kockaveto1

Regisztráció: 2017-12-15 09:11:47

Hozzászólások száma: 10 869

Utolsó hozzászólás: 2024-02-27 16:51


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 4
Népszerűség: 4

Kitiltások, felfüggesztések

Moderáció:
Kitiltás a "WALLIS RÉSZVÉNYESEK IDE." topikból

A moderálás a "WALLIS RÉSZVÉNYESEK IDE." topik #342 sorszámú hozzászólása alapján történt.

A moderátor indoklása:
A személyeskedés meg a sunyiság nem elfogadott.

utolsó 20 hozzászólás

Appeninn real ma, 12:12
még nem tudjuk, áprilisban lesz jelentés
NEW OPUS GLOBAL hétfő, 10:02
Utolsó kötésár 420,5
Utolsó kötés 480
Kötés ideje 10:01:33
Napi változás 4
Napi változás % 0,84
Forgalom m Ft 34,05
Nyitóár 417,5
Napi minimum 417,5
Napi maximum 421
Appeninn real csütörtök, 13:15

Moderáció: Felfüggesztés a teljes fórumból - 2024-03-03 10:25-ig (10 nap, 0 óra, 0 perc)
A moderátor indoklása:
Személyeskedés
Állami Nyomda szerda, 18:26
beruházásokat is terveznek
Állami Nyomda szerda, 17:05
z 2710
Állami Nyomda szerda, 16:53
vagy TE...
Állami Nyomda szerda, 16:52
úgy tűnik, más is ide hozza a kamatot. :) 2700
Állami Nyomda szerda, 15:07
jó sokáig lehetett venni 2600-ért. De vsz lesz még ott.
Állami Nyomda szerda, 14:58
Utolsó kötésár 2.670
Utolsó kötés 2.000
Kötés ideje 14:38:45
Napi változás 70
Napi változás % 2,69
Forgalom m Ft 43,68
Nyitóár 2.620
Napi minimum 2.610
Napi maximum 2.670
MOLly tulajok topikja szerda, 14:53
Utolsó kötésár 2.940
Utolsó kötés 10.111
Kötés ideje 14:49:46
Napi változás 6
Napi változás % 0,20
Forgalom m Ft 765,24
Nyitóár 2.940
Napi minimum 2.922
Napi maximum 2.966
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2024. 02. 13. 12:36
még nyitó se volt...
Állami Nyomda 2024. 02. 12. 21:02
Köszönöm szépen.
OTTone 2024. 02. 12. 14:31
. Csak részleteket másoltam be ide a NAV-os füzetkéből. Tisztségviselői felelősségeket nem másoltam ki.
OTTone 2024. 02. 12. 14:30
"A 2021. július 1-jén vagy azt követően megindított kényszertörlési eljárásokban a cégbíróság a
törvénysértő működésben való közrehatás és a bejelentett követelések vizsgálatát követően a
kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás
megindítását, ha
 a céggel szemben bejelentett (akár vitatott) követelések összértéke eléri a
400 000 forintot, vagy
 a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, és a cégbíróság megállapítja,
hogy a cég vagyona eléri a 400 000 forintot.30
Azokban az esetekben tehát, amikor a cégbíróság nem felszámolási eljárást kezdeményez, ott a
cég törlésére kerül sor. A törlő végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi, a végzés ellen
a megjelenésétől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezni."
OTTone 2024. 02. 12. 14:26
"7
Cégjegyzékből törlés
Ha a céggel szemben nem jelentettek be követelést és a cég vagyonával kapcsolatos
információ nem érkezett, a cégbíróság (a Ctv. 116. § (1) bekezdés szerinti esetben eltiltás
mellőzése mellett) a céget törli a cégjegyzékből.18
Ha a céggel szemben nem jelentettek be követelést, a cégbíróság azonban megállapította, hogy
a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik, a cégbíróság (eltiltás mellőzése mellett) a céget törli a
cégjegyzékből. Ha azonban a cég fellelhető vagyonának tulajdonjogával összefüggésben kétség
merül fel, a cégbíróság kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás megindítását.19
Ha a 2021. június 30-ig megindított kényszertörlési eljárásban a céggel szemben követelést
jelentettek be, azonban a bejelentések és vagyonfelmérés alapján a cég vagyontalan vagy a
vagyona előreláthatóan nem fedezi a várható felszámolási költségeket, a cégbíróság – kivéve,
ha a bejelentett követelés kielégítésre került – rendelkezik eltiltásról és a céget törli a
cégjegyzékből.20
Ha a 2021. július 1-jén vagy azt követően megindított kényszertörlési eljárásokban a céggel
szemben 400 000 forint mértéket el nem érő összértékű követelés bejelentésére került sor,
azonban a bejelentés, illetve a vagyonfelmérés adatai alapján a cég vagyontalan vagy a vagyona
nem éri el a 400 000 forintot, a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből és rendelkezik az
eltiltásról. A vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről."
OTTone 2024. 02. 12. 14:24
"A 2021. július 1-jén vagy azután megindított kényszertörlési eljárásokban, ha a kényszertörlési
eljárás megszüntetésének nincs helye, a bíróság megvizsgálja:
 a kényszertörlési eljárás megindítása előtti két évben és a kényszertörlési eljárás
alatti vezetőknek,
 betéti társaság, közkereseti társaság tagjának,
 korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság legalább többségi
tulajdonos tagjának, részvényesének [a továbbiakban: (volt), vezető, legalább többségi
befolyással rendelkező tag, részvényes]
a törvénysértő működésben való közrehatását és a bejelentett követeléseket."15
OTTone 2024. 02. 12. 14:23
"A cégbíróság kényszertörlési eljárás elrendeléséről szóló végzésében felhívást tesz közzé, hogy
40 (a 2021. június 30-ig megindított kényszertörlési eljárásban 60) napon belül jelentse be a
cégbíróságnak, akinek
 a céggel szemben követelése van (ideértve a számviteli törvény szerinti függő követelést
is),
 tudomása van a cég ellen zajló bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárásról,
 a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában,
 a cég vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve,
 valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve,
 a cég vagyontárgyára tarthatna igényt,
 tudomása van a kényszertörlés közzétételének napját megelőző évben a cég vagyonában
bekövetkezett változásról,
 a céggel fennálló munkaviszonyon alapuló bérkövetelése vagy munkaviszonyból
származó egyéb követelése van."
OTTone 2024. 02. 12. 14:23
"A cégbíróság a Cégközlönyben a kényszertörlési eljárás megindításáról jogerős végzést tesz
közzé. A végzések listája a Cégközlöny honlapján (www.e-cegkozlony.hu) naponta frissül. A
végzés ellen a cég fellebbezést és felülvizsgálatot is előterjeszthet." "A cégbíróság felhívja a vezető tisztségviselőt (tagokat) a cég vagyonára és kötelezettségeire
vonatkozó információk közlésére."

friss hírek További hírek