vezer1947

Regisztráció: 2018-11-26 10:18:24

Hozzászólások száma: 32

Utolsó hozzászólás: 2019-07-12 17:31


Tapasztalat: 2
Aktivitás: 3
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 07. 12. 17:31
Kedves Részvényesek!   
                                                                                                                                                               Igen reális vevői lehetőségeket vetett fel egy-két hozzászóló!
Itt - megint - az erősebb kutya közösül!
Korrekt együttműködés hiányában ez sem lesz könnyű! 
Tegnapi nappal ismét - immár 44-szer - sikertelen volt a felszámoló az EÉR Gouverment árverési pályázati kiírása! Már 400.-Ft/tonna áron sem tud értékesíteni, mert szándékosan teremt olyan jogi patthelyzetet, hogy senki s tudja azt megvásárolni!
Nem is tudja azt ma eladni, mert a Baritmix-I alapanyaga  FORGALOMKÉPTELEN:
- a felszámolónak nincsen környezetvédelmi engedélye az értékesítéshez, az anyagot e nélkül mozgatni, elszállítani nem lehet,
- a felszámolónak nincsen bányászati MÜT, azaz bányászati műszaki üzemi terve az anyag fejtéséhez. / cca 39 m magas a kis hegy/ , ezért a bányászati törvény szerint ennek a fejtéséhez engedély kell, 
- a felszámolónak nincsen kiszállítási engedélye, mert nem hajlandó a felszámoló szerződést kötni a MÁV rakodó beruházójával és üzemeltetőjével,
- a felszámoló nem veszi figyelembe a piaci viszonyokat, mindent erőből és ésszerűtlenül cselekszik, felmerül a kérdés kinek az érdeke a káosz teremtése? 
Cui prodest, scelus, is fecit, azaz Akinek jól jött ez a vétek....
- a felszámoló a cca. 1,5 kilométer hosszú és cca. 500 méter széles cca 39 méter magas depóniában lévő anyagnak a pontos helyét sem tudja, mert 5 év nem volt neki elég - mint a Baritmix alapanyag tulajdonosának, hogy hites bányafelmérővel az anyagok pontos helyét kiméresse, bekerítse és cégenként eladható állapotba tegye. Lásd http://www.hunasvany.hu honlap térképét!
A felszámoló alkalmatlan egy ilyen speciális stratégiai sugárvédő nehéz beton alapanyag kezelésére, mert ma a 14 cégtulajdonos sem tudja megmondani - kitűzés és kimérés hiányában - , hogy pontosan GPS koordináták szerint az 5 000 000 tonnás depóniában hol található az anyaga!
A felszámoló pedig árulja azt, az anyagot,  amit pontosan nem is tudja, hogy hol van??!!
 Ez a hamis árverési tájékoztatás kimeríti a vélelmezett csalás Btk. tényállását! Az összes árverési kiírásban a felszámoló úgy hirdeti, a tulajdonában lévő Baritmix-I alapanyagot,  hogy az anyag TEHERMENTES!
Ki lesz az az agyament, aki ezért pénz fog kiadni, amikor sem tovább eladni nem tudja , legfőképpen minőségi tanúsítvánnyal sem tudja azt ellátni, nem beszélve arról, hogy olyan anyaggal  pl. Paks-2 közbeszerzési eljárásban részt venni, mely NEM per, teher és igénymentes,  NEM LEHET!! ?
A felszámoló a tulajdonában lévő 3 db leányvállalat milliárdos értékű vagyonát is leértékelte a 2018-as mérlegében, ebben a csomagban is van cca. 1.500.000 tonna Baritmix-I sugárvédő nehéz beton alapanyag! Tudják, hogy ki a 3 leányvállalat ügyvezetője? Meg fognak lepődni!
dr. Rényi Gábor részvényes, egyben - szerintem - törvénytelenül a HITELEZŐI VÁLASZTMÁNY ELNÖKE? Milyen érdekes ,jogilag teljesen  aggályos, összeférhetetlen a kettős és ellentétes érdekeltségű kinevezés!!?? 
Dr. Rényi felszámoltatta a csahosaival a Társaságot, most  padig ő szabja egyedül a törvényeket! Mint hitelezői választmányi elnök nem veszi figyelembe a tagok írásos észrevételeit, kifogásait , a jegyzőkönyv záradékaiban rögzített sorozatos törvénytelenségeket mert a többséget a választmányban úgy "alakította ki", hogy a korábbi Genesis Energy Nyrt könyvvizsgálója a " TÁRSA" a szavazásnál!
A felszámoló 2015 02 0.-óta folyamatosan hűtlen és hanyag kezelést folytat a hitelezők és a részvényesek kárára!
Kezdeményeztem a Törvényszéknél a felszámoló ellen egy vizsgálatot, mert azzal, hogy mindenkivel pert és haragot tart, belátható időn belül - peren kívül - nem lesz megoldás!
A felszámoló nem ismeri azt a fogalmat:
- gondos gazda módján köteles a milliárdos értéket kezelni,
- jóhiszemű  és jogszerű üzletvitellel kellene az értékeket megmenteni, nem pedig elherdálni!
- teljesen alkalmatlan a vagyon kezelésére és az  értékesítésére.
- teljesen alkalmatlan a felszámoló arra, hogy a hitelezőket valaha ki tudja fizetni, pedig, ha betartaná a felszámolói törvényeket, akkor a cca. 2 Mrd Ft értékű tartozást, a  hitelezőket ki tudná fizetni!
- a felszámoló a befektető részére a Törvényszék által VÉGZÉSBEN meghatározott a hitelezők 100%-on történő kifizetési határidején belül kétszer árverezte a teljes vagyont, ezzel szándékosan megakadályozta a felszámolásból történő visszafordítás törvényes lehetőségét!
- a felszámoló többször megakadályozta a hitelezők és a részvényesek kárára a Társaság ismételt tőzsdei bevezetésének a lehetőségét a Fővárosi Törvényszák végzése ellenére!
Lehet, hogy a felszámoló azért teremtett káoszt, hogy a végé VALAKI  fillérekért elvihesse a vagyont?
Ez kérem Btk. - szagú jogeset!
A felszámoló már leszállította az anyag árát 400.-Ft/tonna értékre a valós piaci 57.-€/ tonna azaz: cca 18 000 Ft/tonna értékről, melyet a Paks-2 közbeszerzési kiírásnál el lehet érni.
A finn atomerőműben a 3 000 kg/m3 nehéz beton alapanyagot cca 100.-€/onna áron, a 3800 kg/m3 szuper nehéz beton alapanyagot cca. 150.- Ft/tonna áron építette be a generálkivitelező!
Mindenhez a "törvényességet" dr. Rényi Gábor biztosítja!
Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 07. 04. 17:57
Kedves Részvényesek!
Aki idő intervallumot akar tudni, az olvassa el:
- A finnországi atomerőmű építés csúszását,
- Az Akkuyu atomerőmű építésének a csúszását,
- A Paks-2 atomerőmű építésének a csúszását,
- A bulgáriai atomerőmű építésének a csúszását, 
- A csehországi atomerőmű építés csúszását,
-A szlovákiai atomerőmű építés csúszását,
- stb.
A Szentpétervári 3 + típusú atomerőmű blokkok tervei egyszerűen nem felelnek meg az EU előírásainak a Fukusymai atomerőmű katasztrófa utáni előírásoknak.
Az EU normáknak megfelelő áttervezés 2-3-4 éves csúszást okoz!
Ezzel a valós és ésszerű szigorítással  valóban a sugárvédő öntömörödő szuper nehéz beton alapanyagok fejlesztői nem számoltak! 
A fő részvényesek milliárdokat buktak, de legalább a szakmai megbecsülésük az a helyén van! Ennek ellenére van esély a felszámolás visszafordítására, ha kormány akarja és engedi!?
A felszámoló NEM a hitelezők érdekeit képviseli!
E miatt kezdeményeztem a Fővárosi Törvényszéknél a leváltását alapos indokkal!
Az felszámoló intézkedései vélelmezve a Btk. kategóriába tartoznak!
Tavaly 15 000 + 7 500 + 1 000 tonna Baritmix-I sugárvédő nehéz beton került értékesítésre 57.-€/tonna áron, a felszámoló VALAKIKNEK készíti elő  a terepet 200.-Ft/tonna áron!
Lesz itt még büntetőügy! Tehát 18 000.-Ft/tonna helyett 200.-Ft/tonna???
A Hun Mining Nyrt fa. tulajdonában van cca. 1.300.000 tonna, a Hun Mining nyrt. leányvállalatai tulajdonában van 1.450.000 tonna anyag! Tessék számolni!
A Paks-2 közbeszerzési kiírás 2019 év végére várható!
Öldöklő harc megy a Baritmix alapanyag tulajdonlásáért!
Mai állapot szerint 2020-ra várható a reaktor tér nehéz betonozása.
Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 06. 23. 19:25
Tisztelt Részvényesek!
Önöket 1998-1999-ben a dr. Rényi Gábor és Herald Jahnssen vezette Genesis Energy húzta le a részvény vásárlásaikkal! Nagy nyereségreményében az 500.-Ft/db névértékű részvényekért adtak 2000-2500 Forintot!
Az akkori veszteségeket ne verjék már le a bányászokon és nehéz beton alapanyag fejlesztőkön?
Mi 2010-től vettük át apporttal a többségi részvény csomagunkkal az irányítást:
1, Rényiék azért engedtek be a többségi irányításba, mert a Herald Jahnsennel együtt eltüntették a 2,5 Mrd Forintos tőke emelést - amikor becsapták Önöket és fedezetlen váltókat hagytak a kasszában!
2, Szükség volt a Rényiéknek fedezetre, mert a közgyűlésük a tőzsdei kivezetés mellett döntöttek, de a részvényesek pénzét a Herald az IT segítségével "kikölcsönözte" !
Ha nem lépünk be a Genesisbe apporttal, akkor megy az egész IT a börtönbe fedezet elvonás miatt!
Nekünk szükségünk volt egy tőzsdei cégre ahol a  beruházások és a bányák újra nyitására forrást tudtunk volna bevonni!
Rendelkeztünk orosz megrendeléssel, de az EU embargó betett az exportunknak!
3, 2011-ben aki élt és mozgott a PSZAF az apportunkat vizsgálta és a korábban valóban " elégett " vezetés helyett az új IT-nek esett neki!
A vizsgálat alatt megroppant a cég, még csoda volt, hogy 5 évig húzta! Nincsen az a tőzsdei cég akit ekkora jogi és gazdasági vádak mellett még prosperált volna!
4, A Hun Mining Nyrt új vezetése apportálta azt a magas nemzetközi színvonalú sugárvédő nehéz beton, és sugárvédő nehéz vakolat receptúrát, 
5, A Társaságot végül a felszámoló tette teljesen tönkre, mert mindent el akar fillérekért adni szinte a költségeken kívül semmi nem marad a hitelezőknek , de teljesítse "valaki" elvárást!
6, Ennek ellenére van még remény!
Hamarosan beindulnak az atomerőmű építések- melyek eddig 4-5 évez csúsztak- akkor, szükség lesz az alapanyagokra Rudabányáról!!!
Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 06. 23. 09:36
T.Részvényesek!
Sajnos sokan keverik a tényeket! Ma a részvényesnek semmi joga és semmi érték nincsen a kezükben - a részvények értéke ma 0 - , mert a tulajdonosi jogokat a felszámoló gyakorolja!
Ma a hitelezők kielégítésről szól a törvény!
A Hun Ásványfeldolgozó KFT egyességi ajánlatát - 100%-on kifizet minden hitelezőt- a Fővárosi Törvényszék végzésben elfogadta, adott a kifizetés lebonyolítására a felszámoló mérleg alapján 90 napot.
Amikor ezt a végzést a felszámoló megkapta, azonnal kiírta a teljes  vagyon - igen nyomott áron- EÉR Gouverment árverésre. Ismét, immár 41. alkalommal tehermentesnek írta a kiírásban a Baritmix-I sugárvédő nehéz beton alapanyagot szándékosan elhallgatva azt a tényt, hogy:
- az felszámolónak a Baritmix-I anyagra nincsen környezetvédelmi engedélye, nem kötött tárolási és anyag kiszállítási szerződés az idegen tulajdonban tárolandó anyagra, ezáltal az anyag piacképtelen!
- A környezetvédelmi engedély nélkül az anyagot  a területről kiszállítani és értékesíteni - pláne nem közbeszerzésen - nem lehet, mert az anyag nem per, teher és igénymentes!
A Hun Ásványfeldolgozó KFT, mivel az első 90 napos fizetési határidőn belül a Befektetője visszalépett a felszámoló által kiírt árverés miatt, ismét kérte az újabb 90 napos fizetési haladék kiírását és a fedezet elvonás, valamint a felszámoló hamis és megtévesztő árverési kiírása miatt. A Törvényszék végzéssel vizsgálatot rendelt el  a felszámoló ellen, akit nyilatkozat tételre kötelezett!
A felszámoló a tények ellen azt nyilatkozat, hogy nem írt ki árverés! A felszámoló hazudott a Törvényszéknek!
Azóta az első sikertelen árverés és a Törvényszék vizsgálata után a felszámoló ISMÉT kiírta a Baritmix készletet árverésre immár 400 Ft/ tonna áron! Azt tudni kell, hogy 2018-ban érvényes környezetvédelmi és kiszállítási engedély mellett a Hun Ásványfeldolgozó KFT
7 500 + 15 000 + 1000 tonna Baritmxi -I sugárvédő nehéz beton alapanyagot exportált
 57.-€/tonna áron!
Nyilvánvaló a felszámoló szándéka:
1, megakadályozni a hitelezők 100%-on történő kifizetését, mert " valaki" megbízta alacsony ár elérésére?!
2, Cselekedetével a hitelezőknek és közvetve  a részvényeseknek  kárt okoz és cselekedete kimeríti a vélelmezett hűtlen és hanyag kezelés Btk tényállását.
A Fővárosi Törvényszék dönt!
Ha nem lesz korrekt a Végzés, fellebbezek,  perre viszem az ügyet és a felszámolót, valamint a hitelező választmány elnökét feljelentem a Gyorskocsi utcában a vélelmezett bűncselekmény sorozat miatt! 
Vezér! Kitartás!
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 06. 09. 16:03
Tisztelt Részvényesek!
A 2019 05 21.-én lejáró -Fővárosi Törvényszék által adott 3 hónapos fizetési moratórium - eredménytelenül járt le, mert a moratórium alatt a felszámoló az EÉR Gouvermenten a Hun Mining Nyrt fa. teljes vagyonát kiírta árverezésre.
E miatt a Befektetőnk újabb 3 hónap fizetési haladékot kért a hitelezők kifizetésére, de addig nem fizeti azt ki, ameddig a Törvényszék le nem álltja a felszámoló árverezéseit, melyek egyébként fedezet elvonások!
Nyilvánvaló, a felszámoló nem működik együtt sem e Törvényszékkel, sem a Befektetővel és nem érdekli őt a hitelezők kielégítése! "Magasabb" szempontok szerint csak leáraz! Nyilvánvalóan "valakinek" nagyon olcsón kell a portfólió!
Ezek után kértem  a Törvényszéktől  egy vizsgálatot és a felszámoló leváltását!  Várjuk a Törvényszék végzését!
Az IT tagok ellen a felszámoló által  indított kártérítési perben a felszámoló igen nagy pofont kapott, mert az eljáró új bíró kérdései felérnek a felszámoló elleni vádirattal!
Ma a harc a "hatalom" és a részvényesek között folyik! Valaki minden vinni akar ingyen!
Türelem! Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 15. 09:34
Kedves Civin János! Ismét bizonyítod - gyűlöletedet, hogy nem vettelek fel vezérigazgatónak- de állításod hamis!
A török atomenergia építőipari beszerző cég vizsgálta a vasoxid és bárium szulfát beszerzés és keverő üzem építés lehetőségét, és megállapították, hogy a rudabányai Baritmix alapanyag beszerzési ára fele lesz a külön - külön beszerzett és a helyszínen épülő keverő üzemben előállítandó sugárvédő nehéz beton alapanyag árának.
János! Amihez nem értesz - ezét nem alkalmaztalak- ne tegyél nyilatkozatot! Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 04. 28. 09:26
Tisztelt Részvényesek!
 Most jártam Akkuyuban,a közzé tett fotó hamis hír volt! A fotón nem a cca. 30-40 mély atomreaktor betonozása látható, hanem más beruházás fotója!
A reaktortér mély nehéz betonozása meg nem kezdődött el!
Van még esélyünk beszállítani! 
A másik jó hír az, hogy a Fővárosi Törvényszék 2019 05 21.-ig adott haladékot a Hun Mining Nyrt felszámolásának a visszafordítására a hitelezők 100%-on történő kifizetésével.
Van érvényes és visszavonhatatlan szerződésünk egy befektetővel UK Londoni céggel!
Természetesen a mai üzleti erkölcs és a hatalmi harcok mindent felül írhatnak!
Isten óvjon Bennünket! Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 02. 24. 17:19
T. Részvényesek! Ez a Baritmix sugárvédő nehéz beton alapanyag nem sarki fűszer! Heteken belül meg lesz a Nemzetközi Atomenergia Hivatal által engedélyezett ÉMI minősítése és jöhet a finn, a török és a Paks-2 szállítás! Türelem, nem kell mindent fikázni! 
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 01. 29. 10:36

HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 01. 12. 10:21
Kedves Részvényesek!
Igen vagy 4 eljárás van-volt az IT tagok ellen, kiemelten a vezérigazgató ellen! Sok ellenérdekelt üzleti érdekcsoport / Gur Nándor volt országgyűlési képviselő: elloptátok az elvtársak félre tett vagyonát , nem elloptuk, hanem megvettük , egyébként az elvtársaknak fogalmuk nem volt az ércdúsító anyagának értékes összetételéről!/  körmére léptünk azzal, hogy az évtizedekig hulladéknak minősített ércdúsító meddőhányóból termékfejlesztésekkel, know-how vásárlásokkal mára:
Baritmix-I,
Baritmix-II,
Baritmix-III,
magnetit,
hemtit,
baritliszt , baritcement stb.   sugárvédő nehéz és szuper nehéz beton alapanyagokat tudtunk termékké nyilvánítani és exportálni!
Lásd ATOMEX Budapest 2017 EXPON egyedüli magyar vállalat állított ki a Corinthya hotelben a szakma teljes döbbenetére! 
21 Mrd Ft-os tőke befektetési csalással vádoltak meg az apportnál, amikor 2000 Ft/tonna áron / az osztályozott sóder ár alatt apportáltunk! 7 év meghurcolás után jogerős felmentés jött!
Hamis tőzsdei közzé tételek.... 
Soha egy ilyen közzé tétel sem volt, a termékfejlesztések, új termékek  befejezett tárgyalásait közzé kellett tenni! Ha nem teszem közzé az a baj!
Megnyugtatok mindenkit engem még a kutya sem kérdezett meg ezekről az ügyekről, mert a tanuk- vezető társaim - igazolták az ügymeneteket:
- vezérigazgatói előterjesztések,
- IT döntés,
- tárgyalások lebonyolítása,
-IT döntések a jóvá hagyásra,
- közzé tétel kötelező!
Az, hogy a "nagy politika":                                                                                                                          - az Ukrán válság meghiúsított 1 m tonna Baritmix eladást a csernobili sérült atomreaktor betonozásához,   / EXIM bankban már számlánk volt az export árbevétel befogadására a szerzősek alapján /                                                                                                                                       - amikor az ukrán kormányok kétszer sikkasztották el az EBRD pénzét az sérült blokk betonnal történő lefedésének a fedezettét,                                                                                           -  EU-Oroszország embargók, meghiúsítottak cca. 3.000.000 tonna Baritmix-I exportot,
                                                                                                                 
  - Törökország csődhelyzete miatti immár 4-5 éves reaktor építési csúszások,
   - Paks 2 beruházás csúszás immár 4 éve!
Ez nem vezetői hiba, mert a termék fejlesztések - az alapanyag összetételéből adódóan -  kifejezetten ezekre a nagy dirrel- dúrral beharangozott atomerőmű építésekre vonatkozott, a sugárvédő öntömörödő nehéz és szuper nehéz beton alapanyagokra.
Lásd http://www.hunasvany.hu, http://www. heavyconcrete.eu honlapokat.
Készen állunk 11 német atomerőmű bezárásához szükséges cca. 11 m tonna Baritmix exportálására 60.- €/tonna export áron! Tessék össze szorozni az árbevételt:
11.000.000 tonna x 60.- € / tonna =....................................házi feladat!
A német konkurencia ezt 100 -150 .-€/tonna árun tudja szállítani! Kinek az ára exportképesebb???
Hála Istennek ebben az évben és az ezt követő 10 évben folyamatosan  - hacsak nem lesz háború- lehívják az anyagainkat, a technológiánkat és jöhet a Kossuth díj!
Természetesen a nem a BÉT-re megyünk!!!! A BÉT olyan érdek csoportoknak az elvtelen képviselője, akik végi - igaztalanul - üldözték és minden hatóságnál feljelentették a vezetőinket azért, hogy el tudják venni a cégeinket! NEM TUDJÁK! 
Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 01. 11. 14:51
Kedves Részvényesek! BUÉK és türelem, hamarosan elkezdik az Akkuyu reaktorterek nehéz és szuper nehéz betonozását, akkor jövünk mi!
Vezér
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 11. 26. 10:31
Kedves Részvényesek! Van még esély a részvények értékének a megtartására! A VIS Mayor jelentés szerint cca. 2019 márciusától lehívhatja a Baritmix-I megrendelést az Akkuyu atomerőmű beruházó cége, mert ekkor - II negyedévben- várható a nehéz beton beépítés megkezdése. A Fővárosi Törvényszék befogadta a Hun Ásványfeldolgozó KFT konszolidációs tervet a Hun Mining Nyrt fa. felszámolásból történő visszafordítására. Minden hitelező a tőke emelés után azonnal 100%-on ki lesz fizetve és jöhet a rendkívüli közgyűlés! A felszámoló nem hirdeti azóta az EÉR rendszeren árverésre a Hun Mining Nyrt. fa. 1.290.000 tonnás Baritmix vagyonát, mert ha ez nem lesz eladva, akkor meg marad a fedezete a felszámolás költségeinek, melyet egyelőre Hun Ásványfeldolgozó KFT mint egyedüli hitelező ki fog fizetni a tőke emelésből. Isten áldása legyen a munkánkon, hogy senki ne veszítsen! Varga
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 09. 29. 17:28
Kedves SOBADI! Végre egy értelmes hang ebben az üzletileg és politikailag  teljesen tájékozatlan közegben!
Kérem olvassák a híreket az atomenergetikai beruházások csúszásairól, az EU-Oroszország embargó ostoba meghosszabbításairól.
A finnek atomerőművét is az orosz fejezi be, amit a franciák eltoltak, nekik nincs embargó!
 A PAKS-2 beruházás  most legalább 2 éves csúszásban szenved, mert az EU az összes orosz tervet - mely alapján a szentpétervári atomerőmű kiválóan működik- visszadobta új tervezésre.
A németek építik az Északi Áramlatot, exportálnak mindent Oroszországba, Merciket stb.
Schrőder jól el van az Északi Áramlat 1-el, Merkel megkapja 2020-ban az Északi Áramlat 2 elnöki székét!
Mi pedig a magyarok egy kiló almát sem adhatunk el az Oroszországnak!
Itt tartunk! Nekünk migránsozni kell, amikor nincsenek is migránsok nálunk, mert itt még a magyarok sem maradnak meg, nem hogy a menekültek!
Az utolsó magyar kapcsolja le a villanyt, amit a Paks-2 termelni fog!
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 09. 22. 10:49
Kedves Részvényesek! Mint ismeretes - korábbi tájékoztatóban közzé tett időpontok- a török líra súlyos válsága miatt nem tarthatók! A török importőr által vállalt fizetési időpontban a kormány EUR utalási stopot jelentett be egyelőre Várjuk a hivatalos közleményt, melyről tájékoztatjuk a T. Részvényeseket. 2014 04 24.-én kötött szerződéseink változatlanul érvényesek, a Vevő import szándéka töretlen!
Úgy látszik, hogy szinte az összes atomerőmű beruházás politikai-katonai kitettsége nagy.
Még a Paks-2 beruházás is jelentősen csúszik az EU áldásos tevékenysége miatt.
A Fővárosi Törvényszék 2018 12 31.-ig lehetőséget ad a Hun Mining Nyrt fa. felszámolásból történő visszafordítására. Van még komoly esélyünk! Varga
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 06. 14. 13:32
Tisztelt Részvényesek!
Jogos a kérdés, miért nem megyünk vissza a BÉT-re:
  - 2010-óta üldözték a Társaságunkat vélt és valós okokért, kiemelten a Genesis Energy Nyrt múltja miatt és az apport értékelés miatt,  
                                                                                                                                                                        - 2011-ben egy hamis vád és rágalmazás miatt / melynek valótlanságáról a vezérigazgató dr. Rasztovits Zsolt  személyes meghallgatáson és írásban is tájékoztatta a PSZAF vezetését  és a sajtót / eljárást tőkepiaci felügyeleti  indítottak a Társaság ellen, melyet 2 teljesen félreérthető végzésben vissza vontak, de a vezetők ellen büntető feljelentést tettek. 
   
   - Ez PSZAF részéről ellentmondásos és  szakszerűtlen intézkedés sorozat az akkori 440-450 Ft/részvény árfolyamot teljesen haza vágta! A Hun Mining Nyrt-nél tőke erősebb Társaságot is megrendített volna ez az aggályos eljárás!    
  - Az 5-évig húzódó  rendőrségi-ügyészségi és jogerős bírósági szakaszban minden gyanúsítottat és vádlottat felmentettek.
  - A részvény árfolyam már 25-30 Ft/ részvény árfolyamon járt,   
   - Ekkor kötött a Társaság egy Baritmix  sugárvédő nehéz beton export szerződést a Roszatom által építendő Törökország- beli Akkuyu atomerőmű 4 db blokkjának a sugárvédő betonozására, amikor is az EU-Oroszország embargó miatt a kiszállítás lehetetlenné vált!
 - Az állandó likviditási problémák - az export árbevétel elmaradása miatt -  a PSZAF állandó vegzálása, jogos és jogtalan betámadásai miatt a hitet vesztett alkalmazottak felszámolási eljárást kezdeményeztek - azok akik örültek, hogy Genesis korszakot megúszták büntető eljárás nélkül, hiszen a tőzsdei kivezetés döntésre nem volt fedezet és fedezetlen váltók kiállításával, tartozás elismerő nyilatkozatok eltüntetésével kifejezetten az új menedzsmentre, IT tagokra át tolt felelősséggel az elévülésre játszottak!   
                                                                                                                                                                       - A már elkerülhetetlen jogerős felszámolás után  /2015 02 20 / olyan felszámoló Társaságot "sorsoltak ki " a Társaság felszámolására, akik semmibe vették a felszámolási eljárási törvényt, ésszerűtlen döntések sorozatával szinte lehetetlenné tették az export lehetőség realizálását!                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - A felszámolási eljárás kezdetekor a PSZAF-MNB felügyeleti vizsgálatát lezárta és elmarasztalta a menedzsmentet és az IT tagokat, melyről hozott végzésére a felszámoló nem engedte meg az érintettek észrevételének átadását az MNB részére, szándékosan megakadályozta a védekezés lehetőségét. Bizonyíthatóan cca. 95 -98  % -ban koholmányt tartalmazott a vizsgálat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Mivel nem érkezhetett ellenvélemény a vizsgálatra - a felszámoló ezt megakadályozta -  az MNB végzésében 84 m Ft büntetést szabott ki a Társaságra.                                                                                                                                                                                                                                   -  A jogorvoslati lehetőséget - közigazgatási perben keresetlevelet lehetett volna beadni - a felszámoló megakadályozta! Ezzel a  védekezést lehetetlenné tett a vezetők számára és a büntetés jogerőssé vált.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - A felszámoló ráadásul az IT tagok és a menedzsment ellen kártérítési pert adott be a Fővárosi Törvényszékre, a Társaságot ért károk megtérítése miatt, mely per folyamatban van.
- Az MNB és a felszámoló büntető feljelentést tett a nevezett vezetők ellen / természetesen ismeretlen tette/ek / ellen. Ez a vizsgálat is folyamatban van immár 3 éve a  BRFK Gyorskocsi utcában. Az eddigi meghallgatások egyértelműen bizonyítják azt, hogy a vezetők nem követtek sem szabálytalanságot, pláne nem bűncselekményt! Bűncselekmény hiányában gyanúsítás nem várható! Ha mégis akkor a volt menedzsment áll elébe és majd a független bíróságon jogerős ítélettel tisztázhatja magát!
 - Fentiek alapos indokok arra, hogy NE a BÉT-re menjen a megújulás előtt álló Hun Mining Nyrt, hanem a török atomerőművi  export beindulása és az export jövőbeli kilátásai a német atomerőmű bezárások esetleges beszállítói lehetősége miatt a frankfurti tőzsde lesz a cél! 
  - Természetesen a jogerős büntető ügyek lezárása után - a jogfenntartó nyilatkozatok alapján - az MNB kártérítési felelőssége fenn áll, és acc. 20 Mrd Ft részvény árfolyam veszteséget a részvényesi pertársaság  - akár Straszburgig is elvíve - kártalanításért fog perelni!
 A korrekt tisztán látás miatt adtam közre a valós információkat, hogy a teljesen alul informált kisrészvényesek ne ördögöt lássanak  a volt menedzsmentben!
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 06. 01. 13:10
Hölgyeim és Uraim! Kérem olvassák el a http://www.hunmining.hu ; és a http://www.hunasvany.hu honlapokon a közzé tett TÁJÉKOZTATÓT a Baritmix sugárvédő nehéz beton export fizetési és szállítási ütemezéséről a törökországi Akkuyu atomerőmű részére! Minden korábbi kérésükre választ kapnak!
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 03. 19. 11:05
Kedves Kérdező! A Hun Ásványfeldolgozó KFT  nem Hun Mining Nyrt. fa leány!
Ez a Társaság a Rudabánya HRSZ 099/1 bányaingatlan tulajdonosa és a HRSZ 099/2 bányaingatlan bérlője.
Ez a Társaság birtokolja :
- a Rudabánya MÁV vasúti rakodó jogát, melyről a Baritmix anyagok kiszállíthatók,
- a környezetvédelmi engedélyt, mely a kiszállítás és tárolás feltételeit szabályozza,
Ezen a 16 ha területen történik az összes Baritmix-I-II-III nehéz és szuper nehéz beton alapanyag tárolása 11 tulajdonos részéről.
Itt épül 3 db 1000 m2-es csarnok, ahol a Baritmix-I tovább feldolgozása, szeparálása történik.
Az itt készült termékekből lehet magas értéket 57.- €/tonna- 250.-€/tonna export árat elérni.
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 03. 19. 09:55
Tisztelt Részvényesek!
A rudabányai HRSZ 099 ingatlanokon tárolt Baritmix-I-II-III sugárvédő, öntömörödő nehéz beton és szuper nehéz beton alapanyagok tulajdonosai az alábbi honlapon láthatók: http://www.hunasvany.hu
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 03. 17. 11:52
Uraim!
A Rudabánya-Kazincbarcika vasút rekonstrukció építési engedélye rendben van, a kivitelezővel korábban megkötöttük a tervezés-engedélyezés és a generálkivitelezési szerződést.
A finanszírozásra két forrás lehetőség van:
1, MÁV saját tulajdon rekonstrukciója, kiemelten akkor, ha a  rudabányai BARITMIX-I-II-III  sugárvédő, öntömörödő nehéz és szuper nehéz beton  anyagok az ÉMI minősítés beérkezése után a PAKS-2 beruházásra alkalmassá ítéltetnek. Ekkor kiemelt fontosságú minősítést kap a gyártó cég, a vasút és az anyag! 
Ez a szakzsargonban királyi beszállítót jelent!
2, Akkuyu export beindításakor az export szerződés szerint a vevő fizeti a vasúti rekonstrukciót, amit a vasúti szállítás költéségéből 6 év alatt levonnak.
3, A fenti két verzió kombinációja is lehetséges, attól függően, hogy melyik beruházáshoz kell előbb az anyag! Akkuyui beruházás  cca. 6-8 hónappal előbbre tart, mint a PAKS-2!
Rudabánya projekt 2018 II. n.év során kiemelt jelentőséggel fog bírni!
2000 km átmérőben Rudabánya körül nincsen olyan bánya, ahol 300-350 €/tonna áron elő lehet állítani 3.280-3.700 kg/ m3 testtömeg súlyú szuper nehéz betont acél és ólom sörét nélküli nehezítés nélkül!
.
Lehet a Szaharából beduinokkal össze szedetni az ismert sivatag rózsája nevű baritot, lehet ukrajnai vagy orosz vasöntödék hulladékait, vasoxidjait egy központi helyre szállítani, ott egy keverő, szeparáló és osztályozó gyárat építeni,de ennek az anyagnak az ára: 1.100- 1.300.-€/tonna lesz!
Ez a hírcsomag valós szerződéseken és K+F+I fejlesztéseken alapul, melyek 2018-2024 között folyamatos árbevételt biztosítanak a rudabányai kitermelt Baritmix alapanyagokból a tulajdonosok számára.
Amennyiben a Merkel kormány folytatja az atomerőművek / 11 db /  bezárását az érvényes szerződések szerint, akkor 20 éven keresztül évi 500 000 tonna Baritmix-III szuper nehéz beton alapanyagra lesz szükség Németország számára. Ma ezt csak Rudabányán lehet előállítani ilyen áron!
Minden lehetőséget csak az EU-OROSZ béke feltétele garantálja! Az EU nem él meg az orosz nélkül, az orosz sem az EU nélkül!
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2018. 03. 15. 18:52
Kedves Részvényesek!                                                                                                         Természetes, hogy minden részvényes a BÉT-re való vissza jutásának lehetőségét kérdezi. Van törvényes lehetőség akkor, ha az alábbi lépéseket a Fővárosi Törvényszékkel jóvá hagyatva valaki megteszi:
1, Valaki a teljes hitelezői állományt kifizeti 100%-on, és vissza fordítja a felszámolásból a Társaságot és 6 hónapig tőzsdén kívüli Nyrt-ként konszolidálja a Társaságot,                              2, Összehívják a rendkívüli közgyűlést és új IT-ét és  vezérigazgatót választanak,
3, Valaki cca. 200 m Ft forgóeszközt bocsát a Hun Mining Nyrt IT részére a likviditás tartós fenntartására,
4, A konszolidáció  után - árbevételek folyamatossága esetén - pl. export beindítása, vagy a Paks-2-ben áru beszállítás stb.  - az IT-nek kell a BÉT-re való ismételt  bejutást lépésről - lépésre végrehajtani,
5, A Hun Mining Nyrt fa. megmaradt vagyona erre fedezetet nyújt!                              Természetesen a részleteket nem írhatom le, mert az egyelőre szigorúan bizalmas üzleti titok! A megoldás törvényes és végrehajtható! Türelem! Bizalom!
 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek