Topiknyitó: ovi 2018. 07. 10. 11:53

TAKAREKJZB  

Tudjátok, hogy új részvény: TAKAREKJZB ?
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
obiwan69
obiwan69 2020. 07. 13. 16:25
Előzmény: #3798  obiwan69
#3800
Lehet, hogy a Vida abból száll be a debreceni szupercsapat, a falábú fiúk na és persze Dzsudzsák kitömésébe. Vagy új medansziét építtet magának.
koati
koati 2020. 07. 13. 16:22
Előzmény: #3798  obiwan69
#3799
Arról semmi hír nincs sajnos.
😟
obiwan69
obiwan69 2020. 07. 13. 16:14
Előzmény: #3797  koati
#3798
Oké, annyiért vihetik. De mi van a 30 milliárdos zsetonnal, amit tavaly ilyenkor kaptak, arról semmi hír? Legalább használják valamire?
koati
koati 2020. 07. 13. 16:07
Előzmény: #3796  koati
#3797
Kerekítve 784 Ft !!!
koati
koati 2020. 07. 13. 16:07
Előzmény: #3795  koati
#3796
65 043 000 000 / 82 996 126 = 
783, 687 Ft/részvény
koati
koati 2020. 07. 13. 15:54
Előzmény: #3794  msi74
#3795
Nekem nem akarja letölteni.😟
A részvényszám:
82 996 126 db
msi74
msi74 2020. 07. 13. 15:36
#3794
msi74
msi74 2020. 07. 13. 15:24
#3793
Többször le lett már írva hogy az állam 533-nál sem adta oda mert nem találta megfelelőnek az árat. Majd pont a Vida úr fog széllel szembe.... Mikor nemrég fogadták a kegyeikbe
obiwan69
obiwan69 2020. 07. 13. 15:20
Előzmény: #3791  msi74
#3792

"Az egy részvényre jutó saját tőkét a legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni."
Remek, és az mennyi?
msi74
msi74 2020. 07. 13. 15:18
Előzmény: #3789  Share_Hare
#3791
Kiszorítás esetén az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a korábbi vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy a társaság egy részvényre jutó saját tőkéjének értéke közül a magasabb. Az egy részvényre jutó saját tőkét a legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni.
obiwan69
obiwan69 2020. 07. 13. 15:16
Előzmény: #3789  Share_Hare
#3790

Mennyi most az egy részvényre jutó saját tőke, forintban pontosan, vagy sac per kb?

"Az ajánlattevõt, ha a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több mint kilencven százalékát megszerezte és az ellenérték teljesítésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés közzétételét követõ harminc napon belül vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények tekintetében. A vételi jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb. Az egy részvényre jutó saját tõkét a legutolsó könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni."
Share_Hare
Share_Hare 2020. 07. 13. 15:08
#3789
475 HUF
De a 180 napos átlagára: 437 HUF
(remélem nem kiszorításra játszik Vida séf úr...
Láma
Láma 2020. 07. 11. 20:04
Előzmény: #3782  koati
#3787
Megìrta ezt valamelyik gazdasagi portal? Vagy ez nem hir?
berth 2020. 07. 09. 14:56
Előzmény: #3785  Dondiego
#3786
Jönnek ezek a semmitmondó hírek, az árfolyam pedig taknyol dél felé. 
kardos74
kardos74 2020. 07. 08. 18:47
Előzmény: #3783  gratis
#3784
Nem ütött valami nagyot ez a hír...
koati
koati 2020. 07. 07. 19:19
Előzmény: #3781  koati
#3782
K ö z l e m é n y 2019.09.24.Pert indított a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019.08.27-ei közgyűlési határozatainak érvénytelenítése érdekében a TEBÉSZA TEBÉSZ szerint a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019.08.27-ei közgyűlésén hozott határozatok jogsértőek, mivel a közgyűlésen olyan részvényesek is részt vettek és szavaztak, akiknek a tőkepiaci törvény szerint nem volt szavazati joguk. Ezért a TEBÉSZ bíróságtól kérte a határozatok érvénytelenítését, azaz hatályon kívül helyezését. Ezen a közgyűlésen hagyták jóvá a Jelzálogbank többségi részvényeit birtokló takarékszövetkezeti csoporttagok a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt-ben birtokolt 51%-os többségi tulajdonrészeladását.A takarékszövetkezeti integráció néven több évvel ezelőtt meghirdetett működési összevonások és átszervezések soron következő állomásaként hívott össze 2019.08.27-ére közgyűlést a Vida József igazgatósági elnök vezette tőzsdén jegyzett Takarék Jelzálogbank Nyrt. /Nyrt./ Ennek volt feladata a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt-ben lévő 51%-os többségi részesedés eladásának jóváhagyása. A részvénycsomag vevőjeként az Nyrt. legnagyobb tulajdonosát, a szintén Vida József által vezetett MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-t/MTB Zrt/ jelölték meg. A vételár 32 milliárd forint.A közgyűlés előtt lefolytatott háttérvizsgálat során a TEBÉSZ nyilvános, közhiteles adatbázisokban arra utaló adatokat talált, hogy miközben az integráció jelszavával átszervezték a takarékszövetkezetek működését, a végső tulajdonosok száma és azok személyei is jelentősen megváltoztak. Míg korábban a takarékszövetkezet központi bankját a helyi takarékbankokon keresztül közel 100.000 kistulajdonos birtokolta, mára már mindössze 5 db magánszemély a végső tulajdonosa a teljes takarékszövetkezeti csoport 88,6357%-os többségi részesedésének. E személyek:Vida József: 35,9512%Gál Miklós: 24,2490%Mészáros Lőrinc és felesége: 12,5156%Nagy Szilvia: 10,9199%Az MTB Zrt. (az akkori nevén) 2017 nyarán tett vételi ajánlatot a Jelzálogbank Nyrt. tőzsdére bevezetett törzsrészvényeire 533 Ft/db áron. Ennek eredményeként az ajánlattevő összesen 37,83%-os, míg a teljes takarék csoport, mint úgynevezett összehangolt magatartást folytató részvényesek összesen 86,76%-os közvetlen befolyást szereztek az Nyrt-ben.A 2017-es vételi ajánlatot követő bejelentésben mindössze 4 cég szerepelt 5%-nál nagyobb közvetlen tulajdonosként, melyből 3 cég volt a takarék csoport tagja.Olyan magánszemély, akinek 5%-nál nagyobb közvetlen, vagy úgynevezett végső tulajdonosként közvetett befolyása lett volna az Nyrt-ben, nem került bejelentésre.Ez a közlemény minden bizonnyal a valós helyzetet tükrözte, mivel a Magyar Nemzeti Bank/MNB/, mint pénzügyi felügyelet nem tett közzé olyan elmarasztaló határozatot, mely e bejelentés valóságtartalmát megkérdőjelezné.2017 óta 5%-nál nagyobb új befolyásszerző nem jelentkezett az Nyrt. környékén.A TEBÉSZ keresetében hivatkozik saját vizsgálatának eredményére, mely cégbírósági adatok és egyéb releváns közhiteles iratok alapján megállapította, hogy egy Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. /MATAK/ nevű cégen keresztül új végső tulajdonosok birtokolják az Nyrt. 86,76%-os többségét. A MATAK 2019.05.29-ei közgyűlésén - azaz a Jelzálogbank vitatott közgyűlése előtt alig 3 hónappal - egy bonyolult és gondosan „megkevert” céghálón keresztül 5 olyan magánszemély is beazonosítható volt, akik fejenként 5%-nál nagyobb mértékű befolyással rendelkeznek az Nyrt. közvetlen tulajdonosában, az MTB Zrt-ben. Mivel az 5 magánszemély egy cégen keresztül birtokolja az Nyrt. többségét és a birtokosi céghálón keresztül végig 50%-nál magasabb részesedésük van, így tőkepiaci törvény előírásai szerint e magánszemélyek végső befolyása teljesen megegyezik a MATAK-ban számítható befolyási értékeikkel.Mindezek alapján ezen 5 személynek már az Nyrt. közgyűlése előtt be kellett volna jelentenie befolyásuk emelkedését, amit azonban elmulasztottak. E rejtőzködésük jogsértésének következményeként a tőkepiaci törvény rendelkezése egyértelműen és automatikusan megfosztotta őket szavazati joguk gyakorlásától az Nyrt. 08.27-ei közgyűlésén.Mivel e személyek befolyása a takarékszövetkezeti cégháló két cégén, az MTB Zrt. és az annak többségi tulajdonában álló Takarékbank Zrt. útján jut el az Nyrt-be, így a kisbefektetőket védő törvény célja alapján e két cég vesztette el szavazati jogát a közgyűlésen.Sőt, egyes jogértelmezések szerint, az összehangolt részvényesi magatartás okán egyetlen takarékszövetkezeti bank sem rendelkezett szavazati joggal a közgyűlésen. Így a közgyűlés érvénytelen volt, azt meg sem lehetett volna tartani.Mivel azonban az Nyrt. Igazgatósága regisztrálta a két eltiltott céget a 08.27-ei közgyűlésre, így a közgyűlés megtartása és minden ott hozott határozat érvénytelenné vált. Ebből következően a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-ben meglévő 51%-os részesedés eladásáról szóló döntés is jogsértő lett.A TEBÉSZ keresete továbbá hivatkozik arra is, hogy e magánszemélyeknek együttesen - de kettőjüket akár külön is vizsgálva – új vételi ajánlattételi kötelezettsége is keletkezett az Nyrt. részvényei tekintetében. Így szavazati jogukat csak az után kaphatják vissza, ha megtették az új vételi ajánlatot az Nyrt. többi részvényese felé.A MNB korábban a legsúlyosabb tőkepiaci jogsértésnek minősítette a befolyásszerzési előírások megsértését, melyet eddig elkövetőkként legalább 20 millió forintos büntetéssel honorált.Ezért a TEBÉSZ bejelentési kötelezettségek elmulasztása és a befolyásszerzési szabályok vélelmezett megsértése miatt közérdekű bejelentést tesz az MNB, mint felügyeleti hatóság felé.Amennyiben a Fővárosi Törvényszék a per során igazat ad a TEBÉSZ-nek, úgy az eladásminden mozzanatát, így a bankot és az abból kiszervezett tevékenységeket is vissza kell majd tenni az eredeti helyére és visszaadni azt az Nyrt. részére.A TEBÉSZ álláspontja szerint csak úgy lenne jogszerű az eladás, ha előbb lefolytatják az újabb vételi ajánlatot, és csak ez után kerül kiszervezésre és eladásra a kereskedelmi banki tevékenység és részesedés.
koati
koati 2020. 07. 07. 19:07
Előzmény: #3780  Sehmet
#3781
Ez picit jobban izgat:
Pert indított a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019.08.27-ei közgyűlési határozatainak érvénytelenítése érdekében a TEBÉSZ.
https://tebesz.hu/

Topik gazda

ovi
ovi
3 1 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek