Topiknyitó: voltavos 2009. 12. 11. 12:18

Chánuka - A fény ünnepe  

Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik (idén 2009. december 11. este), és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc polgári i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. A "chánuká" azt jelenti: "felavatás", s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.Chánukai gyertyagyújtás a Nyugati téren2009. december 11-től 19-ig minden este (december 11., és december 19. péntek kivételével) 18 órakor szeretettel várunk mindenkit a Nyugati térre, közös chánukai gyertyagyújtásra, közös táncra és a felejthetetlen chánukai fánkra. Ünnepségünket részvételükkel megtisztelik a zsidóság vezetői, és közéleti személyiségek.

link


Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Siegfried 2009. 12. 18. 16:55
Előzmény: #156  espanyol49
#160
Azért vagyok antiszemita mert , írtam hogy volt már történelemben zsidó üldözés, vagy azért vagyok antiszemita mert azt írtam, hogy Izraelt már többször elfoglalták, és majdnem porig rombolták történelme során?
ardenk 2009. 12. 18. 16:53
Előzmény: #158  vulkan01
#159


A fogolytábor katonai titoknak számított, s 1993-ban, amikor Radó János ny. tűzoltóezredes, akkor tanácsos a Temes Megyei Önkormányzatban, kezdeményezte, hogy állítsanak emlékművet a fogolytábor áldozatainak, azzal utasították el, hogy Temesváron nem volt semmiféle láger. „Amit mondok, félreértés, félremagyarázás, s én a magyar hadsereg dicsőségére akarok emlékművet állítani.” (R. J.). Kutatni kezdett, de sem a Múzeumban, sem a Katonai Archívumban Temesváron nem talált semmiféle adatot. Először magas rangú katonatisztek emlékezéseiben lelt közvetett bizonyítékokat, majd Bukarestben, a Katonai Levéltárban valós adatokat. Közben, felhívása nyomán a túlélők vagy azok leszármazottai is jelentkeztek a legkülönbözőbb országokból. A tábor alaprajza is elkészült. 1996-ban vaskos dossziét mutatott be Radó János a megyei önkormányzatnak. A közgyűlés pozitív döntést hozott, amit 30 millió lejjel nyomatékosított (később újabb 50 millióval toldotta meg). A pénz azonban nem volt elég, tovább kellett kilincselni. Jól jött Csongrád megye egymillió forintos, valamint a három magyarországi túlélő, Bodolay Gyula, Csabai István, Galgóczy János és mások (szervezetek, egyesületek és magánszemélyek) támogatása is. Radó János kitartása nem volt hiábavaló, 2000-re, Sonia Ilie építész tervei alapján elkészült, november 26-án ökumenikus istentisztelet keretében, több ország képviselőinek jelenlétében felavatták a hadifoglyok emlékművét. A beton talapzaton kaput ábrázol, melyet egy fal zár le. Felirata In Memoriam, alatta pedig román, magyar, szerb, német és angol nyelven: A temesvári fogolytáborban meghaltak emlékére. Az emlékműállítást az európai szellemiség, a megbékélés és a történelmi kiegyezés felé tett fontos lépésnek tekintették a jelenlévők, és annak tartják azóta is a temesváriak.

link

vulkan01 2009. 12. 18. 16:52
Előzmény: #155  ardenk
#158
lehet sose tudjuk meg hányan pusztultak el a náci, illetve a bolsevik táborokban
és menyien haltak meg a "civilizált" nyugat táboraiban, terror bombázásaiban
ardenk 2009. 12. 18. 16:52
Előzmény: #154  vulkan01
#157
Igen, csak úgy értettem, hogy nem a saját lábukon jöttek, hanem lovon. ugyanígy a fáraók sem sajátkezűleg építkeztek ugyanúgy ahogy nem Mátyás király építette saját kezűleg a budai várat sem.
espanyol49 2009. 12. 18. 16:51
#156
Te meg a hasonszőrű antiszemita emberkéktől nem várok semmit, csak gyűlöletet. Ez egy gazdasági portál és nem nemzetiségi vagy jobbikos portál.
Egyébként birtos vagyok benne, hogy ha rosszul sikerül bármilyen ügyletet, akkor is a zsidók lesznek a hibások.
Nem fenyegetőztem a hozzászólásomban, de te messzire mentél. Kicsi fiam szilencium, fogad el a tanácsom. De mondom magyarul: maradj.
ardenk 2009. 12. 18. 16:48
Előzmény: #150  vulkan01
#155
Sokan haltak meg fogolytáborokban. Ez biztos. Sajnos sokan meghaltak ott. Sajnos olyan világ volt ami fogolytáborokhoz vezetett. Az erőszak erőszakot szül. Ezért lett erőszakos végük a diktátoroknak is.

Én sajnálom az összes embert aki fogolytáborban volt és szenvedett, vallástól függetlenül. Vallásuktól függetlenül sajnálom az összes foglyot akik önhibájukon kívűl, egy erőszakos rendszer vagy erőszakos diktátor miatt kerültek oda ártatlanul. Ilyeneknek tekintem azokat a magyar katonákat is akik orosz hadifoglyokká váltak. Ők nem önszántukból vonultak háborúzni az oroszok ellen. Az első világháborúban sem szivesen mentek harcolni a magyar katonák, hanem kénytelenek voltak harcolni. Ha nem álltak volna be az osztrák vagy német fennhatóság alá tartozó hadseregbe, akkor kivégezték volna őket.
vulkan01 2009. 12. 18. 16:48
Előzmény: #153  ardenk
#154
"A Kárpát medencébe sem Attila vagy Árpád jött be, vagy hozta be a népét."
ezt nem értem én úgy gondolom két honfoglalás volt, a Székelyek (pl bizonyított), hogy Attila óta ott élnek, de lehet még régebb óta
ardenk 2009. 12. 18. 16:42
Előzmény: #152  vulkan01
#153
A Kárpát medencébe sem Attila vagy Árpád jött be, vagy hozta be a népét.
vulkan01 2009. 12. 18. 16:42
Előzmény: #151  ardenk
#152
igen, de a piramisokat szerintem nem a fáraók építették:)
ardenk 2009. 12. 18. 16:41
Előzmény: #147  vulkan01
#151
Ezek szerint a szemitáknak és a ma élő zsidó embereknek annyi közük van Izraelhez és Mózeshez amennyi közük van az Egyiptomiaknak a piramisokat építő fáraók-hoz?

vulkan01 2009. 12. 18. 16:34
#150
"Hányan haltak meg természetes módon? Hányan haltak meg a koncentrációs táborokban és egy gyors összehasonlítás!

A német törvények elõírták, hogy a német koncentrációs táborokban minden halálesetet föl kellett jegyezni legalább három kormány és tábori és országos hatóságnak kellett teljes bejegyzési ûrlapokat kitölteni és könyveket vezetni a halálesetekrõl, melyek tartalmazták a nevet, a születés idejét, az állampolgárságot, az internálás okát és a halál okát. Ezeknek a könyveknek a másolatát A D hivatal is megkapta Oranienburgban és ezeket Oroszországba vitték 1945-ben. Ezeknek a könyveknek a legtöbbjét átadták az Arolseni vöröskeresztnek, és 1984-ben a vöröskereszt minden olyan haláleset összefoglalóját közreadta, amely német koncentrációs táborban történt. A teljes szám 282 077 volt, néhány kisebb lista még hiányzott. Az eredeti oldal bemutatja az Arolseni vöröskereszt eredeti levelét. Az szövetségesek orvosai szerint, akik boncolásokat végeztek, rögtön a német kapituláció után, azt találták, hogy a táborokban a legtöbb ember fertõzõ betegségben halt meg.

A zsidók a táborlakók kevesebb mint 1/3-át tették ki. (Néhány táborban sok ezer volt, máshol csak párszáz).
úszómedence Auschwitzban
úszómedence Auschwitzban

Zsidó sírkövek fényképe a hamburgi temetõben 1999-ben. A nácik nem rombolták le a zsidó sírköveket, de ezek a sírkövek fölvetik a kérdést: "Hány zsidó halt meg a náci uralom idején természetes okokból?" Lengyel hivatalos források szerint közvetlenül a II. világháború elõtt a természetes halálozási arány Lengyelországban átlagosan évi 2.1 százalék volt, és ahogy bemutatjuk oldalunkon, a varsói gettó és más keleteurópai országokban a zsidók élete kifejezetten nehéz volt, így nyugodtan kiindulhatunk egy évi körülbelül 2.5%-os halálozási arányból. Európa zsidó lakossága a háború elõtt és alatt nem állapítható meg pontosan. A nácik körülbelül 11 millióra becsülték. Ha ezt vesszük alapul, akkor évente kb 275 000 zsidó halt meg évente természetes okokból. A nácik 12 évig voltak uralmon, így szorozzuk meg 275 000-et 12-vel. 3.3 milliót kapunk eredményül, 3.3 millió zsidó ember halt meg Európában teljesen természetes okokból a nácik uralma alatt. Hallotta ön valaha is, hogy valaki ezt mondta volna: "Nagyapám a háborúban halt meg természetes okokból?" Én sem! "

érdekes

forrás :link
Siegfried 2009. 12. 18. 16:27
Előzmény: #135  espanyol49
#149
"Egyet verjél a fejedbe meg a hasonlók: még egyszer nem lesz holokauszt meg meghurcoltatás meg koncentrációs tábor és büntetlen üldözések" Ebben én speciel annyira nem lennék biztos, judeaiakat, izraelieket , Dávid gyermekeit, azóta kergetik , mióta előjöttek a sivatagból. Babilon, egyiptom, aztán tovább és tovább, Európa majd minden országában volt zsidó üldözés, a történelem során, és tudod a történelem ismétli önmagát. Izrael most erős és gazdag, nagy hatalma van méretéhez képest. A homok viszont folyik a homok órában, a dolgok idővel változnak. Amikor amerika nem áll már mögötte , Izrael ismét szerte foszlik, lehet 100-év, lehet 200 .
vulkan01 2009. 12. 18. 15:58
#148
a palesztin nép 1947 óta iszonyatos szenvedéseken ment keresztül kb 1 millióan menekültek el, több tízezer palesztint gyilkoltak meg a háborúkban és a terror akciókban az izraeliek, jelenleg is több millió palesztin él falakkal körbezárt széttagolt területeken ciszjordániában minden napos terrorban, megaláztatásban
vulkan01 2009. 12. 18. 15:43
#147
"Badinyi Jós Ferenc: Káldaától Ister-Gamig III. - részlet
Izraeliták
Miután korunk embere nem ismeri kellőképpen az elmúlt ezerévek történetét, kénytelen elhinni a napisajtó és álmodozó novellisták írásaiban közölteket. Így keletkeznek azután az „állandósult tévhitek", melyek az ókorig visszanyúló származással rendelkező népekről nem hirdetik a történelmi valóságot.
Ezen tanulmány célja a címben közölt népre vonatkozó történelmi igazság lerögzítése, és - az olvasó meggyőzésének érdekében - az előtalálható tudományos forrásanyag közlése.
I. IZRAEL
Az elnevezés sumér eredetű, mert az agglutináló sumér nyelv szerint:
IZ (L. 296) = Istenlélek,
RA3 (L. 381. és 293.) = fény, ragyogás, tisztaság,
EL (L. 13. és 564.) = Tisztaság, purification, menny, az isteni nagysághoz felemelkedett.
IZ-RA-EL tehát az a nép volt, mely a sumérnak nevezett Isten­szemléletből a fenti tulajdonságokat magáénak tudta és hitte.
IZ-RA-EL nép nem abból a fajból ered, amit SEMITÁNAK neveznek általánosan a biblikusok. Ez a nép ázsiai (turáni) eredetű, és az időszámításunk előtti 5. évezredben települ a jelenlegi Palesztinának területre. Sir Leonard Woolley - az archaeológiai bizonyítékok alapján(1) (1 Sir Leonard WOOLLEY: „A Forgotten Kingdom" (Pelikan Books, 1958.) ­ kaukázusi eredetűnek mondja őket és - azután a hely után, ahol nagy mennyiségű kerámiát találtak, mint ennek a népnek a saját alkotását ­ „Khirbet Kerak" népnek nevezi őket.
IZ-RA-EL ezen ősnépe nem azonosítható tehát sem a JÚDAI, sem a HÉBER néppel, mert ez a Kaukázusból - Sir Woolley szerint ­ „családokkal, gyerekekkel és minden kézműves és mesteremberekkel, tömegben letelepedett nép" (33. oldalon) „magával hozta fejlett ipari technikáját és ezek képezik az őseit a Chati népnek is".
Ne tévesszen meg senkit a Biblia sok konfúzos leírása, mely politikai hagyomány, s így történetei nem hitelesek. Nem is bizonyíthatók. A Bibliában említett IZRAEL népe sohasem tartozott a júdaizmus és héberizmus világához, hiszen a júdaiak ellen háborúkat vezettek. Tekintve, hogy a bibliai tőménetek eredeti „kéziratai" nem léteznek és a legidősebb .,bibliai kéziratmásolat" nem öregebb az i. e. 3. évszázadnál, mondhatjuk azt, hogy
mindaz, ami a Bibliában az izraelitákról írva van, nagyon kései fogalmazás, történelmileg bizonyítva nincs és
a júdeai héberek egyszerűen magukra vették a náluknál kulturáltabb, náluknál régebbi származású, de júdai segítséggel legyőzött IZRAEL népének nevét akkor, amikor a kánonjukat szerkesztették.
A világtörténelem legnagyobb szemfényvesztése ez, melyet csak úgy tudtak keresztülvinni, hogy „pápai csalhatatlansági dogmával" „Isten szavának" nyilvánították a Bibliát.
De a hivatásos történészek sem fogadják el szótlanul a biblikus szellem által köztudatba vitt történetet. Nem akarják maguk ellen lázítani a júdai­kereszténység összes teológusát és a mai héberizmus gazdag könyvkiadó vállalatait, tehát óvatosan, de a szakemberek részére érthetően utasítják el a biblikus „story"-k hitelességét. Példának említjük J. M. Roberts: „History of the World" c. munkájából a következőket (88. oldal):
„The roots of the Jews lie, it is clear, among the Semitic nomads of Arabfia, whose prehistoric and historical tendency was to press into the richer lands of the Fertile Crescent nearest their homes. The first stage in the story which we must take into account is the age of the patriarcha, whose traditions ara embodied in the biblical accounts of Abraham, Isaac and Jacob. There do not seem to be good grounds for denying that these gigantic and mythical figures were based on men who could have actually existed. If they did they líved in about 1800-1600 B. C., in the time of confusion following the end of Ur. The Bible states that Abraham came from Ur and that he migrated to Syria, Canaan (as the ancients called Palestine), and Egypt; this is plausible and does not conflict with what we know of the dispersal of Amorite and other tribes fin the next few hundred years. Those among them who were to be remembered as the descendants of Abraham became known as Hebrews, a word which does not appear before Egyptian inscriptions of about 1200 B. C. long after they had first settled in Canaan.
The Old Testament first introduces them there and presents a picture as a pastoral people, organized tribally, quarreling with neighbours and kinsmen over wells and grazing, pushed about the Near East by drought and hunger. One such group went down into Egypt, perhaps in the early sixteenth century; it was to appear in the Bible as the family of Jacob. As the story unfolds in the Old Testament, we learn of Joseph, the great son of Jacob, rising high in the pharaoh's service. At this point we might hope for help from the Egyptian records, but nothing is to be gotten from them.
It has been suggested that this happened durring the Hyksos ascendancy, since only a period of large-scale disturbance could explain the improbable preeminence of a foreigner in the Egyptian bureaucracy. It may be so, but there is no evidence to confirm or disprove it. There is only tradition, as there is for all Hebrew history until about 1200 B. C. This tradition is embodied int he first five books of the Ol Testament, which did not take the textual form they now have until the seventh century B. C., eight or nine hundred years after Joseph. As evidence it stands in much the same relation to Jewish origins as does the Odyssey tho those of the Greeks.
None of the story thus far would matter very much were it not for what has happened in the last fifteen hundred years, in which the destinies of the whole world have been swayed b the Christian and Oslamic civilizations, whose roots Iay in the particular tradition of a tiny people which for centuries the rulers of Mesopotamia and Egypt must haue found hardly distinguishable from many similar wanderers. What put the Hebrews at the source of those events was that they somehow arrived at a unique religious vision."
Az angol szöveg kivonatos közlését az alábbiakban adjuk:
A zsidóság gyökerei biztosan az Arábia nomádjai közé nyúlnak, akiknek a történelem előtti és történelmi szándékuk volt benyomulni a Termékeny Félholdnak, az „ő" otthonukhoz legközelebbi gazdag országaiba.
A történet első szakasza, amit számba kell vennünk, az a patriárkák kora, akiknek hagyománya megtestesült Ábrahám, Izsák és Jákob bibliai leírásában. Alapos okok nem mutatkoznak annak megtagadására, hogy ezek a nagy és mitikus alakok létezése emberekre alapul, akik időszerűen élhettek. De ha éltek, ez abban a zűrzavarban lehetett, ami UR város végét követte, Kr. e. 1800-1600 körül.
A Biblia azt állítja, hogy Ábrahám UR-ból jött és kivándorolt Szíriába, Kánaánba (Palestinába) és Egyiptomba, és Ábrahám leszármazottai héber néven lettek ismertek, de ez a nép az 1200 előtti egyiptomi írásokban nem található.
Ezeket a hébereket az ótestamentum úgy mutatja be, mint pásztorkodó nomádokat, akik törzsekre oszolva, szomszédaikkal állandóan tusakodnak. Ugyanebből azt is megtudjuk, hogy József, Jákob unokája az egyiptomi fáraó szolgálatában igen magas rangra emelkedett... de az egyiptomi írás-hagyatékban erre vonatkozólag semmit nem találunk.
Az évszázados Mezopotámia és Egyiptom népei teljesen különbőznek ettől a sokat vándorló néptől.
Amit a héberek arra a területre vittek, ahová érkeztek, az egyedül csak az ő vallási felfogásuk volt."
link
mondoka 2009. 12. 18. 14:28
Előzmény: #144  exmnbs1
#146
Érdekes, de nem lehet hogy a világban élő diaszpóra az igazán gazdag? Izrael mint álalam körülményeiben sokat köszönhet a nagytestvérnek az Usának.
mondoka 2009. 12. 18. 14:24
Előzmény: #144  exmnbs1
#145
Szó- szó kultúráltabb népek az izraeliek. Vitathatatlan.
Biztosan büszkék is. Van is mire.
Sérelmeikre emlékeznek. Tegyék helyes.
De az emberi humánumról a jelenben és jövőben ha nem
feledkeznek el az is helyes. Ha elfeledkeznek az nagyon helytelen. Az áldozat szerepét ne akarják a bűnös szerepére cserélni.Kétségtelenül kényelmesebb mint áldozatnak lenni. De maradjanak inkább igazak -én ezt kívánom.
exmnbs1 2009. 12. 18. 14:15
Előzmény: #143  espanyol49
#144
Egyiptommal van összehasonlítási alapom, pl.kecske, kakastartás a lakásban, háztetőn Kairóban, egyébként pedig házak mennyezet, tető nélkül, néhol földművelés ökörrel, mint 4000 éve a Nílus mentén.

Ilyesmit Izraelben nem láttam
espanyol49 2009. 12. 18. 14:09
#143
Igen, egyértelmű.
exmnbs1 2009. 12. 18. 14:04
Előzmény: #135  espanyol49
#142
az arabok egy része manapság is vándorol egyik országból a másikba. Izraelből nem mennek el mert magasabb az életszínvonaluk mint a környező országokban

De elég egyértelmű milyen övezetben van az ember, látszik a tisztaságból, házakról stb
espanyol49 2009. 12. 18. 14:03
#141
Neked is békés, boldog Karácsonyt. Én vegyes házasságból származom és az igazságra érzékeny vagyok.
Azt kívánom neked, hogy látogass el a Szent helyekre és másképp fogod látni az egészet. Hidd el.
A mai világgazdaságban minden szereplö mindenre képes.

Topik gazda

voltavos
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek