket a saját tudatlanságunk és céltalanságunk, hogy vélhetőleg káoszt okozna.
Törölt felhasználó 2023. 11. 01. 13:17
Előzmény: #903  N0MAD
#906
Az Evangélium,. ki van hirdetve.
N0MAD 2023. 11. 01. 09:09
#905
Szerntem vagy hajléktalan, vagy részeg vagy csak elbotlott.
Dehogynincs
Dehogynincs 2023. 11. 01. 08:32
#904
Van-e élet az orang után?
N0MAD 2023. 10. 31. 20:27
Előzmény: #900  _lucifer_
#903
“ világvége akkor következik be, amikor az evangéliumot prédikációk révén a Föld minden népe megismerte már”
Akkor hagyjuk békén az érintetlen törzseket meg ázsiai népeket és sok időnk lesz még.
sityaki 2023. 10. 31. 20:08
Előzmény: #900  _lucifer_
#902
vagyis a szabad akarat mégis csak humbug
akkor viszont értelmét veszti az egész levezetés
Freszelés 2023. 10. 31. 19:10
#901
Azért, hogy kamarai tagdíjat fizessen paragnak meg a nak-nak.

Topik gazda

gyurcsi
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek