Topiknyitó: adra 2007. 08. 17. 09:49

GENESIS  

Sziasztok!

Lassan a novotrade topic okofogyottá válik.:-))

Új név,új tervek,új remények...
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
exmnbs1 2011. 08. 18. 00:17
Előzmény: törölt hozzászólás
#105960
én másmilyen véget szeretnék

a befuccsolt állami támogatások és Dióslaki feljelentése kapcsán
evazeller 2011. 08. 18. 00:13
Törölt hozzászólás
#105959
exmnbs1 2011. 08. 18. 00:07
Előzmény: #105956  exmnbs1
#105958
evazeller 2011. 08. 17. 23:58
Törölt hozzászólás
#105957
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:53
Előzmény: #105954  exmnbs1
#105956
A TEBÉSZ szerint a közjegyzői iratból az tűnik ki, hogy a Genesis egyik leánycége, a tavalyi tőkeemeléskor apportálással a cégcsoportba került Pólus Szikla Kft. még tavaly májusban készfizető kezességet vállalt egy olyan 600 millió forintos tartozás után, amely tartozás a Genesis két új, ismeretlen hátterű tulajdonos cégét terheli, amelyek részt vettek a tőkeemelésben. Az okirat alig egy hónappal a Genesis tavaly áprilisi tőkeemelése után készült
evazeller 2011. 08. 17. 23:50
Törölt hozzászólás
#105955
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:49
Előzmény: törölt hozzászólás
#105954
ott vár immár 7m rv keletkeztetésre
vevők alig várják))))))
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:48
Előzmény: törölt hozzászólás
#105953
még nincs vége a storynak, de közeleg
evazeller 2011. 08. 17. 23:47
Törölt hozzászólás
#105952
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:44
Előzmény: törölt hozzászólás
#105951
biztos nyaral
gondolom majd fog jönni
nekem is ő jutott eszembe pár perce
evazeller 2011. 08. 17. 23:41
Törölt hozzászólás
#105950
evazeller 2011. 08. 17. 23:37
Törölt hozzászólás
#105949
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#105948
kíváncsi vagyok az őstagok hol tűnnek fel majd ismét

pszáfot olcsón megúszták, csak épp 3 m szvsz nincs a cégben a kifizetésre(((((
21K kp utoljára évesben

exmnbs1 2011. 08. 17. 23:31
Előzmény: #105945  exmnbs1
#105947
továbbra is 1 kivétellel az összes lánycég végrehajtás alatt

Pólus Kincs pedig Pólus Sziklát tulajdonolja

jelzálog törléssel összefüggően????
evazeller 2011. 08. 17. 23:28
Törölt hozzászólás
#105946
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:16
Előzmény: törölt hozzászólás
#105945
hun nem lesz bányászat, nem kérdés
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:15
Előzmény: #105943  exmnbs1
#105944
Kunovits és Zádorné nem lesznek vezérh-k

exmnbs1 2011. 08. 17. 23:11
Előzmény: #105942  exmnbs1
#105943
úgy emlékszem 600m körül volt az átvállalt zálog a Tebész közlés szerint
az honnan lett?

mégiscsak ismerik a személyeket?
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:08
Előzmény: #105939  Törölt felhasználó
#105942
munkatársak összevonása))))))))
bravó, munkaköröket szokás összevonni(((

esetleges befektetők?
na ne vicceljenek

MAG zrt még ezekután határidőt módosított???
exmnbs1 2011. 08. 17. 23:02
Előzmény: #105939  Törölt felhasználó
#105941
új név a nyomok eltüntetése végett

szabálytalansági eljárás????))))))
állami támogatás ugrott

remélem a kamutanulmányért megkapják ami jár(((((
alelnöki poszt azaz Rényi helye megszűnik
menekülés van a süllyedőről?(((((

Kb 1 fős lesz ismét a cég
evazeller 2011. 08. 17. 22:12
Törölt hozzászólás
#105940
Törölt felhasználó 2011. 08. 17. 22:05
Előzmény: #105938  nagypalzoltan
#105939
ízé
Rendkívüli tájékoztatás
link
Az Igazgatótanács stratégiai szempontok mérlegelésével döntött a Társaság cégnevének
megváltoztatásáról. A Társaság új cégneve: HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó
Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: HUN MINING
Nyrt., a változások cégbírósági bejelentéséről a társaság haladéktalanul gondoskodik.
nagypalzoltan 2011. 08. 10. 14:34
Előzmény: #105937  kroni24
#105938
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a Genesis Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál – 2011. június 1. napját megelőzően: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., korábbi székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 18.) (Kibocsátó) hivatalból lefolytatott célvizsgálat lezárásaként az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

I. Figyelmeztetem a Kibocsátót, hogy

1. a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szabályozott információ folyamatos és korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének;

2. a jövőben határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének;

3. a jövőben dematerializált értékpapír kibocsátásakor, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, haladéktalanul értesítse a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról;

4. a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó minden, a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, ennek keretében minden esetben haladéktalanul intézkedjen az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintő valótlan adat nyilvánosságra kerülése esetén a valóságnak megfelelő adatok nyilvánosságra hozataláról;

5. az Audit Bizottság összetétele a jövőben mindenkor feleljen meg az Audit Bizottság működésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek;

6. jövőben mindenkor tegyen eleget a bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

II. A határozat rendelkező részének I.1., I.2., I.5. és I.6. pontjaiban megjelölt jogszabálysértések miatt a Kibocsátót 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül

1. a honlapjára vonatkozóan a szabályozott információ korlátozástól mentes és folyamatos elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről szóló igazolást, valamint

2. a Kibocsátó Igazgatótanácsa által elfogadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzatát

küldje meg a Felügyelet számára.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – "felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.

I n d o k o l á s

I.A Vizsgálat célja és lefolytatása

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló, a célvizsgálat megindításakor hatályos 2007. évi CXXXV. törvény (Psztv.) 4. § (1) bekezdésének h) pontja szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Felügyelet látja el a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét. A Psztv. 41. § (1) bekezdése – többek közözött - kimondja, hogy a Felügyelet a 4. §-ban meghatározott szervezetek és személyek működésére és tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából ellenőrzést tart.

A Felügyelet a Psztv. 41. § (4) bekezdése alapján 2010. november 2. napjától kezdődően célvizsgálat lefolytatását rendelte el a Kibocsátónál. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a Kibocsátó mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a vizsgált időszakban eleget tett-e a Tpt-ben, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben (PM rendelet) rögzített kötelezettségeinek.

Ezt megelőzően a Felügyelet 2010. augusztus 11-én a Psztv. 4. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint 41. § (1), (2) és (4) bekezdései alapján hivatalból helyszínen kívüli célvizsgálatot indított a Kibocsátóval szemben annak ellenőrzésére, hogy a Kibocsátó jogszabályszerűen eleget tett-e a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről való nyilvántartás vezetésére vonatkozó, a Tpt. 201/D. §-ában rögzített kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről való teljes nyilvántartás jogszabályszerű vezetésének értékelése egyebekben tárgya volt a Felügyelet által 2010. november 2-i kezdőnappal hivatalból szélesebb tárgykörben megindításra kerülő célvizsgálatnak is, megállapításra került, hogy a két célvizsgálat tárgya egymással összefügg. Ezért, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33/B. § (1) bekezdésére, a Felügyelet KJ-III-4/2010. számú végzésében a két eljárás egyesítéséről döntött. Végzésében a Felügyelet megállapította, hogy figyelemmel a Ket. 33/B. § (3) bekezdésére, a Psztv. 44. § (2) bekezdésében meghatározott eljárási határidő számítása szempontjából az egyesített célvizsgálat kezdő időpontjának 2010. augusztus 11. napja minősül.

A Felügyelet a vizsgálat megállapításait 2011. április 11. napján kelt vizsgálati jelentéstervezetben (Jelentéstervezet) összefoglalta és azt még aznap észrevételezés céljából megküldte a Kibocsátó részére.

A Kibocsátó 2011. április 27. napján kelt, a Felügyelethez faxon 2011. április 27. napján érkezett beadványában tájékoztatta a Felügyeletet a Jelentéstervezetben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeiről (Észrevételek). Az Észrevételeket a Felügyelet áttekintette, kiértékelte és jelen határozat meghozatala során figyelembe vette.

Az Észrevételek áttekintése során egyes tényállások teljes körű alátámasztottságának biztosítása érdekében a körülmények további tisztázása vált szükségessé. Ezért a Felügyelet 2011. május 18. napján és 2011. május 31. napján kelt leveleiben a Kibocsátó egyes észrevételeinek hitelt érdemlő bizonyítása céljából határidő tűzésével nyilatkozattételre, valamint további iratok benyújtására szólította fel a Kibocsátót. A Kibocsátó 2011. május 19. napján kelt levelében a 2011. május 18-i felügyeleti levélben szereplő iratbekérésnek eleget tett. A 2011. május 31-i felügyeleti levélre válaszként a Kibocsátó 2011. június 3. napján kelt levelében megismételte korábban már kifejtett álláspontját, és tájékoztatta a Felügyeletet, hogy a kérdéses témakörrel kapcsolatos valamennyi dokumentumot már benyújtotta a Felügyelet számára.

Tekintettel arra, hogy az Észrevételek feldolgozása során a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében további dokumentumok bekérése és értékelése vált szükségessé, továbbá az ennek eredményeképpen esetlegesen szükséges újabb eljárási cselekmények végrehajtása érdekében a Felügyelet a Psztv. 44. § (5) bekezdése alapján KJ-III-10/2011. számú végzésében a folyamatban lévő célvizsgálatot lezáró felügyeleti határozat meghozatalára nyitva álló határidő 22 (huszonkettő) munkanappal történő meghosszabbításáról döntött.II. A Vizsgálat megállapításai, a megállapítások minősítése, az Észrevételek értékelése

II.1. A szabályozott információk korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítása

II.1.1. A Vizsgálat megállapításai

A célvizsgálat során a Felügyelet áttekintette a Kibocsátó honlapján (www.genesisenergy.hu) a PM rendelet által szabályozott tájékoztatási kötelezettség kapcsán a Kibocsátó által folytatott gyakorlatot. Megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó a honlapján nem tett maradéktalanul eleget a szabályozott információ folyamatos és korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

A Jelentéstervezet megírásának időpontjában a Kibocsátó honlapján a közzétételek nem voltak elérhetőek közvetlenül a főoldalon, továbbá a honlap nem tartalmazta a közzétételeket éves bontásban sem, hanem a „Hírek” menüpont alatt, strukturálás nélkül tették közzé a Kibocsátóra vonatkozó szabályozott információkat. A közzétételek tartalma szerinti csoportosításra szolgáló, a Befektetői kapcsolatok menüpontja alatti egyes almenüpontok (Társasági dokumentumok, Pénzügyi adatok, Közgyűlések, Tulajdonosi struktúra) csak évekkel korábbi közzétételeket tartalmaztak.

II.1.2. A megállapítások minősítése

A PM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a honlapon a szabályozott információt úgy kell elérhetővé tenni, hogy a közzétételt követő legalább egy évig adott üzleti évre vonatkozóan év szerinti bontásban a honlap főoldalán jól látható és beazonosítható legyen, illetve a közzétételt követő egy év után a honlap főoldalán jól látható és beazonosítható menüpont (link) alatt – az üzleti évekre vonatkozó bontásban – elérhető legyen.

A Kibocsátó a szabályozott információk honlapon történő elérhetővé tétele során a gyakorlatával megsértette a PM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat.

II.1.3. Az Észrevételek, egyéb nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó Észrevételében – a Felügyelet megállapításait nem vitatva - a következőket közölte:

„A T. Felügyelet megállapításának kézhezvétele után ellenőriztük az információk honlapunkon történő elérhetőségét. Megállapítottuk, hogy egy korábbi szerverköltözés folytán bizonyos böngészők, illetve azok egyes, nem megfelelően update-elt verziója nem mutatta helyesen a hírek éves bontását. A T. Felügyelet megállapításának végrehajtása megtörtént, azaz a honlapon elérhetőek éves bontásban a közzétett szabályozott információk, gyakorlatilag bármely menüpont esetén a bal alsó sarokban látható módon. A főoldalon a legutolsó 5 hír látható. A honlapunkon ezek alapján a szabályozott információk hozzáférése semmiben nem tér el a többi tőzsdei szerepelő honlapján található megoldástól. Szinte minden esetben a legutolsó hírek érhetőek el, illetve „Befektetőknek” menüpont alatt érhetőek el a szabályozott információk.

A honlapon a Befektetői kapcsolatok/Tőzsdei bejelentések menüpontnak nincsenek almenü pontjai, a menüpont alatt az összes szabályozott információ elérhető.

A honlap Befektetői kapcsolatok menüpontja alatti Társasági dokumentumok, Pénzügyi adatok, Közgyűlések, Tulajdonosi struktúra almenüpontok alatt valóban nem frissül a már más szekcióba felvitt információ, amelynek oka valószínűleg a korábban már említett szerverköltözésre vezethető vissza. Miután a kód módosítására van szükség a megoldáshoz, ezért Társaságunk a rendelkezésre álló szűkös erőforrások miatt 30 nap haladékot kér a T. Felügyelettől a probléma elhárítására.”

A Kibocsátó a Felügyelet megállapításait nem vitatta, a Felügyelet a megállapítását fenntartja.

II.1.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.1.4.1. Az intézkedés jogalapja

A Psztv. 47. § (1) bekezdése alapján, ha a felügyeleti ellenőrzés során a Felügyelet megállapítja a Psztv-ben, a Psztv. 4. §-ában meghatározott törvényekben, az azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, valamint a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezetek és személyek működésére vonatkozó egyéb jogszabályban, a Felügyelet határozatában, illetve a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezetek és személyek belső szabályzatában foglaltak megszegését, megkerülését, elmulasztását vagy késedelmes teljesítését – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Psztv. 4. §-ában meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó törvény szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, illetőleg felügyeleti bírságot szab ki (intézkedés).

A Tpt. – mint a kibocsátók tevékenységére is vonatkozó törvény – 400. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felügyelet a kibocsátót a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetőleg – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre határidő kitűzésével felszólítja.

A vizsgálat során feltárt, jelen határozat II.1.1. pontjában kifejtett jogszabálysértésre tekintettel, a Psztv., valamint a Tpt. fenti felhatalmazása alapján a határozat rendelkező részének I.1. pontjában felügyeleti intézkedésként figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szabályozott információ folyamatos és korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

II.1.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A Psztv. 47. § (4) bekezdése szerint a Felügyelet az intézkedések alkalmazásánál tekintettel van a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosságnak a súlyosságára, a cselekménynek a biztonságos működésre vagy a piacra gyakorolt hatására, a cselekménynek a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezetekre és személyekre, valamint annak tagjaira vagy ügyfeleire gyakorolt hatására, a cselekménynek a pénzügyi intézményrendszer más tagjaira gyakorolt hatására, a szabályszegéssel vagy a mulasztással előidézett kockázatra, a kár mértékére, illetőleg a kárenyhítési hajlandóságra, a felelős személyek által a Felügyelettel kapcsolatban tanúsított együttműködésre, az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszeműségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre, az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak szándékára, valamint a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.

A II.1.1. pontban kifejtett jogszabálysértés esetében alkalmazott intézkedés során tekintettel voltam a tőkepiac transzparens működéséhez fűződő befektetői érdek kiemelt fontosságára.

II.2. Rendszeres tájékoztatások - Szavazati jogok, saját részvény állomány és az alaptőke nagyságának havi közzététele

II.2.1. A Vizsgálat megállapításai

A Kibocsátó a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát

*

2009. augusztus 31. napra vonatkozóan 4 munkanap (6 naptári nap) késéssel 2009. szeptember 7. napján K53460/2009 számon,
*

2009. szeptember 30. napra vonatkozóan 5 munkanap (7 naptári nap) késéssel 2009. október 8. napján K60707/2009 számon,
*

2009. november 30. napra vonatkozóan 7 munkanap (9 naptári nap) késéssel 2009. december 10. napján K73664/2009 számon,
*

2009. december 31. napra vonatkozóan 3 munkanap (3 naptári nap) késéssel 2010. január 7. napján K942/2010 számon,
*

2010. október 31. napra vonatkozóan 1 munkanap (1 naptári nap) késéssel 2010. november 2. napján K80758/2010 számon,
*

2011. január 31. napra vonatkozóan 1 munkanap (1 naptári nap) késéssel 2011. február 2. napján K10284/2011 számon

tette közzé a PM rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti helyen (www.kozzetetelek.hu), megsértve ezzel a Tpt. 54. § (9) bekezdésében előírt határidőt.

II.2.2. A megállapítások minősítése

A célvizsgálat során megállapításra került, hogy a Kibocsátó a fenti hat esetben nem tett határidőben eleget a Tpt. 54. § (9) bekezdésében rögzített rendszeres tájékoztatási kötelezettségének, mely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével és az alaptőke nagyságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.

II.2.3. Az Észrevételek, egyéb nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó Észrevételeiben - többek között - a következőket adta elő:

„Szeretnénk felhívni a T. Felügyelet szíves figyelmét arra a tényre, hogy Társaságunk az elmúlt időszakban többször jelezte a PSZÁF informatikai osztálya felé, hogy a bejelentések megtételéhez szükséges KAP program futtatásával gondjaink vannak. A tavalyi év folyamán közzétett KAP verziók egyszerűen nem futnak megfelelően azokon a gépeken, amelyeken korábbi verziók gond nélkül működtek. Több esetben csak egy egészen más gépre újonnan telepített KAP program és az intelligens kártya, a digitális aláírás alkalmazásához szükséges egyéb szoftverek telepítése oldotta meg a problémát. Jelenleg külön gépet kell fenntartanunk arra a célra, hogy a KAP program segítségével a közzétételi kötelezettségünknek eleget tegyünk. A PSZÁF informatikai osztályával való levelezés és személyes beszélgetés alapján ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a probléma okát felderíteni, de erre sajnos a mai napig még nem került sor.”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja. Tekintettel a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) egyes verziócseréi és a tényleges feltöltések között eltelt időre, valamint arra a tényre, hogy a Kibocsátó a KAP verziócseréi és a tényleges feltöltések között sikeres feltöltéseket hajtott végre, a Felügyelet nem látja bizonyítottnak az Észrevételben említett KAP-problémát az alábbiak miatt:

*

A Kibocsátó 2009. augusztus 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. július 15-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. augusztus 31-én sikeres feltöltést hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2009. szeptember 30. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. szeptember 24-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. október 2-án, 2009. október 4-én, 2009. október 6-án és 2009. október 7-én sikeres feltöltéseket hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2009. november 30. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. október 16-án került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. november 16-án sikeres feltöltéseket hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2009. december 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. december 22-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. december 23-án sikeres feltöltéseket hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2011. január 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2011. január 7-én került sor KAP-verziócserére.
*

A Kibocsátó 2010. október 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2010. október 21-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2010. október 26-án sikeres feltöltéseket hajtott végre.

II.2.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.2.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.2.1. pontban feltárt jogsértések alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.2. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének.

II.2.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A II.2.1. pontban kifejtett jogszabálysértések esetében alkalmazott intézkedés során – tekintettel a Psztv. 47. § (4) bekezdésében kifejtettekre – tekintettel voltam a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.

II.3. Rendkívüli tájékoztatások – társasági események, részvények keletkeztetése, dematerializáció

II.3.1. A Vizsgálat megállapításai

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2010. július 15-én, a Cg.01-10-041020/207 számú végzésében jegyezte be a Kibocsátónál nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló zártkörű alaptőke-emelést, mely alapján a Kibocsátó alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, a részvények száma 52.496.773 darab, 500 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény lett. Az alaptőke emeléséről szóló rendkívüli tájékoztatást a Kibocsátó 2010. július 21-én K49986/2010 számon tette közzé. A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az alaptőke-emelés 2010. július 15. napján kelt cégbírósági bejegyzéséről való tudomásszerzést követően a Kibocsátó nem értesítette haladéktalanul a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-t (KELER Zrt.) az allokáció eredménye alapján az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról.

Az alaptőke-emelés tényének, értékének, és az értékpapír megkeletkeztetésére vonatkozó igénynek a bejelentésére a KELER Zrt. felé 2010. augusztus 10. napján került sor. A Kibocsátó által tett bejelentés kapcsán a KELER Zrt. többszöri hiánypótlási felhívása is szükségessé vált, melyek teljesítésével a Kibocsátó késlekedett. Erre tekintettel a 2010. július 15-i cégbírósági bejegyzésű tőkeemelés kapcsán a KELER Zrt. a központi értékpapírszámlákat csak a 2010. szeptember 22-én realizálódott megállapodást követően tudta a Tpt. 9. § (2) bekezdése szerint megnyitni.

Így a Kibocsátó – a 2010. augusztus 11. és augusztus 25. között, illetve 2010. augusztus 27. és 2010. szeptember 22. közötti – késlekedése miatt az új részvények megkeletkeztetése indokolatlanul elhúzódott, ezzel a Kibocsátó késleltette a befektetői ajánlattételi kötelezettségek beálltának időpontját.

II.3.2. Megállapítások minősítése

A Tpt. 9. § (2) bekezdése szerint a dematerializált értékpapír kibocsátásakor, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról. A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó a Cégbíróság által 2010. július 15. napján Cg.01-10-041020/207 számú végzésében bejegyzett alaptőke-emeléséhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás során nem tett maradéktalanul eleget a Tpt. értékpapírok előállítására vonatkozó rendelkezéseinek. Indokolatlan késlekedésével a Kibocsátó megsértette a Tpt. 9. § (2) bekezdésében előírtakat.

II.3.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó a fenti megállapításra az alábbi észrevételeket tette:

„Társaságunk az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyző végzésének kézhezvétele után, a nyári szabadságok miatt 2010. augusztus elején vette fel a kapcsolatot a KELER-rel a részvények keletkeztetése érdekében. Miután számos lényegi információ nem állt rendelkezésünkre hosszú időn keresztül, ezért a tényleges keletkeztetés csak 2010. október 12-én történt meg. A legfontosabb hiányzó információ, amely nélkül a keletkeztetést a KELER nem tudta volna végrehajtani, annak az értékpapír-számla adatainak ismerete, ahova az új befektetők részvényeit a KELER-nek keletkeztetnie kellett. Hosszú levelezés és várakozás után az értékpapír-számla adatait Társaságunk csak 2010. október 11-én kapta meg a Társaság minden korábbi erőfeszítése ellenére. Ez a csúszás ezért nem a Társaságnak, hanem az új befektetőknek felróható okból következett be, azaz a Társaság semmilyen módon nem késleltette az új részvényesek ajánlattételi kötelezettségének teljesítését.”

A Kibocsátó által tett fenti észrevétel alapjául szolgáló tényállás teljes körű alátámasztottságának biztosítása érdekében a Felügyelet úgy értékelte, hogy a körülmények további tisztázása szükséges. Ezért 2011. május 31. napján kelt levelében a Felügyelet határidő tűzésével a Kibocsátó fenti állításában foglaltak hitelt érdemlő bizonyítása céljából az új befektetők érékpapír-számla adatainak megszerzése érdekében a Kibocsátó által folytatott teljes körű levelezést csatolását kérte.

A Kibocsátó a részvény-keletkeztetéshez kapcsolódóan a korábban becsatolt, a Felügyelethez 2010. december 12-én érkezett anyagokon túl újabb dokumentumot nem csatolt, a Felügyelethez 2011. június 7. napján érkezett levelében az alábbi észrevételt tette:

„A társaság alaptőke-emelését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. július 15-ei végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. A bejegyzésről szóló végzést társaságunk 2010. július 20-án kapta kézhez, amelyről rendkívüli tájékoztatás formájában közleményt Jelentetett meg 2010. július 21-én. A társaság a nyári szabadságok miatt 2010. augusztus elején vette fel a kapcsolatot a KELER-rel a részvények keletkeztetése érdekében. A beadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy az új kibocsátáshoz tartozó ISIN kódot a KELER 2010. augusztus 11-én adta meg.

Miután számos lényegi információ nem állt rendelkezésünkre hosszú időn keresztül, ezért a tényleges keletkeztetés csak 2010. október 12-én történt meg. A legfontosabb hiányzó információ, amely nélkül a keletkeztetést a KELER nem tudta volna végrehajtani, azoknak az értékpapír-számlák adatainak ismerete, ahova az új befektetők részvényeiket a KELER-nek keletkeztetnie kellett. […]

Ez a csúszás ezért nem a társaságnak, hanem az új befektetőknek felróható okból következett be, azaz a társaság semmilyen módon nem késleltette az új részvényesek ajánlattételi kötelezettségének keletkezési időpontját.”

A Felügyelet a Kibocsátó fenti észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja, mivel a Kibocsátó által tett nyilatkozat nem tartalmaz olyan tényt, illetve körülményt, amely a tényállás jogsértő mivoltának megítélését érdemben befolyásolja. Az alaptőke-emelés tényét 2010. augusztus 10-én jelezte a Kibocsátó a KELER Zrt. felé. A nyári szabadságokra történő hivatkozást a Felügyelet nem tartja elfogadhatónak. A Kibocsátó által az Észrevételekben hivatkozott hosszú levelezést és a Kibocsátó által a befektetői számlaadatok megszerzésére irányuló erőfeszítéseket a Kibocsátó nem tudta megfelelően igazolni. A Felügyelet álláspontja szerint a Kibocsátó befektetői adatok megszerzésére irányuló magatartása nem éri el az ebben a helyzetben általában elvárható gondosságot.

II.3.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.3.4.1. Az intézkedés jogalapja

A fenti II.3.1. pontban feltárt jogsértés alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.3. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben dematerializált értékpapír kibocsátása esetén minden esetben feleljen meg a Tpt. 9. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének és haladéktalanul értesítse a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámról.

II.3.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A II.3.1. pontban kifejtett jogszabálysértések esetében alkalmazott intézkedés során – figyelembe véve a Psztv. 47. § (4) bekezdésében foglaltakat – tekintettel voltam a Kibocsátó által tanúsított elvárható gondosság hiányára. Az Észrevételekben hivatkozott körülmény, miszerint a Kibocsátó a nyári szabadságok miatt nem intézkedett haladéktalanul a befektetői számlaadatok megszerzése érdekében, egy tőzsdén szereplő nyilvános társaság esetében nem minősül méltányolhatónak, a Kibocsátó nevében intézkedni jogosult vezető tisztségviselő jelenléte ebben az időszakban is elvárható.

II.4. Rendkívüli tájékoztatások – Gazdasági események

II.4.1. A Vizsgálat megállapításai

II.4.1.a)

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a Kibocsátó 2010. április 14-én a K21585/2010 számon közzétett egy Befektetési ajánlatot. A termelési és beruházási tervek című fejezetben a Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és Kereskedelmi Zrt.-ről (Rudagipsz-Mix Zrt.) szóló részben említésre kerül egy 1 milliárd forint összegű, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel (MFB Zrt.) kötött, 2009. június 17-i keltezésű hitelszerződés, melyet a Hasit Hungaria Kft. (Hasit Kft.) teljes vagyonának megvásárlására fordítana a Rudagipsz-Mix Zrt. […] A hivatkozott befektetési ajánlatban nem szerepel, hogy a megvásárolni kívánt Hasit Kft. felszámolás alá került, annak 2009. december 24-től a Pannon Vagyonkezelő és Felszámoló Kft. (Felszámoló Társaság) a felszámolója.

A Hasit Kft.-hez kirendelt felszámoló biztos 2010. április 16. napján kelt levelében felhívta a Kibocsátó vezérigazgató-helyettesének és a Rudagipsz-Mix Zrt. vezérigazgatójának a figyelmét, hogy a 2010. április 14-i befektetési ajánlatnak a Hasit Kft-re vonatkozó részeit – az abban foglaltak rendezetlen jogi háttere miatt – töröljék az ajánlatból. A Kibocsátó nem járt el kellő gondossággal, amikor nem ellenőrizte a fenti, 2010. április 19. napján átvett levélben foglaltakat.

A Kibocsátó a felszámoló biztos hivatkozott levelében említett tények közül egyedül a Hasit Kft. kapcsán a befektetési ajánlatban hivatkozott, az MFB Zrt.-vel kötött hitelszerződés meghiúsulását tette közzé, azt is jelentős késedelemmel, csak a rendszeres tájékoztatásként K83232/2010. számon 2010. november 10. napján közzétett a 2010. november 9-i időközi vezetőségi beszámolójában.

II.4.1.b)

A Kibocsátó a Felügyelet rendelkezésére bocsátott egy 2010. július 6-i keltezésű, a Felszámoló Társaság által a Rudagipsz-Mix Zrt. vezérigazgatójának írt levelet, melyből megállapítható, hogy az MFB Zrt. által a Hasit Kft. megvásárlására 2010. március 14-ig biztosított rendelkezésre tartási idő, majd az MFB Zrt.-vel kötött hitelszerződés megszűnését követően a felszámoló biztos által nyitva hagyott további 60 napos türelmi időszak eredménytelenül telt el. A Hasit Kft. megvásárlására 2008. december 16-án kötött szerződésben foglalt vételár nem került a Rudagipsz-Mix Zrt. által kiegyenlítésre, így a Hasit Kft. „f.a.” egyoldalúan elállt a szerződéstől, valamint jelezte, hogy birtokába kíván lépni a gazdálkodó szervezet tulajdonát képező ingatlanoknak. Az eseményt a Kibocsátónak a PM rendelet 4. számú melléklet 4.9. pontja alapján, mint a Kibocsátó érdekkörébe tartozó, konszolidációs kötelezettség alá tarozó társaság kockázati tényezőinek jelentős megváltozását, közzé kellett volna tennie.

II.4.2. Megállapítások minősítése

Minősítés a II.4.1.a) pont vonatkozásában

A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó nem tartotta be maradéktalanul a Tpt. szabályozott információk félrevezető tartalmára, valamint a PM rendelet rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendő információk körére vonatkozó előírásainak egyes szabályait.

A fentiekkel a Kibocsátó nem tartotta be a Tpt. 57. § (2) bekezdésének, illetve PM rendelet 4. számú mellékletének 1.15 és 1.16 pontjainak előírásait. A Tpt. 57. § (2) bekezdése szerint ha a kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A kibocsátó nyilatkozatát a Tpt. 56. §-ában meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni. A PM rendelet pedig előírja, hogy a kibocsátónak rendkívüli tájékoztatás keretében közzé kell tennie minden olyan információt, amely az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti, így a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős változását, valamint a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kibocsátó terveinek, stratégiájának jelentős változását is.

Minősítés a II.4.1.b) pont vonatkozásában

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó nem tartotta be maradéktalanul egy, az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság vonatkozásában a PM rendeletben megfogalmazott rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat. A vonatkozó szabályozás szerint, ha a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság nem köteles a Tpt. alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást közzétenni, akkor minden, ezen társaság esetében jelentőséggel bíró információt a kibocsátó teszi közzé, amennyiben az információ a kibocsátó értékpapírjainak értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti. A PM rendelet 4. számú melléklet 4.9. pontja szerint ilyen információnak minősül a legutolsó tájékoztatásban közzétett kockázati tényezők jelentős megváltozása.

II.4.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

Észrevétel a II.4.1.a) pont vonatkozásában

A Kibocsátó Észrevételében – többek között – az alábbiakat adta elő:

„A hivatkozott befektetési ajánlatból egyértelműen kiderül, hogy a Hasit Hungária Kft. egyetlen vagyoneleme sem képezte az akkor még tervezett apport tárgyát. A felszámoló által 2010. április 16-án küldött levél megfogalmazása teljes mértékben eltér az akkori jogi helyzettől. […]”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja, mivel a Kibocsátó által tett nyilatkozat nem tartalmaz olyan tényt, illetve körülményt, amely a tényállás jogsértő mivoltának megítélését érdemben befolyásolja. […] A Kibocsátó által az Észrevételekben hivatkozott pereket szintén közzé kellett volna tennie a PM rendelet alapján.

[…]

Észrevétel a II.4.1.b) pont vonatkozásában

A Kibocsátó Észrevételében – többek között – az alábbiakat adta elő:

„A Hasit Hungária Kft. elállását és önkényes birtokba lépését érdekeltségünk nem fogadta el, az elállás érvénytelenségének megállapítása iránt kifogásolási eljárást kezdeményeztünk az illetékes Pest Megyei Bíróságnál, a birtokháborítással kapcsolatosan pedig több birtokper is indult a felek között. Figyelemmel a számos jogi eljárásra, cégünk nem ítélte úgy meg, a Rudagipsz-Mix Zrt.-vel kapcsolatos kockázati tényezők jelentősen megváltoztak volna, így nem tartottuk szükségesnek rendkívüli tájékoztatás megjelentetését.”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja, mivel a Felügyelet álláspontja szerint a Felszámoló Társaság elállása a legutolsó tájékoztatásban foglaltakhoz képest – lásd a K21585/2010. számon közzétett Befektetési ajánlatot - kockázati tényező jelentős megváltozásának minősül, így az eseményt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően közzé kellett volna tenni.

II.4.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.4.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.4.1. pontban feltárt jogsértések alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.4. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó minden, a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, ennek keretében minden esetben haladéktalanul intézkedjen az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintő valótlan adat nyilvánosságra kerülése esetén a valóságnak megfelelő adatok nyilvánosságra hozataláról.

II.4.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A II.4.1. pontban feltárt jogsértések vonatkozásában az intézkedés alkalmazásánál tekintettel voltam a tőkepiac transzparens működéséhez fűződő befektetői érdek kiemelt fontosságára.

II.5. Egyéb vizsgált területek - az Audit Bizottság működése

II.5.1. A Vizsgálat megállapításai

A célvizsgálat során a Kibocsátó által rendelkezésre bocsátott dokumentumban a Kibocsátó nyilatkozott arról, hogy a Kibocsátónál 2010. augusztus 2. napjától 2011. április 3. napjáig működő Audit Bizottság összetétele nem felel meg a Tpt. 62. §-ában meghatározott követelményeknek.

II.5.2. Megállapítások minősítése

A Tpt. 62. § (1) és (2) bekezdései alapján a szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójának legalább három tagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a kibocsátó legfőbb szerve választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának függetlennek kell lennie és rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel. Az audit bizottság tagjává nem válaszható meg az igazgatóság azon tagja, aki a kibocsátóval munkaviszonyban áll.

II.5.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó az alábbi észrevételt tette:

„Társaságunk a T. Felügyelet kérdésére jelezte, hogy az Audit Bizottság létszáma átmenetileg két főre csökkent és a következő közgyűlésig átmenetileg Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag segíti az Audit Bizottság munkáját. A 2011. április 4-i közgyűlésen Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagot ennek megfelelően a közgyűlés megválasztotta az Audit Bizottság tagjává.”

A Kibocsátó a Felügyelet megállapításait nem vitatta, a Felügyelet a megállapítását fenntartja.

II.5.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.5.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.5.1. pontban feltárt jogsértés alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.5. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy az Audit Bizottság összetétele a jövőben mindenkor feleljen meg a Tpt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek.

II.5.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A feltárt jogszabálysértés vonatkozásában alkalmazott intézkedés során tekintettel voltam arra, hogy az Audit Bizottság törvényi előírásnak megfelelő működése kiemelten fontosnak tekinthető a Kibocsátó biztonságos és prudens működése szempontjából.

II.6. Egyéb vizsgált területek – Bennfentes személyek, bennfentes lista

II.6.1. A Vizsgálat megállapításai

A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó a Tpt. 201/D. § (7) bekezdése szerinti formában nem készített szabályzatot. Erről a Kibocsátó 2010. december 6. napján kelt, a Felügyeleten 99628/12/2010. számon iktatott levelében tájékoztatta a Felügyeletet.

II.6.2. Megállapítások minősítése

Fentiekkel a Kibocsátó megsértette a Tpt. 201/D. § (7) bekezdését.

A hivatkozott jogszabályhely szerint a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a szabályzatban

a) meghatározza

aa) a javában vagy nevében eljáró, nyilvántartást vezető természetes nyilvántartást vezető személy kijelölésének szabályait;

ab) a nyilvántartás vezetésére kijelölt személyt;

ac) a nyilvántartásba vétel, és törlés eljárási szabályait; és

b) tájékoztatja a javában vagy nevében eljáró személyeket

ba) a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről; továbbá

bb) a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeiről.

II.6.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó a Felügyelet megállapítására az alábbi észrevételt tette:

„Társaságunk hivatkozott levelében jelezte, hogy a bennfentes információk nyilvántartásával kapcsolatban nem rendelkezik külön szabályzattal. A Felügyeletnek benyújtott nyilvántartásból megállapításra került, hogy Társaságunk a nyilvántartásra vonatkozóan teljes körűen betartja a Tpt. ide vonatkozó előírásait. A Társaság a T. Felügyelet jelzése alapján el fogja készíteni a megfelelő szabályzatot, amelyet az igazgatótanács elé terjeszt majd elfogadásra.”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételét tudomásul vette, megállapítását továbbra is fenntartja.

II.6.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.6.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.6.1. pontban feltárt jogsértés alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.6. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljesítse a Tpt. 201/D. § (7) bekezdésében meghatározott bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzat elkészítésére vonatkozó kötelezettségét.

II.6.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A feltárt jogszabálysértés vonatkozásában alkalmazott intézkedés során tekintettel voltam arra, hogy a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályzat megléte a szabályozott piacon jelen lévő Kibocsátó törvényes és transzparens működése szempontjából kiemelt fontosságú. E szabályzat meglétének a Felügyelet a bennfentes kereskedelmet megvalósító ügyletek ellenőrzése és kiszűrése érdekében meghatározó jelentőséget tulajdonít. Enyhítő körülményként vettem figyelembe ugyanakkor a Kibocsátónak a Felügyelettel kapcsolatban tanúsított együttműködési hajlandóságát.

III. Bírság kiszabása

III.1. A bírság kiszabásának jogalapja

A Tpt. 405. § (1) bekezdése alapján a Felügyelet a kibocsátót az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt kötelezettsége, továbbá a saját szabályzatában foglaltak megszegése, kijátszása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén bírság megfizetésére kötelezheti.

A Psztv. 47/A. § (1) bekezdése alapján a 4. §-ban meghatározott szervezetekkel és személyekkel, így a kibocsátókkal szemben kiszabható felügyeleti bírság összege százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

III.2. A bírság kiszabásának oka és célja, a bírság összegének megállapítása során figyelembe vett körülmények

A Psztv. 1. § (2) bekezdése részletesen felsorolja a Felügyelet tevékenységének célját, mely célok elérése érdekében szükséges, hogy a Felügyelet fellépjen minden olyan, az ellenőrzési eljárásaiban tapasztalt vagy egyéb módon tudomására jutott magatartással szemben, ami alkalmas arra, hogy sértse a befektetők érdekeit. A Kibocsátó a jogszabályok előírásai szerint nyújtott objektív információk átláthatóságának biztosításával járul hozzá a befektetők által hozott megalapozott döntéshez és a pénzügyi piacok iránti bizalom megerősítéséhez. A Felügyelet ezért kiemelt hangsúlyt fektet a kibocsátókra vonatkozó előírásoknak történő megfelelés betartásának elérésére, továbbá különösen fontosnak tartja, hogy a pénzügyi információk felhasználói (befektetők, elemzők, gazdasági sajtó stb.) számára a pénzügyi jelentések, beszámolók világos, teljes és átlátható képet nyújtsanak a kibocsátó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról, a működésével kapcsolatos kockázatokról és a tevékenysége során felmerülő bizonytalanságokról. A vizsgálat által feltárt jogszabálysértések közös jellemzője, hogy azok magukban hordozzák a befektetők érdeksérelmének a kockázatát, sérül a megbízható és valós összkép. A befektetők érdekeinek lehetséges sérelme valamennyi, a bírság kiszabásakor hivatkozott tényállás mellett kimutatható.

A rendelkező rész II. pontjában meghatározott mértékű bírságot – a Psztv. 47. § (4) bekezdésére és a Tpt. 399. § (5) bekezdésére is figyelemmel – a jelen határozat indokolásának II.1.1, II.2.1., II.5.1. és II.6.1., pontjaiban részletesen kifejtett jogszabálysértések, illetve a befektetők lehetséges érdeksérelme miatt, azok súlyára tekintettel – a határozat indokolásának II.1.4.2., II.2.4.2., II.5.4.2. és II.6.4.2. pontjaiban meghatározott körülményeket is mérlegelve – szabtam ki a Kibocsátóval szemben.

A bírságkiszabás során

· a rendelkező rész I.1. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Kibocsátó a hiba megszüntetése érdekében már tett intézkedéseket, melyek a jogsértő állapot megszüntetésére irányulnak.

· a rendelkező rész I.2. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Kibocsátó közzétételi kötelezettségeinek bár késedelmesen, de eleget tett.

· a rendelkező rész I.5. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem a Kibocsátó eljárás során tett nyilatkozatát és a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedését.

· a rendelkező rész I.6. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Kibocsátó szándékában áll a jogszabálysértő állapot mielőbbi megszüntetése, aminek keretében – tájékoztatása szerint – a megfelelő bennfentes szabályzatot el fogja készíteni, amelyet az igazgatótanács elé terjeszt majd elfogadásra.

Fentiek alapján a bírság összegét a jogszabály alapján megállapítható összeg alsó határához közelítve, 3.000.000 forintban, azaz hárommillió forintban határoztam meg.

IV. Rendkívüli adatszolgáltatás

A Tpt. 400. § (1) bekezdésének g) pontja szerint a Felügyelet – többek között – a kibocsátót meghatározott tartalmú rendkívüli adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti.

A feltárt jogszabálysértések megszüntetése érdekében, azok befektetőkre gyakorolt hatására tekintettel figyelemmel kívánom kísérni a határozatom alapján eszközölt intézkedések végrehajtását, ezért a Tpt. 400. § (1) bekezdésének g) pontja alapján jelen határozat rendelkező részének III. pontjában rendkívüli adatszolgáltatás keretében köteleztem a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a honlapjára vonatkozóan a szabályozott információ korlátozástól mentes és folyamatos elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályoknak való megfeleselésről szóló igazolást, valamint a Kibocsátó Igazgatótanácsa által elfogadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzatát küldje meg a Felügyelet számára.

***

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatban alkalmazott felügyeleti intézkedések alkalmazása során tekintettel voltam a Psztv. 47. § (4) bekezdésének a), b), f) és i) pontjaiban foglaltakra.

A határozatot - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 119. § (6) bekezdésére tekintettel – a Felügyeletnek az eljárás megindításakor hatályos Psztv. 4. § (1) bekezdésének h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket. 138. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 35. § (2) bekezdésén, valamint a Ket. 127. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napján jogerős.

Budapest, 2011. július 11.

Dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke

Ugrás az oldal tetej
kroni24 2011. 07. 21. 12:32
#105937
SZÉP!!!!!!!!!!!!
watson
watson 2011. 07. 21. 12:23
Előzmény: #105935  exmnbs1
#105936
Elkaptam hova lett a befektetők pénze:
link
:DD
exmnbs1 2011. 07. 18. 14:04
Előzmény: #105934  fxman
#105935
tényleg klassz majd -6%(((((
fxman 2011. 07. 18. 13:53
#105934
Nem ártott már egy kis emelkedés, legalább 140-ig elmehetne.
link
Törölt felhasználó 2011. 07. 18. 08:09
Előzmény: #105932  exmnbs1
#105933
Azért jól el beszélgetsz magadba ))))
exmnbs1 2011. 07. 17. 11:32
Előzmény: #105931  nagypalzoltan
#105932
mind a 7 cég végrehajtás alatt van, ebből párat be is ismertek

rudagipsznél a 10 új kliens szsvsz a melósaik, akiket nem fizettek

elég égő hogy párszáz rongyot sem tudnak perkálni

ha neked ez jó akkor gratulálok

útmutatás? a bennfentesek adják, lásd német nagyobb kiszórt pakkok
nagypalzoltan 2011. 07. 17. 09:13
Előzmény: #105930  exmnbs1
#105931
ex:

Az Apeh szerint a cégem is felszámolás alatt van.
(pedig nincs)

egyszer utána kérdeztem asszem a rudagipszre és azt mondta a jegyző, behajtó, hogy pár százezer forint a saruk..
egyébként van a pfaszef oldalán egy engedményező határozat, amire bank titkok miatt nem ad magyarázatot a pfaszef, szerintem az arról szól, hogy az ajánlatot csak a pfaszef vizsgálat lezárása után kelljen adni a kamu usa cégnek.
Valszeg együtt működtek a pfaszeffel és így gyenge büntit kaptak..

végül is ez így jó nekünk, bár a bennfenteség, mint mindig itt is kérdéses...

jó lenne valami irány mutatás...
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:50
Előzmény: #105929  exmnbs1
#105930
egyedül a RK Bányatársaság nincs végrehajtási eljárásba vonva!!!!!!!!
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:48
Előzmény: #105928  exmnbs1
#105929
polus sziklanak is van adótartozása
Az állami adóhatóság nyilvántartásában 2011.07.10-án/én az alábbi végrehajtási eljárással érintett adószámok szerepelnek:
Az adózó neve (elnevezése) Adószáma
PÓLUS SZIKLA ÁSVÁNYFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

link

atombeton is végrehajtás alatt van
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:03
Előzmény: #105927  exmnbs1
#105928
ferroflock és ferroblock
33. A végrehajtás adatai
33/1.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. április 19.
A végrehajtás ügyszáma: 6602627849
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. június 1.

Bejegyezés kelte: 2011/06/01
Hatályos: 2011/06/01 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:01
Előzmény: #105926  exmnbs1
#105927
rk, pólus szikla nem

atombeton is végrehajtás alá került
33. A végrehajtás adatai
33/1.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. április 19.
A végrehajtás ügyszáma: 6602628451
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. május 31.

Bejegyezés kelte: 2011/05/31 Közzétéve: 2011/06/16
Hatályos: 2011/05/31 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:57
Előzmény: #105925  exmnbs1
#105926
cemcc is még végrehajtás alatt
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:55
Előzmény: #105924  exmnbs1
#105925
polus ferroclean detto
rudaferrox is végrehajtás alá került
33. A végrehajtás adatai
33/1.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. április 19.
A végrehajtás ügyszáma: 6602628451
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. május 31.

Bejegyezés kelte: 2011/05/31 Közzétéve: 2011/06/16
Hatályos: 2011/05/31 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:40
Előzmény: #105923  exmnbs1
#105924
pólus kincs továbbra is végrehajtás alatt
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:31
Előzmény: #105922  exmnbs1
#105923
nem véletlenek az eladások
rudagipsz-mix:
33. A végrehajtás adatai
33/3.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2010. augusztus 31.
A végrehajtás ügyszáma: 8503540689
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság Kelet-budapesti Hátralékkezelési Osztály 2.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2010. november 5.

Bejegyezés kelte: 2010/11/06
Hatályos: 2010/11/06 ...


33/4.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. március 29.
A végrehajtás ügyszáma: 52021/Ü/70074/2011/2
A végrehajtást elrendelő megnevezése: Dr Sándor József közjegyző 5600 Békéscsaba, ANDRÁSSY U.7. i/2.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. március 29.

A változás időpontja: 2011/04/06
Bejegyezés kelte: 2011/04/06
Hatályos: 2011/04/06 ...


33/5.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2376/2011/5.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Kandra Árpád)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...
33/6.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2377/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Kelemen Jánosné)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/7.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2378/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Vincze Tamás)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/8.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2379/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Garan Szabolcs)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/9.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2380/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Girincsi János)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/10.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2381/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Képíró Pál)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/11.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2382/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Munkácsi Gábor)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/12.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2383/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Nagy Sándor)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/13.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2384/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Orosz Attila)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/14.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2385/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Tóth József)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:16
Előzmény: #105921  exmnbs1
#105922
8.án pedig 70K-t Frankfurtban

az is a tiétek lesz szerintem
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:14
Előzmény: #105920  exmnbs1
#105921
ma kivágtak kb 5.6K-t Németországban

rátok szörták szvsz
exmnbs1 2011. 07. 15. 17:44
Előzmény: #105913  watson
#105920
link

klassz
mi újság a Servertech ajánlatával? hónapok óta késik
indulhatna az új vizsgálat abban az ügyben is

3m HUF büntetés? 21000HUF kpállomány az évesben

elég lesz?
100m-t befizették a "dél-afrikaiak"?
simpy 2011. 07. 15. 13:29
Előzmény: #105918  exmnbs1
#105919
azért erre már nem nagyon harapnak rá
exmnbs1 2011. 07. 15. 13:26
Előzmény: #105917  hivatasos_felbeszelo
#105918
így szokott vége lenni a tolvaj kamuralliknak
hivatasos_felbeszelo 2011. 07. 15. 13:22
Előzmény: #105916  exmnbs1
#105917
Itt az újabb szar amit húznak. Minden évben van egy-két nap, mikor az összes spekipapírra egyszerre harapnak rá. Bár a Phy és az Est emelkedése már tart egy ideje, "öröm" látni, ahogy a többi moslékot is megtalálták.
exmnbs1 2011. 07. 15. 13:03
Előzmény: #105915  Törölt felhasználó
#105916
roppant komoly, kevesebb mint 3m-s forgalom
Törölt felhasználó 2011. 07. 14. 20:12
Előzmény: #105914  fxman
#105915
Erre is ráférne már egy erős rally.Úgy hogy holnap intézkedjen az illetékes úriember!Köszönjük!
fxman 2011. 07. 14. 18:30
#105914
Már régóta rendelem tőlük a tippeket, ami az első 3 hétben ingyenes. Rendszeresen küldik sms-ben. Devizapárokat illetve részvényeket egyaránt.
link
watson
watson 2011. 07. 14. 15:04
Előzmény: #105910  nagypalzoltan
#105913
Ilyet én is tudok mutatni válasz helyett :))

"A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére küldött Genesis Energy Nyrt.-vel kapcsolatos levelét köszönettel visszaigazolom.
Levelét tájékoztatásul megküldöm az illetékes főosztálynak.
Budapest, 2011. június 07.
Tisztelettel:
Szabadfalvi István
főosztályvezető"
Luklaca 2011. 07. 14. 10:48
Előzmény: #105908  Törölt felhasználó
#105912
100 alá
Törölt felhasználó 2011. 07. 13. 19:21
Előzmény: #105909  Törölt felhasználó
#105911
követsz mindenhová

nagypalzoltan 2011. 07. 13. 18:45
Előzmény: #105909  Törölt felhasználó
#105910
bank titok...
Törölt felhasználó 2011. 07. 13. 18:11
Előzmény: #105907  nagypalzoltan
#105909
célár 22000 koi ÐÐ
Törölt felhasználó 2011. 07. 13. 18:06
Előzmény: #105905  watson
#105908
rally lesz!
nagypalzoltan 2011. 07. 13. 18:05
Előzmény: #105906  Törölt felhasználó
#105907
Fogyasztóvédelmi igazgatóság
*Ikt./Ref: 78993-2/2011
Tisztelt Uram!
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére küldött, KE-III-187/2011. számú határozat teljes terjedelmében való közlésére vonatkozó kérésére az alábbi tájékoztatást adom:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. CLVIII. törvény (Psztv.) kimondja, hogy a Felügyelet a döntését részben vagy egészben a honlapján közzéteszi. A közzététel során a Felügyelet köteles betartani a banktitokra, fizetési titokra, az értékpapírtitokra, a pénztártitokra, a biztosítási titokra, a foglalkoztatói nyugdíjtitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat.
A Felügyelet a hivatkozott jogszabályhely alapján döntött arról, hogy fenti határozatot, rövidített formában, indokolás nélkül teszi közzé. Így annak teljes terjedelemben való megküldése nem lehetséges.
Kérem válaszom szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2011. július 12.
Tisztelettel:
Szabadfalvi István
főosztályvezető
Nagypál Zoltán
nagypalz@freemail.hu

csak 2 hónapot vártam!
Törölt felhasználó 2011. 07. 12. 09:55
Előzmény: #105905  watson
#105906
Mi értelme volt tegnap vásárolniuk 120-ért több 1000 db ha,most hadják lemenni?Miért nem tartják.Hol van itt az árfolyam karbantartás?
watson
watson 2011. 07. 11. 13:47
Előzmény: #105902  exmnbs1
#105905
vajon Rényi adott neki kölcsön? ;)
vagy nem merték leírni hogy 1ft-on kapta :))
Törölt felhasználó 2011. 07. 11. 09:44
Előzmény: #105903  Törölt felhasználó
#105904
Csak nem?!
Törölt felhasználó 2011. 07. 08. 14:39
Előzmény: törölt hozzászólás
#105903
Most már vehetik maguknak ha igy lenyomták az árat.Mert,elfogytak a vevők.
exmnbs1 2011. 07. 05. 14:13
Előzmény: #105901  exmnbs1
#105902
több mint 40m mai áron...(((((
exmnbs1 2011. 07. 05. 14:12
Előzmény: #105899  brokerpoker
#105901
ez olyan mint mikor Kunocvits, Prazsákné vett

fizetés helyett, mert azt nincs miből szvsz

Topik gazda

adra
5 2 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek