július 15. | 00:51
#1

A kripto és a tőzsde  

A történelem folyamán akkor beszélhetünk a társadalmi berendezkedéseink megváltozásáról, ha az alapvető tényezők változnak, amik meghatározzák egyes személyek egymáshoz való viszonyát a társadalomban.
Ilyen alapvető dolog a termelő eszközök tulajdonlásának, használatának és hozamainak élvezeti joga, amely a társadalom gazdasági folyamatainak alapjait biztosítják, de ugyan ilyen alapvető dolog az is, hogy mi az ami a társadalom tagjait elsősorban közösségbe rendezi.
Ma szemtanúi lehetünk olyan technikai fejlődésnek, változásnak, ami lehetővé teszi egymástól földrajzilag és társadalmi szinten elkülönülő személyek azonnali kommunikációját és információ cseréjét, ami soha nem látott transzparenciára ad lehetőséget. Azok a folyamatok erősödnek, amelyek valamilyen közösségbe rendezik az embereket. Míg a kezdetben ez inkább a társadalom megosztottságában jelentkezik, ahol a hagyományosan hangadó személyek mikor valamilyen kohéziót biztosító dolog egy konstruktív erő mellé rendezi a társadalom egyedeit, megteremti annak lehetőségét, hogy a történelmi időkben már megtapasztalt viszonyokat a modern kor technikai újításaival ötvözve, egy teljesen új, nem csak eszmei, hanem gyakorlati formába rendezve alapvető változásokat okozzon. Megváltozik a társadalom tagjainak a tárgyakhoz kötődő tulajdon viszonyuk, új termelő eszközök keletkeznek, az információs technológia segítségével sokkal szélesebb rétegek használják ezeket, előnyeit és a megtermelt javakat egymás közt igazságosabban elosztva élvezik azok hasznát.
Megjelent egy új fogalom, a megosztáson és közösségeken alapuló gazdaság. Sharing economy. Alapjait a modernkori történelmi idők kezdetén még igen elterjedt cseregazdaság adja, ami az egyik oldalon jelentkező felesleget a másik oldalon keletkező igénnyel párosítja össze fizető eszköz használata nélkül. Vizsgáljuk meg hogyan is működött ez annak idején! Értelem szerűen ez megfelelő információ áramlási sebesség nélkül csak lokális szinten terjeddhetett el. Ezt igyekezett feloldani az először helyben, majd egyre szélesebb körben, globálisan is elfogadottá váló fizető eszközök bevezetése, melyek kompatibilitásuk növekedésével veszítették el a fundamentumukkal a valós kapcsolatot, és váltak egyre informálisabbá. A pénz kibocsátás privilégiumát egy egy földrajzi terület haszonélvezője, a termelő eszkök sokaságának háborítatlan rendszerét biztosítani igyekvő uralkodó birtokolta.
De a fő kérdés hangsúlya mindig az információn, annak birtoklására irányuló versenyben kieszközölt gyors győzelmen volt. Amíg az uralkodók a fennhatóságuk alá eső területek rendezésével, védelmével és a fizető eszközeik kompatibilitásának -hatalmuk és befolyásuk kiterjesztésén keresztüli - növelésével voltak elfoglalva, addig mások hamar felismerték az információhoz jutás elsőségének értékét. Ha jól belegondolunk ez a huszadik szádaban fontosabb és nagyobb érték volt, mint valaha előtte.
Ennek ellenére a fizetőeszközöket végső soron felhasználó gazdasági egységek, melyek alapját maguk a társadalmat alkotó személyek képezik, jobban hisznek az értékkel megegyezésen alapuló papírdarabban vagy annak virtuálisan letárolt adataiban, mint a magukat körülvevő rendelkezésükre álló tárgyakban, valamint a felhalmozott tárgyi tudásukban, vagy épp a vállalkozói kreatív képességükben. És itt el is jutunk arra a pontra, amikor gyakorlatilag az egész akként gyűrűzik be, hogy a földrajzi távolságok az információ technológiában a nullához közelednek, így egyre szélesebb kör teszi fel a kérdést a pénzkibocsátás és annak ellenörzéséhez tartozó jogok irányába. Ha mindezen folyamatokat sikerül megfelelő távolságból, és irányultságból szemlélni, akkor tisztán látszik, hogy nem a központosítás mentes és virtuális pénz az ami a látványos változást jelentheti a társadalmi viszonyok megváltozásában. Önmagában ez csak egy új technológia. Ha az igazi okokat keressük, akkor be kell néznünk a kulisszák mögé: kik azok, akik ezt az új technológiát alkalmazzák. Valószínűleg a jövő nyertesei. Blockchain. Cryptocurrency. ICO, IEO, stb...
Rendezés
Hozzászólások oldalanként
július 15. | 06:07
#5
A kereskedelmi világháború zajlik az alapvető szükségletekért lokálisan is, akár polgári szinten is. A földrajzi területszerzés itt már nem számottevő motiváció, Valamint lassan a megfizetett magas ár sem lesz elegendő megoldás.
https://www.facebook.com/watereum/posts/2164339347197800
július 15. | 06:04
#4
Elérkeztünk ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor a víz szállítása nagyobb távolságra már elenyésző költség a problémamegoldás során. Ha pedig a technikai költségek már annyira nem számítanak, vajon miből tevődik majd ki a jövőbeli magas ár? 
https://www.facebook.com/watereum/posts/2164414627190272
július 15. | 06:00
#3
Kína a másik főszereplője a kereskedelmi háborúnak:
https://www.kriptoworld.hu/a-librara-valaszul-sajat-kriptopenzzel-rukkolna-elo-a-kinai-jegybank/?fbclid=IwAR0qwRpMAbZY0ImwMjLMBUT-GfO0PscPUihCpiMZPDKqbIbeO7yiX1eldBY
A kisebb nemzetállamok, és a gyengébben teljesítő gazdaságok, mint Európa, ebben a versenyben már lemaradtak. A "területszerzés" már gazdasági szektorok mentén, illetve az elszámolási rendszerek között folyik. 
https://www.portfolio.hu/img/upload/2019/07/kartyasfizetes.png
Az online fizetésekhez maguk a bankok szoktatták hozzá az embereket.
De igazi öngólt a túlszabályozottsággal csak most fogja lőni magának a bankszektor. Aki nem lemarad, kimarad.
https://www.portfolio.hu/vallalatok/it/hatalmas-felfordulasra-figyelmeztetnek-a-bankkartyas-fizeteseknel-a-magyarokat-is-erinti.330933.html
A crypto blockchain technológia ezekkel a problémákkal sosem találkozik, már előrébb jár a megoldásban. A jövő már tegnap elkezdődött. Az ilyen jellegű szolgáltatások fogják ezeket az új technológiákat az ügyfelekhez közelebb, elérhetőbbé hozni:
https://www.portfolio.hu/vallalatok/it/mar-amerikaban-hodit-az-egyik-legmenobb-europai-neobank.5.330969.html
július 15. | 05:57
#2
Lassul a világkereskedelem, a kereskedelmi háború miatt: https://www.portfolio.hu/img/upload/2019/07/vilagexport-20190711.png
És ebbe a Facebook is beszállt, mert jelenleg a 2 Mrd felhasználójával a legerősebb "nemzet" :)
https://www.portfolio.hu/gazdasag/meg-a-g7-csucstalalkozon-is-foglalkoznak-a-facebook-uj-kriptopenzevel-a-libraval.330851.html
A területfoglalás már nem földrajzi értelemben folyik. Ennek a háborúnak a győztese egy új elszámolási rendszer, vagy több. Ami biztos, hogy crypto és blockchain lesz a technológia. 

Topik gazda

aktív fórumozók

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE