Civinjanos
5
3
4
2012. június 28. | 12:23
#1

Nyomozás HUMET azaz NUTEX ügyben  

Mint az már ismeretes, a BRFK nyomozást folytat a HUMET / NUTEX Igazgatótanácsának tagjai ellen. Az ügy száma 01000-4415/2010. Minden bizonnyal tanúként meghallgatják majd az FB tagjait, akik az alábbi levéltervezet szerint jártak volna el, ha azt Huber István, akkori FB tag, majd IT tag nem akadályozza meg a távolmaradásával. Néhány nap múlva az FB tagjai Huber kivételével lemondtak, majd lemondott az IT alelnöke és a könyvvizsgáló is.

Íme a levéltervezet:----A HUMET Nyrt Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) 2009. augusztus 31-én ülést tartott és egyhangúlag meghozott határozatával kijelenti és közli, hogy az ebben az évben az FB vizsgálataihoz semmilyen információhoz nem jutott, mivel a HUMET Nyrt Igazgatósága és annak tagjai (a továbbiakban: Igazgatóság) a FB 2009. évben feltett kérdéseire válaszokat a mai napig nem adott, a megküldött emailekre semmilyen formában nem reagált.Tekintettel arra, hogy a FB az Igazgatóság együttműködése nélkül a törvényben és Alapszabályban meghatározott funkcióját betölteni, feladatát ellátni képtelen, ismételten kéri az Igazgatóságot, illetve azok tagjait, így a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt vezérigazgatóját, hogy az alábbiakban felsorolt ügyekre vonatkozó részletes jelentésüket a FB tagjainak nyolc napon belül, azaz szeptember 8-ig küldje meg.A FB az éves munkatervét az alábbiak szerint fogadta el és alábbi kérdésekben indított vizsgálatot:o a HUMET® Csoport tagvállalatainak egymás közötti nyitott kölcsönelszámolásai;

o a Reanal Zrt és leányvállalatainak készletei, azok értéke;

o a Reanal Zrt 2009. -2010. évi üzleti terve;

o az Enerex 2009.-2010. évi üzleti terve;

o a HUMET-PBC North America Inc. kibocsátott részvényei, részvénystruktúrája;

o a HUMET Nyrt és a Reanal Zrt között HUMET® részvényekre 2008 augusztusában létrejött határidős ügylet részletei;

o a Reanal Zrt, majd a HUMET-PBC North America Inc. tulajdonában volt jelentős értéket megtestesítő ingatlan (Telepes utcai irodaház) és különösen jelentős ingatlantulajdont megtestesítő GyNKI részvényállomány értékesítése, az ingatlanok jelenlegi tulajdonosa.A FB megállapítja, hogy az Igazgatóság nem tájékoztatta a FB-ot

o a legutóbbi részvénykibocsátás szándékáról, pénzügyi forrásáról, céljáról és az indokként megjelölt akvizíció helyzetéről, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról;

o a Senergie Zrt által lejegyzett kötvénykibocsátásról és

o (a nyilvánosságot sem) a 2009. félévi gazdálkodásról.Az FB megállapítja továbbá, hogy az Igazgatóság a nyilvánosságot nem tájékoztatta arról sem, hogyo Dr. Takács Imre a FB alelnöke 2009. június 30-iki hatállyal lemondott;

o Dr. Galamb Vilmos elnök – cégei, a DMC Pharma és a HSBelt Kft által - a HUMET Nyrt-ban 5% feletti részesedéssel bír.

A FB ezt a határozatát a HUMET Nyrt részvényeseinek és befektetőinek érdeke védelmében nyilvánosságra hozza azzal, hogy felszólítja az Igazgatóságot, hogy a HUMET Nyrt honlapján a fenti szöveget tegye közzé. A FB a vizsgálatok lezárultával meghozott határozatait nyilvánosságra hozza.--------------Őszinte hívük
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
2017. március 03. | 17:50
előzmény: #518  Teletali
#519
opi 50
2017. március 03. | 17:50
előzmény: #517  Teletali
#518
OPI 146 millió
2017. március 03. | 17:50
előzmény: #516  Teletali
#517
KONZUM 88 millió
2017. március 03. | 17:48
előzmény: #515  Teletali
#516
88 millió
2017. március 03. | 17:48
előzmény: #514  Teletali
#515
(#23126) Re: célár 150FT
Értékelés: 0
előzmény (#23124: Konzumos) | válasz erre | Ma, 17:46
88 millió forint forgalom
Teletali
Jelzés a moderátornak

(#23125) Re: célár 150FT
Értékelés: 0
előzmény (#23124: Konzumos) | válasz erre | Ma, 17:46
Nezd meg a forgalmat melle
Atlagar 116
exmnbs1
Jelzés a moderátornak
(#23124) Re: célár 150FT
Értékelés: 0
előzmény (#23122: R00) | válasz erre | Ma, 17:43
Ja, tömés fel 119-re
Töröld már ki a szemedből az álomport.
Konzumos
2017. március 03. | 17:45
előzmény: #513  Teletali
#514
(#25224) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25223: Teletali) | válasz erre | Ma, 17:44
hasítás?
Teletali
Jelzés a moderátornak

(#25223) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25222: Teletali) | válasz erre | Ma, 17:44
link

Teletali
Jelzés a moderátornak
(#25222) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25221: Teletali) | válasz erre | Ma, 17:44
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának
104/2017. számú határozata
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde)
vezérigazgatója az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1065
Budapest, Révay u. 10.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényeinek (ISIN azonosító:
HU0000110226) tőzsdei kereskedését a 2017. március 3-i Tőzsdenapon 16 óra 00 perctől
kezdődően visszaállítja az alábbiak szerint.
Az OPIMUS részvényekre a kereskedési szakaszok a mai napra az alábbiak szerint módosulnak:
16:00 – 16:02 Előkészítés szakasz
16:02 – 16:07 Ajánlatgyűjtési részszakasz
16:07 + véletlenszerű lezárás Ármeghatározás és kötés részszakasz
Ármeghatározás és kötés részszakasz
vége + maximum 2 perc
Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás*
Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás részszakasz
végétől
Folyamatos kereskedés**
*Az Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás részszakasz kezdete és vége véletlenszerű időpontra esik a jelzett
időtartamban
**A Folyamatos kereskedés kezdetével az értékpapír felveszi a Folyamatos Kereskedés Aukciókkal Kereskedési
Modell kereskedési eseményeit.
A Tőzsde Vezérigazgatója az ár tekintetében az ajánlatokra vonatkozó korlátozást a 2017. március 3-i
Tőzsdenapra az alábbiak szerint módosítja:
 a vételi ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet magasabb, mint a Bázisár;
 az eladási ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet alacsonyabb, mint a Bázisár.
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Tőzsde vezérigazgatója 102/2017. számú
határozatának a felfüggesztés elrendelésére vonatkozó része hatályát veszíti.
Indokolás
A Tőzsde vezérigazgatója 102/2017. számú határozatával a Kibocsátó törzsrészvényeinek tőzsdei
kereskedését a 2017. március 3-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a Tőzsdenap hátralevő
részére – a „Lezárás szakasz” kezdetéig – felfüggesztette.
A felfüggesztést elrendelő határozat rendelkezett arról is, hogy amennyiben a Kibocsátó
értékpapírjainak kereskedését befolyásoló információ a fenti időtartam vége előtt a tőzsdei
szabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerül, a Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó
törzsrészvényeinek kereskedését határozattal visszaállíthatja.
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c.
szabályzat Ötödik, Kereskedési Szabályok Könyvének 8.6 pontja alapján az értékpapír Technikai
Szüneteltetése vagy Felfüggesztése után a kereskedésbe történő visszaengedéskor a kereskedés
Előkészítés szakasszal, majd Aukciós szakasszal vagy Lezárás szakasszal folytatódik.
Tekintettel arra, hogy a Tőzsde Általános Üzletszabályzat Ötödik könyv- Kereskedési Szabályok
(továbbiakban: Kereskedési Szabályzat) 13.3.4 továbbá az 550/2013. sz. Vezérigazgatói határozatban
rögzített ajánlattételi korlátok által meghatározott tartomány nem biztosít kellő mozgásteret az
értékpapírok áralakulásának, ezért a Tőzsde indokoltnak ítéli meg az ajánlatokra vonatkozó
korlátozások módosítását.
A Kereskedési Szabályzat 13.3.6 pontja szerint a Tőzsde a kereskedés zavartalan biztosítása
érdekében, különösen indokolt esetben a 13.3.4. pontban előírtaktól eltérő módon is megállapíthatja
adott értékpapírra tehető ajánlat árára vonatkozó korlátozásokat.
A Kereskedési Szabályzat 28.5.5 pontja szerint a Tőzsde jogosult a - KELER-rel történt egyeztetést
követően - a Napi Maximális Árelmozdulás illetve a Klíringsáv mértékének megváltoztatásáról vagy
eltörléséről dönteni, ha az Alaptermék piacán jelentős az árelmozdulás.
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Budapest, 2017. március 3.
Végh Richárd
vezérigazgató
Helyett: Madlena Tamás
Üzletfejlesztési Vezérigazgató-helyettes
Teletali
Jelzés a moderátornak
(#25221) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25220: Teletali) | válasz erre | Ma, 17:43
a 2017. március 3-i
Tőzsdenapra
Teletali
Jelzés a moderátornak
(#25220) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25219: Teletali) | válasz erre | Ma, 17:43
A Tőzsde Vezérigazgatója az ár tekintetében az ajánlatokra vonatkozó korlátozást a 2017. március 3-i
Tőzsdenapra az alábbiak szerint módosítja:
 a vételi ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet magasabb, mint a Bázisár;
 az eladási ajánlat esetében az ár legfeljebb 50 %-kal lehet alacsonyabb, mint a Bázisár.
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Tőzsde vezérigazgatója 102/2017. számú
határozatának a felfüggesztés elrendelésére vonatkozó része hatályát veszíti.
Teletali
Jelzés a moderátornak
(#25219) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25218: Teletali) | válasz erre | Ma, 17:42
a határozat csak mára szólt
Teletali
Jelzés a moderátornak
(#25218) Re: felfügg???????
Értékelés: -1
előzmény (#25217: bluebalu) | válasz erre | Ma, 17:37
hétfőn rendes 15% limit lesz szvsz
Teletali
Jelzés a moderátornak
(#25217) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25212: treff) | válasz erre | Ma, 17:32
nem találtam a cikkben, akkor hétfőtől újra limit 15% akkor hétfőn 57 és lásd épp 57-ig ment és onnan vissza 50....tudnak ezek a fiúk...:)
bluebalu
2017. március 03. | 17:42
előzmény: #512  Teletali
#513
bérfikázó
2017. március 03. | 17:42
előzmény: #511  Teletali
#512
bérminuszoló
2017. március 03. | 17:42
előzmény: #510  Teletali
#511
fizetett minuszoló
2017. március 03. | 17:42
előzmény: #509  Teletali
#510
minuszolja inkább magát
2017. március 03. | 17:41
előzmény: #508  Teletali
#509
aki minuszol, az LŐRINCET minuszolja, az nem kapott ma részvényt
2017. március 03. | 17:41
előzmény: #507  Teletali
#508
LŐRINC és JÁszai SZÓRják a mannát
2017. március 03. | 17:38
előzmény: #506  Teletali
#507
Konzum részvény
Váltás más kibocsátóra
CÉGBEMUTATÓ KERESKEDÉSI ADATOK PÉNZÜGYI ADATOK RÉSZVÉNYESEK, CÉGVEZETÉS KÖZZÉTÉTELEK TERMÉKJELLEMZŐK
Értékpapír megnevezése Konzum részvény
Értékpapír kibocsátója KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Részvényfajta Törzsrészvény
Értékpapír Típus Névre szóló
Értékpapír előállítási módja Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN) HU0000142419
Kijelzés módja (Ticker) KONZUM
Értékpapír névértéke 25 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) 20 860 000
Osztalékjogosultság Teljes évi
Bevezetési Nap 1990. nov. 01.
Első Kereskedési Nap 1990. nov. 01.
Tőzsdei kategória Standard
Kötésegység 1
Kereskedés pénzneme HUF
Kereskedési idő A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint (link)
Bevezetési Ár 3 600
2017. március 03. | 17:38
előzmény: #492  Teletali
#506
CÉGVEZETÉS
Igazgatóság JÁSZAI Gellért Zoltán (elnök) FORCZEK László István, LINCZÉNYI Aladin Ádám
Vállalatvezetés JÁSZAI Gellért Zoltán vezérigazgató, FORCZEKNÉ GYENES Ágnes gazdasági igazgató, dr. OZSVÁTH Mária gazdasági igazgató-helyettes
Felügyelőbizottság FISCHER János (elnök), Dr. GÁL Sándor, LÉVAI Miklós, dr. REKETTYE Gábor, VÁRADY Zoltán Sándor
Utolsó frissítés dátuma: 2016. máj. 31.
2017. március 03. | 17:36
előzmény: #504  Teletali
#505
hasítás
2017. március 03. | 17:36
előzmény: #503  Teletali
#504
(#25215) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25210: bluebalu) | válasz erre | Ma, 17:19
A Konzum menet utan szinte kizart,hogy ez a papir a jovo heten ne hasitson tovabb.Lorinc barat jelenlete tomeghiszteriat okoz majd.Jovore itt a valasztas es a ceg csucsra lesz jaratva szerintem.
viborg
2017. március 03. | 17:36
előzmény: #502  Teletali
#503
(#25215) Re: felfügg???????
Értékelés: 0
előzmény (#25210: bluebalu) | válasz erre | Ma, 17:19
A Konzum menet utan szinte kizart,hogy ez a papir a jovo heten ne hasitson tovabb.Lorinc barat jelenlete tomeghiszteriat okoz majd.Jovore itt a valasztas es a ceg csucsra lesz jaratva szerintem.
viborg
2017. március 03. | 17:21
előzmény: #501  Teletali
#502
aki ma miuszolja a LŐRINCEt az nem tudott venni
2017. március 03. | 17:21
előzmény: #500  Teletali
#501
bérfikázók
2017. március 03. | 17:21
előzmény: #499  Teletali
#500
bérminuszolók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE