Topiknyitó: vaskut 2006. 12. 14. 11:56

Pannonflax  

mi a fene lesz ezzel a tetû papírral?
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
poreci 2014. 12. 26. 00:52
Előzmény: #7459  werkaz
#7460
durva hogy még itt a végén is a részesedésekből leírtak gyorsan párszáz milliót.

Nekem az a gyanúm, hogy anno ugye megnyerték az 5 milliárdot, amit féláron továbbadtak valami követeléskezelőnek. A maradék pénzt azt eltették a keleti ingatlan alapba, és utána várniuk kellett, hogy megtámadja-e valaki külső fél ezt az egész égbekiáltó mutyit.
Aztán a keleti befektetésből tolták ki a lóvét folyamatosan vmilyen módon, hogy tisztára mossák a lóvét. Most hogy letelt már minden elévülés, a nav sem izélheti őket meg a számviteli törvény szerinti iratmegőrzési kötelezettségük is letelt, szépen lehúzzák a rolót és élnek majd mint Marci hevesen....
werkaz 2014. 12. 24. 10:31
Előzmény: #7458  Adamo68
#7459
Adamo68 2014. 12. 24. 07:48
Előzmény: #7456  luiguzi
#7458
Ery 2014. 12. 22. 20:37
Előzmény: #7456  luiguzi
#7457
Kbr talán tudja, ő elég naprakész...
luiguzi 2014. 12. 22. 16:57
Előzmény: #7452  Ery
#7456
honnan tudjuk meg hol tart a végelszámolás?
Dodo34
Dodo34 2014. 12. 21. 23:09
Előzmény: #7453  Jager72
#7455
én már írtam erre panaszt neki, és azt válaszolták, hogy a nem kereskedett papírokat kibocsátási áron kell nekik számom tartani
Kopejka01
Kopejka01 2014. 12. 21. 21:24
Előzmény: #7451  luiguzi
#7454
Úgy esett mint a kő, remek napok voltak. Aztán egyik nap kivezették gavallér ajánlattal. Piszok jó swing papír volt a grabó.
Jager72 2014. 12. 21. 20:13
#7453
Az OTP Bróker miért írja azt, hogy az árfolyam 1000? Másnak is ezt írja, vagy csak az OTP hülyült be?
Ery 2014. 12. 08. 21:14
Előzmény: #7450  Ery
#7452
Elvileg a 142m tételre nincs mkb fogás, vagy csak kimaradt... ha nincs és el is megy akkor az egy jó jel lenne.
luiguzi 2014. 12. 08. 20:08
Előzmény: #7449  kbr
#7451
link
A Graboplast a nyáron jelentette be, hogy a közel 6 milliárd forint értékű tatabányai beruházáshoz 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő GOP-támogatást nyert, a hiányzó rész előteremtésére külföldi és magyar befektetési és kockázatitőke-alappal is tárgyalnak. Jancsó Péter, a társaság elnök-vezérigazgatója akkor lapunknak azt mondta, hogy a társaságnak összesen 4,2 milliárd forintra lenne szüksége, ebből a tőkebevonás értéke 2-3 milliárd forint lehet, amit egy hosszú lejáratú hitellel egészítenének ki. Jancsó ugyanakkor a tőzsdei bevezetést is említette a forrásbevonás lehetőségei között, ennek egyik lépéseként a tulajdonosok a társaság nyilvános részvénytársasággá történő alakításáról is döntöttek és az Equilor Befektetési Zrt.-t bízták meg az esetleges tőzsdei megjelenéssel kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátásával.
Ery 2014. 12. 08. 19:54
Előzmény: #7442  kbr
#7450
Kérdés az ez banki terhelt vagy sem? Vagyis viszi e a bank a pénzt?
kbr 2014. 12. 08. 13:32
#7449
Beszáll a Graboplastba az Eximbank valamint az Otp.13év kihagyás után visszatér a tőzsdére, a Győri székhelyű 7évig tőzsdén résztvevő, majd kivonult cég.(cikk:napi gazdaság )
Törölt felhasználó 2014. 12. 02. 14:15
Előzmény: #7447  Törölt felhasználó
#7448
)
Törölt felhasználó 2014. 12. 02. 09:54
Előzmény: #7446  luiguzi
#7447
Ma beléptem otp direkt-be,a szemem kikerekedett,Pannonflax 1000ft-on!))) Jó is lenne!!!
luiguzi 2014. 11. 13. 08:53
Előzmény: #7445  luiguzi
#7446
3. Gé pek
Té tel Meg ne ve zés Irány ár (Ft)
3.1 Ter me lõ gé pek.
Azsú ro zó gé pek, szö võ gé pek, var ró gé pek, fes tõ gé pek, mé re te zõ, ket tõ zõ gé pek,
szá rí tó gé pek, zsu go rí tógé pek, cso ma go lóesz kö zök, fel ve tõ gé pek (52 té tel)
Aján la ti biz to sí ték a fen ti irány ár 3%-a, 4 284 990 Ft.
142 833 000
3.2 Egyéb be ren de zé sek (115 té tel)
Aján la ti biz to sí ték: a fen ti irány ár 3%-a, 683 280 Ft.
A gé pek té te le it az MKB Bank Zrt. zá log jo ga ter he li.
22 776 000
4. Gép jár mû
Té tel Meg ne ve zés Irány ár (Ft)
4.1 Fi at Du ca to 14 2.8 TD, frsz.: HIS–937 (gyár tá si év: 2000)
Aján la ti biz to sí ték: a fen ti irány ár 5%-a, 35 000 Ft.
A gép jár mû vet az MKB Bank Zrt. zá log jo ga ter he li.
525 000
luiguzi 2014. 11. 13. 08:52
Előzmény: #7444  kublaj1
#7445
A CASH & LI MES Va gyon ke ze lõ és Fel szá mo ló Zrt. (Cg.: [01 10 043611]; 1146 Bu da pest, Chá zár A. u. 9.), mint a Pan nonf lax
Tex til Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 016448]; 9027 Gyõr, Kan dó K. u. 1.; a 4. Fpk. 08-13-000638. sz. el já rás ban fel szá mo lá si el já rás kez de -
mé nye zé sé nek idõ pont ja 2013. december 3.) fel szá mo ló ja,
nyil vá nos pá lyá za tot
ír ki a társaság tulajdonában lévõ vagyoni értékû jog és szellemi termék átruházására, valamint gépek, gépjármû és készletek
megvételére.
Ameg hir de tett tel jes va gyon irá nyá ra 298 831 000 Ft (ket tõ száz ki lenc ven nyolc mil lió-nyolc száz har minc egy ezer fo rint) áfa nél kü li
net tó irány ár.
Ameg hir de tett esz kö zök egye di té te len ként is meg vá sá rol ha tók, az egyes té te lek irány árát a rész le tes aján lat té te li fel hí vás táb lá za -
tai tar tal maz zák 164 ol da lo
kublaj1 2014. 11. 13. 08:45
Előzmény: #7442  kbr
#7444
Üdv!

Király vagy!! Ezt, hogy szurtad ki? Lesz itt pénz.
werkaz 2014. 11. 13. 08:02
Előzmény: #7442  kbr
#7443
Köszi a hírt!
kbr 2014. 11. 12. 23:26
#7442
Üdvözlök minden Pflaxos érdeklődőt.A leány felszámolásának nyilvános pályázata megjelent a cégközlönyben 57-58.tételként található, nov.6-i dátummal.Csak a gépek,eszközök,anyagok,festékek,védjegy,szoftver,1db tgk.(298mft értékben).Üzem,mint ingatlan nincs benne.
kublaj1 2014. 10. 28. 07:57
#7441
Sziasztok!

Javaslom, hogy a fórumom továbbra is tartsuk a kapcsolatot illetve bárkinek bármilyen információja van továbbra is itt közzéteheti. Esetleg közösen a végelszámolóval is jobban feltudnánk lépni, hogy információhoz jussunk.

Topik gazda

vaskut
4 3 3

aktív fórumozók


friss hírek További hírek