Topiknyitó: Törölt felhasználó 2013. 04. 04. 12:05

Matolcsy egy zseni!!  

Magyarországon a vállalati hitelek állománya 2008 vége óta folyamatosan csökken. Ez a jelenség különösen hátrányosan érinti a kis- és középvállalkozásokat, mivel őket a hitelkínálati korlátok is jobban sújtják, illetve nehezebben találnak maguknak alternatív finanszírozást. A jelenlegi makrogazdasági környezetben - törvényi felhatalmazás alapján - lehetőség van arra, hogy az MNB a hitelintézetek együttműködésével egy célzott hitelprogrammal - az árstabilitás veszélyeztetése nélkül - a fenntartható gazdasági növekedést támogassa.A Növekedési Hitel Program alapvető célja, hogy kedvezményes jegybanki finanszírozás segítségével a kis és középvállalatok finanszírozási helyzetén segítsen, mert az kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása céljából. A kedvezményes kamatláb a hitellel rendelkező vállalatok számára az alacsonyabb törlesztő részleteken keresztül alacsonyabb költségeket eredményez, melynek mind jövedelmezőségi, mind likviditási szempontból pozitív a hatása. A mérséklődő adósságszolgálati terhek miatt csökken a hitelállomány minőségének romlása, így végső soron a banki portfólió-minőségre is pozitív hatással lehet. Mindezek mellett a program a bankok mérlegpozícióján keresztül a hitelezési képességet is javíthatja.A lakossági hitelezés és a devizahitelek problémájának kezelésére számos kormányzati program áll rendelkezésre, ezért a jegybank nem tervezi hasonló program kidolgozását a lakosság számára.

A Növekedési Hitel Program része továbbá a gazdaság külső sérülékenységének a mérséklése, ami egyben lehetővé teszi a jegybanki kamatkiadások csökkentését is. A kedvezményes kamatozású jegybanki refinanszírozás nyújtása, amely a kkv hitelezés ösztönzését célozza, növeli az MNB mérlegfőösszegét és ezen belül a forrásoldalon a 2 hetes kötvény állományát, így a GDP ma már 1%-ához közelítő kamatkiadásokat. A kéthetes kötvényállomány felépülése jórészt az államadósságon belül a devizaadósság aránya növekedésének, illetve az ország válság előtt és alatt nyilvánvalóvá vált pénzügyi sérülékenységéből kiinduló devizatartalék emelkedésnek volt egyenes következménye, amely jelenleg az MNB forrásoldalának legnagyobb tétele. Ennek költsége - amely beavatkozás nélkül tovább emelkedne a kedvezményes jegybanki finanszírozás forrásköltségével - azonban mérsékelhető az ország sérülékenységének csökkentésével.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás forint alapú kkv hitelek folyósításáraAz MNB a hitelintézetek bevonásával Növekedési Hitel Programot kezdeményez, melynek során átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségben, kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt kereskedelmi bankok számára. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%.

A programban részt venni kívánó hitelintézeteknek a kedvezményes kamatozású jegybanki hitelt fix feláron kell a kkv-k számára tovább adni. Szándékaink szerint ez a felár nem lesz nagyobb 2 százalékpontnál, így a vállalati hitel kamata maximum 2% lehet. Ennek eléréséhez szükség lehet garanciaprogramok igénybevételére is. Erről és a program további részleteiről az MNB tárgyalást kezdeményez a hitelintézetekkel.A tárgyalások során a jegybank számít az üzleti szféra képviselőinek együttműködésére is a kedvezményes hitelek megfelelő célzottságának kialakításában azzal a céllal, hogy a kedvezményes hitelek kizárólag azokban az ágazatokban és azokat a kis- és középvállalati adósokat érjék el, amelyek egészséges üzleti modellel rendelkeznek és növekedni szeretnének. Becsléseink szerint a hitelszűke nem egyformán érinti a vállalati szektor szereplőit. Különösen hátrányosan sújtják a szigorú hitelkínálati korlátok a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor a számukra a banki finanszírozásnak nincs valódi alternatívája. Iparági megoszlás szerint vizsgálva a hitelkínálatot azt tapasztaltuk, hogy a hitelezési feltételek olyan ágazatokban is jelentősen szigorodtak, amelyek a potenciális növekedés szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek. Ezzel szemben más, tartós értékesítési problémákkal küszködő iparágakban kényszerhitelezésre, vagyis a tartósan rossz hitelképességű vállalatok mesterséges életben tartására utaló jeleket látunk.Mindezek miatt indokolt lehet a kedvezményes hitel ágazat és vállalatméret alapján célzott felhasználása.

A program hatására a jegybank mérlegfőösszeg megnő. Eszközeinek állománya teljes kihasználtság esetén a 250 milliárd forintos refinanszírozó hitellel emelkedik, miközben forrásoldala is ugyanennyivel bővül. A többlet sterilizációs állományra fizetett kamat az MNB közvetlen hozzájárulása a hitelezés ösztönzéséhez, ugyanis ezzel szemben eszközoldalon kamatmentes hitel jelenik meg. Ezt a költséget azonban ellensúlyozza a program további eleme.

A hitelintézetek programhoz való hozzájárulása a velük való megállapodás alapján úgy valósulna meg, hogy egy átlagos kkv-t jellemző hitelkockázati szintnek megfelelő felár helyett csak - a hitelintézetekkel folytatandó tárgyalás kiindulópontját képező - 2%-ot építenek be a hitelkamatokba. Az alacsonyabb felár miatt kieső jövedelmet azonban kompenzálhatja az adósok javuló fizetési képessége, ami a jóval a piac alatti kamattehertől remélhető.A jegybank a hitelprogrammal nem vállal fel vállalati hitelkockázatot. Ennek a kockázatnak a felmérése és kezelése továbbra is a bankrendszer feladata. A program tehát azon túl, hogy a kisebb vállalatokat célozza, és esetleg ágazati preferenciákat is fog tartalmazni, a források allokálásában alapvetően a kereskedelmi bankok hitelezési döntéseire támaszkodik.A jegybanki hitelprogram célzottságánál, méreténél és egyszeri jellegénél fogva nem befolyásolja a kamatpolitika vitelét és hatékonyságát, azaz nem jön létre "kettős kamatláb". A kamatpolitika továbbra is óvatos és kiszámítható marad. A program célzottsága biztosítja, hogy a kedvezményes finanszírozás az üzleti aktivitást élénkítse, és ne befolyásolja a pénzügyi eszközárakat. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége pedig korlátozott, a hazai bankok teljes vállalati hitelállományának mindössze 4%-a, a kkv hitelállomány 7%-a.A hitelösztönzés ezen formája nem veszélyezteti az MNB elsődleges célját, az árstabilitás fenntartását. A jelenlegi, tartós kereslethiánnyal jellemezhető makrogazdasági környezetben az infláció tartósan a cél alatt maradhat. A célzott hitelösztönzés hozzájárulhat a potenciális növekedés erődítéséhez azáltal, hogy nem hagyja leépülni a termelőkapacitásokat. Tekintettel arra, hogy a program középtávon a potenciális kibocsátásra is hat, az ebből fakadó középtávú inflációs nyomás elhanyagolható, így az elsődleges cél szempontjából nem befolyásolja érdemben a kamatpolitikát.Kedvezményes jegybanki refinanszírozás KKV devizahitelek forintra váltásáraAz MNB - szintén a hitelintézetek bevonásával - átmeneti jelleggel, korlátozott mennyiségű, kedvezményes refinanszírozási hitelt kíván folyósítani kkv adósok fennálló devizahiteleinek forintra konvertálásához. A program keretösszege 250 milliárd forint, a jegybanki hitel kamata 0%. A program további feltételei - felár nagysága és célzottsága tekintetében - is megegyeznek az előző programpontéval. A program keretében kihelyezhető, alacsony kamatozású refinanszírozás maximális mennyisége itt is korlátozott: a hazai bankok kkv devizahitel-állományának legfeljebb a 15%-a.A forinthitelekhez való nehéz hozzáférés mellett a kkv-szektor másik nagy problémája a kintlévő devizahitelek magas aránya. A kkv-hitelállomány közel fele deviza alapú, melynek összege 1860 milliárd forint (állomány 54%-a), 15000 vállalathoz kapcsolódóan. Ezeknek a hiteleknek a devizaneme nagyrészt euró (86 százalék), kisebb részt svájci frank (14 százalék). A svájci frank alapú devizahitelekkel rendelkező kkv-knak (257 milliárd forint) feltételezhetően nincs természetes vagy mesterséges fedezete, így ezek a cégek jelentős árfolyamkockázatnak vannak kitéve. A kkv-devizahitelek forintra váltását célzó program javítja az érintett vállalatok hitelképességét, és kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé számukra.Annak érdekében, hogy az érintett devizahitelek forintra konvertálása ne okozzon volatilitást a forint árfolyamában, a jegybank a végtörlesztés esetén már sikerrel alkalmazott eljárást követi: a hitelek devizakonverziójához a hitelintézetek számára devizát bocsát rendelkezésre piaci áron a devizatartalék terhére annak feltételével, hogy a hitelintézetek vállalják, hogy abból a rövid lejáratú külföldi forrásaikat fizetik vissza. Így az ország rövid devizatartozásai és devizatartaléka ugyanolyan mértékben csökkennek, vagyis Magyarország devizatartalék-megfelelése változatlan marad.A kétéves likviditást nyújtó hiteltender felfüggesztéseFigyelembe véve a tartósan kedvező külső pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a bankok tartósan stabil likviditási helyzetét, az MNB a kétéves fedezett hiteltendert határozatlan időre felfüggeszti. Pénzpiaci turbulencia esetén az eszköz reaktiválásával lehetőség van a likviditási sokkok kezelésére és annak biztosítására, hogy a hosszú források hiánya ne legyen gátja a vállalati hitelezésnek.A gazdaság sérülékenységének és az ezzel együtt járó kamatkiadások csökkentéseAz MNB a Kormánnyal és a hitelintézetekkel közösen programot dolgoz ki a gazdaság sérülékenységének csökkentésére. A program az ország rövid külső adósságának 1000 milliárd forintos csökkenését célozza meg, ami - az eddig is alkalmazott szabályoknak megfelelő módon - mérsékli a jegybank devizatartalék-igényét. Ezzel párhuzamosan a kéthetes MNB-kötvény állománya - a jegybank elsődleges célja és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül - 3600 milliárd forintra csökken. A program során a tartalék-megfelelést az biztosítja, hogy az MNB devizaeszközének felhasználása és az egy éven belül lejáró külföldi adósság azonos mértékben csökken. A devizatartalékok legfeljebb egy tizedének a felhasználása (annak a sebezhetőségi forrásnak a mérséklésére, amely miatt a tartalék megképzésre került) teljesen összhangban van a jegybanki tartalékolás - a pénzügyi piacok által eddig is - elfogadott alapelveivel. A program során egyúttal az ország bruttó külső adóssága is mérséklődne.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
kukutyinbenko 2013. 04. 05. 14:18
Előzmény: #138  Hegyesi2
#141
Ja csak a pogácsából is sokféle van ám. Hol gázár támogatásnak, hol nyugdíj emelésnek, hol gyógyszerár támogatásnak, hol stadion építésnek, hol közalkalmazotti bérnek hívják. Tovább is van mondjam még?!
csendben 2013. 04. 05. 14:19
Előzmény: #140  bigyula
#142
"ellopták a szocik, és a "nemzeti" oldalnak kell(ett) visszafizetnie"

Ámen! :-)
Törölt felhasználó 2013. 04. 05. 14:23
Előzmény: #103  Törölt felhasználó
#143
"Abban igazad van, hogy amit Matóék csinálnak az Dávid és Góliát harca, de már bizonyították, hogy ilyen felállásban is vannak eszközök a finánctőke megfingatására."

Szerintem ideje lenne befejezni ezt az elborult agyú szélmalomharcot a fiktív ellenségekkel... Úgy mint pl. komcsik, zsidók, tőke, piac, bla-bla-bla.

Ez megkeseredett, saját szerencsétlenségükért a világot okoló lúzerek utolsó menedéke a megőrülés előtt.
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 05. 14:26
Előzmény: #139  kukutyinbenko
#144
MOl,Rába ,Eon nem elkótyavetyélt pénz,/sajnos ezt régebben kótyavetyélték el és mszp-nek hívják őket/ Nincs Európában még egy ország aki így kiárusította volna magát! Stratégiai cégekben szinte mindenhol nagy állami tulajdon van!
Nyugdíjat kihagyhatjuk a felsorolásból,reálértéken csökkent és elvettek egy havit!
bigyula 2013. 04. 05. 14:28
Előzmény: #143  Törölt felhasználó
#145
Orbán - és a fidesz - működése engem
Che Guevarára emlékeztet: amikor vége volt Kubában a forradalomnak, akkor is szabadságharcolni akart, és szabadságharcolt is tovább...
bigyula 2013. 04. 05. 14:29
Előzmény: #144  Hegyesi2
#146
"Nyugdíjat kihagyhatjuk a felsorolásból,reálértéken csökkent és elvettek egy havit!"

Ja! Gyurcsány és Bajnai... Tiltakoztak is érte a hívők...
csendben 2013. 04. 05. 14:32
Előzmény: #144  Hegyesi2
#147
"sajnos ezt régebben kótyavetyélték el és mszp-nek hívják őket"

Zsoltárok könyve XX fejezet...
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 05. 14:40
Előzmény: #146  bigyula
#148
Én a szüleinket nem szólítanám hívőknek de ,hogy jól kicsesztek velük az biztos! :(
Feri és Gordon !
csendben 2013. 04. 05. 14:45
Előzmény: #148  Hegyesi2
#149
Nem lehetsz túl öreg,ha ilyen rövid a felsorolás...
De egy dolog vígasztaljon: már csak két nevet kell megjegyezni,hogy a gyerekeidnek el tudd sorolni:Feri,Gordon,Vitya,Matolcsy!

kukutyinbenko 2013. 04. 05. 15:08
Előzmény: #144  Hegyesi2
#150
" MOl,Rába ,Eon nem elkótyavetyélt pénz "

Hát az Eon határozottan annak tűnik, a MOL sem váltotta be egyelőre a reményeket (-30%), azt meg hogy egy kis iparvállalatra mi szüksége egy országnak eddig sem értem. Gondolom ez is stratégiai cég lehet, mert tőkebefektetésként egyelőre 0% hasznot hozott, osztalékot meg sok éve nem fizet. Az érdekes hogy pl. a Közgépet miért nem privatizálják? Évente stabilan 2-3 mrd osztalékot fizet, na abban lenne ráció.

"sajnos ezt régebben kótyavetyélték el és mszp-nek hívják őket/"

A kótyavetyéről jut eszembe. Érdekes lehetne egy összehasonlító elemzés, az említett cégekről és a Közgépről. Csak egy egyszerű aránypárt kellene megnézni. A privatizációs bevétel hogyan aránylik az azóta osztalékként kifizetett nyereséghez. Kicsit torzítana az offshore csatornákon elfolyt pénz, de szerintem így is meglepő lenne az eredmény.

"Nyugdíjat kihagyhatjuk a felsorolásból"

Ugyan ne hagyjuk már ki az egyik legnagyobb tételt, ami évente 1-2 mrd EUR-val növeli az államadósságot. Amit aztán hitelekből kell visszafizetni kamatostól. Vagy Matolcsy előző mesterműve a lakásár támogatás, ami összességében 5-7 mrd EUR-ba került a költségvetésnek. Igaz a bankok jól kerestek rajta, meg a pár tízezer haszonélvező sem panaszkodott még miatta.
Törölt felhasználó 2013. 04. 05. 15:08
#151
Az a devizatartalék, aminek egy részét szisztematikusan el fogják qrni, annak árán duzzadt fel, hogy az emberek döntő többsége kevesebbet vásárolt,/ kevés terméket kellett behozni,/ vagyis rosszabb színvonalon élt.
No , innentől egy dolog, hogy ki mennyire qrt el bármit is 2010-ig, meg egy másik dolog, hogy egyre szarabb minden.
kukutyinbenko 2013. 04. 05. 15:13
Előzmény: #145  bigyula
#152
" amikor vége volt Kubában a forradalomnak, akkor is szabadságharcolni akart, és szabadságharcolt is tovább..."

De Che Guevara legalább nem otthon élte ki a vágyait. Ha OV elmenne felszabadítani Azerbajdzsánt az megint más lenne...
Törölt felhasználó 2013. 04. 05. 15:57
Előzmény: #105  Törölt felhasználó
#153
"Szerinted a FED független?"

Semmi probléma, csak nem érted a hatalommegosztás kérdését.

A FED-et ugyanaz irányítja, aki a jogszabályokat hozza és ugyanez nyírbálja a szövetségi bíróság jogait és ugyanez törvényeket módosít szeméylre szabva a bírósági ítéletek közben és ugyanez akarja birtokolni az időjárást és a híreket is?

Ez több is már, mint a klasszikus hatalommegosztás kérdése... itt már "civil jogokat" sértenek.
Törölt felhasználó 2013. 04. 05. 16:03
Előzmény: #143  Törölt felhasználó
#154
ezt sajnos pont ők nem fogják fel... de PRban és agymosásban nem rosszak... sajnos.
bigyula 2013. 04. 05. 16:04
Előzmény: #148  Hegyesi2
#155
"Én a szüleinket nem szólítanám hívőknek de ,hogy jól kicsesztek velük az biztos!"

Valamit félreérthettél: a "hívő" a fidesz fan. Legalábbis a pf fórumon legalább kb. 3 éve...
Bekre_Pal
Bekre_Pal 2013. 04. 05. 16:15
Előzmény: #129  Hegyesi2
#156
na de most már a seggére lehet verni annak is, aztán jön a parketta felszedése, annak az árát is be lehet dobni a gépbe

más: azt mondta ma reggel a rádióban a szájával valamelyik iskolapadból a parlamentbe migrált kis nyomi, hogy a kedvezményes kamat max 2,5% lesz majd cakkumpakk, és amelyik vállalkozás ezt nem tudja kitermelni, annak magában kell keresnie a hibát (volt benne némi szarkazmus, de mindegy is). a politikus kisfiú aki ezt mondta talán nem is sejti, hogy az a pár százalék hitelkamat csökkenés még nem húzza ki a vállalkozásokat a csávából, miközben kemények a bérterhek, a megtermelt áru vagy szolgáltatás terhei, adók tömkelege, a sok szétszabályozott admin kötelezettség miatt meg egy kkv pénzügyi osztálya is min. 3-4 fős, azt is ki tudja kitermelni. és akkor jön a kisgyerek és azt mondja, 2,5% csak a kamat, aki ezentúl nem él meg, az hülye. hát gratulálok neki, meg annak, aki elhiszi.
kukutyinbenko 2013. 04. 05. 16:30
Előzmény: #155  bigyula
#157
Van az 10 is, de ki számolja?! :)
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 05. 16:38
Előzmény: #156  Bekre_Pal
#158
Nézzük reálisan a helyzetet. Nem hiszem,hogy bárki is azt gondolta volna,hogy ezzel a hitellel megoldottuk a világ összes problémáját. Lehet mindenben a rosszat keresni,de nem biztos,hogy ez célravezető álláspont.
Nem kell túlragozni a dolgokat,ezért én csak két számot írnék, 2% vagy 8% jobb a kkv-nak hitelkamatra?
/+ kezelési költségek mindkét esetben felmerülnek/
Én a 2%-os hitelt választanám ! :))
kukutyinbenko 2013. 04. 05. 16:46
Előzmény: #158  Hegyesi2
#159
" Nem kell túlragozni a dolgokat,ezért én csak két számot írnék, 2% vagy 8% jobb a kkv-nak hitelkamatra? "

Csak hogy a fő kérdés nem ez, hanem sokkal inkább az, hogyan használják fel a pénzt.
Ha értelmes üzleti célú befektetés lesz belőle hajrá!
Viszont ebben az országban nem elhanyagolható az esélye annak sem hogy baráti cégek, vállalkozók pl. a takszövökön keresztül felveszik a pénzt és mondjuk "akciós" 4-5% kamat mellett beparkolják betétbe. A két szélsőséges eset között meg ott van még egy sor lehetőség.
Hegyesi2
Hegyesi2 2013. 04. 05. 16:46
Előzmény: #155  bigyula
#160
Én azt tudom,hogy a nyugdíjasokat érte kedvezőtlenül a 13. havi elvétele és nem a Fideszt. Nem beszélve arról,hogy nem csak az általad hívőnek nevezettektől vették el!
Egyébként a nyugdíjat csak azért említettem külön,mert szerinted annak szinten tartására is kellet az IMF hitel!
/ezt nem nevezném plusz kiadásnak/

Topik gazda

kublaj1
4 3 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek