Topiknyitó: R100 2014. 07. 29. 17:57

TR INVESTMENT NYRT  

Új név!

Új trükkökkel!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:42
Előzmény: törölt hozzászólás
#3000
szégyen hogy egy ilyen cég a beten van......
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:41
Előzmény: törölt hozzászólás
#2999
papíron maximum nullát ér........
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:38
Előzmény: törölt hozzászólás
#2998
hát az ilyen ellenvéleményből pl az Enefinek volt gondja, nem kicsi))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:36
Előzmény: #2995  exmnbs1
#2997
link szabályos, lásd dátum))))))
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 11:32
Törölt hozzászólás
#2996
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:28
Előzmény: #2994  exmnbs1
#2995
névváltoztatás nehézségektől való elhatárolódás miatt))))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:26
Előzmény: #2993  exmnbs1
#2994
"rendkívüli közgyűlés keretében a befektetők kérésére egy új management lett megválasztva." szóval továbbra sincs ilyen......
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:25
Előzmény: #2992  exmnbs1
#2993
"az első félévben azonban a régmúltban felhalmozott bírságok az MNB részéről utolérték a Társaságot 2015. április 28. napjával az MNB Bírság és Követeléskezelési Osztály inkasszóval terhelte meg a bankszámlánkat, mely kiegyenlítésére nem volt forrás. A Társaság a bírságok megfizetésére részletfizetési könnyítést kért. Társaságunk jelenleg tevékenységet folytatni nem tud. A Társaság 2016 évi tevékenysége továbbra is a konszolidáció megvalósításáról szólt. A külső források bevonására való törekvések év végére körvonalazódtak ki azonban végül a befektetővel a vezetőség nem tudott megállapodni. 2017 márciusára jutott el a Társaság oda, hogy rendkívüli közgyűlés keretében a befektetők kérésére egy új management lett megválasztva. A Társaságnak konkrét elképzelései vannak a jövőt illetően, de ehhez elsősorban az elmaradt tartozások rendezését kell mielőbb megvalósítani. Az Igazgatótanács úgy tekint a 2017 évre, hogy a Társaság megfelelő alapokkal biztosítani fogja a stabilitást. A Részvénytársaság Igazgatótanácsa ügy döntött, hogy a Társaság megújulását, mind tartalomban mind pedig külső megjelenésében, elhatárolódva az elmúlt időszak nehézségeitől névváltoztatásban is megjelenítik. A Társaság új neve 2017. március 30. napjától SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság."
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:21
Előzmény: #2991  exmnbs1
#2992
"A Csoport jogi ügyleteinek teljés körűséget nem ismertük meg jogi teljességi nyilatkozatot nem kaptunk. A beszámoló elkészítéséig lezárult peres ügyek kimenetelének helyzetét nem mutatta be a társaság teljeskörűén az azokkal járó pénzügyi kihatásokat, köztük a költségeket sem mérlegelte, a jogi ügyek hatásai nem megfelelően vannak bemutatva a beszámolóban. A csoport banki kapcsolatainak teljeskörűséget, banki egyenlegközlő levél teljeskörüen nem támasztja alá (a leányvállalatra vonatkozóan nincs tájékoztatásunk). Könyvvizsgálatunk során elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a hibás állítások összességükben lényegesek és egyben átfogó hatásúak a pénzügyi kimutatások szempontjából."
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:20
Előzmény: #2990  exmnbs1
#2991
"Ellenvélemény alapja A korábbi években történt, tagok általi 34.727 E Ft pótbefizetések szerződésekkel bizonylatokkal nem alátámasztottak, annak eredete teljeskörűen nem ismert, a társaság kötelezettségként nem mutatja ki ezeket, elszámolta előző időszakban az eredménytartalék nővelő tételként. A fennálló és várható kötelezettség teljes összegének a megfizetésére a Társaságnak nincs elegendő pénzügyi fedezete, illetve egyéb értékkel bíró eszköze, illetve nem tud és nem képes semmilyen bevételt eredményező tevékenységet végezni. Továbbá, nem áll rendelkezésre bármely olyan harmadik fél általi ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás vagy egyéb megállapodás, amely biztosítaná a kellő fedezetet a pénzügyi teljesíthetőségre, a tevékenység végzésére. Ezek a tények lényeges bizonytalanság fennállását jelzik, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoportba tartozó társaságoknak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, és így a Társaságok lehet, hogy nem lesznek képes a szokásos üzletmenet során realizálni az eszközeit és rendezni a kötelezettségeit. Erre vonatkozóan a kiegészítő melléklet nem tartalmaz információt. A felsorolt értékek és tények olyan nagyságrendet képvisel a mérlegben, hogy annak a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és átfogóak"
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:18
Előzmény: #2989  exmnbs1
#2990
ellenvélemény a konszolidáltról is))))"k az „Ellenvélemény alapja” szakaszában tárgyalt kérdés jelentősége miatt, a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatás nem ad megbízható és valós képet a Csoport 2016. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash flow-iról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal - ahogyan azokat az EU befogadta – (a továbbiakban: „EU IFRS”) valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény EU IFRS-ek szerint összeállított beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeivel összhangban."mérlegfőösszeg szerintük még annyi sem?
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:15
Előzmény: törölt hozzászólás
#2989
"Egyéb kérdések A SET GROUP Nyrt. (Korábbi néven:TR Investment Nyrt.) a 2015. évi éves beszámolóra / Sinkovicz Attila János (MKVK tagszám: 005047) könyvvizsgáló személyében, /, 2016. május 11-én ellenvéleményt bocsátottunk ki, a leányvállalat értékelésére vonatkozóan, hasonlóan a jelenlegi véleményünkben fogalmazottak szerint."még ez is))))))
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:12
Előzmény: #2986  exmnbs1
#2988
"az „Ellenvélemény alapja” szakaszában tárgyalt kérdés jelentősége miatt, a mellékelt éves beszámoló nem ad megbízható és valós képet a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”)." "Tekintettel azonban, hogy a Hydro-Tár Hungary Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 2016. évi (és a korábbi évek) beszámolója a könyvvizsgálói jelentése alapján nem mutat megbízható és valós képet, így a SET GROUP Nyrt. (Korábbi néven:TR Investment Nyrt.). mérlegében a „Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban” sorban kimutatott érték sem mutat megbízható és valós képet. Így megítélésünk szerint a leányvállalat értékét teljes összegben le kellett volna írni, már az előző években. A kimutatott érték olyan nagyságrendet képvisel a mérlegben, hogy annak a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és átfogóak. A Csoport jogi ügyleteinek teljés körűséget nem ismertük meg jogi teljességi nyilatkozatot nem kaptunk. A beszámoló elkészítéséig lezárult peres ügyek és jogi igény kimenetelének helyzetét nem mutatta be a társaság az azokkal járó pénzügyi kihatásokat, köztük a költségeket sem mérlegelte, a jogi ügyek hatásai nem megfelelően vannak bemutatva a beszámolóban." "A Lekötött tartalékként kimutatott tagok általi pótbefizetések szerződésekkel nem alátámasztottak annak eredete teljeskörűén nem bizonylatolt. A fennálló és várható kötelezettség teljes összegének a megfizetésére a Társaságnak nincs elegendő pénzügyi fedezete, illetve egyéb értékkel bíró eszköze, illetve nem tud és nem képes semmilyen bevételt eredményező tevékenységet végezni. Továbbá, nem áll rendelkezésre bármely olyan harmadik fél általi ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás vagy egyéb megállapodás, amely biztosítaná a kellő fedezetet a pénzügyi teljesíthetőségre, a tevékenység végzésére. Ezek a tények lényeges bizonytalanság fennállását jelzik, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, és így a Társaság lehet, hogy nem lesz képes a szokásos üzletmenet során realizálni az eszközeit és rendezni a kötelezettségeit. Erre vonatkozóan a kiegészítő melléklet nem tartalmaz információt." "Könyvvizsgálatunk során elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a hibás állítások összességükben lényegesek és egyben átfogó hatásúak a pénzügyi kimutatások szempontjából."
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 11:07
Törölt hozzászólás
#2987
exmnbs1 2017. 04. 28. 11:03
Előzmény: #2985  exmnbs1
#2986
"Az Igazgatóság / Igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében. Igen Nem (Mert jelenleg nincs pénzügyi tevékenység)" "A 2.8.5. A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása. Igen Nem (Nincs kontrollálandó munkaszervezet.)"
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:59
Előzmény: törölt hozzászólás
#2985
amúgy hogy használnak bejegyzetlen nevet?????
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:58
Előzmény: törölt hozzászólás
#2984
remélem rajta van az mnb, lásd továbbra sem működnek jogszerúen, ellenvélemény az auditortól, a cinklel kereskedésén dettó
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:57
Előzmény: #2981  exmnbs1
#2983
ejha))))megigerték hogy a kgy határozatokat 15 napon belül bejegyzik))))lásd szavazás Egyebekben))))))))))))))
Törölt felhasználó 2017. 04. 28. 10:55
Törölt hozzászólás
#2982
exmnbs1 2017. 04. 28. 10:53
Előzmény: #2980  exmnbs1
#2981
"A Társaság tőke kockázata 2016-ben és 2015-ban is egyaránt igen jelentős.")))))))sokszázm-s negativ tőke)))))))))

Topik gazda

R100
3 2 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek