Topiknyitó: csaba74 2015. 08. 05. 09:48

OTTone  

Sziasztok! Csináltam egy topikot az OTTone-nak mivel már nem FUSO néven fut!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Want_to_win
Want_to_win 2021. 04. 19. 15:55
Előzmény: #89819  Palack
#89820
Az árfolyam addig stabil, amíg nem lehet vele kereskedni. Utána kuka. :((
Palack
Palack 2021. 04. 19. 15:54
Előzmény: #89814  Want_to_win
#89819
Ez így nagyon sántít!
Év közben már kardoztak. Ment a csörte, zajlott az év. Mi történt éppen leadás előtt, ami kiverte a biztosítékot a könyvelőnél? Meglepetés? Nem hinném!
Valamit nem tudott? Nem hinném.
A cég reakciója, hogy feljelentik a könyvelő céget? Ez így nagyon erős válaszlépés. Igazán elgondolkodtató...!
Az árfolyam addig stabil! :)
Heisenberg
Heisenberg 2021. 04. 19. 15:51
Előzmény: #89813  Hopszi72
#89818
Akkor van nagy baj, ha április 30 - án nem tudnak KV- t választani....( azaz nem lesz aki vállalja az auditot). 
Vicus2000 2021. 04. 19. 15:50
Előzmény: #89813  Hopszi72
#89817
Egy ideig a kereskedés szünetelni fog,  addig nem esik. Ennyi jó benne.
Want_to_win
Want_to_win 2021. 04. 19. 15:47
Előzmény: #89814  Want_to_win
#89815
Erről beszélek. CSalás! hogy adná ehhez a könyvvizsgáló a nevét?
Want_to_win
Want_to_win 2021. 04. 19. 15:46
Előzmény: #89810  Want_to_win
#89814
"Mivel a bizonylatok ellentmondóak és a vezetés, illetve partner ellenjegyzése mindkét típusú bizonylatokon szerepel, valamint a nem a beszámoló alátámasztására szánt bizonylat tartalmi közlése már befektetők részére és a hatóság részére is megtörtént, ezért könyvvizsgálóként úgy ítéljük meg, hogy a gyanított csalás fennállhat, illetve az adott partnerrel egyéb gazdasági ügyletek is előfordultak és folyamatban van, igy valószínűsíthető, hogy a csalás esete nem elszigetelt jelenség lehet. Ebben az esetben Csaláson a következőt értjük: a vezetésen, az irányítással megbízott személyeken, a munkavállalókon vagy harmadik feleken belüli egy vagy több személy által szándékosan elkövetett cselekedet, amely együtt jár a méltánytalan vagy illegális előny szerzése céljából alkalmazott megtévesztéssel. A gyanított csalásból eredő hibás állítás miatt könyvvizsgálóként olyan különleges körülményeket észlelünk, amelyek kérdésessé teszik, hogy a könyvvizsgálat végrehajtását folytatni tudnánk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a gyanított csalásból eredően, amely tételeket érinthet a beszámolóban annak a fel nem tárt esetleges hibás állítások pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em. http://ott-one.hu lényegesek és egyben átfogóak lehetnek, és így a vélemény minősítése nem lenne elegendő a helyzet súlyosságának kommunikálásához.
Hopszi72 2021. 04. 19. 15:45
#89813
Na erre kíváncsian várom a véleményeket.
Royalfroccs
Royalfroccs 2021. 04. 19. 15:40
#89812
AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK A KÖNYVVIZSGÁLÓI MEGBÍZÁSTÓL VALÓ VISSZALÉPÉSE VONATKOZÁSÁBAN Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőit a Társaság könyvvizsgálójának könyvvizsgálói jogviszonytól való visszalépése és a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés rendkívüli felmondása vonatkozásában. AZ MNB HATÁROZATA Tájékoztatjuk a t. Befektetőket, miszerint a Magyar Nemzeti Bank a 2021. április 16. napján meghozott, H-JÉ-III-19/2021. számú határozatában kötelezte a Kibocsátót, miszerint haladéktalanul – de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül – intézkedjen a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás tényleges indokolásának rendkívüli tájékoztatás keretében történő közzétételéről. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-19/2021. számú határozatának rendelkező részében (melynek tartalma a mai napon ugyancsak közzétételre került a Társaság által) foglalt felszólításnak történő megfelelés céljából a Társaság ezúton tájékoztatja a t. Befektetőit, miszerint a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói megbízástól való visszalépését a következő okokkal indokolta. A KÖNYVVIZSGÁLÓ INDOKOLÁSA A könyvvizsgáló megítélése szerint a könyvvizsgálati munkaprogramja végrehajtása során több olyan, a vizsgált időszakban előforduló jelentős értékű ügyletet azonosított, melyekkel kapcsolatban a részére átadott dokumentumok bizonylatok, önmagukban nem voltak elegendőek arra, hogy az azokon szereplő gazdasági eseményekről és a hozzájuk tartozó, részére átadott könyvviteli, és analitikus nyilvántartásokból kellő bizonyosságot szerezzen arról, hogy azok, és a majd az azokból készült pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást. A könyvvizsgáló indokolása továbbá a következőket tartalmazta: „mivel a bizonylatok ellentmondóak és a vezetés, illetve partner ellenjegyzése mindkét típusú bizonylatokon szerepel, valamint a nem a beszámoló alátámasztására szánt bizonylat tartalmi közlése már befektetők részére és a hatóság részére is megtörtént, ezért könyvvizsgálóként úgy ítéljük meg, hogy a gyanított csalás fennállhat, illetve az adott partnerrel egyéb gazdasági ügyletek is előfordultak és folyamatban van, igy valószínűsíthető, hogy a csalás esete nem elszigetelt jelenség lehet. Ebben az esetben Csaláson a következőt értjük: a vezetésen, az irányítással megbízott személyeken, a munkavállalókon vagy harmadik feleken belüli egy vagy több személy által szándékosan elkövetett cselekedet, amely együtt jár a méltánytalan vagy illegális előny szerzése céljából alkalmazott megtévesztéssel. A gyanított csalásból eredő hibás állítás miatt könyvvizsgálóként olyan különleges körülményeket észlelünk, amelyek kérdésessé teszik, hogy a könyvvizsgálat végrehajtását folytatni tudnánk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a gyanított csalásból eredően, amely tételeket érinthet a beszámolóban annak a fel nem tárt esetleges hibás állítások pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em. http://ott-one.hu lényegesek és egyben átfogóak lehetnek, és így a vélemény minősítése nem lenne elegendő a helyzet súlyosságának kommunikálásához.” A könyvvizsgáló továbbá felmondását gyanított csalás események létezésének feltárásával is indokolta, mely eseményeket a könyvvizsgáló álláspontja szerint a Társaságnak a nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért (beleértve azok valós bemutatását) fennálló kötelezettségének megfelelő be nem tartása, illetve annak a felróható megszegése eredményezte. A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA A Társaság a könyvvizsgáló fenti kijelentéseit határozottan visszautasítja. A Társaság és a könyvvizsgáló között a 2020. évi beszámoló vonatkozásában folyamatos egyeztetés zajlott. Ennek során a könyvvizsgáló által jelzett felvetésekre és bizonytalanságokra a Társaság rövid időn belül, mindenre kiterjedő magyarázatot nyújtott, illetve az esetlegesen igényelt dokumentumokat maradéktalanul a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátotta. A Társaság álláspontja szerint a könyvvizsgálói felmondás indokolása körében hivatkozott körülmények nem voltak tényszerűek, ezért a könyvvizsgáló könyvvizsgálói megbízástól való visszalépése és a könyvvizsgálói megbízási szerződés felmondása valótlan indokokon alapult. A fentiek értelmében a Társaság határozott álláspontja az, hogy a könyvvizsgáló 2021. április 15. napján tett jognyilatkozata, amellyel a megbízatásától visszalépett, szerződés- és jogellenes volt. Ebből következően a Társaság álláspontja szerint a könyvvizsgáló nyilatkozata hatálytalan volt, és a könyvvizsgáló továbbra is szerződéses kötelemben állt a könyvvizsgálat elvégzésére. Emiatt a Társaság a könyvvizsgálót a részére még aznap megküldött levelével felszólította a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére, azaz a 2020. évi beszámoló könyvvizsgálatának elvégzésére. A könyvvizsgáló 2021. április 17. napján kelt levelében a könyvvizsgálói jogviszonytól való visszalépésére tett nyilatkozatát fenntartotta, és elzárkózott a Társaság 2020. évi beszámolójának könyvvizsgálatától, ezért a Társaság a mai napon rendkívüli felmondással megszüntette a könyvvizsgálóval fennálló jogviszonyát. Erre tekintettel a Társaság álláspontja az, hogy a könyvvizsgáló személyében történt változás időpontja 2021. április 19., a változás oka pedig a Társaság rendkívüli felmondása a könyvvizsgáló súlyos szerződésszegése miatt. A TÁRSASÁG TOVÁBBI LÉPÉSEI Mivel a Társaság álláspontja szerint a könyvvizsgáló a feladatának elvégzését a Társaság törvényes működésének biztosítása szempontjából nézve rendkívül hátrányos módon, alkalmatlan időpontban és jogellenesen tagadta meg, a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenységgel szemben támasztott etikai követelményeket is sértett, ezért a Társaság a könyvvizsgálóval szemben a mai napon bejelentést tett a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztályának Felügyeleti Osztályánál. A Társaság ezen túlmenően minden szükséges jogi lépést meg fog tenni a könyvvizsgálóval szemben a könyvvizsgálói megbízástól való visszalépésével összefüggésben felmerülő esetleges károk megtéríttetése végett. OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em. http://ott-one.hu Tájékoztatjuk továbbá a t. Befektetőket, hogy a Társaság megteszi a szükséges lépéseket a helyzet mielőbbi rendezése, valamint avégett, hogy a Társaság 2020. évi beszámolójának auditálására a jogszabályok által biztosított lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön. Figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgáló választása a 2021. április 30-ra összehívott éves rendes közgyűlés napirendjén szerepel, a Társaság törekedni fog arra, hogy az új könyvvizsgáló megválasztása a közgyűlésen megtörténhessen. Az éves rendes közgyűlést a Társaság a beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontok tekintetében fel kívánja függeszteni a könyvvizsgálat elvégzésének időtartamára. A könyvvizsgálat új könyvvizsgáló általi elvégzését és a könyvvizsgálói jelentés rendelkezésre állását követően a folytatólagos közgyűlés tud majd várakozásaink szerint határozni a 2020. évi beszámoló jóváhag
Hopszi72 2021. 04. 19. 15:35
Előzmény: #89810  Want_to_win
#89811
Ne haragudj, de igen.
Lehet, hogy rosszul értelmezem, Neki kutya kötelessége aláírni a jelentést, a a elkészíteni az anyagot, mellyel vagy egyet ért vagy sem. Tehet megjegyzést, stb...
De 2 héttel a KGY előtt, ahol ezt el kell fogadniuk és lépnének tovább nem hiszem, hogy korrekt dolog.
És igen. Nem most kellett volna erre rájönnie, hanem már napokkal, hetekkel ezelőtt és így gondolom. Lehet fikázni! Nekem is van benne nem kevés (nekem nem kevés) részvény, és én is "izgulok" ha lehet így fogalmazni, de bízom a pozitív pálfordulásban.
Want_to_win
Want_to_win 2021. 04. 19. 15:31
Előzmény: #89809  Hopszi72
#89810
A KV indoklása esetleg nem alapozza meg az azonnali hatályú szerződésbontást. Miért ütné meg a bokáját? Itt most ti néhányan tényleg azt hiszitek, hogy egy könyvvizsgáló lehet a simlis? Szánalmas.
Hopszi72 2021. 04. 19. 15:27
#89809
És nem utolsó szempont, hogy:
"A Társaság a felmondás indokolásával nem ért egyet, ezért a felmondást nem fogadja el, így a Társaság álláspontja szerint a könyvvizsgálói megbízatás felmondása jogszerűtlenül történt"
Ez is egy érdekes kérdés lesz majd, mert a KV is megütheti a bokáját ha....
Hopszi72 2021. 04. 19. 15:25
Előzmény: #89803  Want_to_win
#89808
Akkor jelents ilyet ki, ha bizonyított, addig lehet igaz, lehet nem igaz. Bízom benne, hogy nem igaz.
Heisenberg
Heisenberg 2021. 04. 19. 15:25
Előzmény: #89802  kupec
#89806
Hol az indoklása a könyvizsgálóval való szakitásnak? Nem ezt kellett volna közzétenni?
dnserror 2021. 04. 19. 15:24
Előzmény: #89802  kupec
#89805
24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklet A rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendő információk köre ... "1.27. *  a Felügyelet piacfelügyeleti eljárásában hozott, a kibocsátó vonatkozásában intézkedést tartalmazó döntés száma, a döntés rendelkező része és a döntés kiadmányozásának dátuma,1.28. *  a Felügyelet ellenőrzési eljárásában vagy folyamatos felügyelet keretében hozott, a kibocsátóval szemben a tájékoztatási kötelezettség teljesítése vonatkozásában intézkedést tartalmazó döntés száma, a döntés rendelkező része és a döntés kiadmányozásának dátuma,..." forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800024.pm
Want_to_win
Want_to_win 2021. 04. 19. 15:21
Előzmény: #89803  Want_to_win
#89804
Sehol egy pozitív lépés. Alapítványi mutyi, információk elhallgatása ne adj Isten csalások sorozata. Itt a kisbefektető csak palimadár lehet.
Want_to_win
Want_to_win 2021. 04. 19. 15:19
Előzmény: #89801  Hopszi72
#89803
Ez azért nem teljesen igaz. Amikor veszel egy részvényt körbejárod az elérhető információk alapján. Az, hogy a BÉT-en szinte már az összes részvény manipulatív sumákságokkal van tele, azt nem tudod előre. Ez egyszerűen félelmetes, hogy mindenhol átvágnak.
kupec 2021. 04. 19. 15:13
Előzmény: #89800  Vicus2000
#89802
Nem értem, ennek a közleménynek semmi értelme nem volt. Ha éjfél előttig akarnak várni, akkor erre mi szükség volt?
Hopszi72 2021. 04. 19. 15:13
Előzmény: #89799  Hamiskártyás_boy
#89801
Te vetted el, mert Te döntötted el hogy ilyen részvényt veszel. Mint ahogy Én is, de én pozitív gondolkodású vagyok. Megyünk, megyünk a fal fele, de az utolsó pillanatban vagy megállunk, vagy elkanyarodunk. Valszeg jobbra :-)