Topiknyitó: gyurcsi 2015. 07. 07. 10:07

MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ?  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
apfmodibudoskurvaanyjattttt-- 2020. 09. 14. 12:22
Törölt hozzászólás
#818
hexal
hexal 2020. 09. 08. 09:59
Előzmény: #813  badsector1
#817
azért vigyázni mert nem minden az aminek az látszik,utána járni mindennek, mert a hamisság és megtévesztés elharapozott a földön.
gtg 2020. 09. 07. 20:11
Előzmény: #815  gtg
#816
Vákuumban minden elektromágneses hullám (rádió, fény, röntgen, stb.) betartja az inverz négyzetes törvényt, tehát megkétszerezve a távolságot az adótól, a rádióhullám erőssége negyedére csökken, és egy idő után szépen beleveszik a zajba. A távolság tehát az egyik döntő tényező ebben a játékban, ugyanis még a legerősebb rádióadó jele is beleolvad a zajba egy bizonyos távolság megtétele után. 
gtg 2020. 09. 07. 20:09
Előzmény: #814  gtg
#815
Ez már jobb:
Arecibóban van a világ legnagyobb, radarként is használt rádiótávcsöve, amelynek átmérője 305 méter, érdemes azt kiszámítani milyen távolságból tudná egy hasonló "testvértávcső" sugárzását érzékelni. 1 MW kimenő teljesítmény esetén egy hasonló méretű és érzékenységű vevőtávcső 10 000 fényév távolságból még éppen fel tudná fedezni a földi jelet, ha a számításnál a legideálisabb vivőfrekvenciát, és 1 Hz sávszélességet veszünk figyelembe, viszont nagyjából így semmilyen információt nem tudnánk továbbítani.
gtg 2020. 09. 07. 19:57
Előzmény: #813  badsector1
#814

Nem tudom, hogy lesz-e valami eredménye.
"A SETI program vezető csillagászai, John Billingham és Jill Tarter 2000 környékén kiszámították, hogy a legérzékenyebb rádiócsillagászati berendezéseket több fényévnyi távolságra kihelyezve azok mit érzékelnének a földi rádiósugárzásból. Szerintük a Föld legerősebb rádiósugárzói a legnagyobb teljesítményű TV adók (főleg UHF), valamint a katonai radarok. Egy, valahol a távoli világűrből a Földre irányított arecibói méretű antenna a TV állomásokat 1,8, a katonai radarokat 18 fényév távolságból érzékelné. A felfedezhetőséget természetesen erősen rontja, ha a földi adó nem egyenletesen, hanem impulzusszerűen, továbbá csak egy meghatározott irányba működik."
gtg 2020. 09. 07. 19:31
Előzmény: #811  gtg
#812
"Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz."
gtg 2020. 09. 07. 19:29
Előzmény: #810  _lucifer_
#811
"25 És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Zsolt 65,8 26 Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. Ézs 34,4 hozzáadás a könyvjelzőkhöz27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Dán 7,13 28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok"
Ezt ugye az apostoloknak mondta, tehát az Emberfia ezek szerint még az ő életükben eljön mindenféle jelekkel és az ég tartóoszlopainak megrendülésével. De nem volt ilyen, akkor most ez hogy is van?
_lucifer_ 2020. 09. 07. 19:16
#810

LUKÁCS EVANGÉLIUMA21. fejezetAz öz
vegyasszony két fillére1 Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. 2 Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, 3 és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 4 Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.Jézus jövendölése a templomról5 Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: 6 Jönnek majd napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának.A nagy megpróbáltatás ideje7 Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik? 8 Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket! 9 Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég. 10
Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, Ézs 19,2 ; 2Krón 15,6 11 mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. 12 De mindezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13 De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. 14 Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 15 mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Ézs 54,17 ; ApCsel 6,10 16 Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, 17 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. 18 De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 19
Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.Jeruzsálem pusztulása20 Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. 21 Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. 22 Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Hós 9,7 ; 5Móz 32,35 23 Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre és harag erre a népre. 24 Kardélre hányják és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. 5Móz 28,64 ; Ézs 63,18 ; Zsolt 79,1 ; Róm 11,25Az Emberfia eljövetele25
És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Zsolt 65,8 26 Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. Ézs 34,4 27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Dán 7,13 28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. 29 Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! 30 Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. 31 Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. 32 Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. 33
Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. 34 Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, Ézs 5,11-13 ; 1Thessz 5,3.7 ; Róm 13,13 35 mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Ézs 24,17 ; 1Pt 4,7 36 Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt. 37 Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az Olajfák hegyére ment, és ott töltötte az éjszakákat. 38 Kora reggel az egész nép hozzásietett, hogy hallgassa őt a templomban.
hexal
hexal 2020. 09. 06. 22:02
Előzmény: #807  _lucifer_
#808
rákosi?
_lucifer_ 2020. 09. 06. 18:24
#807
Jön egy kövér bölény, ki félti népét,
s úgy szónokol, akár a színpadon,
nem tudni, vajon szolgált-e kémként,
akikért szólni fog, azoknak árt nagyon.
Egyedül van, s ereje nem lohad,
folytonos küzdésre termett,
maga mellé állít még másokat,
kik Istent ismernek, s nem kegyelmet
Fején vaskorona,
mely a vállát nyomja,
egyszer elárult már,
egyszer visszavonta.
Pannonföldre lépett
Keletrôl az ördög,
s a nép megválasztja,
kit nemrég megdöntött.
Pufók, kis ember a bölcs tanácsban,
bolondnak tartják, s az is talán,
mindig az igazság oldalán van,
csak az igazság nincs az oldalán.
Sokan nevetnek rajta majd,
De a vidéki nép még nagyra tartja,
s ki korán nevetne, magára hozna bajt,
lesujt reá a csörgôsipkás kardja.
Köpcös fogadós képtelen
a Történész helyére lépni,
Bagolynak csúfolják, de nem
Madarak segítségét kéri,
nem vár rá dicsôség, sem ôrség,
csak elmulasztott lehetôség.
Akkor a nagy folyó majd visszafelé folyik,
rettentô monstrum a folyót elzárja,
kôbôl és vasból van a szörnyeteg itt,
s a legnagyobb várost fenyegeti árja.
Háború fenyeget a nagy folyó miatt,
elfogy az ivóvíz, a föld is kiszárad,
Az emberi gonoszság ettôl visszariad,
a két nép mégis megmarad barátnak.
Zsarnoki eszme katonája sokáig,
Keleten nevelik hazája ellen,
hûsége idegen mezben kiviláglik,
helytartó nem lesz a szabad szellem.
Élére áll a reménytelen forradalomnak,
bár sejthetô: nem lesz számára kegyelem,
gyilkosai négy évig hazudoznak,
temetik jeltelenül a díszhelyeken.
Ki vállalná örökét, nem akad senki,
népe emlékezni nem tud, csak temetni.
Kelet helytartójaként kövér kis ember
jön Pannonföldre, telve gyûlölettel.
Hosszú börtönévek disznóvá hízlalják,
rövid országlása csúfos véget ér
Erôszakos halálát sokan kívánják,
hamis nevét kísérik átkok,
a nép sosem felejti gyászos országlását,
számûzetésben hal meg kárhozottan.
Emlékmûvét ledöntik, képeit elégetik,
az Úr írmagját is kiirtja onnan.
Nevetség, szégyen tárgya lesz, aki követte,
s kénköves pokolra jut, ki hitt neki.
hexal
hexal 2020. 08. 24. 09:14
Előzmény: #805  sasa44
#806
bagoly mondja
sasa44 2020. 08. 24. 07:51
Előzmény: #804  hexal
#805
ERRE egyet lehet mondani: az írásaid alapján még nem távozott tőled.
hexal
hexal 2020. 08. 22. 15:48
Előzmény: #803  sasa44
#804
ere egyet lehet mondani távozz tölem sátán
sasa44 2020. 08. 22. 14:21
Előzmény: #798  hexal
#803
Ez a mondat nekem értelmezhetetlen. Gondolom más józan embernek is. Szerintem hagyd abba isten vérének az ivását és aludj egyet.
sasa44 2020. 08. 22. 14:18
Előzmény: #801  xenosz2
#802
A maják pl. konkrét időt is írtak, aztán az se jött be...
xenosz2
xenosz2 2020. 08. 22. 11:59
Előzmény: #794  kukker
#801
no , akkor ez is olyan,mint a horoszkóp. 
írnak valami konkrétumot, de hogy mikor,hol, hogyan azt nem.
ezzel aztán mindenki kezdjen ezzel azt,amit akar...
se füle se farka...
hexal
hexal 2020. 08. 22. 11:28
#800
🌍
hexal
hexal 2020. 08. 22. 11:24
#799
hagyjátok hogy az összes haott vallási vezetö ,temesse el a hivö halott seregeket,ez a mondás lényege.a mondást majd lucifer bemásolja ha akarja
hexal
hexal 2020. 08. 22. 11:22
Előzmény: #793  sasa44
#798
ismeri ? nem? segits magadon,és amugy amig az ember nem vátodik meg az Igazsággal segiteni sem tud mert minden hamis.
hexal
hexal 2020. 08. 22. 11:21
Előzmény: #791  JeanClaudeDammeVan
#797
csak egyéni megváltás van erre van már csak idö,ugyanis minden el lesz törölve mert hamis,
hexal
hexal 2020. 08. 22. 11:19
Előzmény: #790  sasa44
#796
Az IGAZSÁG a Megváltás,gunyolodo,és minden kérdésre megvan a válasz.
hexal
hexal 2020. 08. 22. 11:17
Előzmény: #786  kukker
#795
mi nem ismerjük az idöket csak az Atya ezt tudhatná mindenki ,de az biztos elkezdödött a visszaszámlálás ugy a hogy a hofi a viccben mondja .9-8-7----------
kukker 2020. 08. 22. 10:12
Előzmény: #793  sasa44
#794
Ezt írtam:"És koránt sem jelenti az eleve elrendelés, hogy ülsz csak otthon magadra zárva mindent - ha hívő vagy - és várod a dolgokat, mert kötelességek vannak."
Ha "hívő vagy", nem ülhetsz otthon.
Miért kötelességem?
Mert ezt írja a Biblia.
Elsőnek a család és a szülő majd utána - ésszel,  természetesen, átgondolva - a lehetőségek szerint másnak.
Hogy én hogyan segítek, az magánügy, mindenkinek az.
Amit érez az ember, hogy kell tennie, igazából ennyi és természetesen a fentieket figyelembe véve.
"Amúgy meg nem ülök otthon, mert dolgozni járok és élem az életemet. Mint ahogy mások. Ez baj?"
Ilyet ne kérdezz tőlem, nem ítélhetem meg az életed.
Te nem vagy hívő, nem tudod, mit ír elő a Biblia a hívőnek.
Mondhatni, hogy a hívőre - megtért emberre - szigorúbb "követelmény" van, hiszen ismeri vagy ismerni fogja - törekedik rá, nyilván ez a logikus viselkedés és cselekedet, ok-okozat - a Biblia tanítását, és igyekeznie kell mindenképpen az ott szereplő elvárásokat - parancsolatot nem írom, az evidens - teljesíteni.
De egyébként úgy hiszem, hogy ezt meg azt tenned kell, jön az magától így is, meg úgy is.
Kicsit keveset aludtam, nézd el, hogy annyira nem tudok mélységében belemenni teológiai kérdésekbe. :)
sasa44 2020. 08. 22. 09:27
Előzmény: #792  kukker
#793
Sajnálom, de nekem sokkal szélesebb az érdeklődési köröm, hogy csak a bibliát olvasgassam. Mi van azzal aki a Koránt olvassa hite szerint? Neki is 10 éve van hátra? Miért kötelességem másokon segíteni? Te hogyan segítessz másokon ? Javaslod, hogy olvassák a bibliát és segítsenek másokon? A migránsokon is kell segíteni? Mert azok is mások. Amúgy meg nem ülök otthon, mert dolgozni járok és élem az életemet. Mint ahogy mások. Ez baj?
kukker 2020. 08. 22. 09:05
Előzmény: #790  sasa44
#792

Egyet biztosan érdemes.
Ha nincs otthon Biblia, vásárolj egyet, én a Szent István társulatét tudom javasolni.
A neten is fenn van az összes kiadás, de az a biztos, ami ott van kézzel foghatóan. :)
Az meg, hogy el van rendelve valami, hiába hívő bárki is, ember vagy és tudsz inogni.
És koránt sem jelenti az eleve elrendelés, hogy ülsz csak otthon magadra zárva mindent - ha hívő vagy - és várod a dolgokat, mert kötelességek vannak.
Például, hogy segíts másokon.
Ja mondjuk ott érdemes elkezdeni a "mit teheteket", hogy mondjuk nem káromkodik az ember.
Az már egy jó irányba való lépés. :)
JeanClaudeDammeVan
JeanClaudeDammeVan 2020. 08. 22. 08:58
Előzmény: #790  sasa44
#791
Részemről passz, de ha mégis kiderülne a dátum szóljatok és csinálok rá facebook eseményt hogy akit érdekel fel tudjon iratkozni.
sasa44 2020. 08. 22. 08:45
Előzmény: #789  kukker
#790
Jajj, Jajj, Jajj. Szörnyű! Iszonyat! És akkor én egyszerű ember mit tehetek ez ellen, /HA már el van rendelve/. Rohangáljak fel-alá, sikítozzak, magamba roskadjak vagy mi a fszt csináljak. Ó KUKKER /Lucifer/ próféta segíts!!!!
kukker 2020. 08. 22. 00:35
Előzmény: #787  mereszZenesz
#789
"Arról a napról és óráról pedig senki sem tud,"
Nem is mondtam sem napot, sem órát.De szívesen veszem, ha idézed.
"Tehát ha kereszténynek gondolod magad  akkor szerintem nemkéne tovább csűrni csavarni..."
Senki nem csűrt és csavart semmit.
De javítok:
Szerintem kb 10 év van még maximum egyéni véleményként a Biblia által olvasottak szerint, amit én gondolok.
És akkor leszögezem:
Nagyon jól tudom, hogy nincs pontos nap, dátum és óra.
Remélem most jó! :)
Metis_papa
Metis_papa 2020. 08. 21. 21:03
Előzmény: #779  _lucifer_
#788
Ezzel kapcsolatban Matyi atya tudna szakvéleményt adni, lehet, hogy kapcsolatban van a 4iG-gel, Babilon ómladozó tornyával.
mereszZenesz 2020. 08. 21. 19:18
Előzmény: #786  kukker
#787
Elég nehéz olvasmány a biblia de azért annyira mégse.  Nézzük mit mondott Jézus amikor megkérdezték tőle a világvége időpontját: 
36. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül ( Máté 24)
Tehát ha kereszténynek gondolod magad  akkor szerintem nemkéne tovább csűrni csavarni...
kukker 2020. 08. 21. 18:18
Előzmény: #782  Denever
#786
Ebben igazad.van.
De eddig a jeleket értelmezték csak sokan, innen-onnan.
Viszont most vélhetőleg tényleg a vegkorszakot éljük, mert a Gonosz szelleme elkezdett egyre nagyobb mértékben eluralkodni a világban és ezzel párhuzamosan a Biblia profeciait is megnézed, akkor osszevag minden. 
Nekem idén tél vége felé kb jött előbb az érzet, hogy itt spirituális az a rossz, ami van, hogy konkrétan itt a Gonosz nagy jelenléttel, utána pedig jött a végső felismerés, hogy Isten hívott és terelt az Igazság felé úgy, hogy kb talán egy hónapig keresgéltem, hogy most mi is ez a világban, ami történik?
Na és akkor a Biblia szerint, a Jelenések könyve szerint illetve a többi profecia szerint 10 év van még
hexal
hexal 2020. 08. 21. 18:08
Előzmény: #783  mereszZenesz
#785
lásdhitgyüli
hexal
hexal 2020. 08. 21. 18:07
Előzmény: #782  Denever
#784
egyszer eljön,már akinek
mereszZenesz 2020. 08. 21. 15:09
Előzmény: #779  _lucifer_
#783
Karizmatikus gyülekezeteben szokták így értelmezni a bibliát azok az emberek akik azt hiszik , hogy "angyali" nyelven tudnak beszélni vagy éppen "démont" tudnak  kiűzni más emberből ...
Persze ezekkel a dolgokkal izgalmasabbá lehet tenni egy unalmas vasárnapi "isten tiszteletet" és pár száz embert be is lehet vele húzni aki aztán vígan leadja a keresete 10 % minden hónapban....
Denever 2020. 08. 21. 13:53
Előzmény: #780  hexal
#782
A világvége várás gyakorlatilag általános az emberi történelemben. Belénk van kódolva, mivel minden véges.
1000.-ben megvoltak őrülve az emberek annyira várták a világvégét, aztán semmi sem történt. Sok 100-szor megjósolták már. Néhány ember meg különösen fogékony erre a témára. Egyszer persze minden véget ér most vagy 10.000 év múlva, ki tudja? 
hexal
hexal 2020. 08. 21. 13:47
Előzmény: #779  _lucifer_
#781

Topik gazda

gyurcsi
1 1 1

aktív fórumozók


 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek