Topiknyitó: Hathor 2017. 05. 20. 16:05

Konzum Áruház ZRT.  

Jó lenne, ha ide írnánk a Konzum Áruház ZRT. ügyeivel kapcsolatban, nem az NYRT topikba, mert keverednek a dolgok!
Köszi
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:11
#2
A Konzum Áruházzal kapcsolatos hozzászólásokat ide írjuk, ne az NYRT topikba, mert a kettőnek már nincs köze egymáshoz. A Konzum Áruház ZRT nyereséget termelt 2016ban, míg a Konzum veszteséges lett 2016ban. Május 30.án Közgyűlés. A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) Vezérigazgatója a társaság ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 2017. május 30-án (kedd) 1000 órára összehívja. A közgyűlés helye: KONZUM IRODAHÁZ (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) III. emeleti tanácsterem A közgyűlés napirendje: 1.) A vezérigazgató jelentése a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről 2.) A vezérigazgató indítványa a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, elfogadására, eredmény felhasználására 3.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, ezen belül a 2016. évi éves beszámoló megvizsgálásáról 4.) A számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról 5.) Alapszabály módosítása 6.) Vezérigazgató választása 7.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani. A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel 2017. június 6. (kedd) 1000 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés előterjesztéseit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet), illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján (www.konzumirodahaz.hu). Pécs, 2017. május 12. Fischer János vezérigazgató
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:13
#3
HATÁROZATI JAVASLATOK a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. 2017. május 30-ai évi rendes közgyűlésére 1/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jelentése alapján – a vezérigazgató jelentését a társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről elfogadja. 2/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés a vezérigazgató indítványára - a Felügyelő Bizottság jelentése alapján - a társaság 2016. évi éves beszámolóját 1 303 993 E Ft mérlegfőösszeggel és 11 195 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni. 3/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés úgy határoz, hogy a részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapszabály VII. fejezet (Közgyűlés) 7.2 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által a részvényesek, illetve a Közgyűlésen jelenlévő meghívottak közül egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. 4/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés Fischer János vezérigazgató vezérigazgatói tisztségéről 2017. május 30-ai hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. A Közgyűlés az Alapszabály VIII. fejezet 8.3 pontjának megfelelően 2017. május 30-tól határozatlan időtartamra Horváth Máriát (szül: Szigetvár, 1965. 12. 20., an.: László Margit, szig: 715942 MA, adóazonosító: 8361472576, lakcím: 7630 Pécs, Nagykozári út 9/0001.) a részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztja. 5/2017.(05.30.) sz. KGY. határozat A Közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja a Felügyelő Bizottság 2/2016 (12. 14.) FB számú határozattal elfogadott Ügyrendjét. Pécs, 2017. május 16.
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:19
#4
Mérlegben Értékesítési bevétel 131.000.000FT kb Egyéb bevétel 160.000.000FT Ez összesen 291MFT bevétel. 182MFT az egyéb ráfordítás. MI az az egyéb ráfordítás?! Erről kérünk tájékoztatást! 11.195.000Ft az Adózott eredmény.
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:23
#5
A nevet is meg kellene változtatni tisztelt Címzett! A Konzum Áruház mindkét cégből kiment! Még a weboldal neve is Konzum Irodaház. Erre nem tetszettek gondolni?!
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:29
#6
A hatszintes épület 5 834 m2 alapterületű. Ez az érték a cégben! Ha ezt a 5834nm-t felszorzom csak 200.000FT/nm építési áron, az csak 1.166MRD Ft.És akkor a Belvárosi legjobb telket nem számolom + a teltházas bérbeadást.
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:30
Előzmény: #6  Hathor
#7
Ezen felül van még a nyereséget termelő Konzumgres KFT. is a ZRTben.Annak mérlegét külön nem látom
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:34
#8
Forczek úr 75%os tulajdonos a cégben.10% Keler letétben. 15% a közkéz! Nem gondolt Forczek úr, hogy ezt a kis közkézt minél előbb ki kéne vásárolni, amíg bagóért ki tudja Őket vásárolni? A gazdaság felfutás alatt.Lassan lehet bérleti díjat is emelniük a teltházas piac mellett. Mindenhol emelkednek az ingatlanárak, és a bérleti díjak. A hely egyre értékesebb. Mire várunk?
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 16:50
#9
Fischer úr nyugdíjba vonul, jön helyette Forczek úr jobb keze, Horváth Mária Vezérigazgatónak! Gratulálok neki előzetesen is, meg utólag is, mert saját magukat megszavazzák a 75%kal :)
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:09
#10
PUSSZANTÁS MINDENKINEK AKI BENNEVAN,/AKI BEJUTOTT/
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:11
#11
tartok attol hogy vaálámi itt is történni fog
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:12
#12
jászai,hálábol,forceknak.
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 17:18
Előzmény: #7  Hathor
#13
2.5.m vagyon kb
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 18:22
Előzmény: #9  Hathor
#14
Közgyűlesre elmesz?
Hathor
Hathor 2017. 05. 20. 18:42
Előzmény: #14  Törölt felhasználó
#15
Áh, 200Kmre nem megyek. Ingyen kapott juttatás elfér. Am Forczek úrnak jó, az nekünk is jó. Sok emberrel nem kell osztozkodnia.2015ben veszteséges volt a cég, 2016ban már nyereséges. 2017ben még nyereségesebbnek kell lennie. Az a 180milla körüli egyéb ráfordítás nem tudom mi. Ha egyszeri tétel, és jövöre kimegy, az már egész jó lesz.
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 19:01
Előzmény: #15  Hathor
#16
lehet befektetés
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 19:01
Előzmény: #16  Törölt felhasználó
#17
a 180 millio
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 21:28
Törölt hozzászólás
#18
Törölt felhasználó 2017. 05. 20. 21:32
Előzmény: törölt hozzászólás
#19
nincs uj a nap alatt
Törölt felhasználó 2017. 05. 21. 10:12
#20

Topik gazda

Hathor
Hathor
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek