Topiknyitó: voltavos 2009. 12. 11. 12:18

Chánuka - A fény ünnepe  

Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik (idén 2009. december 11. este), és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc polgári i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. A "chánuká" azt jelenti: "felavatás", s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.Chánukai gyertyagyújtás a Nyugati téren2009. december 11-től 19-ig minden este (december 11., és december 19. péntek kivételével) 18 órakor szeretettel várunk mindenkit a Nyugati térre, közös chánukai gyertyagyújtásra, közös táncra és a felejthetetlen chánukai fánkra. Ünnepségünket részvételükkel megtisztelik a zsidóság vezetői, és közéleti személyiségek.

link


Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
espanyol49 2009. 12. 19. 12:48
#200
Nem értem a szándékodat, az egész témát a Hanukával meg a zsidókkal kapcsolatban ezen a gazdasági portálon?
Egyébként a Talmud úgynevezett lesenkoidis nyelven van írva és minsen mondatot értelmezni kell, amit csak egy vallásban jártas emver tud helyesen. Akire hivatkozol, arról jobb, ha nem beszélek, az ő fordítása nem korrekt enyhén szólva. Szerinted oktalanul végezték ki?
A két történelmi egyház rendezte illetve folyamatosan tanulmányozza a vitás kérdéseket. Mindnyaján felvilágosult korban élünk. A családunkban szent a béke és nincs felekezeti vita.
Ezzel befejeztem a hozzászólásaimat.
Mindenkinek békés, boldog Karácsonyt és szerencsés Új Évet kívánok.
Ha valakit esetleg megsértettem volna, úgy elnézést kérek.
vulkan01 2009. 12. 19. 10:01
#199
Aki azt véli, hogy antiszemita kirohanásokat, hivatalos nyelven szólva: „felekezet elleni izgatást" fog találni ebben a könyvben, azt nagy csalódás éri. Ez a mű csupán kivonatos fordítás, kommentárok nélkül. Kivonatos pedig azért, mivel a Talmud hat vaskos kötetébenl rengeteg sok olyan, jellegze­tes bőbeszédüséggel előadott, többször ismétlődő rész van, amely bennünket, keresztényeket sem dogmatikai, sem morális szempontból nem érdekel.

A Talmud nem más, mint azoknak a tanoknak összes­sége, amelyeket már a farizeusokban ostorozott Krisztus Urunk maga a Talmud is megemlékezik a farizeusok által Krisztus ellen felhozott vádakról, valamint azokról a rabbik­ról, akik Krisztus Urunkat kiátkozták. Ma már eldöntött tény az, hogy a Talmudban több helyen említett "Jesu han­nozri" Ô kivüle más személy nem lehetett, hiszen a pápák is részben erre a "Jesu"-ra vonatkozó passzusok miatt tették indexre a Talmudot. Ezt a "Jesu" nevet egyébként így kom­mentálják a talmudisták: "Legyen az ő neve és emléke ki­írtva" (Jichma semu vezikkaron; lásd Ph. Lederer' rabbi: Hebräische und Chaldäische Abkürzungen, Frankfurt, a. M. 1894.) Letagadhatatlanul bizonyitja ezt Kimchi Dávid rabbi: "Feleletek a keresztényeknek" című apológiája a keresztény vallás ellen, amelyet a zsidók titkos könyvéből, a "Chesro­noth"-ból magyarra fordítva nemrég adtam ki. Egyébként maga a Talmud is elmondja a Sabbath 104 b. lapján a Tosephotban, hogy "Jesu" Jehosua ben Parechja napjaiban élt.
Az Aboda zára 6 a. lapján pedig ezt mondja: Nazarénu­sok azok, akik egy embernek tévelyében élnek, ez parancsolta nekik, hogy egy közönséges napon ünnepeljenek szombat he­lyett. Szintúgy vitán felül áll, hogy az "akum" elnevezés alatt (csillagimádók) egyedül a keresztények értendők, mi­ként Klein Jenő budapesti rabbi és vallástanár is "Peszah törvényei" című fordításában (112., 113. stb.) ezt az "akum" szót folyton "nemzsidó"-val fordítja. Ennek az "akum" szó­nak használata akkor vált szükségessé, amikor a pápai cen­zura a Krisztust és a Szűzanyát gyalázó kifejezéseket, vala­mint a "gójokra" vonatkozó passzusokat a Talmudból kido­batta. Az imént említett "Chesronoth" című titkos könyvben azonban mindenütt „gój" vagy .,nokhri" (idegen) áll, ahol a megcenzurázott Talmud az „ákum" szót használja. A Sul­chan arukh, a zsidók törvénykönyve, az I. kötet 113. pontjá­ban ezt mondja: Ha imádkozik (a zsidó) és arra jön egy ákum, kezében csillagot (azaz keresztet) tartván, a zsidó ne hajtsa meg a fejét.
A Talmudot eddig tíz pápa tette indexre, illetőleg elren­delte annak elégetését; éspedig IX. Gergely, IV. Incze, IV. Ho­nor, III. Gyula, IV. Pius, V. Sixtus, VII. Kelemen.XI. Ince, XIV. Benedek, XIII Leó. (Ennek ellenére a zsidók azt állí­tották az egyik Talmud-pörben, hogy a Talmudot négy pápa is approbálta!) Már a tridenti zsinat eltiltotta a Talmudnak és magyarázatainak kinyomatását. Ezért a Talmud Bázelben már "Hat sorozat" címmel jelent meg. Ebből sok passzust kihagyott a cenzurázó bizottság, azonban ezeket mind meg­találjuk egy titkos könyvben. amelynek címe: „Hiányok a hat sorozatból". (Chesranoth hassisa szedarim.)
A Talmud tartalma mindenkor érdekelte a kereszténye­ket. Nemcsupán azért, mivel a Talmud képezi a rabbiképzés tananyagát hanem kivált azért, mert annak tartalmát a zsi­dók mindig a legnagyobb titok leple alatt őrizték.
A Zsidók még minden Talmud-fordításra azt mondták, hogy hamisítvány. Nekik senki" sem tud fordítani, ők maguk meg nem mernek fordítani. Rohling Agoston dr. fordításáról is egyre azt írják; hogy hamisítvány, holott Rohlingnak vala­mennyi Talmud-idézete benne van az eredeti Talmudban.*

*) Figyelmeztetés. Rohling könyvében nem csupán a Talmud szövegéből, hanem á Sulcha Arukhból (Orach chajjim, Jore dea, Chosen-hammispath, Eben haezer), valamint Majmonides, Men a­chem stb. könyveiből is találunk cea 200 idézetet, amelyeket né­mely agitációs fordítók, akik sem theológiai ismerettel, sem héber tudással nem rendelkeznek, mint Talmud-szöveget szoktak idézni.

A könyvet forditotta és kiadta: Luzsénsky Alfonz.

link

nekem itt van a polcon A Talmud magyarul című könyv, de még nem volt türelmem végigolvasni:)

itt megrendelhető: link
ujonc 2009. 12. 19. 10:01
Előzmény: #195  Csabesz01
#198
Köszönöm Csabesz1!
Ezt én tudom, de nem hiszem, hogy ebből tanítanának a főiskolán, egyetemen. :-)
Azt sem gondolom, hogy e fordítás alapján mondaná bárki is, hogy a tíz parancsolat mind a kettőben hasonló.
ujonc 2009. 12. 19. 10:00
Előzmény: #195  Csabesz01
#197
Köszönöm Csabesz1!
Ezt én tudom, de nem hiszem., hogy ebből tanítanának a főiskolán, egyetemen. :-)
Azt sem gondolom, hogy e fordítás alapján mondaná bárki is, hogy a tíz parancsolat mind a kettőben hasonló.
ardenk 2009. 12. 19. 09:33
Előzmény: #190  espanyol49
#196
Azt azért kétlem, hogy a talmud és a biblia tízparancsolata között nincs különbség.
A goyim kifejezés melyikben szerepel a kettő közül? És mit jelent?
Csabesz01 2009. 12. 19. 08:40
Előzmény: #193  ujonc
#195
Luzsénszky Alfonz, az ezerkilencszázas évek derekán fordította le magyarra.
(A II. Vh. után kivégezték. Talán éppen ezért...)
Siegfried 2009. 12. 19. 07:18
Előzmény: #187  espanyol49
#194
Nem féltem Izrael függetlenségét, csak tényeket írtam. A bibliát meg már nem olvasom, és nem is szándékozom, annyi vallás van a világban. Amúgy én nem írtam neked azt , hogy sötét vagy, azt se írtam hogy buta, azt se írtam hogy palesztinok gyilkosa. Viszont azt írtam, hogy a sivatagból származtok én ezt így tudom, ahogy a hunok a pusztáról , mindkét nép nomád nép volt. Azt is írtam hogy judeaiak, izraeliták, Dávid gyermekei, szerintem ezek sem sértők, mert régen Judea volt,Palesztina előtt . Dávid király nagy tetteket vitt végbe , mind katonailag , mind épitészetileg, mind vallásilag, Dávid csillag most is jelkép. Mivel szerinted ezek sértések , elnézésed kérem, nem tudtam hogy pont ilyen történelemre érzékeny , emberbe futottam bele, még ha nincs is igazad. Tanuld jobban néped történelmét, tanuld honnan származol, ne csak a mellkasod püföld, hogy te mindent, mindenkinél jobban tudsz. Csak azért mert részben az vagy. Tiszteld meg azzal őseidet hogy elkezded tanulni nyelvüket, szokásaikat. Utána hajlandó vagyok jobban adni a véleményedre.
ujonc 2009. 12. 19. 00:08
Előzmény: #192  espanyol49
#193
Nem! Csak tudod a multkor láttam a TV-ben Köves Slomoval egy interjút, Ő azt mondta szükség lenne a Talmud egyes részeinek lefordítására Magyarul, hogy megismerhessük a vallásukat.
Számomra az is elgondolkodtató, hogy miért csak egyes részeit, miért nem az egészet?
Na mindegy úgy látszik nincs képben a srác.
Elárulnád ki fordította le,mikor és kinek a gondozásában jelent meg a fordítás?
espanyol49 2009. 12. 18. 23:15
#192
Mivel nem tudok héberül, természetesen magyarul.
Most te ennyire laikus vagy, esetleg szórakozol?
Beszéljünk inkább az OTI-ról más topicban, Ennyi.
ujonc 2009. 12. 18. 23:03
Előzmény: #190  espanyol49
#191
Megkérdezhetem, hogy milyen nyelven olvastad a Talmudot?
espanyol49 2009. 12. 18. 22:50
#190
Most olvastam el a hozzászólásodat, Abban igazad van, hogy először embernek kell lenni, tisztelni a másságot és szeretni a hazád.
Ami a vallástörténetet illeti. Nekem egyetemi végzettségem van, tanári diplomával. Ezt azért tettem hozzá, mert tanultam vallástöténetet. A Talmud és a Biblia tízparancsolata között nincs differencia.
Az Újszövetség az ószövetségből jött létre, természetesen 2000 év óta különböző változtatásokon ment végbe és a mai civilízációt ők hozták létre.
Ami a muzulmán vallást illeti, az egy másik történet, hisz annak kezdete Krisztus után 656 vagy 676 (pontosan nem emlékszem) datálódik.
vulkan01 2009. 12. 18. 22:06
Előzmény: #188  mondoka
#189
"Cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcsét a régi, jól bevált magyar erkölcsre, nyújtson valóban testvérkezet minden magyar minden magyarnak és az Úr-Isten erőt ad újra, hogy megszabadulhassunk a gonosztól és építhessünk együtt egy szabad és igaz új Magyarországot!"

Wass Albert
mondoka 2009. 12. 18. 21:35
#188
Gyerekek aki embernek nem jó, az nem lesz jó magyarnak sem zsidónak, sem másnak sem. Higgyünk is bármit egymásról ennek valahogy így kell lennie.
Sokunknak szerintem azért bezavar a képbe pl. a Talmud írása (?tanításai) -Engem is.
Ez viszont egy mai zsidó számára anyira kellene hogy aktuális legyen mint mondjuk az orvoslásban az ókori módszerek és tudás.
Erről viszont szívesen hallanám a te véleményedet Espanyol ! Vagy másét aki kulturálisan érintett.
espanyol49 2009. 12. 18. 18:41
#187
Izraelben nincs magyar, francia vagy más kérdés.
Ne félts Izrael függetlenségét. Olvasd a Bibliát és tiszteld a keresztény vallást, ha medve cukrot vennél a szájadba, az világítana.
Még egyszer: kellemes ünnepeket.
Törölt felhasználó 2009. 12. 18. 18:19
Előzmény: #184  Siegfried
#186
Talán nem voltam teljesen érthető.

Egy félzsidó származású ideíró embernek felhánytorgatni, hogy kérdezz meg egy palesztint, mit szólnak a Hanukádhoz, na az kb. olyan, mintha téged lenáciznának csak azért, mert svábként német származású vagy.

De az igaz, hogy ezt nem te írtad neki. A példám rólad szólt, de a szöveg az összes topicba írónak.
vulkan01 2009. 12. 18. 18:09
Előzmény: #180  Törölt felhasználó
#185
jó pár kérdést feltettem neked, de te csak személyeskedni kezdtél, ahelyett hogy válaszoltál volna rájuk
nem akarsz vagy nem tudsz válaszolni?

így jártam veled pár napja a 2002 július 4.-i események kapcsán is (ugyan ott írtál valamit ami nem volt igaz)
Siegfried 2009. 12. 18. 18:06
Előzmény: #179  Törölt felhasználó
#184
Pénznyelő svábokkal kapcsolatos bűn hírt , csak olyat tudnál linkelni ,hogy a káposzta feszten voltak kocanások, mert túl sok kocsi volt kis helyen.
vulkan01 2009. 12. 18. 18:05
Előzmény: #180  Törölt felhasználó
#183
"zsidókérdésben"
tehát van zsidókérdés?
és szerinted mi a zsidókérdés?
vulkan01 2009. 12. 18. 18:03
Előzmény: #180  Törölt felhasználó
#182
és mi van bennem, na mesélj hiszen nagyon, de nagyon jól ismersz:)
Siegfried 2009. 12. 18. 18:02
Előzmény: #178  Törölt felhasználó
#181
Mert szerinted békét , rendet , és harmóniát teremtet, az a város ami a zsidók, keresztények , és muszlimok szenthelye is egyben. Nem egy nép , hanem egy város eltörlését írtam, ami létezése óta , viszályt és halált szült az évezredek alatt.

Topik gazda

voltavos
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek