Civinjanos

Regisztráció: 2009-03-17 12:01:44

Hozzászólások száma: 721

Utolsó hozzászólás: 2019-09-15 18:43


Tapasztalat: 5
Aktivitás: 2
Népszerűség: 4


utolsó 20 hozzászólás

NUTEX részvényesek topikja 2019. 09. 15. 18:43

Tisztelt Nutika,
a kapcsolatom a két vezetővel és így a céggel de facto 2009 végén megszakadt. Ekkor távolították el a HUMET Nyrt legértékesebb leányvállalat(csoportját) a Reanalt; írd és mondd 70 millió forint ellenértékért egy Liechtensteinben bejegyzett alapítványnak.
Ezt követően kommentáltam az eseményeket, de nem kommunikáltam a cégvezetőkkel.
Legutóbb a 132 milliónyi kötvényem részvényre váltása ügyében tárgyaltunk és találkoztam velük személyesen.
Ekkor azt mondták, hogy ez a tranzakció lehetőséget biztosít a számukra a cég felfuttatására, projektek megkezdésére, akvizíciókra. Ez 2017 (kettőezertizenhét) augusztusában történt.
25 hónapja.
Ezzel azt hiszem válaszoltam a kérdésére.
A cég leépítésével - lásd az előző, ezt leíró bejegyzésemet - szerintem olyan bűncselekményeket követtek el, 2016-ig, hogy azok elévülési ideje 10 (tíz) év, azaz a cégnek más vezetői nem lehetnek csak Csereklei és Galamb, mert egy újabb vezetés az irattár birtokában a személyes felelősségüket köteles felvetni a missmanagement kapcsán, azaz börtön fenyegeti kettőjüket. Úgy vélem 2026-ig a céget fagyasztva kell tartaniuk.
Őszinte híve
NUTEX részvényesek topikja 2019. 09. 15. 15:26

 Tisztelt Scuderie,
minden bizonnyal érdekli, hogy mi is történt valójában a 2000-es évek elején.
A Nutex – akkor HUMET – egytermékes cégként eljutott oda, hogy a termékét az FDA minősítette és azzal megkezdhető lett a HUMET termékek eladása az Egyesült Államokban. Maga ez a tény egy gazdaságtörténeti esemény ebben az iparágban. Sajna az adóhivatal egy fél évre rá belevágta a baltát a HUMET karrierjébe. A négyéves adóhivatali cirkusznak az lett a vége, hogy dr. Király László György, úgy is, mint az adóhivatal akkori elnöke és úgy is mint gentleman, írásba adta egy nekem címzett levelével, hogy az adóhivatal minden alap nélkül tartott fel négy esztendeig minket a fejlődésben. Ez a restrikció a HUMET Nyrt-nak 700 millió forintnyi veszteségbe és egy csődeljárásba került.
A csődeljárás sikeres lett. Más lehetőség nem lévén – 700 millió mínusszal – új részvények kibocsátásával fizettük ki a hitelezőinket.
Ezen közben az amerikai piacon – ahol a sztori nagyban növeli egy termék eladhatóságát - élénk érdeklődés támadt, ugyanis az alaptörténet, miszerint „a Keszthely környéki tehenek a kihelyezett táp helyett a lápot ették…” igen jó volt, hatásos, de még inkább ütősnek tűnt, hogy jómagam meg bepereltem az adóhivatalt. Ez a két párhuzamos sztori sikerre predesztinálta a céget, amely azért bocsájtott ki új részvényeket, hogy azokat a tőzsdén eladja és amerikai cégeket vegyen – egyrészt a HUMET termékek jobb eladhatósága, másrészt pedig az „egytermékesség” megszüntetése miatt.
Ez kétségkívül magyarázatra szorult, mivel nem egy szokványos történet kockázati befektetők nélkül az amerikai piacra kimenni. Nekünk sikerült. Erre vonatkozóan leveleztem azokkal, kiket ez érdekelt.  
A cég saját tőkéje, vagyona 170 millió forintról 3.700 millió forintra nőtt, árbevétele 120 millió forintról 15 és fél millió dollárra emelkedett; ez akkoriban 2 és fél milliárd forintot tett ki.
Szóval a csődbe ment egytermékes cégből egy stabil cégcsoport jött létre úgy, hogy azt a saját részvényeivel építette fel, és ezt a sztorit én valóban a Portfólión töretlenül, lemondásomig magyaráztam, kommentáltam – vélve, hogy más is képes lesz efféle sikertörténetre. Hát eddig még nem akadt ilyen módon vállalatot fejlesztő társaság, ez tény.
Hálás vagyok Önnek, hogy olyasmiről írhattam pár sort Önnek (is) amiben nem egy magyar vállalkozás kudarcát, hanem a példátlan sikerességét volt alkalmam immár ki tudja hányadszor leírnom.
Őszinte híve   
NUTEX részvényesek topikja 2019. 09. 11. 14:28

 1994-ben csatlakoztam a ma Nutex nevet viselő céghez, így az elmúlt 25 év alapján – részvények nélkül – de tisztelettel belepofázva az itt leírtakba néhány tényre ezennel hívom fel a figyelmet.
I. A honlapja a társaságnak nem üzemel. II. 2008. évben egy akvizíciósorozat végén az alábbi cégek voltak a Nutex 4.000,000.000,- azaz négymilliárd forintos működő saját tőkéjét jelentő leányvállalatai:
1-3.) a Reanal Zrt és annak három leányvállalata, Reanal Kereskedelmi valamint Laborkémiai Kft és a GynKI Zrt
4-6.) a HUMET PBC North America Inc és annak három leányvállalata úgymint PBC, Enerex, healthconnections.ca, Phoenix.
III. Ennek a vállalatcsoportnak az árbevétele 15,3 millió USD volt, a 2018-as adat 0,03 millió USD (ez 99%-os csökkenés)
IV. Ma a fenti vállalatok közül egy sem a Nutex-é. Ezek eladásával 2009-es áron a befektetőinek 2,5 milliárd forint kárt okozott a Nutex.
V. Az elmúlt 11 évben két akvizíciót hajtott végre (hét éve, azóta semmi)) a Nutex, vett két budapesti patikát és beszállt egy Organic Mission nevű cégbe.
VI. Ez utóbbira azért volt szükségük, hogy egy 100,000.000,- Ft-os, azaz százmillió forintos PSZÁF büntetéssel szankcionált szabálytalan kötvénykibocsátással 1,5 milliárd forint kárt okozzanak a befektetőiknek.
VII.  A befektetőknek okozott összes kár eddig minimum 4 milliárd forint.
VIII. Egy részvényre eső saját tőkeérték 2008-ban 66 Ft, ma 0 Ft. További sikeres kereskedést kívánok.  
NUTEX RALI INDULT 2019. 06. 17. 09:36

Van. Emlékeztetni szeretném, hogy ez a társaság többek között azt is megengedhette magának, hogy a törvényben írt öt fős helyett három fős igazgatótanáccsal hozott határozatokat, illetve tett közgyűlési előterjesztéseket (éves beszámolók, alaptőke-emelések) és még pénzbírságot sem rótt ki senki sem (cégbíró, MNB, tőzsde), de még csak nem is figyelmeztette őket.
Ilyen van.
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 06. 10. 14:36

T. User,
hadd szögezzek le két dolgot. Varga Istvánt a tények általában nem érdekelték, és amint látom ma sem érdekelik.
Az, hogy Varga Istvánt bárki igazmondáson érje, igen valószínűtlen, ezért a részvényesek Ön által forszírozott aktivitása felesleges.
Ami vagyon ott vagyon, annak az értéke az értékesítés költségeit is kalkulálva gyakorlatilag nulla, a felhalmozott tartozásokról nem beszélve.
NUTEX RALI INDULT 2019. 05. 25. 20:22

Igazán nem tudom követni Önt. A csődnek akkor lett volna "létjogosultsága" ha a kötvényeimet nam akarták volna kifizetni. Az tény, hogy nem akarták, de a kialakult hatósági-bankári konszenzus, miszerint egy csőd emiatt már sok lenne, kifizettek (új részvényekkel, amiknek a kereskedését korlátozták - a GCs páros szándéka szerint).
Egy szóval azt szólom hozzá, hogy nem értem a kérdést.
Ha még hozzátehetem, megítélésem szerint a cég nem működik, és az, hogy ennek a papírnak a kereskedését az erre hivatott szervezetek még nem tiltották meg, az különösen furcsa.
NUTEX RALI INDULT 2019. 05. 21. 15:19

Drága Uram,
annak idején egy feljelentés tartalmazta, hogy Csereklei és Galamb antedatáltan, igazgatósági felhatalmazás nélkül "kötöttek egy szerződést", amivel elcsaltak kb.: 50 millió adót. Ez egy volt a bizonyított sok másik leírt bűncselekmény között. A mellékelt bizonyítékok alapján kiállt nekik kettőjüknek fejenként két-két év letöltendő.
A rendőrség 9 év nyomozást követően megállapította, hogy nem történt bűncselekmény.
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 19. 23:45

 Tudja már többször leírtam, de Önnek újra leírom, hogy az én pályafutásom nem volt mindig sikertörténet. A HUMET Nyrt-ot egy indokolatlan adóvizsgálat 700 milliós veszteségbe sodorta, amiből sikerült kihoznom.
Egy 170 milliós saját tőkéjű cégből egy 3,5 milliárdos céget sikerült kifejleszteni. Ennek a növekedésnek többek között az volt az eredménye, hogy a tőkepiac engem – a részvényeim megvásárlásával – egy komoly nyugdíjalappal jutalmazott. Nem tudom kik vették meg a részvényeimet, a tőzsdén adtam el.  
Galamb és Csereklei tetteiért nekem nincs felelősségem. Mindazonáltal a trendet figyelve az a bizonyos váltó, amire rákérdezett nem ér semmit. Remélem ez megfelelő támpont az Ön számára.  
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 19. 21:37

Nekem két esetben adatott meg, hogy információk birtokában követhessem, ami történt és csalárdnak tűnő ügy mindkettő.
Rényi Gábor napelemgyárakat vízionált a spanyol tengerpartra, majd több év alatt összehozott 5 milliárd forint vagyonveszteséget. Ebből úgy menekült ki, hogy rátestálta Varga Istvánra ezt a romhalmazt, felbiztatva arra Vargát, hogy 28 milliárdot apportáljon abba a szemétdombba. 
Galamb Vilmos és Csereklei Gábor egy közel 3,5 milliárdos vagyonveszteséget okozott.
Mindkét esetben egyértelmű, hogy az angolszász országokban „missmanagement”-nek megnevezett folyamat zajlott le. Rényi ügyének kimenetére nincsenek adataim, információim. A Nutex ügyben az erre felkent rendőrhatóság kijelentette, hogy nem történt bűncselekmény.
Ami megdöbbentő ezekben az ügyekben, hogy a Nutex részvényeivel a tőzsde vezetése szerint mindezek dacára lehetséges a kereskedés; azaz a rendőrségnek semmiféle támogatást nem adtak (a rendőrség ezt nem kérte?), illetve a HUNMINING felszámolója hagyja elévülni Rényi és a 28 milliárdos apport (ebből 800 millió az őserdő…) ügyét.
Kereskedni és keresni ezekkel a papírokkal lehet(ett) hiszen árfolyamuk van (volt). Hogy ezen ki keresett és ki vesztett az egyértelmű, hogy ezért kiket terhel felelősség az is világos.
Bár a tőzsdei jelenlét egy komoly előny közepes vállalkozások számára, hogy exportképessé nőjék ki magukat, de igen nehéz tisztességes vállalkozókat arról meggyőzni, hogy ebbe a disznóólba bevezessék a cégüket, inkább szenvednek a tőkehiánytól és emiatt (is) sok remek ötlet megy veszendőbe.         
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 19. 19:56

A számomra rendelkezésre álló valós információk 8 évesek, így sajnos nincs, nem lehet megalapozott véleményem.
Bármi megtörténhet, de egy dolog nagyon valószínűtlen, hogy a céget a Baritmix eladással szanálják. Ha ez az egyetlen esély - márpedig Varga István mást évek óta nem említ - akkor a megmenekítés sansza konvergál a nullához.
Viszont: aki nem hisz a csodában, az nem realista (David ben Gurion). Maga Varga István 2011-ben ezt a lehetőséget csodaként aposztrofálta (lásd a nekem írott levelét lentebb). A Baritmix lehet piacképes, ha valamiféle nonprofit alap (állam), vagy magáról megfeledkezett őrült kiépíti az elszállításhoz szükséges infrastruktúrát. Ez egyrészt milliárdos tétel, másrészt ennek a lehetőségnek igen alapos környezetvédelmi indokok is ellene szólnak.
Ennyi ismeret birtokában a tippem az, hogy ezt a céget fel kell számolni és abból senki egy fillért sem fog látni. Bár ne így lenne, ne legyen igazam...  
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 18. 12:58

A Varga Istvánnak írt válaszom és az a levél, amelyet 2011. októberében küldött nekem, talán elegendő arra, hogy mindenki tudomásul vegye, hogy ez az ügy már ott és akkor (2011. október) a fénykorán túl volt.
Négy súlyos dolog volt megoldandó.
Rényi (és társasága, ide értve Mr. Jansent) zsarolta a céget, mindenféle számlakövetelésekkel - ő kiirtható lett volna onnan, hiszen 5 milliárd vagyonvesztés okozója volt. Ezért mint IT tag a személyes felelősséggel tartozott, azaz a részvényei zárolásával  eltávolítható lett volna. Vaj volt további is a fejükön (Rényinek és Jansennek) mert 800 millióért egy délamerikai őserdő-darabot apportáltak a bányászokkal egyidőben. Ez teljesen értéktelen volt, ezért emiatt készpénzzel kell(ett) volna az apportőröknek helytállniuk. 
A túlárazott apport miatt az apportőrök részvényei (kb.: 80%) nem voltak tőzsdei forgalomba hozhatók, erre a kb.: 28.000,000.000,- (huszonnyolcmilliárd) forintos apport leértékelése és a részvények bevonása lett volna a megoldás.
Az egyéb adósságok (nem köztartozások) forgalomképtelen részvényekkel voltak kompenzálva; ha azok tőzsdei forgalomba kerülnek, az adósság letudva.
Egyetlen hitelező maradt: az adóhivatal, amihez készpénz és biztató jövő kell(ett volna).
Készpénzes befektető a szükséges mértékben ott és akkor rendelkezésre állt.
A biztató jövő alapja nem a csodavárás - lásd Varga hozzám írt levelében írt hivatkozását - (a Baritmix eladhatatlanul drága a szállítás költségei miatt), hanem a Műszaki Egyetemen kidolgozott technológiák fejlesztése, alkalmazása és eladása, valamint a már megvolt termelés újraindítása és a bányajogok érvényben tartása lett volna.
Nyolc évvel ezelőtt...   
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 17. 01:45
Kedves János! Kérlek, hogy tanulmányozzad át a levelemet, majd kettesben, négyszemközt folytassuk a megbeszélést. Látok lehetőséget az együtt működésre, melynek egyetlen akadálya van ma a Rényi Gábor IT tagsága. Meghatalmazásaim alapján én ma 15,5 Servertech Inc és a Dentál 2 m db részvénye felett rendelkezhetek /nem tulajdonosi/ hanem tárgyalási pozícióban. A Serveretch-től és a Colombe cégtől korábban  adósság fejében átadott, eladott részvényesek nagyon várják a kibontakozást, hiszen napi áron 110-200 Ft/db közötti áron kerültek tulajdonukba és a mai állapot szerint  / 61 Ft/db /nagyok a veszteségeik! Ezek a cégek nagyrészt rendelkeznek szavazati joggal, mert idegen kezekbe kerültek a részvények, egyesek most intézik a végső tulajdonosi igazolásaikat és a megfeleltetéseket és a következő közgyűlésen nyilatkozatokkal fognak rendelkezni, mely alapján az IT szavazóképessé fogja minősíteni azokat.  Várom jelentkezésedet!  Üdv István PS. Kérlek, hogy a mai naptól az anyagainkat csak a Varga dr. és a Németh János lássa! A többi kiváló kolléga nem tud bizalmas infót megtartani! ====================================================  Kedves  János !  Köszönöm, hogy komplex megoldási javaslatodat  és közreműködésed feltételeit ismertetted.  1, Azóta sikerült az érdekelt felekkel ismertetni elképzeléseidet és felhatalmazást kaptam a Servertech képviselőitől további tárgyalásokra.  2, Javaslatom, hogy az első körben csak az ismert probléma csomag megoldásáról beszéljünk, és ha ebben teljes az egyetértés akkor véglegesíthetjük a díjazást is.  Egyetértünk abban, hogy az érintett Nyrt és a társaságok konszolidációja az első rendű feladat.  Elfogadjuk a Pool Kft konstrukciót, mint a fenti folyamathoz szükséges  fedezet megteremtésének és részvények tőzsdei bevezetésének rendezési  eszközét, készek vagyunk a Servertech és a Dentál részvényeket ide , deponálni . Ezért várjuk javaslatodat ki alapítsa meg 500 Eft ezt a kft-t , hogy megnyitva az értékszámlát technikailag is ide kerülhessenek a részvények.  Egyetértünk azzal is, hogy ebben az eredeti, nem bányász  tulajdonosok is szerepet vállaljanak.  Előfeltétel az IT megtisztítása és az Audit bizottság felállítása,  az Audit bizottságba javasolt személyekre  várjuk javaslatodat.  Meg kell kötni az IT tagok felelősségbiztosítását.
A kötelezettségi struktúránkban azonban a MAG ZRT a NAV, és egyes olyan  szállítói kötelezettségek vannak (lista mellékelve) amelyek csak CASH-el rendezhetőek. (MAG ZRT 217 mFt + NAV 47 mFt + szállítók cca. 50 mFt = 314 mFt)  ezért az a véleményünk, hogy  csak akkor kecsegtet az általad javasolt konstrukció sikerrel ha a fenti okok miatt cca. 300 MIÓ CASH kerül a rendszerbe a szállítói egyeztető tárgyalások megkezdése előtt . Ezeknek a fedezetét  ajánlatodban nem látjuk.  Vannak  a körünkben magánszemély  vezetők akik saját kézfizető kezességet vállaltak a társaságba befolyt hitelekért ezeket ez év végéig rendezni kell cca. 30-40 mFt pontos lista készül.  Bármifajta hitelintézettől történő  külső hitelfelvétel feltétele a köztartozás mentesség. Ez akadálya a HASIT fa. hitelből történő megvételének és az folyamatos árbevétel megteremtésének. A Hasit fa. megvásárlása II. felszámolói körben / 3 db bánya + 2 db feldolgozó üzem / cca. 300 mFt-tal megvásárolható, a termelés újra indítása cca. 1 m € forgó tőkét igényel, az árbevétel 1 év alatt eléri az 1 Mrd Ft-ot cca 10 % nyereség mellett. A hitelt adó MFB előzetesen hozzá járult a hitelezéshez, a Pannon felszámoló is le akarja zárni az ügyet. A legnagyobb megrendelőnk Masterplast Zrt önmagában cca. 800 m Ft/év megrendelési állományt biztosít a tulajdonba kerülésünk után 30 napon belül. A megrendelőink erő sorrendjét olvashatod a Rudagipsz-Mix Zrt TERMÉKISMERTETŐ kiadványban.  Elfogadjuk azt a véleményedet hogy nem a csodára kell várni, ezért, úgy gondoljuk maximum  0,8-1 év az a leghosszabb időszak amikor nem számolhatunk bevétellel. Ennek az időszaknak a finanszírozásához szintén havonta minimum 3 mió CASH re van szükség.
A Perlaton 1. csomag lezárva nem módosítható, a 250 000 tonna Baritmix-I anyagot már a franciáknak eladták.  A jövőbeni Perlaton tárgyalásokat csak én vezethetem és az Eladó az NYrt. lesz a cca. 1 m tonna Baritmix-I készletéből  történhet export. IT döntés szükséges a szerződések aláírásához, melyet a vezérigazgató ír alá.  A befektetői szempontból a bányajogok kérdése és a bányászati jog megszerzése véleményünk szerint jelentős értéknövelő elem lenne, mindenképpen meg kell teremteni az ehhez szükséges forrást is.  Az RK Bányatársaság KFT cca. 500 m Ft kerettel tudja a 150-500 m közötti fúrási eredményeit befejezni és auditáltatni nemzetközileg a jelenlegi  ismert cca. 1-1,5 milliárd USD bányászati potenciált és a G&P által bemutatott ennek a 4-5-szörösét kitevő bányászati potenciálnak az auditálását.  Nem véletlen, hogy a Recsk aranybánya vállalat megvásárlása mellett, a kínaiak előzetesen tárgyalásokat kezdtek a Rudabánya külszíni fejtés megvásárlására is, mely tárgyalás Fellegi miniszter, dr. Fodor Béla igazgatónk tárgyalásai és kínai látogatása bíztató lehetőségeket mutatnak. Itt egyetlen gond a kínaiaknak az, hogy még a két bánya is együtt kicsi. A két miniszterelnök viszont döntött a bányászati együttműködésről, tehát itt idő kérdése a szerződés kötés!
A személyzeti felmondási ügyekben vétójogot kérek, vezérigazgatói kinevezésedet elfogadom, Zsolt vezérigazgatói helyettesi megbízatását támogatom. /amennyiben igényled /.  Az esteleges csodák: Baritmix eladás, bánya eladás esetén előzetes stratégia egyeztetés, a bányász részvényesek részére vagy osztalék vagy részvényértékesítési lehetőség megteremtése.  Várjuk válaszodat. Üdv, István                                                                          Budapest 2011-10-13  
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 17. 01:27

Édes Pistám,
örülök, hogy újra hallok felőled. Sajna a korunkkal jár, hogy az emlékeink elhalványulnak és már olyan is van, amire nem, vagy rosszul emlékszünk. Így aztán belenéztem a feljegyzéseimbe, mi és hogyan történt az általad említett délutánon.
Annak idején, a baj már akkora volt, hogy az általad vezetett igazgatósági ülésről (miután percekig kifogásoltad az asztalok elrendezését!?) elrohantál és emailben hazulról lemondtál. Ebben az emailben elrendelted, hogy a lemondásodat a HUNMINING azonnal tegye közzé.
Ekkor kérdezett meg engem Istenben boldogult Esztó Péter, hogy ha ez a Te "végleges" döntésed, a Rényivel való vitádat miképpen lehet lezárni és szerintem hogyan lehetséges abból a szemétdombból, amit összehoztál egy tisztességes céget csinálni. Nekiültem és leírtam, hogyan.
Kisebb hezitálás után ennek a dolgozatomnak a címe - tekintettel a Te lemondásodra és deklarálandó, hogy valóban vállalom az Augiász istállójának kitakarításának feladatát - "Pályázat a HUNMINING vezérigazgatói munkakörének betöltésére" lett. Ezt megvitatni jöttünk össze pár nap múlva és a legnagyobb meglepetésemre Te is jelen voltál. Ezen a délutánon, kritizálva az üzleti tervemet (mert egy ilyen fejezete is volt a dolgozatomnak) azt hazudtad, hogy egy befektetőd még másfél milliárdot hajlandó napokon belül befizetni alaptőke-emelésként. Miután ez nyilvánvalóan nem volt igaz, én közöltem, hogy felkeresem személyesen az illetőt, ami ellen Te kézzel-lábbal tiltakoztál, mi több megtiltottad nekem, hogy találkozzak az úrral. Ő másnap fogadott és megerősítette - minden tiltakozásom ellenére - hogy ezek az emberek, mármint Te és a hangadók: szélhámosok, és csak azért nem tesz büntető feljelentést, mert nem szeretné, ha bármilyen ügyben egy lapra kerülne kettőtök neve. 
Erről a megbeszélésemről kijőve örültem annak, és ma is, hogy azon a délutánon reaktiváltad magad és nem nekem jutott a feladat, hogy Rényi és a Te szemetedet eltakarítsam.
Jó egészséget kívánok. Kívánom továbbá, hogy az a sok ember, akiket a szélhámosságaid áldozatává tettél, minél előbb heverjék ki a sérelmeiket.
HUNMINING -- a magyar bányászatért 2019. 05. 11. 12:17
A HUNMINING reménye, hogy elad, egy a rudabányai körzetben elheverő kiváló minőségű, Baritmix elnevezésű betonanyagot. Összetétele ismert, és mivel ismert, egy ilyen összetételű anyag előállítása az összetevőiből egy adott projekt helyszínén lényegesen olcsóbb, mint azt Rudabányáról pl:: Törökországba utaztatni. Ebben a cégben semmi sincs, még remény se'.
NUTEX RALI INDULT 2019. 04. 25. 22:32
A Nutex döntéshozói a részvényeseiket egy 3,8 milliárd forintos vagyontól fosztották meg. Ami megmaradt az nem más, mint egy váltó, amit ki tudja ki, milyen fedezettel és lejárattal adott a Nutex-nek. Aki ebbe belevesz, ennek tudatában tegye.
NUTEX RALI INDULT 2019. 04. 13. 12:40

Mindenkinek, akit illet:
Amit 1998. és 2008. között a vezetői (vezetője, én CJ) tettünk/tettem ezzel a céggel, az ugyan kritizálható, viszont ami 2009. óta történik az felháborító. Pénznyelőt egészséges igazságérzete készteti arra, hogy ha már a hatóságok nem tették lehetetlenné ezt a minősíthetetlen egy évtizede folyó érték nélküli részvénynyomtatást, legalább a tudatlanok ne essenek abba hibába, amibe oly sokan. Ennek a cégnek volt vagyona, működött, de mára egy váltó a vagyona, amelyet minden bizonnyal sehol, soha nem lehet készpénzre váltani; de ha lehetne is (kizárt) a kérdés megmarad: hová tűnt el 2,5 + 1,5 milliárd forintnyi érték ebből a cégből az elmúlt tíz év alatt? Eltűnt.
Szumma szummárum: Olyan emberek által kibocsátott papírt vesz, aki ezzel spekulál, akiket a tőzsde környékéről már rég el kellett volna zavarnia azoknak, akiknek ez a dolga.  
NUTEX RALI INDULT 2019. 04. 06. 19:24
Inkább kérdezzen.
NUTEX RALI INDULT 2019. 04. 06. 18:55

Kedves Gibbon,
deja vu; annak idején is azt javasoltam többnyire azoknak, akik ismeretek hiányában érveltek, hogy inkább kérdezzenek. Ha úgy gondolja, hogy tud valamit, ami régen volt , akkor erősítse meg a tudását az azokkal való konverzációval, akik tényleg tudják mi történt.
NUTEX RALI INDULT 2019. 04. 06. 17:56

Tisztelt Gibbon,
tíz éve úgy kezdem a hozzászólásaimat, illetve beleszövöm azokba, hogy "bocsánat, hogy a csapos közbeszól..." Ez egy szlogenné vált mondat Salamon Béla, a híres komikus repertoárjából.
A társaság mérlegét 2008. év végén nem én hagytam jóvá, akkor a saját tőke 3,8 mrdFt volt. Ennél magasabbat az utódaim nem produkáltak.
A rendőrséggel nekem volt bajom, de nem a HUMET kapcsán. A 70es években március 15-én néhányszor beverték a pofámat és leültettek egy, majd két éjszakára. Néhány esetben gyorshajtásért, illetve tilos parkolásért is megbüntettek.
Az objektivitás kedvéért.
Őszinte híve
NUTEX RALI INDULT 2019. 04. 06. 17:42
 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek