Topiknyitó: Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 17:29

NUTEX: működik a Varázspálca, ugranak a spekulánsok  

Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 17:29
Törölt hozzászólás
#1
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 17:31
Előzmény: törölt hozzászólás
#2
de jó!
akkor ez már a negyedik nyűtex topik, dettó phyl. de legalább a címe ott van!
hivatalossan! ÐÐÐ
yoda- 2011. 02. 17. 17:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#3

52 heti min. érték: Yearly low: 2011.02.16 9
52 heti max. érték: Yearly high: 2011.02.16 10
történelmi min. érték: Historical low: 2011.02.16 9
történelmi max. érték: Historical high: 2011.02.16 10
záró 52 heti min. érték: Lowest annual closing price: 2011.02.16 10
záró 52 heti max. érték: Highest annual closing price: 2011.02.16 10
záró tört. min. érték: Lowest historical closing price: 2011.02.16 10
záró tört. max. érték: Highest historical closing price: 2011.02.16 10
az elmúlt 180 nap (naptári) forgalommal súlyozott átlaga: Average price in past 180 days/turnover: 9
az elmúlt 360 nap (naptári) forgalommal súlyozott átlaga: Average price in past 360 days/turnover: 9
negyedéves záró árfolyam: Quarter closing price: --
előző éves záró árfolyam:
yoda- 2011. 02. 17. 17:34
Előzmény: #2  Törölt felhasználó
#4
Nem normális, az tuti.
Ferenc86 2011. 02. 17. 17:38
Előzmény: #3  yoda-
#5
Ezeknek a legjobb:)) link
gazmber 2011. 02. 17. 17:38
Előzmény: törölt hozzászólás
#6
Mondjuk a ~100edb érdekeltségem mellett nem zavarna, ha "infó hiányos kezdő spekik" megrángatnák ~20-30Ft-ig..-:)
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 23:03
Előzmény: #6  gazmber
#7
Tényleg be vagy ragadva? Megkérdezhetem, hogy milyen áron vetted?

Arra meg őszintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen okok miatt tartottad eddig, ill. miért tartod most is. Félreértés ne essék, eszemben sincs téged vagy bárkit az eladásról meggyőzni. Csak érdekelnek a tartás/vétel melletti indokai a papírt tartóknak/vevőknek. 2 éve nem válaszolt erre a kérdésre érdemben senki:)
Törölt felhasználó 2011. 02. 17. 23:39
Előzmény: #3  yoda-
#8
Yoda, íme a tények:

év.........rv.szám....saját tőke....saját tőke/rv....piaci ár

2004.dec......3.6m.....kb.100 m.....kb.30 Ft......23 Ft
2005.dec.....14.8m.....kb.400 m.....kb.30 Ft.....(ekkor ugrott a csődegyezség miatt 20-ról 148-ig, majd beállt 70-re)
2006.dec.....18.5m.....kb.500 m.....kb.30 Ft.....70 Ft
2007.dec.....36.2m.....kb.1.0 mrd..kb.30 Ft.....90 Ft
2008.dec.....60m....kb.3.7 mrd...kb.65 Ft......30 Ft
2009.dec....110m....kb.1.1 mrd...11 Ft......18 Ft
2010.jun....115m....kb.1.4 mrd...12 Ft......12 Ft
2010.dec....210m....kb.1.4-2 mrd..kb.6-9 Ft....10 Ft

A piac azért még egy ilyen papír esetében sem teljesen hülye, max. rövid távon. Az ár előbb-utóbb követi a fundát.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 00:19
Törölt hozzászólás
#9
watson 2011. 02. 18. 01:44
Törölt hozzászólás
#10
kosami 2011. 02. 18. 08:23
#11


Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt közleménye a Társaság 6 Ft névértékű dematerializált

törzsrészvényeinek 24 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekké

történő átalakításának folyamatáról.

A NUTEX Nyrt (korábbi nevén: HUMET Nyrt) (székhelye: 1147 Budapest,

Telepes u. 53.; úgyis mint a továbbiakban: Társaság) 2010. április 30-án

megtartott éves rendes közgyűlése - mint ahogy arról tisztelt

Részvényeseinket is értesítettük – 5. számú határozatával úgy döntött, hogy a

Társaság „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényeinek egyenkénti

névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz egyszáz

darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és

ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezernyolcszáz

darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú,

dematerializált törzsrészvényben és 3.500.000 db (hárommillió-ötszázezer

darab), egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú, dematerializált

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A

közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények

átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására.

Ezt követően a Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli

közgyűlése – mint ahogy arról tisztelt Részvényeseinket is értesítettük – 3.

számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság „B” sorozatú

dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényeinek egyenkénti

névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz egyszáz

darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és

ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezernyolcszáz

darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú,

dematerializált törzsrészvényben és 35.000 db (harmincötezer darab),

egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „D” sorozatú, dematerializált

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A

közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények

átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására

2

A Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli közgyűlése – mint

ahogy arról tisztelt Részvényeseinket is értesítettük – 4. számú határozatával

döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, melynek módja a részvények

névértékének csökkentése. Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a

dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” sorozatú

törzsrészvények törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft névértékű „E”

sorozatú törzsrészvények lépnek, míg a 600 Ft névértékű „D” sorozatú

elsőbbségi részvények szintén törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft

névértékű „F” sorozatú elsőbbségi részvények lépnek. A közgyűlés

egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az

alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

Mind a névértékváltozásokat, mind az alaptőke leszállítását a Fővárosi

Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

A részvények névértékének módosítására és a közgyűlési felhatalmazásra

tekintettel a Társaság Igazgatótanácsa az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt

Részvényeseket:

A névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft

névértékű „A” sorozatú törzsrészvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű „E”

sorozatú törzsrészvény lép, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft

névértékű „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű,

„E” sorozatú dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő

jóváírására jogosult.

Úgyszintén a névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel

100 darab 6 Ft névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény helyébe 1 darab

24 Ft névértékű „F” sorozatú elsőbbségi részvény lép, mellyel

összefüggésben minden 100 darab 6 Ft névértékű „B” sorozatú elsőbbségi

részvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, „F” sorozatú dematerializált

elsőbbségi részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

Az új részvényekhez kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek a

Társaság hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvényben biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében

azonosak a korábbi részvényekével.

A részvénycsere (átalakítás) időpontja: 2011. március 7. E napon kerül sor

az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi részvények

érvénytelenítésére. Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalomképtelen.

Ezen időpontot követően a NUTEX Nyrt-vel (korábbi neve: HUMET Nyrt)

kapcsolatos részvényesi jogokat kizárólag az új részvények testesítik meg.

Kérjük tisztelt Részvényeseinket, hogy amennyiben részvényeik darabszáma

százzal nem osztható, szíveskedjenek a tulajdonukban lévő részvények

darabszámát értékpapír számlavezetőjükön keresztül vétel útján százzal

osztható darabszámú részvényre kiegészíteni, illetve eladással ugyanilyen

darabszámú részvényre csökkenteni oly módon, hogy a fenti jogügylet

legkésőbb a régi részvényekkel való tényleges tőzsdei kereskedés utolsó

napján – tőzsdei ügylet esetén 2011. február 25. napjáig (tekintettel arra,

hogy a tőzsdei kereskedés a részvénycsere lebonyolítása érdekében 2011.

február 28. és 2011. március 7. között felfüggesztésre kerül), tőzsdén kívüli

ügylet esetén 2011. március 2. napjáig - megvalósuljon.

A Társaság a részvénycsere végrehajtása érdekében felhívja a

számlavezetőket, hogy 2011. március 3-án 12 óráig nyilatkozzanak a náluk

vezetett értékpapír számlákon lévő NUTEX (korábbi nevén HUMET) törzs- és

elsőbbségi részvényeknek a 2011. március 2. napi záró állapot szerinti

darabszámáról, értékpapír számlánkénti bontásban, megjelölve az egyes

értékpapírszámlákon lévő töredékrészvények számát is.

4

SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

I.

Eljárás abban az esetben, amennyiben az értékpapírszámla-vezető a

részvény-darabszám és a töredékrészvények pontos megállapításához

szükséges nyilatkozatot a Társaság felé a megadott határidőre megteszi:

I/A.

Azon részvényesek számláján, akik tulajdonában a részvénycsere záró

időpontjában az értékpapírszámla-vezetők kimutatása alapján százzal

maradék nélkül osztható darabszámú részvény van, az átalakítás napjával az

új részvények jóváírásra kerülnek az értékpapírszámla-vezető központi

értékpapírszámláján; az egyes részvényesek értékpapírszámláján történő

jóváírást a számlavezető végzi oly módon, hogy száz darab régi részvény

helyébe egy darab új részvény lép. Ezzel egyidejűleg a régi részvények

érvénytelenítésre kerülnek.

I/B.

Az a részvényes, akinek a tulajdonában a részvénycsere időpontjában annyi

régi részvény van, amely nem tesz ki egy darab új részvényt (legfeljebb 99

darab), vagy a régi részvények száma nem osztható maradék nélkül százzal,

és emiatt töredékrészvénye keletkezik, az új részvények jóváírásával

egyidejűleg jóváírás útján megkapja a töredékrészvények ellenértékét is.

A régi töredékrészvény ellenértéke címén a részvényes a régi részvényekkel

való tőzsdei kereskedés utolsó napjával (2011. február 25.) záruló 180 napos

forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár egy részvényre eső összegét

követelheti régi töredékrészvényenként. Ezt az összeget a Társaság az új

részvények jóváírásának kezdeményezésével egyidejűleg, legkésőbb 2011.

március 7. napján átutalja a számlavezető által megadott számlára, aki

gondoskodik annak a részvényesek ügyfélszámlájára történő jóváírásáról.

A részvényes a részvénycsere 2011. március 7-i napjától számított 5 éves

elévülési időn belül követelheti töredékrészvényei ellenértékét. Amennyiben a

Társaság igazolja, hogy az ellenértéket a számlavezető által megadott

számlára átutalta, a továbbiakban a vételárért nem felel.

A töredék részvények helyébe lépő új részvények a Tpt. 11.§ (3)

bekezdésének analóg alkalmazásával a központi értéktárnál a Társaság

számára vezetett központi értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra. Az itt

nyilvántartott részvényeket a Társaság hat hónapon belül befektetési

szolgáltató igénybevételével értékesíti.

5

II.

Eljárás abban az esetben, amennyiben az értékpapír számlavezető a

részvény-darabszám és a töredékrészvények pontos megállapításához

szükséges nyilatkozatot a Társaság felé a megadott határidőre nem teszi

meg:

Amennyiben a számlavezető fenti kimutatást a részvénycsere napjáig nem

juttatja el a Társaság részére, úgy a Társaság a számlavezető hibájából nem

tudja megállapítani, hogy milyen mennyiségű új részvényt kell a számlavezető

részére transzferálni, ezért az új részvényeket a központi számlán letéti

őrzésbe veszi. Ezzel egyidejűleg ismételten felhívja a számlavezetőt, hogy a

részvényforgalom biztosítása érdekében az adatszolgáltatásnak tegyen

eleget.

Mindaddig, amíg a számlavezető adatszolgáltatást nem nyújt, az új

részvények letétben maradnak. A letéti őrzés miatt a részvényest ért kárért a

Társaság nem felel. Az esetleges letéti őrzés költségeit az adatszolgáltatást

elmulasztó értékpapírszámla-vezető illetve értékpapírszámla-vezetők viselik.

Az adatszolgáltatás kézhezvételét követően a Társaság haladéktalanul (24

órán belül) intézkedik az új részvények transzferálásáról, illetve a

töredékrészvények ellenértékének (azaz az I/B pontban meghatározott

ellenérték) átutalásáról.

Amennyiben a kifizetést közvetlenül a részvényes kezdeményezi, úgy be kell

mutatnia a számlavezető eredeti igazolását arról, hogy 2011. március 2-i

zárónappal a részvényes tulajdonában hány db NUTEX (korábbi nevén

HUMET) részvény volt, és a számlavezetőnek nyilatkoznia kell arra is, hogy

ezen részvényes javára nem igényelte a kibocsátótól a töredékrészvények

ellenértékét.

A részvénycsere teljes körű megvalósítása érdekében javasoljuk tisztelt

Részvényeseinknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot számlavezetőjükkel.

A részvénycsere jelen hirdetményben nem szabályozott kérdéseiben a

vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, így különösen a tőkepiacról szóló

2001 évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. évi

törvény, az Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a KELER Zrt.

és a BÉT Zrt. szabályzatai továbbá a Társaság Alapszabálya megfelelően

irányadók.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:27
Előzmény: #11  kosami
#12
Hurrá, jön a 100-szorozás.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:31
Előzmény: #12  Törölt felhasználó
#13
Indul a papír mondjuk 900-1000 Ft-os szinrtől és ők kinyomtak maguknak akkori db-számmal 960.000 db-ot 50 Ft-os átlagon.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:55
Előzmény: #13  Törölt felhasználó
#14
Pampának: bocsi, nem vettem észre, hogy te is nyitottál napokkal ezelőtt egy ilyen című topicot.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:56
Törölt hozzászólás
#15
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 08:57
Előzmény: törölt hozzászólás
#16
Részvénycsere a NUTEX-nél
2011.02.18 08:36

A NUTEX (korábbi néven Humet) bejelentette, hogy 6 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényeinek 24 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekké történő átalakításáról döntött.

A névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft névértékű "A" sorozatú törzsrészvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű "E" sorozatú törzsrészvény lép, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft névértékű "A" sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, "E" sorozatú dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

A részvénycsere (átalakítás) időpontja: 2011. március 7. E napon kerül sor az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi részvények érvénytelenítésére
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 09:02
Előzmény: #16  Törölt felhasználó
#17
Ma már bemásolta ezt valaki. Ezek szerint 2-3 héten belül megtörténik a felszorzás. Lehet fogadásokat kötni arra, hogy 900-1000 körüli szintről hova megy...
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 09:05
Előzmény: #11  kosami
#18
Na március 7-én indul a buli! :)
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 09:08
Előzmény: #18  Magicmaan
#19
Nagy buli lesz, nem lennék a Humet tulajok helyében:)
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 09:12
Előzmény: #17  Törölt felhasználó
#20
4-500Ft-ra tippelnék március végére..

Lesz sírás-rívás..
lxrose 2011. 02. 18. 09:29
Előzmény: #19  Törölt felhasználó
#21
Hát, véget is ér az egy darabos felkötögetések időszaka elvileg, lesz tér (szerintem esni), de optimistáknak felfelé.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 10:06
Előzmény: #20  Magicmaan
#22
Szerintem ennél azért lassabb lesz: 6-700 meglesz gyorsan, utána pihen. De én is oda várom, amit írtál még idén.
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 10:12
Előzmény: #22  Törölt felhasználó
#23
200k-t már el is dobáltak a "jó hírre"..

Vicc, hogy a hatóságok ezt engedik!
fortai 2011. 02. 18. 10:14
Törölt hozzászólás
#24
gubika 2011. 02. 18. 10:16
Törölt hozzászólás
#25
watson
watson 2011. 02. 18. 10:16
Előzmény: #22  Törölt felhasználó
#26
Mi mindent tudnak csinálni 70 millió darab 24ft-os beker új részvénnyel...?
Azt hiszem a most 900-1000 bekeres részvényesekkel való összecsapás nem lehet kérdéses ;)

Nade mé pont 24Ft? Akkor legyen már az a cél!:)))
fortai 2011. 02. 18. 10:17
Előzmény: #20  Magicmaan
#27
Bocsánat nem 4x lesz a felszorzás így jogos az 500Ft :)A hozzászolásom második felét tartom,de a 9Ft-ot is csak kicsit hosszabb ideig tart majd.
watson 2011. 02. 18. 10:18
Törölt hozzászólás
#28
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 10:21
Előzmény: törölt hozzászólás
#29
Szerintem is sokkal lejjebb lenneva reális, de egyrészt vegyük figyelembe a most kb. 6-7 Ft-os saját tőkét. Az tehát 6-700. Meg a naiv spekiket, akik csak azt látják, hogy ez már mennyit esett. Így az első céláram 6-700.
fortai 2011. 02. 18. 10:22
Előzmény: #26  watson
#30
Ezt a felszorzást sem értem,mert most több részvényt tudnának elsózni.Mert hogy 1000Ft után olyan üres lesz a könyve mint az örmesternek.Csak én állok bent 800k vétellel 5-ig és ezt ezek után vissza is fogom vonni.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 10:25
Törölt hozzászólás
#31
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 10:26
Előzmény: #30  fortai
#32
Az a baj, hogy nincs már mit elsózniuk :)

Azért várják a felszorzást, hogy megtörténjen, mert igazán akkor fogják tudni eladni az időközben kreált új részvényeket!
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 10:26
Előzmény: #32  Magicmaan
#33
Ezt a másik topikba írtam (mert van már vagy 20 topik :D )

"Tegyük fel ma 10 Ft a részvény árfolyama, a névértéke 6 Ft és Neked van 1000 db-od.

A lényeg, hogy március 7-e utána a részvény árfolyama 1000 Ft lesz, a névértéke 24 Ft és Neked lesz 10 db-od.

Ennyi.

DE A FŐFŐ lényeg az, hogy a cégnél már készenlétben áll több 10millió db új, mai áron 0,24Ft-ért, márciusi áron 24Ft-ért "előállított" részvény, amit márciusban 1000Ft-on tud majd adni! ~40-szeres haszonnal!!!"
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 10:28
Előzmény: #30  fortai
#34
fortai, a felszorzás után pont, hogy jobban tudnak adni. Gondold végig: most 8-9 között nincs semmi. Akkor 800-900 között is lesz vevő.
fortai 2011. 02. 18. 10:34
Törölt hozzászólás
#35
fortai 2011. 02. 18. 10:40
Előzmény: #34  Törölt felhasználó
#36
Én nem hiszem hogy nagyon lenne vevő.Sztem most jobb haszonnal lehetne ezen a szinten kitárazni a csomagot,mert itt az ár miatt sokkal több palimadarat tudnak fogatni.Én is végig játszottam vele ezeken a szinteken 500-nál egy ajánlatom nem lesz bent.De majd meglátjuk.
marslako2
marslako2 2011. 02. 18. 10:42
Előzmény: #36  fortai
#37
PÉNZNYERŐRE FIGYELJETEK MERT Ő A LEGOKOSABB A NAPRENDSZERBE:))))
BudFox
BudFox 2011. 02. 18. 10:44
Előzmény: #34  Törölt felhasználó
#38
Új név, viszont a tartalom megmaradt :DD

Fostalicska egy részvény ez..
nekem még jó magasról van..szerencsére nem olyan sok...és a bosszantó az hogy eladhattam volna kis haszonnal még 78 -on :-)))

nem kérdezzétek meg hogy milyen régen volt....azóta esik.
fortai 2011. 02. 18. 10:45
Előzmény: #34  Törölt felhasználó
#39
Hát most végig gondoltam 900-ig ha lenne 4k vevő vagy 8-900 között 8k vevő akkor ugyanott vannak.na majd meglátjuk ez mennyire sok vagy kevés lehet igazad lesz.Én viszont most kimenekülök a bidekből:)))
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 10:46
Előzmény: #37  marslako2
#40
NaprendszerbeN.

Ahhoz egyébként nem kell különösebben sok ész, csak némi tőzsdei tapasztalat, amiket írtam. De ha neked ezek közül bármelyik is lenne, nem lenne Humeted.
marslako2
marslako2 2011. 02. 18. 10:49
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#41
))) Ne szerénykedj:)))
fortai 2011. 02. 18. 10:51
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#42
Egy marslakónak lehet csak szórakozás földi dolgokkal foglalkozni és nem ész kérdése :))
watson
watson 2011. 02. 18. 10:54
Előzmény: törölt hozzászólás
#43
"Egy pszáf-nél is csak dilettánsak ülnek..."

igen, dilettánsok. (de nevezheted markukat tartó bűnözőknek is) Ezt több esetben is tapasztalhatod, pl. Genesis kötelező ajánlat...
BudFox
BudFox 2011. 02. 18. 10:57
Előzmény: #40  Törölt felhasználó
#44
fel lesz szorozva az ár, ha jól értem ?

Na utána lehet megint önteni..900 -ról, 100 forintra...ami a nullával egyenlő.. ez lehet a végső cél.
watson
watson 2011. 02. 18. 11:02
Előzmény: #44  BudFox
#45
Lehet ezt valahol shortolni?
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:05
Előzmény: #44  BudFox
#46
Így van, fel lesz szorozva 100-al. És hogy maguknak tudjanak olcsón nyomni, a névértéket ami 600 lett volna, levitték 24-re.

De ezt tavaly április óta tudjuk. És látod itt is, reménykednek (vagy hazudnak) még mindig sokan.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:08
Előzmény: #45  watson
#47
Watson:

"Lehet ezt valahol shortolni?"

Bő másfél éve ezt akarom, hiába.
fortai 2011. 02. 18. 11:09
Előzmény: #45  watson
#48
Ha a brókercéggel meg tudsz egyezni és írtok kölcsönadási szerződést a tulajokkal akkor tudsz shortolni.
Valami morzsát is kell dobni nekik,hogy kölcsönadják a papírt.Én nagy nehezen találtam 30.000db-ot 12-nél,de annyi macera lett volna vele,hogy nem foglalkoztam vele.
Régen kerestem a keg bevezetésnél aztán hybridboxra vagy örmesterre,de még cig bevezetésnél sem tudtam szerezni amikor igen sok részvény volt kint.
lengyeltoti 2011. 02. 18. 11:11
Előzmény: #45  watson
#49
VEGYÉL MOST MÁRCIUSBAN SORTOLHATSZ VELE
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:17
Előzmény: #47  Törölt felhasználó
#50
Még itt a topicban is megírtam: kérek kölcsön 500k-t. Nem jelentkezett senki.
watson
watson 2011. 02. 18. 11:19
Előzmény: #49  lengyeltoti
#51
ok, adjál 0,24-én kéne pár darab ;)
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:19
Előzmény: #49  lengyeltoti
#52
Lengyeltoti:

"VEGYÉL MOST MÁRCIUSBAN SORTOLHATSZ VELE"

Bántó szándék nélkül: aki ilyet ír, annak nemsok köze van a tőzsdéhez. Másik topicban felajánlottam a segítségem, itt is megteszem. Szerintem szükséged lenne rá:)
Magicmaan
Magicmaan 2011. 02. 18. 11:20
Előzmény: #49  lengyeltoti
#53
Marslakó hány nick mögül tolod? :)
lengyeltoti 2011. 02. 18. 11:25
Előzmény: #53  Magicmaan
#54
IGAZAD VAN NEM ÉRTEK HOZZÁ,AZÉRT ÉRDEKLÖDŐM.MEGBÁNTANI SENKIT SEM SZERETNÉK,HA MÉGIS BOCSI NEM AZ VOLT A SZÁNDÉK.
kispangit 2011. 02. 18. 11:28
Előzmény: #54  lengyeltoti
#55
Na ezt a fórumt is létre kellett hozni, ki szereti ezt a varázspálcás dolgot ennyire?
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:30
Előzmény: #53  Magicmaan
#56
Szerintem is marslako. De mindegy is.

Az a legviccesebb az ilyen emberekben, hogy annyira nem gondolkodnak, hogy azt hiszik, hogy ezt beveszi valaki. Reggel még egy felszorzást sem értett lengyeltoti, de most már vételre ajánlgatja:)
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:31
Előzmény: #54  lengyeltoti
#57
Ez korrekt. De akkor kérdezz és akarj másokat is beültetni ebbe.
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:33
Előzmény: #57  Törölt felhasználó
#58
Helyesen: ...és NE akarj másokat...
Törölt felhasználó 2011. 02. 18. 11:41
Előzmény: #58  Törölt felhasználó
#59
Látom, közben beszórtak 800k-t.

Yoda, marslako, hogy néztek azok szemébe, akiket bedumáltatok?
lengyeltoti 2011. 02. 18. 11:44
Előzmény: #58  Törölt felhasználó
#60
OKÉ ,EZUTÁN CSAK FIGYELEK.MAX KÉRDEZEK.
KÖSZI.

Topik gazda

penznyelo
1 1 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek