Topiknyitó: longforever 2017. 05. 09. 13:28

OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja  

Ha már nem müködik az igazi ide irjunk....
8097.......száguldunk..
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Eva59 2021. 06. 04. 20:07
Előzmény: #48430  longforever
#48431
Jöhetne új elemzés Zolitól, ősszel,télen minden nap volt, kihalt itt ez a topic?
longforever 2021. 05. 28. 18:51
Előzmény: #48429  exley
#48430
Btc mutatja az utat. :-)))
exley 2021. 05. 27. 08:26
Előzmény: #48428  longforever
#48429
S&P, Dax pirul, nem jó ómen a mai napra:)
longforever 2021. 05. 26. 21:22
Előzmény: #48405  longforever
#48428
Vissza Ám...
Szegény kollegák tolják bele a margin call-t .. hisz gyengülnie kellene:-)))
Long olcsón nyaral.. 
Good luck:-))
longforever 2021. 05. 12. 12:53
Előzmény: #48426  pantya100
#48427
egy kis napi táplálék...:-))
Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig,...”ApCsel 11,19–2619 Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20 Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. 21 És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. 22 Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. 23 Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, 24 mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. 25 Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. 26 Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SÁNDOR BALÁZS IGEMAGYARÁZATAA mi Urunk még az üldöztetést is fel tudja használni arra, hogy segítse igéjének terjedését. A többség a Kornéliusz házában történtek ellenére is személyválogató módon adja tovább az üzenetet. Aki mégis átlépi saját emberi korlátait, az áldást és örömöt hoz a gyülekezet számára. Mi bezárkózunk, és még szeretteinknek is nehezen beszélünk a hitünkről, vagy tudunk nyitni azok felé, akikhez Isten küld? Jézus azzal búcsúzott: „...tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt 28,19)!RÉ 198 MRÉ 173
pantya100 2021. 05. 05. 12:47
Előzmény: #48425  longforever
#48426

Szia long!Jó olvasni az igéket,de viszont sajnálom,hogy ennyire sikerült tönkremennie ennek a topicnak!!Nem olvastam ugyan a közvetlen kiváltó okot,csak már a végkifejlett dolgokat a kollégáktól!!
Ezt te építetted fel,működött méghozzá szépen és felívelő ágban,szerették olvasni az emberek!!
Mindössze annyi a gond,hogy felépíteni valamit nem könnyű,de tönkretenni viszont annál könnyebb!!
Épitsd újra!Tessék egy kicsit néha igenis megalázkodni és elismerni a hibákat is!!
longforever 2021. 04. 25. 21:02
#48425
„...és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt...”ApCsel 6,1–71 Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. 2 Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. 3 Hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, 4 mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. 5 Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókhiai prozelitát, 6 az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. 7 Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – BALLA PÉTER IGEMAGYARÁZATA„...és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt...” (5). Már az őskeresztyén közösségben is szükség volt arra, hogy a növekvő gyülekezetben egyre többen álljanak szolgálatba a különböző feladatok elvégzésére. Imádság, igeszolgálat, gondoskodás a bajban lévőkről – és még sok más feladat várja ma is a szolgálattevőket. Jézusba vetett hittel, a Szentlélek vezetésével végezzük minden szolgálatunkat!RÉ 24 MRÉ 24
longforever 2021. 04. 23. 04:37
Előzmény: #48413  longforever
#48424
longforever 2021. 04. 23. 04:32
Előzmény: #48422  pantya100
#48423
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek”ApCsel 5,17–3217 
Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és féltékenységtől eltelve 18 elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. 19 De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: 20 Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét! 21 Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagytanácsot, Izráel véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. 22 A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért visszatérve jelentették: 23 A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. 24 Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték: Miként történhetett ez? 25 De valaki odament, és jelentette nekik: Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. 26 Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. 27 Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat: 28 Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme, egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. 29 Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. 30 A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. 31 Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. 32 Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – HAJDÚ ZOLTÁN LEVENTEHányadszor kell az apostoloknak mások gonosz cselekedeteit elszenvedniük? És mi a válaszuk erre? A lélekben Istenre hagyatkozás, ugyanakkor a Krisztus-hitvallás. Nincs bosszúállás. Akkor sem volt, ma sincs. Mert ez semmilyen módon nem következhet a krisztusi hitből. „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen...” (Ef 6,12). Ez persze az emberek számára érthetetlen. Nekünk azonban „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek” (29).RÉ 140 MRÉ 140
pantya100 2021. 04. 22. 19:40
Előzmény: #48421  longforever
#48422

Szia long!!!Kevesen vagyunk,de fő a minőség!!!
Az e napi igét kérném!!!
longforever 2021. 04. 21. 12:56
Előzmény: #48417  longforever
#48421
longforever 2021. 04. 21. 10:15
#48420
FIZETÉSI MÓRATÓRIUMMAL MI LESZ???
longforever 2021. 04. 21. 08:01
#48418
egy régi chárt a "kreatívabb időkből"... 
felmásztam a kémyénybe és lehoztam.leporoltam....talán jó lesz VALAMIRE.
https://invst.ly/ujbfp
longforever 2021. 04. 21. 07:52
Előzmény: #48415  longforever
#48417
 otp 2018 ismétlés.............aki még emlékszik rá--
https://invst.ly/ujbcf
longforever 2021. 04. 20. 10:59
Előzmény: #48415  longforever
#48416
longforever 2021. 04. 20. 07:52
#48415
otp.... ha nem jön a "varázslat" akkor a szomorú valóság 11500-11800 repíti hamarosan..
https://invst.ly/uivps
longforever 2021. 04. 20. 07:47
Előzmény: #48413  longforever
#48414
longforever 2021. 04. 20. 07:41
Előzmény: #48412  longforever
#48413
longforever 2021. 04. 20. 07:36
Előzmény: #48411  longforever
#48412
take the monney and run............
sp..
https://invst.ly/uivj6
longforever 2021. 04. 15. 13:25
Előzmény: #48409  longforever
#48410
longforever 2021. 04. 15. 13:22
#48409
kint egyelőre a gyorsjelentésekben érezni a pénzpumpa hatását....
Thursday, April 15, 2021
Taiwan Semiconductor (TSM)0.96/  0.926212.92B/  12.79B565.95B
UnitedHealth (UNH)5.31/  4.3870.20B/  69.03B355.09B
Bank of America (BAC)0.86/  0.655122.82B/  21.85B344.05B
L’Oreal ADR (LRLCY)--/  ----/  9.07B228.66B
PepsiCo (PEP)1.21/  1.1214.82B/  14.55B196.06B
L'Oreal (0NZM)--/  ----/  7.56B190.94B
Citigroup (C)--/  2.52--/  18.67B152.14B
Charles Schwab (SCHW)--/  0.794--/  4.45B127.14B
BlackRock (BLK)7.77/  7.874.40B/  4.29B122.27B
U.S. Bancorp (USB)1.45/  0.95475.47B/  5.55B86.78B
Truist Financial Corp (TFC)1.18/  0.92755.51B/  5.44B80.25B
PPG Industries (PPG)--/  1.57--/  3.67B35.75B
Delta Air Lines (DAL)--/  -2.84--/  4.02B30.74B
Wipro ADR (WIT)0.07/  0.06882.22B/  2.18B30.50B
JB Hunt (JBHT)--/  1.22--/  2.51B17.88B
Western Alliance (WAL)--/  1.47--/  336.94M
janosvitez 2021. 04. 15. 09:38
Előzmény: #48407  longforever
#48408
Otpt is tehetnél be..
longforever 2021. 04. 15. 09:35
Előzmény: #48405  longforever
#48407
Lehet fríssitenem kellene a Mol és Richter chártjaimat... mi volt a terv és mit mutat a tény..
Just for fun..
resone
resone 2021. 04. 15. 08:58
Előzmény: #48404  longforever
#48406
akkor én lefele tippelnék :O
longforever 2021. 04. 15. 08:52
Előzmény: #48404  longforever
#48405
visszatér az ERŐ a magyar pengőbe?????
https://invst.ly/uh3rz
jöhet a 335??????
https://invst.ly/uh3w6
longforever 2021. 04. 14. 10:33
#48404
erste lassan egy halom új certit önt a piacra.
akinek jó szeme van az találgathat a kövi 1 hónap irányára...:-))))
good luck..
https://bet.hu/site/newkib/en/2021.04./New_Erste_Group_Turbo_Warrants_open_end_linked_to_future_share_index_128547359
longforever 2021. 04. 14. 10:32
Törölt hozzászólás
#48403
longforever 2021. 04. 13. 13:51
#48402
Neked mi a válaszod az Úr önfeláldozó szeretetére? Az életed múlik rajta!
Aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta...”ApCsel 2,14–2814
 Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! 15 Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, * 16 hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17 „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 18 még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19 És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot. 20 A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21 De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.” 22 Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, 23 azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. 24 De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. 25 Mert ezt mondja róla Dávid: „Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. 26 Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, 27 mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. 28 Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt.”
BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SIPOS-VIZAKNAI GERGELY„...aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta...” (23–24). Testvérem, érted ennek a kijelentésnek a mélységét? Ezt a titkot a Szentlélek jelenti ki (2Kor 3,16–17). Odaadatott – az Úr szeretetéből; felszögezték – az én bűneimért. Élesen láthatod, mire képes az ember, és mi Isten válasza. Neked mi a válaszod az Úr önfeláldozó szeretetére? Az életed múlik rajta!RÉ 375 MRÉ 247
longforever 2021. 04. 12. 17:57
#48401
2021. április 12. – Gyula napja„.
De kellene az egyetértés napjainkban is...
..mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen...”ApCsel 2,1–131 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5 Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. 6 Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7 Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 8 Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? 9 Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, * 10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. 12 Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? 13 Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg.
BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SIPOS-VIZAKNAI GERGELY„...mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen...” (1). Közösség és kijelentés! Hosszabb ideig tizenkét ember ugyanazon a helyen csak akkor tud maradni, ha egyetértésben vannak. Valóságos egyetértés csak akkor lehet közöttünk, ha egyenként egyetértésben vagyunk Jézussal. Az ővele és egymással közösségben lévőknek az Úr áldást (Zsolt 133,1.3) ígér. Áldásként kapta és hirdette a tizenkettő Isten igéjét a Szentlélek erejével. Te áldott vagy? És hirdeted?

Topik gazda

longforever
3 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek