_lucifer_

Regisztráció: 2016-03-20 20:05:07

Hozzászólások száma: 96

Utolsó hozzászólás: 2020-04-26 12:21


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 04. 26. 12:21

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."
"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 24. 18:25

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."


"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet!"[10]
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 24. 18:24
"Miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz és mindenkit elveszte. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is volt; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik..."[8]
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 21. 17:48

A test cselekedetei nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.

Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.[23] a hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugoknak... a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye...[24] és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.[25]
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 15. 19:31
 Betegségek. Jézus arról prófétált, hogy lesznek „járványos betegségek”. A veszélyes betegségek gyorsan terjednek, sokak halálát okozva (Lukács 21:11). Habár az orvosok már tudják, hogyan kezeljenek sok betegséget, még mindig nem képesek mindent orvosolni. Egy beszámoló szerint évente több millióan halnak meg járványok következtében, például tuberkulózis, malária vagy kolera miatt. Ezenkívül az orvosok több mint 30 új betegséget fedeztek fel, melyek némelyike gyógyíthatatlan.
MILYENEK LESZNEK AZ EMBEREK AZ UTOLSÓ NAPOKBAN?10. Hogyan teljesül napjainkban a 2Timóteusz 3:1–5?10 2Timóteusz 3:1–5-ben ezt olvashatjuk: „az utolsó napokban  nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.” Pál apostol elmondta, hogy milyen lesz a legtöbb ember az utolsó napokban:
 • önzőek lesznek;
 • a pénzt fogják szeretni;
 • szüleik iránt engedetlenek lesznek;
 • hűtlenek lesznek;
 • nem fogják szeretni a családjukat;
 • önuralom nélküliek lesznek;
 • erőszakosak és agresszívak lesznek;
 • az élvezeteket fogják szeretni, semmint Istent;
 • látszólag szeretni fogják Istent, de nem engedelmeskednek neki.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 01. 11:45
Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1)Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott.Egy képpel folytatva: alig kezdte el az ember ezt a boldog életet, megállt mellette a kísértő, és egy érdekes hajóútra hívta az „unalmas" éden-kertből. Az ember engedett a csábításnak, de amikor a hajóra lépett, lefogták, megkötözték, az evezőpadhoz láncolták, s azóta gályarabként tengeti életét. Már nem Isten az ura, de a maga ura sem lett, hanem az Isten elleni lázadás, a bűn uralma alá került. Tehetetlen, a helyzetén nem tud változtatni. Ezt az Isten nélküli létet nevezi a Biblia halálnak, s ennek a végleges formája a kárhozat.Jézus Krisztusról azt tudjuk, hogy megjelent ezen a gályán, és kihirdette a jó hírt: aki hisz benne, az szabad. Ezek álljanak fel! Aki az ő szavára felállt, arról lehullottak a láncok, Jézus neve is ezt jelenti: szabadító, megmentő, üdvözítő. A vele való kapcsolat újra az életet jelenti a raboknak, ennek végleges formája az üdvösség.A bűn uralma alól felszabadított ember újra képes küldetését végezni. Felismeri, milyen érdekes és fontos lehetőségeket készített el neki Isten, aki minket „jó cselekedetekre teremtett..., hogy azok szerint éljünk" (Ef 2,10). Az ilyen ember már nem rab, nem kénytelen szüntelenül Isten akarata ellen cselekedni, hanem képes őt megérteni, vele egyetérteni, neki engedelmeskedni. S eközben „valósul meg", lesz azzá, akinek Isten teremtette. Ez az igazi szabadság.Ez a megszabadult, hitre jutott ember útja: küldetés, kárhozat, kegyelem, küldetés. A második állomásig mindnyájan eljutottunk. A kárhozat állapotából hív ki minket Jézus, hogy Isten kegyelmet nyert gyermekeiként újra eredeti küldetésünket tudjuk végezni.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 02. 23. 17:15
 • Nagy háborúk (Máté 24:7; Jelenések 6:4).
 • Élelmiszerhiányok (Máté 24:7; Jelenések 6:5, 6).
 • Hatalmas földrengések (Lukács 21:11).
 • Pusztító járványok (Lukács 21:11).
 • Egyre több bűncselekmény (Máté 24:12).
 • A föld pusztítása (Jelenések 11:18).
 • Megromlik az emberek erkölcse, ami abból is látszik, hogy a legtöbben „hálátlanok, illojálisak. . . nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak” (2Timóteusz 3:1–4).
 • Széthullanak a családok, mivel az emberek „természetes vonzalom nélküliek”, a gyerekek pedig a „szüleik iránt engedetlenek” (2Timóteusz 3:2, 3).
 • A legtöbb emberből kihűl az Isten iránti szeretet (Máté 24:12).
 • Egyre nyilvánvalóbb a vallások képmutatása (2Timóteusz 3:5).
 • Érthetőbbé válnak a bibliai próféciák, különösen amelyek az utolsó napokra vonatkoznak (Dániel 12:4).
 • Az egész földön hirdetik Isten királyságának a jó hírét (Máté 24:14).
 • A legtöbben közönnyel és gúnyolódással fogadják a vég közeledtét jelző bizonyítékokat (Máté 24:37–39; 2Péter 3:3, 4).
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 02. 15. 10:33
Örökké hagyni fogja Isten, hogy az emberek uralkodjanak egymáson, és veszélybe sodorják az emberiség jövőjét? Nem, ahogy már láttuk, közbe fog lépni, és véget vet az évszázadok óta tartó elnyomásnak és szenvedésnek. Az emberek és a föld teremtője azt akarja, hogy tudjál róla, hogy közel van az az idő, amikor mindez megtörténik. Hogyan adta tudtunkra ezt a nagyon fontos információt?Nézzünk egy szemléltetést. Mielőtt elindulnál valahova autóval, valószínűleg tájékozódsz az interneten, megnézel egy térképet, vagy útvonaltervet készítesz. Ha vezetés közben látod az útvonaltervben szereplő jelzéseket és helyszíneket, megnyugszol, hogy közeledsz az úti célodhoz. Ehhez hasonlóan Isten a Szavában egyértelműen leíratta, hogy mi lesz jellemző a világra. Mivel látjuk megvalósulni az előre megjövendölt eseményeket, felismerjük, hogy a világvége felé tartunk.A Biblia feltárta, hogy lesz egy jelentőségteljes időszak, amely elvezet a világvégéhez. Ekkor olyan események és körülmények lesznek megfigyelhetők, melyekre egy időben még nem volt példa a történelemben. Nézzünk meg néhány ilyen részletet Isten Szavából.1. ZŰRZAVAR AZ EGÉSZ VILÁGON. A Máté evangéliuma 24. fejezete olyan körülményekről jövendöl, melyek együttesen a világrendszer befejezését jelzik. Ez az időszak a vég eljövetelével zárul le (3., 14. vers). Ugyanez a fejezet azt is leírja, hogy ebben az időszakban lesznek nagyobb háborúk, élelmiszerhiányok, földrengések, nő a törvénytelenség, kihűl a szeretet, a vallási vezetők pedig alattomos módon félrevezetik az embereket (6–26. vers). Persze bizonyos mértékben ezek már évszázadok óta tapasztalhatók. A véget megelőzően azonban mind egyszerre vannak jelen. Emellett a következő három jövendölés is teljesedik.2. JELLEMVONÁSOK. A Biblia szerint „az utolsó napokban”, vagyis a véget megelőző időszakban drámaian megváltozik az emberek viselkedése. Ezt olvashatjuk: „az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak, természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők” (2Timóteusz 3:1–4). Igaz, nem újdonság, hogy az emberek tiszteletlenek egymással, de az utolsó napokban ez már olyan mértékű, hogy ezt az időszakot joggal nevezhetjük „nehezen elviselhető, válságos” időknek. Te is megfigyelted, hogy mennyire megváltoztak az emberek?3. TÖNKRETESZIK A FÖLDET. A Biblia szerint Isten elpusztítja azokat, akik pusztítják a földet (Jelenések 11:18). Miért mondhatjuk, hogy az emberek pusztítják a földet? Noé napjaiban is hasonló volt a helyzet: „A föld pedig romlottá vált az igaz Isten előtt, és megtelt a föld erőszakkal.” Isten ezt mondta erről a romlott társadalomról: „elpusztítom őket” (1Mózes 6:11–13). Szerinted is egyre nyilvánvalóbb, hogy a föld megtelik erőszakkal? Az emberek egy történelmi jelentőségű ponthoz értek, ugyanis már arra is képesek, hogy az egész földön megsemmisítsék az életet. Az ehhez szükséges fegyverek a kezükben vannak. De egy másik módon is pusztítják a földet. Teljesen tönkreteszik az életet fenntartó rendszereket: szennyezik az óceánt, a levegőt, a növények és az állatok élőhelyeit.Gondolj bele! Száz évvel ezelőtt az ember még nem lett volna képes elpusztítani az életet a földön. Ma viszont már igen, hiszen korszerű fegyvereket halmoznak fel, és szennyezik a környezetet. Bár nagyon gyorsan fejlődik a technika, úgy tűnik, hogy az ember képtelen felmérni vagy befolyásolni a következményeket. Azonban a föld jövője nem az embereken múlik. Isten megígérte, hogy közbe fog lépni, és elpusztítja azokat, akik pusztítják a földet, még mielőtt megszűnne az élet a bolygónkon.4. PRÉDIKÁLÓMUNKA AZ EGÉSZ VILÁGON. A jövendölés szerint a vég közeledtével egy különleges munka is folyamatban lesz: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Ez teljesen különbözik a legtöbb vallás hittérítő tevékenységétől, melyet az évszázadok során végeztek. Az utolsó napokban egy konkrét üzenetet, „a királyság jó hírét” hirdetik. Ismersz olyan vallási csoportot, amely erről prédikál? És még ha úgy tűnik is, hogy van ilyen, egy helyi vallásról van szó, vagy olyanról, amely „az egész lakott földön” prédikál erről a jó hírről „tanúságul minden nemzetnek”?
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 02. 02. 13:39
Jézus azt mondta a követőinek, hogy "amikor látják ezeket megtörténni", akkor készüljenek rá, "hogy közel az Isten országa".[4] Hozzá mentek a tanítványok, mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és mi jele lesz a te (újra) eljövetelednek és a világ végének?[5] A jelek, amiket Jézus adott: hamis próféták és "Krisztusok" megjelenése, háborúk, éhínség, járványok, a természeti katasztrófák megszaporodása, a bűn kiszélesedése, az evangélium hirdetése az egész világon...
Jelek az utolsó időkről
 • Éhínségek (Máté 24:7).
 • Járványok (Lukács 21:11).
 • Nagy földrengések (Lukács 21:11).
 • "Az emberekből kihűl a szeretet" (Máté 24:10, 12).
 • Falánkság és mértéktelenség (Máté 24.)
 • "A Földet pusztítják" (Jelenések 11:18)
 • „Az emberek elhalnak a félelem miatt”. (Luk. 21:26)
 • az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” (I. Tim. 4:1)
 • langymeleg vagy, elvetlek.” (Jel. 3:14-22)
Isten népére, a kereszténységre vonatkozó szimbolikus kifejezés, a képmutatás korára.
 • Hamis próféták és Krisztusok.
 • "Maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává." (II. Kor. 11:14)
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 01. 26. 17:02

Lukács 21:1111  Lesznek nagy földrengések, és egyik hely után a másikon élelmiszerhiányok meg járványos betegségek,a továbbá lesznek félelmetes látványok, és nagy jelek az égbő
l
.2Timóteusz 3:1–4Lejátszás Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokbana nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.  Mert az emberek önmagukat fogják szeretni meg a pénzt, dicsekvők lesznek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, hűtlenek,  nem lesz bennük szeretet, nem lesznek készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók lesznek, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem fogják szeretni,  árulók lesznek, keményfejűek, büszkék, inkább az élvezeteket fogják szeretni, semmint Istent,
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 01. 12. 19:07
Az álmessiások.23Akkor, ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! – ne higgyétek. 24Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 25Lám, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában, ne menjetek ki; hogy a házban rejtőzködik, ne higgyétek el! 27Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 28Ahol a hulla van, oda gyűlnek a keselyűk.A Megváltó megjelenése.29Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. 30Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. 31Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.A fügefáról szóló hasonlat.32Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül és a levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33Így, amikor ezeket látjátok, magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van, az ajtóban. 34Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek. 35Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.Felhívás az éberségre.36Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya. 37Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. 38A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, 39s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. 40Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 41Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 42Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. 43Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. 44Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 01. 05. 18:31

AZ UTOLSÓ NAPOK6–7. Mit mondhatunk a háborúkról és az éhezésről?
6 Háborúk. Jézus ezt mondta: „nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen” (Máté 24:7). Több ember halt meg háborúban a mi időnkben, mint a történelemben bármikor máskor. A Világfigyelő Intézet egyik beszámolója szerint 1914 óta több mint 100 millió embert öltek meg háborúkban. Az 1900 és 2000 között  zajló háborúk során több mint háromszor annyi embert öltek meg, mint ahányat az azt megelőző 1900 évben. Gondolj bele, mekkora fájdalmat és szenvedést okoznak az embereknek a háborúk!7 Éhezés. Jézus kijelentette: „lesznek élelmiszerhiányok” (Máté 24:7). Habár soha nem volt még ennyi élelem a földön, sokan mégsem jutnak elég ennivalóhoz. Miért? Mivel nincs rá pénzük, illetve földet sem tudnak venni, hogy megtermeljék maguknak. Több mint egy milliárd ember kevesebb mint egy dollárból él naponta. Az Egészségügyi Világszervezet szerint minden évben több millió gyermek hal meg leginkább azért, mert nem jutnak annyi élelemhez, hogy egészségesek legyenek.8–9. Mi mutatja, hogy teljesednek Jézus próféciái a földrengésekről és a betegségekről?


8 Földrengések. Jézus ezt jövendölte: „Lesznek nagy földrengések” (Lukács 21:11). Most már minden évben számíthatunk arra, hogy egyre több  nagy erejű földrengés következik be. 1900 óta több mint két millióan haltak meg földrengés miatt. És annak ellenére, hogy a technika segít sokkal hamarabb előre jelezni a földrengéseket, még mindig sok az áldozatok száma.
9 Betegségek. Jézus arról prófétált, hogy lesznek „járványos betegségek”. A veszélyes betegségek gyorsan terjednek, sokak halálát okozva (Lukács 21:11). Habár az orvosok már tudják, hogyan kezeljenek sok betegséget, még mindig nem képesek mindent orvosolni. Egy beszámoló szerint évente több millióan halnak meg járványok következtében, például tuberkulózis, malária vagy kolera miatt. Ezenkívül az orvosok több mint 30 új betegséget fedeztek fel, melyek némelyike gyógyíthatatlan.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 01. 04. 21:33
 • Megromlik az emberek erkölcse, ami abból is látszik, hogy a legtöbben „hálátlanok, illojálisak. . . nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak” (2Timóteusz 3:1–4).
 • Széthullanak a családok, mivel az emberek „természetes vonzalom nélküliek”, a gyerekek pedig a „szüleik iránt engedetlenek” (2Timóteusz 3:2, 3).
 • A legtöbb emberből kihűl az Isten iránti szeretet (Máté 24:12).
 • Egyre nyilvánvalóbb a vallások képmutatása (2Timóteusz 3:5).
 • Érthetőbbé válnak a bibliai próféciák, különösen amelyek az utolsó napokra vonatkoznak (Dániel 12:4).
 • Az egész földön hirdetik Isten királyságának a jó hírét (Máté 24:14).
 • A legtöbben közönnyel és gúnyolódással fogadják a vég közeledtét jelző bizonyítékokat (Máté 24:37–39; 2Péter 3:3, 4).
 • A fenti próféciák közül nemcsak néhány vagy a többség, hanem mindegyik egy időszakban teljesedik (Máté 24:33).
 • Tényleg „az utolsó napokban” élünk?Igen. A világ eseményei és a bibliai kronológia azt mutatja, hogy az utolsó napok 1914-ben kezdődtek. Ekkor kezdett Isten királysága uralkodni az égben, és az első intézkedéseként eltávolította Sátánt, az Ördögöt a démonaival együtt az égből, így azóta már csak a föld felett van hatalmuk (Jelenések 12:7–12). Az emberek helytelen gondolkodása és tettei mutatják, hogy Sátán befolyásolja őket, ami „nehezen elviselhető, válságos” időszakká teszi az utolsó napokat (2Timóteusz 3:1).
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2019. 11. 01. 11:39
„Palotákat rombol az erőszak s kevélység, így a fennhéjázó háza összeomlik.” (Sir 21,4)  „Uram! Azok, akik elhagynak, mind megszégyenülnek; akik pedig elfordulnak tőled, azokat gyökerestül kitépik földjükből, mert elhagyták az élő vizek forrását.” (Jer 17,13)
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2019. 09. 29. 11:11
Bocsáta annakfelette angyalt az Úr Jeruzsálemre, hogy elpusztítaná azt. És mikor vágná a népet, meglátá az Úr és könyörüle * az őveszedelmökön; és monda a pusztító angyalnak: Elég immár, szünjél meg. Az Úrnak angyala pedig áll vala a Jebuzeus † Ornánnak szérűjénél.  Akkor Dávid felemelé az ő szemeit, és látá az Úr angyalát állani a föld és az ég között, kivont kardja a kezében, a melyet Jeruzsálem ellen emelt vala fel. Leesék azért Dávid és a vének is, zsákba öltözvén, az ő orczájokra. 17 És monda Dávid az Istennek: Nemde nem én számláltattam-é meg a népet? Én vagyok, a ki vétkeztem és igen gonoszul cselekedtem! De ez a nyáj mit tett? óh én Uram Istenem forduljon ellenem a te kezed és az én házam népe ellen, és ne legyen a te népeden a csapás. 18 Akkor szóla az Úr angyala Gádnak, hogy megmondja Dávidnak, hogy menjen fel Dávid és építsen oltárt az Úrnak a Jebuzeus * Ornán szérűjén. 19 Felméne azért Dávid a Gád beszéde szerint, melyet az Úr * nevében szólott vala. 20 Mikor pedig Ornán hátratekintvén, látta az angyalt, ő és az ő négy fia, a kik vele valának, elrejtőzének (Ornán pedig búzát csépel vala). 21 És juta Dávid Ornánhoz. Mikor pedig feltekintett vala Ornán, meglátta Dávidot, és kimenvén a szérűről, meghajtá * magát Dávid előtt, arczczal a földre.  22 És monda Dávid Ornánnak: Add nékem e szérűhelyet, hogy építsek oltárt rajta az * Úrnak; igaz árán adjad nékem azt, hogy megszünjék e csapás a népen.  23 Monda Ornán Dávidnak: Legyen a tied, és az én uram, a király azt cselekedje, a mi néki tetszik; sőt az ökröket is oda adom égőáldozatul, és fa helyett a cséplőszerszámokat, a gabonát * pedig ételáldozatul; mindezeket ajándékuladom. 24 És monda Dávid király Ornánnak: Nem úgy, hanem igaz áron akarom megvenni tőled; mert a mi a tied, nem veszem el tőledaz Úrnak és nem akarok égőáldozattal áldozni néki a máséból. 25 Ada azért Dávid Ornánnak a szérűért hatszáz * arany siklust.  26 És építe ott oltárt Dávid az Úrnak, és áldozék égő- és hálaáldozatokkal és segítségül hívá az Urat, a ki meghallgatá őt, mennyből tüzet * bocsátvánaz égőáldozat oltárára.
hozzáadás a könyvjelzőkhöz
27 És parancsola az Úr az angyalnak; és betevé az ő kardját * hüvelyébe.  28 Abban az időben, mikor látta Dávid, hogy az Úr őt * meghallgatta a Jebuzeus Ornán szérűjén, áldozék ott. 29 (Az Úr sátora pedig, a melyet csinált * vala Mózes a pusztában, és az égőáldozat oltára is akkor Gibeon magaslatán † vala. ; 30 És Dávid nem mehetett fel oda, hogy az Istent megengesztelje, mert igen megrettent volt az Úr * angyalának kardjától.)
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2019. 08. 25. 10:31

Tőzsde KUFÁROK a pokol tűze éget el mindenkit
TRUMP SÁTÁN KACAJÁBAN!
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2019. 08. 24. 15:10
ELJŐ A POKOL TÜZE! BÜNÖSÖK!
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2019. 08. 20. 11:21
Ádám és Éva kiüzettek a Paradicsomból! Bűnösök vagytok!
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2019. 07. 28. 13:25
HU
ENEFI - THE BEST 2019. 02. 08. 10:37

1000!

friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek