Rumata

Rumata

Regisztráció:
2017-02-02 21:38
Hozzászólások száma:
27
Utolsó hozzászólás:
2018-06-05 18:47
Pontok:
Tapasztalati: 1
Aktivitási: 4
Népszerűségi: 1

utolsó 20 hozzászólása

Dátum
2018-06-05 18:47:09
mutat
"Magyar az, akinek fáj Trianon”. #1289
Azért azt jó ha tudod, hogy még 1917-ben is elkerülhettük volna Trianont, ha az akkori viszonylag jó harci helyzetet kihasználva fegyverszünetet és békét kötünk. Ez kizárólag csak azért nem sikerült, mivel a Monarchia még ekkor is ragaszkodott ahhoz, hogy az elfoglalt területeknek legalább egyrészét megtarthassa. Ezen pedig az Antant annyira felháborodott, hogy attól kezdve már csak a teljes és feltétel nélküli megadásról volt hajlandó tárgyalni a Monarchiával. Mert jó ha tudod, hogy a Szerbia ellen indított háború egy területszerző háború volt, amire a Monarchia már a megalakulásától kezdve készült, és csak a megfelelő alkalomra várt. A balkáni területszerző háború kizárólag a magyar főrendek érdekeit szolgálta, akik a délszláv területek bekebelezésével remélték megakadályozni a délszlávok önálló nemzeti államban való egyesülését. A magyar főrendek ettől remélték a magyarországi nemzeti kisebbségek elnyomásának tartósítását. Tehát valóban igaz, hogy a háborúért és az amiatt a magyarságra büntetésként kirótt trianoni határokért egyértelműen a magyar főrendek voltak felelősek. És ezek után az is érthető, hogy az ország sorsát megvitató plénumokon senki sem volt kíváncsi a magyar küldöttek véleményére. De a franciák és az angolok igazából még nagyvonalúak is voltak a magyar nemzettel szemben, mivel a Kis Antant országai Magyarország teljes felosztását és felszámolását  követelték. A franciák és az angolok azonban a magyar nép iránti tiszteletükből ezt megakadályozták.
2018-05-15 18:30:19
mutat
Élhetetlenné válhatnak azok a magyar városok, amelyek nem lépnek idõben #2
A városi közlekedésben a tömegközlekedés fejlesztése és a nulla emissziójú személygépkocsik elterjesztése tényleg fontos szempont, de a városi kerékpárközlekedést ostobaság erőltetni. A kerékpárközlekedés a legszélsőségesebben egyéni közlekedés, még a személygépkocsinál is sokkal egyéni. Ha tehát a tömegközlekedésnek előnyt adunk a személyautóval szemben, akkor a kerékpárt még inkább háttérbe klell sorolnunk: egészen pontosan az utolsó, legkevésbé fontos helyre. Sajnos, a legtöbb "zöld" koncepció átgondolatlanul a kerékpárközlekedés városi elterjesztését erőlteti, ami nemcsak durván igazságtalan a többi közlekedési móddal szemben, hanem ésszerűtlen is, mivel a kerékpár minden más közlekedési eszköznél rosszabb útkihasználással működik (utas.kilométer/ négyzetméter.óra dimenzióban mérve). A kerékpárközlekedésnek csak a külvárosban és a vidéken van értelme, ahol a hely ekég tágas ahhoz, hogy a kerékpárutak ne korlátozzák a fontosabb közlekedési módok  forgalmát.
2018-04-10 18:01:26
mutat
Ez volt a hiba - Megfejtettük a választás furcsaságát #2
"Megfejtettük a választás furcsaságát" Nem fejtettük meg. Sőt, egyre gyanúsabb ez a hazudozás. Ugyanis 18:30-ról 19:00-ig nemcsak a megjelentek száma, hanem a szavazásra jogosultak száma is változott. 18:30-kor még 7,97 millió volt, 19:00-kor viszont már csak 7,34 millió. Most pedig már 7,87 millióról hazudoznak. Vagyis nyilvánvaló, hogy a Fidesz meghamisította az adatbázist, és ennek oka csak az lehetett, hogy nagy tömegű hamis szavazatot vitt be a rendszerbe. Ezt támasztja alá az egyik alkalmazott vallomása is, aki arról beszélt, hogy a gépre már azelőtt bevitték a szavazókörök adatait, hogy a szavazóköröktől a jegyzőkönyvek megérkeztek volna. Az eredményhirdetés három órás megmagyarázhatatlan késedeleméből már rögtön lehetett tudni, hogy a Fidesz csal a választásnál. A fentiek alapján azonban biztosra vehető, hogy a Fidesz nagy tömegű szavazatot hamisított. Különben eszükbe se jutott volna a szavazásra jogosultak számát 630 ezerrel csökkenteni. Ez a mostani, harmadik adat pedig végképp azt bizonyítja, hogy a Fidesz hamisított adatok alapján hirdetett választási eredményt.
2018-03-27 10:48:18
mutat
Visszatámadtak a világ legnagyobb olajvállalatai a példátlan klímaperben #2
"a globális átlaghőmérséklet emelkedését szinte kizárólag az emberi tevékenységből eredő növekvő széndioxid-kibocsátás idézte elő, az egyéb tényezők szerepe ebben elhanyagolható."  Bocsi, de ez arcátlan hazugság. Még az ENSZ IPCC hivatalos jelentése is beismeri, hogy mindmáig semmiféle közvetlen bizonyítésk nincs arra, hogy az emberiség CO2-kibocsátása okozná a globális felmelegedést.  Az emberiség CO2-kibocsátásának éves nagysága nemhogy a globális felmelegedésre, hanem még a légköri CO2-szint éves növekedésére sincs kimutatható hatással.  A széndioxid-hisztéria valójában duplán is hazugságra épül.  1. A légköri CO2-szint klímabefolyásoló hatása kimutathatatlanul kicsi az egyéb (napfolttevékenység, felhőképződés, széljárás, tengeráramlatok) klímabefolyásoló hatásokhoz képest.  2. Nem a légköri CO2-szint határozza meg a globális átlaghőmérsékletet, hanem a globális átlaghőmérséklet határozza meg a légkör mindenkori egyensúlyi CO2-szintjét. A légkör CO2-szintjét az óceánok által elnyelt és a levegőben levő CO2 mindenkori hőmérsékletfüggő egyensúlyi koncentrációja határozza meg. Magasabb globális átlaghőmérséklet esetén magasabb a légkör egyensúlyi CO2-szintje. Aki életében már látott ásványvizes palackot, annak ezt már óvodás korában is első elmagyarázásra meg kell tudni értenie. A víz CO2-oldóképessége hatalmas, tehát az óceánok CO2-szint kiegyenlítő hatása akár még a jelenleginél 100-szor magasabb CO2-koncentráció esetén is működne.  Mivel a jelenlegi egyensúlyi helyzetben az óceánok kb. 50-szer annyi CO2-t tárolnak mint a légkör, ezért az emberiség 5ppm/év CO2-kibocsátásának 98%-át az óceánok azonnal elnyelik, és csak kb. 2%-a, vagyis kb. 0,1ppm/év marad a légkörben, ami az egyéb tényezők mellett kimutathatatlanul kicsi.  Még ha az összes ismert fosszilis tüzelőanyagot eltüzelnénk, akkor is csak kb. 10%-kal, azaz 40ppm-el tudnánk növelni az óceánok és a légkör CO2-szintjét. Tehát hazugság, hogy az emberiség CO2-kibocátása növelte 280ppm-ről 400ppm-re a légkör CO2-szintjét.
2018-03-17 22:20:05
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1666
"Én nem azt írtam, hogy garantálni kell a létminimumot. Hanem azt, hogy az egy kulcsos adó melletti érv csak a létminimum szintje felett helyes.".Tehát pont a lényegét nem értetted meg annak, amit írtam :-) 1. Tegyük fel, hogy az egyik ember 40 éven keresztül létminimumot keres. Tegyük fel, hogy a másik csak 20 évig keres, de a létminimum 2-szeresét. Szerinted az az igazságos, ha az első ember egész életében nulla adót fizet, a másodikat pedig az ugyanakkora életjövedelme után keményen megadóztatod? 2. Tegyük fel, hogy az országban mindenki létminimumot keres. Akkor szerinted a rendőr, az orvos, a tanár és az összes állami tisztvselő ingyen dolgozzon? 3. Tegyük fel, hogy ahány ember, annyiféle összeg számít nála létminimumnak. Akkor szerinted mindenkit havonta tételesen el kell számoltatni, és csak az a pénze legyen adómentes, amit létminimumra költött? Értsd már meg, hogy dilettáns és demagóg dolog a közteherviselésbe szociális támogatást belevinni. A "létminimum" adómentessége pedig -a fentiek miatt - egy durván demagóg álszociális humbug.
2018-03-17 22:01:16
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1654
Nem értetted meg, amit írtam.  Adórendszerrel senkinek sem tudod biztosítani a létminimumot.
Ha garantálni akarod hogy mindenki hozzájusson a létminimumhoz, akkor BIZTOSÍTANOD KELL NEKIK a létminimumot. Ez pedig nem az adórendszer, hanem a szociális juttatások területe. Adhatsz ingyenlakást, ingyenáramot, ingyenfűtést, ingyenétkezést, ingyenközlekedést stb. EZ valóban biztosítja nekik a létminimumot. Adókedvezménnyel nem tudod garantálni a létminimumot.
2018-03-17 21:54:38
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1642
Nem értem, hogy mi szerinted a lehetetlen. Fejtsd ki bővebben.
2018-03-17 21:51:49
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1637
"nincs igazságos adózás" Már hogy ne volna igazságos adózás? Az az igazságos adózás, ha mindenki a jövedelmével arányos adót fizet. Mert csak ez biztosítja azt, hogy két azonos életjövedelmű embertől az élete során összesen ugyanannyi adót vonjanak le, függetlenül attól, hogy hány év alatt és milyen időbeni eloszlásban szerezte meg a jövedelmét.
2018-03-17 21:47:51
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1630
"Szerintem úgy igazságos, ha a létminimum nem adózik, a felett pedig egy kulcsos"
Csak az lehet igazságos, ha mindenki szigorúan a jövedelmével arányos közterheket visel. Ha már sávos az adórendszer, akkor az általam leírtak miatt már elvileg sem lehet igazságos.
A problémád ott van, hogy összekevered a szociális támogatást a közteherviseléssel. Ne tedd.
Ha a rászorulókat akarod támogatni, akkor azt ne az adórendszerrel akard, mert az ilyen célra abszolúte alkalmatlan. A sávos adórendszer pont azt támogatja a legkevésbé, akit a legjobban kéne, és pont azok kapják a legtöbb támogatást, akiknek a legkevésbé van rá szükségük.
Az alapszükségletek kielégítését a leghatékonyabban természetbeni juttatás formájában lehet támogatni, mert akkor biztos az kapja aki rászorult, és arra fordítja, amire szánod.
Olcsó lakhatás, olcsó tömegközlekedés, nulla áfás élelmiszer, ingyenes eü-ellátás, ingyenes oktatás, ingyenes gyerekétkeztetés stb. mind baromi hatékonyan támogatja a rászorulókat.
A lényeg, hogy el kell szakadni attól a dilettás és demagóg rögeszmétől, hogy az adórendszerrel akarsz szociális támogatást csinálni. Mert az nem arra való.
Az egykulcsos adó nem csupán igazságos, hanem végtelenül leegyszerűsíti a jövedelemadózást, mivel bármiféle jövedelem kifizetésekor rögtön le lehet vonni az összes közterhet.
De még nagyobb az előny, ha a személyi jövedelmet terhelő ÖSSZES közterhet (adót, járulékot, pótlékot stb.) egyetlen összevont adóként, egyetlen összevont adókulccsal tudnál levonni, és azt az adóhivatal csak utólag akarná a különböző jogcímekre szétosztani.
Pusztán már ettől is döbbenetesen csökkenne a vállalati adminisztráció és végletekig egyszerűsödne az adóbevallás.
2018-03-17 20:07:09
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1597
Én meg már két mínuszt is kaptam a #1584-es bejegyzésemre, de kommentet hozzá még egyet se :-(
Lehet, hogy csak a nicknevemet osztályozza? :-DDD
2018-03-17 20:03:18
mutat
2018-03-17 19:56:03
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1590
Köszi, örök hálám neked :-)
Nagy varázsló vagy.
2018-03-17 19:54:01
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1589
Oké, főpróba. Két enter:
Három enter:
A négyet már nem is merem kipróbálni :-(
2018-03-17 19:52:30
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1588
Na ezt kipróbálom..Hátha bejön..De megjegyezném, hogy Kimpaa pont nélkül is tudja csinálni.
Neki miért megy? Talán mert ő kényszervállalkozó? :-DDD
2018-03-17 19:34:24
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1585
Amúgy baromi hálás lennék ha valaki megsúgná, hogyan lehet elérni azt, hogy itt a soremelések is megjelenjenek. Nekem ez sehogy sem sikerül.
2018-03-17 19:29:46
mutat
Békemenet Március 15. - A korrupcióért, kirekesztésért, félelemért #1584
Az egykulcsos szja az egyetlen igazságos adózás, mert csak az garantálja, hogy ha két ember ugyanannyi jövedelmet szerez az élete során, akkor ugyanannyi adót vonjanak le tőle, függetlenül attól, hogy hány év alatt, vagy milyen eloszlásban keresi meg az életjövedelmét. A többkulcsos adó bünteti azt, aki az átlagtól eltérő eloszlásban vagy az átlagnál rövidebb idő alatt szerzi meg ugyanazt az életjövedelmet. Ez pedig nemcsak szemétség, hanem alkotmányellenes is, mert sérti az egyenlő elbíráláshoz való alkotmányos alapjogot. Próbáld ezt értésig olvasni, mert utána sok mindent tisztábban fogsz látni. Az igazságtalanság az adórendszerünkben nem az egykulcsos szja miatt van. Hanem ott, hogy a tőkejövedelmek (pl. osztalékok) nem fizetnek nyugdíjjárulékot, és eü-járulékot is csak korlátozott összegig, és emiatt a magyar személyi jövedelmek kb. felét kitevő tőkejövedelmek kibújnak a nyugdíjasok és az eü-ellátás közteherviselése alól. És ha belegondolsz, hogy a bérkifizetésekből háromszor annyi a tb-járulék levonás mint az szja levonás, akkor rögtön rájössz, Orbánék miért ígérgetik könnyű szívvel az szja-kulcs csökkentését. Nem az egykulcsos szja miatt nyomorognak a kiskeresetű tömegek, hanem amiatt, mert a bérből élők viselik az egész tb-rendszer költségeit. Tehát nem az egykulcsos szja-t kell gucsmolni, mert az az egyetlen arányos, vagyis igazságos megoldás. Hanem a járulékterhekben kell követelni a minden személyi jövedelemre egyformán érvényes, összeghatár nélküli jövedelemarányos járulékterhet. Ha minden személyi jövedelem egyforma kulcsú jövedelemarányos tb-járulékot fizetne, akkor változatlan állami járulékbevétel mellett kb. a felére lehetne csökkenteni a bérek járulékterheit, és ez a bérből élő csórók számára változatlan vállalati bérköltség mellett kb. 20%-os nettó béremelést jelentene.
2018-02-08 18:05:51
mutat
1,8 milliós fizetéssel is vadászni kell az informatikusokat - Kemény lépésekre készül a kormány #90
Igen, valóban jó ötlet volt az idióta Orbán-kormány részéről a közoktatást lerohasztani és a gimnázium helyett a módszeresen elcseszett szakoktatást erőltetni. Nehogy már elég gyereknek legyen lehetősége programozónak menni, ugye? Most meg majd külön informatikus programot indítunk azoknak a fiataloknak, akinek az informatikussá válását pont maga a kormány akadályozta meg az oktatáspolitikai ámokfutásával.
2018-01-02 18:51:16
mutat
Az amerikai álom haldoklik: megdöbbentõ ábrán a szomorú igazság #2
A cikkíró nem tud diagramot olvasni. Nyilván nem közgazdász :-) Az 1980-as évekre vonatkozó diagram pont az amerikai társadalom rendkívül nagyfokú mobilitását bizonyítja. Vagyis azt, hogy a legszegényebb réteg nagy többségének lehetősége van többet keresni, mint a szüleinek. Baldwin nyilván nem azért tartotta szomorúnak az ábrát, mert a legszegényebb rétegnek már "csak" 80%-a remélheti hogy többet keres a szüleinél. Hanem azért, mert az 1940-es görbével szemben, ami gyors gazdasági növekedésről árulkodik, az 1980-as görbe a gazdasági növekedés lelassulását jelzi.
2017-12-21 09:12:00
mutat
Kiderült végre, mi okozta a tavaly decemberi budapesti metróbalesetet #2
Marhaság. Már az első hírekben közzéadott jegyzőkönyvből egyértelműen kiderült, hogy az ütközést az okozta, hogy a forgalomirányítás és a vonatvezető nem tartotta be a követési időt és távolságot. Túl korán (a menetrend szerinti minimális követési időnél jóval hamarabb) indította az Örsről a szerelvényt. Akkor, amikor még az előtte levő szerelvény a Pillangónál várakozott, és az előtte levő torlódás miatt még nem kapott szabad jelzést. A korai indításnak semmi elfogadható indoka nem lehetett, mivel a vonalon kialakult torlódást a sűrűbb indítás csak tovább növelte. A sín csúszósságának ehhez semmi köze. A jegyzőkönyvből kiderült, hogy az ütközés csak kis sebességgel történt. Tehát ha a Pillangónál nem állt volna benn szerelvény, akkor a vonat simán meg tudott volna állni. A balesetet kizárólag az okozta, hogy túl korán ráindították a vonatot az előzőre, holott az még nem kapott szabad jelzést, és a vonatvezető csak akkor kezdett el vészfékezni, amikor az ütközés már elkerülhetetlen volt.
2017-11-13 17:52:58
mutat
Kijózanító adat jött a klímaváltozásról #6
Már a Párizsi Megállapodás aláírásakor mindenki tudta, hogy 2030-ig nemcsak Kína, hanem India és Afrika kibocsátása is nőni fog, mivel ezt ők egyértelműen bejelentették.  És úgy tűnik, újabb adathamisítással próbálták kiszúrni a világ szemét, amikor az elmúlt két évről azt állították, hogy a korábbiakhoz képest már nem nőtt az emberiség CO2-kibocsátása.   Ideje volna végre beismerni, hogy a széndioxidlufi kipukkadt. Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy nem a CO2-szint növekedése okozza a globális felmelegedést (hanem fordítva), másrészt kiderült, hogy a világ országait nem lehet egyakkora kibocsátáscsökkentésre rávenni, ami a klímahisztérikusok szerint elég volna a globális felmelegedés megállításához.   Tehát az elmúlt 17 évhez hasonlóan az elkövetkező években sem azért nem lesz globális felmelegedés, mert az emberiség csökkentette a kibocsátását, hanem azért, mert a kiszámíthatatlan időjárás most éppen így alakult.

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE