vasvar

Regisztráció: 2015-03-03 12:43:24

Hozzászólások száma: 183

Utolsó hozzászólás: 2021-06-11 14:51


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 3
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

Appeninn real 2021. 06. 11. 14:51
Ha Opus megér 350-et , akkor az Appenin 500-at.
NUTEX tények - KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 2020. 02. 14. 12:56
#17
"Ez azt jelenti, hogy kb. 40 Ft a BVPS, tehát most a piacon a saját tőke értéke körül forog."
.
Hazug tolvaj   bűnözőknek 1 szavukat sem szabad elhinni Csereklei , Huber !!!
.
Ez a cég 1 büdös vasat nem ér , mert mindent kilopnak belőle !!!
NUTEX tények - KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 2020. 02. 14. 12:46
#13
Itt a cél a kisbefektetők lehúzása . meglopása, kisemmizése , megkopasztása , tönkretétele !!!
.
Nagy ívben kerülendő !
Waberers 2020. 01. 17. 11:24
Erste elemzés:
.
Ma reggeli elemzésünkben 2.411 forintra (7,1 euróra) vágtuk a Waberer’s részvényekre vonatkozó 12 hónapos célárunkat, melyet a DCF alapú értékelésünk alapján határoztunk meg. Ajánlásunk a célár és piaci ár közötti jelentős különbségnek köszönhetően Vétel. A cég az elmúlt negyedévekben tetemes veszteséget halmozott fel, ezt bizonyos esetekben a rugalmatlan fuvarszervezés, más esetekben az új szoftver bevezetése is okozta. Természetesen az iparági környezetben bekövetkezett változások is szerepet játszottak abban, hogy a cég nem tudott elég rugalmasan válaszolni ezekre a változásokra. Az ebből adódó problémák már jó ideje láthatóak. Válaszként az új vezérigazgató irányátásával komoly átalakításokba kezdett a Waberer’s, ami az elkövetkező negyedévekben hozhatja meg gyümölcsét, s végeredményben egy olyan cég jöhet létre, amely sokkal rugalmasabban válaszol a környezetben bekövetkező változásokra. Ennek keretében az értékesítési csapat megerősítése és átszervezése mellett például a tervező szoftvereket is átalakítják, és még lehetne folytatni a sort. Mindezeknek köszönhetően a második félévtől már látványos javulás lehet az operációban, amely az elkövetkező két évben teljesedhet ki. Az első jelek már láthatók. Azon túlmenően, hogy voltak már olyan hónapok, amikor az átlagos kamion kihasználtság a „régi szép időkre” emlékeztetett, az új értékesítési koncepció eredményeként sikerült egy újabb jelentős szerződést elnyerni (Audi). A jelentős, mintegy 80 millió euró értékű (pl. P/E értékelés) biztosítási üzletág sorsát is felülvizsgálják. Az eladástól a megtartásit bármi történhet. Mindenesetre ennek az üzletágnak az értékeltsége nagyobb, mint a teljes Waberer’s jelenlegi tőzsdei kapitalizációja, ami jól mutatja a részvény alulértékeltségét.
Waberers 2020. 01. 14. 14:30
Decemberben életbe lépő Audi-szerződés támogathatja a negyedik negyedév eredményét.
.
A vállalat vezérigazgatója optimista hangvételt ütött meg, és az elindított változtatások a következő negyedévekben már érzékelhetőek lesznek véleménye szerint.
.
Plusz a kamion perből befolyó extra pénz.
Waberers 2020. 01. 14. 13:18
Változatlan, 1785 forintos célár mellett továbbra is vételre ajánlja a Waberer’s részvényeit a Concorde – derül ki a legfrissebb elemzéséből.
Waberers 2019. 10. 08. 10:00
Ez berohadt
OTTone 2019. 07. 08. 11:01
Ebből ma felső limit lesz , 246
OTTone 2019. 06. 04. 10:55
Aki a  Országos Rendőr-főkapitányság felügyelete alatt álló Nemzetközi Oktatási Központtal (a továbbiakban a NOK). 
  , és a  Honvédséggel szerződéses viszonyban van tízszer meggondolja milyen infót csepegtessen a nagyérdemünek.
.
Titoktartási kötelezettség !
.
Majd mindent a maga idejében.
.
https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2019.05./OTT-ONE_Nyrt._-_Egyeb_tajekoztatas_2019.05.14._128223950
.
https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2019.04./OTT-ONE_Nyrt._-_Tajekoztatas_2019.04.08._128194186
Zwack részvény 2019. 06. 04. 10:38
Ez akkor is nagyon komoly profit warning a Vezetőségtől , még a végén igazuk lesz.
Zwack részvény 2019. 06. 04. 09:23
Ez óriási visszaesés , 700 ftos EPS és osztalék várakozás a VEZETŐSÉGTŐL idénre !
.
.
 ..https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2019.06./Zwack_Unicum_Nyrt._-_Kozgyulesi_eloterjesztesek_128238819
OTTone 2019. 05. 23. 11:21
Akkor miért vennél 25 k-t , 203-on ? :)))))))))
OTTone 2019. 05. 14. 14:08
Ez csak a kezdet , hamarosan milliárdos megrendelések jönnek ide.
FuturAqua VÍZOSZTALÉK 2028-ig (valójában 5788-ig) 2019. 02. 22. 13:52
Ilyenkor hol van kbr ?
Altera 2018. 11. 27. 10:45
Wallis szerint 520-at ér , és 1 forinttal sem többet.
Ha többet érne a Wallisnak akkor piaci áron , mondjuk 875-ön nyomtattak volna maguknak tengernyi részvényt és nem 520-on , mint azt  tették.
Re: Opus 611 , Konzum 3141
Tudod lehet ezt így is csinálni !!!
Altera 2018. 11. 27. 10:41
Wallis a keletkező profitot kiveszi osztalékelsőbbségi részvényekkel, nagyon fasza.
 Más befektető osztalékot soha nem fog kapni.
Ilyen szemét húzása utoljára csak a Fotexnek volt !!! 
Luxemburgban szöktek meg , több tízezer befektetőt megkárosítva.
Itt is ez várható.
"7.5. A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. n a p j á t k ö v e t ő e n e l h a t á r o z o t t o s z t a l é k ö s s z e g é b ő l a z o s z t a l é k e l s ő b b s é g i j o g o t b i z t o s ít ó részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5, - Ft - ja, azaz n u lla egész öt tized forintja u t á n ö s s z e s e n 1 5 0 - F t, a z a z e g y s z á z ö t v e n f o r i n t ö s s z e g ű o s z t a l é k e l s ő b b s é g r e j o g o s ít a n a k . A T á r s a s á g a z á lt a l a k i b o c s á t o t t, o s z t a l é k e l s ő b b s é g i j o g o t b i z t o s ít ó r é s z v é n y o s z t á l y b a t a r t o z ó részvényein kívüli más részvényre osztalékf i zetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. n a p j á t k ö v e t ő e n e l h a t á r o z o t t o s z t a l é k o k ö s s z e g é b ő l a r é s z v é n y e n k é n t k ifi z e t e t t o s z t a l é k o k kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke mi n den 0,5, - Ft - ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 150 - Ft, azaz e g y s z á z ö t v e n f o r i n t ö s s z e g e t ( a t o v á b b i a k b a n : „ O s z t a l é k e l s ő b b s é g i M é r t é k ” ) "
Altera 2018. 11. 09. 10:36
Amig a Wallis rátok nem borítja az 520-on kapott tengernyi részvényét!
Megint a kicsik fognak rosszul járni , mint mindig!
Wallis meg röhög a markába.
Duna House 2018. 11. 05. 10:07
Duna House 2018. 10. 26. 09:53
Rekordot döntött a Duna House


"Csúcsra pörgött a hitelközvetítés és az ingatlanközvetítés is a Duna House-nál, a harmadik negyedéves előzetes számok alapján továbbra is jó úton halad a sztori. Nyitott, 15 százalék feletti pluszban lévő kereskedési ötletünk stratégiáján nem változtatunk."


KBC elemzés


venni venni ,venni

friss hírek További hírek