Topiknyitó: Hathor 2017. 05. 20. 16:05

Konzum Áruház ZRT.  

Jó lenne, ha ide írnánk a Konzum Áruház ZRT. ügyeivel kapcsolatban, nem az NYRT topikba, mert keverednek a dolgok!
Köszi
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:11
#2
A Konzum Áruházzal kapcsolatos hozzászólásokat ide írjuk, ne az NYRT topikba, mert a kettőnek már nincs köze egymáshoz. A Konzum Áruház ZRT nyereséget termelt 2016ban, míg a Konzum veszteséges lett 2016ban. Május 30.án Közgyűlés. A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) Vezérigazgatója a társaság ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 2017. május 30-án (kedd) 1000 órára összehívja. A közgyűlés helye: KONZUM IRODAHÁZ (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) III. emeleti tanácsterem A közgyűlés napirendje: 1.) A vezérigazgató jelentése a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről 2.) A vezérigazgató indítványa a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, elfogadására, eredmény felhasználására 3.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, ezen belül a 2016. évi éves beszámoló megvizsgálásáról 4.) A számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról 5.) Alapszabály módosítása 6.) Vezérigazgató választása 7.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani. A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel 2017. június 6. (kedd) 1000 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés előterjesztéseit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet), illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján (www.konzumirodahaz.hu). Pécs, 2017. május 12. Fischer János vezérigazgató
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:13
#3
HATÁROZATI JAVASLATOK a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. 2017. május 30-ai évi rendes közgyűlésére 1/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – a vezérigazgató jelentését a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről elfogadja. 2/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés a vezérigazgató indítványára - a Felügyelő Bizottság jelentése alapján - a társaság 2016. évi éves beszámolóját 1 303 993 E Ft mérlegfőösszeggel és 11 195 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni. 3/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés úgy határoz, hogy a részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapszabály VII. fejezet (Közgyűlés) 7.2 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által a részvényesek, illetve a Közgyűlésen jelenlévő meghívottak közül egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. 4/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés Fischer János vezérigazgató vezérigazgatói tisztségéről 2017. május 30-ai hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. A Közgyűlés az Alapszabály VIII. fejezet 8.3 pontjának megfelelően 2017. május 30-tól határozatlan időtartamra Horváth Máriát (szül: Szigetvár, 1965. 12. 20., an.: László Margit, szig: 715942 MA, adóazonosító: 8361472576, lakcím: 7630 Pécs, Nagykozári út 9/0001.) a részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztja. 5/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja a Felügyelő Bizottság 2/2016 (12. 14.) FB számú határozattal elfogadott Ügyrendjét. Pécs, 2017. május 16.
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:19
#4
Mérlegben Értékesítési bevétel 131.000.000FT kb Egyéb bevétel 160.000.000FT Ez összesen 291MFT bevétel. 182MFT az egyéb ráfordítás. MI az az egyéb ráfordítás?! Erről kérünk tájékoztatást! 11.195.000Ft az Adózott eredmény.
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:23
#5
A nevet is meg kellene változtatni tisztelt Címzett! A Konzum Áruház mindkét cégből kiment! Még a weboldal neve is Konzum Irodaház. Erre nem tetszettek gondolni?!
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:29
#6
A hatszintes épület 5 834 m2 alapterületű. Ez az érték a cégben! Ha ezt a 5834nm-t felszorzom csak 200.000FT/nm építési áron, az csak 1.166MRD Ft.És akkor a Belvárosi legjobb telket nem számolom + a teltházas bérbeadást.
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:30
Előzmény: #6  Hathor
#7
Ezen felül van még a nyereséget termelő Konzumgres KFT. is a ZRTben.Annak mérlegét külön nem látom
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:34
#8
Forczek úr 75%os tulajdonos a cégben.10% Keler letétben. 15% a közkéz! Nem gondolt Forczek úr, hogy ezt a kis közkézt minél előbb ki kéne vásárolni, amíg bagóért ki tudja Őket vásárolni? A gazdaság felfutás alatt.Lassan lehet bérleti díjat is emelniük a teltházas piac mellett. Mindenhol emelkednek az ingatlanárak, és a bérleti díjak. A hely egyre értékesebb. Mire várunk?
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:50
#9
Fischer úr nyugdíjba vonul, jön helyette Forczek úr jobb keze, Horváth Mária Vezérigazgatónak! Gratulálok neki előzetesen is, meg utólag is, mert saját magukat megszavazzák a 75%kal :)
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:09
#10
PUSSZANTÁS MINDENKINEK AKI BENNEVAN,/AKI BEJUTOTT/
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:11
#11
tartok attol hogy vaálámi itt is történni fog
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:12
#12
jászai,hálábol,forceknak.
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:18
Előzmény: #7  Hathor
#13
2.5.m vagyon kb
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 18:22
Előzmény: #9  Hathor
#14
Közgyűlesre elmesz?
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 18:42
Előzmény: #14  Törölt felhasználó
#15
Áh, 200Kmre nem megyek. Ingyen kapott juttatás elfér. Am Forczek úrnak jó, az nekünk is jó. Sok emberrel nem kell osztozkodnia.2015ben veszteséges volt a cég, 2016ban már nyereséges. 2017ben még nyereségesebbnek kell lennie. Az a 180milla körüli egyéb ráfordítás nem tudom mi. Ha egyszeri tétel, és jövöre kimegy, az már egész jó lesz.
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 19:01
Előzmény: #15  Hathor
#16
lehet befektetés
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 19:01
Előzmény: #16  Törölt felhasználó
#17
a 180 millio
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 21:28
Törölt hozzászólás
#18
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 21:32
Előzmény: törölt hozzászólás
#19
nincs uj a nap alatt
Törölt felhasználó 2017. 05. 21. 10:12
#20
kucsum 2017. 05. 31. 10:07
#21
Valaki aki volt közgyűlésen? történt valami fontos amiről érdemes tudni?
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 10:16
Előzmény: #21  kucsum
#22
link nincs még
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 10:17
Előzmény: #21  kucsum
#23
nem volt senki
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 17:54
Törölt hozzászólás
#24
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 17:58
Törölt hozzászólás
#25
watson
watson 2017. 05. 31. 18:37
Előzmény: #23  Törölt felhasználó
#26
Zrt részvények nem érnek semmit. Év végére sajáttőkét lecsapkodják nulla környékére.Konzumgres pl. 275 millán van a könyvekben ami önmagában vagy 170 milla veszteséget jelent ha átértékelik. Nyrt. megéri a 11Ft-ot? :)
watson
watson 2017. 05. 31. 18:38
Előzmény: #26  watson
#27
Irodaházat eladják ha találnak rá vevőt 800 milla környékén. Van rajta 1mrd adósság
BudFox
BudFox 2017. 05. 31. 20:23
Előzmény: törölt hozzászólás
#28
Nekem van valamennyi Zrt. -s Papírom.. aki meg szeretné venni, itt lehet jelentkezni. emailben fel lehet venni a kapcsolatot. budfox@freemail.hu
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 20:32
Törölt hozzászólás
#29
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 21:45
Előzmény: törölt hozzászólás
#30
szo szerint ugy
Törölt felhasználó 2017. 05. 31. 21:45
Előzmény: #27  watson
#31
marhaság
Hathor
Hathor 2017. 05. 31. 21:51
Előzmény: #27  watson
#32
Az irodahàz màr régen többet ért. A telek Pécs legjobb helyén van. 5800nm körüli... Fejből mondom, nem tudom most teloról vàltva megnézni. Ha csak ezt felszorzom egy alap bekerülési árral máris 1.2mrd körül van. És telket nem számoltam, és azt sem, hogy 100%kihasználtságú. Forczek lemondott a mostani 300körüli Nyrt árfolyamról, azzal a 75%os pakkjával. Gondkoldj. Minek neki egy semmit nem érő biznisz. Nem tudom mi van veled. Bud! Nekem 50%ot ajánlottak, nem adtam el. Elfér.
Hathor
Hathor 2017. 05. 31. 21:53
Előzmény: #21  kucsum
#33
PrFeco lehet volt. Fischer úrnak megírta kérdéseit, amit kgys előtt lehetett írásban megtenni.
Hathor
Hathor 2017. 05. 31. 21:54
#34
Majd megnézem a határozati pontokat.
kucsum 2017. 05. 31. 23:46
Előzmény: #34  Hathor
#35
Okés, köszi!
pf2 2017. 06. 01. 00:47
Előzmény: #33  Hathor
#36
Tényleg ingyen adták a ZRt részvényt , ugyhogy veszteni nem lehet vele. Választ megkaptam telefonon , nem voltam lent. Ezzel szemben nem hiszem , hogy öt év alatt egy fillér osztalékot fogok belőle kapni. dr.Watson eredményértékelése tökéletesen igaz, egyébként áttételesen Ő is tulajdonos egy ablak erejével.
Hathor
Hathor 2017. 06. 01. 06:32
Előzmény: #36  pf2
#37
Nem kell mindent elhinni, amit mondanak. Forczeknak kell majd a kisbüfik pakkja. Nem célja mindent rózsásan beàllítani
BudFox
BudFox 2017. 06. 01. 09:09
Előzmény: #32  Hathor
#38
Tudom..nekem is elfér a számlámon..csak gondoltam... pörgetem a pénzt :-) Ha mégis megérne valakinek 50 % -ot, vagy többet ? mennyi is az forintban ? 50 forint ? mert 100 a névérték, jó mondom ?
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 09:10
Előzmény: #38  BudFox
#39
névérték felén vennék, ha van legalább 10.000db-od.
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 11:45
Előzmény: #39  Törölt felhasználó
#40
nekem van 11 ezer+ párszáz,nem tom pontosan,megegyezhetünk
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 11:52
Előzmény: #39  Törölt felhasználó
#41
11385-DB
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 12:03
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#42
bocs, erre nem reagáltam, csak az opimus fórumot lesem ma. Nekem ok, ha a "hogyannak" -papírozás, transzfer- viszont te jársz utána, 50Ft/db-ért elviszem. Ha jó így, akkor dobj ide egy levelet: babosko30@freemail.hu (eléggé sok a dolog mostanság, de igyekszem majd ránézni a levelekre.)
kata311
kata311 2017. 06. 01. 12:04
#43
limit bővítés lesz?
BudFox
BudFox 2017. 06. 01. 12:07
Előzmény: #39  Törölt felhasználó
#44
annyim sajnos nincs...de 1700 db -om van
pf2 2017. 06. 01. 12:08
Előzmény: #44  BudFox
#45
nulla forintba került , ha 100% on megveszik azonnal eladom
Hathor
Hathor 2017. 06. 01. 12:08
Előzmény: #42  Törölt felhasználó
#46
Más is ennyiért venné meg. Csak van kereslet rá. Nekem több van annál, ha valakit érdekel. De 50%os ajánlatom már nekem is van
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 12:08
Előzmény: #42  Törölt felhasználó
#47
EMILT ELKÜLDTEM,utánajárok és rendben
Hathor
Hathor 2017. 06. 01. 12:16
Előzmény: #47  Törölt felhasználó
#48
szerződést kell kötnötök róla, és transzfer igénnyel bemenni a bróker céghez. Lehet bettieke volt közgyűlésen? Rosszul nem lehet vele járni. Max marad nullán, de osztalékot is hozhat.. a cég 100% kihasználtsággal megy. Azt sem tartom kizártnak behozzák a kapcsolt vállalkozásokat ZRTbe, és még 100%nál is többet érhet a papír. Sőt..ér is, csak fárasztás megy még
BudFox
BudFox 2017. 06. 01. 12:18
Előzmény: #46  Hathor
#49
fel kéne építeni ide egy Zrt--s ajánlati könyvet ide a topikba :-)) mindenki beírhatná az ajánlatát és árat, darbszámot.. mit szóltok hozzá ?
watson
watson 2017. 06. 01. 12:36
Előzmény: #32  Hathor
#50
Hathor ha nem olvasod a beszámolót és nem mész közgyűlni attól még spekázhatsz szerencsésen (mint Nyrt-ben csillagászati áron TA-ra alapozva), de fura hogy felülbírálod a tényeket. Amúgy szívesen.Forczek egy Úr, tisztelem, becsülöm ezért!Az Nyrt részvényeinek vételárát befizette a Konzum Raffis tartozásainak törlesztésére...többet ért a becsülete még így nyugdíjasan is, minthogy kivezesse és felszámoltassa az egész céget. Ritka az ilyen. Hathor ha adsz az ingatlanért 800 millánál többet akkor téged várnak. Csak egy adat a döntésedhez: 2006-ban még 185ezren éltek Pécsen, ma 50ezerrel kevesebben...
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 12:39
Előzmény: #48  Hathor
#51
értem én ,söt még lehet visszajön a tözsdére és én elvesztegettem ,utolag kiderül,köszönöm megkérdeztem eqitasnal elmondták.pont igy kell
BudFox
BudFox 2017. 06. 01. 12:39
Előzmény: #50  watson
#52
Viszont a belváros kellős közepén van az az Áruház, Irodaház...tehát megkerülhetetlen... értékét nagyban növeli ez a tény.
Törölt felhasználó 2017. 06. 01. 12:41
Előzmény: #51  Törölt felhasználó
#53
ha ez segít, én is az equitasnál vagyok. :)
watson
watson 2017. 06. 01. 12:45
Előzmény: #52  BudFox
#54
a hitelező a felmondott Raffis hitellel talán erősebb kártya mint az elhelyezkedés mellékkörülménye...
Hathor 2017. 06. 01. 12:53
Törölt hozzászólás
#55
Hathor
Hathor 2017. 06. 01. 12:54
Előzmény: #54  watson
#56
800MFT felett hozok nekik vevőt, beszéld meg velük, és a 800MFT feletti rész az enyém lehet jutalékként?
watson
watson 2017. 06. 01. 13:07
Előzmény: #56  Hathor
#57
Megvan beszélve. De tudod hogy az áruház már nem a Zrt-é csak az irodaház? mrwatson@freemail.hu
watson
watson 2017. 06. 01. 13:51
Előzmény: #32  Hathor
#58
Még egy téves infódat had javítsam ki: "100%kihasználtságú"-val szemben pl. a Raffi bérleménye a felére zsugorodott. egy szintről levágta az összes általa kiépített infrastruktúrát. Se légkondi, se fűtés, se biztonsági cucc. Más bérlő is távozott, igaz van új is. Az Nyrt se mondható már bérlőnek... szóval vannak még gondok.Az építményadót medig kimaxolták Pécsen 1700Ft/m2-re ami nem semmi. A helyi adókról szóló törvényben 1.100 a max, de valami NGM rendelettel kompenzálták az önkormányzati forrásainak megvonását.
Törölt felhasználó 2017. 06. 06. 09:21
Előzmény: #53  Törölt felhasználó
#59
segit megbeszéltem töviröl hegyire,most várom tölük adásvételit
Törölt felhasználó 2017. 06. 06. 09:21
Előzmény: #53  Törölt felhasználó
#60
jo macerás
Törölt felhasználó 2017. 06. 15. 10:51
#61
Ha valakinek még lenne eladó Konzum Áruház Zrt (ISIN szám HU0000142047) részvénye, engem 50Ft/db áron érdekel. 10.000db felett állom a transzferköltséget.
Hathor
Hathor 2017. 06. 15. 11:15
Előzmény: #61  Törölt felhasználó
#62
Milyen mennyisegig vennel?
Törölt felhasználó 2017. 06. 15. 11:40
Előzmény: #62  Hathor
#63
50000db-ig mehet, ha több lenne, átgondolom azt is.
Hathor
Hathor 2017. 06. 15. 11:48
Előzmény: #63  Törölt felhasználó
#64
Tartsd fel a helyet. Megnezem mennyi van, mert csak egyben adom el, vagy sehogy. Randomon es KBCn is van
Törölt felhasználó 2017. 06. 15. 11:53
Előzmény: #64  Hathor
#65
mennyid lenne összesen?
Hathor
Hathor 2017. 06. 16. 10:37
Előzmény: #65  Törölt felhasználó
#66
írok mailt
bankos
bankos 2017. 06. 16. 11:01
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#67
Sziasztok! Én is pont néztem valamelyik nap h van a számlámon "Konzum 100" részvény. Tulajdon mennyiségnél van a db szám, minden más nulla. A készletinformációt megnézve is ott van a db szám, a beker. ár hogy 100, és mínuszban van az összeg, tehát a készletemből levonódik ez az összeg.. Hogy is van ez????? Köszönöm
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 15:39
Előzmény: #67  bankos
#68
nem tudom mi az ,brokert kéne megkérdezni,csak 2 részvény van zrt,és nyrt
bankos
bankos 2017. 06. 16. 15:44
Előzmény: #68  Törölt felhasználó
#69
Ez a ZRT-s lehet mert az az isin kódja. De miért mínuszos a készletemen ennek a tételnek az értéke...??
Hathor
Hathor 2017. 06. 16. 16:11
Előzmény: #69  bankos
#70
Konzum 100, az még régebbi nyrts papír, amikor 400ról 100ra csökkentették a névértéket. Azt meg negyedelték 25re már
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:13
Előzmény: #69  bankos
#71
az csak konzum irodaház zrt.
Hathor
Hathor 2017. 06. 16. 16:17
Előzmény: #71  Törölt felhasználó
#72
Mondom, hogy a régi nyrts papír az
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:19
Törölt hozzászólás
#73
BudFox
BudFox 2017. 06. 16. 16:22
Előzmény: törölt hozzászólás
#74
végülis nekem is elfér a számlán.... enni nem kér :-) "ingyen kaptuk" és közben a Kozum Nyrt -n is hülyére kerestük magunkat...ez a ZRT -s csak a hab a tortán :-))
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:24
Előzmény: #72  Hathor
#75
értem én de az hogy lehet ott még?
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:25
Előzmény: törölt hozzászólás
#76
nevetséges ,én is eladtam pedig nem akartam ,nem szeretem az állovizet,szenvedek töle,és ha van vevö repül
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:26
Előzmény: törölt hozzászólás
#77
konzum opi pápázik
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:27
Előzmény: #77  Törölt felhasználó
#78
Hosszabb lehet az iskolai tanév-helyes még a temetöben is tanuljatok emberek,áljatok szembe a tükörrel és mondjátok fel a sok sületlenséget amit megtanultatok bebifláztatok.
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:30
Előzmény: #76  Törölt felhasználó
#79
és meg is vettem COLOP-től. Korrekt üzlet volt, zökkenőmentes, és gyors. :)
Hathor
Hathor 2017. 06. 16. 16:33
Előzmény: #79  Törölt felhasználó
#80
írtam mailt
bankos
bankos 2017. 06. 16. 16:41
Előzmény: #70  Hathor
#81
142047 végű az isin kód
Hathor
Hathor 2017. 06. 16. 16:42
Előzmény: #81  bankos
#82
Sajnos én most nem tudok ennek utána nézni. A kód mindegy szerintem
Hathor
Hathor 2017. 06. 16. 16:47
Előzmény: #77  Törölt felhasználó
#83
Mit jelent nálad az, hogy konzum opi pápázik?
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:56
Előzmény: #83  Hathor
#84
csak annyit hogy most már kiörjöngték magukat és elhal szép lassan az örület,csorgással lefelé,most már amig nem lesz hir ,addig pápázni kell belöle.látsik a mai napon hogy ,vége akár hoszabb idöre is az emelkedésböl,falrol pattog vissza folyamatosan
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 16:58
Előzmény: #83  Hathor
#85
amugy rohadt necces egy paprok ,baromi magas az árfolyamuk mind kettönek .konzum 170 ft annyi még belefér opi 50 ft.
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 17:26
Előzmény: #85  Törölt felhasználó
#86
na azt lehet várni, Konzum stabil 500 felett, OPI stabil 100 felett.
Törölt felhasználó 2017. 06. 16. 17:50
Előzmény: #86  Törölt felhasználó
#87
nem ezt várom ennyi nem lesz ,csak ennyit ér,nekem ,tudom annyit ér amennyiért veszik.
Törölt felhasználó 2017. 06. 18. 14:56
Törölt hozzászólás
#88
Törölt felhasználó 2017. 06. 18. 15:44
Előzmény: törölt hozzászólás
#89
ez nagyon szép biztos ami biztos ha van vevö el kell adni,
Hathor
Hathor 2017. 06. 30. 17:23
Előzmény: #89  Törölt felhasználó
#90
Jott a Konzum Aruhaztol kozgyulesi meghivo.Mi mar azon nem veszunk reszt. Majd az uj tulaj elmegy. Vezerigazgato valasztas lesz.alapszabaly modositas! Sok sikert mindenkinek!
Törölt felhasználó 2017. 06. 30. 17:27
Előzmény: #90  Hathor
#91
majd kiderül
Hathor
Hathor 2017. 06. 30. 17:39
Előzmény: #91  Törölt felhasználó
#92
mail
Törölt felhasználó 2017. 06. 30. 17:49
Törölt hozzászólás
#93
Törölt felhasználó 2017. 06. 30. 17:51
Törölt hozzászólás
#94
Hathor
Hathor 2017. 06. 30. 19:09
Előzmény: törölt hozzászólás
#95
Nem mindegy neked mikor mit adok el?! Sly azt mondta sosem kapunk juttatatast, amikor kaptunk, akkor meg, hogy sosem adom el. Annyira egyugyu az egesz forum
Hathor
Hathor 2017. 06. 30. 19:10
Előzmény: törölt hozzászólás
#96
Visszajon megis a fonok?! :))
BudFox
BudFox 2017. 06. 30. 19:31
Előzmény: #95  Hathor
#97
Az lenne jó ha ezt is bevonnák megint a NYRT -be .-))) Vagy lenne egy külön új részvény az irodaháznak.. kapkodnák a Konzum Áruház részvényeket :-) 100 -tól 600 -ig .-))) persze kétlem hogy ennek csinálnának részvényt... esetleg ha Lőrinc átszervezi a portfolióját és a Konzum Áruház cég menne ingatlanfejlesztő cégként együtt-tovább .-))
Törölt felhasználó 2017. 06. 30. 19:54
Törölt hozzászólás
#98
Hathor
Hathor 2017. 06. 30. 20:04
Előzmény: törölt hozzászólás
#99
Nem igy volt, de nem mondok semmit. Nincs ertelme. Ti az elo faba is belekottok. Pitianer kotekedok vagytok. Allandoan cseszegetitek a masikat. Engem egy ember nem erdekel mit csinal, en meg allandoan a szemelyeskedest olvasom toletek. Mindig a hathor ez, hathor az.
Törölt felhasználó 2017. 06. 30. 20:12
Előzmény: törölt hozzászólás
#100
egyiknap igy ,másiknap ug ez virtuális,szaros világ,játszadozunk,aki ezt komolyan veszi az nem tudja mi az élet,mert nem ez,és ami ezen kivül van az sem,ez egy materialista katyvaz. szégyelje minden ember magát aki ebben hisz,és maga is az.miért is élünk a földön?

Topik gazda

Hathor
Hathor
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek