Xylox

Regisztráció: 2019-12-16 10:32:27

Hozzászólások száma: 635

Utolsó hozzászólás: 2020-03-29 22:46


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

NUTEX részvényesek topikja 2020. 03. 29. 22:46
Rendkívüli tájékoztatás 
A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság igazgatótanácsa a mai napon az alábbi tartalmú határozatot hozta. A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 27 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint: Az Igazgatótanács megállapította, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. A Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 438.000.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 27 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 492.750.000 Ft (azaz négyszázkilencvenkétmillió-hétszázötven forint). A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.250.000 (azaz tizennyolcmillió-kétszázötvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény. A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint: • A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog • A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog • A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog • A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált. A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 27 Ft (azaz huszonhét forint).  2 A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 18.250.000 * 27 Ft = 492.750.000 Ft (azaz négyszázkilencvenkétmillió-hétszázötven forint). A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 60 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően. A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények. Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére.” Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.” Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.) A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 65.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.631.778.384 Ft-ra változik.  3 A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza. A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi: A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: „2.1 A Társaság alaptőkéje 1.631.778.384 Ft, azaz Egymilliárdhatszázharmincegymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.” „2.3 A Társaság alaptőkéje 65.290.766 db (Hatvanötmilliókétszázkilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillióhatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa. A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2020. március 29.) számított 60 (azaz hatvan) nap. 
NUTEX részvényesek topikja 2020. 03. 29. 22:43
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 12. 22:19
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 08. 22:44
Te vettel meg 50k papirt en meg eladtam mindet . Es ez egy rakas topicba be lett irva mol , bux , kisbufi , az osszes nutex , ja te meg az otp topocba is beirtad :))))) szoval te  valamelyik nap egy 50k -s pakkot vettel ki egybe  es igy mar szep nagy pakkod lett. En eladtam 30 kornyekeny az osszeset . Hulye egy ember ez a mi klonunk . 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 08. 22:37
Hat mar azt hittem neked is elment az eszed . Pedig gondoltam mar korabban jo figura vagy , most meg irkalsz minden felet ide , v. talan rossz napod volt van . Nem voltal egy egyszeru csavo , a beirasaid alapjan .))))))) De orulok , hogy nem te voltal az a forumozo .:))
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 08. 12:43
Olyan Gézás volt amiket írkáltált . :)))))))
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 08. 09:52
saját magát fogja ez a vadvilági faj  felzabálni ! Egy kis idő kell még hozzá ... türelem !  Ahogy ez a faj eltűnik a föld felszínéről úgy fog szépen emelkedő pályára állni a nutex is ! :)))))
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 23:28
Azt nem értem , hogy a pf. ezt nem veszi eszre ? Ez pedig rajuk nezve is gaz . IP address alapjan , ha 80 at hasznal , akkor is be lehet azonositani . Pf. , nutex , warlock , es en , egyelore ennyi . Ezeken a szalakon probalom megmozgatni , valami csak tortenik , kiszedik a drogos  marháját  . Csak ha valaki fizeti , akkor nehéz lesz . Vannak fizetett trollok 200-500 k/ho  kozott keresnek . Ezt mar korabban megsugtak. Lehet ez a marharepa is az , civinnek ennyit megér , hogy alarakjon a jelenlegi vezetosegnek . O is jatszta , hogy lexopattak , aztan egy zsivany rablo , bunozo csalo , szelhamos volt .....meg is erdemelte . 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 22:50
ezt a szemétládát lehet valaki fizeti ezért ! Amúgy meg mi motiválná ???!!!! Lehet Civin áll az egész mögött és talált magának egy Őszinte hívét ! De azt is kibaxom innen ha egy betűt is megpróbál ide beírni !
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 22:07
Pny , géza , trollbamondó volt - warlock nevében ! Ugyanazt játszotta el mint velem !  Ott van a L betű warlok - ban és kis i nek hozza a rendszer ! Szemét , hogy a pf. nem lövi ki végleg ! 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 21:57
pny lehet szerinted ? Gyanús nekem is !
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 21:46
martin szerintem pny-nek gondol ! De jogos lehet ! Sajnos itt már minden előfordulhat ! 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 21:18
Igen , ismerve a bandát , nagyobb az esélye , mint bármely más papírnál . Talán - talán nem lépik meg , mert tudják , hogy többet vrszíthetnek vele . További tőkeemelésre már nem lenne lehetőségük . És pedig még akarnak bizonyára párat . 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 21:08
De csak azon lóvagolt állandóan . Akkor ha így nézzük bármelyik cég aki tőkét  ezt megcsinálhatná ....tehát ez nem csak nutexes "kiskapu" ez bármely papírnál ott van mint kockázat , ha annak tekintjuk .
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 21:04
Én is vettem még  de aprózva szedegettem , gyűjtőgettem . Mostanság sok időm nincs , de azért a fél szemmel figyelem a dolgokat . Reméljük jó , hogy minden nutexes büfinek bejönnek a számításai . Így első körben egy 50 - 60 közotti árf. meg is elégednék !:))))))
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 19:06
Nálam X y l o x   ..... l = kis L betű , nála  I = nagy i betű . És így tudott a ganyé regisztrálni amit a rendszer elfogadott mert i betűvel írta. Ha ránézel egy az egyben mint én . Az avatárom is feltöltötte .....de már azért sem cserélem le . Szélhámos, ganyé , rohadék , hazug , menjen a pokolba égjen el. 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 16:06
én is várom a fejleményeket a papírban ! A stroyt , hogy ki írt helyettem és hogyan érdemes a mai napon történteket elolvasni . Mezga géza , pénznyelő (pny ) trollbamondó  ezeken a nick neveken futott valaki és visszaélt az avatárommal és a nick nevemmel egy technikai IT trükkel . ÉN NEM írtam sehová semmit ! A regisztrációját és nézd meg most regisztrált ! Elindítottam az eljárást ellene ! 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 15:07
Egy énem van ! És ez az igazi ! Ha visszanézed a topicot mindent meg fogsz érteni , ha nem troll vagy ! Én nem adtam el 1 db ot sem ! Csinalok egy nutex topicot majd eladom par napra hetre ra ! Az nem ram jellemzo ! Csak nezd vissza hogy mi is tortent , csak a mai napot ! 
NUTEX Investments Plc. - részvényesek topicja 2020. 03. 07. 14:18
Látom Pf.-es kollégák dolgoznak rendesen ! :))))) Köszönöm ! 

friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek