Civinjanos

Regisztráció:
2009-03-17 12:01:44
Hozzászólások száma:
718
Utolsó hozzászólás:
2019-06-17 09:36
Pontok:
Tapasztalati: 5
Aktivitási: 4
Népszerűségi: 4

utolsó 20 hozzászólása

Dátum
2019-06-17 09:36:52
mutat
NUTEX RALI INDULT #12079

Van. Emlékeztetni szeretném, hogy ez a társaság többek között azt is megengedhette magának, hogy a törvényben írt öt fős helyett három fős igazgatótanáccsal hozott határozatokat, illetve tett közgyűlési előterjesztéseket (éves beszámolók, alaptőke-emelések) és még pénzbírságot sem rótt ki senki sem (cégbíró, MNB, tőzsde), de még csak nem is figyelmeztette őket.
Ilyen van.
2019-06-10 14:36:53
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6286

T. User,
hadd szögezzek le két dolgot. Varga Istvánt a tények általában nem érdekelték, és amint látom ma sem érdekelik.
Az, hogy Varga Istvánt bárki igazmondáson érje, igen valószínűtlen, ezért a részvényesek Ön által forszírozott aktivitása felesleges.
Ami vagyon ott vagyon, annak az értéke az értékesítés költségeit is kalkulálva gyakorlatilag nulla, a felhalmozott tartozásokról nem beszélve.
2019-05-25 20:22:15
mutat
NUTEX RALI INDULT #12016

Igazán nem tudom követni Önt. A csődnek akkor lett volna "létjogosultsága" ha a kötvényeimet nam akarták volna kifizetni. Az tény, hogy nem akarták, de a kialakult hatósági-bankári konszenzus, miszerint egy csőd emiatt már sok lenne, kifizettek (új részvényekkel, amiknek a kereskedését korlátozták - a GCs páros szándéka szerint).
Egy szóval azt szólom hozzá, hogy nem értem a kérdést.
Ha még hozzátehetem, megítélésem szerint a cég nem működik, és az, hogy ennek a papírnak a kereskedését az erre hivatott szervezetek még nem tiltották meg, az különösen furcsa.
2019-05-21 15:19:14
mutat
NUTEX RALI INDULT #12008

Drága Uram,
annak idején egy feljelentés tartalmazta, hogy Csereklei és Galamb antedatáltan, igazgatósági felhatalmazás nélkül "kötöttek egy szerződést", amivel elcsaltak kb.: 50 millió adót. Ez egy volt a bizonyított sok másik leírt bűncselekmény között. A mellékelt bizonyítékok alapján kiállt nekik kettőjüknek fejenként két-két év letöltendő.
A rendőrség 9 év nyomozást követően megállapította, hogy nem történt bűncselekmény.
2019-05-19 23:45:59
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6208

 Tudja már többször leírtam, de Önnek újra leírom, hogy az én pályafutásom nem volt mindig sikertörténet. A HUMET Nyrt-ot egy indokolatlan adóvizsgálat 700 milliós veszteségbe sodorta, amiből sikerült kihoznom.
Egy 170 milliós saját tőkéjű cégből egy 3,5 milliárdos céget sikerült kifejleszteni. Ennek a növekedésnek többek között az volt az eredménye, hogy a tőkepiac engem – a részvényeim megvásárlásával – egy komoly nyugdíjalappal jutalmazott. Nem tudom kik vették meg a részvényeimet, a tőzsdén adtam el.  
Galamb és Csereklei tetteiért nekem nincs felelősségem. Mindazonáltal a trendet figyelve az a bizonyos váltó, amire rákérdezett nem ér semmit. Remélem ez megfelelő támpont az Ön számára.  
2019-05-19 21:37:02
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6206

Nekem két esetben adatott meg, hogy információk birtokában követhessem, ami történt és csalárdnak tűnő ügy mindkettő.
Rényi Gábor napelemgyárakat vízionált a spanyol tengerpartra, majd több év alatt összehozott 5 milliárd forint vagyonveszteséget. Ebből úgy menekült ki, hogy rátestálta Varga Istvánra ezt a romhalmazt, felbiztatva arra Vargát, hogy 28 milliárdot apportáljon abba a szemétdombba. 
Galamb Vilmos és Csereklei Gábor egy közel 3,5 milliárdos vagyonveszteséget okozott.
Mindkét esetben egyértelmű, hogy az angolszász országokban „missmanagement”-nek megnevezett folyamat zajlott le. Rényi ügyének kimenetére nincsenek adataim, információim. A Nutex ügyben az erre felkent rendőrhatóság kijelentette, hogy nem történt bűncselekmény.
Ami megdöbbentő ezekben az ügyekben, hogy a Nutex részvényeivel a tőzsde vezetése szerint mindezek dacára lehetséges a kereskedés; azaz a rendőrségnek semmiféle támogatást nem adtak (a rendőrség ezt nem kérte?), illetve a HUNMINING felszámolója hagyja elévülni Rényi és a 28 milliárdos apport (ebből 800 millió az őserdő…) ügyét.
Kereskedni és keresni ezekkel a papírokkal lehet(ett) hiszen árfolyamuk van (volt). Hogy ezen ki keresett és ki vesztett az egyértelmű, hogy ezért kiket terhel felelősség az is világos.
Bár a tőzsdei jelenlét egy komoly előny közepes vállalkozások számára, hogy exportképessé nőjék ki magukat, de igen nehéz tisztességes vállalkozókat arról meggyőzni, hogy ebbe a disznóólba bevezessék a cégüket, inkább szenvednek a tőkehiánytól és emiatt (is) sok remek ötlet megy veszendőbe.         
2019-05-19 19:56:21
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6202

A számomra rendelkezésre álló valós információk 8 évesek, így sajnos nincs, nem lehet megalapozott véleményem.
Bármi megtörténhet, de egy dolog nagyon valószínűtlen, hogy a céget a Baritmix eladással szanálják. Ha ez az egyetlen esély - márpedig Varga István mást évek óta nem említ - akkor a megmenekítés sansza konvergál a nullához.
Viszont: aki nem hisz a csodában, az nem realista (David ben Gurion). Maga Varga István 2011-ben ezt a lehetőséget csodaként aposztrofálta (lásd a nekem írott levelét lentebb). A Baritmix lehet piacképes, ha valamiféle nonprofit alap (állam), vagy magáról megfeledkezett őrült kiépíti az elszállításhoz szükséges infrastruktúrát. Ez egyrészt milliárdos tétel, másrészt ennek a lehetőségnek igen alapos környezetvédelmi indokok is ellene szólnak.
Ennyi ismeret birtokában a tippem az, hogy ezt a céget fel kell számolni és abból senki egy fillért sem fog látni. Bár ne így lenne, ne legyen igazam...  
2019-05-18 12:58:11
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6191

A Varga Istvánnak írt válaszom és az a levél, amelyet 2011. októberében küldött nekem, talán elegendő arra, hogy mindenki tudomásul vegye, hogy ez az ügy már ott és akkor (2011. október) a fénykorán túl volt.
Négy súlyos dolog volt megoldandó.
Rényi (és társasága, ide értve Mr. Jansent) zsarolta a céget, mindenféle számlakövetelésekkel - ő kiirtható lett volna onnan, hiszen 5 milliárd vagyonvesztés okozója volt. Ezért mint IT tag a személyes felelősséggel tartozott, azaz a részvényei zárolásával  eltávolítható lett volna. Vaj volt további is a fejükön (Rényinek és Jansennek) mert 800 millióért egy délamerikai őserdő-darabot apportáltak a bányászokkal egyidőben. Ez teljesen értéktelen volt, ezért emiatt készpénzzel kell(ett) volna az apportőröknek helytállniuk. 
A túlárazott apport miatt az apportőrök részvényei (kb.: 80%) nem voltak tőzsdei forgalomba hozhatók, erre a kb.: 28.000,000.000,- (huszonnyolcmilliárd) forintos apport leértékelése és a részvények bevonása lett volna a megoldás.
Az egyéb adósságok (nem köztartozások) forgalomképtelen részvényekkel voltak kompenzálva; ha azok tőzsdei forgalomba kerülnek, az adósság letudva.
Egyetlen hitelező maradt: az adóhivatal, amihez készpénz és biztató jövő kell(ett volna).
Készpénzes befektető a szükséges mértékben ott és akkor rendelkezésre állt.
A biztató jövő alapja nem a csodavárás - lásd Varga hozzám írt levelében írt hivatkozását - (a Baritmix eladhatatlanul drága a szállítás költségei miatt), hanem a Műszaki Egyetemen kidolgozott technológiák fejlesztése, alkalmazása és eladása, valamint a már megvolt termelés újraindítása és a bányajogok érvényben tartása lett volna.
Nyolc évvel ezelőtt...   
2019-05-17 01:45:29
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6178
Kedves János! Kérlek, hogy tanulmányozzad át a levelemet, majd kettesben, négyszemközt folytassuk a megbeszélést. Látok lehetőséget az együtt működésre, melynek egyetlen akadálya van ma a Rényi Gábor IT tagsága. Meghatalmazásaim alapján én ma 15,5 Servertech Inc és a Dentál 2 m db részvénye felett rendelkezhetek /nem tulajdonosi/ hanem tárgyalási pozícióban. A Serveretch-től és a Colombe cégtől korábban  adósság fejében átadott, eladott részvényesek nagyon várják a kibontakozást, hiszen napi áron 110-200 Ft/db közötti áron kerültek tulajdonukba és a mai állapot szerint  / 61 Ft/db /nagyok a veszteségeik! Ezek a cégek nagyrészt rendelkeznek szavazati joggal, mert idegen kezekbe kerültek a részvények, egyesek most intézik a végső tulajdonosi igazolásaikat és a megfeleltetéseket és a következő közgyűlésen nyilatkozatokkal fognak rendelkezni, mely alapján az IT szavazóképessé fogja minősíteni azokat.  Várom jelentkezésedet!  Üdv István PS. Kérlek, hogy a mai naptól az anyagainkat csak a Varga dr. és a Németh János lássa! A többi kiváló kolléga nem tud bizalmas infót megtartani! ====================================================  Kedves  János !  Köszönöm, hogy komplex megoldási javaslatodat  és közreműködésed feltételeit ismertetted.  1, Azóta sikerült az érdekelt felekkel ismertetni elképzeléseidet és felhatalmazást kaptam a Servertech képviselőitől további tárgyalásokra.  2, Javaslatom, hogy az első körben csak az ismert probléma csomag megoldásáról beszéljünk, és ha ebben teljes az egyetértés akkor véglegesíthetjük a díjazást is.  Egyetértünk abban, hogy az érintett Nyrt és a társaságok konszolidációja az első rendű feladat.  Elfogadjuk a Pool Kft konstrukciót, mint a fenti folyamathoz szükséges  fedezet megteremtésének és részvények tőzsdei bevezetésének rendezési  eszközét, készek vagyunk a Servertech és a Dentál részvényeket ide , deponálni . Ezért várjuk javaslatodat ki alapítsa meg 500 Eft ezt a kft-t , hogy megnyitva az értékszámlát technikailag is ide kerülhessenek a részvények.  Egyetértünk azzal is, hogy ebben az eredeti, nem bányász  tulajdonosok is szerepet vállaljanak.  Előfeltétel az IT megtisztítása és az Audit bizottság felállítása,  az Audit bizottságba javasolt személyekre  várjuk javaslatodat.  Meg kell kötni az IT tagok felelősségbiztosítását.
A kötelezettségi struktúránkban azonban a MAG ZRT a NAV, és egyes olyan  szállítói kötelezettségek vannak (lista mellékelve) amelyek csak CASH-el rendezhetőek. (MAG ZRT 217 mFt + NAV 47 mFt + szállítók cca. 50 mFt = 314 mFt)  ezért az a véleményünk, hogy  csak akkor kecsegtet az általad javasolt konstrukció sikerrel ha a fenti okok miatt cca. 300 MIÓ CASH kerül a rendszerbe a szállítói egyeztető tárgyalások megkezdése előtt . Ezeknek a fedezetét  ajánlatodban nem látjuk.  Vannak  a körünkben magánszemély  vezetők akik saját kézfizető kezességet vállaltak a társaságba befolyt hitelekért ezeket ez év végéig rendezni kell cca. 30-40 mFt pontos lista készül.  Bármifajta hitelintézettől történő  külső hitelfelvétel feltétele a köztartozás mentesség. Ez akadálya a HASIT fa. hitelből történő megvételének és az folyamatos árbevétel megteremtésének. A Hasit fa. megvásárlása II. felszámolói körben / 3 db bánya + 2 db feldolgozó üzem / cca. 300 mFt-tal megvásárolható, a termelés újra indítása cca. 1 m € forgó tőkét igényel, az árbevétel 1 év alatt eléri az 1 Mrd Ft-ot cca 10 % nyereség mellett. A hitelt adó MFB előzetesen hozzá járult a hitelezéshez, a Pannon felszámoló is le akarja zárni az ügyet. A legnagyobb megrendelőnk Masterplast Zrt önmagában cca. 800 m Ft/év megrendelési állományt biztosít a tulajdonba kerülésünk után 30 napon belül. A megrendelőink erő sorrendjét olvashatod a Rudagipsz-Mix Zrt TERMÉKISMERTETŐ kiadványban.  Elfogadjuk azt a véleményedet hogy nem a csodára kell várni, ezért, úgy gondoljuk maximum  0,8-1 év az a leghosszabb időszak amikor nem számolhatunk bevétellel. Ennek az időszaknak a finanszírozásához szintén havonta minimum 3 mió CASH re van szükség.
A Perlaton 1. csomag lezárva nem módosítható, a 250 000 tonna Baritmix-I anyagot már a franciáknak eladták.  A jövőbeni Perlaton tárgyalásokat csak én vezethetem és az Eladó az NYrt. lesz a cca. 1 m tonna Baritmix-I készletéből  történhet export. IT döntés szükséges a szerződések aláírásához, melyet a vezérigazgató ír alá.  A befektetői szempontból a bányajogok kérdése és a bányászati jog megszerzése véleményünk szerint jelentős értéknövelő elem lenne, mindenképpen meg kell teremteni az ehhez szükséges forrást is.  Az RK Bányatársaság KFT cca. 500 m Ft kerettel tudja a 150-500 m közötti fúrási eredményeit befejezni és auditáltatni nemzetközileg a jelenlegi  ismert cca. 1-1,5 milliárd USD bányászati potenciált és a G&P által bemutatott ennek a 4-5-szörösét kitevő bányászati potenciálnak az auditálását.  Nem véletlen, hogy a Recsk aranybánya vállalat megvásárlása mellett, a kínaiak előzetesen tárgyalásokat kezdtek a Rudabánya külszíni fejtés megvásárlására is, mely tárgyalás Fellegi miniszter, dr. Fodor Béla igazgatónk tárgyalásai és kínai látogatása bíztató lehetőségeket mutatnak. Itt egyetlen gond a kínaiaknak az, hogy még a két bánya is együtt kicsi. A két miniszterelnök viszont döntött a bányászati együttműködésről, tehát itt idő kérdése a szerződés kötés!
A személyzeti felmondási ügyekben vétójogot kérek, vezérigazgatói kinevezésedet elfogadom, Zsolt vezérigazgatói helyettesi megbízatását támogatom. /amennyiben igényled /.  Az esteleges csodák: Baritmix eladás, bánya eladás esetén előzetes stratégia egyeztetés, a bányász részvényesek részére vagy osztalék vagy részvényértékesítési lehetőség megteremtése.  Várjuk válaszodat. Üdv, István                                                                          Budapest 2011-10-13  
2019-05-17 01:27:46
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6177

Édes Pistám,
örülök, hogy újra hallok felőled. Sajna a korunkkal jár, hogy az emlékeink elhalványulnak és már olyan is van, amire nem, vagy rosszul emlékszünk. Így aztán belenéztem a feljegyzéseimbe, mi és hogyan történt az általad említett délutánon.
Annak idején, a baj már akkora volt, hogy az általad vezetett igazgatósági ülésről (miután percekig kifogásoltad az asztalok elrendezését!?) elrohantál és emailben hazulról lemondtál. Ebben az emailben elrendelted, hogy a lemondásodat a HUNMINING azonnal tegye közzé.
Ekkor kérdezett meg engem Istenben boldogult Esztó Péter, hogy ha ez a Te "végleges" döntésed, a Rényivel való vitádat miképpen lehet lezárni és szerintem hogyan lehetséges abból a szemétdombból, amit összehoztál egy tisztességes céget csinálni. Nekiültem és leírtam, hogyan.
Kisebb hezitálás után ennek a dolgozatomnak a címe - tekintettel a Te lemondásodra és deklarálandó, hogy valóban vállalom az Augiász istállójának kitakarításának feladatát - "Pályázat a HUNMINING vezérigazgatói munkakörének betöltésére" lett. Ezt megvitatni jöttünk össze pár nap múlva és a legnagyobb meglepetésemre Te is jelen voltál. Ezen a délutánon, kritizálva az üzleti tervemet (mert egy ilyen fejezete is volt a dolgozatomnak) azt hazudtad, hogy egy befektetőd még másfél milliárdot hajlandó napokon belül befizetni alaptőke-emelésként. Miután ez nyilvánvalóan nem volt igaz, én közöltem, hogy felkeresem személyesen az illetőt, ami ellen Te kézzel-lábbal tiltakoztál, mi több megtiltottad nekem, hogy találkozzak az úrral. Ő másnap fogadott és megerősítette - minden tiltakozásom ellenére - hogy ezek az emberek, mármint Te és a hangadók: szélhámosok, és csak azért nem tesz büntető feljelentést, mert nem szeretné, ha bármilyen ügyben egy lapra kerülne kettőtök neve. 
Erről a megbeszélésemről kijőve örültem annak, és ma is, hogy azon a délutánon reaktiváltad magad és nem nekem jutott a feladat, hogy Rényi és a Te szemetedet eltakarítsam.
Jó egészséget kívánok. Kívánom továbbá, hogy az a sok ember, akiket a szélhámosságaid áldozatává tettél, minél előbb heverjék ki a sérelmeiket.
2019-05-11 12:17:28
mutat
HUNMINING -- a magyar bányászatért #6149
A HUNMINING reménye, hogy elad, egy a rudabányai körzetben elheverő kiváló minőségű, Baritmix elnevezésű betonanyagot. Összetétele ismert, és mivel ismert, egy ilyen összetételű anyag előállítása az összetevőiből egy adott projekt helyszínén lényegesen olcsóbb, mint azt Rudabányáról pl:: Törökországba utaztatni. Ebben a cégben semmi sincs, még remény se'.
2019-04-25 22:32:42
mutat
NUTEX RALI INDULT #11902
A Nutex döntéshozói a részvényeseiket egy 3,8 milliárd forintos vagyontól fosztották meg. Ami megmaradt az nem más, mint egy váltó, amit ki tudja ki, milyen fedezettel és lejárattal adott a Nutex-nek. Aki ebbe belevesz, ennek tudatában tegye.
2019-04-13 12:40:52
mutat
NUTEX RALI INDULT #11758

Mindenkinek, akit illet:
Amit 1998. és 2008. között a vezetői (vezetője, én CJ) tettünk/tettem ezzel a céggel, az ugyan kritizálható, viszont ami 2009. óta történik az felháborító. Pénznyelőt egészséges igazságérzete készteti arra, hogy ha már a hatóságok nem tették lehetetlenné ezt a minősíthetetlen egy évtizede folyó érték nélküli részvénynyomtatást, legalább a tudatlanok ne essenek abba hibába, amibe oly sokan. Ennek a cégnek volt vagyona, működött, de mára egy váltó a vagyona, amelyet minden bizonnyal sehol, soha nem lehet készpénzre váltani; de ha lehetne is (kizárt) a kérdés megmarad: hová tűnt el 2,5 + 1,5 milliárd forintnyi érték ebből a cégből az elmúlt tíz év alatt? Eltűnt.
Szumma szummárum: Olyan emberek által kibocsátott papírt vesz, aki ezzel spekulál, akiket a tőzsde környékéről már rég el kellett volna zavarnia azoknak, akiknek ez a dolga.  
2019-04-06 19:24:06
mutat
NUTEX RALI INDULT #11538
Inkább kérdezzen.
2019-04-06 18:55:34
mutat
NUTEX RALI INDULT #11535

Kedves Gibbon,
deja vu; annak idején is azt javasoltam többnyire azoknak, akik ismeretek hiányában érveltek, hogy inkább kérdezzenek. Ha úgy gondolja, hogy tud valamit, ami régen volt , akkor erősítse meg a tudását az azokkal való konverzációval, akik tényleg tudják mi történt.
2019-04-06 17:56:06
mutat
NUTEX RALI INDULT #11532

Tisztelt Gibbon,
tíz éve úgy kezdem a hozzászólásaimat, illetve beleszövöm azokba, hogy "bocsánat, hogy a csapos közbeszól..." Ez egy szlogenné vált mondat Salamon Béla, a híres komikus repertoárjából.
A társaság mérlegét 2008. év végén nem én hagytam jóvá, akkor a saját tőke 3,8 mrdFt volt. Ennél magasabbat az utódaim nem produkáltak.
A rendőrséggel nekem volt bajom, de nem a HUMET kapcsán. A 70es években március 15-én néhányszor beverték a pofámat és leültettek egy, majd két éjszakára. Néhány esetben gyorshajtásért, illetve tilos parkolásért is megbüntettek.
Az objektivitás kedvéért.
Őszinte híve
2019-04-06 17:42:53
mutat
2019-04-06 13:34:56
mutat
NUTEX RALI INDULT #11520

Tisztelt Qwertzuio, próbáljuk meg egy gondolatkísérlettel modellezni az Ön elméletét
. A Nutex/HUMET sztori a legjobb példa. Projekt nélkül funda nincs, funda nélkül marad a speki. Ahhoz, hogy a cégnek fundamentális alapja, credit history-ja legyen, ahhoz egy jó projekttel türelmesen, gondosan és szerencsésen kell bánni. Ha kívülről hoznak egy ötletet, projektet - amit egy alanti levezetéssel ki kell zárnunk -, akkor az vagy fake news lesz, vagy a projekt gazdája igen hamar kiábrándul a Trojkából (Galamb, Huber, Csereklei egyénisége ezt garantálja) és az a hasznosítást gátolja. Hasznosítás nélkül ismét csak egy spekuláció következhet, amire a piac néhány őrülten vakmerő résztvevőjén kívül nemhogy milliárdokat, de milliókat is csak igen nehéz keresni.
Kívülről projektet a cégbe a Trojka nem hoz, mert nem hozhat (lásd fent), meg 10 éve nem hozott, az Organic Missiont nem számítva. Ha bárki, akinek jó projektje van és a Trojkával társul, az vesztett.
A Nutex HUMETes korszakának eredményes része 2000. januárjától 2008. májusáig (a válságig) tartott, amiben adódott egy közel négy éves (2002. február -2005. november) szünet. Egy húzós projekt felépítése, fundák teremtése ennyi időt (2-4 évet) vesz igénybe. Ez a Trojka erre nemhogy nem egy ilyen két-négy éves türelmes, gondos, és szerencsével támogatott kemény munkára, hanem inkább a cégszétverésre van predesztinálva.
Ellentmond annak, amit fentebb írok, de tartozom ezzel a pár sorral még. Galamb nélkül nem lett volna FDA regisztráció, ami a HUMET-brand felépítésének alfája volt, Csereklei nélkül a HUMET nem lett volna a HUMET mini-multi. Éppen ezért érthetetlen, amit az elmúlt évtizedben elkövettek, de a pálfordulásukat nyilván egy, vagy néhány rossz szellemű ember javaslatát követő döntés okozta. Többek között e három igen rossz szellemű ember megjelenése és enyhén éreződő hatása okozta a távozásomat anno.     Őszinte híve      
2019-04-06 12:57:25
mutat
NUTEX RALI INDULT #11513

Kedves Pénznyelő,
van elmélet és tapasztalat, miszerint a Nutexbe érdemes befektetni.
Ha abból a szempontból nézem az ügyet, hogy André Kostolany a múlt század huszas éveiben orosz cári kötvényeket vett fillérekért, amit aztán Gorbacsov Szovjetuniója a nyolcvanas években fizetett ki, akkor miért is ne? A Nutex esetében meg nem szükséges hat évtized ahhoz, hogy valaki komolyan befektetve felhúzza az árfolyamot. Kevesebb idő is elég. Galamb túl a hatvanon, Huber túl az ötvenen, Csereklei túl a negyvenen, azaz negyven év elegendőnek tűnik.
Amíg ezek hárman élnek – és Isten éltesse őket sokáig - addig ebbe a cégbe értelmes projekt nem kerül; egy évtized áldásos tevékenysége a bizonyíték. Mindenki láthatta, tudja, hogy a megvolt vagyont szétlopták és széthígították a céget, nota bene ezeknek az embereknek nem célja a fejlesztés.
Nagy pénzes befektető pedig minek szállna be? Manapság egy tőzsdei céget alapítani nem túl drága… és a hármak nem szívesen adnák más kezébe az irattárukat, mert habár a szavazatelsőbbségi részvényeiket talán valamiféle őrült megveszi tőlük, de aztán ez a valaki - ha létezik egyáltalán - úgyis észbekap és szarrá perli, büntető feljelentéssel fenyegetve a hármakat meg az előző igazgatóságot. Mivel a Nutex kifosztása különösen jelentős értékre, bűnszövetségben elkövetett tett, az előző negatív prognózis (40 esztendő) optimista változata az elévülés ideje: 20 év. 
Sok sikert és kitartást kíván Önnek és kedves mindnyájuknak őszinte hívük, a nyugdíjas csapos.    
2019-04-06 12:40:47
mutat
NUTEX RALI INDULT #11512

Kedves Pénznyelő,
van elmélet és tapasztalat, miszerint a Nutexbe érdemes befektetni.
Ha abból a szempontból nézem az ügyet, hogy André Kostolany a múlt század huszas éveiben orosz cári kötvényeket vett fillérekért, amit aztán Gorbacsov Szovjetuniója a nyolcvanas években fizetett ki, akkor miért is ne? A Nutex esetében meg nem szükséges hat évtized ahhoz, hogy valaki komolyan befektetve felhúzza az árfolyamot. Kevesebb idő is elég. Galamb túl a hatvanon, Huber túl az ötvenen, Csereklei túl a negyvenen, azaz negyven év elegendőnek tűnik.
Amíg ezek hárman élnek – és Isten éltesse őket sokáig - addig ebbe a cégbe értelmes projekt nem kerül; egy évtized áldásos tevékenysége a bizonyíték. Mindenki láthatta, tudja, hogy a megvolt vagyont szétlopták és széthígították a céget, nota bene ezeknek az embereknek nem célja a fejlesztés.
Nagy pénzes befektető pedig minek szállna be? Manapság egy tőzsdei céget alapítani nem túl drága… és a hármak nem szívesen adnák más kezébe az irattárukat, mert habár a szavazatelsőbbségi részvényeiket talán valamiféle őrült megveszi tőlük, de aztán ez a valaki - ha létezik egyáltalán - úgyis észbekap és szarrá perli, büntető feljelentéssel fenyegetve a hármakat meg az előző igazgatóságot. Mivel a Nutex kifosztása különösen jelentős értékre, bűnszövetségben elkövetett tett, az előző negatív prognózis (40 esztendő) optimista változata az elévülés ideje: 20 év. 
Sok sikert és kitartást kíván Önnek és kedves mindnyájuknak őszinte hívük, a nyugdíjas csapos.    

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE