tigus7313

Regisztráció: 2006-07-31 10:13:54

Hozzászólások száma: 5 220

Utolsó hozzászólás: 2022-04-29 15:14


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 5
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

105 205
2022. 05. 14. 22:20
165 595
2022. 05. 13. 21:05
6 730
2022. 05. 14. 20:05

utolsó 20 hozzászólás

PANNERGY 2022. 04. 29. 15:14
Az srv eleve nem szerepel már az EPS számban. (vagyis a bevonás ebből a szempontból semleges)
A bevonás jelentősége, hogy  véglegessé teszi a visszavásárlást.
Ettől eddig ódzkodott a menedzsment, de mivel közel a 25%-os határ lépni kellett.
random capital 2021. 12. 28. 23:14
""ha ido kozben feltorod, mert kell a penz, ugyanott vagy, mintha nem lett volna TBSZ. Nincs rossz dontes vele"
Ez nem teljesen van így.
Egyrészt a már megkapott külföldi osztalékot újból le kell adózni (ha legalább ennyivel több a feltöréskori érték, mint a befizetett összeg)
illetve le kell adózni a feltörés időpontjában fennálló (nettó) nem realizált árfolyamnyereséget is (függetlenül attól hogy nem is kerül eladásra az értékpapír)
PANNERGY 2021. 07. 07. 08:38
Cashline-nak volt legalább 1,3 millió hivatalosan (közzététel alapján), nem hivatalosan akár több is (fénykorában biztos, hogy több volt)
A maradékot elpasszolhatta valakinek, aki, most adogatja a cégnek, vagyis a céggel vetetik meg a maradékot.
PANNERGY 2021. 07. 07. 08:34
Bokornak el kell bújnia valahol...
PANNERGY 2021. 07. 03. 17:26
A legfrissebb  100 leggazdagabb magyar kiadványban A.O. bejegyzés így kezdődik. Tavaly a "készletkisöprés" éve volt a Cashline életében. Kiszállt a Pannergyből...
Ez válasz lehet a nagyobb eladó kérdésére.
Value Investing 2021. 04. 07. 08:29
PM visszavásárolt saját részvény állománya 35 milliárd USD.
Emiatt fordult negatívba a saját tőke (az srv-t beszerzési árral kell le kell vonni a saját tőkéből).
PANNERGY 2021. 03. 29. 09:31
Szerintem, igen.
A tőketartalék átvezetés egy külön ügylet, arról csak negatív eredménytartalék pótlására lehet dönteni.
Alaptőke leszállítás az másik jogi ügylet.
Három oka lehet: tőkekivonás, veszteségrendezés, saját tőke más elemeinek növelése.
Amennyiben nem tőkekivonás vagy veszteségfedezés céljából történik, akkor a jegyzett tőke csökkenés akár az eredménytartalékba kerülhet (tehát a jegyzett tőke, nem pedig a tőketartalék)
 Srv bevonás esetén a bevont részvények névértéke és beszerzési értéke közti különbség az eredménytartalékba kerül a magyar számvitel szerint. 
PE esetében ez elvileg eredménytartalékcsökkenést jelentene, mivel magasabb az srv beszerzési értéke a névértéknél. 
Azonban árnyalja a képet, hogy az egyedi beszámolót is már IFRS szerint állítják össze, így maga az srv vásárlás miatt elkülönített tartalék is külön soron került kimutatásra.(vagyis nem befolyásolja az eredménytartalékot (a magyar számvitel esetében csak pozitív eredménytartalék terhére vehető srv, és az srv-re költött összeget az eredménytartalékból át kellene vezetni a lekötött tartalékba. Pl. ezért is jobb az IFRS a magyar számvitelnél, mert magyar számvitel alapján már nem tudna srv-t venni)
PANNERGY 2021. 03. 28. 18:51
Tőketartalékot csak veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezéseként lehet átvezetni (Sztv. 37.§ (1) (c))
PANNERGY 2021. 01. 25. 09:48
Nem száműzetés, csak távolról figyelés. (USA-piac mind jó vállalat, mind részvényesbarát menedzsment tekintetében sokkal több lehetőséget ad)
A PE-nél amúgyis beállt gazdálkodás menete.
A megtermelt cash esetében eddig nem volt beruházási lehetőség, hajlandóság, csak optimalizálás, így egy része ment hiteltörlesztésre, a maradékból meg a menedzsmentdöntés alapján (amit a tulajdonosok nem bírálnak felül) osztalék nem, hanem srv történik.
A menedzsment srv-osztalék megosztás esetében inkább srv párti (ugye az osztalékból mindenki kapna, az egyelőre még fáj nekik)
Az srv persze jó döntés az alulértékeltség miatt, de a 750 Ft-os korlát, pláne az előző évi 950 Ft után (úgy hogy a gazdálkodás fundamentumai tovább javultak) minimum érthetetlennek tűnik, és nem éppen részvényesbarátnak. 
Az osztalék és srv egymás mellett is tud a tőkeallokációs stratégia része lenni (pláne srv ármaximum mellett), de ehhez még "fejlődnie" kellene a menedzsment szemléletnek (kvázi nem csak az övék a cég, még...)
PANNERGY 2021. 01. 25. 09:27
A halasztott bevétellel nem lehet növelni a saját tőkét, mivel a jövőben elszámolandó költség (itt értékcsökkenés) arányában kerül feloldásra, vagyis a jövőben a költségeket ellensúlyozza.
Értelemszerűen emiatt nem is minősül klasszikus kötelezettségnek, (soha nem lesz belőle CF tétel), így elemzéskor innen is célszerű figyelmen kívül hagyni.
Ezért pontosabb képet ad, ha az elemzéskor a tárgyi eszköz értékéből kerül levonásra (mert tulajdonképpen ennyivel "kevesebbe" került a beruházás)
PANNERGY 2020. 08. 07. 19:22
viszont ott volt június 30-án még a vevő-szállító egyenlegeként +300 millió, vélelmezhető, hogy befolyt, így a kiindulási alap inkább 2 mrd feletti összeg
PANNERGY 2020. 07. 15. 20:24
"1,5 Mrd+a cégben lévő cash pont nem elég semmi érdemi projekthez"
gyors számolás alapján kb. 1,9 mrd lehet a cégben fél évkor (mivel nem nagyon volt beruházás), 
szóval 3,4 mrd szabad cash, évi 200 millióval kisebb adósságszolgálati teherrel, és ezzel kapcsolatos óvadékolási kötelezettséggel.
PANNERGY 2020. 06. 10. 11:14
lezárásként:
Ha valamit soha, semmilyen körülmények között nem gyakorolhatsz, az nem minősülhet jognak.
Gondolom, ebben egyetértünk
PANNERGY 2020. 06. 10. 11:10
"Az adat helyes"
akkor megnyugodtam, mivel az adat szerint a Cashline 1.848.000 db részvénye 10,35%-os szavazati aránynak felel meg.
Így az eladással valóban 10%-os szavazati arány alá került, így jelenteni kellett.
PANNERGY 2020. 06. 10. 11:05

Ha az alapító okirat szavazati jogot társít hozzá, akkor szavazati jog társul hozzá.
Mindaddig amíg törvény (Ptk.) nem írja felül.
A felhozott példák csak korlátozó tényezők, bizonyos feltételek teljesülése esetén szavazhatsz, vagyis a jogod megvan, csak az azzal való élést befolyásolják.
de az srv in jure jogtól történő megfosztás, semmilyen esetben nem szavazhat, 
így amíg srv-nek minősül nincs szavazati joga.
PANNERGY 2020. 06. 10. 10:56
Többször linkelted, de ez csak egy tájékoztató adat, miszerint csak törzsrészvényből áll a jegyzett tőke, vagyis nincs pl. osztalékelsőbbségi részvény.
Akkor reagálhatnál az IFRS beszámoló 7.2.pontra ahol még a Pannergy is (helyesen) figyelmen kívül hagyja az srv-t a szavazati jog % meghatározásnál. 
PANNERGY 2020. 06. 10. 10:44
"A szavazati jog és a szavazat két külön dolog"
Inkább egyik következik a másikból. Ha van szavazati jog, akkor lehet szavazni
A saját részvények többsége egyébként a leányvállalatoknál van, ők a levezetésed alapján eltudnának menni szavazni, mivel különálló jogi személyek.
De nem tudnak, mivel a Ptk (nem véletlenül) elveszi a szavazati jogot, sőt az összes részvényesi jogot a saját részvénytől.
Szóval a saját részvényhez nem kapcsolódik szavazati jog.
Ezt azért nehéz máshogy értelmezni:
"Ptk 3:225. § [Részvényesi jogok gyakorlása saját részvénnyel](1) A részvénytársaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat."
PANNERGY 2020. 06. 10. 10:38

PANNERGY 2020. 06. 10. 10:29
legyen kis jogászkodás is:
Tpt 61§ (4)A szavazati jog kiszámítása – a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó előírásoktól függetlenül – mindazon részvények alapján történik, amelyhez a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik.
A kibocsátó létesítő okiratát pedig a Ptk szabályozza (Alapító oikrat 63.pont utal is rá)
Ptk 3:225. § [Részvényesi jogok gyakorlása saját részvénnyel](1) A részvénytársaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat.(2) A közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.
Szóval szavazati jog kiszámításánál a saját részvény levonandó,mert nem kapcsolódik hozzá szavazati jog.
PANNERGY 2020. 06. 10. 10:22
továbbra is jó pénztermelő tevékenység
továbbra is belterjes, mindent uraló menedzsment,
emiatt a jelentősebb pénzügyi szereplők figyelmén kívül marad.
Az osztalék eltörlése, és a 950-ről 750 Ft-ra csökkentett srv felső plafon (miközben nő az eredményesség, csökken a hitelállomány), nem kimondottan részvényesbarát (de sajnos beleillik a megismert cégkultúrába)

friss hírek További hírek