Pribi1

Regisztráció: 2010-12-16 13:14:59

Hozzászólások száma: 488

Utolsó hozzászólás: 2023-05-19 14:10


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

34 597
2020. 12. 27. 04:58

utolsó 20 hozzászólás

Appeninn real 2023. 05. 19. 14:10
150
Appeninn real 2023. 04. 25. 08:51

Akár vehette az Opustól már 2020-ban:
"Társaságunk 2020-ban is egyértelműen kinyilvánította az Appeninn Nyrt.-ben fennálló további 4,83%-osrészvénycsomagjának értékesítését és – a pénzügyi befektetés kellő hozamot biztosító – ennek érdekében az Equilor
Befektetési Zrt.-vel, mint befektetési vállalkozás megbízásával kívánta ezt megvalósítani.
Ennek folyományaként az Appeninn Nyrt.-ben lévő részesedés értékesítése 2020. év első felében is folytatódott,
amelynek eredményeként a 4,83%-os mértékű részvénycsomag adásvétele több vevő részére megtörtént, és a
részvények ellenértékének hiánytalan megfizetése az egyes szerződésekben rögzített konstrukcióknak megfelelően
2020. június hó 15. napján teljes egészében megvalósult, az ügyletek teljesedésbe mentek, így a Részvények
tulajdonjoga, az azokhoz fűződő valamennyi jog és kötelezettség kikerült a Cégcsoportból."
Appeninn real 2023. 04. 13. 10:47

Csak májusban derül ki, akkor lesz a kifizetés. Bízzunk benne, hogy akár az OTP is kihasználja a lehetőséget. Még az is lehet, hogy az OTP így lesz kárpótolva a másik két nagy tulaj mellett.
https://www.portfolio.hu/befektetes/20230411/megjelent-a-lista-ezek-az-alapkezelok-kaptak-a-legtobb-penzt-a-baross-gabor-tokeprogramban-608240
Appeninn real 2023. 01. 29. 08:50

Csak emlékeztetőül, hogy milyen választ kaptam a felvetéseimmel kapcsolatban múlt év novemberben:
"Szeretném tájékoztatni, hogy a közgyűlésen videókapcsolattal való részvételre és a saját részvény vásárlásra vonatkozó megkeresését továbbítottam az Igazgatótanács tagjai felé és a velük való egyeztetést követően az alábbiakban küldöm a válaszokat.   A 2022. november 16. napján tartandó közgyűlésen személyes vagy képviselő útján történő részvételre van lehetőség. Az Igazgatótanács a közgyűlés összehívásáról szóló határozatában előre meghatározta a közgyűlés megtartásának módját, attól eltérni nem lehet, a közgyűlésre szóló meghívó is ezzel összehangban lett közzé téve. Amennyiben nem tud személyesen részt venni, részvényesi jogait képviselő útján gyakorolhatja, ez esetben kérem, hogy a képviselője a Társaság honlapján a közlemények, egyéb fül alá feltöltött eseti meghatalmazást hozza magával a közgyűlésre.   A fentebb hivatkozott másik kérdést illetően tájékoztatom, hogy a vállalat értékének és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a Scope rating-értékelésében meghatározott szempontok alapján került sor a 2022-ben publikált üzleti stratégia kialakítására. Jelenleg ennek megvalósítása folyik, számos fejlesztési portfolió-elem értékesítésére került sor annak érdekében, hogy a stratégiában megfogalmazott tranzakciókra a forrás rendelkezésre álljon és az eredményesség emelhető legyen. A vállalat vezetésének az a felelőssége, hogy ezeknek a forrásoknak a befektetése a vállalat hosszú távú érdekeit, a stabil és növekvő részvényesi értékteremtést szolgálják. Nem módosíthat az elfogadott stratégián és intézkedési terven rövid távú árfolyamcélok mérlegelése alapján, különösen mert ezzel szűkítené az ingatlanbefektetéseire rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket, és a részvényvásárlási cél a cégcsoport egyik fő finanszírozási forrását jelentő NKP kötvény feltételrendszerével sincs összhangban, illetve ez a Scope értékelése tekintetében is növekvő kockázatot jelentene. A jelenlegi erősen pesszimista tőzsdei hangulat az ingatlanszektor piaci szereplőit sem kíméli, ugyanakkor az Igazgatótanács bízik benne, hogy a féléves jelentés számai, az eddigi sikeres értékesítési tranzakciók, a stratégiai irányok, és az annak realizálása iránti elkötelezettség a Társaság részvényeibe fektetett bizalmat erősítik.   Üdvözlettel, Csizmadia Ildikó befektetői kapcsolattartó"
Appeninn real 2023. 01. 10. 09:19
Az MNB éppen 2 hete "ellenőrzi" az esetleges szabálytalan piacbefolyásolás tényét. Várjuk, lesz-e valamilyen eredmény!
Appeninn real 2023. 01. 10. 09:17
Ma 155-nél többet nem akar engedni!
Appeninn real 2023. 01. 10. 09:15
Megjött az ellenség!
Appeninn real 2023. 01. 10. 09:09
A KBC minimum jutalékához igazítom a pakkokat, 3-5 Ft lépéssel.
Appeninn real 2023. 01. 10. 09:04
Én a 174,5-től akarom adni szép sorban, úgy 1200-ig.
Appeninn real 2023. 01. 10. 09:00

Tegnap is itt voltak, nem sok eredménnyel.!
Appeninn real 2023. 01. 10. 08:59

Te álltál az élre 2000 db-bal?
Appeninn real 2022. 12. 20. 09:24
Akadozik nálam is.
Appeninn real 2022. 12. 19. 10:09

Megérkezett az MNB válasza, várom az esetleges fejleményeket:
".... iktatószámon érkezett, 2022.12.15. napján kelt, az Appeninn Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeivel kapcsolatos, tiltott piaci manipuláció gyanúját felvető bejelentésére (Bejelentés), az MNB az alábbiakról tájékoztatja.   Köszönjük a Bejelentést.   A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 164/A. § (2) bekezdése szerint az MNB a hozzá beérkezett bejelentéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbtv.) közérdekű bejelentésre vonatkozó szabályai szerint az MNB tv. 164/A. §-ában meghatározott eltérésekkel köteles elintézni. Ugyanezen jogszabályhely (1) bekezdése alapján az MNB-hez a 39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésének a szabálytalanságával kapcsolatban bárki bejelentéssel élhet.   A Bejelentésben szereplő tevékenységgel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi piacok szereplőinek magatartását, a vonatkozó szakterületi jogszabályok betartását, valamint az esetleges törvénysértések esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.   Amennyiben a Bejelentés és az MNB Bejelentéssel kapcsolatos kiegészítő adatgyűjtése alapján megalapozottan feltehető az MNB tv. 39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésére vonatkozó törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott rendelkezés megsértése, abban az esetben az MNB hivatalból megindítja az MNB tv. 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzési vagy az MNB tv. 48. § (1) bekezdés d) pontja szerinti piacfelügyeleti eljárást.   Tájékoztatom, hogy az MNB a Bejelentéssel kapcsolatos kiegészítő adatgyűjtést megkezdte. Az adatok beszerzésének és a beszerzett adatok elemzésének idejére szíves türelmét kérjük.   A Bejelentéssel kapcsolatos adatgyűjtés eredményének kiértékelését követően az MNB vagy megindítja a fentebb említett eljárások valamelyikét, vagy azt mellőzi. Az MNB az adatgyűjtés eredményének kiértékelését követően soron kívül tájékoztatni fogja Önt. ...."
Appeninn real 2022. 12. 15. 08:57
Bejelentést tettem online módon. Várom az esetleges fejleményeket!
Appeninn real 2022. 11. 30. 09:33

Meg akartam kímélni a vérnyomás és idegi állapototokat.
De akkor kérésednek eleget teszek (saját részvény vásárlást miért nem kezdik meg?):
Igazgatótanács tagjaitól (talán) kapott válasz:
"A fentebb hivatkozott másik kérdést illetően tájékoztatom, hogy a vállalat értékének és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a Scope rating-értékelésében meghatározott szempontok alapján került sor a 2022-ben publikált üzleti stratégia kialakítására. Jelenleg ennek megvalósítása folyik, számos fejlesztési portfolió-elem értékesítésére került sor annak érdekében, hogy a stratégiában megfogalmazott tranzakciókra a forrás rendelkezésre álljon és az eredményesség emelhető legyen. A vállalat vezetésének az a felelőssége, hogy ezeknek a forrásoknak a befektetése a vállalat hosszú távú érdekeit, a stabil és növekvő részvényesi értékteremtést szolgálják. Nem módosíthat az elfogadott stratégián és intézkedési terven rövid távú árfolyamcélok mérlegelése alapján, különösen mert ezzel szűkítené az ingatlanbefektetéseire rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket, és a részvényvásárlási cél a cégcsoport egyik fő finanszírozási forrását jelentő NKP kötvény feltételrendszerével sincs összhangban, illetve ez a Scope értékelése tekintetében is növekvő kockázatot jelentene. A jelenlegi erősen pesszimista tőzsdei hangulat az ingatlanszektor piaci szereplőit sem kíméli, ugyanakkor az Igazgatótanács bízik benne, hogy a féléves jelentés számai, az eddigi sikeres értékesítési tranzakciók, a stratégiai irányok, és az annak realizálása iránti elkötelezettség a Társaság részvényeibe fektetett bizalmat erősítik."
Csizmadia Ildikótól kaptam a választ, aki megjegyzem nagyon készséges volt a befektető kapcsolatok ápolását illetően.
Appeninn real 2022. 11. 21. 11:54
Alakul!
Appeninn real 2022. 11. 21. 11:47
156
Appeninn real 2022. 11. 09. 19:40
A meghívóban más dátum van.
Appeninn real 2022. 11. 09. 16:43
Kb. pont annyi.

friss hírek További hírek