Topiknyitó: marklovassy 2012. 01. 05. 16:09

BTEL (Business Telecom)  

linklink
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
simpsonfan 2015. 04. 22. 11:34
Előzmény: #15134  Törölt felhasználó
#15140
Elszántság??? Hol??? Ha még várnak egy hónapot, akkor megülhették volna a közzétételi kötelezettség elmulasztásának egyéves szülinapját!

Ha egy ilyen halál egyszerű kötelezettség teljesítését sem képesek hatékonyan kikényszeríteni, akkor mit várjunk egy ezerszer bonyolultabb, kettős könyveléssel megfűszerezett Q-ügy kapcsán?
simpsonfan 2015. 04. 22. 11:32
Előzmény: #15130  exmnbs1
#15139
"A fentiek alapján az MNB Határozatában megállapította, hogy a Kibocsátó a 2013. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz ténylegesen nem az azon szerepeltetett könyvvizsgáló által készített - tehát hamis - független könyvvizsgálói jelentést mellékelt."

Szóval tisztázzuk. Az MNB határozatban explicit módon kimondja, hogy a Btel hamis jelentést tesz közzé - mindezt 9 hónappal a közzétételre vonatkozó határidő lejárta után sikerül megtennie. Majd ezt követően újabb 5 hónap kell nekik ahhoz, hogy megtalálják a töküket és a láthatóan teljesen hatástalan bírságolás helyett felfüggesszék a kereskedést mindaddig, míg a Btel nem teljesíti a kötelezettségét. Ja, és azért biztos, ami tuti, hozzájuk vágnak egy 7 milliós bírságot - amit a Btel szépen betesz a "felügyeleti bírságok" mappába, miután kiröhögte magát.
Szóval én csak annyit kérdeznék, hogy ha a hatóság tavaly novemberben megállapította a hamis jelentés közzétételét, akkor például miért nem tett azonnal feljelentést, miért csak a teljesen hatástalan bírságokkal meg az összevont szemöldökkel meghozott kötelezésekkel szórakozik???

És akkor még csodálkozunk, hogy egy ilyen hatékonysággal működő pénzügyi felügyelet mellett naccerűen ellavírozgat a BC, a Q, a Biztonság Trade és még ki tudja, mely cégek... Gratulálok. :-/
exmnbs1 2015. 04. 22. 11:25
Előzmény: #15136  Törölt felhasználó
#15138
kamus ilyenkor hol van???
remélem Bcash nyomozás már a B cash istállóra is kiterjed
exmnbs1 2015. 04. 22. 11:24
Előzmény: #15134  Törölt felhasználó
#15137
ezt a kört simán elhagyhatták volna
a hamisítás felbukkanásakor kellett volna leállítani

Törölt felhasználó 2015. 04. 22. 11:20
Előzmény: #15135  p5qlpro
#15136
Nyilván a tegnapi eladók nagy része tudott róla.
p5qlpro 2015. 04. 22. 11:18
Előzmény: #15131  Törölt felhasználó
#15135
délután volt is 20000 eladó egyben. esetleg az illető már tudhatott az mnb határozatról, hiszen az 21-én keltezett.
Törölt felhasználó 2015. 04. 22. 11:15
Előzmény: #15133  exmnbs1
#15134
Igen. De teljesen kizártnak tartom, hogy elkészítettnek egy korrekt beszámolót (ki is kéne azt fizetni:)), meg látszik is az MNB elszántsága, hogy sok figyelmeztetés után végleg elegük lett. Innentől ennek a papírnak biztosan vége. Már csak az a kérdés, hogy tegnap megvolt-e az utolsó kereskedési napja, vagy utolsó napra visszaengedik-e.
exmnbs1 2015. 04. 22. 11:12
Előzmény: #15127  Törölt felhasználó
#15133
szvsz ez csak a tavalyi IFRS-re szól
az elsumákolt felszámolási helyzetkép azon felül van
exmnbs1 2015. 04. 22. 11:11
Előzmény: #15131  Törölt felhasználó
#15132
a cinikus kamu az mnb felé:
"Fentiekben leírt okok miatt az Önök fenti tárgyú és ügyiratszámú megkeresése II. alpontjának teljesítésével kapcsolatos határidő szíves meghosszabbítását kérném a nevezett közgyűlés hatá-rozatképességétől függően legfeljebb 2015. február 10. napjáig, mely időpontig ígéretet teszünk, hogy a Társaság közzéteszi a jogszabályi előírásoknak megfelelő 2013. évre vonatkozó éves jelen-tését [kiemelés az MNB által]. Amennyiben az eredetileg − azaz 2015. január 30. napra − összehí-vott közgyűlés határozatképesnek minősül, akkor a közzétételre természetesen legkésőbb 2015. február 2-áig sor kerül”."
Törölt felhasználó 2015. 04. 22. 11:10
Előzmény: #15128  p5qlpro
#15131
Lehet. De lehet, hogy a törlés előtt még egy 100%-os napra visszaengedik. Elvileg illene. Éppen a büfik védelmében. (bár nem sok gyakorlati védelmet jelent, hogy 60 után hirtelen 1 Ft lesz vagy el se adhatja már és 0).
exmnbs1 2015. 04. 22. 11:10
Előzmény: #15125  exmnbs1
#15130
"2014. május 5. napján, K41638/2014 szá-mon közzétett közgyűlési dokumentumok között – a 2013. évi éves beszámoló és a kapcsolódó, Somogyi Lajos (…) kamarai tag könyvvizsgáló által aláírt független könyvvizsgálói jelentés mellett – megtalálható egy, a 2013. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszá-molóhoz mellékelt, Somogyi Lajos nevével ellátott – aláírás nélküli – független könyvvizsgálói je-lentés is. Ugyanezen dokumentumban közzétételre került továbbá a 2014. április 30. napján meg-tartott éves rendes közgyűlésről készült jegyzőkönyv, amely 3/2014. (IV.30.) számú közgyűlési határozata szerint a „Közgyűlés 5.253.122 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nél-kül jóváhagyta a számviteli szabályok és a nemzetközi pénzügyi standardok alapján elkészített 2013. évi beszámolók könyvvizsgálói jelentését”.
2014. szeptember 16. napján a Kibocsátó székhelyén foganatosított helyszíni ellenőrzésen Kurdik Tamásné, a Kibocsátó  együttes cégjegyzési joggal rendelkező, ügyfél képviselője minőségben meghallgatott  főkönyvelője úgy nyilatkozott, hogy a Kibocsátó bejegyzett könyvvizsgálójával, Somogyi Lajossal a 2013. évi éves beszámoló auditálása kapcsán többször is egyeztetett, de tu-domása szerint a 2013. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló egyáltalán nem volt könyvvizsgálva.
Az MNB a Kibocsátó által 2014. szeptember 23. napján 97027-23/2014 iktatószámon becsatolt, Somogyi Lajossal 2011. június 28. napján kötött könyvvizsgálói szerződésről megállapította, hogy az abban foglalt megbízás az IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatára nem terjedt ki.
Az MNB ezt követően 97027-24/2014 iktatószámú levelében belföldi jogsegély keretében kért tájékoztatást a Nemzetgazdasági Minisztérium (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)(NGM) – közérdeklődésre számot tartó intézmény könyvvizsgálója feletti minőségellenőrzést ellá-tó – illetékes szervezeti egységétől a Somogyi Lajos kamarai tag könyvvizsgálóval szemben eset-legesen folytatott minőségellenőrzés megállapításaival kapcsolatban. Az NGM 2014. október 20. napján 97027-32/2014 iktatószámon érkezett válaszlevelében arról tájékoztatta az MNB-t, hogy Somogyi Lajos kamarai tag könyvvizsgálóval szemben lefolytatott minőségellenőrzési eljárás jog-erősen „nem felelt meg” minősítéssel zárult. A válaszlevélhez mellékelt határozat indokolásában – többek között – a következő áll:
„Az ellenőrzésre kiválasztott megbízások a Business Telecom Nyrt. 2013. évi éves beszámolójának és IFRS konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.
A helyszíni ellenőrzés során a könyvvizsgáló kijelentette, hogy ő nem bocsátott ki könyvvizsgálói jelentést a Business Telecom Nyrt. 2013. évi IFRS konszolidált beszámolójáról, ilyen megbízásra a Business Telecom Nyrt.-vel nem is szerződött. Tudomása sem volt arról, hogy a Business Telecom Nyrt. készít 2013. évi IFRS konszolidált beszámolót. A nyilvánosan elérhető  nem aláírt, de Somo-gyi Lajos nevét tartalmazó  könyvvizsgálói jelentést, amely a Business Telecom Nyrt. 2013. évi IFRS konszolidált beszámolójáról mond véleményt, és a beszámolóhoz van csatolva, Somogyi La-jos állítása szerint nem ő bocsátotta ki, mely állítást a hatóság jegyzőkönyvbe foglalt, azt Somogyi Lajos aláírta. (…)
A könyvvizsgáló 2011. 06. 28-i dátummal megbízási szerződést kötött a Business Telecom Zrt.-vel a 2011-2015. üzleti évek éves beszámolóinak a könyvvizsgálatára. Ehhez megfelelő elfogadó nyi-latkozat készült. A Cégbíróság bejegyezte a könyvvizsgálót 2011. 08. 29-én.
A 2011. évi könyvvizsgálat után, 2012. év végén a Business Telecom értesítette a könyvvizsgálót, hogy visszahívták, helyette a PwC-t választották meg 2012. évre könyvvizsgálónak. A cégbírósági bejegyzés szerint 2012. 11. 23-tól a PwC a könyvvizsgáló. Ezzel a Somogyi Lajos és a Business Te-lecom közötti megbízási szerződés érvényét veszítette.
2013 tavaszán a Business Telecom Nyrt. megkereste Somogyi Lajost azzal, hogy a PwC-vel nem tudnak együttműködni, ezért a 2012. évi könyvvizsgálatot mégis ő végezze el. Új könyvvizsgálói szerződés kötésére és új elfogadó nyilatkozat kibocsátására nem került sor.
Somogyi Lajos a 2013. évi könyvvizsgálatot is érvényes szerződés, érvényes elfogadó nyilatkozat nélkül végezte el.”
A fentiek alapján az MNB Határozatában megállapította, hogy a Kibocsátó a 2013. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz ténylegesen nem az azon szere-peltetett könyvvizsgáló által készített  tehát hamis  független könyvvizsgálói jelentést mellé-kelt."
Törölt felhasználó 2015. 04. 22. 11:09
Előzmény: #15127  Törölt felhasználó
#15129
Ki az a hülye, aki ezt eddig vette. Pontosan lehetett tudni, hogy ezt bármikor felfüggeszthetik, stb.

Ennek a papírnak az értéke pontosan 0 Ft. És max. egy utolsó napra lehet majd csak kereskedni vele. Kb. 1 Ft-on. Akinek van, az nyugodtan 100% bukót elkönyvelhet magában.

p5qlpro 2015. 04. 22. 11:07
Előzmény: #15127  Törölt felhasználó
#15128
véleményem szerint tegnap volt az utolsó nap.
Törölt felhasználó 2015. 04. 22. 11:06
Előzmény: #15126  exmnbs1
#15127
Minden elmaradásuk teljesítéséig felfüggesztették. Innentől ennek a papírnak már csak utolsó napja lesz 100%-ra szélesített limittel.
exmnbs1 2015. 04. 22. 10:57
Előzmény: #15125  exmnbs1
#15126
link

újabb 7 m bírság
exmnbs1 2015. 04. 22. 10:48
Előzmény: #15124  p5qlpro
#15125
miért kellett ezzel 4 hónapot várni a határidő lejárta után????
remélem sosem jön vissza
p5qlpro 2015. 04. 22. 10:36
Előzmény: #15123  mcbull
#15124
A JEGYBANK ÚJBÓL FELFÜGGESZTETTE A BTEL ÉRTÉKPAPÍROK TŐZSDEI KERESKEDÉSÉT
NyomtatásNyomtatás
Budapest, 2015. április 22. – Az MNB mától ismét felfüggesztette a BTEL tőzsdei részvényeinek és kötvényeinek kereskedését, mivel a kibocsátó a jegybank kötelezései ellenére sem tette közzé 2013. évi könyvvizsgáló által auditált konszolidált beszámolóját. A felfüggesztés ezúttal határozatlan időre, a beszámoló közzétételéig marad érvényben.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában ismételten felfüggesztette a BUSINESS TELECOM Nyrt. (BTEL) tőzsdei kereskedését. Az intézkedés oka, hogy a társaság a jegybank korábbi felszólítása ellenére sem tette közzé a 2013. évre vonatkozó auditált mérlegét, megsértve ezzel a tőkepiaci törvényt. A jegybank döntése alapján a BTEL tőzsdei részvényeivel és kötvényeivel mindaddig nem lehet kereskedni, amíg a kibocsátó társaság nem tesz eleget ezen közzétételi kötelezettségének.

Mivel a BTEL esetében nyilvános kereskedésben részt vevő, szabályozott piacra bevezetett értékpapírokról van szó, az MNB a nyilvános kibocsátók működéséhez fűződő transzparencia, és a befektetők minél teljesebb körű tájékoztatása érdekében a felfüggesztésre vonatkozó határozatát teljes terjedelemben közzétette felügyeleti internetes honlapján (link
mcbull 2015. 04. 22. 10:13
Előzmény: #15122  exmnbs1
#15123
Hála az égnek!Idegesít,hogy eddig is volt kereskedés vele!
exmnbs1 2015. 04. 22. 10:09
Előzmény: #15121  Törölt felhasználó
#15122
Törölt felhasználó 2015. 04. 22. 09:44
Előzmény: #15119  exmnbs1
#15121
Van, amelyiknél már rég megvolt az első fok.

Topik gazda

marklovassy
4 2 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek